«Құрылыстағы геодезиялық бақылау» пәнініңДата12.07.2016
өлшемі144.5 Kb.
#194112

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласындағы Шәкәрім атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ


СМК Құжат 3 деңгейлі

ПОӘК

ПОӘК 042-18-14.1. 9 / 01-2013

ОӘК

«Құрылыстағы геодезиялық бақылау» пәнінен оқытушыға арналған жұмыс жоспары


02.09.2013ж.

№ 1 баспа

«Құрылыстағы геодезиялық бақылау» пәнінің

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
5В071100 «Геодезия және картография» мамандығы үшін

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫСемей

2013

Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырған –_________«_02__» _09___2013ж. №_1_, С.М.Аубакирова, «Геодезия және құрылыс» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отрысында
Хаттама «_02_» __09___ 2013 жылғы, № _1_
Каф. меңгерушісі ____________ Н.Күдеринова

2.2 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-әдістемелік бюросында


Хаттама «_11_» __09___ 2013 жылғы, № _1_
Төраға ____________ Бекбаева Р.С.

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға ұсынылды
Хаттама «_18_» __09___ 2013 жылғы, № _1_

ОӘК төрағасы ____________ Искакова Г.К.


4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


Мазмұны

1

Қолдану аясы
2

Нормативті сілтемелер
3

Жалпы ережелер
4

Пәннің бағдарламасының мазмұны (модуль)
5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі
6

Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
8

Әдебиет
1 ҚОЛДАНУ АЯСЫОқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу жоспары «Құрылыстағы геодезиялық бақылау» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіріп, 5В071100 Геодезия және картография мамандығында оқитын студенттерге арналған. Ол пәннің мазмұнымен, қажеттілігімен, курстың жүргізіп отырған жоспарымен толық таныстырады. Бұл оқу-әдістемелік жинақ осы пәнді оқуға арналған негізгі құжат болып табылады.2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
Оқытушыға арналған «Құрылыстағы геодезиялық бақылау» пәнінің жұмыс оқу жоспары оқу үрдісін жетілдіруге арналып, келесі құжаттардың талаптарын толық қанағаттандырады:

050711 – «Геодезия және картография» мамандығына арналған Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2005 жылғы 23-ші желтоқсанда, № 779 шыққан бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа еңгізілген ҚР МЖБС 3.08.337-2006 мамлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты.

-050711 "Геодезия және картография" мамандығының типтік оқу жоспары;

- Университет стандарты СТУ 042-СГУ-5-2012 "Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру және қойылатын жалпы талаптар";

- Құжатталған үрдіс ДП 042-1.07-2012-01 "Пәннің оөу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы"
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Құрылыстағы геодезиялық бақылау» пәні 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығында оқитын студенттерге профильді таңдау пәні түрінде оқытылады. «Құрылыстағы геодезиялық бақылау» пәні өндірістік ауданда қазіргі заманға сай бөлу жұмыстарының теориясы мен практикасының жаңа әдістерін көрсетеді, топырақты бонировкалау жұмыстарын үйретеді.

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Өндірістік ауданда жүргізілетін бөлу және ізденіс жұмыстарын жүргізу туралы практикалық және теориялық тәжірбие алу, жерге орналастыру жұмыстарымен таныстыру, кадастрлық есептеулер жүргізу, жалпы жер мониторингін шығаруды үйрету және т.б болашақ маманға қажетті білім беру болып табылады.

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеті:

Болашақта кәсіби шеберлігін шыңдауда, өндірістік және ғылыми-техникалық жұмысында көмекші болатын теориялық және тәжірибелік білім беру жатады.

3.4 Пәнді оқу нәтижесінде:

- жерге орналастырудың маңызы мен мазмұнын;

- жер кадастры мен мониторингі туралы жалпы түсінікті;

- елді мекендердің классификациясын;

- жерге орналастыру жүйесін жобалауды;
3.5 Курстың пререквизиттері:

- картография;

3.6 Курстың постреквизиттері:

- кадастр негіздері;

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

1 - кестеКурс

Семестрі

Кредиті

ДС (сағ)

ТС (сағ)

ЗС (сағ)

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Барлығы

(сағ)


Қорытынды бақылау формасы

4

8

2

15

15

-

30

30

90

Емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ
2 - кесте

Тақырыптардың аты мен қысқаша мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтар

Кіріспе. Құрылыстағы геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру негізі. Геодезиялық қызметтің құрылымы, міндеті мен функциялары.

1

Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау. Геодезиялық жұмыстар кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережесі.

1

Құрылыстағы мүмкіндіктер және геодезиялық жұмыстардың дәлдік есебі. Нормативті құжаттарға қойылатын талаптар.

1

Геодезиялық бақылау түсінігінің сызбасы және жүйе элементтерінің сипаты.

1

Геодезиялық қамтамасыз ету құралдары Геодезиялық өлшемдер, аспаптар мен құрылғылар. Лазерлік геодезиялық аспаптар.

1

Сапаны геодезиялық бақылаумен қамтамасыз ету әдістері.

1

Геодезиялық бөлу негізі. Ғимараттың бөлу торы.

1

Ғимараттар мен құрылыстардың бөлу өстері. Нөлдік кезеңдегі бөлшектеп бөлу жұмыстары.

1

Қабаттық бөлу жұмыстары

1

Кеңістік геодезиялық торлардың дәлдігін есептеу

1

Монтаждық горизонтқа өстерді шығару тәсілдері

1

Фундаменттің құрылысын бақылау

1

Панельдерді, блоктарды және жабындарды монтаждауды бақылау

1

Каркас ғимараттарды монтаждауды бақылау

1

Кірпіш қалануын және технологиялық құрал-жабдықты монтаждауды бақылау

1

Тәжірибелік сабақтар
Құрылыстық геодезиялық бақылауға қойылатын жалпы талаптар

2

Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жағдайының категориялары

2

Жұмыс түрлеріне байланысты құрылыстық бақылау жүргізу тәртібі

2

Құрылыстың конструкциясының технологиялық жағдайын геодезиялық бақылау технологиясын жобалау

2

Құрылыстық бақылау бойынша атқарушы құжаттар

2

Сызқтық өлшемдердің әдістері

2

Горизонттан горизонтақа белгілерді беру әдістері мен құраладары

2

нивелирлеу құралдары мен әдістері

2

Құрылыстық бақылау жүргізу кезіндегі ғимараттар мен құрылыстардық техникалық жағдайының мониторингі

2

Құрылыстық бақылау жүргізу кезіндегіөрт қауіпсіздігінің аудиті

2

Нормативті құжаттар тізімі

2

СНиП 2.02.01-83*

2

СНиП 2.02.01-85

2

СНиП 3.02.01-87

2

СНиП 23-03-2003

2
 1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

  1. Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау. Геодезиялық жұмыстар кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережесі.

  2. Сапаны геодезиялық бақылаумен қамтамасыз ету әдістері.

  3. Гидростатикалық нивелирлеу

  4. Ғимараттар мен құрылыстардың бөлу өстері. Нөлдік кезеңдегі бөлшектеп бөлу жұмыстары.

  5. Қабаттық бөлу жұмыстары

  6. Атқарушы түсiрулер және атқарушы генплан құру.

  7. СНиП 23-03-2003

  8. СНиП 12-04-2001

  9. Нормативті құжаттарға қойылатын талаптар.

  10. Құрылыстық бақылау бойынша атқарушы құжаттар

  11. Кірпіш қалануын және технологиялық құрал-жабдықты монтаждауды бақылау

  12. Нивелирлеу құралдары мен әдістері


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
3 - кесте

Тақырыптары

Көрнекі құралдар, плакатт

Өздік жұмысқа тапсырмалар


Бақылау түріДәрістер

Тәжірибелік (семинар) сабақтары

Зертханалық сабақтар

1

2

3

4

5

6

Кіріспе. Құрылыстағы геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру негізі. Геодезиялық қызметтің құрылымы, міндеті мен функциялары.

Құрылыстық геодезиялық бақылауға қойылатын жалпы талаптар

-

Плакаттар

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау. Геодезиялық жұмыстар кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережесі.

Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жағдайының категориялары

-

Теодолит 4Т30П
Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Құрылыстағы мүмкіндіктер және геодезиялық жұмыстардың дәлдік есебі. Нормативті құжаттарға қойылатын талаптар.

Жұмыс түрлеріне байланысты құрылыстық бақылау жүргізу тәртібі

-

Нивелир

3Н5Л


Рулетка

стальная

50м Р50Т

Штатив T2N-L


Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Геодезиялық бақылау түсінігінің сызбасы және жүйе элементтерінің сипаты.

Құрылыстың конструкциясының технологиялық жағдайын геодезиялық бақылау технологиясын жобалау

-

Нивелир

3Н5Л


Рулетка

стальная

50м Р50Т

Штатив T2N-LТапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Геодезиялық қамтамасыз ету құралдары Геодезиялық өлшемдер, аспаптар мен құрылғылар. Лазерлік геодезиялық аспаптар.

Құрылыстық бақылау бойынша атқарушы құжаттар

-

Плакаттар

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Сапаны геодезиялық бақылаумен қамтамасыз ету әдістері.

Сызқтық өлшемдердің әдістері

-

Нивелир

3Н5Л


Рулетка

стальная

50м Р50Т

Штатив T2N-LТапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Геодезиялық бөлу негізі. Ғимараттың бөлу торы.

Горизонттан горизонтақа белгілерді беру әдістері мен құраладары

-

Плакаттар

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Ғимараттар мен құрылыстардың бөлу өстері. Нөлдік кезеңдегі бөлшектеп бөлу жұмыстары.

нивелирлеу құралдары мен әдістері

-

Нивелир лазерный

BOSH GRL300 HVSETТапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Қабаттық бөлу жұмыстары

Құрылыстық бақылау жүргізу кезіндегі ғимараттар мен құрылыстардық техникалық жағдайының мониторингі

-

Builder R 100M power

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Кеңістік геодезиялық торлардың дәлдігін есептеу

Құрылыстық бақылау жүргізу кезіндегіөрт қауіпсіздігінің аудиті

-

Плакаттар

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Монтаждық горизонтқа өстерді шығару тәсілдері

Нормативті құжаттар тізімі

-

Плакаттар

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Фундаменттің құрылысын бақылау

СНиП 2.02.01-83*

-

Тахеометр Sokkia CX-106

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Панельдерді, блоктарды және жабындарды монтаждауды бақылау

СНиП 2.02.01-85

-

Тахеометр Sokkia CX-106

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Каркас ғимараттарды монтаждауды бақылау

СНиП 3.02.01-87

-

Тахеометр Sokkia CX-106

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап

Кірпіш қалануын және технологиялық құрал-жабдықты монтаждауды бақылау

СНиП 23-03-2003

-

Плакаттар

Тапсырманы өңдеу.

Ауызша сұрақ-жауап


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫОқу-әдістемелік құралдар мен оқулықтардың атауы

Экземпляр саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілуі

%


1

2

3

4

Котельников В.С., Четверик И.П. «Строительный контроль» методическая указания М, 2010

1(э/н)

14

1008 ӘДЕБИЕТ

8.1 Негізгі:

8.1.1 Котельников В.С., Четверик И.П. «Строительный контроль» методическая указания М, 2010

8.2 Қосымша:

8.2.1 Жуков Б.Н. Геодезический контроль сооружений при эксплуатации и реконструкции: Учебное пособие Новосибирск: СГГА, 1994, - 125 с

8.2.2 Ямбаев Х.К. Геодезический контроль прямолинейности и соосности в строительстве. – М.: Недра, 1986. – 264 с., ил

8.2.3 Устаевич Г.А., Малков А.Г. Геодезическое инструментоведение. Устройство, поверки и исследования теодолитов и неивелиров. – Нов-ск 2003, - 67 с.

8.2.4 Попов А.М., Пошивайло Я.Г. Геодезические приборы. Теодолиты. Нивелиры. – Тюмень, 2005. – 129с.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет