Рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення Обрати лічильну комісію у складі: Берлюк О. А. голова лічильної комісії; Хохлової М. М. член лічильної комісіїДата10.07.2016
өлшемі71.45 Kb.
түріРішення
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
24 квітня 2014 року відбулися загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський завод гумових технічних виробів» (далі – Товариство)
На загальних зборах прийняло участь 9 акціонерів та їх представників з кількістю голосів акцій зареєстрованих для голосування 3865662 голосуючих акцій, що складає 76,8817% від загальної кількості акцій Товариства.
Загальними зборами Товариства прийняті наступні рішення:
Перше питання порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.Прийняте рішення

1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Берлюк О.А. – голова лічильної комісії;

- Хохлової М.М. – член лічильної комісії;

- Воєцький В.Д. – член лічильної комісії.


 1. Припинення повноважень лічильної комісії, після оголошення останнього протоколу лічильної комісії порядку денного.

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Друге питання порядку денного

Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.Прийняте рішення

 1. Затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

 • при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів, проводиться з використанням бюлетенів;

 • питання порядку денного № 10, приймається кількістю голосів кумулятивного голосування;

 • рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування;

 • протокол про підсумки голосування оголошується на Загальних зборах, після кожного питання порядку денного;

 1. Затвердити регламент, щодо прийняття рішень Загальних зборів.

 • доповіді з порядку денного – 15 хвилин;

 • голосування з порядку денного, після кожного питання, згідно бюлетенем для голосування;

 • запити, згідно порядку денного, надавати в письмовій формі, відповіді по закінченню Загальних зборів;

 • Загальні збори провести и закінчити 24 квітня 2014 року

За прийняття цього рішення голосувало 3895662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Третє питання порядку денного

Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.


Прийняте рішення

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та наслідками розгляду звіту Правління

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів

Четверте питання порядку денного

«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік і основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2014-2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової радиПрийняте рішення

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2014-2015 роках, затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
П’яте питання порядку денного

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності за 2013 рік. прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії.Прийняте рішення

 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності за 2013 рік.

 2. Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

За прийняття цього рішення голосувало 3965662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
Шосте питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2013 рік.Прийняте рішення

 1. Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

 2. Прибуток Товариства за 2013 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати.

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Сьоме питання порядку денного

Про попереднє схвалення значних право чинівПрийняте рішення

Попереднє схвалити значні право чини, які можуть чинитися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення – визначені ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.


Восьме питання порядку денного

Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії.Прийняте рішення

1. Припинення повноважень сскладу Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
Дев’яте питання порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради тп Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ»Прийняте рішення

Керуючись ст. 42 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів від 24 квітня 2013 року вважаться прийнятим. До складу Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» вважаються обраними: 1. Балаян Станіслав Валерійович

 2. Зайкова Валентина Семенівна

 3. Лебедєв Юрій Михайлович

 4. Лебедєва Олена Юріївна

 5. Моргун Оксана Олександрівна

 6. Пазуренко Олександр Георгійович

 7. Чернова Інна Вікторівна

За прийняте рішення голосувало:
№ п\п

П.І.Б.
Кількість голосів

1

Балаян Станіслав Валерійович

«ЗА»

3865662

2

Зайкова Валентина Семенівна

«ЗА»

3865662

3

Лебедєв Юрій Михайлович

«ЗА»

3865662

4

Лебедєва Олена Юріївна

«ЗА»

3865662

5

Моргун Оксана Олександрівна

«ЗА»

3865662

6

Пазуренко Олександр Георгійович

«ЗА»

3865662

7

Чернова Інна Вікторівна

«ЗА»

3865662

Керуючись ст. 42 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів від 24 квітня 2013 року вважаться прийнятим. До складу Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» вважаються обраними: 1. Ведерников Ілля Олександрович

 2. Матвєєнко Марія Павлівна

 3. Козловські Тетяна Павлівна

За прийняте рішення головувало:
№ п\п

П.І.Б
Кількість голосів

1

Ведерников Ілля Олександрович

«ЗА»

3865662

2

Матвєєнко Марія Павлівна

«ЗА»

3865662

3

Козловські Тетяна Павлівна

«ЗА»

3865662Десяте питання порядку денного

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії»Прийняте рішення

 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПТ «ОЗГТВ»

  1. Встановити оплату Голові Наглядової ради згідно штатного розкладу ПАТ «ОЗГТВ»

  2. З членами Наглядової ради та Ревізійної комісії заключити безоплатні цивільно-правові договори.

 1. Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗГТВ» підписати договори зазначені в п.1 цього рішення .

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
Одинадцяте питання порядку денного

«Надати згоду на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами за адресою м. Одеса, вул. Отамана Чепіги 54/2»


Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного:

«ЗА» прийняття цього рішення голосувало 0 голосів (0%), «ПРОТИ» голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.Прийняте рішення

Не надавати згоду на передачу до комунальної власності територіальної громади м.Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами за адресою м. Одеса, вул. Отамана Чепіги 54/2»Голова Наглядової ради

ПАТ «ОЗГТВ» Ю.М.Лебедєв
Каталог: file
file -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
file -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
file -> Бағдарламасын «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
file -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
file -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
file -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
file -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
file -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
file -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
file -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет