РослинництвоДата12.07.2016
өлшемі140.1 Kb.
#193921Соціально-економічне становище

Пирятинського району

за cічень - липень 2009 року
С І Л Ь С Ь К Е Г О С П О Д А Р С Т В О

РОСЛИННИЦТВО

У сільськогосподарських підприємствах Пирятинського району станом на 31 липня 2009 року обмолочено зернових та зернобобових культур ( без кукурудзи) по категоріях, що подають «ОП» та «не ОП » - 9334 га (47,0% площі, що підлягає до збирання). З цієї плоші намолочено 280567 ц зерна, тобто по 30,1 ц з 1 га, а в полі залишилось косити ще 10530 га.

Найвищої урожайності досягнуто по пшениці озимій -32,6 ц з 1 га, а найнижча по вівсу- 15,6 ц.

Крім того в господарствах району підготовлено грунту під посів озимих 2659 га та виорано на зяб 2673 гектари.НАЯВНІСТЬ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ ТА ПТИЦІ

Станом на 1 серпня 2009 року в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності та господарювання налічувалося 2366 голів великої рогатої худоби, в тому числі 926 – корів; 4103 - свиней , 81 – овець, 125 – коней , 468272 - птиці .

У порівнянні з наявним поголів’ям на 1 серпня 2008 року зменшилося поголів’я великої рогатої худоби на 359 голів (13,2%),в тому числі корів – на 206 голів (18,2%) , а збільшилося свиней –на 871 голову (26,9%) , овець – на 9 голів (12,5 % ),коней – на 16 голів (14,7 %) , птиці – на 1412 голів (0,3 %) .


ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
За січень-липень 2009 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено м’яса (реалізовано худоби та птиці на забій, у живій масі) – 22659 ц; надоєно 21337 ц молока.


У порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшилося виробництво м’яса на 2022 ц (9,8 %) , молока збільшилося на 1718 ц (8,8 %). В середньому на одну корову надоєно 2239 кг молока. Середньодобові привіси великої рогатої худоби та свиней (на вирощуванні, відгодівлі та нагулі) відповідно становили 387 та 216 грами . Всього ж одержано приросту худоби та птиці на вирощуванні, відгодівлі та нагулі (у живій масі) 24808 ц, що більше ніж за відповідний період попереднього року на 784 ц , або на 3,3 відсотка.

Станом на 1 серпня 2009 року, наявність усіх кормів для тваринництва становила 27122 ц кормових одиниць, в тому числі концентрованих – 9872 ц кормових одиниць.РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

За січень-липень 2009 року сільськогосподарськими підприємствами району за всіма каналами було реалізовано 42701 тонну зернових культур на суму 35716,9 тисяч гривень, в середньому по ціні 836,4 гривень за тонну.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих зернових культур займає реалізація за іншими каналами – 42388 тонн ( 99,3 %).

Олійних культур в господарствах району реалізовано 3452 тонни , в тому числі насіння соняшнику – 3185 тонн на суму 5186,9 тис.грн, в середньому по 1628,5 грн за тонну.

Залишок зерна безпосередньо в господарствах на кінець звітного періоду склав –всього 14338 тонн, в тому числі пшениці -5499тонн, а залишок насіння соняшнику -5 тонн.

За січень-липень 2009 року загальний обсяг реалізованої худоби та птиці (в живій вазі) сільськогосподарськими підприємствами дорівнював 1251 тонні на суму 12657,5 тис.грн., в тому числі великої рогатої худоби – 286 тоннам на 2243,1 тис.грн., а свиней - 76 тоннам на 1343,1 тис.грн., реалізація молока дорівнювала 2892 тоннам на 5115,0 тис.грн., а цукру – 9294 тоннам на 24148,8 тис.грн..

У січні–липні 2009 року переробним підприємствам було передано на переробку сільськогосподарськими товаровиробниками 992 тонни худоби та птиці (в живій вазі), що становить 79,0% від загального обсягу її реалізації та 2870 тонн молока (99,2%).

Середня ціна реалізованої тонни худоби та птиці у січні-липні 2009 року дорівнювала 10077,6 грн., а молока 1768,7 грн. за тонну.

Одержано дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість від реалізації переробним підприємствам худоби та птиці 129,6 тис.грн., а молока – 419,7 тисяч гривень.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяги реалізованої промислової продукції ( робіт, послуг ) за січень – червень 2009 року становили 238690,1 тис.грн., а на одну особу населення – 7039,1 грн.

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

У червні 2009 року нараховано населенню до сплати за житлово-комунальні послуги – 619,4 тис.грн., сплачено населенням за житлово- комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів – 919,2 тис.грн., це 31,4 % нарахованих до сплати сум , враховуючи борги попередніх періодів (в попередньому місяці – 33,2 %) .

Загальна сума заборгованості за житлово-комунальні послуги залишається значною і на кінець звітного місяця становила – 2008,3 тис.грн.

Найбільшу частку заборгованості в загальному обсязі складають борги з централізованого опалення та гарячого водопостачання – 1351,3 тис.грн. (67,3 %), з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 848,8тис.грн ( 42,3 %), з централізованого водопостачання та водовідведення – 209,4 тис.грн.(10,4%). За спожитий газ авансові платежі склали – 401,2 тис.грн.

Крім того, за спожиту електроенергію сплачено – 243,4 тис.грн., заборгованість на кінець звітного місяця становила – 90,5 тис.грн.

Боржниками за 3 і більше місяців по утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій були – 31,9 % власників особових рахунків, по централізованому водопостачанню та водовідведенню – 24,7 %, по централізованому опаленню та гарячому водопостачанню – 29,2 %, за спожитий газ – 7,2 %, по електроенергії – 11,3 відсотка.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ

Станом на 1 серпня 2009 року в районному Пирятинському центрі зайнятості на обліку перебувало 525 осіб, не зайнятих трудовою діяльністю, що на 39 осіб, або 6,9 % менше ніж на 1 серпня 2008 року, із загальної чисельності незайнятого населення 518 осіб (98,7 %) – безробітні.

Впродовж липня місяця поточного року державною службою зайнятості зареєстровано 145 осіб, не зайнятих трудовою діяльністю , що на 11 осіб менше ніж за липень минулого року.

Працевлаштовано службою зайнятості за липень місяць звітного року 90 осіб , із них 43 – із числа безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття по району станом на 1 серпня 2009 року становив 2,6 відсотка від кількості населення працездатного віку.

Із числа безробітних, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості у звітному місяці жінки становлять 60,4 %, особи, що підпадають під 5% квоту 35,3 %, молодь у віці до 35 років – 26,4 відсотка .

З початку року чисельність громадян, яким надано статус безробітного зменшилась на 292 особи і становить на 1 серпня 2009 року 518 осіб. Із числа безробітних 238 осіб (45,9%), якаі займали робітничі місця, посади службовців – 170 осіб, або 32,8 %, особи без професії, або такі, що не потребують спеціальної підготовки – 110 осіб, або 21,2 відсотка.

Динаміка безробітного населення за окремими соціальними групами характеризується слідуючими даними :

(осіб)


Показники
Чисельність зареєстрованих безробітних

На

01.08.09 р.у % до

загальної

чисельності


На

01.01.09 р
На

01.08.08р.


Безробітних -всього518

100,0

810


551


з них жінки

313

60,4

431

341

Молодь у віці до 35 років

137

26,4

253

137

Працівники сільського

господарства


81

15,6

272

98


Особи, що проживають в

сільській місцевості


166

32,0

429

274


Вивільнені працівники

23

4,4

17

30

Особи, що підпадають під

5 % квоту


183

35,3

184

165

Станом на 1 серпня 2009 року на одне вільне робоче місце ( вакантну посаду ) при -тендувало 17 осіб, не зайнятих трудовою діяльністю, проти 6 осіб станом на 1 серпня минулого року. Із числа громадян, які перебували на обліку у липні місяці 2009 року 8 осіб направлено на професійне навчання, 26 осіб направлено на громадські роботи.

Середньоспискова чисельність безробітних, які у липні місяці отримували допомогу по безробіттю становила 480 осіб, сума виплат на допомогу по безробіттю з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за звітний місяць склала 283,7 тис.грн., що в середньому становить 591,04 гривню на особу.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2009 року на 119,1% перевищувала законодавчо встановлений розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 грн.) та на 9,0% перевищувала її рівень у червні 2008 року і дорівнювала 1465,62 грн. .

Середньомісячна заробітна плата у січні-червні 2009 року становила 1281,93 грн., що на 13,7% більше ніж у січні-червні 2008 року.
Динаміка середньомісячної заробітної плати

у 2008 – 2009 роках

Кількість найманих працівників на підприємствах , в установах та організаціях (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців) у червні 2009 року у порівнянні з червнем 2008 року зменшилась на 5,7% і становила 7050 осіб.

Нарахування за одну оплачену годину у червні 2009 року становили 10,02 грн. проти 9,53 грн. у червні 2008 року.

За видами економічної діяльності зростання заробітної плати у червні 2009 року порівняно з травнем відмічалося у працівників, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (135,0%), працівників освіти (132,4%) та промисловості (114,4%).

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати спостерігався у працівників, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 1928,17 грн., промисловості – 1895,45 грн. та державного управління – 1856,82 грн. який перевищував середній показник по економіці району, відповідно на 31,6; 29,3 та 26,7%.

Найменш оплачуваними у червні були працівники сільського господарства та пов’язаних з ним послуг, рівень оплати яких не перевищував, відповідно, 74,0% середнього рівня по району.

У червні 2009 року оплачено в середньому одному штатному працівнику 146 годин

а відпрацьовано одним працівником 133 години, що, відповідно, менше ніж у травні цього ж року на 5,8 та 1,5%.

Для виконання у червні 2009 року обсягу робіт (послуг), випуску продукції за умови завантаження працівників відповідно до встановленої тривалості робочого часу, було достатньо в цілому по району 6765 осіб або 96,0% задіяної штатної чисельності, надлишок робочої сили по району становив 285 осіб або 4,0%.

Разом з тим неповна зайнятість працівників вплинула на розмір їхньої заробітної плати. Так , за умови повної зайнятості розмір заробітної плати штатного працівника в середньому по району міг бути вищим на 9,6% або на 141,02 грн.РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства ( з урахуванням міжрайонного обміну) за І півріччя 2009 р. становив 41606,4 тис.грн., що у порівнянних цінах на 26,70 % менше обсягу І півріччя 2008 року.

Оборот ресторанного господарства зменшився в порівнянні з І півріччям 2008 р. на 41,3 % і становив 1676,8 тис.грн.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за І півріччя 2009 р. становив 1227,3 грн. ( за І півріччя 2008 р. – 1387,5 грн.). За цим показником район посідає 6 місце в області.АВТОТРАНСПОРТ

Автотранспортними підприємствами Пирятинського району ( без врахування перевезень фізичними особами ) за січень – липень 2009 року перевезено 9,33 тисяч тонн народногосподарських вантажів . В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень збільшилися на 7,13 тисяч тонн.

Виконаний вантажооборот за січень – липень 2009 року склав 1744,48 тис. тоннокілометрів , що більше проти відповідного періоду минулого року на 87,6 відсотків .Таке збільшення вантажообороту склалося за рахунок всіх автопідприємств .

Середня відстань перевезень вантажів склала 187,0 кілометрів .

Кількість перевезених пасажирів за січень - липень 2009 року становила 373,3 тис.осіб, в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 24,5 %, на маршрутних перевезеннях – 372,5 тис.осіб, що менше проти відповідного періоду минулого року також на 24,6 відсотка. Виконаний пасажирооборот за січень - липень 2009 року становив 5991,8 тис.пас.км, в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 31,3 %, на маршрутних перевезеннях - 5984,7 тис.пас.км, що менше проти відповідного періоду минулого року на 31,1 відсотка.

Перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом району

за січень - липень 2009 року
Січень- липень

2009р.

Січень- липень

2008р.


Темп росту (зниження) січня - липня 2009 р.до січня -липня 2008р.у %

Перевезено вантажів , тис. тонн 9,33 2,20 424,1


Вантажооборот , тис.ткм 1744,48 929,9 187,6
Середня дальність вантажних пере - везень , км 187,0 422,7 х
Перевезено пасажирів ,всього тис. 373,3 494,7 75,5
у т.ч. на маршрутних перевезеннях 372,5 494,0 75,4
Пасажирооборот, всього тис.пас.км 5991,8 8718,7 68,7
у т.ч.на маршрутних перевезеннях 5984,7 8683,2 68,9
Середня дальність пасажирських

перевезень, км 16,1 17,6 х

Середня дальність на маршрутних

перевезеннях, км 16,1 17,6 х

Середня відстань перевезення одного пасажира склала 16,1 км, а на маршрутних перевезеннях також – 16,1 кілометра .

РИНКОВІ ПОСЛУГИ

Обсяг реалізації послуг усім споживачам (окремим громадянам, підприємствам, організаціям) у ринкових цінах, включаючи ПДВ за червень 2009 року дорівнював 1000,6 тис.грн. , з них за основним видом економічної діяльності 928,7 тис.гривень (92,8%).

З реалізованих послуг 395,8 тис.гивень (39,6 % загальної суми реалізованих послуг ) реалізовано послуг населенню.

Обсяги реалізованих послуг підприємствами Пирятинського

району за червень 2009 року

Обсяг реалізованих послуг

(включаючи ПДВ) ,тис.грн.Частка пос-луг, реалізо-

зованих


населенню

у загальному

обсязі, %


Усього


у тому числі

реалізовано

населенню


за червень

за червень

за червень

2009 р

2008р

2009р

2008р

2009р

2008р

ВСЬОГО

1000,6

936,4

395,8

435,9

39,6

46,6


ТОВАРНІ РИНКИ

За липень 2009 року підприємствами та організаціями району використано: газу природного – 692,9 тисяч кубічних метрів, бензину моторного – 134,8 тонн , газойлів (палива дизельного) – 401,4 тонн.

У порівнянні з червнем 2009 року збільшилось використання газу природного – на 14,5 %, бензину моторного - на 32,5 %, газойлю – на 49,2 %.

Залишки палива у споживачів та постачальників на 01.08.2009 року по району становили: вугілля кам’яного – 276,3 тонн, бензину моторного – 174,6 тонн, газойлю (палива дизельного) – 395,4 тонн.

Проти залишків станом на 1 липня 2009 року запаси енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти збільшились: вугілля кам’яного – в 2,5 раза; зменшились: бензину моторного– на 8,4 %, газойлів – на 11,2 %.

НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ

У січні- липні 2009 року до служби із надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 149 сімей, з них 131 сім’ї ( 87,9 % ) вони були призначені, у тому числі 106 сім’ям ( 80,9 %) – у міській місцевості та 25 сім’ям (19,1%) – у сільській. Загальна сума призначених субсидій у січні – липні 2009 року становила 17,5 тис.грн., при цьому у місті – 9,9 тис. грн., у сільській місцевості –7,6 тис грн.

Середня сума призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у січні-липні 2009 року становила 133,59 гривень. Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом липня 2009 року отримували 97 сімей, у тому числі у місті – 75 сімей (77,3%), у сільській місцевості – 22 сім’ї ( 22,7 %).

З початку року підприємствам та організаціям, що надають послуги, нараховано коштів 464,5 тисяч гривень, перераховано – 657,5 тисяч гривень, відсоток перерахованих коштів складає 141,6 %. Заборгованість бюджетів перед організаціями – надавачами послуг ( з урахуванням заборгованості минулого періоду) на кінець липня становить – 7,1 тисяч гривень.

За січень-липень 2009 року за субсидіями готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулися 25 сімей, з яких 14 сімей (56,0 %) у місті, 11 сімей ( 44,0 %) – у сільській місцевості. 20 сім’ям (80,0%) вони були призначені на суму 10,1 тисяч гривень, середній розмір субсидії склав 505,0 гривень на одну сім’ю.

Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на кінець липня 2009 року становила 0,6 тисяч гривень.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Станом на 1 липня 2009 року в районі проживало 33605 осіб наявного населення, в тому числі сільського – 17283 особи.

Упродовж січня-червня 2009 року, кількість жителів району скоротилась на 131 особу, що на 25 осіб (16,0 %) менше порівняно з січнем-червнем 2008 року.

Зареєстровано 173 особи народжених, що на 31 особу (21,8%) більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Загальна кількість померлих у січні-червні 2009 року становила 377 осіб та збільшилась у порівнянні з січнем-червнем 2008 року на 23 особи або на 6,5 відсотка.

Зареєстровано 95 шлюбів та 48 розлучень. Порівняно з січнем-червнем 2008 року шлюбів збільшилось на 19 , а розлучень, навпаки, зменшилось на 13 .
Показники природного руху населення Пирятинського району:


П о к а з н и к иСічень – червень


Січень-

червень


2009 року

у % до


січня –

червня


2008 року

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності, природ-

нього приросту

(скорочення), шлюбності, розлучуваності

( на 1000 осіб)


2009


рік

2008

рік


Кількість

народжених, осіб


173

142

121,8

10,4


Кількість

померлих, осіб


377

354

106,5

22,6


Природне

скорочення, осіб


204

212

96,2

-12,2


Кількість шлюбів, одиниць

95


76


125,0

5,7


Кількість розлучень, одиниць

48

61

78,7

2,9

( о с і б )
За січень-червень 2009 року міграційний приріст населення у межах області становив 32 особи : число прибулих становило 115 осіб, а вибулих 83 особи.

Міграційний приріст зовнішньої міграції становив 41 особу, число прибулих - 154, вибулих – 113 осіб.

Відділ статистики у Пирятинському районі

Каталог: file -> 2009
file -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
file -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
file -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
file -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет