С. Д. Асфендияровабет6/6
Дата09.06.2016
өлшемі0.57 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

7. Бағалау критерийлері:


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрылымы %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

ҮЗДІК


А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

ЖАҚСЫ


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚС

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

ҚАНАҒАТТАНБАЙТЫН


8. Литература:

1. Калетина Н.И. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

2. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.
9. Контроль (вопросы):

1. БАҚ дегеніміз не?

2. Биологиялық-активті қоспаларға анықтама беру.

3. Эхиноцеяның емдік қасиеттері. Қосымша эффекттері.

4. Зверобой емдік қасиеттері. Қосымша эффекттері.

5. Сарымсақтың емдік қасиеттері. Қосымша эффекттері.

6. Валериананың емдік қасиеттері. Қосымша эффекттері.
1.Тақырып 3 – Өсімдік текті улардың токсикалық әсерінің ерекшеліктері.
2. Мақсаты: Өсімдік текті улардың токсикалық әсерінің ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру.
3. Тапсырмалар:

1. Тақырыптың сұрақтарын меңгеріп, қосымша мәлімет іздеу жүргізу.

2. Реферат дайындау.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама дайындау.

4. СӨЖ тақырыбы бойынша презентация, видеоролик жасау.
4. Орындау формасы: СӨЖ тақырыбы бойынша баяндама, реферат, презентация, видеоролик дайындау.
5. Орындау критерийлері (тапсырманы орындау шарттары)

1. Өзіндік дайындық жасау үшін тақырыптың материалын барлық сұрақтар бойынша меңгеру.

2. Өзіндік дайындық үшін қосымша әдебиетті пайдалану.

3. Сұрақ сұрау барысында жақсы білім деңгейі.

4. СӨЖ барлық тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өзіндік орындау.

6. Материалды жүйелеп, аргументтелген қорытынды келтіру.
6. Тапсыру кезеңі: күнтізбелік-тематикалық жоспарға сәйкес.
7. Бағалау критерийлері:


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрылымы %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

ҮЗДІК


А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

ЖАҚСЫ


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚС

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

ҚАНАҒАТТАНБАЙТЫН


8. Литература:
1. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

2. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия/ М., «Медицина», 1975.-376 б.

3.Калетина Н.И. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие для вузов, СD/ М., 2008. – 1016 б.

4. Лужников Е.А. Клиническая токсикология / М.,"Медицина", 1994. – 189 б.

5. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231б.

6..Плетенева Т.В. Токсикологическая химия/ ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 б.


9. Бақылау (сұрақтар):

1. Өсімдік текті уларға нелер жатады?

2. Өсімдік текті улардың токсикалық әсері.

3. Өсімдік текті улардың токсикалық әсері ерекшеліктері.


1.Тақырып 4. Зоотоксиндердің әсер ету механизмі. Зоотоксиндердің қасиеттері. Рептилийлердің токсиндері.
2.Мақсаты: Зоотоксиндердің әсер ету механизмі. Зоотоксиндердің қасиеттері. Рептилийлердің токсиндері туралы білімді қалыптастыру.
3. Тапсырмалар:

1. Тақырыптың сұрақтарын меңгеріп, қосымша мәлімет іздеу жүргізу.

2. ГХ-МС және ЖЭСХ тәсілдерін білу.

3. Реферат дайындау.

4. Берілген тақырып бойынша баяндама дайындау.

5. СӨЖ тақырыбы бойынша презентация, видеоролик жасау.


4. Орындау формасы: СӨЖ тақырыбы бойынша баяндама, реферат, презентация, видеоролик дайындау.
5. Орындау критерийлері (тапсырманы орындау шарттары)

1. Өзіндік дайындық жасау үшін тақырыптың материалын барлық сұрақтар бойынша меңгеру.

2. Өзіндік дайындық үшін қосымша әдебиетті пайдалану.

3. Сұрақ сұрау барысында жақсы білім деңгейі.

4. СӨЖ барлық тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапысырмаларды өзіндік орындау.

6. Материалды жүйелеп, аргументтелген қорытынды келтіру.
6. Тапсыру кезеңі: күнтізбелік-тематикалық жоспарға сәйкес.
7. Бағалау критерийлері:


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрылымы %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

ҮЗДІК


А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

ЖАҚСЫ


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚС

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

ҚАНАҒАТТАНБАЙТЫН


8. Литература:

1. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

2. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия/ М., «Медицина», 1975.-376 б.

3.Калетина Н.И. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие для вузов, СD/ М., 2008. – 1016 б.

4. Лужников Е.А. Клиническая токсикология / М.,"Медицина", 1994. – 189 б.

5. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231б.

6..Плетенева Т.В. Токсикологическая химия/ ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 б.
9. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар). Рептилий және олардың токсиндері.
1. Зоотоксиндердің анықтамасын беру.

2. Зоотоксиндердің қасиеттері.


1.Тақырып 5 - Саңырауқұлақтармен улану. Әсер ету механизмі мен токсикокинетикасы. Аманитинді синдром.
2. Мақсаты: Студенттерде саңырауқұлақ уларының әсер ету механизмі және токсикокинетикасы, аманитинді синдром туралы білімді қалыптастыру
3. Тапсырмалар:

1. Тақырыптың сұрақтарын меңгеріп, қосымша мәлімет іздеу жүргізу.

2. Реферат дайындау.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама дайындау.

4. СӨЖ тақырыбы бойынша презентация, видеоролик жасау.
4. Орындау формасы: СӨЖ тақырыбы бойынша баяндама, реферат, презентация, видеоролик дайындау.
5. Орындау критерийлері (тапсырманы орындау шарттары)

1. Өзіндік дайындық жасау үшін тақырыптың материалын барлық сұрақтар бойынша меңгеру.

2. Өзіндік дайындық үшін қосымша әдебиетті пайдалану.

3. Сұрақ сұрау барысында жақсы білім деңгейі.

4. СӨЖ барлық тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапысырмаларды өзіндік орындау.

6. Материалды жүйелеп, аргументтелген қорытынды келтіру.
6. Тапсыру кезеңі: күнтізбелік-тематикалық жоспарға сәйкес.
7. Бағалау критерийлері:


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрылымы %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

ҮЗДІК


А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

ЖАҚСЫ


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚС

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

ҚАНАҒАТТАНБАЙТЫН


8. Литература:

1. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

2. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия/ М., «Медицина», 1975.-376 б.

3.Калетина Н.И. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие для вузов, СD/ М., 2008. – 1016 б.

4. Лужников Е.А. Клиническая токсикология / М.,"Медицина", 1994. – 189 б.

5. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231б.

6..Плетенева Т.В. Токсикологическая химия/ ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 б.
9. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар)

1. Саңырауқұлақ түрлері.

2. Токсикокинетикаға анықтама беріңіз.

3. Саңырауқұлақ токсиндерінің әсер ету механизмі.

4. Аманитинді синдром дегеніміз не?

ДИСЦИПЛИНА БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІКТІЛІК ЖӘНЕ ДАҒДЫЛАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАЛАУ ҮШІН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ.

1. Пән бойынша тест сұрақтары:

2. Жалпы сұрақтар:

1. Заттай айғақтарды СХЭ ненің негізінде жүргізіледі?

2. СХЭ тағайындау туралы жарлықта не көрсетілу керек?

3. Сот-химиялық бөлімге қандай жолмен заттай айғақтар және құжаттар келеді?

4. Канцеляриядан сот-химиялық бөлімге заттай айғақтарды қабылдау ережелері?

5. «Сараптама қорытындысы» қандай бөлімдерден тұрады?

6. «Қорытынды» кіріспе бөлімінде не көрсетіледі?

7. «Химиялық зерттеу» бөлімі ненің негізінде құрылады және оған нені жазуға болмайды?

8. «Сараптама қорытындысы» қанша экземплярда жасалады, не үшін?

9. Сот-химиялық зерттеуде оқуға болады ма және неліктен?

10. Сот-химиялық бөлімде құжаттама.

11. Салыстыру стандартты заттар және оның эталонды ерітінділері не үшін қажет? Оларға анықтама беріңіз.

12. Сандық талдау жүргізу алгоритмі?

13. Өлшеудің сенімді нәтижелерін алудың міндетті шарттары қандай?

14. Сапаны бақылау дегеніміз не?

15. Сапа бойынша басшылық және оның міндеті.

16. Алынған материалдармен жұмыс жасау реті.

17. Сынама және үлгілерді іріктеу, мақсаты.

18. Зерттеудің маңызды факторы ретінде құрал-жабдық.

19. Жабдықталған лаборатория, жұмыс жасау шарттары және қауіпсіздік техникасы.

20.Халықаралық ережелерге сәйкес GLP жүйесінің маңызды құраушылары.

21.Химико-токсикологиялық лаборатория жұмысы этаптары және талдау әдістеріне қойылатын талаптар.

22. «VENETA» А тізіміне қандай химиялық заттар енгізілген ?

23. Улы дәрілік заттарға анықтама беріңіз.

24. Улы дәрілік заттардың қатты әсер ететін заттардан айырмашылығы?

25. Улы дәрілік заттарды анықтау және оқшаулау негізгі тәсілдері. Улы дәрілік заттарды бар жоғына зерттеу жүргізу үшін қолданылатын негізгі биологиялық объектілерді ата.

26. Улы дәрілік заттарды ХТТ жүргізу кезінде жіберілетін негізгі қателіктер.

27. ХТЗ үшін сынамаларды іріктеу ережелерін сақтаудың маңызы?

28. Зәр, қан, сілекей іріктеу ережелері?

29.Наркотикалық заттарды анықтау үшін шаш және тырнақты пайдаланудың артықшылықтары.

30.Улы дәрілік заттарды анықтау тәсілдерінің халықаралық классификациясы қандай?

31.Лабораторияға келіп түскен барлық сынамалардың қай улы дәрілік заттар тобына жататынын анықтауда қолданылатын тәсілдер?

32. Улы дәрілік заттардың бар жоғына шығу тегі биологиялық емес объектілерді талдау ерекшеліктері?

33. Улы дәрілік заттарға ХТТ жүргізу этаптары.

34. Өсімдіктердің токсикологиялық классфикациясы.

35. Улы өсімдіктер.

36. Өсімдік текті удың әсер ету ерекшеліктері.

37. Өсімдіктердің негізгі улы заттары.

38. Алколодтарға бағытталған талдау дегеніміз не?

39. Бағытталған ХТТ кезінде алколоидтарды биологиялық материалдан оқшаулауды жүргізу әдісі қандай?

40. Алколоидтарға ТСХ скрининг қалай жүргізіледі?

41. Жалпы алколоидты тұндыру реактивтерінің әсер ету принципі неге негізделген? Олардың сезімталдығы және спецификалығы.

42.Алколоидтарға микрокристаллоскопиялық реакциялар. Оларды орындау техникасы, сезімталдығы және спецификалығы.

43. Алколоидтарды бояу реакциялары. Оларды орындау техникасы, сезімталдығы және спецификалығы.

44. ХТТ алколоидтарды анықтауда қолданылатын сандық талдау әдістері?

45. Зоотоксиндерге қандай улы дәрілік заттар жатады?

46. Шығу тегі өсімдік текті уларға қандай улы дәрілік заттар жатады?

47. Адам үшін аса улы зоотоксиндер.

48. Эфедрин және оның химиялық құрамы.

49. Эфедрон және оның химиялық құрамы.

50. Эфедринді ұзақ уақыт бойы қолдану қандай нәтижелерге әкеледі?

51. Эфедрин және эфедронның токсикокинетикасы және биотрансформациясы.

52. Амфетаминге бағытталған талдау.

53. Эфедриннің негізгі активті метаболиті.

54. Барбитураттарға бағытталған талдау нені білдіреді?

55.Бағытталған ХТТ қандай тәсілдермен барбитураттарды биологиялық материалдан оқшаулайды?

56. Барбитураттарға ТСХ скренинг қалай жүргізіледі?

57. Барбитураттарға жалпы реакцияларды тізіп шығыңыз.

58. Неліктен барбитураттарға жалпы реакциялардан кейін жеке реакциялар қойылатын түсіндіріңіз?

59. Барбитураттарға жеке реакциялырды атаңыз.

60. ХТТ барбитураттарды спектрофотометриялық анықтау принципі неге негізделген?

61. Экстракция дегеніміз не? Биологиялық материалдан экстракциялау процессі негізгі кезеңдерін ата.

62. Биологиялық объектіден дәрілік заттарды оқшаулаудың негізгі әдістерін ата.

63. Бөліп алу дәрежесі неге тәуелді?

64. Биологиялық объектерден дәрілік заттарды оқшаулаудың жеке әдістерін ата.

65. Қышқылданған спиртпен оқшаулау әдісінің мәні неде (Стас-Отто әдісі)?

66. Қышқылданған сумен оқшаулау әдісінің мәні неде (А.А.Васильева әдісі)?

67. Қышқыл және сілтілі хлороформды не үшін алады?

68. Биологиялық материалдан алынған сығындыны тазалау әдістері.

69. Талдау документациясы. Қорытынды жасау.

70. Улы дәрілік заттарға анықтама беріңіз.

71. Улы дәрілік заттардың қандай түрлерін білесіз?

72. Улы дәрілік заттардың табиғаты.

74. Табиғи текті улы дәрілік заттар.

75. Жасанды улы дәрілік заттар.

76. Тәжірибеде қолдануына байланысты улы дәрілік заттардың классификациясы.

77. Улы химикаттар.

78. Дәрілік улар

79. Шығу тегі өсімдік текті улы дәрілік заттар.

80. Шығу текті жануар текті улы дәрілік заттар.

81. Негізгі иммунохимиялық әдістерді ата.

82. Қандай иммунохимиялық әдіс ең сезімтал?

83. ПФИА жүргізгенде қандай анализаторларды қолданады?

84. Талдау жүргізу қандай этаптардан тұрады?

85. Зәр үлгілерін талдау.

86. Химико-токсикологиялық талдау жүргізу кезінде альтернативті әдістері?

87. Газ-сұйықтық хроматография әдісі неге негізделген?

88. Газ-адсорбциялық және газ-сұйықтық хроматографияның айырмашылығы неде?

89. Газ-сұйықтық хроматография әдісінің артықшылықтары.

90. Хроматографтың негізгі түйіндері.

91. Газ-тасымалдағышқа қойылатын талаптар.

92. Хроматографиялық бағаналар. Олардың түрлері. Қойылатын талаптар.

93. Сорбентке қойылатын талаптар.

94. Жалынды-ионизациялық және жылуөткізгіштік детектор.

95. Заттарды сандық анықтау қандай параметрлер арқылы жүргізіледі?

96. Заттарды анықтау қандай параметрлер арқылы жүргізіледі?

97. Шыңның параметрлерін анықтау критерийлері негізінде жүргізілетін сандық анықтау.

98. Атомды спектрометрия тәсілдерінде аналитикалық сигналдардың пайда болу сызбасы.

99. Атомды-адсорбциялық спектрометрия ерекшеліктері.

100. Химико-токсикологиялық талдауда индуктивті-байланысқан плазмамен атомды-эмиссиондық спектрометрия тәсілі.

101. Улы дәрілік заттарға анықтама беру.

102. Улы дәрілік заттардың қандай түрлерін білесіз?

103. Улы дәрілік заттардың табиғаты.

104. Табиғи текті улы дәрілік заттар.

105. Жасанды улы дәрілік заттар.

106. БАҚ дегеніміз не?

107. Биологиялық-активті қоспаларға анықтама беру.

108. Эхиноцеяның емдік қасиеттері. Қосымша эффекттері.

109. Зверобой емдік қасиеттері. Қосымша эффекттері.

110. Сарымсақтың емдік қасиеттері. Қосымша эффекттері.

111. Валериананың емдік қасиеттері. Қосымша эффекттері.

112. Өсімдік текті уларға нелер жатады?

114. Өсімдік текті улардың токсикалық әсері.

115. Саңырауқұлақ түрлері.

116. Токсикокинетикаға анықтама беріңіз.

117. Саңырауқұлақ токсиндерінің әсер ету механизмі.

118. Аманитинді синдром дегеніміз не?
3. Тәжірибелік дағдылардың тізімі

GLP принциптеріне және талаптарына сәйкес студент келесі дағдыларды игеруі керек:


  • Химико-токсикологиялық зерттеу жүргізу, химиялық қосылыстарды талдау және оқшаулау әдістерін олардың физикалық, химиялық қасиеттеріне байланысты таңдау;

  • Қоршаған орта және биологиялық объектерден органикалық және бейорганикалық химиялық қосылыстарды, метаболиттерін оқшаулау;

  • Биологиялық материалдан бөліп алынған улы заттарды және олардың метаболиттерін қосымша эндо- және экзогенді заттардан тазалау жүргізу;

  • Улы заттарды және олардың метаболиттерін идентификациялау және сандық анықтау үшін химиялық, физико-химиялық, биологиялық талдау әдістерін қолдану, осы тәсілдердің рационалды байланысын табу;

  • Жүргізілген лабораториялық және эксперттік зерттеулердің құжаттамасы (сот-химиялық зерттеу акты және қорытындысын жасау).


2.6 Дисциплинаның қысқа мазмұны: «Улы агенттердің классифифкациясы және улылықтың түрлері» -бұл арнайы келесілерді оқытататын элективті дисциплина:

- зерттеу объектілерінен (заттай айғақтардан) бөлініп алынған токсиканттарды және олардың метаболиттерін бөліп алу, анықтау және сандық анықтау әдісі: өліктердің ішкі органдары, адамдардың, жануарлардың, тағамдық өнімдер, киім, су, ауа және тағы басқа қоршаған орта объектілерінен ;

- Сот-химиялық сараптаманың құқықтық және методологиялық негіздері. Сот-химиялық сараптаманың жұмысын регламенттейтін негізгі құжаттар. Эксперт-химик, фармацевт-токсиколог қорытындысын жасау;

- Токсиканттың ағзада таралуының жалпы заңдылықтары. Таралудың негізгі токсико-кинетикалық параметрлері;

- Токсиканттар биотрансформациясының негізгі жолдары;

- Талдауға алынған зерттеу объектілерін таңдау, іріктеу және бағыттау ережелері;- Улы заттардың әр түрлі топтарының химико-токсикологиялық талдауы;


Страница из

Каталог: 12793


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет