След третото класиране, което е окончателно, е необходимо да се запишете в специалността, в която сте приети, със следните документиДата13.07.2016
өлшемі67.5 Kb.
#196815
Важно съобщение

за приетите кандидат-студенти на трето

(окончателно) класиране
Уважаеми приети кандидати на трето класиране,

сроковете за записване са съгласно обявения график:9 – 12 август

След третото класиране, което е окончателно, е необходимо да се запишете в специалността, в която сте приети, със следните документи:

 1. Лична карта (след проверка същата се връща)

 2. Лични снимки – 3 бр. формат документи.

 3. Документи за записване на нови студенти по образец (закупуват се от книжарниците) и се попълват предварително.

 4. Медицинско удостоверение (от личен лекар или здравно-консултативен център).

 5. Диплома-оригинал за завършено средно образование. Дипломата се съхранява в уасг до края на следването.

 6. Платежно нареждане (бордеро) за платена семестриална такса по банков път и студентска идентификационна такса ISIC (без задочно обучение). Семестриалната такса е в размер на 330 лв. за редовно обучение и 165 лв. за задочно обучение по сп. “Геодезия”, а студентската карта е 6 лв. Семестриална такса и такса за студентска карта не заплащат приетите студенти кръгли сираци и тези с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто.


ВАЖНО: С едно и също платежно нареждане студентите редовно обучение заплащат и двете суми – общо 336 лв. В полето “Основание за плащане” на платежното нареждане се записва: семестриална такса + студентска карта.

Задочните студенти заплащат само семестриална такса – 165 лв.


 1. Формуляр за издаване на студентска идентификационна карта – ISIC (получава се от канцеларията на факултета на място при записването).

Записването се извършва по факултетни канцеларии!!!

 • Сп. “Архитектура” и “Урбанизъм”:

Архитектурен факултет, бл. 1, Нова сграда, ет. 2, каб. 212


 • Сп. “Строителство на сгради и съоръжения” и „Строителство на сгради и съоръжения” – англоезично обучение:

Строителен факултет, бл. 2, Нова сграда, ет. 3, каб. 315


 • Сп. “Транспортно строителство” и “Транспортно строителство – немскоезично обучение”:

Факултет по транспортно строителство,

бл. 2, Нова сграда, ет. 3, каб. 317


 • Сп. “Водоснабдяване и канализация”, “Хидротехническо строителство”, “Хидромелиоративно строителство” и “Хидростроителство – немскоезично обучение”:

Хидротехнически факултет, бл. 1, Нова сграда, ет.2, каб. 201


 • Сп. “Геодезия” и “Устройство и управление на земи и имоти”:

Геодезически факултет, Ректорат, ет. 2, каб. 208 А

Документи за окончателно записване

 1. Лична карта (след проверка същата се връща)

 2. Лични снимки – 3 бр. формат документи.

 3. Документи за записване на нови студенти по образец (закупуват се от книжарниците) и се попълват предварително.

 4. Медицинско удостоверение (от личен лекар или здравно-консултативен център).

 5. Диплома-оригинал за завършено средно образование. Дипломата се съхранява в уасг до края на следването.

 6. Платежно нареждане (бордеро) за платена семестриална такса по банков път и студентска идентификационна такса ISIC (без задочно обучение). Семестриалната такса е в размер на 330 лв. за редовно обучение и 165 лв. за задочно обучение по сп. “Геодезия”, а студентската карта е 6 лв. Семестриална такса и такса за студентска карта не заплащат приетите студенти кръгли сираци и тези с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто.


ВАЖНО: С едно и също платежно нареждане студентите редовно обучение заплащат и двете суми – общо 336 лв. В полето “Основание за плащане” на платежното нареждане се записва: семестриална такса и студентска карта.

Задочните студенти заплащат само семестриална такса – 165 лв.


 1. Формуляр за издаване на студентска идентификационна карта – ISIC (получава се от канцеларията на факултета на място при записването).


Важно: Факултетните канцеларии ще записват приетите студенти в периода 9 – 12 август.

Банкова сметка на УАСГ, по която се превеждат сумите за семестриални такси и студентски карти:

Получател: УАСГ

Банка: БНБ – ЦУ

IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01

BIC (код на БНБ): BNBG BGSD Основание за плащане: Трите имена на студента, ЕГН, специалност и курс.

Документи за кандидатстване за общежитие:
Право на настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие” и които са с установени жилищни нужди, при условие че те или техните семейства не притежават жилище в гр. София или не обитават такова, предоставено им от държавата, общината или други ведомства.
Необходими документи за кандидатстване:

 • Молба-декларация за настаняване, заверена от факултетната канцелария;

 • Служебни бележки за брутен доход на родителите за предходните шест месеца;

 • При учащи се братя или сестри – уверение от съответното училище или ВУЗ, в който се обучава брата/сестрата;

 • При безработен родител(и) – служебна бележка от бюрото по труда;

 • При разведени родители – ксерокопие от решението за развод;

 • При починал родител(и) – ксерокопие от смъртен акт;

 • При инвалидност – решение от ТЕЛК за съответната група и ксерокопие;

 • Снимка, паспортен формат 3,5/4,5 см.

Молбата-декларация се закупува от касата на студентски общежития, намираща се в корпус А, ет. 2 на УАСГ и се заверява в съответната факултетна канцелария. Документите се подават в КСБВУ (Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се), корпус А, ет. 2, срещу зала 230 и се получава входящ номер.
НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЧЕСТИТО !!!
ВИЕ ЗАСЛУЖИХТЕ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ В

НАЙ-ПРЕСТИЖНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ В БЪЛГАРИЯ!


Учебен отдел


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет