Строительные нормы ркбет9/28
Дата01.07.2016
өлшемі1.26 Mb.
#170042
түріИнструкция
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

Библиография


 1. «Өрт қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы № 48-I Заңы.

 2. «Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Қазақстан Республикасының 05.07.1996 ж. № 19-I Заңы.

 3. ҚНжЕ 2.04.03-85. Кәріз. Сыртқы желілер мен құрылыстар. ҚНжЕ 2.04.03-85.

 4. ҚНжЕ 3.05.04-85* Сумен жабдықтау мен кәріздің сыртқы желілері және құрылыстары.

 5. ҚР ҚНжЕ 4.01-41-2006* Ішкі су құбыры және ғимараттардың кәрізі.

 6. ҚР ҚНжЕ 1.01-32-2005* Құрылыс терминологиясы.

 7. ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2001 Құрылыста еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.

 8. ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009 Ғимараттар мен ғимараттардың өрт қауіпсіздігі

 9. ҚНжЕ 31-06-2009. Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар. Актуаланған редакция ҚНжЕ 2.08.02-89 *.

 10. МСТ 2874-82. Ауыз суы. Сапаға қойылатын гигиеналық талаптар мен бақылау.

 11. МСТ 17.1.1.04-80.Табиғатты қорғау. Гидросфера. Суды пайдалану мақсаттары бойынша жер асты суларының сыныптамасы.

 12. МСТ 2761-84. Орталықтандырылған шаруашылық-ауыз суымен жабдықтаудың көздері. Таңдаудың гигиеналық, техникалық талаптары және ережелері.

 13. МСТ 18963-73. Ауыз суы. Санитарлық-бактериологиялық талдаудың әдістері.

 14. МСТ 6718-93. Сұйық хлор.

 15. МСТ 1692-85. Хлорлы әк.

 16. Суды тазарту мен дайындауға арналған құрылыстарды жобалау бойынша құрал (2.04.02.-84 ҚР ҚНжЕ-ге).

 17. Сумен жабдықтау жүйелерін автоматтандыру мен диспетчерлеуді жобалау бойынша құрал (2.04.02.-84 ҚР ҚНжЕ-ге)

 18. Жер үстіндегі суларды алуға арналған құрылыстарды жобалау бойынша құрал. Пособие ВНИИ ВОДГЕО-ның приказом от 26.03.1986 ж. № 46 бұйрығымен бекітілген (ҚНжЕ-ге 2.04.02.-84 құрал).

 19. Табиғи суларды тазарту станцияларындағы тұнбаларды құрғатуға арналған құрылыстарды жобалау бойынша құрал. ВНИИ ВОДГЕО 01.01.1990 ж.

 20. Су қорғау аймақтары мен белдеулерiн белгілеу ережесі. ҚР Үкіметінің 16.01.2004 ж. № 42 қаулысымен бекітілген.

 21. Санитарнарлық ереже мен нормалар 2.1.2.12-33-2005. Жер үстіндегі суларды ластанудан қорғауға қойылатын гигиеналық талаптар. Беларусь Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 2005 ж. 28 қарашадағы № 198 қаулысымен бекітілген.

 22. СанЕжН 2.1.4.1074-01. Ауыз суы. Орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйелері суының сапасына қойылатын гигиеналық талаптар. Сапаны бақылау. Денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары – РФ Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері 26.09.2001ж. бекіткен.

 23. СанЕжН 2.1.5.980-00. Елді мекендерге су бұру. Су объектілерін санитарлық қорғау. Жер үстіндегі суларды қорғауға қойылатын гигиеналық талаптар. РФ Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері 22.06.2000 ж. бекіткен.

 24. СанЕжН 2.1.7.573-96. Жерді суару және тыңайту үшін сарқынды суларды және олардың тұнбаларын пайдалануға қойылатын гигиеналық талаптар. РФ Мемкомсанэпидқадағалаудың 31.10.1996 ж. № 46 қаулысымен бекітілген.

 25. СанЕжН 4631-88. Теңіздердің халықтың су пайдаланатын жерлерінде жағалау бойы суларын ластанулардан қорғаудың санитарлық ережелері мен нормалары. КСРО Бас мемлекеттік дәрігері 06.07.1988 ж. бекітті.

 26. Күшті әсер ететін улы заттарды сақтауға арналған қоймаларды жобалау, жабдықтаудың және күтіп-ұстаудың санитарлық ережесі. КСРО Денсаулық сақтау министрлігі 24.06.1965 ж. № 534-65 бекіткен.

 27. Техникалық регламент. Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар. ҚР Үкіметінің 2009 ж. 16 қаңтардағы № 14 қаулысымен бекітілген.

 28. Санитарлық-эпидемиологиялық ережесі мен нормалар. Ауыз судың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар. ҚР Денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасарының 15.05.2007 ж. № 308 бұйрығымен бекітілген.

 29. Орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар. ҚР Денсаулық сақтау министрінің 13.05.2005 ж. № 229 бұйрығымен бекітілген және ҚР Денсаулық сақтау министрінің 26.09.2006 ж. № 437 бұйрығымен толықтырулар мен өзгерістер енгізілді.

 30. Санитарлық ереже мен нормалар № 10-7-2003. Аумақты күтіп-ұстаудың санитарлық ережесі. Беларусь Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2005 ж. 22 қарашадағы № 187 қаулысымен бекітілген.

 31. Елді мекендерге су бұру жүйелеріне арналған санитарлық ереже 2.1.5.12-43-2005. Беларусь Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2005 жылғы 16 желтоқсандағы № 227 қаулысымен бекітілген.

 32. СЕ 1.2.731-99. Патогенділігі III-IV топтағы микроорганизмдермен және гельминттермен жұмыс істеу қауіпсіздігі. РФ Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 22.02.1999 ж. № 4 қаулысымен бекітілген.

 33. СТ ҚР МСТ Р 51232-2003 Ауыз суы. Сапаны бақылауды ұйымдастыру мен әдістеріне қойылатын жалпы талаптар.

 34. СТ ҚР МСТ Р 51593-2003. Ауыз суы. Сынамаларды іріктеу.

 35. Қазақстан Республикасында шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау тәжірибесінде қолдануға рұқсат берілген материалдар мен реагенттердің тізілімі. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің төрағасы - ҚР Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 26.01.2009 ж. № 24 бұйрығымен бекітілген.

 36. РНД 01.01.03-94. Қазақстан Республикасының жер үсті суларын қорғау ережесі. Экология және биоресурстар министрі 27.06.1994 ж. бекіткен.

 37. Электр қондырғыларын орнату ережесі. Энергоатомиздат. М. 1986 ж.

 38. ПБ 12-368-00. Газ шаруашылығындағы қауіпсіздік ережесі. Ресей Мемгортехқадағалаудың 26.05.2000 ж. № 27 қаулысымен бекітілген.

 39. ПБ 09-594-03. Хлорлы шаруашылықты ұйымдастыру қауіпсіздігінің ережесі.

 40. Коммуналдық сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін және құрылыстарын техникалық пайдалану ережесі. МДК 3-02.2001. РФ Мемқұрылыс 30.12.1999 г. № 168 бұйрығымен бекітілген.

 41. МУ 2.1.5.800-99. Сарқынды суларды зарарсыздандыруға Мемсанэпидқадағалауды ұйымдастыру. РФ Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері 27.12.1999 ж бекіткен.

 42. МУ 2.1.5.732-99. Сарқынды суларды ультракүлгін сәулелеумен зарарсыздандыруға санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау. Денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары - РФ Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері 11.03.1999 ж. бекіткен.

 43. МУ 2.1.4.719-98. Ауыз суды дайындау технологиясында ультракүлгін сәулелеуді пайдалануға санитарлық қадағалау. РФ Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен.

 44. Ауыз сумен жабдықтау көздеріне су объектісін жатқызау ережесі. ҚР Үкіметінің 23.01.2004 ж. № 75 қаулысымен бекітілген.

 45. Халықты орталықтандырылмаған ауыз сумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтау кезінде заңды және жеке тұлғалар пайдаланатын су объектілерін тіркеу ережесі. ҚР Ауыл шаруашылығы министрілігінің Су ресурстары комитеті төрағасының 17.02.2006 ж. № 29 бұйрығымен бекітілген.

 46. Елді мекендерге су бұру жүйесіндегі сарқынды суларды қабылдау ережесі. ҚР Үкіметінің 28.05.2009 ж. № 788 қаулысымен бекітілген.

 47. Елді мекендердің кәріз жүйесіндегі өндірістік сарқынды суларды қабылдау ережесі. РСФСР ТКШМ-нің № 107 бұйрығымен 1984 жылы бекітілген

 48. Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану ережесі. ҚР Үкіметінің 05.06.2009 ж. № 832 қаулысымен бекітілген.

 49. Ресей Федерациясында коммуналдық сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін пайдалану ережесі. М. 1999 ж.

 50. Суларды бақылау мен есептеуді нормативтік-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық және метрологиялық қамтамасыз ету талаптарын әзірлеу, келісу және бекіту ережесі. ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы № 141 қаулысымен бекітілген.

 51. Су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу ережесі. ҚР Үкіметінің 16.01.2004 ж. № 42 қаулысымен бекітілген.

 52. Елді мекендерге су бұру жүйелеріне өндірістік сарқынды суларды төгу алдында олардың сынамаларын іріктеу бойынша әдістемелік нұсқаулар. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 29.12.2010 ж. № 606 және 21.01.2011 ж. № 19 бұйрықтарымен бекітілген және қолданысқа енгізілген.

 53. МУК 10.05.045-03. Ауыз суды санитарлық-микробиологиялық талдау әдістері.

 54. МУ 2260-80. Теңіз ортасының ластануының гигиеналық бақылау бойынша әдістемелік нұсқаулар. КСРО Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің орынбасары 17.10.1980 ж. бекіткен.

 55. МУК 3.05.039.97. Жер үсті су айдындарының суларын санитарлық-микробиологиялық талдау бойынша әдістемелік нұсқаулар.

 56. Орталықтандырылған және жергілікті сумен жабдықтау кезінде шаруашылық-ауыз сумен зарарсыздандыруды және су құбырының құрылыстарын хлормен дезинфекциялауды бақылау бойынша нұсқаулық. КСРО Бас санитарлық дәрігері 25.11.1967 ж. № 723а-67 бекіткен.

 57. Орталықтандырылған және жергілікті сумен жабдықтау кезінде шаруашылық-ауыз сумен зарарсыздандыруды және су құбырының құрылыстарын хлормен дезинфекциялауды бақылау бойынша нұсқаулық. ҚР Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері РК 08.04.1999 ж. № 3.04.031-99 бекіткен.

 58. Нұсқаулық 2.1.5.11-10-7-2004. Сарқынды суларды ультракүлгін сәулелеумен зарарсыздандыруды санитарлық қадағалау. Белоруссия Республикасы.

 59. Су құбыры желілері мен құрылыстарын жуу және дезинфекциялау бойынша нұсқаулық. Алматы қ., 1980 ж. Бассуарнасы және Қазақ КРО ТКШМ «Казводоканалналадка» СПНУ әзірлеген.

 60. Арнайы киімдер, арнайы аяқ киімдер және басқа жеке қорғау құралдарын тұрғын үй-коммуналдық шаруашлықтың жұмыскерлеріне және қызметкерлеріне тегін берудің үлгі салалық нормалары. КСРО Мемкомеңбек және ВЦСПС төралқасының Қаулысымен 1985 жылғы 21 тамызда толықтырылды және өзгертілді.

 61. ГН 2.2.5.1313-03. Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың шекті рұқсат етілген шоғырлануы (ШРШ). Денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары – РФ Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері 27.04.2003 ж. бекіткен.

 62. Сарқынды сулардың сапасын санитарлық-эпидемиологиялық бақылау әдістерін жетілдіру бойынша нұсқау. РСФСР Денмині № 07/5-653 келісті, 1986.-М.: ОНТИ АКХ, 1988.

 63. Судың сапасы. Колиформды организмдерді, термотолерантті колиформды организмдерді және болжанған E.coli ИСО 9308-1 анықтау және есептеу: 1990.-1-б.: Мембранды сүзгілеу әдісі.

 64. МУК 4.2.2029-05. Су объектілерін санитарлық-вирусологиялық бақылау. РФ Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері 18.11.2005 ж. бекіткен.

 65. МУК 4.3.2030-05. Сарқынды және ауыз суды УК сәулесін түсірумен зарарсыздандыру тиімділігін санитарлық-вирусологиялық бақылау. РФ Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері 18.11.2005 ж. бекіткен.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет