Студенттердің Өзіндік жұмысына арналғАНДата03.07.2016
өлшемі150.09 Kb.
#173794


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМАЛАР
Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулі

Пән, пәннің коды – терапиялық стоматологияның пропедевтикасы, ПДО 01

Мамандығы: 051302 «Стоматология»

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМА


ТАҚЫРЫБЫ: «Тістерді ағарту. Көрсетілімі, қолданылатын заттар, тәсілдері»

Оқу сағатының көлемі – 5 академ сағат

Курс - 4

Семестр - 7-8

Алматы, 2012 ж.Құрастырған: м.ғ.д. доц. Баяхметова А.А., м.ғ.к. доц. Баскакова И.В., м.ғ.к. доц. Кунанбаева Т.С., м.ғ.к., доц. Сағатбаева А.Д.

Аударған: асс. Манғытаева Б.Б., асс. Байгутдинова Б.А., Оразбаева Б.М.

Терапиялық стоматологияның пропедевтикасы модулінің отырысында талқыланды

« ___ » ___________ 2012 ж. № хаттама

Терапиялық стоматологияның пропедевтикасы модулінің жетекшісімен бекітілді

М.ғ.д., профессор __________ Баяхметова А.А.

1.Тақырып №4: Тістерді ағарту. Көрсетілімі, қолданылатын заттар, тәсілдері

2.Мақсаты: терапиялық стоматологиялық клиникада замануи әдістер мен тістерді ағарту тәсілдерін оқып үйрену.

3.Тапсырма: сөздігінен тақырып бойынша берілген сұрақтарды оқу және даярлану.

1) тістерді ағарту әдітерінің тарихы

2)тістің қатты тіндерін замануи ағартқыш жүйені қолдана отырып ағарту әсері

3)тістерді ағартудың көрсеткіштері мен кері көрсеткіштері

4)замануи ағартқыш жүйе, сипаттамасы, кейбір ағартқыш заттардың сипаттамасы

5) "ZOOM" технологиясымен ағарту ерекшеліктері

6) «Йотуэль»;жүйесімен ағарту ерекшеліктері

7) үйде тістерді ағарту

8) улпасы алынбаған тістерді ағарту ерекшеліктері

9) улпасы алынған тістерді ағарту ерекшеліктері

5.Орындау критерийлері (талаптар):

СӨЖ дің таңдаған түрін сұрақтар боынша кафедраның талаптарына сай көрсетілген уақытта өткізу.Рефераттың структурасы:

 • титульді беті;

 • мазмұны ( рефераттың тарауын парақтарды көрсетіп бір ізбен баяндау);

 • кіріспе (зерттеген проблеманың мағызын тұжырымдан айту , актуальдігін, мақсатын және міндеттерін анықтау);

 • негізгі бөлімі (рефераттың бұл бөлігінің әр бір тарауы бөлек проблеманы немесе оның бір жағын дәлелдеп ашады, алдыңғының қисынды жалғасы болып табылады, бұл бөлігінде кестелерде, схемаларды , графиктарді, суреттерді және т.б. келтіруге болады);

 • соңы (рефераттың тақырыбына бойынша қорытынды бақылау немесе түйінді талдап қорыту);

 • әдебиеттің тізімі

Мультимедилі форматтағы презентация структурасы:

 • Титульді слайдтар;

 • Кіріспе (зерттеген проблеманың маңызын тұжырымдап айту, актуальдігін, мақсатын және міндетерін анықтау);

 • Негізгі бөлімі( презентациянын бұл бөлігінің әр бір слайды бөлек проблеманы немесе оның бір жағын дәлелдеп ашады, алдыңғынын қисынды жалғасы болып келеді, бұл бөлігінде таблицаларды, схемаларды, графиктерді, суреттерді және.т.б. келтіруге болады);

 • соңы(презентацияның тақырыбы бойынша қорытынды бақылау немесе түйінді талдап қорыту);

 • әдебиетін тізімі.

Кестелердің структурасы:

 • Кестенің аты;

 • Бөлек проблеманы түгел немесе бір жағын толық ашатын кесте;;

 • Тақырыптық альбомдың структурасы;

Тақырыптық альбомның титульді беті.

Негізгі болімі (әрбір тарау бөлек проблеманы немесе оның бір жағын суреттеп толық ашады бұл бөлігінде кестелерді ,схемаларды, графиктерді, суреттерді ж.т.б. келтіруге болады).Кестенің структурасы (микрокестелер, логика-дидактикалық кесте)

 • аталуы;

 • Зерттеген проблеманың маңызын немесе оның бір бөлігінің схема түрінде;

 • Реттеп жазу;

6.Тапсыру уақыты: 5 сабақтан кешікпей

7.Бағалардың белгілері:
Рефератты бағалау критериі

п/п

Критерий

Балл түріндегі баға, деңгейі

керемет

жақсы

Коррекцияны қажет етеді

қанағатсыз

1.

Рефераттың мазмұны тақырыпқа және қойылған талаптарға сай

13

9,75

6,5

0

2.

Тақырыптың толық ашылғаны

13

9,75

6,5

0

3.

Материалды бір-бірімен ұштастыра білу,қортынды шығаруы

13

9,75

6,5

0

4.

Ақпарат көздерімен жұмыс істей білу

13

9,75

6,5

0

5.

Реферат бойынша қойылған сұрақтарға жауап бере білу

12

9

6

0

6.

Реферат өңдеудің талаптарына сай

12

9

6

0

7.

Иллюстрациялар толық және сапалы

12

9

6

0

8.

Әдебиеттер жинағы

12

9

6

0

Максимальды балл – 100.
Мультимедилі форматтағы презентацияны бағалау критерилері

Критерий

Балл түріндегі баға, деңгейі

керемет

Қолайлы

Коррекция керек

Қолайсыз

1.

Титульді парағы, слайд атаулары, презентация жоспары, қолданған әдебиет тізімі және Internet көздері.

10

7,5

5

0

2.

Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған талаптарға сай

10

7,5

5

0

3.

Слайдтарды логикалық реттілікпен орналастыру

10

7,5

5

0

4.

Материалдың мазмұнын көрсету (қысқаша мазмұны, құрылымы)

10

7,5

5

0

5.

Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті түрде қолдану

10

7,5

5

0

6.

Материалды бір-бірімен ұштастыра білу, нақтылап, қортынды шығаруы

10

7,5

5

0

7.

Презентация материалыда ориентация деңгейі .

10

7,5

5

0

8.

Ғылыми терминдерді қолдана отырып реттілікпен сауатты, анық айту

10

7,5

5

0

9.

Өзінің позициясын қоғай білу және критиканы конструктивті қабылдау

10

7,5

5

0

10.

слайдтарды сапалы бейнелеу (әдемілігі, көрнекілігіжәне т.б.).

10

7,5

5

0

Максималды балл – 100.
Тақырыптық кроссвордты бағалау критерилері
п/п

Критерий

Балл түріндегі баға, деңгейі

Керемет

Қолайлы

Коррекцияны қажет етеді

қолайсыз

1.

Кроссвордтың мазмұны таңдалған тақырыпқа сай

20

15

10

0

2.

Сұрақтарды қоюдағы білімділік пен сауыттылық

20

15

10

0

3.

Кроссвордтағы сұрақтар саны

20

15

10

0

4.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

20

15

10

0

5.

Крассвордты өңдеудің эстетикалық жағы

20

15

10

0

Максималды балл – 100.
Максимальный балл – 100.
8. әдебиеттер.

 1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д. Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб. И доп. – М., 2002 – 544 с.

 2. Боровский Е.В. Фантомный курс. – М., 2005. – 150 с.

 3. Скорикова Л.А., Волков В.А.,Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика терапевтической стоматологии. Ростов на Дону, 2002. – «Феникс». – 246 с.

 4. Как получить ослепительную улыбку? // http://www.andreev.org/articles/white-smile.html

 5. Отбеливание живых зубов //http://zubik.com.ua/esteticheskaia-stamotolog/otbelivanie-zubov/otbelivanie-zhivyh-zubov_2007021587.html

 6. Отбеливание зубов // http://www.fenestra.kiev.ua/fenestra/02r.htm

 7. Смоляр Н.И., Кононенко В.В., Безвушко Э.В. Перспективы применения методики коррекции измененных в цвете зубов препаратами на основе пероксида карбамида // Современная стоматология, 2001. № 3. С. 15—18.

 8. Спиридонова Т.Н. Отбеливание зубов // Современная стоматология, 2000, № 2. С. 15-18.

 9. Технология отбеливания зубов // Новые медицинские технологии, 2001. № 3. С. 48.


9. бақылау.

сұрақтар:

1) тістерді ағарту әдістерінің тарихы

2) тістің қатты тіндерін замануи ағартқыш жүйені қолдана отырып ағарту әсері

3 )тістерді ағартудың көрсеткіштері мен кері көрсеткіштері

4) замануи ағартқыш жүйе, сипаттамасы, кейбір ағартқыш заттардың сипаттамасы

5) "ZOOM" технологиясымен ағарту ерекшеліктері

6) «Йотуэль»;жүйесімен ағарту ерекшеліктері

7) үйде тістерді ағарту

8) улпасы алынбаған тістерді ағарту ерекшеліктері

9) улпасы алынған тістерді ағарту ерекшеліктері

10. Стоматологиялық бөлмеде тістерді ағарту әдістері

11. стоматологиялық бөлмеде тістерді ағарту кезеңдері


Тест түріндегі тапсырмалар

1тапсырма

Төменде берілгеннің барлығын тіс ағартуда қолданады, ТЕК ҚАНА:

1)сутегінің асқын тотығы

2) пероксид карбамид

3) перборат натрия;

4)+тетраборат натрия

5) пирозон

2 Тапсырма

Төменде берілгеннің барлығы тістерді ағартуда белсенід үрдісті фактор болады, ТЕК ҚАНА:

1) әсер ету уақыты

2)ағартқыш агенттің концентрациясы

3) температураның көтерілуі

4) лазер сәулесінің әесрі

5) + температураның төмендеуі

3 Тапсырма

Сутегінің асқын тотығымен тістерді ағартудағы рН оптимальді маңызы қандай болу керек

1) +9,5-10,8

2) 7,0-7,5

3) 7,8-8,0

4) 8,5-9,0

5) 5,5-6,8

4 Тапсырма

Төменде берілгеннің барлығы тістерді ағартудың кері көрсеткіші болып келеді, ТЕК ҚАНА:

1) шылым шегу

2)ағартқыш агентке аллергия болуы

3) сапасыз пломбаның болуы

4)жүктілік

5) +16 жасқа дейін

5 Тапсырма

Каппаны ұстап тұруға арналған үйдегі жағдайдаға ағартқыш гель құрамы:

1)+ карбопод;

2) карбамид;

3) пероксид;

4) тетраборат натрия;

5) карбонат кальция

6 Тапсырма

Тістердің сезімталдығының алдын алу үшін Фотоағартқыш ЗООМ жүйесі құрамында болады

1) тетраборат натрия;

2) +аморфты фосфат кальция;

3) аморфты карбонат кальция;

4) фторид натрия;

5) карбопод

7 Тапсырма

Төменде берілгеннің барлығы тістерді ағартудың жалпы кері көрсеткіші болып келеді, ТЕК ҚАНА:

1) жүктілік

2) лактация;

3)бадамша без аурулары

4) қант диабеті

5)+ 16 жасқа дейін

8 Тапсырма

Тістерді ағарту механизмінде белсенді агент болып табылады

1) +оттегі;

2) фтор;


3) кальций;

4) натрий;

5) магний

9 Тапсырма

Тістерді фотоағартуда ағартушы гель белсенділігі немен жүреді

1) диодты лазер;

2)+ "ZOOM"; шамы

3) қыздыру

4) суыту

5) химиялық катализатор

10 Тапсырма

Төмендегі ағартқыш жүйенің қайсысы басқа жүйеге қарағагнда тіс кіреукесінің микроқаттылығын жоғарлатады?

1) +YOTUEL-комплекс;

2) система ZOOM;

3) комплекс «PRESIDENT White»;

4) гель «PRESIDENT Professional»;5) паста «PRESIDENT Renome»

беттің беті


Каталог: 13791


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет