Студенттерге арналған пәнінің ЖҰмыстық бағдарламасыДата17.07.2016
өлшемі118.27 Kb.
#205905

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК құжатының 3-деңгейі

ОӘК

ОӘК 042-Х.1.ХХ/02-2013

ОӘК

«Машинақұрлыстық сызу» пәнінің студенттерге арналған жұмыстық оқу бағдарламасы№1 басылым 10.01.2013ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


«Машина құрлыстық сызу »
5В012000 – «Кәсіптік білім» мамандығына
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ

ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

ОӘК 042-Х.1.ХХ/02-2013

№1 басылым 10.01.2013

Алғы сөз
1 әзірлеген

Құрастырған ___________ «10» 12 2013 ж. Татиева М.Е.

«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының отырысында.

Хаттама № _____, «_____» ______________ 2013 ж.,

Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/
2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында

Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2013 ж.,

Төраға ____________________ / /
3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға ұсынылды


Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2013 ж.

ОӘК төрайымы __________ / /


БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


ОӘК 042-Х.1.ХХ/02-2013

№1 басылым 10.01.2013
Мазмұны

1 Жалпы жағдайы
2 Пәннің мазмұны және сабақтың түріне қарай сабақ бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқауы
4 Курсттың форматы
5 Курстың саясаты
6 Баға қою тәсілі
7 Әдебиет


ОӘК 042-Х.1.ХХ/02-2013

№1 басылым 10.01.2013

1 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Татиева М.Е.., аға оқытушы

«Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы

Ақпарат - тел. 53-50-61, № 8 оқу ғимараты, 2 кабинет

Сабақ өткізілетін орны –№ 136 аудитория

Пән бойынша кредиттер саны - 2


1.2 Пән мазмұнының қысқаша жазылуы

Машинақұрлыстық сызужәне құрлыстық сызудың теориялық негізі. ҚСЖБ стандарты, бұйымның түрлері, құрастырмалы құжаттың түрлері. Құрастырмалы және жұмыс сызбаларын орындау және оқу. Қатпарлы жазықтықтар Құрастырмалы және жұмыс сызбаларының эскиздері. Ажыратылатын және ажыратылмайтын біріктірулер. Бұранда және бұрандалы қосылыстар. Берілістер және тісті берілістер. Бөлшектелген құрастырмалы сызба. Кестелер. Құрлыстық сызбаның элементтері.


1.3 Курстың пәнді оқытудағы мақсаты

Машинақұрлыстық сызба мен құрлыстық сызбаларды орындаудағы және оқудағы білім мен іскерлігін игеру.


1.4 Пәнді негізгі оқыту барысы

- графикалық дизайн нысандарын жобалау негіздерін теориялық және практикалық түрде меңгеру;

- жарнаманың арнайы түрлері пәнін басқа пәндерге негіздеу білу;
1.5 Оқу нәтижесі

Студент пәнді оқып тамандағанда:

Білу: - кустың пәні мен тапсырмасын;

-мамандықтың мелекеттік стандартында белгіленген машинақұрлыстық сызу пәнінің негізгі:

- педагогикалық жне білім ғылымдарының жетістіктер спектрін білу қажет

Төмендегі дағдылар мен іскеліктерге ие болу:  • Машинақұрлыстық сызбаларды орындау және оқу;

  • Оқу, анықтама және әдістемелік әдебиеттер мен жұмыс ітей алу;

  • Техникалық және графикалық тапсырмаларды өзбетінше орындай алу;

  • Кәсіптік қызыметте және педагогикалық практикады сызбаларды өз бетінше орындауға және оқи алуғы үйрету.

- ұғып алу - негізгі теориялық және тәжірибелік білімдерді.
1.6 Курстың пререквизиттері:

Сызу және сызба геометриясы.


1.7 Курстың постреквизиттері:

- педагогикалық практика;

-дипломдық жобы

- кәсіптік қызмет;2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ. САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 1


р/с


Тақырып

Сағаттар

Әдебиет

Тәжірибелік
1

2

3

8

1

Бұйымның түрлері және қрастырмалы құжат. Сызба бөлшектері, құрастырмалы сызба және т.б. сызбаларды оқу.

2

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


2

Ажыратылатын қосылыстар. Бұранданың түрлері және бұрандалы қосылыстар. Бекіту бөлшектерінің сызбадағы кескіні.

2


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


3

Бұрандалы және ұстастырманың көмегімен біріктіру.

4

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


4

Эскиз туралы түсінік. Бұдырлы бет, және оларыды сызбада белгілеу. Тетікбөлшектің эскизін орындау.

2

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


5

Берілістің түрлері. Тісті берілістер. Тісті дөңгелектің сызбасы.

2

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


6

Цилиндрлі тісті берілістің сызбасын орындау.

4

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


7

Техникалық өлшемдер. Өлшеу тәсілдері.

2

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


8

Ажыратылмайтын біріктірулер. Пісірмелі бәрәктіру. Пісірмелі біріктірудің сызбасын орындау.

4

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


9

Құрасыру сызбасы . Құрасытру сызбаларын бөлшектеу.

4

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


10

Кестенің түрлері. Кинематикалық кестелер. Виды схем. Кинематические схемы. Условные обозначения.

2

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


11

Құрлыс сызбаларының элементтер. Фасад. Жоспар, қима.

2

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.43 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ

3.1 Негізгі, қосымша және анықтама әдебиеттерін үнемі оқып отыру;

3.2 Интернет сайттармен жұмыс істеу;

3.3 Жұмыс және сызба құралдарының болуы;

3.4 Қысқаша жазбалар жазу;

3.5 Курс бойынша тәжірибелік жұмыстарды уақытында орындау;

3.6 Тапсырмаларды тапсыру уақытынан кешіктірмеу.
4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ


Курс

Семестр

Кредиты

ДС

сағ


ТЖ

сағ


ЛС сағ

СОӨЖ

сағ


СӨЖ

сағ


Барлығы

сағ


Бақылау жиынының формасы

3

6

2
30

-

15

45

90

Емтихан5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

Құрметті студент! Практикалық сабақтарды міндетті түрде босатпауға, курс бағдарламасына сай тәжірибелік тапсырмаларды орындауға, конспектілерді жазу үшін арнайы дәптерді жүргізуге міндеттісің. Практикалық тапсырмаларды дәрісханада бастап СОӨЖ мен СӨЖ де аяқтау.

Берілген уақыт ішінде орындалған тапсырмалар бойынша №1, №2 аралық бақылау жүргізіледі.

Эмтихан графикалық жұмыс түрінде жүргізіледі.6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Бақылау түріне және апта бойына байланысты баллдар төменгі кестеде көрлетілді.


«Машинақұрлыстық сызу»

пәні бойынша баллдарды бөлу

Кесте 2


Апта

Бақылау түрі

Баллдардың барлығы

Қосымша

1

2

3

4

1

Бұйымның түрлері және қрастырмалы құжат. Сызба бөлшектері, құрастырмалы сызба және т.б. сызбаларды оқу.

-

-

-


2

Ажыратылатын қосылыстар. Бұранданың түрлері және бұрандалы қосылыстар. Бекіту бөлшектерінің сызбадағы кескіні.

20

15
20


3,4

Бұрандалы және ұстастырманың көмегімен біріктіру.

20+20

0+15


0+20
5

Эскиз туралы түсінік. Бұдырлы бет, және оларыды сызбада белгілеу. Тетікбөлшектің эскизін орындау.

20

-

-


6

Берілістің түрлері. Тісті берілістер. Тісті дөңгелектің сызбасы.

20

15

20


7

Цилиндрлі тісті берілістің сызбасын орындау.

-

65

8

Техникалық өлшемдер. Өлшеу тәсілдері.

15
-
-
9

Ажыратылмайтын біріктірулер. Пісірмелі бәрәктіру. Пісірмелі біріктірудің сызбасын орындау.

15

1020

10,11

Құрасыру сызбасы . Құрасытру сызбаларын бөлшектеу.

15 +15

0+10
0+2012,13

Кестенің түрлері. Кинематикалық кестелер. Виды схем. Кинематические схемы. Условные обозначения.

15+15

0+10


0+20

14

Құрлыс сызбаларының элементтер. Фасад. Жоспар, қима.

15
-


-

15-

75
7 ӘДЕБИЕТ
7.1

7.2


7.3

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет