Төмендегі заттардың қайсысы жай затқа жатады?Дата09.06.2016
өлшемі346 Kb.
#123868
9-11сынып

 1. Төмендегі заттардың қайсысы жай затқа жатады?

А) алмаз

В) су


С) тұз

Д) крахмал

Е) сүт


 1. Күрделі заттар қандай заттардан тұрады

А) жай заттардан

В) күрделі заттардан

С) химиялық элементтерден

Д) жай заттардан және күрделі заттардан

Е) химиялық элементтерден және жай заттардан


 1. Азот жай зат ретінде төмендегі қосылыстардың қайсысына кіреді?

А) азот аммиактың құрамында

В) азот ауаның құрамында

С) азот ақуыздың құрамында

Д) азот нуклеин қышқылдарының құрамында

Е) азот азотной қышқылының құрамында


 1. Қоспаның құрамы төмендегідей заттардың қайсысын фильтрлеу әдісі арқылы бөлуге болады:

А) басқа еріткіште ерімейтін

В) еріткіштер және онда ерімейтін қатты заттар

С) еріткіштер және онда еритін қатты заттар

Д) суда және спиртте

Е) суда және сірке қышқылында


 1. Қышқылдар дегеніміз:

А) сұйық заттар

В) сұйық және газ тәріздес заттар

С) газ тәріздес және қатты заттар

Д) сұйық және қатты заттар

Е) сұйық, газ тәріздес және қатты заттар


 1. Қышқыладар әрекеттеспейді:

А) амфотерлі оксидтермен

В) амфотерлі және қышқылдық оксидтермен

С) амфотерлі және негіздік оксидтермен

Д) негіздік оксидтермен

Е) қышқылдық оксидермен


 1. Төмендегілердің қайсысы негіздердің қасиеттерін көрметеді?

А) амфотерлі оксидтермен әрекеттеседі

В) қышқылдармен әрекеттеседі

С) амфотерлі және қышқылдық оксдтермен әрекеттеседі

Д) негіздік оксидтермен әрекеттеседі

Е) индикатордың әсерінен түсін өзгертеді


 1. Нейтралдану реакциясы дегеніміз:

А) қышқылдардың амфотерлі оксидтермен әрекеттесуі

В) қышқылдардың негіздермен әрекеттесуі

С) қышқылдардың амфотерлі және негіздік оксидтермен әрекеттесуі

Д) қышқылдардың еритін негіздермен әрекеттесуі

Е) қышқылдардың негіздік оксидтермен әрекеттесуі


 1. қай атомның радиусы үлкен?

А) Na

В) Mg


С) AI

Д) Si


Е) P

 1. Скандийдің қанша энергетикалық деңгейі бар?

А) 1

В) 2


С) 3

Д) 4


Е) 5

 1. Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі металдық қасиеті жоғары элементті көрсетіңіз:

А) Na

В) Cu


С) Ag

Д) Au


Е) K

 1. 11г көмірқышқыл газының қалыпты жағдайдағы көлемі қанша?

А) 22,4 л

В) 44,8 л

С) 5,6 л

Д) 11,2 л

Е) 56 л


 1. Периодтық жүйедегі элементтердің химиялық қасиеттерінің өгеруінің негізгі себебі?

А) жаңа электрондық деңгейдің пайда болуы

В) атомның ішкі энергетикалық деңгейінде біртіндеп электрондардың толуы

С) атомдық массаның біртіндеп өсуі

Д) атом ядросында нейтрон сандарының өсуі

Е) атомдық массаның біртіндеп кемуі


 1. Ұшқыш сутекті қосылысты көрсетіңіз:

А) NH3

В) CO2

С) NaОH

Д) CO


Е) NO2

 1. Электрондық формуласы 1s2 2 s2 2 p3 болатын периодтық жүйедегі химиялық элементтің реттік нөмірін анықтаңыздар

А) № 2

В) № 3


С) № 4

Д) №6


Е) № 7

 1. Электрондық формуласы 3 s2 3 p4 болатын элемент

А) бор

В) хлор


С) күкірт

Д) магний

Е) фосфор


 1. Келесі процестердің қайсысы тотығу – тотықсыздану реакциясына жатады?

А) фотосинтез

В) ізбесті сөндіру

С) табиғи газдың жануы

Д) металдың коррозиясы

Е) судың айырылуы


 1. Химиялық реакцияның жылдамдық константасы неге тәуелді?

А) әрекеттесуші заттардың температурасы және концентрациясы

В) әрекеттесуші заттардың концентрациясы және табиғаты

С)әрекеттесуші заттардың концентрациясы және беттік керілуі

Д) әрекеттесуші заттардың температурасы және табиғаты

Е) дұрыс жауып жоқ


 1. Темірдің (II) хлоридін қалай алуға болады:

А) тұз қышқылы және темір

В) хлор және темір

С) темір (II) хлоридінің және мыс (II) сульфатының ерітінділері

Д) темір және магний хлоридінің ерітіндісі

Е) темір және калий хлоридінің ерітіндісі


 1. Этиленді көмірсутектердегі атомдардың гибридтенуі:

А)sp3 ;

В)sp2 ;

С)sp;

Д)гибридтенуге ұшырамайды;Е) s2

 1. Этилен молекуласындағы σ-байланыстардың саны:

А)1;

В) 2;


С)4;

Д)5;


Е)6.

 1. 50 л этиленді жағуға қанша ауа қажет:

А)750 л;

В)1500 л;

С)150 л;

Д)300 л;

Е) 500 л.


 1. Этил спирті өндірісінің теңдеуі:

А)СН2 = СН2  СlН2С ─ СН2Сl;

В)С2Н2 + Н2О → С2Н4О;

С)С2Н4 + Н2О → С2Н5ОН; +

Д)С3Н6 + Н2О → С3Н8О;

Е) С2Н6 + Сl2 → С2Н5Сl + НСl.


 1. Этиленді лабораторияда қалай алады

А)этаннан;

В)этиннен;

С)этил спиртінен;

Д) глюкозадан;

Е) этиленнен


 1. Тоуол калий пермангантымен тотыққанда қандай зат түзіледі

А)бензил спирті;

В)бензойқышқылы;

С)бензол;

Д)о-ксилол;

Е)гептан.


 1. Глюкозаны ашытудың қандай түрінде сутегі бөлінеді?

А) сүттіқышқылды

В) майлықышқылды

С) спирттік

Д) А және В

Е) А және С


 1. Нуклеин қышқылдарының гидролиздеу өніміне жатпайтын зат:

А) амин қышқылы;

В) көмірсулар;

С) азотты негіздер;

Д) ортофосфор қышқылы;

Е) дұрыс жауап жоқ.


 1. Ақуыздың біріншілік құрылысы қандай байланыстар арқылы түзіледі:

А) сутектік;

В) күрделіэфирлік;

С) пептидтік;

Д) иондық;

Е) коваленттік.


 1. Қандай бірдей ерітінді арқылы пробиркадағы құмырсқа қышықылын және глюкозаны анықтауға болады (сулы ерітіндісі)?

А) бром суы;

В) мыс гидроксиді (II);

С) күміс оксидінің (I) аммиактағы ерітіндісі;

Д) калий гидрокарбонаты;

Е) калий перманганаты.


 1. Қандай зат табиғи полимер бола алмайды?

А) крахмал;

В) гликоген;

С) целлюлоза;

Д) лактоза;

Е) ақуыз.


 1. Төмендегі заттардың қайсысы жай затқа жатады?

А) мұз

В) су


С) тұз

Д) крахмал

Е) темір


 1. Қышқылдардың негіздермен әрекеттесуі қандай реакция деп аталады:

А) термохимиялық

В) айырылу

С) тотықсыздану

Д) нейтралдану

Е) тотығу


 1. Қай жайғдайда оттегі химиялық элемент ретінде реакцияға түседі?

А) демалуды және жануды ұстап тұрады

В) ауаның негізгі бөлігі

С) көптеген жай және күрделі заттармен әрекеттеседі

Д) судың құрамына кіреді

Е) барлық жауабы дұрыс


 1. Құрамы төмендегідей қоспаның қайсысын сусыздандыру арқылы бөлуге болады

А) басқа еріткіште ерімейтін

В) еріткіштер және онда ерімейтін қатты заттар

С) еріткіштер және онда еритін қатты заттар

Д) суда және спиртте

Е) суда және сірке қышқылында


 1. Қышқылдық оксидтпен суды әрекеттестіру арқылы қандай зат алуға болады:

А) кез келген қышқыл

В) сұйық және газ тәрізді қышқыл

С) газ тәрізді және қатты қышқыл

Д) оттексіз қышқыл

Е) оттекті қышқыл


 1. қышқылдар металлдармен, негіздермен және қышқылдармен әрекеттескенде үнемі түзілетін зат:

А) тұз

В) су


С) сутегі

Д) негіз

Е) газ тәрізді зат


 1. Қандай рекация орынбасу реакциясына жатпайды?

А) сутегі оттегімен

В) металл қышқылмен

С) сутегі металл оксидімен

Д) алюминии темірдің (III) оксидімен

Е) цинк мыстың (II) хлоридімен


 1. Суда ерімейтін негіздерді қалай алуға болады:

А) амфотерлі оксидті сумен әрекеттестіру арқылы

В) қышқылдарды тұздармен әрекеттестіру арқылы

С) аталған металдың суда еритін тұзымен негізді әрекеттестіру арқылы

Д) негздік оксидті қышқылмен әрекеттестіру арқылы

Е) металл оксидін сумен әрекеттестіру арқылы


 1. Қышқылдардың негіздік оксидтермен әрекеттесуі қандай реакцияға жатады:

А) орынбасу

В) қосылу

С) алмасу

Д) айырылу

Е) тотығу


 1. Қай элементтің атом радиусы кіші?

А) Na

В) Mg


С) AI

Д) Si


Е) P

 1. Хлорда қанша энергетикалық деңгей бар?

А) 1

В)


С) 3

Д) 4


Е) 5

 1. Д. И. Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі немен анықталады?

А) атомның ішкі энергетикалық деңгейіндегі электрондардың санымен

В) атом ядросындағы нейтрондардың санымен

С) атом ядросының зарядымен

Д) атомның массасымен

Е) молекулалық массасымен


 1. Химиялық элементтердің қасиеттері немен анықталады?

А) элементтің салыстармалы атомдық массасымен

В) атомның ішкі энергетикалық деңгейіндегі электрондардың санымен

С) атом ядросының зарядымен

Д) валенттік электрондардың санымен

Е) атом ядросындағы нейтрондардың санымен


 1. Айқын металдық қасиет көрсететін элемент:

А) магний (Mg)

В) алюминий (Al)

С) кремний (Si)

Д) темір (Fe)

Е) цинк (Zn)


 1. Периодтық жүйенің негізгі топшаларында атомдардың ядро зарядтары өсукен сайын химиялық қасиеттері қалай өзгереді?

А) металдық және бейметалдық қасиеттері артады

В) металдық қасиеттері төмендейді

С) бейметалдық қасиеттері артады

Д) металдық және бейметалдық қасиеттері төмендейді

Е)металдық қасиеттері артады және бейметалдық қасиеттері төмендейді


 1. Электрондық формуласы 1s2 2 s2 2 p2 болатын периодтық жүйедегі химиялық элементтің реттік нөмірін анықтаңыздар:

А) № 2

В) № 3


С) № 4

Д) №5


Е) № 6

 1. Электрондық формуласы 2 s2 2 p1 болатын элемент?

А) бор

В) хлор


С) сера

Д) магний

Е) фосфор


 1. Келесі процестердің қайсысы тотығу – тотықсыздану реакциясына жатады?

А) фотосинтез

В) ізбесті сөндіру

С) табиғи газдың жануы

Д) металдың коррозиясы

Е) судың айырылуы


 1. Химиялық тепе-теңдік дегеніміз:

А) тура және кері жүретін реакциялардың жылдамдық константалары теңеседі

В) реагенттердің концентрациясы және рекация өнімдері теңеседі

С) тура және кері реакцияның жылдамдықтары теңеседі

Д) кері реакцияның жылдамдығы нөлге теңеседі

Е) дұрыс жауап жоқ


 1. Тотығу-тотықсыздану реакциясында тек тотықтырғыштық қасиет көресететін заттар:

А) KMnO4 , Na2S , H2SO4

В) HNO3 , KCIO4 , H2O2

С) K2Cr 2O7 , PbO , CO2

Д) NaMnO4 , Na2S , Na 2SO4

Е) PbO2 , F2, H 2SO4


 1. Геометриялық изомерияның болуының негізгі себебі:

А)қос байланыстын санынан;

В)физикалық қасиеттері бойынша изомерлердің айырмашылығы;

С)химиялық құрылыстың әртүрлілігі;

Д)заттардың сапалық және сандық құрамының әртүрлілігі;

Е)өсь бойымен кедергісіз айналуынан.


 1. Алкендерге тән реакция:

А)қосыпалу;

В)орынбасу;

С)жану;

Д)айырылу;Е)алмасу.

 1. Алкендердің сапалық реакциясы:

А)гидрлеу;

В)жану;


С)бромды сумен әрекеттесуі;

Д)дегидрлеу;

Е) дегидраттау.


 1. Полимерлену реакциясы кезінде қандай байланыстар үзіледі:

А) σ;

В) σ және π;

С) σ және 2 π;

Д) π;


Е) 2 π.

 1. Этилен қалай жанады:

А)жарық шығарып;

В)жарық шығармай;

С)жарқыраған жалынмен;

Д)жалынды жасыл түске бояп жанады;

Е)көкшіл жалынмен.


 1. Тұйық тізбекті парафиндерге жататын көмірсутектер:

А)алкендер;

В)алкиндер;

С)циклоалкандар;

Д)арендер;

Е)алкандар


 1. Циклопарафиндер қандай көмірсетектерге изомербола алады:

А)алкандарға;

В)алкадиендерге;

С)алкендерге;

Д)алкиндерге;

Е)арендерге.


 1. Бензол катализатордың (FeBr3) қатысында броммен әрекеттескенде қандай зат түзіледі:

А)бромбензол;

В)гексабромциклогексан;

С)1,3,5-трибромбензол;

Д)1,2-дибромбензол.

Е)2,4,6-трибромбензол;


 1. Толуолдың радикалының (бензилу) формуласын көрсет:

А)С6Н5 ─ СН2●;

В)С6Н13●;

С)С6Н11●;

Д)С7Н15●;

Е)С8Н17●.


 1. Целлюлозаға тән емес реакция?

А)оттекте жану

В)эфирлену

С)ашыту

Д)гидролизЕ)тотығу

 1. Төмендегі заттардың қайсысы күрделі заттарға жатады?

А) цинк

В) су


С) алмаз

Д) графит

Е) темір


 1. NaCI-дың сулы ерітіндісін электролиздегенде не түзіледі:

А) металдық Na және CI--ионы

В) Na+-ионы және газ түріндегі хлор

С) металдық Na және газ түріндегі хлор

Д) жай және күрделі заттар

Е) газ түріндегі хлор және сутегі.


 1. Қандай жағдайда оттегі химиялық элемент ретінде реакцияға түседі?

А) демалуды және жануды ұстап тұрады

В) ауаның негізгі бөлігі

С) көптеген жай және күрделі заттармен әрекеттеседі

Д) судың құрамына кіреді

Е) барлық жауабы дұрыс


 1. Құрамы төмендегідей қоспаның қайсысын сусыздандыру арқылы бөлуге болады:

А) басқа еріткіште ерімейтін

В) еріткіштер және онда ерімейтін қатты заттар

С) еріткіштер және онда еритін қатты заттар

Д) суда және спиртте

Е) суда және сірке қышқылында


 1. Негіздік оксид сумен әрекеттескенде қандай зат алуға болады:

А) кез келген негіз

В) сұйық және газ тәрізді қышқыл

С) газ тәрізді және қатты қышқыл

Д) оттексіз қышқыл

Е) оттекті қышқыл


 1. Қышқылдық оксид негіздермен әрекеттескенде қандай зат түзіледі:

А) тұз

В) су


С) сутегі

Д) газ тәрізді зат

Е) тұз және су


 1. Келесі заттардың арасындағы реакцияның қайсысы алмасу реакциясына жатпайды?

А) сутегі және оттегі

В) негіздік оксид және қышқыл

С) қышқылдық оксид және металл оксиді

Д) тұз қышқылы және темір (III) оксиді

Е) натрий гидроксиді және мыс (II) оксиді


 1. Азоттың (IV) оксиді арасындағы химиялық байланыс:

А) ковалентті полярлы

В) ковалентті полярсыз

С) сутектік

Д) иондық

Е) металдық


 1. Fe2+- ионын қандай реактив арқылы анықтауға болады:

А) Н+ протонының негізгі көзі ретінде сұйытылған қышқыл

В) ОН- протонының негізгі көзі ретінде сұйытылған негіз

С) күкірт қышқылы

Д) еритін барийдің тұзы

Е) суда


 1. Қай элементтің атом радиусы кіші?

А) F

В)CI


С) Br

Д) I


Е) At

 1. Магнийде қанша энергетикалық деңгей болады?

А) 1

В) 2


С) 3

Д) 4


Е) 5

 1. Химиялық элементтердің периодтық заңын ашқан орыс химигі.

А) Д.И.Менделеев

В) М.М.Ломоносов

С) А.М.Бутлеров

Д) А.С.Несмеянов

Е) В.П.Лебедев


 1. Электролиттер дегеніміз

А) балқыған кезде иондарға ыдырайтын заттар

В) суда ерігенде иондарға ыдырайтын заттар

С) суда ерігенде немесе балқыған кезде иондарға ыдырайды

Д) суда ерігенде немесе балқыған кезде иондарға ыдырамайды

Е) электр тогын өткізбейді


 1. Иондық алмасу реакциясы аяғына дейін жүру үшін қандай заттар түзілуі керек:

А) ерімейтін заттар

В) газ тәрізді заттар

С) аз диссоциацияланатын заттар

Д) жоғарыдағылардың барлығы

Е) дұрыс жауап жоқ


 1. Төртінші топ элементтерінің жоғарғы оксидінің жалпы формуласы қандай?

А) ЭО2

В) Э2О5

С) ЭО3

Д) Э2О

Е) Э2О3 1. Оксиді негіздік қасиет көрсететін элементті көрсетіңіз

А) натрий № 11

В) алюминий № 13

С) сүрме №51

Д) селен №34

Е) күкірт №16


 1. Гетерогенді алмасу реакциясы дегеніміз

А) тұз қышқылының барий оксидінің сулы ерітіндісіие,н әрекеттесуі

В) мырыш гидроксидінің натрий оксидінің сулы ертінідісімен әрекеттесуі

С) фосфор қышқылының сулы ерітіндісінің калий гидроксидімен әрекеттесуі

Д) барий нитратының сулы ерітіндісімен және натрий сульфатының сулы ерітіндісіен әрекеттесуі.

Е) барий нитратының натрий хлоридінің сулы ерітінділерімен әрекуеттесуі

\


 1. C = O топ қалай аталады:

/

А) гидроксил тобы;

В) карбонил тобы;

С) альдегид тобы;

Д) карбоксил тобы;

Е) радикал тобы. 1. Қандай затпен әрекеттескенде бензол сақинасына гидроксил тобы әсер етеді

А) сілтілермен;

В) сілтілік металдармен;

С) катализатор қатысында броммен;

Д) бромды сумен

Е) дұрыс жауып жоқ.


 1. Газ тәрізді альдегид:

А) құмырсқа;

В) сірке;

С) пропион;

Д) валериан.

Е) гексан.

81. Циклобутанды қандай заттан алуға болады

А)пропаннан;

В)2,2-дихлорбутаннан;

С)1,4-дибромбутаннан;

Д)1,4-дифторпентаннан.

Е)1,3-дихлорбутаннан82.Сутек бойынша тығыздығы 28, көміртегінің 85,7 % және сутегінің 14,3 % массалық бөліктері бойынша көмірсутектің молекулалық формуласын анықтаңыз.

А)С4Н8;

В)С4Н10;

С)С3Н8;

Д)С5 Н10

Е)С5 Н883.Ацетилен молекуласындағы байланыс:

А)үш байланыс;

В)қос байланыс;

С)екі қос байланыс;

Д)жай байланыс;

Е)дұрыс жауап жоқ84.Алкиндер қай заттарға изомер:

А)алкандарға;

В)алкендерге;

С)алкадиендерге;

Д)циклопарафиндерге;

Е)арендерег.85. Ацетилендегі гибридтенудің түрі:

А)sp3 ;

В)sp2 ;

С)sp ;


Д)гибридтенуге ұшырамайды;

Е)s.


86. Пропин бром суының артық мөлшерімен әрекеттескенде қандай зат түзіледі

А)1,2-дибромпропан;

В)1,2-дибромпропен-1;

С)2,3-дибромпропен-1;

Д)1,1,2,2-тетрабромпропан;

Е)1,1,3,3-тетрабромпропан87. Ацетиленді гидраттағанда қандай зат түзіледі

А)этил спирті;

В)глицерин;

С)сірке қышқылы;

Д)сірке альдегиді;

Е)этан.


88. Бензол молекуласындағы атомдардың гибридтену күйі

А)sp;


В)sp2 ;

С)sp3;

Д)sp; sp2 ;

Е)sp; s.


89. Бензолдағы химиялық байланыс

А)жай байланыс;

В)қос байланыс;

С)үш байланыс;

Д)ароматты байланыс;

Е)циклды байланыс.90. Анилиннің формуласы:

А) СН3СООNH4;

В) C2H5ONO2 ;

С) C 6H5 – CH2NH4;Д) C 6H5 – CH2NH2;

Е) C 6H5 – NH2.91.Органикалық химия дегеніміз

А) оттегі қосылыстарының химиясы

В) көміртегі қосылыстарының химиясы

С) хлор қосылыстарының химиясы

Д) бром қосылыстарының химиясы

Е) сутегі қосылыстарының химиясы92. Қай жылы Бутлеров химилық құрылыс теориясын ашты

А)1861


В)1862

С)1961


Д)1962

Е)1865


93.Этиленнің молекулалық формуласы

А)C2H6

В) C2H4

С) C2H5

Д) C2H2

Е) C2H7

. 94.Сутегін бөліп алу реакциясы қалай аталады

А)хлорлау

В)дегидрлеу

С)гидрлеу

Д)голагендеу

Е)тотығу


95.Бутадиен-1,3-тің құрылымдық формуласы

А)CH2 = CH – CH = CH2

В) CH2 = CH – CH - CH2

С) CH2 = CH – CH = CH3

Д) CH2 = CH = CH – CH3

Е) CH3 – CH2 – CH = CH296.Егер екі орынбасарды бір көміртегі атомы бөліп тұрса, онда бұл …

А) мета-изомер

Б) пара-изомер

В) орто-изомер

Д) орто- және пара-изомерлер

Е) мета- және пара-изомерлер97.Бензол броммен әрекеттескенде қандай зат түзіледі

А)дибромбензол

В)трибромбензол

С)бромбензол

Д)тетрабромбензол

Е)гексабромбензол98.Этиленнің полимерленуінен қандай зат түзіледі

А)полиэтилен

В)полипропилен

С)полибутилен

Д)полипентилен

Е)полигексилен99.Метанның кеңістіктегі пішіні

А)куб


Б)сфера

В)тетраэдр

Д)октаэдр

Е)квадрат100.Алкиндердегі үш байланыс қандай байланыстардан тұрады

А) бір σ- және екі π-байланыс

В) үш π-байланыс

С) үш σ-байланыс

Д) екі σ- және бір π-байланыс

Е) бір σ- және бір π-байланыс101.Егер екі орынбасарды екі көміртегі атомы бөліп тұрса, онда бұл ...

А) мета-изомер

В) пара-изомер

С) орто-изомер

Д) орто- және пара-изомерлер

Е) мета- және пара-изомерлер102.Бензол хлормен әрекеттескенде қандай зат түзіледі

А)хлорбензол

В)дихлорбензол

С)трихлорбензол

Д)тетрахлорбензол

Е)гексахлорбензол103.Барлық органикалық қосылыстардағы көміртегінің валенттілігі нешеге тең

А)4


Б)2

В)3


Д)1

Е)2 және 4

. 104.Изомерлер дегеніміз

А)құрамы бірдей құрылысы әртүрлі заттар

Б)қаныққан көмірсутектер

В)органикалық заттар

Д)бейорганикалық заттар

Е)қанықпаған көмірсутектер

. 105.Бутанның формуласы

А) C5H12

Б) C5H10

В) C5H11

Д) C6H12

Е) C4H10106.Ацетиленнің құрылымдық формуласы

А)H2C = CH2

В)HC ≡ CH

С)H3C – CH3

Д)HC ≡ C – CH3

Е)HC ≡ C – CH2 – CH3107.Ацетиленнді алудың карбидтік әдісін көрсететін реакция:

А)СаС2 + 2Н2О → С2Н2 + Са (ОН)2;

В)СаО + 3С → Са С2 + СО;

С)С2Н4 → С2Н2 + Н2 ;

Д)2СН4 → С2Н2 + 3Н2.

Е)С2Н4 + Н2 → С2Н6

. 108.Бутеннің формуласы

А)С4Н8;

В)С4Н10;

С)С3Н8;

Д)С5Н10.

Е)С2Н4109. СООН-тобы қалай аталады

А)гидроксил тобы

В)карбонил тобы

С)карбоксил тобы

Д)альдегид тобы

Е)нитро-топ110. СООН- тобы қандай топтардан құралған

А)альдегидті және гидроксил

В)карбонил және альдегидті

С)гидроксил және амино-топ

Д)карбонил және гидроксил

Е)альдегидті және нитро-топ111.Ароматты карбон қышқылы

А)құмырсқа

В)бензой

С)сірке


Д)стеарин

Е)маргарин112.Күкірт қышқылының қатысында метанолды пропион қышқылымен қыздырғанда қандай эфир түзіледі:

А)пропилформиат

В)метилацетат

С)метилпропионат

Д)метилформинат

Е)пропилпропионат113.Формальдегид ерітіндісін күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісінің артық мөлшерімен әрекеттестіргенде қандай зат түзіледі:

А)құмырсқа қышқылы;

В)көмірқышқыл газы және су;

С)сірке қышқылы;

Д)этил спирті;

Е)пропион қышқылы114.Формалин дегеніміз:

А)20% сірке альдегидінің спирттік ерітіндісі;

В)4% ацетонның спирттік ерітіндісі;

С)2% валериан альдегидінің сулы ерітіндісі;

Д)40% құмырсқа альдегидінің сулы ерітіндісі;

Е)30% құмырсқа альдегидінің сулы ерітіндісі.O115.Формуласы келесідей CH3 – CH – CH2 – C зат қалай аталады

|

CH3 H
А)2-метилбутаналь;

В)3-метилпентаналь;

С)3-метилбутаналь;

Д)2-метилбутанол-1.

Е)2-этилпентаналь
116. 2-метилпентанон-3-тің формуласын көрсетіңіз:

O

//А) C2H5 – C – C2H5 ; С) CH3 – CH2 – CH – C ;

׀ \

O CH3 H

В) CH3 – C – CH – CH3; Д) CH3 – СH2 – C – CH – CH3 .

O CH3 O CH3

Е)CH3 – СH2 – C – CH2 – CH3 .

O117.Ацетонның формуласы:
А) CH3 – C – C4H9 ; С) C2H5 – C – CH3 ;

O O
В) CH3 – C – CH3 ; Д) C2H5 – C – C2H5 .О O


Е) CH3 – CH2 – C – C3H7

O

118.Көмірсутек радикалы жоқ альдегид:

А) сірке;

В) валериан;

С) май;

Д) құмырсқа;

Е) пропион.

119.Фенол ерітіндісіне бром суымен әсер еткенде қандай зат түзіледі:

А) сары түсті тұнба;

В) ақ түсті тұнба (трибромфенолдың);

С) катализаторсыз реакция жүрмейді;

Д) реакция қыздырғанда жүреді және сары түсті зат;

Е) реакция жүрмейді.120.Фенол мен біратомды спирттердің айырмашылығын көрсететін реакция:

А) калимен;

В) сілтілермен;

С) спирттермен;

Д) металдық натрий;

Е) галогенсутекпен121.Біратомды фенолдың химиялық формуласы:

А) CH3OH;

В) C6H5OH;

С) C6H13OH;

Д) C6H11OH;

Е) C2H5OH122.Метанолды өндірістік синтездеу теңдеуі:

А) C + 2H2 → CH4;В) CH3OH + O2 CO2 + H2O;

С) C2H4 + H2O → C2H5OH;

Д) CO + 2H2 → CH3 OH;

Е) CH4 + CI2 → CH3CI + HCI123.Катализатор ретінде концентрлі күкірт қышқылын қолданғанда бутанол-2 қандай затқа айналады?

А) бутан;

В) бутен-1;

С) бутен-2;

Д) бутин-1;

Е) бутадиен-1,3124.Күкірт қышқылының қатысында этанолды ұзақ қыздырса қандай зат түзіледі:

А) диэтил эфирі;

В) этин;

С) этен;


Д) этан;

Е) диметил эфирі125.Ацетиленнің тримерленуінен бензолдың алынуы қагдай теңдеу арқылы көрсетіледі

А)С6Н6 + HNO3 → С6Н5 ─ NO2 + Н2О;

В)3С2Н2 → С6Н6;

С)С6Н6 + Cl2 → С6Н5Cl + НCl;

Д)C + 2Н2 → СН4;

Е) CH4 + CI2 → CH3CI + HCI126.Бензолдың С6Н5 радикалы қалай аталады:

А)винил;


В)фенил;

С)метил;


Д)ацетил;

Е)этенил.127.Гомологтар - дегеніміз:

А) құрамы және құрылысы ұқсас, бірақ бір немесе бірнеше СН2 –тлбында айырмашылығы бар заттар.

В) бірнеше буындардан түзілетін макромолекулалар

С) құрамы бірдеі, бірақ құрылысы әртүрлі заттар

Д) жалғыз электроннан тұратын бөлшектер

Е) дұрыс жауап жоқ128.Біратомды спирттердің жалпы формуласы:

А) R – COH;

В) R – O – R1;

С) R – OH;

Д) Cn H2n (OH)2 ;

Е) R – COОH129.Бутадиен-1,3-тен этанолды қай ғалымның реакциясы арқылы алады

А) Лебедев

В) Бутлеров

С) Кучеров

Д) Ломоносов

Е) Менделеев130. Ағзаға CH3OH фозиологиялық әсері:

А) улы;


В) наркотик;

С) көруді жақсартады;

Д) қысымды төмендетеді;

Е) ағзаға зияны жоқ131.Сутектік байланысты қалай белгілейді:

А) нүктелермен;

В) бағдаршамен;

С) үш нүктемен;

Д) пунктирмен;

Е) әріптермен132.Бензол және оның гомологтарын қандай заттан алады:

А) фенолдан

В) көмірден

С) мұнайдан

Д) кокстен

Е) алмаздан133. Д.М.Менделеевтің периодтық кестесінде қанша период бар

А) 7


В) 5

С) 6


Д) 8

Е) 9


134. 2,66г затты жаққанда 1,54г көміртегі (IV) оксиді және 4,48г күкірт (IV) оксиді түзілген. Заттың қарапайым формуласын анықтаңыз.

А) CS2

В) CS

С) CO2Д) CO

Е) SO2135. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2 тең, құрамында 82,75 % көміртегі және 17,25 % сутегі болатын заттың формуласын анықтаңыз.

А) C5H12

В) C4H10

С) C6H12

Д) C5H11

Е) C5H10136. Сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 22 тең, құрамында 81,8 % көміртегі және 18,2 % сутегі болатын заттың формуласын анықтаңыз.

А) C5H12

В) C4H10

С) C3H8

Д) C5H11

Е) C5H10137. Массалық бөліктері келесідей: күкірт- 40%, оттегі – 60% заттың формуласын анықтаңыз.

А) CO2

В) SO2

С) SO3

Д) CO

Е) SO


138. Егер 11,2л ацетиленнен (қалыпты жағдайда) 10г бензол алынатын болса, онда бензолдың теориялық мәнімен салыстырғандағы массалық үлесін есептеңіз.

А) 80%


В) 85%

С) 90%


Д) 77%

Е) 67%


139. 200мл 96%-тік этанол ерітіндісімен (ρ=0,8г/мл) 120г сірке қышқылынан алынған күрделі эфирдің массасы қанша.

А) 170г


В) 183г

С) 185г


Д) 180г

Е) 176г


140. Біратомды спирттің массалық бөлігінің құрамы 52,18 % көміртегі, 13,04 % сутегі және 34,78% оттегінен тұрады. Біратомды спирттің формуласын және молекулалық формуласын анықтаңыз.

А) CH3OH, 46

В) C4H9OH, 46

С) C3H7OH, 46

Д) C5H11OH, 46

Е) C2H5OH, 46141. Альдегидтің массалық бөлігінің құрамы 54,55 % көміртегі, 9,09 % сутегі және 36,36% оттегінен тұрады. Альдегидтің формуласын және молекулалық формуласын анықтаңыз.

А) CH3СOH, 44

В) C4H9СOH, 44

С) C3H7СOH, 44

Д) C5H11СOH, 44

Е) C2H5СOH, 44142.Заттың дұрыс атауын беріңіз: CH3 – C = C – CH3

| |

СH3 СH3

А)2-метилбутен-2

В)2,2-диметилбутен-2

С)2,3-диметилбутен-2

Д)2,4-диметилбутен-2

Е) 1,2-диметилбутен-2143.Амфотерлі оксидті көрсетіңіз

А) CaO


В) CO2

С) AI2O3

Д) Na2O

Е) K2O144. Жоғарғы оксидіндегі көміртегінің тотығу дәрежесі

А) 0


В)+2

С)+6


Д)+4

Е)-4


145. Көрсетілген заттырдың қайсысын көмірқышқыл газын құрғатуға қолдануға болады.

А) H2SO4 және P2O5

В) P2O5 және NaOH

С) H2SO4 және KOH

Д) K2SO4 және NaOH

Е) BaSO4 және P2O5146. «Күміс айна» реакциясын көрсетіңіз.

А) CH3COH + Ag2O → CH3COOH + 2Ag↓

В) CH4 + CI2 → CH3CI + HCI

С) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Д) C2H4 + H2O → C2H5OH

Е) C2H5OH + HCI → C2H5CI + H2O147. Қай металдың оксидтері Марс ғаламшарына қызыл түс береді.

А) мыс


В) темір

С) осмий


Д) мырыш

Е) калий


148. MnO2 + HCI → MnCI2 + CI2 + H2O Тотығу-тотықсыздану реакциясын теңестіріп, реакцияның сол жағындағы коэффициенттердің сумасын анықтаңыз.

А) 8


В) 7

С) 6


Д) 4

Е) 5


149. KMnO4 + HCI → KCI + MnCI2 + CI2 + H2O Тотығу-тотықсыздану реакциясын теңестіріп, реакцияның оң жағындағы коэффициенттердің сумасын анықтаңыз.
А) 13

В) 16


С) 17

Д) 15


Е) 14

150. KMnO4 + H2SO4 + H2O2 → O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Тотығу-тотықсыздану реакциясын теңестіріп, жалпы коэффициенттердің сумасын анықтаңыз.
А) 23

В) 24


С) 25

Д) 26


Е) 27

КОДТАРЫ

1

А

51

А

101

А

2

С

52

А

102

Е

3

В

53

С

103

А

4

В

54

D

104

А

5

D

55

А

105

Е

6

Е

56

С

106

В

7

Е

57

С

107

А

8

D

58

А

108

А

9

А

59

А

109

С

10

D

60

D

110

А

11

А

61

Е

111

В

12

С

62

В

112

С

13

В

63

С

113

А

14

А

64

С

114

Д

15

Е

65

С

115

С

16

С

66

Е

116

Д

17

В

67

А

117

В

18

Е

68

А

118

Д

19

А

69

В

119

В

20

В

70

А

120

В

21

D

71

В

121

В

22

А

72

А

122

Д

23

В

73

С

123

С

24

С

74

D

124

А

25

В

75

А

125

В

26

В

76

А

126

В

27

А

77

А

127

А

28

С

78

В

128

С

29

С

79

Д

129

А

30

D

80

А

130

А

31

Е

81

С

131

А

32

D

82

А

132

С

33

D

83

А

133

А

34

С

84

С

134

А

35

Е

85

С

135

В

36

А

86

D

136

С

37

А

87

D

137

С

38

С

88

В

138

Д

39

С

89

D

139

Е

40

Е

90

Е

140

Е

41

С

91

В

141

А

42

А

92

А

142

С

43

D

93

В

143

С

44

А

94

В

144

Д

45

Е

95

А

145

А

46

Е

96

В

146

А

47

А

97

С

147

В

48

В

98

А

148

Е

49

А

99

В

149

С

50

Е

100

А

150

Д


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет