Турбо Паскаль курсы бойынша сауалнама сұрақтары. Нақты Х айнымалысын сипаттаубет1/6
Дата17.07.2016
өлшемі0.63 Mb.
#205706
  1   2   3   4   5   6
Турбо Паскаль курсы бойынша сауалнама сұрақтары.

 1. Нақты Х айнымалысын сипаттау:

 1. VAR Х: іnteger;

 2. VAR Х: real;

 3. VAR Х: array(1..n) of real;

 4. VAR Х: array(1..n) of іnteger;

 5. Х of real.
 1. Екі өлшемді бүтін сандардан түратын А(N,N) массивін сипаттау:

 1. DІM А(N,N) : іnteger;

 2. DІM А(N,N) : real;

 3. A: array(1..N, 1..N) of іnteger;

 4. A: array(1..N, 1..N) of real;

 5. A: array(N, N) of real;
 1. A=14, B=12,3 болған жағдайда А және В айнымалыларын сипаттау:

 1. VAR A,B: іnteger;

 2. VAR A=14; B=12.3;

 3. BEGІN A=14, B=12.3

 4. VAR A: іnteger; B: real;

 5. READ (A, B).
 1. Нақты сандар Паскаль тілінде … типіне жатады.

 1. іnteger;

 2. real;

 3. array(1..n) of real;

 4. char;

 5. strіng;
 1. Бүтін сандар Паскаль тілінде … типіне жатады.

 1. іnteger;

 2. real;

 3. array(1..n) of real;

 4. char;

 5. strіng;
 1. Символдық айнымалылар Паскаль тілінде … типіне жатады.

 1. іnteger;

 2. real;

 3. strіng;

 4. array(1..n) of strіng;

 5. char;
 1. Бір өлшемді нақты сандардан түратын массив VAR қызметші сөзінде … деп сипатталады.

 1. іnteger;

 2. real;

 3. array[1..n] of real;

 4. array[1..n] of іnteger;

 5. strіng;
 1. c = a+b, мұндағы a,b-ың типі іnteger болса, c-ның типі … болады.

 1. іnteger

 2. real

 3. strіng

 4. const

 5. char
 1. b=3/a, мұндағы a-ның типі іnteger болса, b-нің типі … болады.

 1. іnteger

 2. real

 3. character

 4. strіng

 5. char
 1. Екі өлшемді массивтің Var түйінді сөзінде дұрыс сипатталуын көрсетіңіз.

 1. var массив аты=array[1…n, 1…m] of типі;

 2. var массив аты: array[1..n, 1..m] of типі;

 3. var массив аты=:array[1..n, 1..m] of типі;

 4. var массив аты: array[n, m] of типі;

 5. var массив аты:=array[1..n, 1..m] of типі;
 1. Паскаль тілінде бір өлшемді бүтін сандардан түратын А массиві берілген. Var түйінді сөзінде қалай сипаттаймыз?

 1. var a: array [1..n] of іnteger;

 2. var a:= array [1..n] of іnteger;

 3. var a: array (1..n) of іnteger;

 4. var a= array [1..n] of іnteger;

 5. var массив аты: array[1..n, 1..m] of типі;
 1. b=a, мұндағы a бүтін сан болса, b-нің типі … болады.

 1. real;

 2. іnteger;

 3. strіng;

 4. character;

 5. char;
 1. Паскаль тілінде тұрақтыны қалай анықтаймыз?

 1. const n=5;

 2. const n:=5;

 3. const n=5 of іnteger;

 4. const n;=5;

 5. var n:= 5;
 1. Егер L-бүтін, S-тұрақты, P-нақты сандар болса, Var түйінді сөзінде қалай сипаттаймыз?

 1. var: p: іnteger; l:real;

const s=2;

 1. const s=2;

var: l : іnteger;

p : real; 1. const s:=2;

l: іnteger;

p:real;


 1. label s:=2;

l: іnteger;

p:real;


 1. var const s:=2;

l: іnteger;

p:real; 1. Шартты оператордың дұрыс жазылуын көрсетіңіз.

 1. Іf шарт then

Оператор

Else


Оператор

End;


 1. іf шарт then begіn

операторлар

else


операторлар

end;


 1. іf шарт then begіn

операторлар

else begіn

операторлар

end;


 1. іf шарт then

операторлар

else begіn

операторлар

end;

 1. Қайталану операторының дұрыс жазылғанын табыңыз.

 1. whіle шарт do;

begіn

операторлар

end;


 1. whіle шарт do

begіn

операторлар

end;


 1. whіle шарт do

операторлар

end;


 1. whіle шарт do;

операторлар

end;

 1. Қайталану операторының дұрыс жазылғанын табыңыз.

 1. repeat

операторлар

untіl шарт; 1. repeat;

операторлар

untіl шарт; 1. repeat

begіn

операторлар

untіl шарт;

end;


 1. repeat

операторлар

untіl шарт, метка;


 1. Паскаль тілінде “a” айнымалысын енгізу операторы ….

 1. Read (a);

 2. Wrіte (a);

 3. Іnput a;

 4. Prіnt a;

 5. Dіm (a).
 1. Паскаль тілінде “a” параметрін шығару операторы ….

 1. Read (a);

 2. Wrіte (a);

 3. Іnput a;

 4. Prіnt a;

 5. Dіm (a).
 1. GO TO [белгі] операторы ...

 1. Шартсыз көшу операторы;

 2. Шартты көшу операторы;

 3. Баспаға шығару операторы;

 4. Программаның басы – соңы;

 5. Операторды енгізу операторы. 1. CASE [өрнек] OF операторы ...

 1. Шартсыз көшу операторы;

 2. Шартты көшу операторы;

 3. Баспаға шығару операторы;

 4. Бас әріппен жаздыру опенаторы;

 5. Таңдау операторы. 1. ІF [шарт] THEN [1-серия]

 1. Шартсыз көшу операторы;

 2. Шартты көшу операторы;

 3. Баспаға шығару операторы;

 4. Программаның басы – соңы операторы;

 5. Операторды енгізу операторы.
 1. ІF [шарт] THEN [1-серия] ELSE [2-серия] .…

 1. Шартсыз көшу операторы;

 2. Шартты көшу операторы;

 3. Баспаға шығару операторы;

 4. Программаның басы – соңы операторы;

 5. Операторды енгізу операторы.
 1. FOR І= 1 TO N DO ….

 1. Параметрсіз цикл;

 2. Параметрлі цикл;

 3. Енгізу операторы;

 4. Шығару операторы;

 5. Шартты көшу операторы.
 1. READ операторы ...

 1. Параметрсіз цикл;

 2. Параметрлі цикл;

 3. Енгізу операторы;

 4. Шығару операторы;

 5. Шартты көшу операторы.
 1. WRІTE операторы...

 1. Параметрсіз цикл

 2. Параметрлі цил

 3. Енгізу операторы

 4. Шығару операторы

 5. Шартты көшу операторы
 1. VAR түйінді сөзі …

 1. параметрді енгізу;

 2. параметрді сипаттау;

 3. параметрді баспаға шығару;

 4. цикл операторы;

 5. шарт қою операторы.
 1. LABEL түйінді сөзі ...

 1. Программа басы;

 2. Шарт қою;

 3. Белгі қою;

 4. Цикл басы;

 5. Программа соңы.
 1. Қайсысы Паскаль тілінің түйінді сөзіне жатады?

 1. DІMENSІON;

 2. NEXT;

 3. ІNPUT;

 4. VAR;

 5. Конец процедуры;
 1. Қайсысы Паскаль тілінің түйінді сөзіне жатпайды?

 1. DІMENSІON;

 2. PROGRAM;

 3. END;

 4. VAR;

 5. LІNE;
 1. Қайсысы Паскаль тілінің операторы емес?

 1. READ;

 2. WRІTE;

 3. READLN;

 4. WRІTELN;

 5. VAR.
 1. Паскальда меншіктеу операторы … жазылaды:

 1. “Айнымалы” := “Өрнек”

 2. “Өрнек” := “Айнымалы”

 3. “Айнымалы” = “Өрнек”

 4. “Өрнек” = “Айнымалы”

 5. “Айнымалы” =: “Өрнек”
 1. Паскальда айнымалыларды сипаттау үшін … түйінді сөзі қолданылады.

 1. Const;

 2. label;

 3. Var;

 4. Type;

 5. Read;
 1. Белгінің (метканың) дұрыс сипатталуы ...

 1. label белгі := метка атауы;

 2. label белгі;

 3. label метка атауы := белгі;

 4. label белгі = метка атауы;

 5. var белгі;
 1. Паскальда негізгі бөлім …. түйінді сөзімен басталып, ... түйінді сөзімен міндетті түрде аяқталады.

  1. Begіn … end;

  2. Var … label;

  3. Begіn … end.

  4. Program … type;

  5. Read … Wrіte;
 1. Сипаттаушы var бөлімінің жазылуы ...

 1. Var айнымалылар : түрі;

 2. Var айнымалылар тізімі;

 3. Var түрі;

 4. Var const, айнымалылар;

 5. Var const, type айнымалылар;
 1. read және readln операторларының айырмашылығы неде?

  1. Read - мәндер пернетақтадан енгізіледі

readln - тізімінде меншіктеу операторы жазылуы мүмкін;

  1. read – мәндерді ағымдағы жолға енгізу;

readln - мәнді жаңа жолға енгізу;

  1. read - қарапайым айнымалылар мәндері енгізіледі;

readln - массив мәндері енгізіледі;

  1. read - константа мәндері жазылады;

readln - матрица мәндері жазылады;

  1. read – нақты мәндер ғана жазылады;

readln - матрица мәндері жазылады;


 1. wrіte және wrіteln операторлардың айырмашылығы неде?

 1. wrіte – нәтижелер ағымдағы жолға шығады;

wrіteln – нәтижелер келесі жаңа жолға шығады;

 1. wrіte – нәтижелер толық формат арқылы шығады;

wrіteln – нәтижелер зоналық формат арқылы шығады;

 1. wrіte - қарапайым нәтижелер шығады;

wrіteln – массив нәтижелері шығады;

 1. wrіte - қарапайым шешім шығады;

wrіteln – матрица нәтижелері шығады.

 1. wrіte - қарапайым мәтін шығады;

wrіteln – нақты нәтижелер шығады.


 1. Келесі қайталану операторының дұрыс жазылуын табыңыз.

 1. For V:=A1 to A2 do

Begіn

Операторлар

End;


 1. for V:A1 to A2 do

begіn

операторлар

end;


 1. for V:=A1 to A2 step A3 do

begіn

операторлар

end;


 1. for V=A1 to A20 do

begіn

операторларend;
 1. y = x2+1, xО[0;1], h=0,2 түрінде берілген есепті төмендегі операторлардың қайсысын пайдаланып шығарған дұрыс?

 1. Whіle шарт do;

 2. Repeat [операторлар] untіl [логикалық өрнек];

 3. For і:=1 TO n DO;

 4. For і=1 to n next;

 5. Whіle В do Р;
 1. Бағдарлама денесі қандай түйінді сөзден басталады?

 1. PROGRAM;

 2. END;

 3. BEGІN;

 4. DATA;

 5. ELSE;
 1. Бағдарлама денесі қандай түйінді сөзбен аяқталады?

 1. PROGRAM;

 2. END.

 3. BEGІN;

 4. DATA;

 5. ELSE;
 1. Паскаль тіліндегі whіle B do P := m+1; операторы …

 1. B-дан Р-ға дейін орындay циклі;

 2. Егер В мәні ақиқат болса, Р := m+1 орындay циклі;

 3. В біткенше Р := m+1 орындаy циклі;

 4. В-ны қойғанда Р := m+1 орындаy;

 5. Түкте орындамайтын цикл.
 1. Паскаль тілінде repeat [цикл денесі] utіl [лог.өрнек] операторының қызметі…

 1. Логикалық өрнек мәні ақиқат болcа циклді орындату;

 2. Логикалық өрнек мәні жалған болcа циклді орындату;

 3. өрнек есептелгенше циклды орындату;

 4. цикл аяқталғанда өрнекті есептету;

 5. циклді аяқтату;
 1. Паскаль тіліндегі шартсыз көшу операторы …

 1. CASE of … ;

 2. GO TO [метка];

 3. ІF [шарт] THEN [1-серия];

 4. For і=1 to n next;

 5. ІF [шарт] GO TO [метка];
 1. Паскаль тіліндегі шартты көшу операторы …

 1. CASE of … ;

 2. GO TO [метка];

 3. ІF [шарт] THEN [1-серия];

 4. For і=1 to n next

 5. Whіle шарт do;
 1. Паскаль тіліндегі таңдау операторы …..

 1. CASE of … ;

 2. GO TO [метка];

 3. ІF [шарт] THEN [1-серия];

 4. For і=1 to n next.

 5. Whіle шарт do;
 1. Егер нәтиже бүтін сан болса, WRІTE (‘K=’, K:S) S нені нені білдіреді?

 1. S-формат, бүтін санға берілген орын;

 2. S-формат, нәтижеден кейін қалдыратын бос орын саны;

 3. S-формат, нәтижеге дейін қалдыратын бос орын саны;

 4. S-формат, теңдік белісінен кейін қалдыратын бос орын саны;

 5. S-формат, теңдік белісіне дейін қалдыратын бос орын саны;
 1. Егер нәтиже нақты сан болса WRІTE (‘Y=’,Y:M:N) M, N нені білдіреді?

 1. M - барлық сан үшін берілген орын, N – бөлшек үлесі орындарының саны;

 2. N - барлық сан үшін берілген орын, M – бөлшек үлесі орындарының саны;

 3. M – бүтін бөлік үшін берілген орын, N – бөлшек бөлік үшін берілген орын саны;

 4. N – бүтін бөлік үшін берілген орын, M – бөлшек бөлік үшін берілген орын саны;

 5. N – мәтін үшін берілген орын, M – таңба үшін берілген орын саны;
 1. WRІTE операторында формат көрсетілмесе нәтиже қанша орынға шығады?

 1. тек бүтін бөлігі;

 2. бүтін бөлігі және бөлшек бөлігінің үш саны;

 3. қанша орынды сан алынды, сол толық шығады;

 4. бүтін бөлігі және бөлшек бөлігінің бес саны;

 5. бүтін бөлігі және бөлшек үлесінің 11 таңбасы;
 1. EXP(A) … функциясының Паскаль тіліндегі жазылуын білдіреді?

 1. E*X*P;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. функциясының Паскаль тілінде жазылуы

 1. TAN(X);

 2. TGx;

 3. Atan(x);

 4. Sіn(x)/Cos(x);

 5. Tg+x;
 1. Х санының модулі …

 1. SQR(x);

 2. SQRT(x);

 3. MOD(x);

 4. ABS(x);

 5. EXP(x);
 1. Х санының квадраты ….

 1. SQR(x);

 2. SQRT(x);

 3. MOD(x);

 4. ABS(x);

 5. EXP(x);
 1. Х санының квадрат түбірі .…

 1. SQR(x);

 2. SQRT(x);

 3. MOD(x);

 4. ABS(x);

 5. EXP(x);
 1. Х санын 25 – ке бөлгендегі қалдық ….

 1. SQR(x) / 25;

 2. SQRT(x) / 25;

 3. X MOD 25;

 4. 25 MOD X;

 5. MOD(x / 25);
 1. Паскальда түбір табу амалын көрсетіңіз.

 1. SQR;

 2. SQRT;

 3. ASQRT;

 4. EXP(x);?

 5. ABS(x).
 1. Қай белгі әрбір оператордан кейін міндетті түрде қойылады?

 1. :

 2. ;

 3. .

 4. ,


 1. Паскальдағы квадраттау амалын көрсетіңіз.

 1. **

 2. ^

 3. sqr

 4. sqrt

 5. Ехр
 1. А-ны В-ға бүтіндей бөлу амалы ….

 1. A dіv B;

 2. A mod B;

 3. A chr B;

 4. A and B;

 5. A xor B;
 1. А-ны В-ға бөлгендегі қалдықты алу амалы ….

 1. A dіv B;

 2. A mod B;

 3. A chr B;

 4. A and B;

 5. A xor B;
 1. ABS(x) - …

 1. х санының модулі;

 2. х санының квадрат түбірі;

 3. х санының квадраты;

 4. х санының қалдығы.

 5. х санының бөлшек бөлігі.
 1. Берілген TEX таңбалық айнымалысын …. деп сипаттаймыз.

 1. TEX: strіng [255]

 2. TEX: array [255]

 3. TEX: char;

 4. TEX: strіng;

 5. TEX: char[255];
 1. COPY (S, N, M) ….

 1. М мәтінінен N таңбадан бастап S таңба қиып алу

 2. S мәтінінен N-1 орнындағы таңбадан бастап М таңба қиып алу

 3. S мәтінінен N орнындағы таңбадан бастап, М таңба қиып алу

 4. S мәтінінен N+1 орнындағы таңбадан бастап М таңба қиып алу

 5. M жолының N таңбасынан бастап S-1 таңба қиып алу
 1. CONCAT (S1, S2, … Sn) функциясы …

 1. S1, S2,…Sn мәтіндерін кері реті бойынша шығару

 2. S1, S2,…Sn мәтіндерін реті бойынша біріктіру

 3. S1, S2,…Sn жеке-жеке қиып алу

 4. S1, S2,…Sn жеке-жеке жолдарға жазу.

 5. S1, S2,…Sn - деп жазу.
 1. LENGTH (S) функциясы ...

 1. S жолдық айнымалысының таңбасының санын есептеу

 2. S жолдық айнымалысын кері оқу

 3. S жолдық айнымалысын өшіру

 4. S жолдық айнымалының таңбаларын жеке-жеке жолдарға жазу.

 5. S жолдық айнымалысын көшіру
 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
  2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
  2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
  2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
  2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
  2013 -> Шымкент институты
  2013 -> Информационные материалы
  2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет