Абдрахманов Зикирья Абдрахманұлы доцент Қарму циклді спорт түрлері және спорттық ойындар кафедрасы №12 спорт кешенінде орналасқан Мұқанова 11а көшесі Кафедрада оқытушының болу уақыты сабақбет1/3
Дата28.06.2016
өлшемі0.5 Mb.
#163736
түріСабақ
  1   2   3


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті


Дене мәдениеті және спорт факультеті

Циклді спорт түрлері және спорттық ойындар кафедрасы
Жеңіл атлетика пәні бойынша

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

050104 Бастапқы әскери дайындық мамандығы үшін

Қарағанды 2010
Құрастырған: Циклді спорт түрлері және спорттық ойындар кафедрасының аға оқытушысы Абдрахманов З.А.
Оқу-әдістемелік кешенде Жеңіл атлетиканың оқыту әдістемесі пәнінің оқу жоспары берілген. Онда оқу процессін жүргізетін кафедра мен оқытушы, курсты оқитын орын мен уақыт туралы ақпарат бар. Жеңіл атлетика курсының қысқаша сипаттамасы, міндеттері мен мақсаттары, студенттерге қойылатын талаптар мен олардың күтілетін нәтижелер көрсетілген. Оқу-әдістемелік кешенде лекция және семинар сабақтарының, оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстарының және студенттердің өзіндік жұмыстарының жоспарлары берілген. Сонымен қатар оқу-әдістемелік кешенде курс бойынша жазбаша жұмыстардың тақырыптары мен өзіндік бақылау үшін қолданылатын тесті тапсырмалар бар. Жеңіл атлетика курсын оқып меңгеруге қажетті негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі берілген.

Дене мәдениеті және спорт мамандығына арналған «Жеңіл атлетиканың оқыту әдістемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен / Дайындаған З.А. Абдрахманов. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2008. – 49 б.


© Қарағанды мемлекеттік университеті, 2008

1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS
1.1 Оқытушы туралы мәліметтер:

Абдрахманов Зикирья Абдрахманұлы – доцент ҚарМУ


Циклді спорт түрлері және спорттық ойындар кафедрасы № 12 спорт кешенінде орналасқан Мұқанова 11а көшесі

Кафедрада оқытушының болу уақыты сабақ кестесі бойынша.


1.2 Пән туралы мәліметтер:

Жеңіл атлетика

Барлығы 5 несие

Өткізу орны: – № 12 спорт кешені, жеңіл атлетика манежі


Оқу жоспарының көшірмесі:


Курс

Се-местр

Несие-лер

Лек-ция

Тәжірибе

СОӨ

Ж


СӨЖ

Бар-лығы

Бақылау түрлері

3

5,6

5

-

75

75

75

225

емтихан


1.3 Пререквизиттері: Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша жеңіл атлетика түрлерін оқып меңгеру арқылы білімін және дағдыны қалыптастыру үшін студенттердің жалпы жеңіл атлетиканың республикада жүргізіліп дамуы, спортта алатын орны сауықтыруда және Президенттік тестіні орындауда жеңіл атлетиканың маңыздылығы қарастырылады. Жеңіл атлетика пәнін меңгеру үшін студенттердің Қазақстан спорт тарихын, дене шынықтыру теориясын және әдістемесін, Педагогика, Спорт психологиясын Биомеханика, Метрология Физиология пәндерінен алған білімдері қажет болады.
1.4 Постреквизиттері: Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша жеңіл атлетика түрлерін алған білімді дене мәдениеті спорт теориясында және әдістемесінде, биомеханика спортында, физиология спортында, спорт медицинасында, ересектер физиологиясында, биохимияда және емдік дене тәрбиесінде қолдана алады.
1.5 Пәннің қысқаша мазмұны: Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша жеңіл атлетика түрлерін, ол теориялық және практикалық негізіне сүйеніп дамиды, спортшыларының жан-жақтылығын және тұрақты шеберлігін жетілдіруін қамтамасыз етеді. Біздің елдегі және шет елдердегі ғылыми жетістіктерді спортшылардың, бапкерлердің тәжірбиелері негізінде теория және практика пайдалану қарастырылған.

Жеңіл атлетика – спорт түрі болып қарастырылады. Жекелеген 41 түрі Олимпиадалық бағдарламаға енгізілген. Дәстүр бойынша бір жүйелі, жалпы бірдей күнтізбе мерзімі, ұйымдасқан құрылым болып табылады.

Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша жеңіл атлетика түрлерін қоғамдық және әлеуметтік ғылым, оның жекелеген түрлері адамдардың табиғи қозғалысын жүру, жүгіру, секіру лақтыру, іс-әрекеттермен тығыз байланысты. Жеңіл атлетика дене тәрбиесі жүйесінде беделді орын алуы, ол оның жан – жақтылығы, жаттығулардың қарапайымдылығы, жүктеме мөлшерінің организмге дұрыс әсер етуі, және оның қол таңбалығының маңыздылығында: жүгіру, секіру және лақтыру, дене тәрбие сабақтарының және машықтану, (тренировка) процесінің негізгі құрамы болып табылады.

Жеңіл атлетиканың негізгі міндеттері: дене тәрбиесі мұғалімінің мамандандыру технологиясын меңгеру, осы пәнге тән бапкер – оқытушы негізгі мамандығын меңгеру пән ретінде оған енгізіледі.

Тақырыптар

 жеңіл атлетика саласынан жүйелі білімді, дағдыны, біліктілікті, қалыптастыру.

 жеңіл атлетика қозғалысын үйрету кезінде дене тәрбиесі оқытушыға бапкер – оқытушы мамандығына керекті біліктілікті, дағдыны меңгеріп қалыптатыру.

 ғылыми – әдістемелік салада қажетті дағдыны, біліктілікті қалыптастыру.

 дене - тәрбиесі және спорт мамандығына керекті қозғалыс дағдыларын қалыптастырыу және дене қасиеттерін арттыру.

 жеңіл атлетикалық жарыстарды өткізуге керекті теориялық білім және практикалық дағдыны меңгеру қарастырылған.


1.6 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі.Тақырыптар атауы

Дәріс

Практика

СОӨЖ

СӨЖ

1

Мамандыққа кіріспе

1.1

Жеңіл атлетика даму тарихы және спорттық тренировка негізі


Min-10

Max-20


1.2

Спорттық жүру және жүгіру әдісттері
7
7

1.3

Секіру әдісінің негізі
7
7

1.4

Лақтыру әдісінің негізі
7
7

1.5

Сабақ және машықтану1.6

Спорттық жүру әдісін жіктеу
5
5

1.7

Қысқа, орта, ұзын қашықтыққа жүгіру әдісін жіктеу.
5
5

1.8

Ұзындыққа секіру әдісін жіктеу
5
5

1.9

Биіктікке секіру пас беру әдісін жіктеу
3
3

1.10

Ядро лақтыру әдісін жіктеу
3
3
Барлығы
37
37

6 семестр

1.11


Граната, найза лақ-тыру әдісінің негізі8

8

1.12

Кедергіден жүгіру (100; 110; 400) әдістерін жіктеу8

8

1.13

Молот лақтыру әдісін жіктеу8

8

1.14

Сырықпен секіру әдісімен таныстыру5

5

1.15

Диск лақтыру әдісімен таныстыру6

6
Барлық сағат саны38

38


1.7 Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер

  1. Абдрахманов З.А. Жеңіл атлетика. Мектептегі жеңіл атлетика сабағы. Студенттерге арналған - оқу құралы. 1999.

  2. Абдрахманов З.А. Жеңіл атлетика - оқу құралы. 2001.

  3. Абдрахманов З.А. Қысқа қашықтыққа жүгіру.1978.

  4. Абдрахманов З.А. Жеңіл атлетика, 2007 ҚарМУ.


Қосымша әдебиеттер


  1. Легкая атлетика и методика преподавания: Учеб. для ин-тов физ. культ.– Под ред. О.В. Колодия, Е.М. Лутковского, В.В. Ухова. – М.: ФиС, 1985.– 271 с., ил.

  2. Легкая атлетика: Учеб. для учащихся отд-ний физ. воспитания пед. училищ / А.Н. Макаров, П.З. Сирис, В.П. Теннов; под ред. А.Н. Макарова.– 2-е изд. дораб.– М.: Просвещение, 1990.– 208 с.: ил.

  3. Легкая атлетика: Учеб. для ср.уч. завед. физ. культ. / под общей ред. Е.М. Лутковского, А.А. Филлипова.– 2-е изд. перераб. и доп.– М.: ФиС, 1977.– 344 с.: ил.

  4. Легкая атлетика: Учеб. для ин-тов физ. культ./ Под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Примакова – Изд. 4-е, доп., перераб. М.: ФиС, 1989.– 671 с., ил.

  5. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.


1.8 Баға туралы ақпараттар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет