Уақыттық шектерінеДата09.06.2016
өлшемі99.5 Kb.
#125248
Қазақстандық кемелердің аумақтық

суларда (теңізде), ішкі суларда және

континенттік қайраңда кәсіпшілік

қызметті жүргізу үшін Қазақстан

Республикасының Мемлекеттік

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне

рұқсаттар беру қағидаларына, рұқсаттар

қолданылуының кеңістіктегі жәнеуақыттық шектеріне

1-қосымша

Нысан

Сериясы _______________ № ___________

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын


бірнеше рет кесіп өтуге
рұқсат

1. Заңды тұлғаның атауы, оның заңды мекенжайы немесе дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2. Кеме иесінің атауы және мекенжайы ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3. Кеменің атауы ______________________________________________________________________________________

4. Кеменің түрі _______________________________________________________________________________________

5. Кеменің борттық нөмірі ______________________________________________________________________________

6. Кеме тіркелген теңіз порты (орналасу пункті) ____________________________________________________________

7. Кеме капитанының тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8. Техникалық бақылау құралдарының түрі ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

9. Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінде кеменің тіркелуі туралы мәлімет

_____________________________________________________________________________________________________

10. Рұқсаттың қолданылу мерзімі _________________________________________________________________________

11. Теңіз кәсіпшілігінің ауданы (аудандары) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

12. Теңіз кәсіпшілігі өнімдерін кіргізу және түсіру үшін Қазақстан Республикасы теңіз порттарының (орналасу пункттерінің) тізбесі

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімі командирінің қолы)

20___ жылғы «___» ____________________

М.О.

1-қосымшаға парақтың сырт жағыЕрекше белгілер

1. Рұқсаттың тоқтатыла тұрған күні ________________________________________________________________________

2. Рұқсатты тоқтата тұрудың себептері _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

3. Рұқсатты қайта жаңарту күні ____________________________________________________________________________

Рұқсаттың күші жойылғаны туралы белгі

1. Рұқсаттың күші жойылған күні ___________________________________________________________________________

2. Рұқсаттың күшін жою себептері __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Шекара қызметі әскери бөлімінің белгілері

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Қазақстандық кемелердің аумақтық

суларда (теңізде), ішкі суларда және

континенттік қайраңда кәсіпшілік

қызметті жүргізу үшін Қазақстан

Республикасының Мемлекеттік

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне

рұқсаттар беру қағидаларына, рұқсаттар

қолданылуының кеңістіктегі және

уақыттық шектеріне

2-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын
бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат беру туралы
өтініш

Кімге __________________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімінің атауы)

Кімнен _________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы, оның заңды мекенжайын немесе дара

________________________________________________________________________________________________________

кәсіпкердің Т.А.Ә., оның мекенжайын көрсету)

________________________________________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20___ жылғы «___» ___________ қаулысына сәйкес мақсаты Қазақстан Республикасының аумағында балық және өзге де өнімді сату немесе өндіру үшін теңіз кәсіпшілігі өнімдерін жеткізу болып табылатын кәсіпшілік қызметті жүргізу жағдайында кәсіпшілік өнімдерін (объектілерін) шетелдік кемелерге, сондай-ақ шекаралық бақылау жүзеге асырылған қазақстандық кемелерге ауыстырып тиемей

________________________________________________________________________________________________________

(балық кәсіпшілігі ауданы көрсетіледі)

ауданында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат алуға өтінішті қарауды сұраймын.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат алуға өтінім білдірген кемелер туралы мәліметтер ________ парақта келтірілген.

________________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлға басшысының немесе дара кәсіпкердің қолы)

20___ жылғы «___» _________________

М.О.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп
өтуге рұқсат алуға өтінім білдірген қазақстандық кеме туралы
өтінішке мәліметтер

1. Кеменің атауы ______________________________________________________________________________________

2. Кеменің түрі _______________________________________________________________________________________

3. Кеменің борттық нөмірі ______________________________________________________________________________

4. Кеме тіркелген теңіз порты (орналасу пункті) ____________________________________________________________

5. Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінде кеменің тіркелуі туралы мәліметтер:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

6. Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат алу нөмірі, орны, күні және оның қолданылу мерзімдері

_____________________________________________________________________________________________________

7. Заңды тұлғаның атауы, оның заңды мекенжайы немесе дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8. Кеменің меншік иесінің атауы және мекенжайы ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

9. Квота иесінің атауы және мекенжайы ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

10. Кеме капитанының (иесінің) тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

11. Техникалық бақылау құралдарының түрі _______________________________________________________________

12. Кәсіпшілік қызмет жүргізу ауданы (аудандары) ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

13. Кеменің кәсіпшілік ауданына баруы кезіндегі болжамды координатор мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өту мерзімдері

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Кеменің кәсіпшілік ауданына шығуы және кәсіпшілік өнімдерін (объектілерін) жеткізуі мен түсіруі үшін кіруіне арналған Қазақстан Республикасының теңіз порты (орналасу пункті)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлға басшысының немесе дара кәсіпкердің қолы)

20___ жыл «___» ________________

М.О.

Қазақстандық кемелердің аумақтықсуларда (теңізде), ішкі суларда және

континенттік қайраңда кәсіпшілік

қызметті жүргізуі үшін Қазақстан

Республикасының Мемлекеттік

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне

рұқсаттар беру қағидаларына, рұқсаттар

қолданылуының кеңістіктегі және

уақыттық шектеріне

3-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет
кесіп өтуге рұқсат беруден (уақытын ұзартудан) бас тарту туралы
хабарлама

1. Заңды тұлғаның атауы, оның заңды мекенжайы немесе дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2. Кеме иесінің атауы және мекенжайы _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

3. Кеменің атауы ________________________________________________________________________________________

4. Кеменің түрі _________________________________________________________________________________________

5. Кеменің борттық нөмірі ________________________________________________________________________________

6. Кеме тіркелген теңіз порты (орналасу пункті) ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

7. Кеме капитанының тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

8. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат беруден (уақытын ұзартудан) бас тарту себептері

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімі командирінің қолы)

20___ жылғы «___» ___________________

М.О.


Қазақстандық кемелердің аумақтық

суларда (теңізде), ішкі суларда және

континенттік қайраңда кәсіпшілік

қызметті жүргізуі үшін Қазақстан

Республикасының Мемлекеттік

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне

рұқсаттар беру қағидаларына, рұқсаттар

қолданылуының кеңістіктегі жәнеуақыттық шектеріне

4-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын
бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық кеменің экипаж
мүшелерін ауыстыру туралы
өтініш

Кімге ___________________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімінің атауы)

Кімнен _________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы, оның заңды мекенжайын немесе дара

________________________________________________________________________________________________________

кәсіпкердің Т.А.Ә. оның мекенжайын көрсету)

________________________________________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20___ жылғы «___» ______________ қаулысына сәйкес кәсіпшілік қызметті жүргізу үшін 20___ жылғы «___» _______________ сериясы ____________ № ________ 0000 әскери бөлім берген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсатты алған қазақстандық кеме экипажының мүшелерін ауыстыруға өтінішті қарауды сұраймын.

Экипаж мүшелерінен мынаны (ларды) алып тастауды сұраймын: ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Экипаж мүшелеріне мынаны (ларды) қосуды сұраймын: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлға басшысының немесе дара кәсіпкердің қолы)

20___ жылғы «___» __________________

М.О.


Қазақстандық кемелердің аумақтық

суларда (теңізде), ішкі суларда және

континенттік қайраңда кәсіпшілік

қызметті жүргізуі үшін Қазақстан

Республикасының Мемлекеттік

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне

рұқсаттар беру қағидаларына, рұқсаттар

қолданылуының кеңістіктегі жәнеуақыттық шектеріне

5-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын


бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық кеменің шетелдік
азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан жасақталған экипаж
мүшелерін ауыстыру туралы
өтініш

Кімге _______________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімінің атауы)

Кімнен ______________________________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы, оның заңды мекенжайын немесе дара

_____________________________________________________________________________________________________

кәсіпкердің Т.А.Ә. оның мекенжайын көрсету)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ___ жылғы «___» _____________ қаулысына сәйкес кәсіпшілік қызметті жүргізу үшін, 20___ жылғы «___» ______________ сериясы _____________ № _______ 0000 әскери бөлім берген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсаты бар қазақстандық кеменің экипаж мүшелерін ауыстыруға өтінішті қарауды сұраймын.

Экипаж мүшелігінен мына шетелдік азаматтарды (азаматтығы жоқ адамдарды) алып тастауды сұраймын

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Экипаж мүшелеріне мынаны (ларды) қосуды сұраймын:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Ауыстыру себебі: _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық кеменің шетелдік азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан жасақталған экипаж мүшелерін ауыстыру туралы өтінішке _________ парақта қосымша қоса беріледі.

________________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлға басшысының немесе дара кәсіпкердің қолы)

20___ жылғы «___» ___________________

М.О.

Қазақстандық кемелердің аумақтықсуларда (теңізде), ішкі суларда және

континенттік қайраңда кәсіпшілік

қызметті жүргізуі үшін Қазақстан

Республикасының Мемлекеттік

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне

рұқсаттар беру қағидаларына, рұқсаттар

қолданылуының кеңістіктегі және

уақыттық шектеріне

6-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет


кесіп өтуге рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру
(қайта жаңарту) туралы
хабарлама

1. Заңды тұлғаның атауы, оның заңды мекенжайы немесе дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Кеме иесінің атауы және мекенжайы ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

3. Кеменің атауы _________________________________________________________________________________________

4. Кеменің түрі __________________________________________________________________________________________

5. Кеменің борттық нөмірі _________________________________________________________________________________

6. Кеме тіркелген теңіз порты (орналасу пункті) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

7. Кеме капитанының тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

8. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру (қайта жаңарту) себептері

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімі командирінің қолы)

20___ жылғы «___» __________________

М.О.

Қазақстандық кемелердің аумақтықсуларда (теңізде), ішкі суларда және

континенттік қайраңда кәсіпшілік

қызметті жүргізуі үшін Қазақстан

Республикасының Мемлекеттік

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне

рұқсаттар беру қағидаларына, рұқсаттар

қолданылуының кеңістіктегі және

уақыттық шектеріне

7-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп
өту кезінде кемедегі кәсіпшілік өнімдерінің (объектілерінің), жүктердің,
тауарлардың болуы және оларды кәсіпшілік барысында
басқа кемелерге түсіру (тиеу) туралы
есеп

Кеменің анықтау деректері

1. Кеменің атауы _________________________________________________________________________________________

2. Кеменің түрі __________________________________________________________________________________________

3. Кеменің борттық нөмірі _________________________________________________________________________________

4. Кеме тіркелген теңіз порты (орналасу пункті) _______________________________________________________________

5. Кеме капитанының (иесінің) тегі, аты, әкесінің аты __________________________________________________________

6. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп өтуге рұқсаттың нөмірі, орны, алынған күні және оның қолданылу мерзімі

________________________________________________________________________________________________________

7. Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаттың нөмірі, орны, алынған күні

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

7-қосымшаның 2-беті

Кемеде тасымалданатын кәсіпшілік өнімдерінің (объектілерінің),
жүктердің, тауарлардың, валютаның және олардың санының сипаттамасы

Қазақстан Республикасының теңіз портынан


(орналасу пунктінен) шығу кезінде


Р/с №

Атауы және түрлер құрамы

Өлшем бірлігі

Саны

1.

Кәсіпшілік (түрлері бойынша) өнімдері (объектілері):2.

Жүктер:3.

Тауарлар:4.

Валюта:5.


6.


________________________________________________________________________________________________________

(кеме капитанының (иесінің) қолы және Т.А.Ә.)

20___ жылғы «___» _________________

М.О.


________________________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімі лауазымды адамның лауазымы, қолы, Т.А.Ә.)

20___ жылғы «___» _________________

7-қосымшаның 3-бетіҚазақстан Республикасының теңіз портына (орналасу пунктіне) қайта
оралғаннан кейін


Р/с №

Атауы және түрлер құрамы

Өлшем бірлігі

Саны

1.

Кәсіпшілік (түрлері бойынша) өнімдері (объектілері):2.

Жүктер:3.

Тауарлар:4.

Валюта:5.


6.


________________________________________________________________________________________________________

(кеме капитанының (иесінің) қолы және Т.А.Ә.)

20___ жылғы «___» _________________

М.О.


________________________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімінің лауазымды адамының лауазымы, қолы, Т.А.Ә.)

20___ жылғы «___» __________________

Қазақстандық кемелердің аумақтық

суларда (теңізде), ішкі суларда және

континенттік қайраңда кәсіпшілік

қызметті жүргізуі үшін Қазақстан

Республикасының Мемлекеттік

шекарасын бірнеше рет кесіп өтуіне

рұқсаттар беру қағидаларына, рұқсаттар

қолданылуының кеңістіктегі және

уақыттық шектеріне

8-қосымша

Нысан

Кемеде тасымалданатын кәсіпшілік өнімдерін (объектілерін), жүктерін,
тауарларын басқа кемеге ауыстырып тиеу туралы
мәліметтер


Күні

Кәсіпшілік өнімдерінің (объектілерін), жүктердің, тауарлардың атауы және түрі

Жүк тиелген кеме

Өлшем бірлігі

Саны

Кеме капитанының (иесінің) қолы_________________________________________________________________________________________________________

(кеме капитанының (иесінің) қолы және Т.А.Ә.)

20___ жылғы «___» __________________

М.О.


_________________________________________________________________________________________________________

(Шекара қызметі әскери бөлімінің лауазымды адамының лауазымы, қолы, Т.А.Ә.)20___ жылғы «___» ________________

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет