Удружење банака србијЕДата06.07.2016
өлшемі65.9 Kb.
#181031УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕОДБОР ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У П И Т Н И К


I ПИТАЊА ОПШТЕГ КАРАКТЕРА 1. Да ли примењујете Методологију за евидентирање и праћење Оперативног ризика у банци коју вам je препоручио Одбор за управљање ризицима Удружења банака Србије (у даљем тексту: Одбор) ?


____ ____

ДА НЕ 1. Ако не примењујете Методологију коју вам је предложио Одбор, да ли је Методологија за евидентирање и праћење оперативног ризика коју примењујете у вашој банци комплементарна са предложеном Методологијом од стране Одбора?


____ ____

ДА НЕ


 1. Ако се Методологија коју примењујете разликује од Методологије коју је предложио Одбор, молимо наведите у ком делу.

 1. Да ли разлику између методолошког приступа који примењујете у банци и Методологије коју вам је препоручио Одбор, а коју сте навели у одговору на питање бр. 3, цените значајном у смислу препоруке за допуну Методологије коју је препоручио Одбор, односно ширу примену унутар банкарског сектора ?

(на ово питање одговарају само они који су одговорили на питање бр 3)

____ ____

ДА НЕ

Зашто ?


II ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПРЕПОРУЧИО ОДБОР


 1. Каква су ваша искуства у мапирању линија пословања (прилог 1 Методологије)?_______ _________

Добра Лоша


 1. Ако је било проблема, молимо наведите о којој линији пословања је реч и какву врсту проблема сте евидентирали ?
 1. Каква су ваша искуства у попуњавању Матрице за класификацију догађаја који могу проузроковати оперативне ризике и губитке (прилог 2 Методологије ) ?_______ _________

Добра Лоша


 1. Ако је било проблема, молимо наведите о којој категорији оперативних ризика је реч и какву врсту проблема сте евидентирали ?
 1. Молимо наведите да ли сте евидентирали догађаје које би због велике учесталости и високих износа (више од 10 % укупних губитака) требало посебно евидентирати, дакле, оне догађаје које по вашој оцени не би требало евидентирати у категорију ризика ''остало'' у нивоу 3 Матрице ?


___ ___

ДА НЕ
О ком догађају је реч ?


 1. Каква су ваша искуства у попуњавању Матрице догађаја који су извор оперативног ризика по врстама узрока (прилог 3 Методологије ) ?_______ _________

Добра Лоша


 1. Ако је било проблема, молимо наведите о којој категорији оперативних ризика је реч и какву врсту проблема сте евидентирали ? 1. Да ли сте радили неку статистику у протеклих 6 месеци из које би се могло закључити у ком проценту поједини узроци изазивају губитке по основу оперативног ризика ?


___ ___

ДА НЕ 1. Молимо ако је могуће, дајте бар оквирну процену процентуалног учешћа појединих узрока губитака по основу оперативних ризика у односу на укупну изложеност ваше банке оперативном ризику ( 100 %) ? 1. Људски фактор _______ %

 2. Процеси _______ %

 3. Системи _______ %

 4. Екстерни фактори _______ %

Укупно: 100 % 1. Молимо вашу процену у вези обухватности понуђене Базе података о оперативним ризицима (прилог 4 Методологије) ?_______ _________

Довољно Недовољно

обухватна обухватна

Ако цените да би је требало проширити, молимо наведите којом врстом података ?
 1. Да ли сте усвојили да предложени минимални лимит за евидентирање оперативног ризика (treshhold) не буде већи од динарске противвредности 1.000 ЕУР ?


___ ___

ДА НЕ

Ако нисте, који лимит (treshhold) примењујете у вашој банци ?
 1. Да ли податке по препоруци Одбора исказујете у Бази података о оперативним ризицима (прилог 4 Методологије):
 • у једној валути ДА НЕ
 • у ЕУР или некој другој валути ЕУР Друга валута

____________

(наведите којој) • у две валуте ___________________

( наведите које )

 1. Какви су први резултати у смислу губитака по основу евидентирања оперативног ризика у вашој банци ?


_______ _________

Добри Лоши

Губитке које сте евидентирали су:_______ _________

Мањи од 1% Већи од 1 %

(наведите %)


14. Каква су организациона решења у вашој банци везано за евидентирање и праћење

оперативног ризика:


 1. у банци постоји посебан организациони део за оперативни ризик
 1. тренутно је у банци поступак формирања посебног организационог дела за оперативни ризик
 1. намеравамо да у банци формирамо посебан организациони део за оперативни

ризик


 1. не намеравамо да у банци формирамо посебан организациони део за оперативни ризик

5) уколико је ваш одговор под тачком 3 или тачком 4, осим заокруживања једног од ова два редна броја, молимо наведите у оквиру ког сектора је тренутно организациони део оперативни ризици__________________________________) 1. Коју софтверску апликацију користите за формирање базе података:
 1. Excel
 1. Web aplikacije
 1. Друге _____________________________________________________

( наведите које )
БИТНЕ НАПОМЕНЕ:
Молимо да Упитник попуњавате на следећи начин: • Питања код којих су понуђени одговори (ДА – НЕ, ДОБРО - ЛОШЕ и слично) – заокруживањем одговора, или стављање неког знака изнад линије (крстић, квачица, путача).

 • Код питања код којих је понуђена варијанта као у претходном ставу, али сте замољени да наведете одређени проценат или конкретну цифру, молимо учините то ако сте у могућности. Уколико немате егзактни податак, али можете да извршите одређену процену, молимо унесите процењени податак са назнаком да је реч о процени.

 • Код питања код којих смо вас молили за текстуални одговор, молимо учините то концизно, али не умањујући квалитет одговора.

Унапред се захваљујемо на вашим одговорима.


ОДБОР


ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УДРУЖЕЊА БАНАКА СРБИЈЕ


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет