Всеки пети в региона спестява за пенсияДата10.07.2016
өлшемі24.07 Kb.
в-к “Дневник”, 26 октомври 2006г.
Всеки пети в региона спестява за пенсия

От работещите под 29 години 70% изобщо не мислят за старините си


Борислав Йорданов, Дубровник
Едва един от петима работе­щи вече спестява за допълнител­на пенсия, показва проучване на Банк Аустрия кредитанщалт, част от „Уникредит", за състоянието на частната осигурителна индустрия в района на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Добрата новина е, че почти половината от рабо­тоспособното население е започ­нало или обмисля да инвестира в допълнително пенсионно осигу­ряване освен в държавна пенсия. Тези данни показват, че домакин­ствата не вярват във възможност­ите на държавната пенсионна сис­тема да осигурява старините им. Средно само 10% от работещото население вярва, че държавната пенсия ще бъде достатъчна да по­крива дневните разходи след пен­сиониране.

„Потенциалът на частното пен­сионно осигуряване в региона е значителен. От една страна, има голям скептицизъм към държавни­те пенсии, а от друга, много малко хора все още инвестират в пенси­онен инвестиционен проект", зая­ви Хелмут Бернкопф, ръководител на „Стратегия и бизнес развитие" за Централна и Източна Европа в австрийската институция.

Данните на „Уникредит" показ­ват, че средно един от трима души е започнал да инвестира в бъде­щето си в следните страни - член­ки на Европейския съюз. В Чехия процентът е 36 на сто от работос­пособното население, в Слове­ния 34%, 32% в Словакия и 31% в Унгария. Полша е единствената страна от ЕС, която изостава дос­та след останалите, с 8% от рабо­тоспособното й население, инвес­тиращо в допълнителни пенсии.

В страните от Югоизточна Ев­ропа процентът на заделящите за допълнителна пенсия е още по-ни­сък - около 20%. В България той е 10 на сто, в Босна и Херцеговина и Румъния - 7%, и 5% в Сърбия. Единственото изключение прави Хърватия, където 21% от населе­нието вече използват частни пен­сионни продукти.

Изследването сочи, че хората на възраст между 30 и 39 години са най-активни по отношение на осигурителните продукти. Почти 60% от тях дори вече инвестират за по-висока пенсия или мислят как да подсигурят старините си. Тези, които още са под 29-годиш-на възраст, се намират в другата крайност: около 70% от тях все още не са помислили за инвес­тиции. „Интересният фактор е, че тази млада възрастова група е най-несигурната относно финан­совата си ситуация след пенси­ониране. Почти един от четирима души под 29 години няма пред­става дали държавната пенсия ще бъде достатъчна, за да преживява. От друга страна, това е възрас­товата група, която е най-малко активна по отношение на осигу­ряването на бъдещето си", казва Мартин Мейр, експерт по пазарни проучвания за ЦИЕ към ВА-СА.

Според Хелмут Бернкопф оба­че именно за хората на възраст до 30 години е най-изгодно сега да инвестират в пенсионни ком­пании. „Благодарение на по-дъл­гия спестовен период те ще трябва да правят далеч по-малки инвес­тиции, за да получат достатъчно допълнителни приходи от избра­ните от тях осигурителни схеми", казва той.

Около 47% от работоспособ­ното население в държавите от ЦИЕ, което обмисля или вече е започнало да инвестира в допъл­нителни пенсии, избира най-раз­лични специални пенсионни про­дукти. Това са пенсионни фондо­ве, фирмени пенсии и договори за пенсионна застраховка. Сърбите и румънците често инвестират в недвижимо имущество, съответно 18% и 13%.

Босненците, румънците и сло­ваците са насочени към спестовни продукти, съответно 52%, 35%, 39%. Договори за застраховка живот са предпочитани особе­но в Словения (47%), Хърватия (44%) и Словакия (39%), следва­ни от Сърбия и Босна и Херцего­вина с 34%.
Източник: УниКредит
Каталог: news
news -> Баянауыл ауданының әкімі Е. Әйткеновтың ауданның 2012 жылы әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы есебінің тезистері
news -> Павлодар облысында 2015 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер Знаменательные и памятные даты Павлодарской области на 2015 год Павлодар
news -> Ұзынбұлақ ауылдық округі әкімі аппаратының 2013 жыл бойында әлеуметтік-экономикалық салада атқарған жұмыстары туралы ауылдық округі әкімінің есептік кездесудегі баяндамасының тезистері
news -> ГУ«отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города уральска»
news -> Шөптікөл ауылдық округінің әкімі Б. Ахметовтың округтің 2013 жылы әлеуметтік дамуы туралы есептік баяндамасының тезистері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет