Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”Дата06.07.2016
өлшемі161.5 Kb.
#180978
Издадени регистрационни документи по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)Възложител

Номер на документ

Вид документ

1.

„МЕМОТРЕЙД” ЕООД

10-РД-603-00/

02.01.2014събиране и транспортиране

2.

„ЛУМАКС ТРАНС” ЕООД

10-РД-604-00/

02.01.2014събиране и транспортиране

3.

„Сириус стар БГ” ЕООД

10-РД-518-03/

23.01.2014събиране и транспортиране

4.

ЕТ „ДЕКАДАНС – ДИМИТЪР ШИШКОВ

10-РД-605-00/

29.01.2014третиране - R 1-изгаряне на слънч. люспа


5

„Голд – Аполо” ООД

10-РД-606-00/

29.01.2014третиране - R 1-изгаряне на дървесни отпадъци


6.

„Гранекс България” ООД - клон Разград

10-РД-580-01/

04.02.2014събиране и транспортиране

7.

„Вендар” ЕООД

10-РД-538-02/

04.02.2014събиране и транспортиране

8.

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ” ЕООД

10-РД-607-00/

13.02.2014събиране и транспортиране

9.

„Нефттрейдинг” ЕООД

10-РД-591-01/

27.02.2014събиране и транспортиране

10.

„ЕКО – РУСЕ” ООД
201466857


10-РД-577-01/13.03.2014


събиране + транспортиране-нови отпадъци


11..

„ЕКО – РУСЕ” ООД
201466857


10-РД-586-01/13.03.2014


третиране -R12-сортиране,R 13


12.

„Нефттрейдинг” ЕООД
117637643


10-РД-591-02/

13.03.2014събиране + транспортиране-нови отпадъци

13.

„Сет ПИСИБИ технолоджи” ООД
20104209210-РД-608-00/07.03.2014


събиране + транспортиране


14.

„Щайнер електроник” ЕООД
117593773


10-РД-609-00/07.03.2014


събиране + транспортиране


15.

„Сириус стар” БГ ЕООД10-РД-610-00

третиране


16.

„Декра строй” ЕООД

10-РД-611-00

събиране + транспортиране


17.

„Бит Мебели” ООД

10-РД-612-00

събиране + транспортиране


18.

„ОПГФЧ”

10-РД-613-00

събиране + транспортиране


19.

„Нефтрейдинг” ЕООД

10-РД-612-00

събиране + транспортиране


20.

„Метал Р” ЕООД


10-РД-587-01/14.03.2014


Събиране и транспортиране

21.

„Еко – Русе” ООД10-РД-586-01/13.03.2014


третиране

22.

„Еко – Русе” ООД10-РД-577-01/13.03.2014


Събиране и транспортиране

23.

„Ербауер” ЕООД10-РД-559-03/31.03.2014


Събиране и транспортиране

24.

„Шулц-79” ЕООД10-РД-533-03/31.03.2014


Събиране и транспортиране

25.

„Астон сервиз” ЕООД


10-РД-595-01/14.03.2014


третиране

26.

„Супер лукс – 84” ЕООД

10-РД-602-01/31.03.2014


Събиране и транспортиране

27.

„Емакс” ООД

10-РД-616-00/07.04.2014


Събиране и транспортиране

28.

„Гранекс БГ” ООД

10-РД-580-02/07.04.2014


Събиране и транспортиране

29.

„Абанос 55” ООД

10-РД-614-00/07.04.2014


Събиране и транспортиране

30.

ЕТ „Д. Цикалов-Абанос 55”

10-РД-615-00/07.04.2014


Събиране и транспортиране

31.

„Медиком” ООД

10-РД-617-00/11.04.2014


Събиране и транспортиране

32.

„Винпром-Руе” ЕАД

10-РД-618-00/25.04.2014


Събиране и транспортиране

33.

„Голд – аполо” ООД

10-РД-619-00/12.05.2014


Събиране и транспортиране

34.

„Сириус стар БГ” ЕООД

10-РД-518-04/12.05.2014

събиране и транспортиране

35.

„Медведев СС” ЕООД

10-РД-620-00/12.05.2014


Събиране и транспортиране

36.

„Тисофт” ООД

10-РД-621-00/20.05.2014


третиране

37.

„Нурай груп4 ЕООД

10-РД-622-00/27.05.2014


Събиране и транспортиране

38.

„Вендар” ЕООД

10-РД-538-03/29.05.2014


Събиране и транспортиране

39.

„Скалар еко” ЕООД

10-РД-563-01/29.05.2014


Събиране и транспортиране.

40.

„Порт булмаркет”ЕООД

10-РД-623-00/02.06.2014


третиране

41.

„ВиК” ООД

10-РД-624-00/11.06.2014


Събиране и транспортиране

42.

„Еко БГ 2013” ЕООД

10-РД-593-01/12.06.2014


Събиране и транспортиране

43.

„Русенска корабостроителница ЗАПАД”ЕАД

10-РД-625-00/23.06.2014


Събиране и транспортиране

44.

„Екогея ВГ” ЕООД

10-РД-626-00/26.06.2014


Събиране и транспортиране


45.

ЕТ „Мариана Борисова Димитрова”

10-РД-627-00/25.06.2014

Събиране и транспортиране

46.

„Интериор – 46” ООД

10-РД-628-00/30.06.2014


Събиране и транспортиране

47.

„Русенска корабостроителница” ЕАД

10-РД-566-01/02.07.2014

ПРЕКРАТЯВАНЕСъбиране и транспортиране

48.

„Ди енд ви груп” ООД

10-РД-516-01/02.07.2014

Събиране и транспортиране

49.

„Булмаркет ДМ” ООД

10-РД-552-01/02.07.2014

ПРЕКРАТЯВАНЕСъбиране и транспортиране

50.

„Булмаркет ДМ” ООД

10-РД-557-01/02.07.2014

ПРЕКРАТЯВАНЕтретиране

51.

„Месалина” ЕООД

10-РД-629-00/04.07.2014


Събиране и транспортиране

52.

Община Алфатар

10-РД-630-00/04.07.2014


Събиране и транспортиране

53.

„Плам” ЕООД

10-РД-508-01/15.07.2014


Събиране и транспортиране

54.

ОП „Паркстрой –Русе”

10-РД-631-00/15.07.2014


Събиране и транспортиране

55.

„Комуналефект сервиз” ЕООД

10-РД-632-00/29.07.2014


Събиране и транспортиране

56.

„Интериор – 46” ООД

10-РД-633-00/29.07.2014


третиране

57.

„Павлина Цончева -2000” ЕООД

10-РД-634-00/21.08.2014


Събиране и транспортиране

58.

„ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД

10-РД-514-02/22.08.2014


Събиране и транспортиране

59.

„ДАНУБИУМ” ЕООД

10-РД-635-00/01.09.2014


Събиране и транспортиране

60.

„Кушку транс” ЕООД

10-РД-636-00/09.09.2014


Събиране и транспортиране

61.

„Кейси” ЕООД

10-РД-637-00/18.09.2014


Събиране и транспортиране

62.

„Политрафик”ЕООД

10-РД-638-00/18.09.2014


Събиране и транспортиране

63.

„Валли-10”ЕООД

10-РД-639-00/09.10.2014


Събиране и транспортиране

64.

„Ем джи транс 2008”ЕООД

10-РД-640-00/09.10.2014


Събиране и транспортиране

65.

„Супер лукс-84”ЕООД

10-РД-602-02/09.10.2014


Събиране и транспортиране

66.

„Рубишипс” ООД

10-РД-641-00/14.10.2014


Събиране и транспортиране

67.

„Олео протеин” ЕООД


10-РД-642-00/20.10.2014


Събиране и транспортиране

68.

„АКГ Медика стерил” ООД


10-РД-643-00/21.10.2014

Събиране и транспортиране

69.

ОП „Общ. имоти и услуги – 2012”

10-РД-644-00/22.10.2014


Събиране и транспортиране

70.

„Делта текстил – България” ЕООД

10-РД-645-00/22.10.2014

Събиране и транспортиране

71.

„Стефанов” ЕООД

10-РД-646-00/27.10.2014

Събиране и транспортиране

72.

„Нефттрейдинг” ЕООД

10-РД-591-03/30.10.2014

Събиране и транспортиране

73.

„Политрафик” ЕООД

10-РД-638-01/31.10.2014

Събиране и транспортиране

74.

„Екотрейдметал” ЕООД10-РД-531-01/03.11.2014


Събиране и транспортиране

75.

„Виктори МД 2012” ЕООД

10-РД-647-00/14.11.2014

Третиране

76.

„РПС-Русе-Публик Сървисиз” ЕООД

10-РД-648-00/14.11.2014

Събиране и транспортиране

77.

„Декра строй” ЕООД

10-РД-611-01/14.11.2014

Събиране и транспортиране

78.

„Саминвест” ЕООД


10-РД-649-00/20.11.2014

Събиране и транспортиране

79.

„Астон сервиз” ЕООД

РУ-5-ЗУО/2014

Прекратяване на процедура по АПК

80.

ЕТ „Солис-Костадинка Кунчева”

10-РД-597-01/20.11.2014

Прекратяване на регистрационен документ

81.

„Валли-10” ЕООД

10-РД-639-01/20.11.2014


Събиране и транспортиране-нови отпадъци

82.

„Кати прес” ЕООД

10-РД-650-00/21.11.2014

Събиране и транспортиране

83.

„Био топлина” ЕООД

10-РД-545-01/21.11.2014

Прекратяване

84.

„Мели” ЕООД

10-РД-651-00/21.11.2014

Събиране и транспортиране


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет