ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлер үшін қызмет тарифтеріДата22.02.2016
өлшемі339.5 Kb.
#469

«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының

«____» ________________2013ж. №___ хаттамасымен бекітілген

«Qazaq Banki» жалпы операция жүргізу шарттары туралыережелердің №3 қосымшасы

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР ҮШІН ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ

I БӨЛІМ. БАНКТІК ШОТТАР АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ

р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР
1.

Ағымдағы шот ашу


1.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге1.2.

жеке кәсіпкерлер үшін

0 теңге1.3.

Ағымдағы шотты жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшеріне байланысты, бірақ ай сайын көп дегенде 500 теңге1.3.1.

Мемлекеттік органнан банктік шоттарды еркінен тыс жабу туралы талап алған жағдайда таратылуға тиісті заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шоттарын жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшерінде1.4.

Банктік шоттар бойынша үзінді жазбалар беру (айына 1 рет)*

0 теңге1.5.

Банктік шоттар бойынша қосымша үзінді жазба және төлем құжатының телнұсқасын беру (әр құжат үшін) *

200 теңге1.6.

Шотты жабу:*


1.6.1.

заңды тұлғаларға *

10000 теңге1.6.2.

жеке кәсіпкерлерге*

5000 теңге


ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

1.7.

Ағымдағы шот ашу


1.7.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге1.7.2.

жеке кәсіпкерлер үшін

0 теңге1.8.

Ағымдағы шотты жүргізу

0 теңге1.8.1.

Мемлекеттік органнан банктік шоттарды еркінен тыс жабу туралы талап алған жағдайда таратылуға тиісті заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шоттарын жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшерінде1.9.

Банктік шоттар бойынша үзінді жазбалар беру (айына 1 рет)*

0 теңге1.10.

Банктік шоттар бойынша қосымша үзінді жазба және төлем құжатының телнұсқасын беру (әр құжат үшін) *

200 теңге1.11.

Шотты жабу:*


1.11.1

заңды тұлғаларға *

5000 теңге1.11.2.

жеке кәсіпкерлерге*

2500 теңге


II БӨЛІМ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

р/б №

Қызмет түрі

Тариф

Min

Max
Ұлттық валютадағы операциялар

2.

Банкноттар мен монеталарды қабылдау және қайта есептеу

2.1.

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша қабылдау

Соманың 0,15%

150 теңге
2.2.

Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру:


2.2.1.

Өтінім бойынша (өтінім бір операциялық күн үшін беріледі)

Соманың 0,3%

200 теңге
2.2.2.

Өтінімсіз

Соманың 0,4%

200 теңге
2.3.

Ақша чек кітапшасын беру:*


2.3.1.

25 парақ

800 теңге2.3.2.

50 парақ

1100 теңге2.4.

банкноттар мен монеталарды айырбастау

Соманың 0,5%2.5.

Инкассацияланған түсімді қабылдағанда қолма-қол ақшаны қайта есептеу

2.5.1.

банкноттарды

Соманың 0,10%

150 теңге
2.5.2.

монеталарды

Соманың 0,25%

1000 теңгеШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.6.

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша қабылдау (банкноттарды қайта есептеу)

Соманың 0,25%2.7.

Ағымдағы шоттан қолма-қол шетел валютасын беру

Соманың 1,5%2.8.

Қолма-қол шетел валютасын сатып алу/сату

Банк белгілеген ағымдағы бағам бойынша2.9.

банкноттарды айырбастау

1% от суммы2.10.

Банкноттардың туралығын тексеру*

әр банкнот үшін 15 теңге


III бөлім. АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

р/б №

Қызмет түрі

Тариф

Min

Max
Ұлттық валютадағы операциялар

3.1.

Ағымдағы валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару (төлем әр құжат үшін ұсталынады):


3.1.1.

- сағат 9 - 13.30

300 теңге3.1.2.

- сағат 13.30 - 16.00

450 теңге3.1.3.

- сағат 16.00 - 18.00 (Банктің техникалық мүмкіндігі болса)

1200 теңге3.2.

Болашақ валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (төлем әр құжат үшін ұсталынады):

160 теңге3.3.

1 сағат ішінде шұғыл аудару

1500 теңге3.4.

Банк (филиал) клиенттерінің пайдасына ішкі банктік аударымдар

0 теңге3.5.

Тапсырма, тізім берген жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдар, әлеуметтік аударымдар (соның ішінде жалақы):

3.5.1.

электронды тасушыда

3.1т. сәйкес аудару үшін комиссия3.5.2.

қағаз тасушыда

3.1т. сәйкес аудару үшін комиссия + бір тек үшін 100 теңге3.6.

Банктің мүмкіндіктері болса, операциялық күн ішінде төлемді жою:*


3.6.1.

ішкі банктік (бенефициар акцепті жағдайында)

500 теңге3.6.2.

банк аралық

1000 теңге3.7.

Төлем тағдыры туралы сұрау, төлем нұсқауларын өзгерту *

1000 теңге3.8.

№2 картотекада есепке алынған, мерзімінде төленбеген құжаттар бойынша клиенттердің шоттарынан ақша аудару

0 теңге3.9.

Басқа банктерден келіп түскен клиенттердің шоттарына ақшаны есепке қосу

0 теңге3.10.

шот ашпай жинақтаушы зейнетақы қорлары мен зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің төлемдерін рәсімдеу*

әр құжат үшін 500 теңге + әр салымшы үшін 150 теңге3.11.

Шот ашпай заңды тұлғалар мен ЖК салық төлемдерін рәсімдеу*

Соманың 1% (бір түбіртек үшін)

400 теңге«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОПЕРАЦИЯЛАР

3.12.

Ағымдағы валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару (төлем әр құжат үшін ұсталынады):


3.12.1.

- сағат 9 - 13.30

200 теңге3.12.2.

- сағат 13.30 - 16.00

350 теңге3.12.3.

- сағат 16.00 - 18.00 (Банктің техникалық мүмкіндігі болса)

1000 теңге3.12.4

Келесі талаптардың бірі орындалған жағдайда ағымдағы валюталандыру күнімен сағат 9.00 - 13.30 басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару:

  • келесі 7 күнтізбелік күн ішінде ағымдағы шотқа ақша қабылданса/ағымдағы шоттан қолма-қол ақша берілсе (2.1 т., 2.2т.);

  • Банктегі бар салымдар кем дегенде 30 миллион теңгеге жетсе (операциялық күн басындағы кіріс қалдық)

0 теңге3.12.5

Келесі талаптардың бірі орындалған жағдайда болашақ валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару:

  • келесі 7 күнтізбелік күн ішінде ағымдағы шотқа ақша қабылданса/ағымдағы шоттан қолма-қол ақша берілсе (2.1 т., 2.2т.);

  • Банктегі бар салымдар кем дегенде 30 миллион теңгеге жетсе (операциялық күн басындағы кіріс қалдық)

0 теңге3.13.

Болашақ валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (төлем әр құжат үшін ұсталынады):

120 теңге3.14.

1 сағат ішінде шұғыл аудару

1100 теңге3.15.

Банк (филиал) клиенттерінің пайдасына ішкі банктік аударымдар

0 теңге3.16.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдар, әлеуметтік аударымдар (соның ішінде жалақы)

3.12т. сәйкес аудару үшін комиссия3.17.

Банктің техникалық мүмкіндіктері болса, операциялық күн ішінде төлемді жою:*


3.17.1.

Ішкі банктік аударымды (бенефициар акцепті жағдайында)

500 теңге3.17.2.

банк аралық

1000 теңге3.18.

Төлемнің тағдыры туралы сұрау, төлем нұсқауларын өзгерту

1000 теңге


«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОПЕРАЦИЯЛАР

3.19.

ЕАВ – шетел валютасындағы халықаралық аударымдар (клиенттерді сағат 17.00 дейін қабылдау)


3.20.

бенефициар (BEN) есебінен

Соманың 0,2%

5000 теңге

65000 теңге

3.21.

жіберуші (OUR) есебінен

Соманың 0,25%

7000 теңге

85000 теңге

3.22.

ТМД валютасында халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын сағат 16.00 дейін қабылдау)

Соманың 0,15%

2000 теңге

30000 теңге

3.23.

Клиенттің тапсыруымен аудару (төлем) деректерін өзгерту *

10000 теңге3.24.

Банк орындауға қабылдағаннан кейін клиент аударымын жою ( Үшінші тарап комиссия көрсеткенде клиент комиссияны қосымша төлейді)*

Соманың 0,4%

10000 теңге

75000 теңге

3.25.

Клиенттің қате аударған сомаларды қайтаруға көмектесу *

10000 теңге3.26.

Клиенттің өтініші бойынша шетел валютасындағы аударымның тағдыры туралы сұрау *

8000теңге3.27.

Ресей рублінен басқа барлық валюталарда SWIFT көрсетпей басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару (негізгі тарифке қосымша қосылады) *

4000 теңге


IV БӨЛІМ. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ

р/б №

Қызмет түрі

Тариф

Min

Max

4.1.

Өтінім бойынша клиенттің шетел валютасын сатып алуы:


4.1.1.

күнбе-күн

Соманың 0,2%

1500 теңге
4.1.2.

келесі жұмыс күні

Соманың 0,15%

1000 теңге
4.2.

Өтінім бойынша клиенттің шетел валютасын сатуы:


4.2.1.

күнбе-күн

Соманың 0,2%

1500 теңге
4.2.2.

келесі жұмыс күні

Соманың 0,15%

1000 теңге
4.3.

Бір шетел валютасын Банк белгілеген кросс-бағам бойынша басқасына айырбастау (Банктің техникалық мүмкіндігі болғанда)

Соманың 0,2%

2000 теңге
4.4.

Айырбастау үшін өтінімнен бас тарту *

Соманың 0,3%


V БӨЛІМ. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ
р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

5.1.

Валюталық бақылауға шартты қабылдау және келісімшартқа есептік нөмір беру*

0 теңге5.2.

Валюталық бақылауға қосымша келісімдер қабылдау *

0 теңге5.3.

Басқа банк қызметін пайдалануға өтуіне байланысты есептік тіркеуден келісімшартты шығару *

10000 теңге5.4.

Валюталық бақылау құжаттарының телнұсқасын беру (келісімшарт, аударуға өтініш)*

1 парақ үшін 200 теңге5.5.

Күші бар келісімшарттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы анықтама беру *

1000 теңге5.6.

Жұмыс істелінбейтін келісімшарттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы анықтама беру *

3000 теңге


VI БӨЛІМ. ҚАШЫҚТЫҚТАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІҚызмет түрі

Тариф

Минимум

Максимум

6.1.

«Интернет-клиент» ҚБҚ жүйесіне қосылу үшін*


6.1.1.

маман бармай*

0 теңге6.1.2.

өтінім бойынша маман барып*

5000 теңге6.1.3.

eToken PRO 72K Java негізгі ақпарат тасушысы (соның ішінде ЭСҚ)*

6000 теңге (1 дана)6.1.4.

eToken PRO 72K Java негізгі ақпарат тасушысы (соның ішінде ЭСҚ)* қайтадан беру үшін*

6000 теңге (1 дана)6.1.6.

Электронды-сандық қолды (ЭСҚ) жүйенің бір пайдаланушысына қайта қалыптастыру:*


6.1.7.

клиенттің бастамасымен

1700 теңге6.1.8.

сертификаттың жарамдылық мерзімі аяқталғанда (жыл сайын)

1700 теңге6.1.9.

Ай сайын абоненттік төлем («Интернет-клиент» ҚБҚ жүйесі арқылы шот бойынша қозғалыс болғанда)*

1600 теңгеVII бөлім. ҚҰЖАТТАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТИВТЕРҚызмет түрі

Тариф

Минимум

Максимум
Экспорт бойынша құжаттандырылған аккредитивтер

7.1.

Аккредитивті авизолау алдындағы әрекет

соманың 0,1%

20 USD

500 USD

7.2.

Аккредитивті авизолау

15000 теңге7.3.

аккредитивті растау («Qazaq Banki» орын толтыру ұсынылған жағдайда)

Соманың 0,25%

15000 теңге+ Банк- корреспонденттердің қызметтері +байланыс қызметтері
7.4.

Аккредитив өзгерістерін авизолау және мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивті жою *

6000 теңге

7.5.

Аккредитив бойынша құжаттар жинағын қабылдау, тексеру, жөнелту, аккредитив бойынша төлем (мерзімі ұзартылған төлем)

(рамбус), траттар акцепті *Жинақ құнының 0,15%

7000теңге
7.6.

Сәйкессіздіктері бар құжаттарды қабылдау *

7000 теңге (әр құжат үшін)7.7.

аккредитив бойынша сұрау*

3000 теңге7.8.

аккредитивті аудару немесе басқа банктің орындауына беру *

0,15%

7000 теңгеИмпорт бойынша құжаттандырылған аккредитивтер

7.9.

Аккредитивті авизолау алдындағы әрекет

соманың 0,1%

20 USD

500 USD

7.10.

Аккредитивті авизолау

15000 теңге7.11.

аккредитивті растау («Qazaq Banki» орын толтыру ұсынылған жағдайда)

Соманың 0,25%

15000 теңге+ Банк- корреспонденттердің қызметтері +байланыс қызметтері
7.12.

Аккредитив өзгерістерін авизолау және мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивті жою *

6000 теңге

7.13.

Аккредитив бойынша құжаттар жинағын қабылдау, тексеру, жөнелту, аккредитив бойынша төлем (мерзімі ұзартылған төлем)

(рамбус), траттар акцепті *Жинақ құнының 0,15%

7000теңге
7.14.

Сәйкессіздіктері бар құжаттарды қабылдау *

7000 теңге (әр құжат үшін)7.15.

аккредитив бойынша сұрау*

3000 теңге7.16.

аккредитивті аудару немесе басқа банктің орындауына беру *

Соманың 0,15%

7000 теңге
VIII бөлім. БАНКТІК КЕПІЛДІКТЕРҚызмет түрі

Тариф

Минимум

Максимум

8.1.

Бланктік тендерлік кепілдік шығару үшін комиссия

Тендерлік кепілдік беру үшін – кепілдік сомасының 3%

10000теңге
8.2.

Тендерлік кепілдікті (бланктік) пайдалану үшін комиссия

0% жылдық8.3.

Шарттың орындалуын/аванстық төлемнің қайтарылуын қамтамасыз ету бойынша бланктік кепілдік шығару үшін комиссия

Міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру үшін – кепілдік сомасының 2%

10000 теңге
8.4.

Шарттың орындалуын/аванстық төлемнің қайтарылуын қамтамасыз ету бойынша бланктік кепілдікті пайдалану үшін комиссия

10% жылдық (нақты күндер саны үшін кепілдік сомасының)

5000 теңге
8.5.

Тендерлік кепілдік шығару үшін комиссия (ақша кепілімен 100% қамтамасыз етілген)

Тендерлік кепілдік беру үшін – кепілдік сомасының 0,2%


10000 теңге
8.6.

Тендерлік кепілдікті пайдалану үшін комиссия (ақша кепілімен 100% қамтамасыз етілген)

0% жылдық

8.7.

Шарттың орындалуын/аванстық төлемнің қайтарылуын қамтамасыз ету бойынша кепілдік шығару үшін комиссия (ақша кепілімен 100% қамтамасыз етілген)

Міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру үшін – кепілдік сомасының 0,2%

10000теңге
8.8.

Шарттың орындалуын/аванстық төлемнің қайтарылуын қамтамасыз ету бойынша кепілдікті пайдалану үшін комиссия (ақша кепілімен 100% қамтамасыз етілген)

3% жылдық (нақты күндер саны үшін кепілдік сомасының)8.9.

Кепілдік шарттарын өзгерту*

5000 теңге (әрқайсысы үшін)8.10.

Кепілдік сомасын ұлғайту*

Жаңа кепілдік шығару ретінде қарастырылады8.11.

Мерзімі аяқталғанға дейін кепілдікті жою *

10000 теңге8.12.

Шығарылған кепілдіктен бас Тарту үшін комиссия *

1000 теңгеIX бөлім. ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫҚызмет түрі

Тариф

Минимум

Максимум
Овердрафт ұсыну

9.1.

Овердрафт түрінде қысқа мерзімді қарыз түрінде несие мәмілесін ұйымдастыру және бірінші транш беру үшін

Қарыз/лимит сомасының 0,5%

30000 теңге

300000 теңге

9.2.

Овердрафт түрінде несиелер бойынша төлем мерзімін бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы (айлық жарна төленбеген алғашқы 3 жұмыс күні үшін ұсталынбайды)

әр кешіктірілген күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасының 0,5%

0 теңгеНесие/несие желісін беру

9.3.

Несие мәмілесін ұйымдастыру және рәсімдеу

Қарыз/лимит сомасының 0,5%

30 000 теңге
9.4.

Клиенттің өтініші бойынша несиелендіру/құжаттандырылған операциялардың шарттарын өзгерту (соның ішінде несие/акцессорлық шарттардың, банктік кепілдік шарттарының мерзімін ұзарту, қарыз алушыны/қосалқы қарыз алушыны ауыстыру, өтеу кестесін өзгерту, % мөлшерлемені төмендету, т.б.) *

Белгіленген лимиттің 0,01%

30 000 теңге
9.5.

Кепіл қамтамасыз ету құрамын ауыстыру/шығару/өзгерту үшін комиссия

Босатылатын қамтамасыз етудің нарықтық құнының 0,01%

10 000 теңге
9.6.

Клиентке анықтама, соның ішінде несие берешегінің болуы/болмауы туралы анықтама беру үшін комиссия*

1 000 теңге

(айына бір рет тегін)
9.7.

Несие/акцессорлық шарттар бойынша төлем мерзімін бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы (айлық жарна төленбеген алғашқы 3 жұмыс күні үшін ұсталынбайды)

әр кешіктірілген күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасының 0,5%

0 теңге
9.8.

Несие желісін ашу туралы келісім/Несие/Акцессорлық шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы

Белгіленген лимиттің 5%

100 000 теңге
9.9.

Қарыз алушының қоймаларындағы ТМҚ қалдықтарын тексеру *

Белгіленген лимиттің 0,01%

20 000 теңгеX БӨЛІМ. СЕЙФТІК ҚЫЗМЕТ

10.

Ұяшық мөлшеріне: шағын, орта, үлкен – байланысты сейфтік ұяшықтарды жалға беру қызметі*


10.1.

1 тәулік

Шағын сейф (80х246х450мм.)

450 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

550 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

750 теңге10.2.

1 ай

Шағын сейф (80х246х450мм.)

3 000 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

4 000 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

7 700 теңге10.3.

3 ай

Шағын сейф (80х246х450мм.)

7 000 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

10 000 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

19 000 теңге10.4.

6 ай

Шағын сейф (80х246х450мм.)

12 000 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

19 000 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

36 000 теңге10.5.

1 жыл

Шағын сейф (80х246х450мм.)

22 000 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

35 000 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

70 000 теңге10.6.

Сейфтік ұяшықтың кілтін пайдалану уақытына ақша кепілі *

14 400 теңге10.7.

Сейфтік ұяшықты сақтауға қабылдағанда ақшаны қайта есептеу (клиенттің қалауымен) *

соманың 0,2%10.8.

Сейфтік ұяшықта сақтауға ақша қабылдағанда банкноттардың туралығын анықтау (клиенттің қалауы бойынша)*

Соманың 0,1%10.9.

Клиент кілтті жоғалтқанда не сындырғанда сейфтік ұяшықтың құлпын өзгерту үшін комиссия*

14 400 теңге


XI БӨЛІМ. БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕРҚызмет түрі

Тариф

Минимум

Максимум

11.1.

Ақпараттық анықтамалар, хаттар беру (әр құжат үшін)*

500 теңге11.2.

Шұғыл түрде (2 сағатта) ақпараттық анықтамалар, хаттар беру (әр құжат үшін)*

1000 теңге11.3.

Тендерге қатысу үшін анықтама беру (әр құжат үшін)*

750 теңге11.4.

Аудиторлық компаниялар үшін сұрау бойынша анықтамалар беру (әр құжат үшін)*

1500 теңге11.5.

Айналымдық ақпартізім беру *

1000 теңге11.6.

Төлем құжатын теру (әр құжат үшін)*

300 теңге11.7.

Шот-фактураны қайта басып шығару (әр парағы үшін)*

200 теңге11.8.

факс жіберу (бір беті үшін):*


11.9.

Алматы қ. бойынша

200 теңге11.10.

Қазақстан бойынша

300 теңге11.11.

халықаралық

500 теңге


Ескерту:


  1. * Қызмет тарифтері қосымша құн салығы есепке алына отырып көрсетілген.

  2. Ұсынылатын қызметтердің тізімі мен комиссиялық сыйақыны өндіріп алу тәртібі ҚР заңнама талаптарына, ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келеді.

  3. Банктік қызметтер саласын дамыту динамикасын, Банктің жаңа өнімдер мен технологияларды енгізуін есепке ала отырып, қызметтер тізімі өзгертілуі, толықтырылуы мүмкін.

  4. Банктің операциялық залында және сайтында хабарлама беру арқылы Клиентке міндетті түрде хабар беріп, осы тарифтерге өзгерістер енгізілуі мүмкін.

  5. Алматы уақыты бойынша сағат 11.00 жағдай бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ таңертеңгі (негізгі) сессиясында қалыптасқан соңғы орташа алынған биржа бағамына тең бағам бойынша комиссия теңгеде Клиенттің есептік немесе валюталық шотынан өндіріп алынады.Каталог: data -> content -> files
files -> ЗАҢды тұЛҒаларғА, жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына, жеке нотариустерге және адвокаттарға есептік-кассалық Қызмет көрсету бойынша тарифтер
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> «сенім-банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 22 қарашадағы №92 Шешімімен Бекітілген
files -> ЗАҢДЫ, жеке тұЛҒалар және жеке кәсіпкерлер үшін қызмет тарифтері
files -> «Qazaq Banki» АҚ Акционерлерінің 02 желтоқсан 2014 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы «Qazaq Banki»
files -> ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған қызметтерге белгіленген тарифтер1
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> ТӨлем карталары бойынша жеке тұЛҒаларға көрсетілетін қызметтерге арналған «qazaq banki»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет