1 Қосымша Қабылданатын депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті сомасы, мерзімдері мен көлемібет29/30
Дата29.06.2016
өлшемі3.02 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Ескерту:

  1. «1» символымен белгіленген операцияларға (қызметтер) тарифтердің мәні, құнына қосылған салықты есепке алып көрсетілген.

  2. «2» символымен белгіленген операцияларға (қызметтер) комиссиялар, ҚР қолданыстағы валюталық заңнамаға сәйкес, төлеудің алдындағы күнге Алматы уақытымен сағат 11:00 минут жағдайына «Қазақстандық қор биржасы» АҚ таңертеңгілік (негізгі) сессиядағы орта өлшемді биржалық курс бойынша АҚШ долларымен немесе комиссияны төлеу күніне ҚР Ұлттық банкінің курсы бойынша басқа шет ел валютасында алынуы мүмкін.


1.

Шоттарға қызмет көрсету мен есептеу операцияларына тарифтер

1.1.

Респонденттердің (бейрезиденттер) тапсырмасы бойынша операциялардың тарифтері

Индекс

Операция (қызмет)

Тариф

1.1.1.

Теңгемен және шет ел валютасында респонденттердің (бейрезиденттер) корреспонденттік шоттарын жүргізу

Қызметтерді көрсету және комиссиялық сыйақыны алу тәртібі мен шарттары

1.

Корреспонденттік шот бойынша операция жасалған жағдайда корреспонденттік шот жүргізгені үшін комиссиялық сыйақы

2.

* - «Альфа-Банк» ЕБ АҚ түскен төлемдерге қатысты қолданылады.

1.1.1.1.

Корреспонденттік шот ашу

0 KZT

1.1.1.2.

Корреспонденттік шот жүргізу

1.1.1.2.1.

KZT корреспонденттік шот жүргізу

0 KZT

1.1.1.2.2.

ШАВ және ЕАВ корреспонденттік шот жүргізу

10,00 USD (ай сайын)

1.1.1.3.

Корреспонденттік шотты жабу

0 KZT

1.1.1.4.

Шот бойынша көшірме және қосымша беру

1.1.1.4.1.

Операция жасаған сайын көшірме мен қосымша беру

0 KZT

1.1.1.4.2.

1Пошталық үзінді көшірме мен қосымша жіберу (шарттың талаптарына сәйкес )

3,00 USD + нақты шығындарды қайтару

1.1.1.4.3.

1Корреспонденттің өтініші бойынша көшірме/ қосымшаның дубликатын беру

5,00 USD ( бір құжат үшін)

1.1.1.5.

1Банктің сұрауымен корреспонденттік шот бойынша қалдықты растау

25,00 USD

1.1.1.6.

Аудиторлық сұрау бойынша банк –корреспондент жүргізген барлық операцияларды растау

50 USD

1.1.2.

ЕАВ респонденттердің (бейрезиденттер) тапсырмасы бойынша аударымдар

1.1.2.1

Банкаралық аударымдары

10,00 USD

1.1.2.2

*Банкаралық аударымдарды қайтару

10,00 USD

1.1.2.3

Банк іші аударымдары

0 KZT

1.1.2.4

2.3.2.5.т. көрсетілген жағдайлардан басқа, басқа Банк клиенттерінің пайдасына аударым

1.1.2.4.1

Жай аударымдар

20,00 USD

1.1.2.4.2

Жедел аударымдар (шартта белгіленген уақыттан кейін Банкпен келісім бойынша)

50,00 USD

1.1.2.5

Корреспонденттік шотқа қолма- қол ақшасыз есептеу

0 KZT

1.1.2.6

1Аударымдар бойынша тексерулер (төлем нұсқамаларының өзгеруі, бенефициар шотын несиелендіруді растау туралы сұрау және т.б.)

40,00 USD + нақты шығындар

1.1.3.

ШАВ респонденттердің (бейрезиденттер) тапсырмасы бойынша аударымдар

1.1.3.1

Банкаралық аударымдар

5,00 USD

1.1.3.2

*Банкаралық аударымдарды қайтару

5,00 USD

1.1.3.3

Банк іші аударымдары

0 KZT

1.1.3.4

2.3.2.5.т. көрсетілген жағдайлардан басқа, басқа Банк клиенттерінің пайдасына аударым

1.1.3.4.1

Жай аударымдар

10,00 USD

1.1.3.4.2

Жедел аударымдар (шартта белгіленген уақыттан кейін Банкпен келісім бойынша)

20,00 USD

1.1.3.5

Телеграфпен ресей рублінде аударым

Тариф п. 2.3.3.3 + 20,00 USD

1.1.3.6

Корреспонденттік шотқа қолма- қол ақшасыз есептеу

0 KZT

1.1.3.7.

1Аударымдар бойынша тексерулер (төлем нұсқамаларының өзгеруі, бенефициар шотын несиелендіруді растау туралы сұрау және т.б.)

40,00 USD + нақты шығындар

1.1.4.

KZT респонденттердің (бейрезиденттер) тапсырмасы бойынша аударымдар

1.1.4.1.

Банкаралық аударымдары

1,00 USD

1.1.4.2.

*Банкаралық аударымдарды қайтару

0 KZT

1.1.4.3.

2.3.4.4. т. көрсетілген жағдайлардан басқа, басқа Банк клиенттерінің пайдасына аударым

1.1.4.3.1.

Жай аударымдар

2,00 USD

1.1.4.3.2.

Жедел аударымдар (шартта белгіленген уақыттан кейін Банкпен келісім бойынша)

10,00 USD

1.1.4.4.

Корреспонденттік шотқа қолма- қол ақшасыз есептеу

0 KZT

1.1.4.5.

1Аударымдар бойынша тексерулер (төлем нұсқамасының өзгеруі, бенефициар шотын несиелендіруді растау туралы сұрау және т.б.)

20,00 USD

1.1.5.

Респонденттердің (бейрезиденттер) тапсырмасы бойынша инкассолық операциялар

1.1.5.1.

Құжаттамалық инкассо

1.1.5.1.1.

Акцепт немесе төлемге қарсы құжаттар беру

сомадан 0,1% (min 50,00 USD)

1.1.5.1.2.

Инкассоға қойылған, бірақ клиент төлемеген құжаттарды жіберу немесе қайтару

20,00 USD + нақты шығындар

1.1.5.1.3.

Инкассоға алынған құжаттарды тексеру және жіберу

сомадан 0,15% (min 50,00 USD)

1.1.5.1.4.

Инкассо бойынша нұсқаманы өзгерту

40,00 USD (бір хабарламаға 60,00 USD кем емес)

1.1.5.1.5.

1 Аударым және жай вексельдер инкассосы

сомадан 0,15% (min 50,00 USD)

1.1.5.1.6.

Қаржы құралдарының инкассосы (аударылатын және жай вексельдерден басқа )

сомадан 0,15% (min 50,00 USD)

1.1.6.

(осы тармақ 2015 жылдың 29 маусымындағы№ 36 Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

2 Аккредитивтер бойынша операциялар (резервті аккредитивтерді қоса) (бейрезиденттер)

Қызметтерді көрсету және комиссиялық сыйақыны алу тәртібі мен шарттары

Аккредитивтер бойынша операцияларды жүргізу кезінде туындайтын шеткі банктердің комиссиясы осы бөлімнің тарифтеріне қосымша алынады.

1.1.6.1.

Импорттық аккредитивтер бойынша операциялар

1.1.6.1.1.

Аккредитив ашу

сомадан 0,2 % (min 100,00 USD, max 1 000,00 USD)

1.1.6.1.2.

Аккредитив бойынша аударымдар

2.3.2.т.немесе 2.3.3. т немесе. 2.3.4.т. сәйкес

1.1.6.1.3.

Аккредитивті жою

100,00 USD

1.1.6.1.4.

Аккредитивті растау

Келісім бойынша

1.1.6.1.5.

Аккредитив шарттарын өзгерту

40,00 USD бір өзгеріс үшін (max 60,00 USD бір хабарлама үшін)

1.1.6.2.

Экспорттық аккредитивтер бойынша операциялар

1.1.6.2.1.

Аккредитивті алдын-ала растау

45,00 USD

1.1.6.2.2.

Аккредитивті растау

Сомадан 0,1% (min 100,00 USD, max 500,00 USD)

1.1.6.2.3.

Аккредитив талаптарының өзгерістері мен толықтыруларын растау

45,00 USD

1.1.6.2.4.

Аккредитив бойынша құжаттарды жіберу

25,00 USD + нақты шығындардың орнын толтыру

1.1.6.2.5.

Негоциация

Келісім бойынша

1.1.6.2.6.

Акцепт

Келісім бойынша

1.1.6.2.7.

Аккредитивті трансферациялау

сомадан 0,2% (min 100,00 USD, max 1 000,00 USD)

1.1.6.3.

Аккредитив бойынша құжаттарды қабылдау және тексеру

сомадан 0,2% , (min 150 USD, max 1300 USD)

1.1.6.3.

1 Аккредитив шегінде сұрау

30,00 USD

1.1.6.5.

Айырмашылықтармен құжаттарды қабылдау және тексеру

Тариф 2.3.6.3. + 70 USD

1.1.7.

(осы тармақ 2015 жылдың 29 маусымындағы№ 36 Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

Респонденттердің тапсырмасы бойынша кепілдік операциялары (рамбурсты міндеттерді қоса) (бейрезиденттер)

1.1.7.1

Кепілдік беру

Келісім бойынша


1.1.7.2

Кепілдік сомасын көбейту

Келісім бойынша

1.1.7.3

Кепілдікті ұзарту

Келісім бойынша

1.1.7.4

Кепілдіктің талаптарын өзгерту

50,00 USD

1.1.7.5

1 Кепілдікті растау

сомадан 0,1% (min 50,00 USD, max 500,00 USD)

1.1.7.6

1Кепілдік шегінде Клиенттің өтініші бойынша сұрау

50,00 USD

1.1.7.7

Кепілдік хатында Банктің белгісі (Банк тарабынан міндеттемелерсіз)

20,00 USD

1.1.7.8

вексель авалі

Несие комитетінің шешіміне сәйкес (жылдық %)

1.1.7.9

Кепілдікті жою

100,00 USD


1.1.7.10.

Кепілдікті авиздеу

250,00 USD


1.1.7.11.

Кепілдік бойынша талаптардың өзгеруін авиздеу

50,00 USD


2. (осы тармақ 2015 жылдың 29 маусымындағы№ 36 Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

1Қызметтердің басқа түрлеріне тарифтер

2.1.

Респонденттердің (бейрезиденттер) тапсырмасы бойынша қызметтердің басқа түрлері

2.1.1.

SWIFT, Telex хабарламаларын жіберу

10,00 USD

Каталог: up files
up files -> Жұмыс істемейтін Дизельді генераторлық қондырғыны (ДГҚ) сату және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Желтоқсан көш., 168 б мекенжайындағы әкімшілік ғимаратында орнату үшін жаңа дгқ сатып алуға арналған техникалық тапсырма
up files -> АҚ мен ебұ-дағы ұтымгерлік және өнертапқыштық қызмет туралы ақпарат
up files -> МАҚҰлданды «kegoc» АҚ бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі
up files -> «Ұлттық электр торабын жаңғырту – ІІ кезең» жобасын іске асырған кездегі экологиялық басқару жоспары
up files -> описание проекта часть I – Расширение/модернизация подстанций
up files -> Главный инженер Чернохаев К. П


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет