1 Қосымша Қабылданатын депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті сомасы, мерзімдері мен көлемі


Зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақыларды алу үшін төлем карточкасын шығару және қызмет көрсету (Әлеуметтік карточка)бет26/30
Дата29.06.2016
өлшемі3.02 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

7. Зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақыларды алу үшін төлем карточкасын шығару және қызмет көрсету (Әлеуметтік карточка)


т/т

Операциялардың атауы:

Electron

Classic Unembossed1

7.1.

Қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін негізгі карточканы шығару/қайта шығару2

500 KZT4

1 000 KZT4

7.2.

Негізгі карточканы қолданудың екінші жылы үшін жылдық қызмет көрсету **

0

7.3.

Қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін қосымша карточканы шығару/қайта шығару*

500 KZT4

1 000 KZT4

7.4.

Қосымша карточканы қолданудың екінші жылы үшін жылдық қызмет көрсету **

0

7.5.

Карточканы қайта шығару (жоғалту, ұрлату, карточканы және/немесе ПИН бүлінуі және т.б.)*

500 KZT4

1 000 KZT4

7.6.

Банк бастамасы бойынша карточканы қайта шығару

0

7.7.

"АЛЬФА-БАНК" АҚ (Ресей) кеңселерінде (бөлімдерінде) алу үшін карточка және ПИН-конвертті жіберу ****

10 000 KZT

7.8.

Төмендетілмейтін қалдық

0

7.9.

Екі жұмыс күннің ішінде «Карточканы жедел түрде шығару/қайта шығару» (Банк бөлімшесіне дейін жеткізу мерзімінің есебінсіз)

(осы жол 30 мамыр 2014 жылғы Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

2 000 KZT

7.10.

Ең төменгі бастапқы жарна

Шығару құны + карточка мен ПИН – конвертті жіберу бойынша комиссия (бар болса) (ҚҚС есепке алып) + жедел шығару құны (бар болса)

7.11.

РФ және ҚР тыс жерлерде карточканы жоғалтқан жағдайда шұғыл түрде (72 сағат ішінде) қолма қол ақша беру.

Қызмет көрсетілмейді

7.12.

РФ және ҚР тыс жерлерде карточканы жоғалтқан жағдайда шұғыл түрде (72 сағат ішінде) карточканы қайта шығару.

Қызмет көрсетілмейді

7.13.

Электронды пошта бойынша Банке ай сайын көшірме ұсыну

0


7.14.

Клиенттің өтініші бойынша көшірме ұсыну (кез- келген кезеңге, бірақ 12 айдан көп емес)

500 KZT

7.15.

Овердрафт ұсыну (тариф овердрафт туындаған кезеңнен бастап 15 күнтізбелік күн аяқталғаннан кейін 45 күнтізбелік күн ішінде қолданылады)

жылдық 45%

7.16.

"Альфа-Банк" ЕБ АҚ қолма -қол ақша беру:

7.16.1.

- банкомат арқылы KZT ***

0%

7.16.2.

- касса арқылы KZT, USD, EUR ***

1% (бірақ 100 KZT кем емес)

7.17.

"Альфа-Банк" АҚ қолма-қол ақша беру:" ***

0,95% (бірақ 300 KZT кем емес)

7.18.

Қазақстан Республикасының аумағында шеткі банктерде қолма- қол ақша беру («Халық Банкі» АҚ және Халық Банкі" АҚ әріптестерінен басқа) 

7.18.1.

- касса арқылы ***

1% + 480 KZT + шеткі банктің комиссиясы (бар болғанда)

7.18.2.

- банкомат арқылы ***

1 %, бірақ 280 KZT кем емес

7.19.

«Халық банкі» АҚ, сондай-ақ «Халық Банк" АҚ әріптестерінің желілерінде қолма- қол ақша беру

7.19.1.

- касса арқылы ***

1% (бірақ 250 KZT кем емес) + «Халық Банк» АҚ және оның әріптестерінің комиссиясы (бар болғанда)

7.19.2.

- банкомат арқылы ***

0 теңге

7.20.

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде шеткі банктерде қолма- қол ақша беру

7.21.

- касса арқылы ***

1% +600 KZT + шеткі банктің комиссиясы (бар болғанда)

7.22.

- банкомат арқылы ***

1%, бірақ 480 KZT кем емес шеткі банктің комиссиясы (бар болғанда)

7.23.

Қолма- қол ақшасыз сатып алулар

0

7.24.

Казинода қызмет көрсету***

2%, бірақ 480 KZT кем емес

7.25.

"Альфа-чек" қызметін ұсыну**

200 KZT

(Осы жол 20 наурыз 2015 ж. Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді.)

7.26.

Карточканың банктік шотына қолма- қол/ қолма қолсыз ақша есептеу үшін комиссия ("Card-to-Card" басқа)

0 KZT

7.26.1

Шеткі банктер банкоматтары арқылы "Альфа-Банк" ЕБ АҚ карточкаға «Card-to-Card» аударым

150 KZT

7.27

Банкоматтар/ ПОС-терминалдар арқылы баланс сұрау үшін комиссия:

7.27.1.

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ банкоматтары/ ПОС-терминалдарының желісі

0 KZT

7.27.2.

" Халық Банк" АҚ және оның әріптестерінің банкоматтары/ ПОС-терминалдарының желісі

50 KZT

7.27.3.

ҚР аумағында шеткі банктердің желісі («Халық Банк» АҚ және оның әріптестерінен басқа)

100 KZT

7.27.4.

«Альфа-Банк» АҚ банкоматтарының желісі (Ресей)

150 KZT

7.27.5.

ҚР тыс жерлерде шеткі банктер желісі

150 KZT

7.28.

Шеткі банк банкоматтары арқылы, қызметтер бар болғанда, "Альфа-Банк" ЕБ АҚ карточкаларынан "Card-to-Card" ақша аудару (аудару сомасы "Альфа-Банк" ЕБ АҚ шеткі банктен жасалған операция бойынша қаржылық растауды алғаннан кейін алушыға қол жетімді болады).

150 KZT + шеткі банктің комиссиясы (бар болғанда)

7.29.

Банкомат арқылы мини-көшірмелер сұрағаны үшін комиссия (соңғы 10 операция):

7.29.1.

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ банкоматтарының желісі

0 KZT

7.29.2.

Шеткі банктер желісі (бар болғанда)

150 KZT

7.30.

ПИН-кодты дұрыс термегенде, карточканы блоктан шығарумен, шотты нөлдеу (Банк карточкаларын ұстаушылар өтінім айтқанда)

150 KZT

7.31.

Қосымша карточка бойынша жеке лимиттерді тағайындау/ өзгерту

0 KZT

7.32.

Қосымша карточка бойынша жеке лимиттерді жою

0 KZT

7.33

"Альфа-Банк" ЕБ АҚ3 банкомат арқылы ПИН-кодын ауыстыру

250 теңге

7.34

"Альфа-Банк" ЕБ АҚ3 банкомат арқылы қызметтерді жеткізушінің пайдасына төлем

7.34.1

Ұялы байланыс қызметтерін төлеу бойынша аударым үшін комиссия

30 теңге

7.34.2

Тауарлар, жұмыстар немесе қызметтерді төлеуге арналған аударым үшін комиссия

50 теңге

1 Алдыңғы шығарылғантөлем карточкалары 24 ай қолдану мерзімімен шығарылады. Егер филиалда берілген алдыңғы шығарылған төлем карточкасының қолдану мерзімінің қалдығы 12 айдан 18 айға дейін құралады, негізгі/қосымша карточканы шығару/қайта шығару құны – 500 теңге.

2 Бұл карточкалар Банктің ішкі құжаттары немесе «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Тарифтік Комитетінің шешіміне сәйкес анықталған мөлшерде негізгі карточканы үшін төлем алмай ұсынылуы мүмкін.

3 Техникалық қайта қалыптастыру сәтінен бастап.

4 Тарифтік комитеттің шешімімен, сондай-ақ келесідей жеке тарифтік санаттар қолданылуы мүмкін:

- Electron үшін, теңгемен: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450;

- басқа түрлеріне, теңгемен: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. (бұл сілтеме Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі шешімімен қосылған).


8. VISA револьверлік несие карточкасын шығару және қызмет көрсету


п/п

Операциялар атауы

Classic Unembossed1

Classic1

Gold1

Platinum1

8.1.

Негізгі карточканы шығару

(2014 жылдың 1 желтоқсанындағы Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

3 500 KZT

5 000 KZT

15 000 KZT

25 000 KZT

8.1.1

(осы тармақ 2015 жылдың 29 маусымындағы№ 36 Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

Негізгі карточканы шығару (қолданыстағы Жалақы жобасының шегінде "Альфа-Банк" ЕБ АҚ төлем карточкасына жалақыны алғанда)

3 000 KZT

5 000 KZT

10 000 KZT

15 000 KZT

8.2.

Қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін негізгі карточканы шығару/қайта шығару

4 000 KZT

4 000 KZT

10 000 KZT

  1. 000 KZT

8.2.1.

(Осы тармақ 2015 жылдың 29 маусымындағы№ 36 Директорлар кеңесінің шешімімен қосылды)

Төлем карточкасының қолданылу мерзімі аяқтауына қарай қайта шығарғаны үшін комиссия (8.1.1. т. сәйкес төлем карточкасын шығару кезінде)

1500 теңге

2000 теңге

5000 теңге

10 000 теңге

8.3.

Негізгі карточканы қолданудың екінші жылы үшін жылдық қызмет көрсету **

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

8.4.

Қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін қосымша карточканы шығару/қайта шығару

Қызмет көрсетілмейді

4 000 KZT

10 000 KZT

15 000 KZT

8.5.

Қосымша карточканы қолданудың екінші жылы үшін жылдық қызмет көрсету **

0 KZT

0 KZT

0 KZT

8.6.

Карточканы қайта шығару (жоғалту, ұрлату, карточканы және/немесе ПИН бүлінуі және т.б.)

4 000 KZT

4 000 KZT

10 000 KZT

15 000 KZT

8.6.1.

(Осы тармақ 2015 жылдың 29 маусымындағы№ 36 Директорлар кеңесінің шешімімен қосылды)

Төлем карточкасын қайта шығару (төлем карточкасын және/немесе ПСН-ды жоғалту, ұрлату,бүлінуі және тт.б., төлем карточкасын 8.1.1. т. сәйкес шығарған кезде)

1500 теңге

2000 теңге

5000 теңге

10 000 теңге

8.7.

Банктің бастамасы бойынша карточканы шығару/қайта шығару

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

8.8.

"АЛЬФА-БАНК" АҚ (Ресей) кеңселерінде (бөлімдерінде) алу үшін карточка және ПИН-конвертті жіберу ****

12 000 KZT

8.9.

Төмендетілмейтін қалдық

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

8.10.

Екі жұмыс күннің ішінде «Карточканы жедел түрде шығару/қайта шығару» (Банк бөлімшесіне дейін жеткізу мерзімінің есебінсіз)

(осы жол 30 мамыр 2014 жылғы Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

2 000 KZT

2 000 KZT

Без комиссии

8.11.

РФ және ҚР тыс жерлерде карточканы жоғалтқан жағдайда шұғыл түрде (72 сағат ішінде) қолма -қол ақша беру.

Қызмет көрсетілмейді

40 000 KZT

8.12.

РФ және ҚР тыс жерлерде карточканы жоғалтқан жағдайда шұғыл түрде (72 сағат ішінде) карточканы қайта шығару.

Қызмет көрсетілмейді

48 000 KZT

8.13.

Ай сайын көшірме ұсыну

0 KZT

8.14.

Клиенттің өтініші бойынша көшірме ұсыну (кез- келген кезеңге, бірақ 12 ай көп емес)

500 KZT

8.15.

Овердрафтты ұсыну

Қарыз бергені үшін сыйақы мөлшерлемесі бойынша

8.16.

"Альфа-Банк" ЕБ АҚ қолма- қол ақша беру: 

8.16.1.

- банкомат арқылы KZT2

(осы жол 2014 жылдың 1 желтоқсанындағы Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

3 %, бірақ 500 KZT аз емес

8.16.2.

- касса арқылы KZT, USD, EUR ***

3 %, бірақ 500 KZT кем емес

8.16.3.

(Осы тармақ 20 наурыз 2015 ж. Директорлар кеңесінің шешімімен енгізілді)

Касса арқылы KZT, USD, EUR *** ( карточканы ұсынбай төлем лимиті шотынан

3% , мин 500 тг

8.17.

"Альфа-Банк" АҚ банкоматтарында қолма-қол ақша беру:" ***

3 % (ең төменгі 500 KZT)

8.18.

Қазақстан Республикасының аумағында шеткі банктерде қолма- қол ақша беру

8.18.1.

- касса арқылы ***

3% + 500 KZT + шеткі банктің комиссиясы (бар болғанда)

8.18.2.

- банкомат арқылы 2

3 %, бірақ 500 KZT кем емес

8.19.

Қазақстан Республикасының аумағында шеткі банктерде қолма- қол ақша беру («Альфа-Банкі» АҚ басқа) 

8.19.1.

- касса арқылы ***

3% + 1000 KZT + шеткі банктің комиссиясы (бар болғанда)

8.19.2.

- банкомат арқылы ***

3%, бірақ 1 000 KZT кем емес + шеткі банктің комиссиясы (бар болғанда)

8.20.

Қолма- қол ақшасыз сатып алулар

0

8.21.

Казинода қызмет көрсету***

2%, бірақ 480 KZT кем емес

8.22.

Ай сайын "Альфа-чек" қызметін пайдаланғаны үшін комиссия (әр карточка үшін)**

200 KZT

(осы жол 20 наурыз 2015 ж. Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)

8.23.

Банкоматтар/ ПОС-терминалдар арқылы баланс сұрау үшін комиссия:

8.23.1.

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ банкоматтары/ ПОС-терминалдарының желісі

20 KZT

8.23.2.

" Халық Банк" АҚ және оның әріптестерінің банкоматтары/ ПОС-терминалдарының желісі

75 KZT

8.23.3.

ҚР аумағында шеткі банктердің желісі

(«Халық Банк» АҚ және оның әріптестерінен басқа)100 KZT

8.23.4.

«Альфа-Банк» АҚ банкоматтарының желісі (Ресей)

150 KZT

8.23.5.

ҚР тыс жерлерде шеткі банктер желісі

150 KZT

8.24.

Карточканың банктік шотына есептеу үшін комиссия:

8.24.1.

Қолма қолсыз («Card-to-Card» басқа)/ қолма қол

0 KZT

8.24.2

Шеткі банктің банкоматтары арқылы «Card-to-Card» "Альфа-Банк" ЕБ АҚ карточкасына аудару

0 KZT

8.25.

Шеткі банк банкоматтары арқылы, қызметтер бар болғанда, "Альфа-Банк" ЕБ АҚ карточкаларынан "Card-to-Card" ақша аудару (аудару сомасы "Альфа-Банк" ЕБ АҚ шеткі банктен жасалған операция бойынша қаржылық растауды алғаннан кейін алушыға қол жетімді болады).

3%, бірақ 500 KZT кем емес + шеткі банктің комиссиясы (бар болғанда)

8.26.

Банкомат арқылы мини-көшірмелерді сұрау үшін комиссия (соңғы 10 операция):

8.26.1.

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ банкоматтар желісі

20 KZT

8.26.2.

Шеткі банк желілері (бар болғанда)

150 KZT

8.27.

ПИН-кодты дұрыс термегенде, карточканы блоктан шығарумен, шотты нөлдеу (Банк карточкаларын ұстаушылар өтінім айтқанда)

150 KZT

8.28

"Альфа-Банк" ЕБ АҚ3 банкомат арқылы ПИН-кодын ауыстыру

250 теңге

8.29

"Альфа-Банк" ЕБ АҚ3 банкомат арқылы қызметтерді жеткізушінің пайдасына төлем

8.29.1

Ұялы байланыс қызметтерін төлеу бойынша аударым үшін комиссия

30 теңге

8.29.2

Тауарлар, жұмыстар немесе қызметтерді төлеуге арналған аударым үшін комиссия

50 теңге


1 Бұл карточкалар Банктің ішкі құжаттарына немесе "Альфа-Банк" ЕБ АҚ Тарифтік Комитетінің шешіміне сәйкес анықталған мөлшерде негізгі карточканы шығару үшін төлем алмай ұсынылуы мүмкін.

2 негізгі және қосымша карточкалардың қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін шығару/қайта шығару құнына «Қорғалған карточка» CHARTIS компаниясының сақтандыру сертификатының екі жылғы құны енгізілген, карточка шығаруға төлемді алмай ұсынылатын картадан басқа.

Тарифтік комитеттің шешіміне сәйкес сондай-ақ келесі жеке тарифтің санаттары қолданылуы мүмкін: қолма-қол ақша беру банкомат арқылы -0 теңге

4 Техникалық қайта қалыптастыру сәтінен бастап.


Каталог: up files
up files -> Жұмыс істемейтін Дизельді генераторлық қондырғыны (ДГҚ) сату және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Желтоқсан көш., 168 б мекенжайындағы әкімшілік ғимаратында орнату үшін жаңа дгқ сатып алуға арналған техникалық тапсырма
up files -> АҚ мен ебұ-дағы ұтымгерлік және өнертапқыштық қызмет туралы ақпарат
up files -> МАҚҰлданды «kegoc» АҚ бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі
up files -> «Ұлттық электр торабын жаңғырту – ІІ кезең» жобасын іске асырған кездегі экологиялық басқару жоспары
up files -> описание проекта часть I – Расширение/модернизация подстанций
up files -> Главный инженер Чернохаев К. П


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет