1 технологиялық БӨлім 1 Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірудің жалпы сипатгамасыжүктеу 0.67 Mb.
бет3/5
Дата17.06.2016
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4   5

2.5 Техникалық қамсыздандьфу

СКЦ 4СЗ К.К.О.-ны бақылау мен басқару жүйесі жобамен жоспарлағандай, Schlumberger Instruments Британдық фирмасының құрал-жабдығы негізінде жүзеге асырылуы қажет.

Ақпаратты жинау және өңдеуге арналған аспаптық қамсыздандыруды микрокомпьютерге қосуда бірнеше артықшылықтарға ие болады.

Автономды өлшеу блогы (ИМП) - "идеалды" өлшеу құрылғысына көбінесе жақын, ол жинақтаудың қарапайымдылығы үшін өлшеулерді жүргізуге таңдалған.

Ұзақ мерзімде пайдаланған қүрылғылар үшін датчиктер көптеген кабельдерді орналастыру мәселесі және арнайы бөлімде орналастырылған компьютерге қосу мәселесі қымбат және күрделі болып табылады. ИПМ-дің ІВМ РС типті персоналды компьютерлермен байланысты қарапайым экрандалған ширатылған екі өзекті сым аркылы жүзеге асырылады.

ИМП-лар жоғарыда айтылғандай персоналды компьютерге 35954 А интерфейс көмегімен қосылады, ол стандартты үлға персоналды компьютердің модульдерін кеңейту үшін орналастырылады. Бүл суреттеме толығымен ХТ, АТ,РС, АТХ типті ІВМ персоналды компьютерімен үйлеседі.

Тақшада орналасқан микропроцессормен жабдықталған бүл карта

S- net басқарымын, қателерді тексеру мен деректі буферлерді жүзеге асырады. Персоналды компьютердің , екі қатарлы 256 байтты жады терезесі арқылы

(256 Вуt odual port memory, ИМП-дің баолық деректеріне тікелей қатысы бар.

Карта және ИМП-дің жадының қоректенуі компьютердегі құрамдас қоректену көздерімен жүзеге асырылады. Үлкен желі болған кезде қоректену және қоректену көзінен жүзеге асырылады. мұндай жағдайда адаптердің қосымша картасы қажет.

РС адаптерінің картасы S-net: желісінен секундына 600 беру арналарына дейін деректерді қабылдауды қамтамасыз етеді.

Қоректену көзіне талаптар: 5В, 600 мА, 12В, 50мВт және әрбір ИМП үшін 1,2 В қосылады.

Әрбір адаптердің жабдықтауына S-net:желісінің 10 м кабелі жатады. 35954 А адаптері келесі қосымша бүйымдармен жабдықталады:

Д типті 9 түйіспелік ажырағыш, ол қоректенудің сыртқы сүлбасының разеткасына сай келеді;

ұзындығы 10 м 1 кабель, ол Д-типті 9 түйіспелік ажырағышпен үйлестірілген және S-net: байланысы желісінің ұясына кіреді.

S-net: байланысы желісінің үясына кіретін қосымша 1 Д -типті 9 түйіспелік ажырағыш;

дайындамалық программалық қамсыздану мен драйвердің стандартты программалары бар S 1/4 дюмдық (13,3см) диск;

ИМП-дің модульдеріне орналасқан, S-net байланысы желісінің 2 ұшы (патент №3590222В).35954 А адаптері тақташасының техникалық сипаттамалары. Қоршаған орта:

Жұмыс темпиратурасы 15° С-тан 30° С- қа дейін; Сақтау темпиратурасы 40°С-тан 50° С-қа дейін ;

8%-тен 80%-қа дейін; 0%-тен 80%-ке дейін.

Жұмыс ылғалдылығы Сақтау ылғалдылығы

S-net желісінің коммутациялық қабілеті ИМП-нің максимум 30 модулі

( адаптердің екі портты жады өлшемімен шектелген). S- net желінің максималды ұзындығы 1 км.S- net айланысы желісінің қоректену көздерінің мүмкіндігі. ІВМ персоналды компьютердің қоректеніудің құрамдас көздерінен шектелген ара-қашықтарда орналасқан. ИМП -нің бес модулі үшін қоректену көзі. Сырттан қоректенетін ИМП-нің максимум 30 модулі үшін қоректену көзі.

ІВМПК-да қуаттылықты таңдау:

5В, бООмВт максимум. 12В,50мВт максимум+ құрамдас қоректену көзімен қоректенетін ИМП-нің әрбір модулі үшін максимум 1,2 Вт. Қоректенудің сыртқы көзіне шектеулер (егер қолданылса):

жүйе өлшемі мен 8-пеі байланысы желісінің өзек диаметріне тәуелді 12-50 В түрақты ток;

қоректену көзінің пульсациясы 100 м В-тан аз. Физикалық өлшемдері: Жалпы үзындығы - ЗбОмм. Жалпы биіктігі 1З0 мм. Жалпы ені - ЗОмм. Салмағы - 0,Зкг.


6-кесте -35951 А ИМП-нің сипаттамасы

ИМП сипаттамасы

3595 А өлшем, үқсастығы

Арналар саны

20 .

Қайта қосу

Қаттылықты 3 полюсті

Артық жүктелуден қорғаныс, түрақты

50В

Өлшенетін белгінің максималды деңгейі

± 1,2 В

Синфразды режим

14 В максималды

Жинақтау уақыты жиілігі 50Гц желі жиілігі 60 Гц желі

20 мсек 16,7 мсек

Өлшенетін параметрлер: Түрақты токтың кернеуі Тұрақты ток (наминалы 1000м шунт үшін)

0±12мВ 0 - 20мА

Терма бу типі

В, Е,I,К, N. Т, R,S

Істен шығудың орташа мәні (өнеркәсіптік шарттарда қоршаған ортаның темпиратурасы 20°С)

27000 сағат


2.6 Программалық қамсыздандыру

Қазіргі стандарттарға сәйкес ТПБАЖ-ін математикалық қамсыздандыру (МҚ) дегеніміз - осы жүйелерді жасап шығару мен жүмыс істеуінде пайдалынылатын математикалық әдістер, модельдер мен алгоритмдердің жиынтығы.

Нақты ЭЕМ-сы үшін басқару жүйелерінің әрекет ету алгоритмдерінің кешені ретінде математикалық камсыздандыру нақты жүзеге асыру, ТПБАЖ-нің программалық және ақпараттық қамсыздандырылуын қүрайды. Прогаммалық қамсыздандыру үғымы ТПБАЖ-дің әрекет етуіне қатысатын барлық программалық қүралдардың жиынтығын білдіреді.

Адаптер картасы Разсаі үшін толық қүжаттамалық жинақтамалық драйверлерді,көрсету программалары мен желіні тексеру қүрылғысын қамтамасыз етеді.

IMPULS қолданбалы программалардың дестісі "меню" көмегімен орындалатын, экранда бейнелейтін, персоналды компьютерде нәтижелерді етеді.

ІВМХТ,Ғ немесе ANXIMPULS программалардың коп мақсатты дестесі болып табылады, ол деректерді жинау үрдісін үзбей түрлі өлшемдерді жүргізуге мүмкіндік береді. Барлық өлшеу кірістеріне сызықтық түрлендіруді қолдануға болады.3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Күкіртті қышқьш өндірісіне ТПБАЖ негізінде жаңа есептеу техникасын енгізудің экономикалық тиімділігін негіздеу

Күкіртті қышқыл өндірісі Шымкент қорғасын зауытында қосымша өндіріс болып табылады, ол өте үлкен рөлі атқарады, себебі ол ақшалай табыстың көзі, сонымен қатар ол металлургиялық газдарды пайдаланғыш (күкірт қышқылын алудағы негізгі шикізат) болып табылады, ал бүл табиғатты қорғау әрекетінде үлкен маңызы бар.

Бақылаушы өлшегіш техниканың жаңа қүралдарын жасап шығару мен қүрудың лидері, Schlumberger Британдық электорндық компаниямен шығарылған жаңа есептеу техникасын, күкіртті қышқылдық өндірістің ТПБАЖ негізінде енгізу түгел күкіртті қышқылы кешенінің тиімді жүмысын қамтамасыз етті:

металлургиялық газдарды түгелдей пайдалану, технологиялық тізбектің барлық учаскелеріндегі шығындарды азайту;

қүрал-жабдықтардың түрып қалуын қысқарту;

күкіртті қышқылы өндірісінің барлық агрегаттары үшін үтымды режим таңдау.
3.2 Автоматтаудың аспаптары мен құралдарына шығындарды анықтау

7-кесте- Аспаптарға шығындарды анықтауАтауы

Типі

Құны
саны

бірлік

жалпы

%
Газды талдағыш

107 дискі

3

186

558

13,4
462,7
ИМП-лар

ІРМ

35951А,Д 359552А2 1,3

150 100

300 400

6,4

7,29

229,82

Термобу

ТХА

6

19

114

31,2

509,8

2143,8

Термобу

ТСП

8

27

216

31,2

574,14

2414,9 6

Диф. молитер

салфир

2

817

1634

34,6

23,36

183,36

Орынды нұсқағыш

ДУП

8

20

160

12,2

36,5

296,44

Дистанулон-ды басқару блогі

БУ-И

10

125

1250

6,4

18,74

141,16

Орындаушы механика

мэо

6

240

1440

ізд

3,99

69,39

Монитор

ІВМ/РС

АТ486


1

900

900

31,2

147,1

6186,4

Қорытынды
51

2717

11218,8

100

4832,7

14196


3.3 Төменгі автоматика аспаптарына қосымша шығындарды анықтау

1) Төменгі автоматика аспаптарына қосымша шығындардың күны, қосалқы бөлшектердің аспаптар қүнының 2% қүрайды: 1458340x0,02= 29167 теңге.

Аспаптар мен қосалқы бөлшектер қүны: 1458340+29167= 1487507 теңге

2) Ыдыс пен жәшіктердің қүны аспаптар мен косалқы бөлшектердің 2% қүрайды: 1487613x0,^02= 29752 теңге

Аспаптар мен қосалқы бөлшектер, ыдыстардың жалпы шығындары: 1487613+29752= 1517365 теңге

3) Тасмалдау шығындары жалпы құнның 5% құрайды: 1517365.2х0,05= 75868 теңге

Тасмалдау шығындарын қосқандағы шығындар: 1517365.2+75868= 1593233.2 теңге

4) Дайындамалық қоймалық шығындар тасмалдау шығындарын қосқандағы шығындардың 1,1% құрайды: 1593233x0,011 = 17525 теңге

5) Аспаптардың жалпы қүны: 1593233+17525+628209=2238967 теңге

6) Аспатарды қүрастыру қүны олардың жалпы қүнының 2,3% қүрайды: 1458340x0,023 = 33541 теңге

7) Қосымша қүрал-жабдықтың қүны аспаптардың жалпы қүнының 12% қүрайды: 1458340x0,12 =175000 теңге

8) Жөндеуге ағынды шығындардың қүны аспаптардың жалпы қүнының 1,2 % қүрайды: 1458340x0,012 = 17500 теңге

9) Төменгі автоматика аспаптарына жалпы шығындар:

2238967+33541+175000+17500 =2465008 теңге

3.4 Есептеу техникасының автоматтандырылған жүйелеріне шығындарды анықтау

Schlumberger базалық кешеннің құны - 5142800 теңге

1) ЭЕМ құру мен пайдалану шығындары базалық кешеннің қүнының 2,5% қүрайды: 5142800x0,025=128570 теңге

2) Пайдалану шығындары:

а) Амортизациялық төлемдер базалық кешеннің қүнының 11% қүрайды: 5142800x0,11=565708 теңге

б) Ағынды жөндеу шығындары базалық кешеннің қүнының 5% Құрайды: 5142800х0,05= 25714 теңге


в) Электрэнегиясына шығындар:
мұндағы, У- кешенмен пайдаланылатын қуат (22,2кВт/сағ); Ц- бір киловаттың бағасы (4.42 теңге); Тф- жұмыс уақытының жылдық қоры (7000 сағ); Кн-қуат коэффициенті (0,9)

Зэл.эн= 22,2x4.42x7000x0,9= 618181 теңге

3) Қосымша құрал-жабдықтың құны базалық кешеннің құнының 13% құрайды: 5142800x0,13= 668564 теңге

4)ЕТАЖ-не жалпы шығындар: 5148800+128570+565708+257140+982800+668564= 7745582 теңге

8-кесте- БАЖ енгізуге шығындар

Шығындар түрлері
Бір уақыттағы шығындар Автоматтау құралдарын сатып алу Құрастыру және пайдалану

5142800 128570

Бір уақыттағы шығындардың қортындысы

5271370

Пайдалану шығындары Амортизациялық төлемдер Ағынды жөндеу шығындары

565708 257140

Электрэнергиясына шығындар Жұмыс уақытының жылдық қоры

982800 7000

Пайдалану шығындарының қортындысы

2715648


3.5 ЭЕМ үшін ғимарат шығьшдарьш анықтау

ЭЕМ-ді қосымша бөлмелермен орналастырудың ғимарат қүны 5479500 теңге құрайды.

1) Амортизациялық төлемдер ғимарат құнының 2,6% құрайды: 5479500х0,026= 142467 теңге

2) Ғимаратты ағынды жөндеу шығындары 1,2% құрайды: 5479500x0,012= 65754 теңге

3) ЭЕМ үшін ғимараттың жалпы шығындары: 5479500+142467+65754= 5687721 теңге

4) Есептеу кешеніне жалпы шығындар: 11185392+5687721 = 16873103 теңге

5) ТПБАЖ техникалық қамсыздандыру жалпы шығындары:

ШжалпНа+ШЕТАЖ+Шғим

Шжалп=2463992+16873090=19337072теңге

3.6 Жұмысшылар санын есептеу және еңбек ақының жылдық қорын анықтау

Смендердің жұмыс істеу уақыты: 1=0 сағаттан 8 сағатқа дейін 2 =8 сағаттан 16 сағатқа дейін 3=16 сағаттан 24 сағатқа дейін

3.7 Электрослесарьларының бригадарлар санын анықтау

1) Құрал-жабдықтың бір жылдық жұмысының күнтізбелік уақыты: 365x24=8700 сағат

2) Бір электрослесарьдің бір жылдағы істейтін номиналды уақыты (52-демалыс күндері бар)

(365-52)х7=2191 сағат

Құрал-жабдықтың үзілісіз қызмет ету үшін қажет: 8760/2191=3.99*4 бригада

Сонымен техникалық жұмыста 4 бригада алынады, жұмыс күнінің ұзақтығы 8 сағат, түскі тамаққа үзілісіз уақыты 1 сағат.

3.8 Сменділік графигін есептеу

Үзіліссіз өндірістегі жұмысшылар үшін 4 бригадалық сменалық графигі қолданылады.Сменаның үзақтығы 8 сағат, сменалар арасындағы үзіліс 32 сағат. Смена айналымының кезеңі 12 күн. 9-кесте-Жұмыс уақытының балансыБаланс көрсеткіші

Үзіліссіз өндіріс

Күнтізбелік уақыт, Тк,,күндер

365

Сменалық графигіне сәкес демалыс және жүмыс істемейтін күндер

91,2

Жұмыс уақытының номиналды қоры, Тн , күндер

258,5

Жұмысқа шықпау себептері: а) кезекті және қосымша демалыс б) арырып қалуы в) мемлекеттік міндеттерді орындау г) заңмен рүсат етілген шықпаулар

35 9 1 ) 1

Барлығы

46

Жұмыс уақытының тиімді қоры, Тт, күндер

212,5

Уақыттың номиналды қорын пайдалану ,%

82

Бір жүмысшыға шаққандағы жүмыс уақытының пайдалы қоры ,сағ

1700

Электрослесарьлардың бір цикалдағы шығу көлемі 9 күн, онда бір жылдағы жұмыс істеу уақыты:

365x8x9/12=2190 сағат

Берілген нормамен салыстырғандағы істелмеген жүмыс 2191-2190=1сағат

3.9 Электрослесарлар тізімін анықтау

1) Қызметтеу персоналының келушілік тізімін келесі формуламен анықтайды:

(23)
10-кесте-ТПБАЖ қызметтеу персоналының жүмысқа шығу графигі


1 13

25


2 14 26

3 15

27


4 16

28


5 17 29

6

18 30


7 19

8 20

9

21


10

22


11

23


12 24

1

1

1

1

д

3

3

3

д

2

2

2

д

2

д

3

3

3

д

2

2

2

Д

1

1

1

3

3

д

2

2

2

д

1

1

1

д

3

3

4

2

2

д

1

1

1

д

3

3

3

д

2

мұндағы, А=1 қызметтелетін объектінің саны; С=3 бір тәуліктегі смена саны; Нкыз=1 қызметтеу нормасы.

2) Тізімдік саны мына формуламен анықталады:мұндағы, Кауыс- ауыспалы коэффициент


Сонда Nтіз= 3x1,643=8 адам

Сонымен аспаптарды үзіліссіз қызметтеу үшін 5 разрядты 8 электро-слесарь керек. Бұл электрослесарьлар аспаптарды жөндеуді жүргізбеуіне байланысты, жөндеу бригадасына тағы үш жүмысшы қажет.Жүқмыс ішінде емес , 8 сағатты жұмыс күні

1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет