1 технологиялық БӨлім 1 Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірудің жалпы сипатгамасыжүктеу 0.67 Mb.
бет5/5
Дата17.06.2016
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4   5

ҚОРЫТЫНДЫ

Күкірт қышқылын өндірудің технологиясына ТПБАЖ енгізу, технологиялық үрдісті басқаруда математикалық аппарат пен есептеу техникасын қолдану ретінде үтымды болып табылады.

Технологиялық бөлімде күкірт қышқылын түйіспелік әдіспен алу технологиясы келтірілген. Күкіртті андигидриттің күкірт андигидридіне тотығу үрдісінің физико-химиялық қасиеттері қарастырылған. Материалды және жылулық баланстар есептелген.

Жобаның арнайы бөлімнде үрдісті талдау басқару объектісі ретінде келтірілген, оны автоматтанудың қазіргі жағдайы қарастырылған. Басқару объектісінің математикалық моделінің екі қүрылымы келтірілген: статика регрессиялы теңдеулермен, динамика коши есебі түрінде дифференциалды теңдеулер жүйесімен бейнеленген.

Қарастырылатын технологиялық үрдіс сызықтық емес, экстремалды сипатты, экстрималды табу квадратты үйлесімділігі бар Дэвидсон-Флетчер-Пауэлл әдісімен жүзеге асыру ұсынылады.

Экономикалық бөлімде ТПБАЖ енгізудің экономикалық тиімділігін негіздеу келтірілген.

Басқару жүйелерінде математикалық аппараттың есептеу техникасын және жақсы дайындалған ақпараттық базаны пайдалану қоғам алдында үлкен мүмкіндіктер ашады.

БАЖ-ш халық шаруашылығының түрлі салаларына енгізу, осы жүйелерді жобалаудың әдістемесін, қазіргі есептеу техникасы мен деректкрді тасмалдау құралдарының мүмкіндіктерін білетін, БАЖ-нің алгоритімдік, программалық және ақпараттық қамтамасыздандырылуын жасап шығаратын және басқару мәселелерін шешуде қолданылатын математикалық әдістерді игерген, жоғарғы біліктілікті мамандарды дайындау талап етеді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Голант А.И. Системы цифрового управления в химической промышленности.- Москва, "Химия", 1985г.

2. Фиалко Г.М. Автоматизация производства серной кислоты.-Москва, "Металлургия", 1987г.

3. Амелин А.Г.Яшке Е.В. Производства серной кислоты.- Москва, "Высшая школа", 1980 г.

4. Резицкий И.Г.,Добросольская Н.П. Производства серной кислоты из отходящих газов.- Москва, "Металлургия", 1983 г.

5. Васильев Б.Г.,Отавшин М.И. Технология получения серной кислоты.- Москва, "Химия", 1983г.

6. Сиравочник сернокислотника. Под.ред. Малина К.М. "Химия", 1971г.

7. Бесков С.Д. Технологические расчеты.- Москва, "Высшая школа", 1981 г.

8. Цваркуп А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем.- Москва, "Наука", 1982 г.

9. Емельянов А.И., Калкин О.В. Проектирование установок контроля и автоматизация тепловых процессов.- Москва, "Энергия",1981 г. Ю.Клюев А.С., Глазов Б.В. ,Дубровский А.Х. Проектирование систем автоматизация технологических процессов.- Москва, "Энергия", 1980 г. П.Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами.-

Москва, 1960 г.

12.Грацерштеин И.М., Малинова В.А. Организация планирования и

управления на предприятиях цветной металлурии.- Москва, "Высшая

школа", 1980г.

ІЗ.Бенуни А.Х. Экономическое обоснавание технологических решений в

цветной металлургии. - Москва, 1983г.

14. Злобинский Б.М. Охрана труда в металлургии. - Москва, 1985г.

15.Производственная санитария. Справочное пособие под. ред.

Злобинского Б.М. - Москва, "Металлургия", 1981 г.

16. Лебедева К.В. Охрана труда на предприятиях цветной металлургии.-Москва, "Металлургия", 1981 г.

П.Медведьев Р.Б., Бондарь Ю.Д. АУСТП в металлургии.- Москва, "Металлургия", 1983 г.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ.


1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ.........................................................................10

1 1 Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің

жалпы сипаттамсы........................................................................................... 10

1.2 Шикізат пен материал сипаттамасы.........................................................13

1.3 Күкірт қышқылын алу................................................................................14

1.4 Күкіртті ангидрид тотығуының технологиялық үрдісінің сипаттамасы......................................................................................................20

1.4.1 Тотығу үрдісінің физико-химиялық негіздері.....................................20

1.4.2 Айналудың тепе-теңдік дәрежесі.........................................................20

1.4.3 SСҺ- нің SОз-ке тотығу реакциясының жылдамдығы.......................21

1.4.4 Ванадийлы түйіспе массасының сипаттамасы....................................21

1.4.5 Ванадийлы катализаторда тотығу шарттары......................................22

1.4.6 Түйіспе аппараттар................................................................................23

1.4.7 Жылуалмастырғыш аппараттар...........................................................23

1.4.8 Материалды баланс...............................................................................25

1.4.9 Жылулық баланс........................................................................... ........26

1.4.10 Түйіспе аппаратының негізгі көрсеткіштері.............................28

2 АРНАЙЫБӨЛІМ.......................................................................................29

2.1 Тотығу үрдісінің басқару объектісі ретінде сипаттамасы....................29

2.2 Түйіспе бөлімін автоматтаудың қазіргі жағдайын талдау....................30

2.3 Үрдісті басқару мәселесін қарастыру....................................................31

2.4 Математикалық модель...........................................................................32

2.4.1 Орталықтанған бақылаудың кішігірім жүйесі.................................33

2.4.2 Объектіні идентификациялаудың кішігірім жүйесі.........................33

2.4.3 Статистикалық үтымдылаудың кішігірім жүйесі........................... 36

2.4.4 Тікелей сандық реттеудің кішігірім жүйесі.......................................39

2.5 Техникалық қамсыздандыру..................................................................41

2.6 Программалық қамсыздандыру..............................................................44

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ......,...............................................................46

3.1 Экономикалық тиімділікті негіздеу.........................................................46

3.2 Автоматтаудың аспаптары мен қүралдарына шығындарды анықтау................................................................................................................46

3.3 Қосымша шығындарды анықтау...............................................................47

3.4 ЕТАЖ-не шығындарды анықтау................................................................48

3.5 ЭЕМ үшін ғимараттардың шығындарын анықтау....................................49

3.6 Жұмысшылар санын есептеу және еңбек ақының жылдық

қорын анықтау................................................................................................. 50

3.7 Бригадалар тізімін анықтау.........................................................................50

3.8 Сменділік графигін қүрастыру..................................................................51

3.9 Электрослесарьлар тізімін анықтау..........................................................52

3.10 Еңбек ақының қосымша қорын анықтау..............................................53

3.11 Қызмет көрсету персоналының еңбек ақысының жылдық қорын есептеу............................................................................................................ 54

3.12 Экономикалық тиімділік және қаржыны өтеу мерзімін есептеу.............................................................................................................. 58

4 ЕҢБЕКҚОРҒАУ......................................................................................... 59

4.1 Өндірістік зияндылықты талдау...............................................................59

4.2 Ұйымдастырушылық шаралар...................................................................60

4.3 Техникалық шаралар.................................................................................62

4.3.1 Қорғаныс жерге қосылуды есептеу......................................................62

4.3.2 Вентиляцияны есептеу............................................................................64

4.4 Санитарлы-гигиеналық шаралар...............................................................654.4.1 Жұмыс орнын ұйымдастыру........................................................ .........65
1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет