Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығыжүктеу 1.76 Mb.
бет2/8
Дата17.06.2016
өлшемі1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1117000 – Электрондық техника өндірісіне арналған жабдық мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары
Пәндер циклдары және кәсіптік практика бойынша білімдер беру бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей біліктілігі)

Циклдің индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптаса-

тын құзырет-

тер коды


ЖБП.00

Жалпы білімдер беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі:

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.Білімдер:

- қазақ (орыс) тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумды меңгеруі;

- тілдік нормаларды және тілдесудің іскерлік аясындағы стилистистикасын игеру;

Іскерліктер:

- салада қолданатын терминологияны қолданып құжаттарды оқи, сөйлесе алу.


БҚ 1,2,3,4,6

ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі:

Лексикалық-грамматикалық материал (2300 лексикалық бірліктер).

Мамандық бойынша кәсіптік тілдің негізі, кәсіптік лексика,

фразеологиялық құрылымдар және терминдер.

Кәсіптік қарым-қатынас.Білімдер:

- үйретілетін тіл;

- мамандығы бойынша лексикалық сөз топтары, грамматикалық материал, сөйлем құрылымы, тақырыптық сөз топтары;

Іскерліктер:

- іскерлік әңгімелесу;

-диалог мазмұнын әңгіме түрінде жазбаша беру және керісінше әңгімені диалог түрінде беру;

- берілу ретін сақтай отырып, іскерлік құжаттарды өңдеу;

- Интернет жүйесін, факс жіберуді және электронды поштаны қолдану.БҚ 1,2,3,4,6

ЖГП.03

Қазақстан тарихы:

Қазақстан тарихы

(XV – XXI ғ. басы).

ХV-ХVІІ ғ.ғ. Қазақ хандығы. Қазақ хандығының құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында.

ХVІІІ-ХХ ғ.ғ. қазақ халқының патшалық Ресейдің езгісіне қарсы ұлт-азаттық күресі. Қазақстан 1917 ж. Қазан төнкерісі және азаматтық қарсыластық кезеңінде. “Алаш” партиясының тарихы. Қазақстан тоталитарлық кезеңде (ХХ ғ. 20-50 ж. ж.). Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезеңінде (1941-1945 ж.ж.). Қазақстан авторитарлық кезеңде. Қазақстан қайта құру кезеңінде. Тәуелсіз Қазақстан Республикасы.

“Қазақстан-2030” – Стратегиялық бағдарламасы. Қазақстан жәнеБілімдер:

– қазақ мемлекеттілігінің тууы, дамуы қалыптасу ерекшеліктері;

– Қазақстанның Ресейге қосылуы туралы, отаршылдық саясаттың мәні;

– Патшалық үкіметтің құлауы мен Қазақстанда Уақытша үкіметтің пайда болуы;

– «Алаш» партиясының құрылуы және оның қайраткерлері туралы;

– Азамат соғысы мен соғыс жылдарындағы экономикалық саясаттың халыққа тигізген ауыртпалығы;

– Қазақстан халқының Ұлы Отан соғысының шайқастары мен тылында көрсеткен ерліктері;

– авторитаризм кезеңіндегі әлеуметтік – экономикалық даму ерекшеліктері;

– Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қалыптасу үрдісі;

– ТМД елдерінің интеграцияландыру үрдісінің ерекшеліктері;


БҚ 1,2,3,4,6,7,8Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы. Қазақстан Республикасының тұңғыш

Президенті және оның ғылыми еңбектері. Қазақстан және Еуразиялық қауымдастықтық құру үрдісі. Қазақстан Республикасының жастар саясаты.– Қазақстандық Жастар Конгрессінің мақсат-міндеттері.

Іскерліктер:

– XV – XXI ғ. басындағы саясатқа сипаттама және тарихи баға беру;

– Қазақстанның Ресейге қосылу себептерін ашу;

– Қайта құру кезіндегі экономика мен саясаттағы қарама-қайшылықтар мен проблемаларды сараптау;

– Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу үрдісін сипаттау;

– Евразиялық Қоғамдастықты, оның Қазақстандағы Евразиялық Қоғамдастықты қалыптастырудағы ролін ашу;

– жастарға қазақстандық патриотизм рухында тәрбие берудегі Қазақстанның жастар ұйымдарының рөлін ашу.


ЖГП 04

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; дене тәрбиесі мен өзін-өзі тәрбиелеу жүйесінің негіздері; салауатты өмір сүруді анықтайтын себептер; жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіретін әдістер; жұмыс қабілеттілігі мен қозғалу белсенділігінің тәртіптері; өздігінен жетілудің физикалық негіздері; кәсіби-қолданбалы іс-жүзінде қолданылатын дене дайындығы – дене тәрбиесінің бағыты мен қажеттілігі.Білімдер:

- салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу;

- дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері;

Іскерліктер:

- спортпен айналысу, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдай алу.

Б Қ 1,2,3,4,ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Сызу:

ЕСКД, МЖМБС кіріспесі, түсінік; сызбалардың графикалық

ресімделуі; сызба сызықтары; сызба форматтары; графикалық редактордың көмегімен стандартты шрифтпен сызбаларда жазулар жазу; масштабтар; өлшемдер салу; қолмен және графикалық редактордың көмегімен тетіктердің контурларын орындау тәсілдері; проекциялық сызба және техникалық сурет салу; геометриялық денелердің аксонометриялық проекциялары; геометриялық денелердің толық қиылысуы; геометриялық денелердің өзара қиылысуы; проекциялық сызу; техникалық сызу; сызбалар мен нобайларды орындаудың жалпы ережелері; құрама сызба; берілістер; құрама сызбаларды оқу және детальдау; сұлбалардағы шартты, графикалық белгілеулер; мамандық бойынша сұлбалар.


Білімдер:

- МЖМБС 2.303-68* бойынша сызықтар, МЖМБС 2.301-

68* бойынша форматтар,

- МЖМБС 2.304-81 бойынша;

сызба шрифттер;

- МЖМБС 2.302-68 бойынша масштабтарды, МЖМБС 2.307-68* бойынша өлшемдерді салу ережелерін, жанасу түрлері; Іскерліктер:

- стандартты сақтай отырып, әртүрлі сызықтарды сызу;

- графикалық редактордың көмегімен стандартты шрифтпен сызбаларда стандартты шрифтпен жазу жазу;

- қолмен және графикалық редактордың көмегімен сызба масштабын анықтауды, берілген масштабта тетіктерді сыза алу;

- сызбада қарапайым нысандағы тетіктердің өлшемін жасау;

- әртүрлі жанасулар мен лекалды қисықтарды орындау.

КҚ 2.1.2


КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4ЖКП.02

Электротехника негіздері

Электрлі және магниттi тізбектерді анықтау. Электр энергиясының қабылдағыштары және көздері (тұтынушылар). Негiзгi электрлік және магниттiк шамалар. Тұрақты тоқтың көпiрi.

Тұрақты токтың сызықсыз тiзбектерi туралы ұғым.

Магнит тізбегінің классификациясы. Магниттi тізбектің элементтерi. Магниттi тізбек элементтінің сиптатамасы. Айнымалы тоқтың электр тiзбегiнiң классификациясы.

Электрлік машинаның құрылғысы және әрекет ету принциптері.


Білімдер:

- электротехника негіздері;

- электрлі тізбектің жұмыс тәртібі;

- электр тоғының сипаттамаларын өлшеуге арналған аспаптар;

- ауыспалы процестердің туындау себептері;

Іскерліктер:

- электр тізбектерін есептей алу;

- электрлік желілермен жарықтандырылған құрылғыларды пайдалану және өшіре алу, қоса білу;

- электр қауіпсіздігін сақтау;


БҚ 9

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.7ЖКП.03

Нарықтық экономика негіздері

Нарықтық экономикаға кіріспе; нарықтық экономиканың негізгі ұстанымдары, мониторингі,

сұранысы және ұсынысы; нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік; кәсіпкерліктің дамуы және нарықтық қатынастың субъектісі; кәсіпорын қызметінің нәтижелері және экономикалық шығындар; маркетинг және жарнама, құны және өзіндік құны; шаруашылық қызметінің өндірістік тиімділігі; салықтар және салық салу.


Білімдер:

- экономикалық жүйелердің типтері мен үлгілері;

- тауарлар, қызмет көрсетулер сұраныстары мен ұсыныстары, баға тепетеңдігі;

- нарық механизм; бәсекелестік және

монополия;

- әлемдік экономиканың даму бағыттыры; ауыспалы кезеңде

макроэкономикалық тұрақтылықтың қажеттігі;

- салықтардың түрлері және оларды есептеудің негізгі әдістері;

- шығындар бойынша негізгі ұғымдар, рынок субъектілері;

- маркетингтің мағынасы, принциптері және анықтаумасы;

Іскерліктер:

- қоғамның әлеуметтік–экономикалық даму жолын сипаттау;

-- рынок ұғымын түсіндіру, оның негізгі факторларын, функцияларын және түрлерін білу;

- биржалардың пайда болу себептерін ашу және оның қазіргі экономикадағы маңызы;

- кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзіндік құнының бағасын, өндіріс бағасын, көтерме бағасын, бөлшекті бағасын анықтау (мысал әдісімен);

- бизнес-жоспар құру.


БҚ 4,7,8

ЖКП.04

Информатика және өндiрiстi автоматтандыру негiздерi

Техника қауiпсiздiгi. Ақпараттар. Ақпараттарды кодтау. Санау жүйесi. Бiр жүйеден екiншiсiне ауысу. Екiлiктi арифметика логика – пән ретiнде. Үлгiлiк; математикалық логика. Моделдеу. Модель туралы түсiнiк. Модель түрлерi. OC WINDOWS түрлерi.

WOR мәтiндiк процессоры. EXCEL электронды кестелерi. CORL DRAW векторлық редакторы. Вирустардан қорғану. WinZip архивтары. Norton Commander бұлт – бағдарламасы. Ойындар. Алгоритм түсiнiгi. Көрiнiс тәсiлдерi мен қасиеттерi. Алгоритм түрлерi. Есеп шығару кезеңдерi. Бағдарлама тiлi. Бағдарлама және оның құрылымы. Командалар мен операторлар. Шартты операторлар. Цикл операторлары. Берiлген шарт түрлерi. Сызықты бағдарламаны жобалау. Тармақты бағдарламаны жобалау. Циклдiк бағдарламаны жобалау. Графиктiк бағдарламалар. Шығармашылық жобаларды жобалау. Автоматтық реттеу туралы түсiнiк, анықтама, реттемелi параметр, нысаны /нысаны/, олардың қасиеттерi мен схемалары. Автоматты ретеуiштердiң атқаратын қызметi, тiктелуi, құрылысы, жұмыс iстеу приципi, функциональдық және құрылымдық схемалары, реттеу мүшелерi. Автоматтық басқару жүйесiнiң қосалқы құралдары; панельдер, станциялар, басқару блоктары, жағдайларды көрсеткiштер мен сезгiштер, бағдарламалық құрылғылар. Процестердi автоматтық басқару жүйесiнен қолмен басқаруға ауыстыру және керiсiнше.


Білімдер:

- есептеу жүйелерi;

- формалды, математикалық логикалар;

- WINDOWS ОЖ, WinZip архиваторы, DOS ОЖ-нің түрлері;

- бағдарламлар - қабықшалар;

- алгоритм ұғымы, қасиеттері, берілу тәсілдері;

- алгоритмнің түрлерi;

- программалау тiлдерi;

- сызықты бағдарламаларды программалау тәсілдері;

- тармақты бағдарламаларды программалау;

- графиктiк бағдарламалар;

- автоматты басқарылатын процестердi қолмен басқаруға және керiсiнше ауыстыру реті;

Іскерліктер:

- бiр жүйеден басқа жүйеге ыстыру;

- WORD мәтiндiк процессорымен, EXCEL электронды кестесiмен, Corel DRAW векторлық редакторымен жұмыс iстеу;

- вирустардан қорғау қою;

- творчестволық жобаларды әзірлеу;

- автоматты реттеуді қолдану;

- автоматты жүйемен басқарудың қосалқы құралдарын пайдалану;

- техника қауiпсiздiгiн сақтау.
БҚ 5
111701 2

КҚ 2.1.3
111702 3

КҚ 2.1.4


ЖКП.05

Еңбекті қорғау

Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық сұрақтары; еңбек заңнамасының негіздері; өндірісте және жұмыс орынында еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; электрлік қауіпсіздік; электр және электр магниттік өріс пен электр тогының адамға әсері; электр тогымен жарақаттанудан қорғау шаралары және электр, электрмагниттік өрістің әсері; қадамдық кернеу, жанасу кернеуі; қорғаныс құралдары; тиеу-түсіру жұмыстарында қауіпсіздік шаралары; қорғаныс құралдары; өндірістік санитария; жалпы талаптар; сумен жабдықтау, канализация, жұмыс аймығының ауасы; жарықтандыру; вибрация; шу; бақытсыз жағдайда дәрігерге дейінгі көмек көрсету; өрт қауіпсіздігі негіздері.Білімдер:

- еңбекті қорғаудың негізгі міндеттері мен құқықтық негіздері;

- электр қондырғылырына қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік техникасының ережелері;

- өртке қарсы техника ережелерін және өндірістік санитария ережелерін;

- нұсқаулық түрлері;

Іскерліктер:

- 1000В дейін электр қондырғыларындағы негізгі және қосымша қорғаныс құралдарын пайдалану;

- торапта адамға электр тогы әсерінің қауіптілік дәрежесін анықтау;

- зардап шегушінің күйін бағалау және алғашқы көмек көрсету;

- кернеудің болмауын тексеру және тасымалды жерлестіру қою;Б Қ 6,9
111701 2

КҚ 2.1.1
111702 3

КҚ 2.1.2


АП.00

Арнайы пәндер

Біліктілігі: 111700 2 - Технологиялық жабдық реттеушісі (электрондық техника өндірісі)АП.01

Электрондық техника

Электрондық техника бұйымдарыөндірісі туралы жалпы мәліметтер.

Электрондық техника бұйымдары (жартылайөткізгіш және электрвакуумдық аспаптар): топтамасы, түрі, негізгі көрсеткіштері, қолданылу аясы, құрылымдық ерекшеліктері.

Бөлмелерді ластанудан қорғау шаралары. Электрондық техника бұйымдарын өндіру кәсіпорындарындағы қауыпсіздікке қойылатын талаптар.

Техникалық механикадан деректер

Механизм кинематикасы: негізгі түсініктер мен терминдер. Материалдар қарсыластығы: негізгі түсініктер, анықтамалар, терминдер. Машина тетіктері: жалпы және арнайы бағыттағы тетіктер мен құрастыру бірліктері, айналмалы қозғалыс берілісінің тетіктері мен құрастыру бірліктері.

Шақтама, қондыру және техникалық өлшемдер

Өлшемдердің ағаттықтары: өлшемнің нақтылығын көтеру түрлері мен тәсілдері.

Өлшемдері: атаулы, шеткі, рауалы, нақты. Қондырулар: түрлері, жұмсалуы, шақтама мен қондыру жүйесі. Беттің кедір-бұдырлығы: көрсеткіштері, сызбадағы белгілер. Тізбекті


Білімдер:

- жартылайөткізгіш және электрвакуумды жабдықтарды: негізгі түрлері, технологиялық ерекшеліктері;

- технологиялық үрдістің түсінігі, түрлері, этаптары мен ненігзі элементтері;

- машина тетіктерінің ажырама және ажырымас қосылымдары;

- шеткі ауытқуларды;

- өлшем шақтамасын, шақтама өрісі;

- шкала интервалы мен бөліну құны, көрсеткіш диапозоны, өлшем диапазоны;

- ұсталық өңдеуді орындауда еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар;

- құрастыру ақауларын, оның алын алу;

- электжинақтаудың негізгі түрлерін және орындалу тәсілдері;

- электрқосылымдар мен жинақтауға қойылатын талаптар;

- дәнекерлеу кезінде ақаулар және оның алдын алу тәсілдері;

- жинақтау сымдары, кабельдерін, базалық тетіктерді, оқшаулағыш материалдар;

- сипаттама, маркалау, шартты бейнелеулер;БҚ 6,7,9

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.3

өлшемдерді өлшеуге арналған құралдар. Өлшегіш құралдарды таңдауды анықтайтын негізгі факторлар.

Тетіктерді ұсталық өңдеу

Ұсталық операциялар: түрлері, жұмсалуы, мәні, орындаудың негізгі тәсілдері. Ұсталық және бақылау өлшеуіш саймандар және айлабұйымдар:түрлері, жұмсалуы, қолдану және өлшемді орындау тәсілдері.

Құрастыру жұмыстары

Тетіктерді біріктіру топтамасы. Технологиялық құжаттама. Жабдықтарды құрастыру кезінде қолданылатын негізгі операциялар мен жұмыстар.

Ұсталық құрастырушылық және бақылау өлшегіштік саймандар мен айлабұйымдар: түрлері, жұмсалуы, пайдалану тәсілдері. Жабдық механимзі мен буындарын бөлшектеу және құрастыру. Құрастыру жұмыстары кезінде жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігінің талаптары.

Электржинақтау жұмыстары

Электржинақтаудың техникалық құжаттамалары: түрлері, жұмсалуы. Электржинақтау жұмыстарын орындау үшін қажетті саймандар, айлабұйымдар мен жабдықтар: түрлері, жұмсалуы, қолданылу тәсілдері. Түрлі маркалы және қималы сымдар мен кабельдерді дәнекерлеу. Баспа платасын қолдану арқылы аппаратураны құрастыру және электржинақтау. Жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігі.Іскерліктер:

- жартылайөткізгіш және электрвакуумды аспаптардың өндірістік және технологиялық үрдісін орындай алуы;

- тетіктерді даярлау және құрастыру кезіндегі ағаттықтарды жоюды білуі;

- жартылайөткізгіш және электрвакуум өндірісі жұмысшыларына және түрлі категориялық бөлмелерге элеткрондық гигиена бойынша қойылатын негізгі талаптарын білуі;

- өлшеуіш саймандары мен аспаптарының негізгі сипаттамасын қолдана білуі;

- тізбекті өлшемдерді өлшей алуы;

- аралық өлшемдердің операциялық шақтамалары мен әдіптерін анықтай алуы;

- сымдар мен кабельдерді қималау және оқшаулауды таңдау.
АП.02

Электрондық жабдықты жинақтау технологиясы

Технологиялық және сынақ жабдығын жинақтау және реттеу технологиясы.

Технологиялық және сынақ жабдығының тораптарын, блоктарын және электр схемаларын жинақтау және реттеу технологиясы.

Орындалу тәсілдері. Технологиялық жабдықтар, жабдықтар, өлшеу аппаратурасы, жинақтау және баптауға қажет аспаптар мен саймандар: әртүрлілігі, жұмсалуы, қолданылу тәсілдері. Жинақтау және баптаудың техникалық және технологиялық құжаттамалары: түрлері, жұмсалуы. Жарамдылық пен көрсеткіштерін тексеру. Жинақтау және баптау кезіндегі ақаулар, олардың алдын алу.

Жинақтау және баптау кезінде қолданылатын бақылау өлшеу саймандары мен жабдықтары

Электрөлшеуіш аспаптар: түрлері, жұмсалуы, жұмыс жасау принципі, құрылысы, өлшеуіш сызбасы, пайдаланылуы, өлшеуіш техникасы, негізгі кемшіліктері. Радиоөлшеуге арналған аспаптар мен аппаратура: қолданылу аясы, түрлері, жұмсалуы, құрылысы, реттеу ережелері. Микроскоптар: жұмсалуы, қолданылуы, негізгі типтері.

Технологиялық жабдықтардың құрылысы

Технологиялық жабдықтар: түрлері, жұмсалуы, құрылысы, жұмыс істеу принципі. Технологиялық жабдықшалар. Негізгі технологиялық ерекшеліктер. Техникалық пайдалану ережелері.

Технологиялық жабдықтарды баптау

Технологиялық жабдықтардың механикалық және электрондық бөліктерін баптау.

Технологиялық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету.Түрлері, жұмсалуы, жөндеу жұмыстарын орындау және техникалық қызмет көрсетудің жүйелік реті. Жөндеу жұмыстарын орындау үшін саймандар мен айлабұйымдарды таңдау.

Жартылайөткізгіш өндірістің сынақ жабдықтары. Жабдықтардың топтамасы, түрлері және қолданылуы.

Сынақ жабдықтарын жинақтау және баптау

Сынақ жабдықтарын баптау. Жабдықтың жеке блоктары мен функционалды тораптарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру. Бақыланатын көрсеткіштер, оларды өлшеу.Білімдер:

- радиоэлектрондық аппаратура элементтерін;

- негізгі сипаттамалар, көрсеткіштер, құрылымдық ерекшеліктер, шатты белгілеулер;

- электррадиоөлшеу

лердің негізі;

- өлшеу әдістерін, ағаттықтар, нақтылық класы, атаулары мен белілнеулерінің МОСТ бойынша топтамасы;

- түрлері, жұмсалуы, қолданылуы, құрылысы, жұмыс жасау принципі, электр сызбалары, реттелінуі;

- өлшеу техникасын пайдалану ережелері;

- негізгі механизм, жүйе мен элементтердің өзара әсері;

- бапталатын жабдықтардың пайдаланылу шарттары;

- жабдықтардың электрлік және қызметтік сызбалары;

- жұмысн орнын ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігінің талаптары;

Іскерліктер:

- жинақтау және баптау кезінде негізгі және көмекші операциялардың технологиялық ретін орындай алуы;

- технологиялық және сынақ жабдықтарының қарапайым бірікпелерін жинақтау және баптауды білуі;

- аспаптарға температураны өлшеу және реттеуді білуі;

- аспап көмегімен ылғалдылықты өлшей білуі;

- жабдықтар мен қондырғыларды басқара алуы;

- технологиялық жабдық жұмыс кестесін бақылауды орындай алуы;

- жөндеу жұмысын орындау және жинақтауды орындауға қажетті саймандар мен айлабұйымдарды таңдай алуы;

- жабдықтарды қоса және тоқтата алуы;

- сынақ жабдықтарын жинақтай алуы;

- аспаптар мен аппаратураны қолдануы.


БҚ 9


КҚ 2.1.4 -

КҚ 2.1.8ӨО және КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

КП.01

Кәсіптік практика

Кіріспе сабақ. Жұмыс орнын ұйымдастыру. Қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша нұсқаулар беру. Кәсіпорнымен таныстыру.

Оқу шеберханаларындағы өндірістік оқыту.

Оқу шеберханаларындағы еңбек қауіпсіздігі, электр және өрт қауіпсіздігі.

Бақылау-өлшеу электрондық аспаптарымен және жабдықтарымен жұмыс. Электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, үйлестіру және жөндеу кезінде қажет болатын слесарлық және құрастыру жұмыстарының түрлері және мазмұны.

Үйлестіру және жөндеу жұмыстарында қолданылатын жабдықтар, аспаптар және бақылау-өлшеу құралдары.

Жабдықтың механизмдері мен тораптарын тарату және жинау. Электрлік құрастыру жұмыстары.

Бітірту біліктілік емтихандары.Тексеру жұмыстары.

Есеп беруді рәсімдеу.


Іскерліктер:

- тәжірибенің мақсаты мен міндеттері;

- электрондық жабдық шығаратын және жөндейтін кәсіпорнының құрылымы:

ұғымдары, түрлері, кезеңдері, негізгі технологиялық процестің элементтері;

- жартылай өткізгішті және электр вакуумды жабдығы: өндірістің негізгі түрлері, технологиялық ерекшеліктері;

- оқу шеберханаларындағы, өндірістегі қауіпсіздік техникасы ережелері ;

Дағдылар:

- электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде технологиялық жұмыстар орындау;

- жөндеу жұмыстары кезінде жабдықты, құралдарды, бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану;

- еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулар беру;

- электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қажетті болатын әртүрлі слесарлық, құрастыру жұмыстарын орындау;

- тораптарды жинау технологиясын қолдануБҚ 2–6, 9

КҚ 2.1.4 - 2.1.7

КҚ 2.1.4 - 2.1.6КП. 02

Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша практика

Тәжірибенің мақсаты мен міндеттері.

Компьютерлік графика,қазіргі программалық қамтамасыз ету жұмыстары. Есеп беруді рәсімдеу.


Іскерліктер:

- қазіргі компьютерлік бағдарламалар мен технологияларға өндірістің қоятын талаптары;

Дағдылар:

- материалдармен компьютерде жұмыс істей алу.БҚ 1,3,4,5


КП 03

Технологиялық практика:

Кәсіпорнымен таныстыру.

Өндірістегі технологиялық процестердің негізімен және реттеу, жөндеу жұмыстарының жоғары сапасымен танысу.

Технологиялық жабдықтар реттеушісінің және техник-электрониктің құқықтары мен міндеттерін оқып үйрену.

Өндіріс процестерін механикаландыру және автоматтандыру дәрежесімен таныстыру. Технологиялық процестерді, жұмыс графиктерін зерттеу.

Электрондық техниканы жөндеуге және реттеуге қабылдау жұмысына, аппаратурамен жұмыс істеуді жоспарлауға, жұмыс орнында еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулар жүргізуге, бір айдағы жұмыс нәтижесін қорытындылауға (тапсырмалар беруге, есеп беру материалдарын құрастыруға) қатысу. Кәсіпорынның құрамдас бөлімшелерінің жұмысымен таныстыру. Күнделік жүргізу, тәжірибе бойынша есеп беруді рәсімдеуІскерліктер:

- өндірістегі реттеу, жөндеу жұмыстарының технологиялық процестерінің маңызы;

- технологиялық жабдықтар реттеушісінің және техник-электрониктің құқықтары мен міндеттері;

- өндірістік процестерді механикаландырудың және автоматтандырудың негізгі мәселелері;

- кәсіпорынның құрамдас бөлімшелері айналысатын жұмысының қысқыша мазмұны;

Дағдылар:

- технологиялық жұмыстардың, жабдықты жөндеуге және реттеуге қабылдау жұмысының

графиктерін құру;

-жұмыс орнында еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулар жүргізу;

- бір айдағы жұмыс нәтижесін (тапсырмалар беру, есеп беру материалдарын құрастыру және т.с.с.) қорытындылау;

- слесарлық жұмыстарды жүргізу, бригадада жұмыс істеу, жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау, шебердің және бригада бастығының тапсырыстарын орындау.


КҚ 2.1.1 –

2.1.8

КҚ 2.1.4 –2.1.7


КП. 04

Диплом алдындағы практика:

Кіріспе сабақ. Өндірісті басқару құрылымымен, тәжірибе нысандарымен таныстыру. Жұмыс орнын ұйымдастыру. Өндірістегі техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғаныс шараларын сақтау бойынша берілетін нұсқаулармен таныстыру. Жұмыстың орындалуы туралы есеп беру құжаттары. Техникалық құжаттарды өңдеу және тіркеу және оны рәсімдеудің реті.

Электрондық схемаларды, сызуларды оқу және құру; жабдықты реттеуге, жөндеуге және құрастыруға дайындау.

Құрастыру-жинау жұмысы. Техника қауіпсіздігі.

Кәсіпорнындағы материалдар мен дайындамаларды тасымалдау. Механизмдер мен жабдықтарды қолдану, сынау және пайдалануға тапсыру.

Кәсіпорнындағы жұмысшылардың және қабылданып істелетін жұмыстың құрамы. Жұмыс өндіруші шебердің құқықтары мен міндеттерін зерттеу. Бригада ішінде еңбекті ұйымдастыру, жұмысшылардың және инженер-техник қызметкерлерінің еңбек ақысын есептеу процесімен таныстыру.Жабдықты жөндеу-реттеу жқмысына дайындау. Дайындық жұмыстары. Жөндеу жұмысының сапасын қадағалау. Пайдалануға беру үшін сынақтан өткізу. Тәжірибе бойынша жүргізілген күнделікті, есеп беруді рәсімдеу.Іскерліктер:

- өндірістегі техника қауіпсіздігі және өрттен қорғау бойынша нұсқаулар;

- электрондық жабдық реттеушісі мен техник-электрониктің, жұмыс жүргізуші шебердің құқықтары және міндеттері туралы қағидалар;

- бригада ішіндегі жұмысты ұйымдастырудың, жұмысты орындау бойынша есептік құжаттарды құрастырудың, техникалық құжаттарды өңдеудің және тіркеудің, жұмысшылардың және инженер-техник қызметкерлерінің еңбек ақысын есептеудің әдістері мен тәсілдері;

- электрондық жабдық, қолданылуы және жұмыс істеу әрекеті, техникалық қызмет көрсету, реттеу және жөндеу тәсілдері;

Дағдылар:

- жұмысты орындау бойынша есеп беру құжаттарын толтыру және құрастыру;

- техникалық құжаттарды өңдеу және тіркеу;

- электрондық аппаратураның және оның жеке бұйымдарының ақауларын табу, сызбалары мен нобайларын құру, аппаратураны жөндеуге дайындау;

- реттеу және жөндеу жұмыстары кезінде өлшеу аспаптарын, механизмдерін және құрылғыларды қолдану, сынақ жүргізу, сапасын қадағалау және пайдалануға тапсыру.БҚ 1,3,4,5,6,7

КҚ2.1.2


КҚ 2.1.3

Пәндер циклдары және кәсіптік практика бойынша білімдер беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)Циклдің индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білімдер беретір пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.Білімдер:

- қазақ (орыс) тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумды меңгеруі;

- тілдік нормаларды және тілдесудің іскерлік аясындағы стилистистикасын игеру;

Іскерліктер:

- салада қолданатын терминологияны қолданып, құжаттарды оқу, сөйлесе алу


БҚ 1,2,3,4,6

ЖГП.02

Кәсіптік шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері, кәсіптік лексика, фразеологиялық орамдар мен терминдер. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы. Кәсіптік сөйлесу, сөйлесу, тыңдап түсінуді, оқу мен жазу, ауызша және жазбаша аудару, тыңдап ауызекі тілді түсіну міндетті деңгейлерін білу.Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал;

Іскерліктер:

- тілдік іс-әрекет түрлерін және сөйлеу нысандарын ажырату (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік)БҚ 1,2,3,4,6

ЖГП.03

Қазақстан тарихы:

Өзінің орнауында қазақ халқының тарихи және мәдени даму жолдары;

көшпенділердің өркениеті; көшпелі мемлекеттің пайда болу жолдары;

көшпенділердің рухани мәдениті;

Қазақстанның Ресейге қосылуы алдында ішкі саяси жағдайы;

ұлт-азаттық көтерілістер мен қозғалыстар;

ХХғ басындағы саяси партиялар мен ағымдардың мәні;

ХХғ 20-30 жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында этнодемографиялық жағдайлар;

коммунистік пария және комсомол;

Ұлы Отан соғысында және соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның рөлі;

50-80 жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Қазақстан КСРО-ның кризисі және құлауы кезеңінде;

Тәуелсіздік алған соң Қазақстан Республикасының саяси және қоғамдық өзгерістері.Білімдер:

- Қазақстанның негізгі тарихи периодтарындағы хронологиялық жолдары;

- қазақ халқының қалыптасуы; көшпенді өркениетің пайда болуы;

- Ұлы Жібек жолын және оның тарихи маңызы;

- Қазақстанның Ресей құрамына қосылуы;

- ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ жоңғар шапқыншылығына қарсы тәуелсіздік үшін ұлт-азаттық күресі.

- ХХ ғ.ғ 20-80 жылдағы қозғалыстар мен көтерілістер;

- ХХ ғ 20-30 жылдары Қазақстан мәдениетін; қазақтардың бүкіләлемдік құрылтайы;

- Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы;

- тамыз бүлігі және оның құлауы;

-ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі;

Іскерліктер:

- қысқаша археологиялық әңгіме құру;

- көшпелі мал шаруашылығының пайда болу себептерін ашу;

- қөтерелістердің құлау себептерін талдау;

- ЖЭС мәнін ашуды, коллективтендіруді;

- картамен жұмыс істеу;

- қазақ даспорасының пайда болу себептерін ашу;

- Ұлы Отан соғысында және соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның рөлін ашу.ашу;

- жастарға қазақстандық патриотизм рухында тәрбие берудегі Қазақстанның жастар ұйымдарының рөлін ашу.БҚ1,2,3,4,6,7,8


ЖГП.04

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; дене тәрбиесі мен өзін-өзі тәрбиелеу жүйесінің негіздері; салауатты өмір сүруді анықтайтын себептер; жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіретін әдістер; жұмыс қабілеттілігі мен қозғалу белсенділігінің тәртіптері; өздігінен жетілудің физикалық негіздері; кәсіби-қолданбалы іс-жүзінде қолданылатын дене дайындығы – дене тәрбиесінің бағыты мен қажеттілігі.Білімдер:

- салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу;

- дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері;

Іскерліктер:

- спортпен айналысу, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдай алу.


БҚ 1,2,3,4

ӘЭП 00

Әлеуметті-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану

Дүниежүзілік және отандық мәдениет. Қазақстан мәдениетінің тарихы. Дінтану негіздері. Мәдениет түсінігі; мәдениет пен өркениет;

қазіргі кездегі мәдениет. Қазақстан территориясын мекендейтін халықтар мәдениеті. Қазақстан территориясындағы ежелгі өркениеттер мәдениеті. Тайпалық одақтар мен ІХ-ХІІІ ғасырлардағы қазақ хандығының ортағасырлық мәдениеті. ХІV-ХV ғасырлардағы Қазақстан тұрғындарының мәдениеті. ХVІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақстан мәдениеті. ХVІІІ ғасырдағы Қазақстан мәдениетінің дамуы. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті. Ресей империясының құрамындағы отарлық жағдайдағы (ХІХ ғасырдың 2-жартысындағы және ХХ ғасырдың басындағы) Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан революция мен Кеңес өкіметінің орнау жылдарында. 20-30 жылдардағы мәдени құрылыс. Ұлы Отан соғысы жылдарында ғылым, халыққа білімдер беру, әдебиет пен өнер. 40-жылдардың ортасы мен 80 жылдардың басына дейінгі Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі мәдениеті мен ғылымы. Дін-қоғамдық құбылыс ретінде. Діннің мәні мен рөлі. Діннің пайда болуы мен оның тарихи түрлері. Христиандықтың негізгі тарихи жағдайлары. Қазақстан территориясындағы христиандық қоғамдар. Ислам.


Білімдер:

- негізгі түсініктер,

- түсініктер: конфуцианство, даосизм, Қытай өнері;

- үнді мәдениетінің ерекшеліктерін және оның негізгі жетістіктері;

- түсініктер: Ислам, курайш, Мұхаммед, Құран, Аллах, Мекке;

- христиан дінінің негізгі принциптерін және оның құндылықты бағыты;

- Франция мәдениетін: Ашель мәдениеті, проманьондықтарды, галдарды, франктарды, әдебиетті, философия;

- көшпенділердің өмір сүру дағдысын және құндылықтар жүйесі;

- орта ғасыр кезеңіндегі қазақ этносының мәдени негізі туралы білімдерді қалыптастыруды;

- түрік-араб мәдениетінің орта ғасырдағы Қазақстан мәдениетіне тигізген әсері;

Іскерліктер:

- дүниежүзілік мәдениет тарихының негізгі кезеңдерін және олардың өркениет мәдениетін аша білу;

- мәдени мұраны пайдалану;

- мәдениеттану түсініктерін еркін қолдана алу;

- көшпенділер мәдениетінің материалды және рухани өзгешелігін көрсете алу;

- діннің пайда болуы мен оның тарихи түрлерін талдай алу.

БҚ1,2,3,4,6,7

Ә ӘЭП 02

Философия негіздері:

философия және оның қоғамдағы рөлі; философияның тарихи типтері; материя және сана; диалектика және оның альтернативасы; қоғамның философиялық ұғымы; таным теориясы; қоғамдық сана және оның нысандарының алуан түрлілігі; адам болмысы философия проблемалары ретінде; адам қоғамдық қарым-қатынастар объектісі және субъектісі ретінде.
Білімдер:

- негізгі философиялық ұғымдарды: философияның негізгі сұрағы, диалектика, диалектика заңдары, сана, таным, болмыс;

- болмыстың жалпы сұрақтары, танымның жалпы сұрақтары, қоғамның өмір сүруі мен дамуы, адамның маңызды және жалпы проб­лемалары;

Іскерліктер:

- негізгі философиялық білімдерге еркін сүйене білу, сол немесе басқа сындарды сынау және дәлелдеу, ақиқаттың әртүрлі құбылыстары арасындағы өзара байланыс, қоршаған шындыққа қарама-қайшылықты талдау.

БҚ 6


ӘЭП. 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Пәні, негізгі түсініктері мен категориялары. Саяси ойдың тарихы мен қазіргі кездегі саяси мектептер. Саясат. Саяси билік. Демократия билікті жүзеге асыру түрі ретінде. Саяси жүйе. Мемлекет оның негізгі құрамдас бөлігі ретінде. Саяси партия мен партиялық жүйелер. Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар. Саясат жүйесіндегі адам. Саяси қызмет: мәні мен мақсаты; саяси қызметтің құралдары мен әдістері; тоталитарлықтан демократиялық қоғамға өтудің өзекті мәселелері. Сыртқы саяси қызмет пен әлемдік саяси үрдіс.Білімдер:

- заңдылықтарды әлеуметтік тұрғыдан түсіну туралы ұғым;

- әлеуметтік құрылымдар туралы түсінік,

әлеуметтік жіктелуі,

әлеуметтік әрекеттестік;

- тұлғаның әлеуметтену үрдісінің ерекшеліктерін,

реттеу формалары;

Іскерліктер:

- әлеуметті өзгешеліктер мен дамудың әлеуметтік қозғалыстарын және басқа факторларын дамыту;

- билік мәнің, саясат субъетілерін, саяси қарым –қатынастар мен үрдістерді (Қазақстанда және әлемде) аша білу;

- саяси жүйелер мен саяси тәртіптер туралы түсінікті қалыптастыру.


БҚ1,2,3,4,6,7

ӘЭП.04

Экономика негіздері

Мақсаттары, негізгі ұғымдары, мәні, қағидалары. Меншік нысаналары мен түрлері. Жоспарлар түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлауы. Жоспарлардың экономикалық негіздеулерінің және болжауларының әдісі. Бизнес-жоспарлау. Экономикалық талдау. Халық тұтынатын тауарлар нарығының және қызметінің жағдайын талдау.Білімдер:

- экономикалық теорияның негізгі ережелері;

- елде және шетелдегі экономикалық жағдайлар;

- макро- және микроэкономиканың, салықтық, ақшалай-несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздері;

Іскерліктер:

- нарықтық бағаның қалыптасу механизмдерін сипаттау;

- өзінің кәсіптік қызметін бағдарлау үшін қажетті, экономикалық ақпараттарды табу және пайдалануы.


БҚ

4,7,8


ӘӘЭП.05

Құқық негіздері

Құқық: ұғымдары, жүйелері, қайнар көздері, Қазақстан Республикасының Конституциясы – құқықтық жүйе ядросы;

Адам құқығының жалпы қоғамдық декларациясы, тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңдық жауапкершілік және оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары.


Білімдер:

-адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары; оларды жүзеге асыру механизмдері;

- кәсіптік іс-әрекет саласында құқықтық және адамшылық-этикалық нормалары;

іскерліктер:

- маманның кәсіптік іс-әрекетін регламенттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалана алу.


БҚ

2,3,74


ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Кәсіби қазақ тілі

кәсіптік тілдің рөлі: мамандық бойынша терминология; кәсіптік бағдарлы мәтіндерді оқу және аудару техникасы (сөздікпен); кәсіптік қарым-қатынас; мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгіме, сұхбат құрастыру; іс жүргізу бойынша сөздікпен жұмыс істеу; құжаттау және шаблондау мен стандарттауды құжаттармен қамтамасыз ету сұрақтары бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттарды, құжаттарды шаблондаудан түсінік, әкімшілік-ұйымдық құжаттардың тізіміне кіретін құжаттарды құрудың ережелерін; офистік және құжаттамалық жұмыс негіздерін; техникалық құралдардың көмегімен құжаттау технологиясы.Білімдер:

-мемлекеттік тілді және кәсіптік бағдарлы мәтіндерді (сөздікпен) оқып, аудару үшін қажетті лексикалық (1200-1400 лексикалық бірлік) және грамматикалық минимумды меңгеру;

- мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу;

- құжаттау қызметінің құрылымы, лауазымдық құрылымды, техникалық құралдардың көмегімен құжаттау технологиясы;

Іскерліктер:

- кәсіптік лексиканы сауатты пайдалану, өзінің кәсіптік іс-әрекетінде қазақ тілінен біліктіліктерін пайдалану;

- әкімшілік-ұйымдық құжаттарды, мемлекеттік тілде қызметтік хат алысуды құрып, ресімдеу;

- келіп түскен сәттен іске ресімдеуге дейін құжаттармен жұмыс істеу;

- анықтама әдебиетпен жұмыс істеу;


БҚ1,2,3,4,6,7,8


ЖКП.02

Инженерлік графика

Геометриялық сызу; сызбалардың орындалу ережесі; геометриялық құрылым және деталдардың техникалық контурларын сызу ережелері; проекциялық сызу; техникалық сурет салу; конструкциялық құжатнамаларды рәсімдеу және әзірлеудің ережелері; машина жасаудағы сызу; сызбалардағы кескіндер катергориясы; инженерлік графиканың құралдары; мамандық бойынша бұйымдардың сұлбалар мен сызбаларын орындалу тәсілдері және әдістері; көркемдік конструкциялаудың элементтері; графикалық ақпаратта бейнеленген техникалық құралдар туралы негізгі ұғымдар; компьютерлік графикалы жүйелер туралы ұғымдар;Білімдер:

- сызудың тәсілдері мен ережелері;

- конструкторлық және технологиялық құжаттарды оқудың, рәсімдеудің және құрастырудың негізгі әдістері;

- графикалық тапсырмаларды шешудің әдістерін;

Іскерліктер:

- нобайлары және көшірмелері арқылы бұйымдардың, жалпы көріністің сызбаларын, орындау;

- конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды әзірлеу үшін қолданбалы бағдармалар пакеттерiн қолдану;


БҚ 5

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.2


ЖЖКП.03

Техникалық механика

статика; статика аксиомалары, күш жүйелері, материалдар кедергісі; деформацияланған күйдің түрлері: созылу (сығылу), ығысу, айналдыру, тура иілу, күрделі деформация; беріктікке есептеу; механизмдер мен машиналардың тетіктері; механизмдер мен машиналардың кинематикалық сұлбаларын оқу және құру; әртүрлі беріліс буындарының негізгі өлшемін геометриялық есептеу.Білімдер:

- статиканың негізгі ұғымдары, күштердің жазықтық жүйесі; күш моменттері;

- кинематика және динамика элементтері;

- основы сопротивления материалдар кедергісінің негіздері;

- машина бұйымдарының негіздері;

Іскерліктер:

- механикалық жүйелердің беріктіктігін есептеуді орындау;

- механизмнің қажетті түрін таңдау;

- механизмдер мен құралымдардың құрама бірліктерінің конструкциялық ерекшеліктерін талдау


БҚ 9

КҚ3.2.2


3.2.7

КҚ3.2.3


3.2.4

3. 2.6
ЖКП.04

Электротехника негіздері

Электр өрісі; тұрақты және айнымалы тоқтың электр тізбектері; электрмагниттер; электрлік өлшеулер; электрсы энергияның берілуі және таралуы.

Электрондық аспаптар: электрондық түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер, өлшеу аспаптары; автоматиканың және есептеу техникасының электрондық жабдықтары; микропроцессорлар және микроЕТМ.


Білімдер:

- электр тізбегінің жұмыс тәртібі, электр тогының сипаттамаларын өлшеу аспаптары;

- тұрақты тоқтың сызықты және сызықсыз тізбектерін есептеудің негізгі әдістері

- ауыспалы процестердің туындау себептері;

Іскерліктер:

- тұрақты ток тізбектері және қондырғылары жұмысының берілген шарттары бойынша элементтер параметрлерін таңдап алу;

- қарапайым электр және магнит тізбектенінің негізгі параметрлерін есептеу және өлшеу


Б 9К

КҚ 3.2.2


3.2.7

КҚ 3.2.3


3.2.4

3.2.5


ЖКП.05

Материалтану:

Материалдың қолданылу аясы; құрылымдық материалдардың топтамасы: металдар, қорытпалар, шойындар, қоспаланған құрыштар; олардың қасиеті, сипаттамасы және қолданылу аясы; электротехникалық материалдар сипаттамасы; диэлектрика, өткізгіштер, жартылайөткізгіштер, магнит материалдары; қолданылу аясы.Білімдер:

- материалдардың физика химиялық негіздері;

- материалдардың құрылымы мен қасиеті;

Іскерліктер:

- материал көрсеткіші мен қасиетін өлшей алуы;

- қолданылу аясын сипаттай алуы;

- материалдарды өңдеуді жүргізу..


КҚ

3.2.3


3.2.6

КҚ

3.2.13.2.6


ЖКП.06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Стандарттау негіздері; стандарттаудың пайда болуы және дамуы; баспа процесінің стандарттары;

сертификаттау негіздері;

терминдер және анықтауыштар; «Сертификаттау туралы» Қ.Р. Заңы; сәйкестiк жөніндегі өнiм сапасы және декларациясы; сапа менеджментiнiң жүйесiн енгiзу және құрастыру; метрология; метрология негіздері; мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау.Білімдер:

- метрология, стандартизация және сертификация негiздерi;

- негiзгi ұғымдар және анықтауыштар;

- өнiмнiң сапаны бақылау;

- электронды бағдарлаушы жүйенiң тұжырымдамасы;

- өлшеу әдiстері мен құралдары;

Іскерліктер:

- техникалық өлшемдер жүргізу;

- мемлекеттік стандартпен өнім сәйкестігін анықтай алу.


КҚ

3.2.1


3.2.4

3.2.5 –


3.2.8


ЖКП.07

Есептеу техникасы:

Электрондық есептеу техникасы туралы негізгі деректер; есептеу жүйесі, сандарды есептеудің бір жүйесінен келесі жүйесіне ауыстыру, ондық арифметика ережелері, ЭЕМ бөлшектік кестесіндегі сандардың берілу тәсілі; ақпараттардың түрі оны ЭЕМ берудің тәсілдері; ЭЕМ қисындық негіздері; қарапайым қисындық функциялар; микропроцессор жүйесінің негіздері;

Есептеу техникасының типтік буындары мен қондырғылары; жады қондырғысының құрылу принципі мен топтамасы; есептеу техникасындағы интерфейсті ұйымдастыру; есептеу техникаларының шеткі қондырғылары; ЭЕМ жұмысындағы аппараттық және программалық қамтамасыз етудің өзара байланысы.


Білімдер:

- электрондық есептеу техникасының қызмет ету принципі, топтамасы мен сипаттамасы;

- шынайылық кестесі, формула, қисын алгебрасының негізгі базисі, қисын алгебрасының заңдары, қалыпты және мінсіз қалыпты формалар, қисындық функцияны мейлінше азайту;

- микропроцессор сәулетін және оның элементтері, микропроцессор бұйрықтарының жүйесі, бұйрықтарды орындау процедурасы, жұмыс циклі, микропроцессор жұмыс айналымы;

Іскерліктер:

- есептеу техникасының оптикалық аспаптарын анықтай алуы;

- программаның кәсіпкерлік пакетін қолдана білуі;

- регистр, дешифратор, қосындылағыш пен санайыштың сипаттамасы;

- жады қондырғысының құрылыс принципін топтастыру.


БК 5

КҚ 3.2.4-3.2.8

КҚ 3.2.5-3.2.8


ЖКП.08

Өлшеу техникасы:

Өлшемдер және физикалық шаманың өлшем бірліктері туралы түсінік; өлшем құралдарының метрологиялық көрсеткіштері; өлшемдегі ағаттықтар; жылутехникалық өлшемдер жаулы негізгі деректер; өлшемдік түрлендіргіштер және қашықтықтан жеткізу нобайы; өлшемдерді автоматтандыру; температураны өлшеу, қысымды өлшеу, қысым мен сиретудің айырымы; сұйықтық пен сусымалы дененің шығыны, саны және деңгейін өлшеу; жылутехникалық бақылау нобайы.Білімдер:

- өлшеу құралдарының негізгі түрлері мен оның топтамасын;

- өлшеу әдістері;

- жылутехникалық бақылау аспаптарының жұмыс жасау принципі мен құрылысы;

Іскерліктер:

- стандартты өлшеуіш сигналдарды қалыптастыру аспаптарын қолдана біле алуы;

- өлшеу дәлдігіне өлшеу аспаптарының әсер ету себептерін анықтай алуы;

- газ, су, бу құрамын өлшеуді жүргізе алуы;

- арнайы өлшемдерді жүргізу.


КҚ 3.2.5-3.2.8

ЖКП.09

Сала экономикасы

Нарықтық экономика және саласы; саланы дамыту перспективасы және ерекшелiктері; өндiрiстiң түрлерi және олардың сипаттамасы; негiзгi өндiрiстiк және технологиялық процестер; ұйымның инфрақұрылымы; ұйымның қаражаты және мүлігі; негiзгi және айналымдағы қаражаттар; еңбек ресурстары; еңбекті ұйымдастыру, мөлшерлеу және еңбекақы; ұйымның маркетингтік қызметi; өндiрiстiк программа және өндiрiстік қуаты; өндiрiс шығыны және өнiмнiң өзiндiк құны, қызметтер; баға белгiлеу; ұйымның қызметiнiң тиiмдiлiк бағасы; өнiмнiң сапасы және бәсекеге қабілеттілігі; патенттану, ойлап тапқыштық; инновациялық және инвестициялық саясат; ұйымның сыртқы экономикалық қызметi; бизнес-жоспар; негiзгi техникалық-экономикалық көрсеткiштердi есептеудiң әдiстемесi.Білімдер:

- саладағы қолданыстағы негізгі экономикалық категориялары;

- негізгі қорлардың пайдаланатын көрсеткіштерін және олардың реттік шығарылуы;

- айналмалы қаражат көрсеткіштері;

- еңбекті ұйымдастыру түрлері мен формалары, еңбекақы төлеу формалары;

- тариф жүйесінің мәні;

Іскерліктер:

- жұмыс орнын ұйымдастыруды және жұмыс уақытын жоспарлау;

- өндірістік рецептура, шикізат пен шала өнім шығыны есептерін жүргізу;

- қосалқы материалдар мен шикізат шығынын есептей алу және бақылауын жүзеге асыру;

- шығынды қысқарту және үнемдеу бойынша технологиялық шаралар құрастыру;

- жобаның санитарлы-техникалық жағына есеп жүргізу.БҚ

4,6,7,8


КҚ

3.2.2


КҚ

3.2.1ЖКП.10

Менеджмент

Қатысты және меншіктік әртүрлі ұйымды-құқықтық түріндегі ұйымдарды басқару міндеттері мен мақсаттары; менеджмент функциясы; ұйымның ішкі және сыртқы ортасы; басқару шешімдерін қабылдаудың негізгі теориясы; стратегиялық менеджмент; еңбектің жүйелерін қалыптастыру; қауіп-қатерді басқару; дау-жанжалды басқару; менеджмент психологиясы; іскерлік қарым-қатынастың этикасы; өндірісті басқару саласындағы ақпараттық технологиялар; кәсіби қызметтің облысындағы менеджмент ерекшеліктері.Білімдер:

- менеджменттің міндеттері мен мақсаттары, функциясы;

- басқарудың стилін және стратегиясы;

- ұжымдағы іскерлік қарым-қатынастың принциптері,

- басқару қызметіндегі жоспарлау әрекетінің ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- менеджменттің стратегиясын құрастыру,

- өндірісті басқару саласындағы ақпараттық технологияларды қолдану.БҚ 2,3,4,

6,7,9


КҚ

3.2.1


3.2.2

КҚ


3.2.1

3.2.3


ЖКП.11

Еңбекті қорғау

Жол-көлік оқиғасы орнында бастапқы құжаттарды ресімдеу ережелері. Көлікте жол жүру ережесін бұзудағы жауапкершілік. Заңды жауапкершілік түрлері (әкімшілік, азаматтық құқықтық, материалдық, қылмыстық); қауіпті және зиянды факторлары, қорғаныс құралдары және қауіп туралы ескертулер; еңбекті қорғауды басқару, басқару құрылымы, еңбекті қорғау қызметі мен бірлескен комитеті(комиссиясымен) еңбекті қорғауға қатысты жұмыстарды ұйымдастыру, еңбек қауіпсіздігі туралы құжаттама, еңбек қауіпсіздігіне үйрету; көліктерді, машина, механизмдер, құрылғы, жабдықтар мен құралдарды қолдану кезіндегі қауіпсіздік техникасы; төтенше жағдайдағы қауіпсіздік аспектілері. Көліктердің техникалық жағдайына қойылатын талаптар.Білімдер:

- еңбекті қорғаудың заңды және нормативтік құқықтық негіздері;

- қауіпті және зиянды факторлар, қорғаныс құралдары және қауіп туралы ескертулер;

- еңбекті қорғау қызметі мен бірлескен комитет(комиссия) қызметін басқару құрылымы, ұйымдастыру жұмыстарын, еңбек қауіпсіздігі бойынша құжаттамалар;

Іскерліктер:

- қауіпсіздік талаптарын бұзған кездегі жауапкершіліктің түрлерін анықтау;

- төтенше жағдайлардағы қауіпсіздіктің аспектілерін ажырату.


БҚ 9

КҚ

3.2.23.2.3

3.2.4


3.2.9
КҚ

3.2.2 –


3.2.4

АП.00

Арнайы пәндер

Біліктілігі: 1117022 – Техник-электроникАП.01

Вакуум техникасы:

вакуум техникасының физикалық қасиеттері: газ кинетикалық теориясының элементтері, газды сорудың теориялық негіздері, газдың қатты денемен өзараәсерлесуі; пайдалану ерекшеліктері, жұмыс жасау принципі, құрылысы, көрсеткіші; ұстағыштың нжұмсалуы және типтері; вакуумметрдің топтамасы, құрылымы, өлшенетін қысымның аясы; массаспектрметрлік вакуумметрлер; жұмсалуы, типтері, масса спектірін шешу; жұмсалуы, қолданылу ерекшеліктері.Білімдер:

- вакуум сораптары, олардың топтамасы, негізгі көрсеткіштері мен сипаттамасы туралы жалпы деректер;

- вакуум сораптарының типтері;

Іскерліктер:

- газ қысымының толық және парициалдық өлшеу техникасын қолдана алуы;

- ағындар мен ағыніздеушілерді өрескел бағалау әдістерін қолдануы.КҚ

3.2.2


3.2.5 –

3.2.8


КҚ

3.2.4


3.2.7

3.2.8


АП.02

Электрондық техника өндірісінің технологиясы:

Өндіріс технологиясының теориялық негіздері: өндіріс құрылымы; бастапқы материал мен даяр өнімнің сипаттамасы;

Қорсақтаушылық, азшығынды және шығынсыз үрдістер; үрдістердің көрсеткіштері және технологиялық сызбалары; технологиялық үрдістерді автоматты түрде жобалаудың жүйесі; технологиялық үрдіс операцияларын жүзеге арысу кезіндегі қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау.


Білімдер:

- қазіргі замануи және болашақты технологиялық үрдістер;

- технологиялық үрдістер, айлабұйымдар мен саймандарды жобалаудың негіздері;

Іскерліктер:

- технология көрсеткіштерін есептеуді жүргізе алуы;

- технологиялық сайман мен айлабұйымдарды қолддана білуі;

- технологиялық құжаттамаларды және өндірісті технологиялық даярлау жүйесін жүргізе алуы;

- даяр өнімді бағалау, сақтау, тасымалдауды жүргізе алу.КҚ


3.2.1 –

3.2.8

КҚ

3.2.3 –


3.2.7

АП.03

Электрондық техника өндірісіндегі технологиялық жабдықтар:

Электрондық техниканы өндіру бойынша кәсіпорынның типтік технологиялық жабдықтары туралы жалпы деректер; технологиялық жұмсалу, өндірістік қолданылу, мамандардырылу, механикалндырылу, автоматтандырылу дәрежесібойынша жабдықтарды топтастыру; арнайы өндірістің технологиялық машина, агрегат және аппараттарына қойылатын талаптар: жұмсалуы, құрылысы, жұмыс жасау принципі; технологиялық үрдісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ТУ БАЖ): автоматтандырылған жабдықтарды орындаудың құрылымдық ерекшеліктері;

Жұмыс жасап жатқан өндіріс нысандарын жаңашалау бағыттары мен технологиялық жабдықтардың жаңа үлгілерін құрудағы ғылыми техникалық үрдістер;

Қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін өнеркәсіптік жабдықтаржы орындау-

дың ерекшеліктері; қауіпсіздік техникасы.


Білімдер:

- техникалық сипаттамаларын;

- құрылымдық орындалу ерекшеліктері;

- жабдық жұмысының көрсеткіштерін анықтау, оның техникалық мүмкіндіктері мен сипаттамасы;

- кешенді қондырғы мен технологиялық желілердің жұмыс жасап жатқан жабдықтарының номенклатурасы, негізгі және көмекші жабдықтармен тиімді түрде толықтыру сызбасы;

Іскерліктер:

- ымырасыз жаңа технологияларды жүзеге асыру үшін жабдықтар және оның элементтерін таңдай алуы;

- технологиялық агрегат электржабдықтарын және электрсымдарын, қорғаныс және басқару үшін қажетті аппаратураларды пайдалана алуы;

- негізгі технологиялық машина мен кешендердің техникалық экономикалық көрсеткіштерін алу.


КҚ

3.2.5 –


3.2.8

КҚ


3.2.1 –

3.2.8


АП.04

Технологиялық жабдықтарды пайдалану:

жабдықтарды техникалық пайдаланудың мәні мен мазмұны; жабдықтарды пайдаланудың техникалық деңгейінің көрсеткіштері; техникалық пайдаланудың нормативтік базасы; пайдалану техникалық құжаттама,түрлері мен негізгі мазмұны; жұмыс істеу мүмкіндігінің бұзылу дәрежесі бойынша жабдықтардың пайдаланылу дәрежесі; сенімділік мәселесі; сенімділікті болжау үшін қолданылатын статистикалық заңдылықтар (экспоненциалдық, қалыпты заңдар); бас тарту қарқындылығының статистикалық заңдылықтары.Білімдер:

- жабдықты тиімді пайдалану ережелері;

- сенімділіктің статистикалық және физикалық теориясы;

- жалпы компонент, аппаратура және жабдықтардың сенімділік мәселесінің ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- инженерлік көрсеткіштерді реттеу және құрастыру, даярлау, пайдалану кезінде жабдықтардың сенімділігін қамтамасыз етудің әдістерін пайдалану.
КҚ

3.2.1 –


3.2.9

КҚ


3.2.1 3.2.3 –

3.2.8


АП.05

Технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу:

техникалық қызмет көрсету мәні, жұмсалуы мен мазмұны және жабдықты кәсіпорында жөндеу; нормативтік техникалық құжаттама; кәсіпорын, цехтың жөндеу базасы; бақылау диагностикалық аппаратураны қолдану; ағымдағы және капиталды жөндеу; ағымдағы жөндеу: аумағы, жиілігі, ұзақтығы, еңбексыйымдылығы, ағымдағы жөндеудің саны; капиталды жөндеу, ұйымдастырылу формасы: орталықтандырылмаған, орталықтандырылған, аралас; жөндеудің құрылымдық, технологиялық, материалдық, ұйымдастырушылы даярлығы; жөндеу құжаттамасы; жөндеуді жүргізу әдістері, жөндеу технологиясының жалпы принциптері; жөндеу өлшемі принципі мен жөндеу тетіктері принципі; отехнологиялық жабдықтардың арнайыландырылған түрлерін жөндеудің ерекшеліктері.
Білімдер:

- техникалық қызмет көрсетудің түрлері;

- типтік тетіктер мен буындардың негізгі олқылықтарының қасиеті: берілістер (майысқақ, бұрамалық, тістік, бұрамдақты), жалғастырғыштар, мойынтірек буындары, бағыттаушы,бұрамалық қосылымдар, кешенді тетіктері;

Іскерліктер:

- жабдыққа профилактика жасауды, ағымдағы (айналымаралық) қызмет көрсету, профилактикалық тексерулер, кезеңдік тексеру, бақылау;

- технологиялық жабдықтардың электртехникалық, электрондық, механикалық қондырғыларын бақылау, техникалық жағдайыны диагностика жасау, ақауларды анықтау және дер кезінде жоя алуы;

- технологиялық жабдықтардың техникалық жағдайын бақылаудың компьютерлік жүйесін жаңартып отыра білуі;

- жұмыстың әр түрі бойынша әдістемесін қолдана алуы;

- жабдықты жөндеу жұмыстарын білуі;

- технологиялық жабдықтар, саймандар мен айлабұйымдарға теххникалық қызжмет көрсету және жөндеудің технологиялық үрдістерін жобалау.КҚ

3.2.3 –


3.2.4

3.2.9


КҚ

3.2.3 –


3.2.7

АП.06

Өндірістің технологиялық процестерін автоматтандыру:

элементтік база; элементтер мен жүйенің динамикалық сипаттамасы; тізбекті жүйедегі реттеу үрдісінің қисығын анықтаудың әдістері; тізбекті жүйенің тұрақтылығы мен сапасы; дискреттік жүйелер; тізбексіз жүйелер; кездейсоқ әрекет кезіндегі автоматтандырылған басқару жүйесін зерттеу; автоматтандырылған басқару жүйесінің сезімталдылығы; автоматтық басқарудың оңтайлы жүйесінің синтезі; автоматтық басқарудың өзінен өзі түзетілетін жүйесі; басқару жүйесінің құрылымдық алгоритмдік ұйымдастырылуы; бақылау жүйесінің негізгі функционалдық модульдері; программалық басқару қондырғысы; басқару алгоритмі және программамен қамтамасыз ету; технологиялық жабдықты басқару жүйесінің даму келешегі.Білімдер:

- автоматтық реттеу, бақылау және басқару жүйесінің жалпы деректері;

- реттеу үрдісін жақсарту тәсілдері және тізбекті жүйені синтездеудің әдістері;

- өнеркәсіптік жабдықтарды басқару жүйесінің түрлері;

Іскерліктер:

- технологиялық жабдықтарды басқару үшін микро-ЭЕМ базасындағы басқарушы есептеу кешендерін қолдана білуі;

- технологиялық жабдықтарды басқару үшін микропроцессорлық жүйені әзірлеу және өңдеу құралдарын қолдану.


КҚ

3.2.6


3.2.9

КҚ


3.2.3

3.2.4ӨО және КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

КП.01

Кәсіптік практика

Кіріспе сабақ. Жұмыс орнын ұйымдастыру. Қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша нұсқаулар беру. Кәсіпорнымен таныстыру.

Оқу шеберханаларындағы өндірістік оқыту.

Оқу шеберханаларындағы еңбек қауіпсіздігі, электр және өрт қауіпсіздігі.

Бақылау-өлшеу электрондық аспаптарымен және жабдықтарымен жұмыс. Электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, үйлестіру және жөндеу кезінде қажет болатын слесарлық және құрастыру жұмыстарының түрлері және мазмұны.

Үйлестіру және жөндеу жұмыстарында қолданылатын жабдықтар, аспаптар және бақылау-өлшеу құралдары.

Жабдықтың механизмдері мен тораптарын тарату және жинау. Электрлік құрастыру жұмыстары.

Бітірту біліктілік емтихандары.Тексеру жұмыстары.

Есеп беруді рәсімдеу.


Іскерліктер:

- тәжірибенің мақсаты мен міндеттері;

- электрондық жабдық шығаратын және жөндейтін кәсіпорнының құрылымы:

ұғымдары, түрлері, кезеңдері, негізгі технологиялық процестің элементтері;

- жартылай өткізгішті және электр вакуумды жабдығы: өндірістің негізгі түрлері, технологиялық ерекшеліктері;

- оқу шеберханаларындағы, өндірістегі қауіпсіздік техникасы ережелері

Дағдылар:

- электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде технологиялық жұмыстар орындау;

- жөндеу жұмыстары кезінде жабдықты, құралдарды, бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану;

- еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулар беру;

- электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қажетті болатын әртүрлі слесарлық, құрастыру жұмыстарын орындау;

- тораптарды жинау технологиясын қолдануБҚ 2–6, 9

КҚ


3.2.4-3.2.7

КҚ


3.2.4 -3.2.6

КП. 02

Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша практика Тәжірибенің мақсаты мен міндеттері. Компьютерлік графика,қазіргі программалық қамтамасыз ету жұмыстары. Есеп беруді рәсімдеу.

Іскерліктер:

- қазіргі компьютерлік бағдарламалар мен технологияларға өндірістің қоятын талаптары;

Дағдылар:

- материалдармен компьютерде жұмыс істей алу.БҚ ,5


КП 03

Технологиялық практика:

Кәсіпорнымен таныстыру.

Өндірістегі технологиялық процестердің негізімен және реттеу, жөндеу жұмыстарының жоғары сапасымен танысу.

Технологиялық жабдықтар реттеушісінің және техник-электрониктің құқықтары мен міндеттерін оқып үйрену.

Өндіріс процестерін механикаландыру және автоматтандыру дәрежесімен таныстыру. Технологиялық процестерді, жұмыс графиктерін зерттеу.

Электрондық техниканы жөндеуге және реттеуге қабылдау жұмысына, аппаратурамен жұмыс істеуді жоспарлауға, жұмыс орнында еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулар жүргізуге, бір айдағы жұмыс нәтижесін қорытындылауға (тапсырмалар беруге, есеп беру материалдарын құрастыруға) қатысу. Кәсіпорынның құрамдас бөлімшелерінің жұмысымен таныстыру. Күнделік жүргізу, тәжірибе бойынша есеп беруді рәсімдеуІскерліктер:

- өндірістегі реттеу, жөндеу жұмыстарының технологиялық процестерінің маңызы;

- технологиялық жабдықтар реттеушісінің және техник-электрониктің құқықтары мен міндеттері;

- өндірістік процестерді механикаландырудың және автоматтандырудың негізгі мәселелері;

- кәсіпорынның құрамдас бөлімшелері айналысатын жұмысының қысқыша мазмұны;

Дағдылар:

- технологиялық жұмыстардың, жабдықты жөндеуге және реттеуге қабылдау жұмысының

графиктерін құру;

-жұмыс орнында еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулар жүргізу;

- бір айдағы жұмыс нәтижесін (тапсырмалар беру, есеп беру материалдарын құрастыру және т.с.с.) қорытындылау;

- слесарлық жұмыстарды жүргізу, бригадада жұмыс істеу, жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау, шебердің және бригада бастығының тапсырыстарын орындау.


КҚ

3.2.1 –


3.2.8
КҚ

3.2.4 –


3.2.7
КҚ

3.2.3 –


3.2.8

КП. 04

Диплом алдындағы практика:

Кіріспе сабақ. Өндірісті басқару құрылымымен, тәжірибе нысандарымен таныстыру. Жұмыс орнын ұйымдастыру. Өндірістегі техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғаныс шараларын сақтау бойынша берілетін нұсқаулармен таныстыру. Жұмыстың орындалуы туралы есеп беру құжаттары. Техникалық құжаттарды өңдеу және тіркеу және оны рәсімдеудің реті.

Электрондық схемаларды, сызуларды оқу және құру; жабдықты реттеуге, жөндеуге және құрастыруға дайындау.

Құрастыру-жинау жұмысы. Техника қауіпсіздігі.

Кәсіпорнындағы материалдар мен дайындамаларды тасымалдау. Механизмдер мен жабдықтарды қолдану, сынау және пайдалануға тапсыру.

Кәсіпорнындағы жұмысшылардың және қабылданып істелетін жұмыстың құрамы. Жұмыс өндіруші шебердің құқықтары мен міндеттерін зерттеу. Бригада ішінде еңбекті ұйымдастыру, жұмысшылардың және инженер-техник қызметкерлерінің еңбек ақысын есептеу процесімен таныстыру.Жабдықты жөндеу-реттеу жқмысына дайындау. Дайындық жұмыстары. Жөндеу жұмысының сапасын қадағалау. Пайдалануға беру үшін сынақтан өткізу. Тәжірибе бойынша жүргізілген күнделікті, есеп беруді рәсімдеу.Дағдылар:

- өндірістегі техника қауіпсіздігі және өрттен қорғау бойынша нұсқаулар;

- электрондық жабдық реттеушісі мен техник-электрониктің, жұмыс жүргізуші шебердің құқықтары және міндеттері туралы қағидалар;

- бригада ішіндегі жұмысты ұйымдастырудың, жұмысты орындау бойынша есептік құжаттарды құрастырудың, техникалық құжаттарды өңдеудің және тіркеудің, жұмысшылардың және инженер-техник қызметкерлерінің еңбек ақысын есептеудің әдістері мен тәсілдері;

- электрондық жабдық, қолданылуы және жұмыс істеу әрекеті, техникалық қызмет көрсету, реттеу және жөндеу тәсілдері;

Іскерліктер:

- жұмысты орындау бойынша есеп беру құжаттарын толтыру және құрастыру;

- техникалық құжаттарды өңдеу және тіркеу;

- электрондық аппаратураның және оның жеке бұйымдарының ақауларын табу, сызбалары мен нобайларын құру, аппаратураны жөндеуге дайындау;

- реттеу және жөндеу жұмыстары кезінде өлшеу аспаптарын, механизмдерін және құрылғыларды қолдану, сынақ жүргізу, сапасын қадағалау және пайдалануға тапсыру.
БҚ 1,3,4,5,6,7
КҚ

3.2.2


3.2.3

3.2.1
КҚ

3.2.1

3.2.3
1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет