Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің


-мақсат. 2020 жылға қарай Қазақстанның жоғары білім беру сапасы білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келедібет5/23
Дата17.07.2016
өлшемі5.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


1.4-мақсат. 2020 жылға қарай Қазақстанның жоғары білім беру сапасы білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді

Аталған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды – 001, 003, 004, 017, 020, 023, 028, 033, 035, 042, 050
Нысаналы индикатор

(қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)Ақпа-рат көзі

Өл-шем бір-лігі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл-дың жоспар

Жоспарлы кезеңде

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:


1. Кемінде 3 мамандық бойынша танылған әлемдік агенттіктерде халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі

ҰАО дерек-тері

%

1


2

4

6


8

9

10

2. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқып, жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін бір жылдың ішінде мамандықтар бойынша жұмысқа орналасқан бітірушілердің үлесі

Әкімш.

есеп. дерек-тері%

50

50

62

65

70

72

78

Нысаналы индикаторға қол жеткізудің жолдары, құралдары мен әдістері:

1.4.1-міндет. Қазақстанның жоғары мектебінің Болон процесінің негізгі параметрлеріне сәйкес жұмыс істеуі

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:


1. Мемлекеттік тапсырыс негізінде оқуға қабылданған білім алушылар санының ұлғаюы:

3-НК стат. дерек-тері

- магистратураға;

Бірл.

2639

2739

5159

5809

5809

5809

5809

- PhD докторантураға

Бірл.

200

200

500

570

570

700

1000

2. Оқытудың барлық кезеңінде кемінде бір академиялық кезеңде шетелде білім алған магистранттардың үлесі, жыл сайын

Есептік деректер

%

0

0

1

1

1

1,2

1,5

3. Мамандықтар бойынша МЖБС-дағы жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігін кеңейту, бакалавриатта таңдау бойынша компонентті кеңейту

Әкімш.

есеп. деректері%

50

50

55

55

60

60

70

4. Жоғары біліммен қамту

ДЭФ рейтингі

Орын

45

51

51

50

49

48

47

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1, 4 Магистрлерді, PhD докторанттарды даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты ұлғайту

х

х

х

х

х

2.1 Жоғары оқу орындарында білім алушылардың академиялық ұтқырлығын дамытудың тетігін әзірлеу

х

х

-

-

-

2.2. Жоғары оқу орындарының шетелдік білім беру ұйымдарымен шарттар жасасуы

х

х

х

х

х

3.1 Әлеуметтік әріптестерді тарта отырып МЖБС-ны жетілдіру, оның ішінде патриоттық көңіл-күй құзыретіне және азаматтардың құқықтары мен бостандығын қорғауға бағытталған құқық мамандықтары бойынша

х

х

х

х

х

3.2 Ұлттық біліктілік жүйесінің шеңберінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу

-

-

-

х

х

3.3 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларында құзыреттілік моделін жетілдіруді қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

3.4 МЖБС-ның таңдау бойынша компонентін қалыптастыруға жоғары оқу орындарының жұмыс берушілерді тартуы

х

х

х

х

х

3.5 12 жылдық білім беруді іске асыру шеңберінде бакалавриат білім беру бағдарламаларының құрылымында жалпы білім беру пәндері циклінің үлесін 25 %-дан 15 %-ға дейін азайту

х

х

х

х

х

1.4.2-міндет. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің сапасын арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:


1. Халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық институционалдық аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесін ұлғайту (2015 жылға қарай – 50 %)

ҰАО дерек-тері

%

6

16

21

30

40

50

50

2. Халықаралық стандарттарға сәйкес тәуелсіз ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі

ҰАО дерек-тері

%

0

0

0

0

5

10

20

3. Қатысқандардың жалпы санынан жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тәуелсіз бағалаудан бірден өткен жоғары оқу орындарын бітірушілердің үлесі


Әкім.

есеп. дерек-тері%

0

0

0

0

0

0

10

4. Үздік әлем университеттерінің рейтингінде аталған Қазақстан жоғары оқу орындарының саны

ҰАО дерек-тері

Ед.

0

0

0


0

0

1

1

5. Білім алушылардың жалпы санынан жоғары білім беру жүйесіндегі шетелдік студенттердің үлесі

3НК стат. дерек-тері

%

1,5

1,5

2

2

2

2,5

2,5

6. Ел ішінде біліктілігін арттырудан, қайта даярлаудан, тағылымдамадан өткен профессорлық-оқытушылық құрамның (бұдан әрі ПОҚ) үлесі, жыл сайын ПОҚ-тың жалпы санына шаққанда құрайды

Әкім.

есеб. деректері%

5

6

6

6

6

15

20

7. Индустриялды-инновациялық даму шеңберінде кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының жалпы санына шаққандағы қазіргі заманғы зертханалық жабдықтармен жарақтандырылған жоғары оқу орындарының үлесі

Әкім.

есеб. деректері%

10

15

15

15

17

20

25

8. Тұрғын үйге мұқтаж студенттердің жалпы санына шаққандағы жатақханамен қамтамасыз етілген студенттердің үлесі

Әкім.

есеб. де-ректері%

65

67

70

70

70

72

75

9. Электронды оқыту жүйесін енгізген мемлекеттік жоғары оқу орындарының, олардың жалпы санынан үлесі

Есеп. дерек-тері

%

0

0

0

0

0

10

50

10. Білім беру жүйесінің сапасы

ДЭФ деректері

Орын

66

93

92

65

64

63

62

11. Менеджмент/басқару мектептерінің сапасы

ДЭФ деректері

Орын

97

104

103

72

71

70

69

12. Ғылыми-зерттеулер және тренингтік қызметтерге жергілікті қол жеткізу

ДЭФ деректері

Орын

68

76

75

60

59

58

57

13. Персоналдар тренингісінің дегейі

ДЭФ деректері

Орын

83

98

97

75

74

73

72

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1, 2.1, 10 Қазақстан Республикасында аккредиттеу органдарын, аккредиттелген білім беру ұйымдарын, білім беру бағдарламаларын тану тетіктерін әзірлеу (казақстандық реестр, Аккредиттеу жөніндегі республикалық кеңес)

х

х

-

-

-

1.2, 2.2, 10 Аккредиттеу рәсімдерін, академиялық біліктіліктерді тануды әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

1.2, 2.3, 10 Шетелдік және ұлттық аккредиттеу органдары таныған аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының мониторингін жүзеге асыру

х

х

х

х

х

3.1, 10 Білім беру стандарттарын әзірлеуге жұмыс берушілерді тарту, жоғары оқу орындарын қазіргі заманғы оқу-зертханалық жабдықтармен жарақтандыру, жоғары оқу орындарын бітірушілердің біліктілігін бағалау бойынша жұмыс берушілер қауымдастығымен ынтымақтастық жасау

-

-

-

х

х

3.2, 10 Жоғары оқу орындарын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз ету, оларды әзірлеу, басып шығару және аудару, оның ішінде мемлекеттік тілде

х

х

х

х

х

4.1, 10, 11 Еліміздің жетекші жоғары оқу орындарына шетелдік ғалымдар мен консультанттарды тарту, ұлттық жоғары оқу орындарына шетелдік оқытушылар мен консультанттарды тарту

х

х

х

х

х

4.2, 10 «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының жеңімпаздарының тағылымдамалары, «Болашақ» халықаралық стипендиясы және басқа да бағдарламалар шеңберінде ПОҚ-тың шетелдерде біліктілігін арттыруды жүзеге асыру

х

х

х

х

х

5. Халықаралық шарттар шеңберінде баламалы алмасуларды жүзеге асыру, сондай-ақ Ауған азаматтарына арналған білім беру бағдарламаларын іске асыру


х

х

х

х

х

6, 10 Елімізде, оның ішінде жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындармен және ҒЗИ-мен жоғары оқу орындарының көпжақты бірлесуі шеңберінде жоғары технологиялық кәсіпорындарда ПОҚ-тың біліктілігін арттыруды, қайта даярлауды, тағылымдамадан өткізуді жүзеге асыру


х

х

х

х

х

7.1,10 Жоғары оқу орындарының құрылымдық бөлімшесі болып табылатын 4 орталық құру: Білім трансфертінің (жоғары ғылыми және инновациялар аймағы) орталығы; Жұмысшы кәсібінің орталығы және Дәнекерлеу орталығы; Тамақ технологиялары бойынша шағын цехы бар азық-түлік қауіпсіздік орталығы.-

-

-

х

х

7.2,10 Жоғары оқу орындарын қазіргі заманғы зертханалық жабдықтармен, оның ішінде жұмыс берушілердің қаражаттарын тарту арқылы қамтамасыз ету.-

-

х

х

х

8.1, 10 Жоғары оқу орындарымен жатақханалардың құрылысы

х

-

-

х

х

8.2, 10 Жоғары оқу орындарында спорттық секциялар желісін кеңейтух

х

х

х

х

9, 10 Жоғары оқу орындарын электрондық оқыту жүйесіне (e-learning) қосу

-

-

-

х

х

10,11,12 Жоғары білім беру саласында имидждік саясат жөнінде іс-шаралар өткізу


х

х

х

х

х

11.1 Білім беруде менеджмент орталығын құрух

-

-

-

-

11.2 МВА білім беру бағдарламаларына талаптарды әзірлеу

-

х

х

-

-

12, 13 Жоғары оқу орындары жанындағы кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталықтарында арнайы ғылыми-зерттеу мен тренингтік қызметтерді жүзеге асыру

х

х

х

х

х

1.4.3-міндет. Экономика саласы, оның ішінде елімізді индустриялық-инновациялық дамыту жобалары үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:


1. Шарт негізінде оқитын студенттердің жалпы санынан жұмыс берушілердің, шетелдік инвесторлардың қаражаты есебінен техникалық мамандықтарда оқитын студенттердің үлесі ұлғаяды

Әкім.

есеп. деректері%

1

1

1,5

1,6

1,6

2

2

2. Бітірушілердің жалпы санынан экономиканың басым секторлары бойынша жетекші компаниялар, жоғары оқу орындар мен ғылыми ұйымдарға жұмысқа орналасқан Назарбаев Университетін бітірушілердің үлесі

Универ-ситеттің дерек-тері

%

-

-

-

-

-

-

20

3. Жұмыспен қамтамасыз ету мүмкіндігімен өндірістік практика базаларымен қамтамасыз ету үшін жұмыс берушілермен шартқа отырған жоғары оқу орындарының үлесі

Әкім.

есеп. дерек-тері%

20

25

30

35

40

42

45

4. Азаматтық жоғары оқу орындарының білім беру қызметін жеке инвестициялар есебінен қаржыландырудың үлесі

Есеп. деректері

%

0

0

0

0,5

1

2

10

5. Азаматтық жоғары оқу орындарының ғылыми және инновациялық қызметін жеке инвестициялар есебінен қаржыландырудың үлесі

Есеп. дерек-тері

%

0

0

0

0,5

1

2

10

6. Электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызмет көрсетудің саны

Есеп. дерек-тері

Ед.

0

0

0

2

2

3

3

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Жұмыс берушілермен, әлеуметтік әріптестермен келісімдер жасау және ҮИИД шеңберінде кадрлар даярлау үшін олардың гранттар мен стипендияларды бөлуі

(ҮИИД-дің әр жобасынан 5 грант/стипендия, жобалар саны - 101)
х

х

х

х

х

2. Назарбаев Университеті бітірушілерін жұмысқа орналастыру үшін бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін өткізу

-

-

-

-

х

3.1 Жоғары оқу орындары, ғылыми ұйымдар және жүйе құрушы өнеркәсіп кәсіпорындары арасында өндірістік практика базасын қалыптастыруға келісімдер жасау

х

х

х

х

х

3.2 ҮИИД-ні іске асыратын 35 кәсіпорынның базасында өндірістік практика базасын құру. ҮИИД жобаларына базалық жоғары оқу орындарын бекіту

х

х

х

х

х

3.3 Бітірушілерді экономиканың басым секторларына жұмысқа орналастыру үшін бос орындардың жәрмеңкесін өткізу

-

-

-

х

х

4, 5 Жеке инвестициялар есебінен азаматтық жоғары оқу орындарының білім беру, ғылыми және инновациялық қызметін қаржыландыруды ұлғайту жұмыстарын жүргізу, жоғары оқу орындарының әлеуметтік әріптестермен келісімдер жасауы

-

-

-

-

х

6. Үш мемлекеттік қызмет көрсетуді электронды форматқа көшіру:

- Қазақстан Республикасының білім беру органдарынан, ғылым және оқу мекемелерінен шыққан ресми құжаттарды апостилдеу рәсімін жекелей автоматтандыру (Үкіметтің электронды порталы арқылы осы қызметтерді беруге өтілімдерді ұсынуды автоматтандыру);

- «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау рәсімдерін жекелей автоматтандыру;

- білім туралы құжаттарды нострификациялау және тану рәсімдерін автоматтандыру.


-

-
-

х

х


-

х

х


-

х

х


х

х

х


х

1.4.4-міндет. Жоғары білім беру жүйесі барлық деңгейлерде транспарентті, басқару мен қаржыландырудын қазіргі заманғы тетіктері енгізілді, жемқорлықтың деңгейі айтарлықтай төмендеді


1. Корпоративтік басқару принциптерін енгізген және қоғамдық бақылау жүйісімен қамтылған азаматтық жоғары оқу орындарының үлесі

Әкім.

есеп. де-ректері%

10

44

45

50

55

60

65

2. Жоспарланған тексерулер санының азаюы

Тексеру-лер нәти-желерінің деректері

Бір-лік

26

55

50

50

45

40

35

3. Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеуге және жүргізуге байланысты операциялық шығындардың (рұқсат алу, лицензия алу, сертификат алу, аккредитация, консультация алу) 2011 жылға қарай 30 %-ға және 2015 жылға қарай 2011 жылмен салыстырғанда тағы 30 %-ға төмендеуі

Есеп. дерек-тері

%

-

30

-

-

-

30

-

4. Қабылданатын шешімдердің ашықтығы

ДЭФ деректері

Орын

83

75

74

46

45

44

43

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.1 Жоғары оқу орындарының академиялық және басқару қызметінде жоғары оқу орындарының дербестік принциптерін іске асыру

х

х

х

х

х

1.2 Жемқорлық көріністеріне жол бермеу үшін басқарудың демократиялық қағидалары мен білім беру технологияларын енгізу, білім беруді дамытуда қамқоршылық кеңестің пәрменді қоғамдық қатысудың тетіктерін әзірлеу

х

х

х

х

х

1.3 Барлық аккредиттелген жоғары оқу орындарының сайлану бөлігінде мемлекеттік жоғары оқу орындары ректорларын тағайындау тетіктерін қайта қарау

-

-

х

х

х

1.4 Жоғары оқу орындарында тәрбие жұмыстарын күшейту арқылы жастардың бәсекелестік артықшылығын қалыптастыруға ықпал ету


х

х

х

х

х

2. Тәуекелдік бағалау жүйесіне сәйкес тексеру жоспарын әзірлеу


х

х

х

х

х

3. Нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу


-

х

-

-

х

4. Министрліктің имидждік саясаты бойынша іс-шаралар өткізу, оның ішінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы бөлігінде


х

х

х

х

х

Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет