Қазіргі байланысты ұйымдастыруды талдаужүктеу 1.2 Mb.
бет2/7
Дата09.06.2016
өлшемі1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Бұғатталмайтын кросс – коммутация мүмкіндіктері. Кестеде белгіленген немесе STM-N ағындар, 2 Мбит/с bkb ағындар эквивалентті санымен, немесе коммутацияланатын виртуалдық контейнерлер (VC) деңгейімен берілген, және әдетте мультиплексорға максималды жүктемемен үйлестіріледі және мультиплексордың өзінің кросс – коммутацияс мүмкіндігін сипаттайды. Бірақта, мультиплексорды блоктап құрғанда, ол кросс – коммутатордың блок ретіндегі мүмкіндіктерін сипаттайды.

Жабдықты пайдалану варианттары. Мультиплексорлар терминалдық мультиплексорлар (ТМ), концентраторлар (Н), регенераторлар (R), енгізу/шығару мультиплексорлары (ADM) фнукциясы орындауы мүмкін. Кейінгілері өз кезегінде жолдық арнажолдарда немесе «сақина» топологиясында пайдаланылуы мүмкін.

F интерфейсі. F интерфейсі оператор терминалын қосуға арналған, ол ретінде әдетте дербес компьютер пайдаланылады. Оның көмегімен ағымдық жағдайды бақылайды, авариялық сигнализация функциясын іске асырады және синхрондық мультиплекстор конфигурациясын басқарады. Әдетте терминалды мультиплексторға V.24/RS232C интерфейсі бар және тарату жылдамдығы 9,6 немесе 19,2 Кбит/с тізбекті порт арқылы жалғайды.

Қызметтік арналар. Қызметтік арналар SOH бөлімдік басы сәйкесті байттарды көмегімен ұйымдастырылады. Формальды түрде бұл D1-D12, E1-E2, Z1-Z2 байттары немесе басқа резервтік байттар болуы мүмкін. Әрбір осындай байт 64 Кбит/с каналдарды қалыптастыруға эквиваленті. Әдетте бұл қажетті өткізгіштік қабілеті 64, 192, 256, 512 немесе 576 Кбит/с бойынша конфигурация жасайтын 4 арнаға дейін қалыптастыратын D4-D12 байттары немесе екісымды 2 қызметтік аналогтық арнаны қалыптастыруға мүмкіндік беретін және кәдімгі телефондық аппараттарды жалғау мүмкіндігі бар Е1-Е2 байттары. Осыдан басқа тарату жылдамдығы 64 Кбит/с немесе 2 Кбит/с G.703 интерфейсі бар 4 арнаға дейін құруға болады.

ЭМ-мен басқарылатын мультиплексорлар максималды саны. Осы сан әдетте компания проспектілерінде жария етілмейді, бірақ маңызды эксплуатациялық сипаттама болып табылады. Ол көп факторларға тәуелді, соның ішінде ПК оперативті жарысы сыйымдылығына, басқару жүйесіне және ЭМ-ды құрайтын жабдық деректер базасы рұқсатты көлеміне.

Электрқоректену. SMA1/4 R2 аппаратурасы жерге қосылған плюсы бар, кернеуі 48-75 В тұрақты ток қоректену көзінен қоректенеді.

Бір қатарлы комплектілі аппаратураның тұтыну қуаты ЭО-160 Вт, ал екі қатарынікі – 125-300 Вт (комплектациясына байланысты).

Синхрондау беруші генерат келесі көздерден синхрондалуы мүмкін:


 • жолдық сигнал STM-1/4;

 • компоненттік сигнал STM-1;

 • компоненттік сигнал 2048 Кбит/с немесе 140 Кбит/с;

 • ішкі генератор.

Оперативті ажыратып қосу және резервтеу STM-1/4 аппаратурасы TU-12 және AU-4 деңгейлерінде оперативтік ажыратып қосудың келесі түрлерін орындайды:

 • біржақты;

 • екі жақты;

 • шлейф;

 • циркулярлық (бір бастапқы портқа бірнеше біржақты арнажолдарды параллель қосу).

Аппаратура мултиплексорлық бөлімдерді (1+1), сақиналық құрылымда тракторды (1+1), блоктарды (1+1 және 1:N) автоматты резервтеу мүмкін болады.

Баған типі және блоктар номенклатурасы. әдетте бағанның жбдықтың жинақы (компакты), блоктарын қою үшін 2 немесе 3 полкасы болады. SDH жабдығы екі стандарттаңы бағандарды (стойка) шығарады: европалық (2,2 × 0,6 × 0,3 м) немесе американдық блоктар екі бөлікке бөлінеді. Жоғарғы бөлігі байланыс интерфейстері арнайы облысы болып табылады, онда сыртқы интерфейстік карталар жатады. Бір немесе бірнеше полкамен жабдықталған төменгі бөлік ауысымды бөліктерді қоюға арналған. Мультиплексорлардың блоктық конструкциясы бар және де барлық ауысымды блоктар сыртқы шина арқылы өзара әрекеттеседі. Ауысымды блоктар 5 категорияға бөлінеді: • синхрондық интерфейстік блоктар SIU немесе жолдық шығыстар блоктары;

 • қол жеткізу арналары интерфейстік блоктары TIU;

 • орталық блоктар SSU, BCU, MSU;

 • коммутациялайтын үйлестіруші блоктар BBU, SMU, PPU;

 • арнайы блоктар, мысалы OAU бөлімдік басымен байланыс блогы.

Әдетте ауысымды блоктары бар комплектіде интерфейстік картаның 5 түрі пайдаланылады:

 • SCI - SIU блоктарымен деректер арналары байланысы үшін және тестілеу жүргізу үшін;

 • TSI, қол жеткізу арналары және TIU болктары сыртқы интерфейс ретінде пайдаланылатын;

 • MCI синхронизация порттарының CCU орталық синхросигнал генераторымен байланысы үшін және де ПК мен ЛВС порттарының басқару блоктарымен және MCU байланысы;

 • OAI деректер және OAU блоктары арасындғы байланыс үшін.;

Магистральдың қажетті сыйымдылығын қамтамасыз ету үшін аппаратураны пайдаланамыз.

SMA – 1/4/. Пакет сыйымдылығы STM-1, ИКМ-30 тарату жүйесінің 63 шығыс сигналы (1890 арна). Жолдық сигналды тарату жылдамдығы 155 Мбит/с-ке тең.

Жолдық арналарды тұрғызу екі вариантпен болуы мүмкін. Бірінші вариантта регенерациялық пунктінің жабдығы ретінде SLR-1/4 (Synchronous Line Regenerator) аппаратурасы пайдаланылады. Екінші вариантта SLT-1/4 (Synchronous Line Terminal) аппаратурасы SMA-1/4 пен бірге пайдаланылады. 2.2 – суретте SLR-1/4-ті пайдаланумен жолдық арнажолды ұйымдастыру схемасы көрсетілген, ал 2.3-суретте SLT-1/4-ті пайдаланумен.2.2 – сурет. SLR-1/4-ті пайдаланумен жолдық арнажол құрылымы


2.3 – сурет. SLT-1/4-ті пайдаланумен жолдық арнажол құрылымы.

SLR-1/4-ті қолданумен жолдық арнажолды құруға кететін шығындар SLT-1/4-ті пайдаланғаннан гөрі азғантай. Бірақта регенерациялық пунктерде SLT-1/4 аппаратурасын пайдалану олар арналар тобын бөлуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді, олар тарату жылдамдығы 2Мбит/с; 8Мбит/с; 34 Мбит/с; 140 Мбит/с; 155 Мбит/с ағындардан тұруы мүмкін. Және де 155 Мбит/с тарату жылдамдығы бар ағындарды бөлу электрлік түрде де оптикалық түрде болуы мүмкін. Сондықтан жоғарды айтылған негізінде бірінші де, сондай-ақ екінші вариантты да пайдаланған тиімді.

Қандай да болмасын деңгейдегі мультиплексорлар үшін қол жеткізу арналары электрлік (PDH) немесе оптикалық (SDH) болуы мүмкін. PDH қол жеткізу арналары үшін стандартты жылдамдықтар жиынтығы 2, 31, 140 Мбит/с европалық иерархияға сәйкес, бірақта әдетте 8 Мбит/с қосылмайды. Оптикалық қол жеткізу арналарының болуы мультиплексорларды SDH жолдық арнажолдарында регенераторлар ретінде, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі сақиналарды қосу схемаларында пайдалануға мүмкіндік береді.


2.2 – кесте. SMA-1/4 мультиплексоры сипаттамалары

Көрсеткіші


Semen's

STM-1Модель


SMA-1/4

PDH қол жеткізу арналары, Мбит /с

2.34, 140

SDH қол жеткізу арналары, Мбит /с

155

Әрбір порт үшін интерфейстік картадағы порттар саны, Мбит/с

21(2). 3(34). 1 (140.155)

Интерфейстік карта саны

6 (3-3)

Кіріс бойынша қорғалған режим типі

6:0,5:1

Мультиплексорға максималды жүктеме (қорғалған режимде)

126/252×2. 6/12×34. 16×140

Жолдық арналар (агрегаттық шығыстар), Мбит/с

155 (эл.. опт.)

Маршрут және кіріс бойынша қорғалған режим типі

1:1, 1-1

Қол жеткізу арналары жергілікті коммутация типі

К-л, -к-, л-л

Бұғатталмайтын кросс – коммутация мүмкіндігі

1008×2Мбит/с

Баған компакты блоктарының өлшемдері

(биіктігі × ені × тереңдігі), мм575×515×280
1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет