Бухгалтерлік есепке заңнамалы- нормативтік құжаттардың әдістемелік жинағы 0705002 «Бухгалтерлік есеп және аудит»жүктеу 7.96 Mb.
бет3/45
Дата04.07.2016
өлшемі7.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

10. «Шығыстар» 7 бөлімінің шоттары
53. «Шығыстар» 7 бөлімінің шоттары шығыстарды есепке алуға арналған.

«Шығыстар» 7 бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

7000 – «Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны»;

7100 – «Өнімді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар»;

7200 – «Әкімшілік шығыстар»;

7300 – «Қаржыландыруға арналған шығыстар»;

7400 – «Басқа да шығыстар»;

7500 – «Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар»;

7600 – «Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалдағы үлесі»;

7700 – «Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар».

Есепті кезеңнің соңында осы бөлімнің шоттары 5610 – «Қорытынды пайда (қорытынды залал)» тобының шоттарына жабылады.

54. 7000 «Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны» кіші бөлімі сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құнын есепке алуға арналған.

7010 – «Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны», онда сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны ескеріледі.

55. 7100 – «Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар» кіші бөлімі өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

7110 – «Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар» онда өнімдерді сатумен және қызметтер көрсетумен байланысты шығыстар есепке алынады.

56. 7200 «Әкімшілік шығыстар» кіші бөлімі әкімшілік шығыстарды есепке алуға арналған.

7200 – «Әкімшілік шығыстар», онда өндірістік процеспен байланысты емес басқару және шаруашылық шығыстары ескеріледі.

57. 7300 – «Қаржыландыруға арналған шығыстар» кіші бөлімі қаржыландыруға арналған шығыстарды есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

7310 – «Сыйақылар бойынша шығыстар», онда қаржылық міндеттемелер бойынша шығыстар, мысалы, алынған қарыздар бойынша пайыздарды төлеуге арналған шығыстар көрсетіледі;

7320 – «Қаржылық жалдау бойынша пайыздарды төлеуге арналған шығыстар», онда активтерге қаржылық жалдау алынған шығыстар көрсетіледі, мәселен негізгі құралдарға;

7330 – «Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден алынатын шығыстар», онда әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық актив немесе міндеттеменің әділ құнын өзгертуден түсетін шығыстар көрсетіледі;

7340 – «Қаржыландыруға арналған басқа да шығыстар», онда алдындағы топтарда көрсетілмеген қаржыландыруға арналған басқа да шығыстар көрсетіледі.

58. 7400 «Басқа да шығыстар» кіші бөлімі басқа да өндірістік емес шығыстарды есепке алуға арналған, ол әдеттегі қызмет процесіне қарамастан туындайды.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

7410 – «Активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар», онда активтерді сату, өтеусіз беру және есептен шығару жөніндегі шығыстар, мысалы негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, қаржылық активтерді сату, өтеусіз беру және есептен шығару жөніндегі шығыстар, бөлшектеу жөніндегі шығыстар ескеріледі;

7420 – «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар», онда активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар ескеріледі;

7430 – «Бағамдық айырма бойынша шығыстар», онда шетелдік қызметке бағамдық айырма бойынша шығыстарды қоспағанда ағымдағы кезеңде олар бастапқы танылған немесе алдыңғы қаржылық есептерде берілгендермен салыстырғандағы бағамдар бойынша ұйымдардың есептілікте монетарлық баптарды өтеу кезінде немесе монетарлық баптарды беру кезінде туындайтын бағамдық айырмалар бойынша шығыстар ескеріледі;

7440 – «Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар», онда резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар ескеріледі;

7450 – «Операциялық жалдау бойынша шығыстар», онда операциялық жалдау бойынша шығыстар ескеріледі;

7460 – «Биологиялық активтердің әділ құнын өзгертуден түсетін шығыстар», онда биологиялық активтердің әділ құнын өзгертуден түсетін шығыстар ескеріледі;

7470 – «Басқа да кірістер», онда өткен топтарда көрсетілмеген басқа да шығыстар ескеріледі:

шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыптары;

түгендеу кезінде анықталған материалдық құндылықтардың жетіспеуі;

келтірілген шығындарды өтеу;

сот шығындарын және төрелік алымдарды өтеуге арналған шығыс;

ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарға арналған шығыстар;

бағалауға және барлауға арналған, капиталдандыруға жатпайтын шығыстар;

қызметкерлерге сыйақылар бойынша актуарлы шығындар;

сақтандыру жағдайлар бойынша шығындар;

өзге де шығыстар.

59. 7500 «Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар» кіші бөлімі қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстарды есепке алуға арналған.

7510 – «Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар», онда қысқартылатын қызметпен байланысты міндеттемелер бойынша сатылған активтер немесе есеп айырысулар бойынша шығыстар ескеріледі.

60. 7600 «Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалындағы үлес» кіші бөлімі үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалына үлесті көрсетуге арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

7610 – «Қауымдастырылған ұйымдардың залалындағы үлес», онда үлестік қатысу әдісімен ескерілетін қауымдастырылған ұйымдардың залалындағы үлесі ескеріледі;

7620 – «Бірлескен ұйымдардың залалындағы үлес» онда үлестік қатысу әдісімен ескерілетін бірлескен ұйымдардың залалындағы үлесі ескеріледі.

61. 7700 - «Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар» кіші бөлімі корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

7710 – «Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар», онда корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар ескеріледі.
11. «Өндірістік есепке алу шоттары» 8 бөлімінің шоттары
62. «Өндірістік есепке алу шоттары» 8 бөлімінің шоттары ұйымдардың өнімді өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындарын есепке алуға арналған. Осы бөлімнің шоттарында олардың пайда болу орындары және басқа да белгілері бойынша шығындарды топтау, сондай-ақ дайын өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау жүзеге асырылады.

«Өндірістік есепке алу шоттары» 8 бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

8100 – «Негізгі өндіріс»;

8200 – «Жеке меншік өндірістің жартылай фабрикаттары»;

8300 – «Көмекші өндірістер»;

8400 – «Жүкқұжат шығыстары».

63. 8100 «Негізгі өндіріс» кіші бөлімі негізгі өндірістегі шығындарды есепке алуға арналған.

8110 – «Негізгі өндіріс», онда негізгі өндіріске арналған шығындар, оның ішінде шикізат пен материалдардың шығыс, тікелей негізгі өндірісте айналысатын қызметкерлердің еңбекақысы және еңбекақысының сомасынан шегерімдер, негізгі өндіріске жатқызылған үстеме шығыстар есепке алынады.

64. 8210 – «Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар», онда жартылай фабрикаттарды өндіруге арналған шығындар ескеріледі;

8210 «Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар», онда жартылай фабрикаттарды өндіруге арналған шығыстар есепке алынады;

65. 8300 «Көмекші өндірістер» көмекші өндіріс шығындарын есепке алуға арналған.

8310 «Көмекші өндірістер», онда ұйымның негізгі өндірісіне қатысты көмекші болып табылатын өндірістердің шығындары есепке алынады.

66. 8400 «Жүкқұжат шығыстары» кіші бөлімі жүкқұжат шығыстарын есепке алуға арналған.

8410 – «Жүкқұжат шығыстары», онда негізгі және қосымша өндірістер, сондай-ақ жеке өндірілген жартылай фабрикаттар бойынша жүкқұжат шығыстары көрсетіледі.


Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына қосымша
1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер
1000

Ақша қаражаттары

1010

Кассадағы ақша қаражаты

1020

Жолдағы ақша қаражаты

1030

Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты

1040

Карт-шоттардағы ақша қаражаты

1050

Жинақ шоттарындағы қаражаты

1060

Өзге ақша қаражаты1100

Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

1110

Қысқа мерзімді берілген қарыздар

1120

Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер

1130

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар

1140

Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

1150

Өзге қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар1200

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1210

Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1220

Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1230

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1240

Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1250

Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1260

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1270

Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар

1280

Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1290

Күмәнді талаптар бойынша резерв1300

Қорлар

1310

Шикізат және материалдар

1320

Дайын өнім

1330

Тауарлар

1340

Аяқталмаған өндіріс

1350

Өзге қорлар

1360

Қорларды есептен шығару бойынша резерв1400

Ағымдағы салықтық активтер

1410

Корпорациялық табыс салығы

1420

Қосылған құн салығы

1430

Өзге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер1500

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

1510

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

1520

Сатуға арналған істен шығатын топ1600

Өзге қысқа мерзімді активтер

1610

Берілген қысқа мерзімді аванстар

1620

Алдағы кезеңдердің шығыстары

1630

Өзге қысқа мерзімді активтер2-бөлім. Ұзақ мерзімді активтер
2000

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

2010

Ұзақ мерзімді берілген қарыздар

2020

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар

2030

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

2040

Өзге ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар2100

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 

2110

Сатып алушылар мен тапсырысшылардың  ұзақ мерзімді берешегі

2120

Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2130

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2140

Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2150

Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2160

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

2170

Алуға арналған ұзақ мерзімді сыйақылар

2180

Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек2200

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар

2210

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар2300

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 

2310

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 

2320

Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы

2330

Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан шығын2400

Негізгі құралдар

2410

Негізгі құралдар

2420

Негізгі құралдардың амортизациясы

2430

Негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын шығындар2500

Биологиялық активтер

2510

Өсімдіктер

2520

Жануарлар2600

Барлау және бағалау активтері

2610

Барлау және бағалау активтері

2620

Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы

2630

Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болатын шығындар2700

Материалдық емес активтер

2710

Гудвилл

2720

Гудвиллдің құнсыздануы 

2730

Өзге материалдық емес активтер

2740

Өзге материалдық емес активтердің амортизациясы

2750

Өзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын шығындар2800

Кейінге қалдырылған салықтық активтер

2810

Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық активтер2900

Өзге ұзақ мерзімді активтер

2910

Берілген ұзақ мерзімді аванстар

2920

Алдағы кезеңдердің шығыстары

2930

Аяқталмаған құрылыс

2940

Өзге ұзақ мерзімді активтер3-бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер
3000

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

3010

Қысқа мерзімді банктік қарыздар

3020

Уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің лицензиясыз банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан алынатын қысқа мерзімді қарыздар

3030

Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3040

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігі

3050

Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер3100

Салықтар бойынша міндеттемелер

3110

Төлеуге тиісті корпорациялық табыс салығы

3120

Жеке табыс салығы

3130

Қосылған құн салығы

3140

Акциздер

3150

Әлеуметтік салық

3160

Жер салығы

3170

Көлік құралдары салығы

3180

Мүлік салығы

3190

Өзге салықтар3200

Басқа да міндетті және еркін төлемдер бойынша міндеттемелер

3210

Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер

3220

Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер

3230

Басқа да міндетті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер

3240

Басқа да еркін төлемдер бойынша өзге міндеттемелер3300

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3310

Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек

3320

Еншілес ұйымдарға берілетін қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3330

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3340

Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3350

Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек

3360

Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек

3370

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі 

3380

Төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар

3390

Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек3400

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

3410

Қысқа мерзімді кепілгерлік міндеттемелер

3420

Заңды наразылықтар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер

3430

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

3440

Өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері3500

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

3510

Алынған қысқа мерзімді аванстар

3520

Алдағы кезеңдердің кірістері

3530

Сатуға арналған істен шығатын топтың міндеттемелері

3540

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер4-бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
4000

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

4010

Ұзақ мерзімді банктік қарыздар

4020

Уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің лицензиясыз банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан алынатын ұзақ мерзімді қарыздар

4030

Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер4100

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4110

Берушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді берешек

4120

Еншілес ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4130

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4140

Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4150

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек 

4160

Төлеуге арналған ұзақ мерзімді сыйақылар

4170

Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек4200

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4210

Ұзақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер

4220

Заңды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4230

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4240

Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері4300

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер

4310

Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелері4400

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

4410

Алынған ұзақ мерзімді аванстар

4420

Алдағы кезеңдердің кірістері

4430

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер5-бөлім. Капитал мен резервтер
5000

Жарғылық капитал

5010

Артықшылықты акциялар

5020

Қарапайым акциялар

5030

Салымдар мен пай5100

Төленбеген капитал

5110

Төленбеген капитал5200

Сатып алынған меншікті үлес құралдары

5210

Сатып алынған меншікті үлес құралдары5300

Эмиссиялық кіріс

5310

Эмиссиялық кіріс5400

Резервтер

5410

Құрылтайшы құжаттармен белгіленген резервтік капитал

5420

Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв

5430

Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв

5450

Шетел қызметі бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған резерв 

5460

Өзге резервтер5500

Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)

5510

Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы)

5520

Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы)5600

Қорытынды кіріс (қорытынды залал)

5610

Қорытынды кіріс (қорытынды залал)
6-бөлім. Кірістер

6000

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс

6010

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс

6020

Сатылған өнімді қайтару

6030

Бағадан және сатудан жеңілдіктер6100

Қаржыландырудан түскен кірістер

6110

Сыйақылар бойынша кірістер

6120

Дивидендтер бойынша кірістер 

6130

Қаржылық жалдаудан түскен кірістер

6140

Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен болатын операциялардан түскен кірістер

6150

Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер 

6160

Қаржыландырудан түскен өзге кірістер6200

Өзге кірістер

6210

Активтерді істен шығарудан түскен кірістер

6220

Өтеусіз алынған активтерден алынған кірістер

6230

Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер

6240

Құнсызданудан шығындарды қалпына келтіруден түскен кірістер

6250

Бағам айырмасынан түскен кірістер

6260

Операциялық жалдаудан түскен кірістер

6270

Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер

6280

Өзге кірістер6300

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер

6310

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер6400

Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын ұйымның пайда үлесі

6410

Қауымдастырылған ұйымдардың пайда үлесі

6420

Бірлескен ұйымдардың пайда үлесі7-бөлім. Шығыстар
7000

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

7010

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны7100

Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар

7110

Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар7200

Әкімшілік шығыстар

7210

Әкімшілік шығыстар7300

Қаржыландыруға шығыстар

7310

Сыйақылар бойынша шығыстар

7320

Қаржылық жалдау бойынша пайыз төлеуге шығатын шығыстар

7330

Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар

7340

Қаржыландыруға өзге шығыстар7400

Өзге шығыстар

7410

Активтердің істен шығуы бойынша шығыстар

7420

Активтердің құнсыздануы бойынша шығыстар

7430

Бағам айырмасы бойынша шығыстар

7440

Резерв құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар

7450

Операциялық жалдау бойынша шығыстар

7460

Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар

7470

Өзге шығыстар7500

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар

7510

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар7600

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұйымның шығын үлесі

7610

Қауымдастырылған ұйымдардың шығын үлесі

7620

Бірлескен ұйымдардың шығын үлесі7700

Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар

7710

Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар8-бөлім. Өндірістік есептің шоттары

8100

Негізгі өндіріс

8110

Негізгі өндіріс

8200

Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар

8210

Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар

8300

Көмекші өндірістер

8310

Көмекші өндірістер

8400

Жүкқұжат шығыстары

8410

Жүкқұжат шығыстары
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет