Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстанжүктеу 11.22 Mb.
бет6/74
Дата23.02.2016
өлшемі11.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
өндiрiсi саласындағы уәкiлеттi орган

576-10-бап. Биоотын айналымы саласындағы уәкiлеттi орган

 

4-бөлiм. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу33-тарау. Негiзгi ережелер

577-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң мiндеттерi

578-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң тәртібі

579-бап. Өтiнiш жасау

580-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi болдырмайтын мән-жайлар

581-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартпауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар

582-бап. Прокурорлық қадағалау

583-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуде прокурордың заңдылықты қамтамасыз ету жөніндегі өкiлеттiгi 

34-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысушылар, олардың құқықтары мен мiндеттерi584-бап. Өзi жөнiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзiлiп жатқан адам

585-бап. Жәбірленушi

586-бап. Жеке адамның заңды өкiлдерi

587-бап. Заңды тұлғаның заңды өкiлдерi

588-бап. Қорғаушы

589-бап. Қорғаушының мiндеттi түрде қатысуы

590-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу

591-бап. Қорғаушыдан бас тарту

592-бап. Қорғаушының өкiлеттiгi

593-бап. Жәбірленушiнiң өкiлi

594-бап. Куә

595-бап. Куәгер

596-бап. Маман

597-бап. Сарапшы

598-бап. Аудармашы

599-бап. Прокурор

600-бап. Iс жүргiзу мiндеттерiн орындамағаны үшiн жауаптылық

601-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысу мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар

602-бап. Iс жүргiзуге қатысуына жол берiлмейтiн адамдарды қатыстырудан бас тарту

603-бап. Жәбірленушi, куә, сарапшы, маман, аудармашы немесе куәгер шығындарының орнын толтыру 

35-тарау. Дәлелдемелер және дәлелдеу604-бап. Дәлелдемелер

605-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша дәлелденуге тиiс мән-жайлар

606-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартылатын адамның түсiнiктемесi, жәбірленушiнiң және куәнiң жауаптары

607-бап. Дәлелдеу мiндетi және дәлелдемелер табыс ету

608-бап. Дәлелдеуден босатудың негiздерi

609-бап. Дәлелдемелермен қамтамасыз ету

610-бап. Дәлелдемелермен қамтамасыз ету туралы арыз

611-бап. Сараптама тағайындау және жүргiзу

612-бап. Сарапшының қорытындысы

612-1-бап. Yлгiлердi алу

612-2-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның, сондай-ақ сарапшының үлгiлердi алуы

612-3-бап. Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау

613-бап. Заттай дәлелдемелер

614-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама

615-бап. Құжаттар

616-бап. Қосымша мәлiметтер талап ету

617-бап. Дәлелдемелердi бағалау

 

36-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларын қолдану618-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шаралары

619-бап. Жеткізу

620-бап. Әкiмшiлiк ұстау

621-бап. Әкiмшiлiк ұстаудың тәртібі

622-бап. Әкiмшiлiк ұстау мерзiмдерi

623-бап. Мерзiмдi есептеу

624-бап. Әкiмшiлiк ұстауға тартылған адамдарды ұстау орны мен тәртібі

625-бап. Алып келу

625-1-бап. Жүрiп-тұру еркiндiгiн алдын ала шектеу

626-бап. Адамның жеке басын тексеру және оның қолындағы заттарды тексеру

627-бап. Көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi тексеру

627-1-бап. Тексеру

627-2-бап. Тексеру жүргiзудiң жалпы ережелерi

628-бап. Жеке адамның қолындағы заттар мен құжаттарды алып қою

629-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi жүргiзуден шеттету және мас күйiн куәландыру

630-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi ұстау, жеткізу және пайдалануға тыйым салу

631-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi аумақтарды, үй-жайларды, тауарларды, өзге де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды тексеру

632-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi құжаттар мен мүлiктi алып қою

632-1-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу

633-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларына шағым беру 

37-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғау634-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғаудың дәлелдерi мен негiздемесi

635-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама

636-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға құқығы бар лауазымды адамдар

637-бап. Прокурордың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғауы

638-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасау мерзiмдерi

639-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайтын жағдайлар

640-бап. Хаттаманы (прокурордың қаулысын) iстi қарау үшiн жiберу

641-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi iстi қарауға бергенге дейiн қысқарту 

38-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау642-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарайтын орын

643-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға әзiрлеу

644-бап. Судьяның, алқалы орган мүшесiнiң, лауазымды адамның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар

645-бап. Судьяның, алқалы орган мүшесiнiң, лауазымды адамның өздiгiнен бас тартуы және олардан бас тарту

646-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға әзiрлеу кезiнде судья, орган (лауазымды адам) қабылдайтын шешiм

647-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау мерзiмдерi

648-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау тәртібі

649-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау кезiнде анықтауға жататын мән-жайлар

650-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау нәтижелерi бойынша шешiмдердiң түрлерi

651-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулы

652-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыны хабарлау және қаулының көшiрмесiн тапсыру

653-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша ұйғарым

654-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныс

 

39-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енбеген қаулыларды қайта қарау655-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру құқығы

656-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру тәртібі

657-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру мерзiмi

658-бап. Шағымның (наразылықтың) мазмұны

659-бап. Шағым берiлуiне немесе наразылық келтiрiлуiне байланысты қаулының орындалуын тоқтата тұру

660-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарау мерзiмдерi

661-бап. Судьяның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулысына шағымды, наразылықты судьяның жеке-дара қарауы

662-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарауға әзiрлеу

663-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарау

664-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық жөніндегі шешiм

665-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту негiздерi

666-бап. Судьяның, органның (лауазымды адамның) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда баяндалған iстiң нақты мән-жайлары туралы тұжырымдарының шағымды, наразылықты қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сай келмеуi

667-бап. Әкiмшiлiк жауаптылық туралы заңды дұрыс қолданбау

668-бап. Осы Кодекстiң iс жүргiзу нормаларының едәуiр бұзылуы

669-бап. Қаулымен қолданылған әкiмшiлiк жазаның жасалған құқық бұзушылық сипатына, кiнәлiнiң жеке басына немесе заңды тұлғаның мүлiктiк қаржы жағдайына сай келмеуi

670-бап. Iс жүргiзудi қысқарту туралы қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту

671-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық жөніндегі ұйғарымды жария ету

 

40-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөніндегі ұйғарымдарды қайта қарау672-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөніндегі ұйғарымдарды қайта қараудың ерекше тәртібі

673-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөніндегі ұйғарымдарды қайта қарауға құқықты соттар

674-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларға және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөніндегі ұйғарымдарға наразылық келтiру

675-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын тоқтата тұру

676-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотында қайта қарау

 

41-тарау. Ақтау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерiмен келтiрiлген зиянды өтеу677-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартылған адамның кiнәсіздiгiн тану жолымен ақтау

678-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерi нәтижесiнде келтiрiлген зиянды өтеттiруге құқығы бар адамдар

679-бап. Өтеуге жататын зиян

680-бап. Зиянды өтеттiру құқығын тану

681-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу

682-бап. Моральдық зиянның зардаптарын жою

683-бап. Талаптар қою мерзiмдерi

684-бап. Заңды тұлғалардың зиянын өтеу

685-бап. Құқықтарды талап-арыз тәртібімен қалпына келтiру

 

42-тарау. Артықшылықтары және әкiмшiлiк жауаптылықтан қорғанышы бар адамдардың iстерi бойынша iс жүргiзу ерекшелiктерi686-бап. Қазақстан Республикасы Парламентi депутатының әкiмшiлiк жауаптылығы

687-бап. Президенттiкке, Парламент депутаттығына кандидаттардың әкiмшiлiк жауаптылығы

688-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi Төрағасының немесе мүшелерiнiң әкiмшiлiк жауаптылығы

689-бап. Судьяның әкiмшiлiк жауаптылығы

690-бап. Қазақстан Республикасы Бас прокурорының әкiмшiлiк жауаптылығы

691-бап. Судьяның Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаты не Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшелерiне, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас прокурорына қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауы

692-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан дипломатиялық қорғанышы бар адамдар

693-бап. Дипломатиялық қорғанышты пайдаланатын адамдарды тексеру, әкiмшiлiк ұстау және алып келу

694-бап. Айғақ беруден дипломатиялық қорғаныш

695-бап. Үй-жайлардың және құжаттардың дипломатиялық қорғанышы 

5-бөлiм. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулылардың орындалуы43-тарау. Негiзгi ережелер

696-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының заңды күшiне енуi

697-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының мiндеттілігi

698-бап. Қаулыны орындауға жолдау

699-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау

700-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты мәселелердi шешу

701-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын кейiнге қалдыру және созу

702-бап. Әкiмшiлiк жазаның орындалуынан босату

703-бап. Салық салу саласында әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындаудың ескiруi

704-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау жөнiнде iс жүргiзудiң аяқталуы

705-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты әрекеттерге шағым жасау 

44-тарау. Әкiмшiлiк жазаның жекелеген түрлерiн орындау тәртібі706-бап. Ескерту жасау туралы қаулының орындалуы

707-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны өз еркiмен орындау

708-бап. Жеке адамға айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату

709-бап. Заңды тұлғаға айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату

709-1-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындатуға жiберудiң тәртібі

710-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде алынатын айыппұл салу туралы қаулыны орындау

711-бап. Айыппұл салу туралы қаулының орындалуы бойынша iс жүргiзудiң аяқталуы

712-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алу туралы қаулының орындалуы

713-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасаудың құралы не нысанасы болған затты тәркiлеу туралы қаулының орындалуы

714-бап. Арнаулы құқықтан айыру туралы қаулыны орындайтын органдар

715-бап. Арнаулы құқықтан айыру туралы қаулыны орындау тәртібі

716-бап. Аң аулау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртібі

717-бап. Радиоэлектронды құралдарды немесе жоғары жиiлiктегi құрылғыларды пайдалану құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртібі

718-бап. Қаруды алып жүру және сақтау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртібі

719-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктілік аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не олардың белгiлi бір қызмет түрiне қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау

720-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктілік аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бір қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындайтын органдар

721-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктілік аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бір қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау тәртібі

722-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктілік аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бір қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру мерзiмдерiн есептеу

723-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу туралы қаулыны орындау

724-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы қаулыны орындау тәртібі

725-бап. Құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы қаулыны орындау

726-бап. Құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы қаулыны орындау жөніндегі шығындар

727-бап. Әкiмшiлiк қамауға алу туралы қаулыны орындау

728-бап. Әкiмшiлiк қамауға алуды өтеуден жалтарудың зардаптары

729-бап. Қаулының мүлiктiк зиянды өтеу бөлiгiнде орындалуы

730-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны жүзеге асыратын органдар

731-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны орындау

732-бап. Жол жүрiсi ережелерiн бiлудi тексеру туралы қаулыны орындау

733-бап. Қаулыны медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бөлiгiнде орындау тәртібі

 

2007.22.05. № 255-III ҚР Заңымен бүкіл мәтін бойынша «әскери комиссариатқа», «әскери комиссариаттың» деген сөздер тиісінше «жергілікті әскери басқару органына», «жергілікті әскери басқару органының» деген сөздермен ауыстырылды (бұр.ред. қара) 

1-бөлiм. Жалпы ережелер 

1-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдар

 

1-бап. Қазақтан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдары

1. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдары Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы осы кодексiнен тұрады. Әкiмшiлiк жауаптылықты көздейтiн өзге заңдар осы Кодекске олар енгiзiлгеннен кейiн ғана қолданылуға тиiс.

«Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының нормаларын қолдану туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 10 шілдедегі № 1 Нормативтік Қаулысын қара

2. Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Конституциясына, халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принциптерi мен нормаларына негiзделедi.

3. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-деликттiк құқықтық қатынастарды реттейтiн халықаралық шарттық және өзге де мiндеттемелерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi мен Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулылары әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың құрамдас бөлiгi болып табылады.

4. Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттар осы Кодекс алдында басымдыққа ие болады және халықаралық шартты қолдану үшiн заң шығару қажет болатын реттердi қоспағанда, тiкелей қолданылады. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарында көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленген болса, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

2-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi

Осы Кодекстiң Ерекше бөлiмiнде көзделген құқық бұзушылық құрамының барлық белгiлерi бар әрекет жасау әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi болып табылады.

2009.10.07 № 180-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2012.27.04. № 15-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 3-бап өзгертілді

3-бап. Бұзылғаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылық көзделетiн ережелердi жергiлiктi өкiлдi органдардың белгiлеуi жөніндегі өкiлеттiгi

1. Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде қоғамдық тәртiп пен қауiпсіздiктi қамтамасыз ету мақсатында облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың, қалалар мен аудандардың жергiлiктi өкiлдi органдары өз құзыреттерi шегiнде, бұзушылығы үшiн адамдардың осы Кодекстiң

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет