Әлеуетті лизинг алушы/кепілгерге ұсынылатын құжаттар тізіміжүктеу 0.82 Mb.
бет2/6
Дата02.07.2016
өлшемі0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қажетті құжаттар (Құжаттар пакеті + үлгілік қорытындыға қойылатын талаптар)

 

Кредиттік тарихы бар субъектінің несие бюросына өзі туралы ақпарат беруге келісімі
Кредиттік тарихы бар субъектінің несие бюросына

өзі туралы ақпарат беруге келісімі

«____» ____________  ___ жылы

жергілікті уақытпен ______ сағ. ______ минут


Жеке тұлға үшін 
_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (аты-жөні (егер болса), туған күні және туған жері, тұрғылықты жері, жеке куәлігінің, құжатының нөмірі мен берілген күні)


 
Заңды тұлға үшін


_______________________________________________________________________________________________

 (толық атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігіне немесе мемлекеттік тіркеу заңдары бойынша заңды тұлғаны теңестіру үшін ресми қолданылатын теңестіру нөміріне сәйкес тіркеу нөмірі)


 
осы келісім оның қаржылық және басқа да мүліктік сипаттағы міндеттемелеріне қатысы жайлы ақпарат береді

______________________________________________________________________________________

 (Ақпарат көздерінің атауын көрсету. Егер келісім барлық мүмкін деректерден ақпарат беретін болса, ол туралы белгі қою қажет),


 
және келешекте көрсетілген дереккөздерге келіп түсетін

_______________________________________________________________________________________ (келешекте келіп түсетін ақпараттарды ашуға келісім болған жағдайда, қол қойылуы тиіс; келешекте келіп түсетін ақпараттарды ашуға келісім болмаған жағдайда, сызықша қойылуы тиіс),

Барлық несие бюросына немесе несие бюроларына берілетін болады (егер осы келісімді ресімдеген ақпарат жеткізуші несие бюросы туралы Заңның 23 бабы 1-2 тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағындағы барлық несие бюроларына ақпарат жеткізсе) 


_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


(несие бюросының атауын көрсету, егер осы келісімді ресімдеген ақпарат жеткізуші несие бюросы туралы Заңның 23 бабына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағындағы барлық несие бюроларына ақпарат жеткізуге міндетті болмаса).

________________________________________________________________________________
 (жеке тұлға үшін: аты-жөні (егер бар болса) өз қолымен көрсетіледі, жеке қолы қойылады; заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға сенімхат түпнұсқасының көшірмесімен, сенімхат негізіндегі заңды тұлғаның атынан қызмет етсе, сенімхат реквизиттерін көрсету арқылы осы келісімге қол қоятын заңды тұлғаның өкілетті тұлғасы қол қояды)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; фамилиясы, инициалы және осы келісімге қатысқан өкілетті тұлғаның қолы).

                                                                                                                                     

 Қосымша № 5


Кредиттік есеп алушыға кредиттік есеп беру үшін кредиттік тарихы бар субъектінің келісімі
  


«___» ___________ ____ жылы

жергілікті уақытпен _____ сағ. _____ минут


Жеке тұлға үшін 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(аты-жөні (егер бар болса), туған күні мен туған жері, тұрғылықты жері, жеке куәландыратын құжат нөмірі мен берілген күні)
 


Заңды тұлға үшін

_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 (толық атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігіне немесе мемлекеттік тіркеу заңдары бойынша заңды тұлғаны теңестіру үшін ресми қолданылатын теңестіру нөміріне сәйкес тіркеу нөмірі)

осы келісім оның қаржылық және несие бюросындағы және келешекте несие бюросына келіп түсетін мүліктік сипаттағы міндеттемелеріне қатысы жайлы ақпарат береді, осы келісімге қатысқан несие бюросынан ақпарат алушы үшін ашылады


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________

 (жеке тұлға үшін: аты-жөні (егер бар болса) өз қолымен көрсетіледі, жеке қолы қойылады; заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға сенімхат түпнұсқасының көшірмесімен, сенімхат негізіндегі заңды тұлғаның атынан қызмет етсе, сенімхат реквизиттерін көрсету арқылы осы келісімге қол қоятын заңды тұлғаның өкілетті тұлғасы қол қояды)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; фамилиясы, инициалы және осы келісімге қатысқан өкілетті тұлғаның қолы).
ТЭН-ге қойылатын негізгі талаптар

 ТЭН-ге қойылатын негізгі талаптар


       

ТЭН әзірлеу кезінде әлеуетті лизинг алушы ұсынылған шығыс мәліметтер мен есептердің жан-жақтылығы мен дұрыстығы үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады. Барлық шығыс мәліметтер мен есептер көлемі үшін оларды алуға дереккөздер көрсетілген. Ұсынылған мәліметтердегі әлеуетті лизинг алушының қасақана жіберілген қателігі өтініштерді қараудан бас тартуға әрі сараптамаларды тоқтатуға негіз болады.
1. Бастапқы жалпы мәліметтер мен шарттар

1.1 Лизингтік мәмілелер атауы.

1.2 Лизингтік мәмілелер қатысушылары (заңды тұлғаның атауы, қысқаша сипаттама).
1.3 Лизингтік мәмілелер жүзеге асырылған орын.
1.4 Лизингтік мәмілелердің мақсаты мен мәні;
негізгі қаражаттарға инвестициялар салудың міндеттері мен бағыттары;
1.5 Мемлекеттік, аймақтық және салалық деңгейдегі лизингтік мәмілелерге/инвестициялық жобаларға қолдау көрсету: Үкімет қаулысымен қабылданған;
Ұлттық, аймақтық және салалық даму бағдарламасына сәйкес;
басым жобалардың Индикативтік тізімі және басқалар болған жағдайда.

1.6 Тасымал, салық, жинақ және кеден төлемдері, жіберу және монтаждау есебімен жергілікті және/немесе шетелдік валютадағы лизингтік іс құны.

Лизинг алушының жеке қаражатымен қатысу көлемі (аванстық төлем)

1.7 Жобаны жүзеге асыру мерзімі мен кестесі (жүзеге асырудың бірінші жылы – ай бойынша).


       
2. Коммерциялық бөлім
2.1 Нарықты зерделеу:

Шығарылатын өнім: шығару көлемі ұйғарылған номенклатура;


қолданыстағы сұраныс құны (негізгі тұтынушылар, қолдану көлемі, баға деңгейі) нарықтағы ұсыныстар құны (негізгі өндірушілер, өндіріс көлемі, баға деңгейі);
сұраныс пен ұсыныстан күтілетін өзгерістер.
2.2 Өнімдерді өткізу бағдарламасы:

өткізудегі саясат (нарыққа кіру, баға қалыптастыру, өнімдерге арналған есеп тәртібі, квота мен лицензиялар алуға қажетті есеп және т.б.);


сату бағдарламасы (әр жылда жобаны жүзеге асыруға); сатудан түсетін кіріс (әр жыл бойынша); сату және тарату кезіндегі шығындар;

2.3 Өндірістік бағдарлама:

өндірістік бағдарламаны таңдау;
нақты өндіріс кестесі (ретке келтіру, белгіленген әлеуетке шығу)
кәсіпорынның номинальды және шынайы қуаттылығын айқындау.
2.4 Өндірістің шикізат, материалдары мен өзге де факторлар нарығын зерттеу және талдау:

өндірістің шикізат пен өзге де факторларына сипаттама; өндірістің шикізат, материалдары мен өзге де факторларына қол жетімділік (өндірістің шикізат, материалдары мен өзге де факторларына арналған есеп тәртібі); жабдықтау бағдарламасы (жобаны жүзеге асыратын әрбір жылда); жеткізу бағдарламасы (әр жылға); өндірістің шикізат, материалдары мен өзге де факторларына кететін жыл сайынғы шығынның сметасы.

       


3. Техникалық бөлім
3.1 Жобаны орналастыру орындарын таңдау негіздемесі:

Жобаны орналастыруға орын таңдау (аймақ) (жобаны орналастыру орнын таңдауға ықпал ететін негізгі факторларды көрсету);


өнімдер мен шикізат нарығын жайғастыру есебі;
жергілікті жағдайлар: инфрақұрылым (тасымал және инженерлік желілердің бар-жоғын көрсету) және әлеуметтік-экономикалық орта (аймақтардағы еңбек ресурстарының барын көрсету).
3.2 Өндірістік алаңдарды таңдау:

орналасқан жері (қала, мекен-жайы); алаңдарды сипаттау (геодезиялық жағдай, алаң ішіндегі жоспарлы және қолданыстағы жерді және алаңнан тыс желілер мен жолдардағы жердің орнын белгілеу арқылы құрылысқа ұйғарылған әрі қолданыстағы сақтау орны мен қоймасы (қолданысын дәлелдеу арқылы), құрылыс пен орынжайлар, өндірістік және қосымша ғимараттардың блогын/модулін үлестіріп көрсету арқылы алаңдар аумағын экспликациялайтын (жобаны жүзеге асыру жоспарланған) ситуациялық жоспар, оларға сипаттама және басқа да жағдайлар);кәсіпорынның өндірістік қуаттылығының таңдаулы алаңына сәйкес (жобаны жүзеге асыру алаңындағы нысандарды қысқаша сипаттау, с.і.: ғимарат, құрылыс (төлқұжат мәліметі, жай-күйі); Құрылыс (эстакадалар, жер асты қоймалары, ұңғымалар) (төлқұжат мәліметі, жай-күйі); Инфрақұрылым: электрмен жабдықтау – трансформаторлық бекеттер, автономды деректер мен алаң ішілік желілер қуаты мен жай-күйінің болуы; жылумен қамту - автономды деректер мен алаң ішілік желілер қуаты мен жай-күйінің болуы; сумен қамту - автономды деректер мен алаң ішілік желілер қуаты мен жай-күйінің болуы;
канализация - автономды деректер мен алаң ішілік желілер қуаты мен жай-күйінің болуы;
газбен қамту – тарату құрылғылары мен алаң ішілік желілер қуаты мен жай-күйінің болуы
автожолдар – алаң ішілік өткелдердің ұзындығы мен жай-күйі; темір жолдар – тұйықталған жерлер ұзындығы мен жай-күйі; жүк және жолаушылар терминалдары;
жабдықтау нысандары;
басқа да коммуникациялар).
   

Өндірістік алаңдарға шикізат жеткізу (алу) және оны сақтау тәсілі.

3.4 Технология:

технологиялар таңдау негіздері (салыстырма сипаттама); таңдалған технологияларды сипаттау (Өнімдерді өндіру технологиялары нұсқаларының тәжірибеде қолданылуын сипаттау, альтернативті нұсқаларды аяқтау және жобаны жүзеге асыру үшін осы технологияларды таңдауға негіз болатын техникалық критерийлерді көрсету арқылы Өнімдерді өндірудің қолданыстағы нұсқаларының кемшілігі мен негізгі жетістіктеріне салыстырмалы талдау жасау); - технологиялар сатып алуға шығындау (лицензиялар, патенттер, құқық, тұрақты төлемдер және т.б., сондай-ақ халықаралық ИСО 9000:2000 сапа стандарты жүйесі бойынша сертификатталған жабдықтардың қолданылуын көрсету; халықаралық ИСО 9000:2000 сапа стандарты жүйесі бойынша сертификатталған мердігерлер қызметі пайдаланылады ма; ИСО 9000:2000 стандарты бойынша сертификатталған қоршаған ортаны қорғау жүйесін құру жөніндегі іс-шаралар мен ИСО 9000:2000 сапа стандарты жүйесі бойынша сертификатталған жоба өнімдерін шығаруды ұйымдастыру іс-шаралары қарастырылады ма).

3.5 Лизинг ісі (жабдықтар және техника):

Лизинг ісінің түрін таңдау (альтернативті нұсқаларды аяқтауда және жобада қолданылатын жабдықтарды таңдауға негіз болатын критерийлерді көрсету арқылы лизинг/жабдықтар жиынтығының әрбір нұсқасының кемшілігі мен негізгі жетістіктеріне салыстырмалы талдау жасау, жабдықтар сатып алуға сметалық шығындар, жоспарлы шығындарды көрсету арқылы қызметкерлерді қосымша оқыту және оны сертификаттау мәселесін ашу, өкілетті органдарға арнап сатып алынған және қолда бар жабдықтарға қосымша сынақ қажеттігін көрсету (Мемқалтехбақылау, Энергобақылау және т.б.).

- жабдықтарды жеткізуші фирмаларды таңдау (принциптері мен критерийлерін сипаттау, соның негізінде жабдықтарды жеткізушілерге іріктеу жүргізілді немесе жүргізілетін болады, болашақ жеткізушілер туралы мәліметті көрсету (компанияның аты, қызмет аясы, байланысушы тұлға және лауазымы, мекен-жайы, телефон, факс, электронды пошта, құрылған күні, тіркейтін ел, жеткізілген тауар мен қызмет, пайдаланылған стандарттар, компанияның жұмыс тәжірибесу, лицензиялар, сертификаттар және т.б.).

4. Әлеуметтік бөлім
4.1 Аймақтағы әлеуметтік-мәдени және демографиялық жағдайға сипаттама:
4.2 Еңбек ресурстарына жобаның қажеттілігі:

жұмыскер: саны және мамандығы;


ИТҚ (______________) мен қызметкерлер: саны және мамандығы;
аймақта талап етілетін жұмыс күші;
4.3 Жобаның халықты қоныстандыруға ықпалы, біліктілікті көтеру, білімі және т.б..

5. Қаржылық бөлім
5.1 Жалпы инвестициялық шығындар:

Инвестициялардың барлық құрамын жинақтау жолымен жалпы инвестициялық шығындарды есептеу;


жыл сайынғы инвестициялық шығындар болжамы.
5.2 Жобаны қаржыландыру:

жергілікті және шетелдік валюталарға жобаның қажеттілігі;


қаржылық жоспарлар үшін нақты ағындар кестесі;
жыл сайынғы қаржылық шығындар сметасы (міндеттерді орындауға бағытталған соманы көрсету және сол бойынша пайыздар);
5.3 Өндіріс шығындары
шығындардың барлық баптарын жинақтау жолымен жалпы өндірістік шығындарды есептеу;
әрбір жылғы өндірістік шығындар болжамы; өнім түрінің әрбір бірлігінің өзіндік құнының калькуляциясы.

5.4 Жобаға қаржылық талдау.

нақты ағындар кестесі;
лизингтік төлемдер өтеу кестесі.

       
6. Экологиялық бөлім

6.1. Жобаның қоршаған ортаның жай-күйіне ықпалы және зиянды әсерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары:
барлық эффектінің қоршаған ортаға қолайсыз ықпалын айқындау әрі қысқаша баяндау;
әрбір іс-шараның техникалық аспектілерін сипаттау, негатив эффектілерді қоса алып, бұл оған қарсы бағытталған;
жоба аясындағы табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыру кестесі;
жоспарлы смета жобасының жалпы құнына және бастапқы салымдар тәрізді қолайсыз әсерлерді шектеу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырумен байланысты ағымдық шығындарды да қаржыландыру көздерінің тізбесіне енгізу;
   
6.2 Жоба технологиясының қоршаған ортаға ықпалы бойынша халықаралық стандарттар мен нормативтерге сәйкестігі.


7. Институциональды бөлім
7.1 Әлеуетті лизинг алушылар атауы, қысқаша сипаттама 

басқару тәжірибесі;


жобаны іске асыру тәжірибесі;
рекомендациялар;
қаржылық жағдайы.
7.2  Шетелдік серіктестер атауы, қысқаша сипаттама

басқару тәжірибесі;


жобаны іске асыру тәжірибесі;
рекомендациялар;

8. Экономикалық бөлім

8.1 Жобаны іске асыруға кететін шығын.


8.2 Жобаны іске асырудан түсетін пайда
8.3 Экономикалық шығыстар мен кірістерді салыстыру.

 Әлеуетті сатушының (жабдықтаушының) сауалнамалық мәліметі
 Әлеуетті сатушының (жабдықтаушының) сауалнамалық мәліметі


1. Жалпы мәлімет
Әлеуетті сатушының (жабдықтаушының) атауы__________________________________
Меншік түрі _________________________________________________________________
Құрылған күні ___________________________________________________________________
     
2. Бас кеңсенің мекен-жайы

Елі _________________________________ Қала ____________________________________


Пошталық мекен-жайы ____________________________________________________________________
Факс _______________ Телекс _______________ Тел. ____________________________________
Электронды пошта _________________________________________________________________
Банктік реквизиттер ______________________________________________________________
Басшы (Аты-жөні) ______________________________________________________________

3. Қазақстан Республикасындағы өкілдіктің мекен-жайы

Өкілдік атауы ____________________________________________________


Құрылған күні ___________________________________________________________________
Аймақ (облыс, аудан) _____________________________________________________________
Елді мекен __________________________________________________________________
Көше _______________________________________ Үй __________ Индекс _______________
Факс _______________ Телекс _______________ Тел. ____________________________________
Электронды пошта _________________________________________________________________
Байланысушы тұлға (Аты-жөні), телефон, мекен-жайы ______________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Қызмет түрі

Бөлім ___________________________________________________________________________


Қызмет түрлері _________________________________________________________________Қызмет және өнім түрлері

 

 

 

 

 

 

Жылдық айналым ____________________________________________________________________ Қазақстан Республикасы нарығындағы жұмыс тәжірибесі (егер бар болса) ______________________________________


______________________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Нарығына жеткізілген тауарлар мен қызметтер мөлшері ___________________ ____________________________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасындағы негізгі серіктестер. Ынтымақтастық түрлері. ______________________ _____________________________________________________________________________________

Бірінші басшы                                                                                                              қолы 

 

Басшының / Бас есепшінің сауалнамасы

Аты-жөні__________________________________________________________________________________


                                                                                       
Туған жылы _________      

 Туған жері ________________________________________


                               
Білімі (бітірген оқу орны) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                       
Тұрғылықты мекен-жайы үй. тел. _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                                                               
Жеке куәлік № ______________ берілді _______________________________________

СТТН ___________________________________________________________________________________

Салықтық қызметтегі тіркеу орны ___________________________________________________________________________________

Бұрынғы лауазымы және жұмыс орны(соңғы 10 жылдағы)_________________________ _______________________________________________________________________________________

Өзге ұйымдарға қазіргі уақытта қатысуы (ұйымдастырушы, жұмыскер, ұйымдардың атауы,лауазымы) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Қатысушылардың бірі ретінде лизингтік мәмілелерге қатысуы, банкке несие тартудағы жұмыс тәжірибесі (соңғы 10 жылдағы мәліметтер) __


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
               

Халықаралық келісім-шарттар бойынша жұмыс тәжірибесі (қашан,кіммен соңғы 10 жылда)


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Жобаны жүзеге асыруға ұсынылған сектордағы жұмыс тәжірибесі
___________________________________________________________________________________                                                                        
Сотталғандығы/сотталмағандығы________________________________________________________________

Қолы _________________                        « ____» __________________________ 200__ж.Қаржылық есептің негізгі қаражаты, дебиторлық, кредиторлық қарыздарды ұғындырудағы ұсыныс түрлері

Дебитор атауы

Қарыз сомасы

Құрылу себептері

Құрылған күні

Жоспарлы қайтару мерзімі

Іс-шара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторлық қарыз

Кредитор атауы

Қарыз сомасы

Құрылу себептері

Құрылған күні

Жоспарлы қайтару мерзімі

Іс-шара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет