Жаратылыстану факультетіжүктеу 1.39 Mb.
бет12/14
Дата17.06.2016
өлшемі1.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

А) 0.02


Б) 0.17

С) 0.23


Д) 0.13

Е) 0.55


16. Мөлшері ¼ моль азот (V) оксидінің массасын көрсетіңіз

А) 27г


Б) 28г

С) 30г


Д) 42г

Е) 76г
17. Сl изотопының атом ядросы мыналардан тұрады

А) 17р+17n

Б) 17p+20n

С) 20p+17n

Д) 20p+15n+2e

Е) 17p+18n
18. Са2+ ионына сәйкес келетін электрондық формуланы көрсетіңіз

А) 1s2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S0

Б) 1s2 2S2 2p6 3S2 3p6 4d0

С) 1s2 2S2 2p6 3S2 3p6 4d1

Д) 1s2 2S2 2p6 3S2 3p44d2

Е) 1s2 2S2 2p6 3S2 3p5 3d1


19. IV – топтың негізгі топшасында орналасқан элементтердің сыртқы электрондық құрылысын көрсетіңіз

А) nS1np3

Б) nS2np2

С) nS0np4

Д) nS2np6

Е) nS2np2


20. Қалыпты жағдайда 3 жұптаспаған электроны бар элемент қайсысы?

А) Li


Б) В

С) N


Д) Cr

Е) Fe
21. Орбитальдық квант саны 13 тең болатын энергетикалық деңгейшедегі электрондар үшін магнит квант санының қанша мәні болуы мүмкін?

А) 1

Б) 3


С) 5

Д) 7


Е 10
22. Бас квант саны n2 – ге тең болатын электрон қабатындағы электрондардың максималь саны қанша?

А) 2


Б) 4

С) 6


Д) 8

Е 10
23. Бас квант саны n3 – ге тең болатын электрон қабатындағы электрондардың максималь саны қанша?

А) 2

Б) 8


С) 9

Д) 18


Е) 32
24. Бас квант саны n4 – ге тең болатын электрон қабатындағы электрондардың максималь саны қанша?

А) 6


Б) 8

С) 9


Д) 18

Е 32
25. Атомда 5s орбиталі толғаннан соң қай орбиталь тола бастайды?

А) 5р

Б) 3d


С) 4d

Д) 4f


Е) 4p
26. 5р орбиталі толғаннан кейін атомда қандай орбиталь толтырылады?

А) 5d


Б) 5f

С) 6s


Д) 6p

Е) 7s
27. Қай қатарда элементтер салыстырмалы электротерістік мәндерінің өсу реті бойынша орналасқан?

А) Ғ, Cl, Вr, I, H

Б) F, O, N, Cl, Вr

С) В, C, N, O, F

Д) H, Li, Na, K, Rb

Е) H, Li, Na, K, Rb
28. Қай қатарда элементтер салыстырмалы электротерістік мәндерінің кему реті бойынша орналасқан?

А) О,N, I, C, P

Б) O, N, P, I, C

С) O, N, C, Si, Ge

Д) O, N, P, C, I

Е) O, I, N, Si, Ge


29. Төмендегі келтірілген элементтердің қайсысы ауыспалы элементтер қатарына жатады?

А) К


Б) В

С) V


Д) He

Е) Ва
30. Төмендегі келтірілген элементтер жұбының қайсысы толық электрондық аналогтар болып табылады?

А) Са, Zn

Б) K,Cu


С) Se, Te

Д) O, Se


Е) S, Cr
31. Қай заттың молекуласы полюссіз болып табылады?

А) НСl


Б) HВr

С) Н2О

Д) СО2

Е) NH3


32. Иондық дәрежесі ең жоғары байланыс қайсысы?

А) Na - F

Б) Mq - Cl

С) Al - Вr

Д) О - Н

Е) Ве - Н


33. Ве Сl2 молекуласындағы АО гибридтену типін көрсетіңіз?

А) sp


Б) sp2

С) sp3

Д) sp3 d

Е) sp3 d2


34. ВҒ3 молекуласындағы АО гибридтену типін көрсетіңіз?

А) sp

Б) sp2


С) sp3

Д) sp3 d

Е) sp3 d2
35. СН4 молекуласындағы АО гибридтену типін көрсетіңіз?

А) sp


Б) sp2

С) sp3

Д) sp3d

Е) sp3 d2


36.PCI5 молекуласындағы АО гибридтену типін көрсетіңіз:

А) sp


Б) sp2

С) sp3

Д) sp3 d

Е) sp3 d2


37. Қандай молекулада хлордың тотығу дәрежесі ең жоғары оң мәнге ие болады?

А) KCIO


Б) NaCIO2

С) KCIO3

Д) HCIO4

Е) LiCI
38. Қай молекулада хлордың тотығу дәрежесі еңтөменгі теріс мәнге ие болады?

А) NaCIO

Б) KCIO2

С) HCIO3

Д) KCI


Е) HCIO4
39. Қай молекулада азоттың тотығу дәрежесі +3 - ке тең?

А) NН3

Б) N2

С) N2 O

Д) KNO2

Е) NaNO3


40. Қай қосылыста темірдің тотығу дәрежесі мейлінше жоғары?

А) ҒеCl2

Б) FeSO4

С) Fe3 O4

Д) FePO4

Е) K2 FeO4


41.Қай молекуладағы элементтің тотығу дәрежесі нольге, ал валенттігі ІІІ-ке тең болады?

А) NH4NO3

Б) В2 Н6

С) N2

Д) HPO2

Е) Al2O3


42. Қай молекуладағы элементтің тотығу дәрежесі нольге, ал валенттігі ІІ- не тең болады?

А) Mq (OH)2

Б) Н2O

С) CaO


Д) O2

Е) SO2


43. Қай молекуланың кеңістіктегі құрылысы түзу сызықты болады?

А) Н2О

Б) Н2S

С) ВeCl2

Д) NH3

Е) CH4


44. Қай молекуланың кеңістіктегі құрылысы жазықтық үш бұрышты болады?

А) ВҒ3

Б) ВеСl2

С) NH3

Д) CH4

Е) PCl5
45. Мына қатардың қайсысында сутектік байланыстар беріктігінің өсу ретімен орналасқан?

А) О – Н …. Сl O – H …..N O – H ….. Вr

Б) О – Н …. Сl O – H …..O O – H ….. N

С) О – Н …. N O – H …..O O – H ….. F

Д) О – Н …. O O – H …..N O – H ….. Cl

Е) О – Н …. F O – H …..N O – H ….. Cl


46. Амфотерлік қасиет көрсететін гидроксидті көрсетіңіз?

А) Li OH


Б) Ca (OH)2

С) Al (OH)3

Д) NH4 OH

Е) P (OH)3


47. Калий тиоционатының КСNS концентрациясын 2 есе арттырғанда тура реакцияның жылдамдығы қанша есе өседі ?

ҒеСl3 + 3KCNS 3KCI + Fe (CNS)3

А) 2


Б) 6

С) 8


Д) 9

Е) 27
48. Натрий карбонаты ерітіндісінде лакмус қандай түске боялады?

А) қызыл

Б) көгілдір

С) сары

Д) күлгінЕ) түссіз
49. Мырыш сульфаты ерітіндісінде лакмус қандай түске боялады?

А) сары


Б) ашық сары

С) қызыл

Д) көгілдір

Е) түссіз


50. Төмендегі келтірілген электролиттердің ең күштісі қайсысы?

А) СН3 COOH

Б) (NH4)3 PO4

С) Fe (OH)3

Д) NH4 OH

Е) HNO3


51.Төмендегі келтірілген электролиттердің ең әлсізі қайсысы ?

А) КОН


Б) НСl

С) NaCl


Д) NH4 OH

Е) H2O


52. Әлсіз қышқылдың тұзын көрсетіңіз ?

А) NaCl


Б) K2 SO4

С) Ca (NO3)2

Д) KClO4

Е) KCN


53. Төмендегі келтірілген қайсысы тек қана тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді?

А) К2 Сr2O7

Б) HNO2

С) H2SeO4

Д) H2O2

Е) H2 S


54. Төмендегі келтірілген заттардың қайсысы әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді?

А) К2 Cr2 O7

Б) HNO3

С) H2S

Д) Na2 SO3

Е) Na2 SO4


55. Қай реакция диспропорциялану реакциясына жатады?

А) SO2 + 2H2S 3 S+2H2O

Б) Cl2 + H2OHCl+HClO

С) 2Ca+O2 2 CaO

Д) H2 + Cl22HCl

Е) KOH + Al (OH)3  K{ Al (OH)4 ]


56. Теңдеудің сол жағындағы стехиометриялық коэффиценттердің қосындысын табыңыз?

Сu + H2 SO4 (k) CuSO4+SO2+H2O

А) 3


Б) 4

С) 5


Д) 8

Е) 10
57. Мына реакциядағы FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 тотықтырғыштың алдындағы стехиометриялық коэффициентті табыңыз ?

А) 2

Б) 4


С) 8

Д) 11


Е) 15
58. Типтік тотықсыздандырғышты көрсетіңіз?

А) Ғ2

Б) Сl2

С) O2

Д) H2

Е) HNO3
59. Күкірт қышқылы ерітіндісінің екі литрінде 9,8г Н2 SO4 еріген болса, онда оның молярлық концентрациясы қанша болады?

А) 0,05 моль/л

Б) 0,1 моль/л

С) 0,98 моль/л

Д) 1,96 моль/л

Е) 19,6 моль/л


60. 280г 4% -тік ерітінді даярлау үшін қажет натрий хлоридінің массасын есептеңіз ?

А) 1,10г


Б) 11,2г

С) 18г


Д) 20г

Е) 21г
61. 20%-тік натрий сульфаты ерітіндісінің молялдық концентрациясын есептеп шығарыңыз ?

А) 0,4 моль/кг

Б) 0,8 моль/кг

С) 1,41 моль/кг

Д) 1,76 моль/кг

Е) 2,50 моль/кг
62. Төмендегі келтірілген заттардың қайсысы суда еритіндер қатарына жатады?

А) Zn (OH)2

Б) NiS

С) Nal


Д) ВаSO4

Е) CaSiO363. Заттың 100г 20% -тік ерітіндісі мен 50 г. 32% -тік ерітіндісі араластырылған. Алынған ерітіндідегі заттың массалық пайызы қандай?

А) 16 %


Б) 24%

С) 34.6%


Д) 36%

Е) 52%


64. Мыс сульфатының 10% -тік 800г ерітіндісін дайындау үшін қажетті тотияиынның CuSO4 x 5H2O массасын есептеп шығарыңыз.

А) 80г


Б)100г

С)125г


Д)160г

Е) 250г
65. Массасы 800г. ерітінді буландырылды. Буландырылғаннан қалған құрғақ қалдық өлшеніп алынды. Оның массасы 64г. Бастапқы ерітіндідегі еріген заттың массалық пайызы қандай?


А) 6.4%

Б) 7.4%


С) 8.0%

Д) 64%


Е) 80%
66. 500г. 2%-тік ерітінді даярлау үшін қажет мыс сульфатының массасын есептеңіз:

А) 10г


Б) 20г

С) 15г


Д) 18г

Е) 25г
67. Төмендегі келтірілген газдардың қайсысын су астында жинауға болады?

А) NH3

Б) HCl


С) O2

Д) HВr


Е) Hl
68. Реакция теңдеуін аяқтаңыз ж/е теңдеудің оң бөлігіндегі стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

MnO2 + HCl Cl2 +MnCl2 +H2O

А) 3

Б) 4


С) 5

Д) 6


Е) 7
69. Реакция теңдеуін аяқтаңыз ж/е теңдеудің оң бөлігіндегі стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

КMnO4 + HCl MnCl2+KCl + H2O + Cl2

А) 2


Б) 4

С) 9


Д) 17

Е) 18
70. Күкіртпен концентрлі күкірт қышқылының әрекеттесуі кезіндегі реакция теңдеудің оң жағындағы стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

А) 2

Б) 3


С) 4

Д) 5


Е) 6
71. Күкіртсутек ауада жанғанда оның жалынына тигельдің салқан қақпағын жақындатқан кезде, қақпақтың бетінде сары дақ пайда болады. Реакция теңдеуін жазыңыз және теңдеудің сол жағындағы стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

А) 1


Б) 2

С) 3


Д) 4

Е) 5
72. Ауадағы күкіртсутекте қорғасын (ІІ) тұзының ерітіндісіне батырылған қағаз қандай түске боялады?

А) қызыл

Б) ашық сары

С) көгілдір

Д) қара


Е) өзгермейді
73. Мыс пен концентрлі күкірт қышқылының әрекеттесу реакция теңдеуін жазыңыз және тотықтырғыштың алдындағы стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

А) 1


Б) 2

С) 3


Д) 4

Е) 5
74. Күкірт қышқылымен қышқылданған калий перманганаты ерітіндісіне күкіртсутекті жібергенде қандай өзгеріс байқалады? Реакция теңдеуін жазыңыз және теңдеудің оң жағындағы стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

А) 5

Б) 7


С) 8

Д) 10


Е) 16
75. Диспропорциялдану реакциясын көрсетіңіз:

А) 3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2 O

Б) 2KClO3 = 2KCl + 3O2

С) Zn + 2HCl= ZnCl2 + H2

Д) 2Zn + O2 = 2ZnO

Е) 2Na + Cl2 =2NaCl


76. Күкірт қышқылын “нитрозалық әдіспен” алуға негіз болатын NO2 + SO2

= NO + SO3 реакциясы теңдеуінің сол жағындағы стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

А) 1


Б) 2

С) 3


Д) 4

Е) 5
77. Азотты қышқылдың айырылу теңдеуін жазыңыз және теңдеудің оң жағындағы стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

А) 1


Б) 2

С) 3


Д) 4

Е) 5
78. Төмендегі тотығу – тотықсыздану реакциясы теңдеуіндегі тотықтырғыштың коэффициенттін көрсетіңіз:Мq + HNO3 Mq (NO3)2 + NH3 H3O

А) 10


Б) 8

С) 12


Д) 9

Е) 16
79. К4 [Zn (C2O4) 3] – комплексті қосылысындағы комплекс түзушінің координациялық саны қаншаға тең?

А) 6

Б) 2


С) 3

Д) 4


Е) 12
80. Мыс сульфаты ерітіндісін электролиздегенде инертті электродтарда бөлінеді:

А) Cu,SO2

Б) Cu,O2

С) Cu,H2

Д) H2,O2

Е) SO2,O281. Периодтық жүйенің негізгі топшасында орналасқан металл оттекпен әрекеттесіп металл Ме2О3 оксидін түзеді. Қоздырылмаған жағдайдағы Ме атомының валенттік электрондарының конфигурациясы мынадай:

А) ns2 np1

Б) ns2np3

С) ns2 np2

Д) ns1

Е) ns2 (n-1)d1


82. Қай металл бөлме температурасында судың құрамынан сутекті ығыстырып шығарады?

А) Сu


Б) Fe

С) Na


Д) Aq

Е) Cr
83. Төменде келтірілген заттардың қайсыларының арасында химиялық әрекеттесу болады?

А) Zn және MqCl2

Б) Рb және ZnSO4

С) Au және AqNO3

Д) Fe және CuCl2

Е) Cu және FeCl2
84. +2 зарядты катион түзетін 13,7г. металл сумен 2,24л (қ.ж) газ бөле әрекеттеседі. Бұл металл:

А) Mq


Б) Ca

С) Sr


Д) Ва

Е) Na
85. II топтың s-элементтерінің қайсысының оксиді сумен әрекеттескенде сөндірілген ізбес түзіледі?

А) Mq; Мqo + H2O = Mq (OH)2

Б) Ca; СаО + H2O = Ca (ОН)2

С) Ва; ВаО + Н2О = Ва (ОН)2

Д) Sr; SrO + H2O = Sr (ОН)2

Е) Ве; ВеО + Н2О = Ве (ОН)2
86. Сілтілік металдардың қайсысы азотпен тікелей әрекеттесіп нитрид түзеді?

А) Li


Б) Na

С) K


Д) Rb

Е) Cs
87. Екі шыны ыдысқа магний және цинк түйіршіктері салынған. Металдарды бір – бірінен мына әдістермен ажыратуға болады?

А) металдардың бірдей мөлшерін тұз қышқылында әрекеттестіріп,бөлінген сутектің көлемін өлшеу арқылы

Б) Металл түйіршіктерінің түсі арқылы

С) Әр ыдыстағы металл түйіршіктерінің әрқайсысын таразымен өлшеу арқылы.

Д) Қалыпты жағдайда (бөлме температурасында) металдарды сұйытылған күкірт қышқылының немесе NaOH ерітінділерімен әрекеттесулерінің өзгешелігіне сүйене отырып

Е) Металл түйіршіктерін күкірт қышқылында ерітіп, түзілген ерітінділерінің түстерін саластыру арқылы.

88. 4 Al+3O2 2Al2O3 реакциясы бойынша бір моль алюминийден қанша моль алюминий (ІІІ) оксиді түзіледі?

А) 0,5


Б) 2,0

С) 3,0


Д) 4,0

Е) 5,0
89. Құрылыста үйдің төбесін және қабырғасын сылағанда қай затты пайдаланады?

А) NaCl

Б) FeSO4С) CuSO4

Д) Ca (OH)2

Е) CaCO3
90. Скандий және оның аналогтары қандай тұрақты тотығу дәрежесін көрсетеді?

А) +1


Б) –2

С) +2


Д) –3

Е) +3
91. Cr – Mo –W қатарында металдық қасиеттері қалай өзгереді?

А) артады

Б) кемиді

С) өзгеріссіз қалады

Д) кемиді, сосын артады

Е) артады, сосын кемиді
92. Cro – Cr2 O3 – CrO3 қатарында оксидтерінің қышқылдық – негіздік қасиеттері қалай өзгереді?

А) өзгермейді

Б) қышқылдық қасиеттері күшейеді

С) негіздік қасиеттері күшейеді

Д) алғашқыда негіздік қасиеттері күшейеді, содан соң әлсірейді

Е) алғашқыда қышқылдық қасиеттері күшейеді, содан соң әлсірейді


93. Реакция теңдеуін жазып КмnO4 + FeSO4 + H2SO4 K2SO4 +Fe2 (SO4)3 + MnSO4+H2O теңдеуді теңістіріңіз, теңдеудің сол бөлігіндегі коэффиценттердің жалпы қосындысын көрсетіңіз:

А) 16


Б) 12

С) 20


Д) 21

Е) 18
94. Реакция теңдеуін аяқтап, теңдеуді теңістіріңіз. Теңдеудің оң бөлігіндегі коэффициенттердің жалпы қосындысын көрсетіңізКВіО3 + Мn (NO3)2 + HNO3 KNO3 + Вi (NO3)3 +HMnO4+ H2O

А) 23


Б) 19

С) 10


Д) 17

Е) 15
95. Көлемі 1л-ге тең ерітінді 0,1 моль FeCl3 ерітіндісінен тұрады. Осы ерітіндіден Fe3+ және Сl- иондарының жалпы моль санын анықтаңыз:

А) 0,1

Б) 0,2


С) 0,3

Д) 0,4


Е) 0,35
96. Төменде берілген тұздардың ішінде катион мен анион бірдей гидролизге ұшырайтын тұздарды көрсетіңіз:

А) ZnCl2

Б) СН3СООК

С) (СН3СОО)2 Рb

Д) Na2S

Е) K2CO3
  1. Темір тұз қышқылында ерігенде темірдің қандай қосылысы түзіледі?

А) FeCl2

Б) FeCl3

С) FeOCl

Д) H[FeCl4]

Е) H3 [FeCl6]


  1. Ерітіндіде темір (ІІ) тұзының бар екендігін қандай зат арқылы анықтауға болады?

А) К4 [Fe(CN) 6]

Б) К3 [Fe(CN) 6]

С) H2S

Д) NH4 CNS

Е) (NH4)2 S

99. Суда қандай тұздар әсерінен тұрақты кермектік пайда болады?

А) сульфаттар, калий және натрий хлоридтері

Б) сульфаттар, магний және кальций хлоридтері

С) карбонаттар, кальций және магний гидрокарбонаттары

Д) хлоридтер, магний және кальций нитраттары

Е) нитраттар, кальций және магний сульфаттары.


100. Кобальттың қандай қосылысы ерітіндіде күшті тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді?

А) [Co (NH3)6] Cl2

Б) [Co (NH3)6] Cl3

С) К3 [CoF6]

Д) Co (OH)3

Е) Cocl3
  1. . Төменде берілген тұздардың қайсысы гидролизге ұшырамайды?

А) CuCl2

Б) Na2S

С) FeS

Д) Ca (NO3)2Е) MqSO4


  1. Металдарға тән ерекшілік:

А) электртерістілігінің мәні жоғары

Б) сыртқы деңгейде орналасқан электрондар саны 3-тен жоғары

С) иондану энергиясының мәні төмен

Д) иондану энергиясының мәні жоғары

Е) электронтартқыштық мәні жоғары


  1. . К3 [Cu (CN)4] – комплексті қосылысында комплекс түзушінің тотығу дәрежесі қаншаға тең?

А) +1

Б) +2


С) +3

Д) +4


Е) 0


  1. . Күміс ауада қарайғанда қандай қосылысы түзіледі?

А) Aq2 O

Б) AqO


С) Aq2 CO3

Д) Aq2 S

Е) AqOH


  1. CuSO4 ерітіндісі аммиактың артық мөлшерімен әрекеттескенде мыстың қандай қосылысы түзіледі?

А) Cu (OH)2

Б) (NH)4 SO4 CuSO4

С) [Cu (NH3)4] SO4

Д) (NH4)2 [Cu (OH)4]

Е) Cu(OH)2 NH3
106. Реакция өнімін көрсетіңіз : СuCl + Na2S2O3 :

А) СuSO4 + NaCl

Б) Na [Cu (S2O3)2] + NaCl

С) Na3 [Cu(S2O3)2] + NaCl

Д) Cu + Na2SO4 + NaCl

Е) SO4 + S + NaCl


107. Хлоридтердің ішіндегі байланысының иондық дәрежесі ең жоғарғысы қайсысы?

А) ZnCl2

Б) CdCl2

С) HqCl2

Д) ВаCl2

Е) AlCl3


108. HqCl2 ерітіндісіне H2S жібергенде қандай зат түзіледі?

А) HqCl2

Б) Hq

С) HqS


Д) Hq2S

Е) (Hq2 Cl2)n


109. Қандай ионды анықтау үшін К2 [HqI4] қосылысының сілтілік ерітіндісі қолданылады?

А) Na+

Б) K+

С) NH4 +

Д) Ca2+

Е) Li+


110. Төменде келтірілген жүйелердің қайсысы гетерогенді ?

А) 2СО + О2 = 2СО2

Б) 2SО2 + О2= 2SО3 (г)

С) N2 + O2 =2NO

Д) C + O2 = CO2

Е) 2H2 + O2 =2H2O (г)


111. SnCl2 гидролизденгенде нәтижесінде қандай зат түзіледі?

А) Sn (OH)Cl

Б) Sn (OH)2

С) SnO


Д) H2 [SnCl4]

Е) H2 [Sn (OH)4]


112. Төменде берілген оксидтердің ішінде қышқылдық қасиеті ең жоғарысы қайсысы?

А) V2O5

Б) Nb2O5

С) Ta2O5

Д) VO2

Е) V2O3


113. Гидролизді күшейту үшін Na3VO4 ерітіндісіне қай затты қосу керек?

А) NaOH


Б) Na2SO4

С) NaCH3COO

Д) HNO3

Е) NaCl
114. Қай қатардағы элементтердің электронтартқыштығы солдан оңға қарай мәні артады


А) Li Na K

Б) O N C

С) Mq Ca Sr

Д) P S Cl

Е) N O S
115. Сr+2 - Сr+3 - Сr+6 гидроксидтерінің қатарында қышқылдық – негіздік және тотығу – тотықсыздану қасиеттері қалай өзгереді?

А) қышқылдық қасиеттері артады, тотықтырғыш қасиеттері артады

Б) қышқылдық қасиеттері кемиді, тотықтырғыш қасиеттері кемиді

С) негіздік қасиеттері артады, тотықтырғыш қасиеттері кемиді

Д) қышқылдық қасиеттері және тотықтырғыш қасиеттері өзгермейді

Е) қышқылдық қасиеттері кемиді, тотықсыздандырғыш қасиеттері артады.


116. Элемент атомының анықтамасы?

А) Заттың ең кішкентай бөлшегі

Б) Барлық қасиеттерін өзіне жинақтаған, химиялық элементтің ең

кішкентай бөлшегі

С) Молекулалардан тұратын заттың бөлшегі

Д) Элементтерден тұратын заттың бөлшегі

Е) Жалғыз ядролардан тұратын заттың ең кішкентай бөлшегі
117. В молекуланың анықтамасы?

А) Атом және өзара байланысқан атомдардан тұратын, барлық қасиеттерін өзіне жинақтаған заттың ең кішкентай бөлшегі

Б) Иондар жиындысынан тұратын зат

С) Катиондар жиындысынан тұратын зат

Д) Аниондар жиындысынан тұратын зат

Е) Электрондардан жинақталған ең кішкентай зат


118. Паули принципі анықтамасы?

А) Электрондар ядро айналасында стадионар орбиталарда айналады

Б) Ядро электрондар айналасында стадионар орбиталарда айланады

С) Көп электронды жүйеде 4 квант сандары бірдей болған 2 және одан көп электрон болуы мүмкін емес

Д) Электромагниттік нұр толқыны дискретті тарқалады

Е) Электромагниттік нұр толқыны үздіксіз тарқалады.


119. Тұздар гидролизі ?

А) Тұздардың қышқылдармен реакциясы

Б) Тұздардың негіздермен реакциясы

С) Тұздардың тотықтармен реакциясы

Д) Тұздардың су мен реакцияласуы нәтижесінде аз диссоцияланатын зат түзілуі

Е) Тұздардың басқа тұздармен реакциясы


120. Ерігіштік көбейтіндісі?

А) Заттардың судағы еру процессі

Б) Заттардың суда еру мөлшері

С) Заттардың органикалық ерутушілерде еруі

Д) Еру процессінің температураға байланыстылығы

Е) Қиын еритін электролиттердің сулы ерітінділеріндегі иондары

концентрациялары көбейтіндісі белгілі температурада тұрақты шама.

121. КмnO4 қандай қасиетке ие?

А) Тотықтырушы

Б) Тотықсыздандырушы

С) Инерт

Д) Иондандырушы

Е) Ионсыздандырушы


122. Н2S қандай қасиетке ие?

А) Тотықтырушы

Б) Тотықсыздандырушы

С) Инерт

Д) Иондандырушы

Е) Ионсыздандырушы

123. Берілген көп электронды жүйеде 4 квант саны бірдей болған 2 электрон болуы мүмкін емес деген ережені қайсы ғалым енгізген?

А) Ньютон

Б) Ломоносов

С) Паули

Д) Бор

Е) Томсон


124. Протонның салмағы электрон салмағынан неше есе үлкен?

А) 1000


Б) 500

С) 700


Д) 1837

Е) 3000
125. Нейтронның салмағы электрон салмағынан неше есе үлкен?

А) 1000

Б) 500


С) 700

Д) 1837


Е) 3000
126. Протонның заряды

А) +3


Б) +2

С) -1


Д) -2

Е) +1
127. Нейтронның заряды

А) +3

Б) +2


С) 0

Д) -1


Е) -2
128. Электронның заряды

А) +3


Б) +2

С) 0


Д) -1

Е) -2
129. Элемент атомдары арасында электрон жұбы пайда болуы нәтижесінде туындайтын химиялық байланыс

А) Ковалент

Б) Иондық

С) Сутекті

Д) Металлдық

Е) Донор акцепторлы
130. Ионданған элемент атомдары арасындағы электростатикалық тартылу күші әсерінде туындайтын химиялық байланыс

А) Ковалент

Б) Иондық

С) Сутекті

Д) Металлдық

Е) Донор акцепторлы


131. Бір атомның электрон жұбы есебіне екінші атоммен қалыптасатын химиялық байланыс

А) Ковалент

Б) Иондық

С) Сутекті

Д) Металлдық

Е) Донор акцепторлы


132. Валенттік түсінігі

А) Атомға тиісті стехиометриялық коэффициенттер

Б) Атомның ядросының заряды

С) Атомға тиісті ішкі қабаттағы электрондар саны

Д) Атомдағы жалпы электрондар саны

Е) Элемент атомының басқа атомдармен жасаған химиялық байланыстары

саны
133. Тотығу дәрежесі

А) Атомға тиісті стехиометриялық коэффициенттер

Б) Атомның ядросының заряды

С) Атомға тиісті ішкі қабаттағы электрондар саны

Д) Қосылыс зарядына үйлескен жағдайдағы қосылыстағы элемент

атомының қабыл етуі мүмкін болған шартты заряды

Е) Атомдағы жалпы электрондар саны
134. Гомоген жүйе

А) Тұнбалы жүйе

Б) 2 фазадан тұратын химиялық жүйе

С) 1 фазадан бірнеше компоненттерден тұратын химиялық жүйе

Д) 3 фазадан тұратын химиялық жүйе

Е) 4 фазадан тұратын химиялық жүйе135. Гетероген жүйе

А) 1 фазалы жүйе

Б) 2 және одан көп фазалардан тұратын жүйе

С) Тынық ерітінді

Д) Түссіз газ

Е) Түссіз газдар араласпасы


136. Калий бихромат тұзы К2 Сr2 O7

А) Тотықтырушы

Б) Тотықсыздандырушы

С) Индиферект

Д) Амфотер

Е) Әрі тотықтырушы әрі тотықсыздандырушы


137. Сутегі молекуласы

А) Тотықтырушы

Б) Тотықсыздандырушы

С) Индиферект

Д) Амфотер

Е) Әрі тотықтырушы әрі тотықсыздандырушы


138. Жай заттар – металлдар

А) Тотықтырушы

Б) Тотықсыздандырушы

С) Индиферект

Д) Амфотер

Е) Әрі тотықтырушы әрі тотықсыздандырушы


139. Н2О2 сутегі пероксиді

А) Әрі тотықтырушы әрі тотықсыздандырушы

Б) Амфотер

С) Индиферект

Д) Әлсіз негіз

Е) Негіз


140. Металл емес жай заттар : О23, Сl2, F2, У2, Вr2

А) Тотықтырушылар

Б) Тотықсыздандырушылар

С) Индиферект

Д) Амфотер

Е) Әрі тотықтырушы әрі тотықсыздандырушылар141. HCl O4

А) Тотықтырушы

Б) Тотықсыздандырушы

С) Индиферект

Д) Амфотер

Е) Әрі тотықтырушы әрі тотықсыздандырушы
142. А+В АВ + О - тепе –теңдікте тұрған экзотермиялық химиялық реакция. Температура көтерілсе.

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды
143. А+В АВ+О - Тепе – теңдікте тұрған экзотермиялық реакция. Температура төмендесе

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

144. А+В АВ Тепе- теңдікте тұрған химиялық реакция. А заттың концентрациясы көбейтілсе.

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды


145. А+В АВ. Тепе – теңдікте тұрған хмиялық реакция. В заттың концентрациясы көбейтілсе

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды


146. А+В АВ Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция. АВ заттың

концентрациясы көбейтілсе

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды


147. А+В АВ. Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция. А заттың концентрациясы азайтылса :

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды


148. А+В АВ. Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция. В заттың концентрациясы азайтылса

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды149. А+В АВ. Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция. АВ заттың концентрациясы азайтылса

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды


150. А (газ) + В (газ) 2С (газ) +Д (газ). Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция қысым көтерілсе

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды151. А (газ) +В (газ) 2 с (газ) + Д (газ) Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция қысым азайса

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды


152. N2 +3H2 2NH3. Тепе –теңдікте тұрған химиялық реакция. Қысым көтерілсе

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды


153. N2+3H2 2NH3. Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция қысым азайса.

А) Тепе – теңдік солға жылжиды

Б) Тепе – теңдік оңға жылжиды

С) Тепе – теңдік жылжымайды

Д) Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е) Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды


154. Ерітінділер

А) 1 компоненттен тұратын гетероген жүйе

Б) 2 компоненттен тұратын гетероген жүйе

С) 3 компоненттен тұратын гетероген жүйе

Д) 2 және одан көп компоненттерден тұратын гомоген жүйе

Е) 4 компоненттен тұратын гетероген жүйе155. Массалық үлес

А) Еріген зат массасының ерітінді массасына қатнасы

Б) Ерітінді массасының еріген зат массасына қатнасы

С) 1мл ерітіндіде еріген зат грамм мөлшері

Д) 1000мл көлемде еріген зат грамм мөлшері

Е) 1000мл ерітіндідегі еріген зат г/моль саны


156. Моляр концентрация

А) Еріген зат массасының ерітінді массасына қатнасы

Б) Ерітінді массасының еріген зат массасына қатнасы

С) 1мл ерітіндіде еріген зат грамм мөлшері

Д) 1000мл көлемде еріген зат грамм мөлшері

Е) 1000мл ерітіндідегі еріген зат г/моль саны


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет