Жарғы бірінші бөлімі Жалпы ережелер 1 бабы Еуропалық компанияның құрылуыжүктеу 440 Kb.
бет3/3
Дата22.02.2016
өлшемі440 Kb.
1   2   3

22 бабы

Қадағалау кеңес мүшелері туралы басқа да қаулылары
1. Қадағалау кеңесінің мүшелері өз лауазымдық міндеттерін орындағанда адал әрекет жасуға және үшінші тұлғаларға белгілі болғанда компанияға залал келтіруге мүмкін құпия ақпараттар мен фактілердің құпиялығын сақтауға міндетті.--------------------------------

2. Қадағалау кеңесінің мүшелерінде өз лауазымдарын атқарудан тоқтағаннан кейін де компания мүддесімен оларды тарату жағдайлардан басқа жағдайларда компания мүддесінің залалына әкелуге мүмкін компания туралы ақпаратты таратуға құқығы жоқ. ---

3. Қадағалау кеңесінің мүшелері өз лауазымдық міндеттерін атқарғанда бұзушылықтар салдарынан болған залал үшін жалпыға міндетті құқықтық нормаларының шарттары мен белгіленген шеңберінде компания алдында жауапкершілік тартады. Залал қадағалау кеңесінің бірнеше мүшелерімен келтірілген жағдайда, бұл қадағалау кеңесінің мүшелері компания алдында жауапкершілікті бірге және бөлінбестен тартады. Қадағалау кеңес мүшесінің лауазымын атқарғанда өз құқықтық міндеттерін бұзғанда залал келтірген қадағалау кеңесінің мүшелері бірге және бөлінбестен жауап береді. -----------------------------

ТӨРТІНШІ БӨЛІМІ

Қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту
23 бабы
1. Қоғам жұмысшыларын жұмысқа тартуының рәсімделуі Кеңестің өкімдерінің сәйкес қаулыларымен, Кеңес дерективалары мен SE туралы заңымен реттеледі. -----------------------

2. Қоғам жұмысшыларында заңмен белгіленген көлемінде ақпарат алуға және талқылауға құқығы бар. Бұл құқық жұмысшылардың комитеті немесе SE туралы заңының 54 параграфы 2т. сәйкес қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту тәсілі мен көлемі туралы шартымен белгіленген басқа әдісімен қолданылады. ------------------------------------------------

3. Комитет мүшелерінің саны мен сайлау тәртібі, және де қоғамның басқармасы немесе қадағалау кеңесіне қатысты жұмысшылар комитетінің өкілеттіліктері қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту бойынша әрекет нәтижелері негізінде қоғамның Жарғысы реттейді. Егер шарт және SE туралы заңы қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту әдісі мен көлемін анықтаған жағдайда SE туралы заңының 56-62 параграф қаулылары қолданылады.-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Жұмысшылар комитеті құрастырған жағдайда Чехия республикасында компания жұмысшылары арасынан сайланған немесе тағайындалған оның мүшелері жалпы жиналыста жұмысшылар өкілдерін тағайындайды. ---------------------------------------------------

5. Компанияда, оның еншілес компаниясында немесе ұйымдастыру бөлімшесінде жұмысшылардың өкілдері болмаған жағдайда, жұмысшылар жалпы жиналыста олар үшін қатысатын өз өкілдерін сайлауға құқылы. Жалпы жиналыста дауыстардың бөлінуі келген жұмысшылар санына қатысты анықталады. Бұл тармақтың ережелері Чехия Республикасының аймағында қоғамның тіркелген заңдық мекенжайы болмаған жағдайда қолданылады. -------------------------------------------------------------------------------------------------

24 бабы

Жұмысшылар комитетінің құрамы
1. Жұмысшылар комитеті компания жұмысшыларының өкілдері арқылы немесе қоғамның барлық жұмысшылары өз қатарынан сайлаған немесе тағайындаған қоғам жұмысшыларынан құралады, Комитет өкілеттілігінің мерзімі 5 (бес) жыл құрайды. --------

2. Жұмысшылар комитетінде орын саны төмендегідей анықталған: әрқайсы және басталған компания жұмысшыларына 10% (он пайыз) беріледі, егер жұмысшылар сол мүшелік мемлекетте болса, барлық мүшелік мемлекеттерде болған қоғам жұмысшыларының жалпы санынан жұмысшылар комитетінің 1 мүшесі келеді. Жұмысшылар комитеті мүшелерінің саны жоғарыда айтылғанша, орындардың жалпы санына сәйкес келеді.-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Жұмысшылар комитеті өкілеттілігінің мерзімінде 2т. сәйкес орындар көбейіп қалса, көбейіп қалған кейбір мүшелік мемлекетіндегі жұмысшылар саны бойынша бұл мүшелік мемлекет жұмысшыларының өкілдері үшін жаңа орындардың қажетті саны анықталады. Жұмысшылар комитетіндегі жаңа орындар келесі ретпен бөлінеді: жұмысшылар комитетінің жаңа сайланған немесе жаңа тағайындалған мүшелері бұл мүшелік мемлекетте компания жұмысшыларының саны көтерліген санының негізінен сол жұмысшылары атынан шығатын болсын. Жұмысшылар комитетінің қосымша сайланған немесе тағайындалған мүшелерінің өкілеттілік мерзімі жұмысшылар комитеті өкілеттілігінің мерзімімен бірге аяқталады.-------------------------------------------------------------4. Жұмысшылар комитеті өкілеттілігінің мерзімінде 2т. сәйкес орындар азайып қалса, азайып қалған кейбір мүшелік мемлекетіндегі жұмысшылар саны бойынша бұл мүшелік мемлекет жұмысшыларыатынан шығатын бұл мүшелік мемлекет жұмысшыларының сәйкес өкілеттіліктері тоқтатылады. Жұмысшылар комитетінің сайланған немесе тағайындалған мүшелерінің өкілеттілік мерзімі бұл мүшелік мемлекетінде аяқталатынын жеребе шешеді.------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Жұмысшылар комитеті қоғам басқармасына өз құрамы және болған әр өзгерісі туралы дереу ақпараттандырып тұрады. --------------------------------------------------------------------------

6. Чехия республикасынан емес, басқа мүшелік мемлекеттерден қоғам жұмысшылары атынан бұл мүшелік мемлекеттік заңдарын немесе осы мемлекеттің дәстүрлерін басшылыққа алып, комитетке қатысатын жұмысшылар комитеті мүшелерін таңдау немесе тағайындау тәртібі. ------------------------------------------------------------------------------------------

25 бабы

Жұмысшылар комитетінің әрекеті
1. Жұмысшылар комитеті өзінің бірінші отырысында регламентін бекітеді. -------------------2. Жұмысшылар комитеті мүшелерінің санын есепке алуымен, негіз болса, жұмысшылар комитетімен мүшелері қатарынан комитетінің санаулы қатары құралады. Санаулы комитет қаратында ең көбінде 3 (үш) адам болады. Санаулы комитетінің мүшелері жұмысшылар комитетінің жұмысын үйлестіреді және оның қаулыларына сәйкес жұмысшылар комитеті атынан қызмет атқарады. -----------------------------------------------------

26 бабы

Жұмысшылар қомитетінің қызметі
1. Жұмысшылар комитетінің қызметіне толығымен компанияға, оның еншілес компанияларына қатысты мәселелер жатады немесе басқа мүшелік мемлекет аймағындағы ұйымдастыру бөлімшелерінде немесе бір мүшелік мемлекетінде шешуші органдарының өкілеттіліктерінен аспайтын мәселелердің шешілуі.--------------------------------------------------2. Құралған сәтінен бастап 4 (төрт) жыл өткеннен соң, жұмысшылар комитеті қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту тәртібі мен көлемі туралы келісімге жету мақсатымен қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту бойынша қызметі тағы да басталатынын және SE туралы заңының 56-62 параграф қаулылары әрі қарай қолданатынын шешеді. ----------------3. Жұмысшылар комитеті қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту бойынша қызметтің басталуы туралы қаулы етсе, SE туралы заңының 51-53 параграфы 1 тармағы келесі ретпен істейді, компанияның сәйкес органдарымен келіссөзді жұмысшылар комитеті жүргізеді. SE туралы заңының 53 параграфы 1 тармағымен анықталған мерзімде компания жұмысшыларын жұмысқа тарту тәртібі мен көлемі туралы келісім жасалмаса, қолданыста болған келісім қолданылады. ------------------------------------------------------------------------------4. Жұмысшылар комитетінің мүшелерінде демалыс күндерін алуға және күрделі өндірістік жағдайлары кедергі болмаса, жұмысшылар комитетінде өз міндеттерін орындау үшін оқудан өту үшін қажет мерзімге жалақының өтеуіне құқығы бар. ------------------------

5. Қоғам органдары комитеттің жабық отырысын кедергісіз өткізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті, ең алдымен, компания органдарының мүшелерісіз. Жұмысшылар комитеті қоғам органдарымен жасалатын келіссөзге кәсіби кеңесшілерді шақыра алады. Шақырылған кеңесшілерді есепке алмастан қоғам нақты саласы бойынша бір кәсіби кеңесшінің қатысуымен байланысқан шығындарын төлейді. -------------------------6. Компания жұмысшылар комитетіне және оның мүшелеріне қызметті дұрыс орындау үшін жеткілікті қаржы, заттық және ұйымдастырушылық жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті. Жұмысшылар комитетінің мүшелерінде қызметтерді пайда болған нысаналы жұмсалған шығындарды өтеуге құқығы бар, бірақ жұмысшылар комитетінде қызмет атқарғаны үшін сыйақы берілмейді. Компания алдын ала бекітілген бюджет шеңберінде қажетті шығындарды өтеуге қаржы қаражатының сәйкес көлемін бөліп береді, негізінен, жұмысшылар комитетінің ұйымдастырушылық қамтамасыз етілуіне, жазбаша және ауызша аударма жұмыстарына, кәсіби кеңесшілерге сыйақы төлеуге, көліктік, тұру және тамақтануымен байланысқан шығындарды өтеуге қаражат бөлінеді. ----------------------------27 бабы

Ақпарат алу құқығы
1. Компания басқармасы жыл сайын, ең кемінде жылда бір рет жұмысшылар комитетіне компанияның кәсіпкерлік әрекетінің дамуы туралы және оның әрі қарай перспективалары туралы есеп беріп тұруға міндетті. -----------------------------------------------------------------------2. Басқарма жұмысшылар комитетіне дереу және алдын ала компания басқармасының қадағалау кеңесінің әр жиналысқа көзделген күн тәртібінің жобасын беруге міндетті, және де компанияның жалпы жиналысына ұсынылған құжаттардың барлық көшірмелерін беруге міндетті.------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Компанияның басқармасы жұмысшылар комитетіне дереу қоғам жұмысшыларының мүдделеріне елеулі келеңсіз әсер етуге мүмкін барлық төтенше жағдайлар туралы ақпараттандыруға міндетті, ең алдымен, өндірістік үй-жайларының немесе кәсіпорынның ұйымдастыру бөлімшелерінің ауыстырылуы немесе қызметінің тоқтатылуы туралы, әлде көпшіліктің жұмыстан шығарыу туралы ақпараттандыруға міндетті. ---------------------------

4. Жұмысшылар комитеті жұмысшылар өкілдеріне немесе жұмысшыларға компания басқармасынан міндеттерді атқару барысында алған ақпаратты және өз қызметінің жасау нәтижелері туралы жүйелі түрде баяндап тұрады. Онымен SE туралы заңының 55 параграфы 5 тармағының қаулылары қозғалмайды. --------------------------------------------------

28 бабы

Талқылау құқығы
1. Компания басқармасы шамалас мерзімде жұмысшылар комитетімен бірігіп SE туралы заңының 64 параграфы 1 тармағында ескертілген кезекті есепті қарастыруға міндетті, ең аллдымен, компания құрылымы жағынан, оның шаруашылық және қаржы жағдайы, кәсіпкерлік қызметінің көзделген дамуы, өндіріс және өткізу, жұмысқа орналастыру және инвестициялар жағдайы мен көзделген дамуы, ұйымға қатысты маңызды өзгерістер, жаңа әдіс-тәсілдер мен өндірістік процестер, өндірістің ауысуы, бірігуі, өндірістің ұйымдастырушылық өзгірістері мен жойылуы, кәсіпорынның ұйымдастырушылық бөлімшелері немесе оның маңызды жақтары мен көпшіліктің жұмыстан шығарылуы жағынан қарастыруға тиіс.---------------------------------------------------------------------------------

2. SE туралы заңының 61 параграфы 3 тармағында айтылған өзгерістер болған жағдайда, қоғам басқармасы жұмысшылар комитетінің талаптарын дереу қанағаттандыруға міндетті немесе күттірмейтін жағдайда – комитеттің санаулы қатарының – қоғам жұмысшыларының мүдделеріне әсерін тигізетін ақпаратты беру және мәселелерді талқылау мақсатымен жалпы жиналыс шақыртуға міндетті. ---------------------------------------3. Компания басқармасы жұмысшылар комитетінің немесе санаулы комитет мүшелерінің пікірлеріне қарсы әрекет жасуға шешкен жағдайда жалпы жиналыста хабарламамен 2т. сәйкес осы шешімді қабылдағанша дейін жұмысшылар комитетінің немесе санаулы комитет мүшелерінің келісімге жету мақсатымен келесі жалпы жиналысстың өткізілуі туралы жаңа талабын қанағаттандыруға міндетті.-----------------------------------------------------4. Жұмысшылар комитеті орнына 2 және 3т. көрсетілген санаулы комитет әрекет еткен жағдайда, тікелей мүдделері қозғалған компания жұмысшылары атынан шығатын комитет жұмысшыларының мүшелері де жалпы жиналысқа қатысуға құқылы. Жұмысшылар комитетінің бұл мүшелері осы мәселелерді шешкенде, жұмысшылардың санаулы комитетінің отырысына да қатысуға құқылы.----------------------------------------------------------29 бабы

Орган құрамына әсер ету түрі бойынша қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту
1. Қоғам жұмысшылары SE туралы заңымен орнатылған шарттарымен еуропалық қоғам жұмысшыларын жұмысқа тарту бойынша қызмет нәтижелері негізінде компания Жарғынында бекітілген әдісімен және бекітілген көлемінде еуропалық компания Жарғысымен бекітілген тәртібімен және бекітілген көлемінде қоғам органының құрамына әсер етуге құқылы. SE туралы заңының 64 параграфының қаулылары еуропалық компания жұмысшыларын жұмысқа тарту тәртібі мен көлемі туралы шарты немесе SE туралы заңы бойынша анықтау жағдайында ғана қолданылады. ---------------------------------------------------

БЕСІНШІ БӨЛІМІ

Компанияның шаруашылық қызметі
30 бабы

Бухгалтерия жүргізу
1. Компанияның есептілік кезеңі деп күнтізбелік жыл есептеледі. ------------------------

2. Компанияның тіркелуі және бухгалтерлік есебі жалпыға міндетті құқықтық өкімдеріне жауап ететін әдісімен жүргізіледі. ------------------------------------------------------------------------31 бап

Резервтік қоры
1. Резервтік қоры компания шығындарын өтеу үшін ғана әрекет етеді. --------------------------2. Компания өзінің резервтік қорын таза табыстан ең кемінде 20% мөлшерінде алғашқы табысы пайда болған ағымдағы жылдық бухгалтерлік есебінде анықталған таза табысынан құралады, бірақ компания жарғылық капиталы құнының 10%-нан аспайды. Бұл қор жыл сайын компания жарғылық капиталы құнының 20% мөлшеріне жеткенше дейін компанияның таза табысынан ең кемінде 5% мөлшеріне толтырыла береді. -------------------

3. Осы мөлшерден астам резервтік қордың құрылуы туралы жалпы жиналыс шешеді.------

4. Резервтік қордың жұмсалуы туралы басқарма шешеді. ------------------------------------------

32 бабы

Табысты бөлу және залалды өтеу
1. Компанияның таза табысы жалпы жиналыс ережелеріне және Сауда кодексінің 178 тармағында ескертілген принциптеріне сәйкес жұмсалады. Ең алдымен, компанияның таза табысынан төменде көрсетілгендері өтеледі: -----------------------------------------------------------

а) резервтік қордың салымдары; ----------------------------------------------------------------

ә) бар болса, басқа қорлардың салымдары; -------------------------------------------------- б) анықталған жағдайда, басқарма мүшелері мен қадағалау кеңесінің тантьемдері; -

в) компанияның шаруашылық қызметін дамытуға жұмсалған және қалған бөлігі; ---

г) дивиденттердің төлемі.--------------------------------------------------------------------------

2. Жалпы жиналыс алдыңғы тармақтың ә) – г) тармақтары туралы айтылған жағдайда табысты басқаша жұмсауға шешім қабылдай алады. -------------------------------------------------

3. Компания залалын өтеу тәртібі туралы жалпы жиналыс шешеді. Залал, ең алдымен, резервтік қор қаражатынан өтеледі. Жалпы жиналыс залалды өткен жылдардың өтелмеген залалдары есебінде қалдыру туралы шешім қабылдай алады. --------------------------------------

АЛТЫНШЫ БӨЛІМІ

Жарғылық капиталын көтеру және азайту
І бөлімі
33 бабы
Компанияның жарғылық капиталын көтеру немесе азайту туралы жалпы жиналыс Жарғының 14б. сәйкес тәртібімен шешеді. -------------------------------------------------------------
ІІ бөлім

Жарғылық капиталдың көтерілуі
34 бабы
1. Жарғылық капиталының көтерілуін компанияның жеке көздері арқылы немесе жаңа акцияларды жаздыру арқылы жасуға болады. --------------------------------------------------------

2. Жарғылық қордың көтеруін компания органдары Сауда кодексінің 202-210 параграфы қаулыларына сәйкес өткізеді.------------------------------------------------------------------------------3. Акциялар ақшалай салымдарымен жаздырылған жағдайында компанияның жарғылық капиталында акционерлердің үлесі көлемінде жаңа акциялардың бөлігіне жазылуға акционерлердің басым құқығы бар. ----------------------------------------------------------------------ІІІ бөлімі

Жарғылық капиталдың азайтылуы
35 бабы
1. Жарғылық капиталын азайту үшін компания, ең алдымен, бар болған өз акциялары мен уақытша парақтарын пайдаланады. Бұл әдіс жалпы жиналыс белгілеген көлеміне дейін жарғылық капиталды азайту үшін жеткілікті болмаса, немесе жарғылық капиталды азайту бойынша әдісі жарғылық капиаталды төмендету мақсатын орындамаса, акциялардың номиналдық құнын төмендеу жолымен өткізіледі, немесе компания уақытша парақтарын берген төленбеген акцияларымен, немесе акцияларды айналымнан алып тастауымен, немесе компания уақытша парақтарын берген төленбеген акциялардан бас тарту жолымен азайтылады. Жарғы жарғылық акцияларды айналымнан алып тастау жолымен капиталды азайту мақсатымен акцияларға жеребе өткізу мүмкіндігіне жол бермейді. ----------------------2. Компания органдары жарғылық капиталының азайтуын Еңбек кодексінің 211-2013а және 213с-2016b қаулыларына сәйкес әдісімен өткізеді.---------------------------------------------3. Қоғамның жарғылық капиталы Кеңес өкімдерінің 14б. 2т-мен анықталған шеңберге дейін азайтыла алады. ---------------------------------------------------------------------------------------

ЖЕТІНШІ БӨЛІМІ

Жарғыға толықтырулар мен өзгерістер енгізу
36 бабы
1. Жарғыға толықтырулар мен өзгерістерді енгізу туралы ұсыныстарды қоғам органдары мен акционерлер де бере алады. ---------------------------------------------------------------------------

2. Жарғыға толықтырулар мен өзгерістерді енгізу туралы жалпы жиналыс Жарғының 14б. белгіленген тәртібімен шешеді. Жарғының 16б. 10т. сәйкес басқарма міндеттері қозғалмайды. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Жарғыға енгізілген толықтырулар мен өзгерістер жалпы жиналыс бекіткен сәттен бастап күшке енеді, бірақ жалпы жиналыс немесе заңнан күшке енгізу мерзімі кейінге шеттетілмесе.---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Негізгі капитал мөлшерін өзгертуге, акцияларды бөлуге, акциялар түрін өзгертуге немесе акцияларды атына ауыстыруға шектеу салуға немесе оның өзгерілуіне қатысты Жарғының өзгерістері бұл өзгерістер сауда тізіліміне жазылған күнінен бастап күшке енеді.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Жарғының өзгеруіне әсер ететін қандай бір құқықтық факт болған жағдайында, басқарма дереу кезінде Жарғының актуалды толық редакциясын дайындауға және оны тізілімдік сотының құжаттары жинақтамасына енгізуге міндетті. ---------------------------------СЕГІЗІНШІ БӨЛІМІ

Қорытынды қаулылары
37 бабы
1. Компания шексіз мерзімге құралған. Компания сауда тізіліміне жазылған сәттен бастап құралды және сауда тізілімінен жазбасы алынып тастауымен өз қызметін тоқтатты деп есептеледі, бірақ Кеңес өкімдерінің 8 бабына сәйкес заңдық тұлғаны басқа мүшелік мемлекетке ауыстырылмаса. ------------------------------------------------------------------------------

2. Компанияның құқықтық қатынастары Кеңес өкімдерімен, SE туралы заңымен және Сауда кодексімен реттеледі. Компанияның ішкі қатынастары туралы даулар Чехия құқықтық кодексімен бекітілген соттылығына сәйкес Чехия соттарының құзыреті астына түседі.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ярослав Соукал /жеке қолы/

Басқарма мүшесі

Растау кітабында ағымдағы реттік нөмірі: 0 11 238/2013


Дәлелдеймін, бұл құжатқа нотариус қатысуымен Инж. Ярослав Соукал өз қолтаңбасын өз қолымен қойды,

Туган күні 1973 жылғы 25.04 күні

Тұратын мекенжайы: Гавличкув Брод қаласы, Бецковскего көшесі, 2197,

оның тұлғасы қолданыста болған жеке куәлігімен дәлелденді.


Гавличкув Брод қаласы, 2013 жылғы 01.03 күні
/дөңгелек мөрдің бедері/ ЧР мемлекеттік белгісі

/жеке қолтаңбасы/ JUDr. Роман Блага

Гавличкув Брод қаласының нотариусы

*4*
Чех тілінен орыс тіліне аудармасы


Сауда тізілімінен алынған осы көшірмені «ЧР Брно қ. облыстық соты 2013 жылғы 01.03 күні сағат 16:04:22-да электрондық қолтаңбасымен дәлелдеді [ОГРН: 002115724] EPVid:uMr/Bt88unHgYVgifD99XhS593Elra/I
Брно қ. облыстық соты жүргізетін

Сауда тізіліміненКӨШІРМЕСІ

«Н» бөлімі, №295 ісі
Жазылған күні:

2012 жылғы 18 желтоқсан күні

Істің нөмірі:

Брно қ. облыстық соты жүргізетін Н 295

Коммерциялық фирма:

RONELI SE

Заңдық мекенжайы:

580 01 Галичкув Брод қаласы, Йиглав к-сі, 893,

Сәйкестендіру нөмірі:

293 16 731

Заңдық түрі:

Еуропалық компаниясы

Кәсіпкерлік қызметінің мәні:

Кәсіпкерлік қызметі туралы заңының №1-3 қосымшасында ескертілмеген өндіріс, сауда және қызметтердің берілуі

Қызмет мәні:

Жылжымайтын , тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалға беру

Қызмет тәсілі:

Компания атынан басқарма әрекет етеді, оның тұлғасында басқарманың жалғыз мүшесі әрекет етеді

Жарғылық орган –

басқарма:

басқарма мүшесі:

Ярослав Соукал, туган күні 1973 жылғы 25 сәуір күні

580 01 Гавличкув Брод қаласы, Бецковскего көшесі, 2197,

Басқарма мүшелігіне түскен күні: 2013 жылғы 08.01 күніҚадағалау кеңес:

қадағалау кеңес мүшесі:

Роман Стрык, туган күні 1967 жылғы 20 маусым күні

580 01 Гавличкув Брод қаласы, Термесивы көшесі, 14,

ҚК мүшелігіне түскен күні: 2013 жылғы 08 қаңтар күніЖалғыз акционер:

Роман Стрык, туган күні 1967 жылғы 20 маусым күні

580 01 Гавличкув Брод қаласы, Термесивы көшесі, 14,Акциялары:

номиналдық құны 3 007 800 чехия кроны 10 дана қарапайым атаулы акциялары құжаттық түрінде

Еуромен акциялардың номиналдық құны : 12 000,00 еуроЖарғылық капиталы:

3 007 800 чехия кроны

Жарғылық капиталы еуромен: 12 000,00 еуро

Төленді: 100%Бұл көшірменің дәйектігі дәлелденді


Брно қ. облыстық соты

Мәліметтер 2013 жылғы 01.03 күні сағат 06:00 күйі бойынша күште
АПОСТИЛЬ

1961 жылғы 5 ҚАЗАН КҮНГІ ГААГА КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

1.Ел – Чехия Республикасы

Шын ресми құжат

2. қолын қойды (тегі) JUDr. Роман Блага

3. нотариус лауазымында

4. мөрі/мөртабаны басылды (мекеме атауы)

JUDr. Роман Блага/Гавличкув Брод қ. нотариусыКуәландырылды

5. Прага қ. 6. (күні) 2013 жылғы 04.03 күні

7. куәландыратын органның атауы –

Чехия республикасының әділет министрлігі

8. № 2407/2013

9. мөрі/мөртабаны 10. қолы – ВС. Катержина Гофферова

Номиналдық құны 100 чех кроны тұратын гербті марка

Мөр бедері: Чехия Республикасының мемлекеттік белгісі

Чехия Республикасының әділет министрлігі

*33*

Реттік нөмірі: V 424/2013

Қоғамдық басқару ақпараттық жүйесінен электрондық нысанынан құжаттық нысанына көшіріп алып өзгерту жолымен рәсімделген, 1 парақтан тұратын осы құжат электрондық түріндегі қоғамдық басқару ақпаратық жүйесінен алынған көшірмесінің мазмұнына сөзбе-сөз сәйкес келетінін дәлелдеймін.

Гавличкув Брод қаласы, 2013 жылғы 01.03 күні
/дөңгелек мөрдің бедері/ ЧР мемлекеттік белгісі

/жеке қолтаңбасы/ JUDr. Роман Блага

Гавличкув Брод қаласының нотариусы

*4*АПОСТИЛЬ

1961 жылғы 5 ҚАЗАН КҮНГІ ГААГА КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

1.Ел – Чехия Республикасы

Шын ресми құжат

2. қолын қойды (тегі) JUDr. Роман Блага

3. нотариус лауазымында

4. мөрі/мөртабаны басылды (мекеме атауы)

JUDr. Роман Блага/Гавличкув Брод қ. нотариусыКуәландырылды

5. Прага қ. 6. (күні) 2013 жылғы 04.03 күні

7. куәландыратын органның атауы –

Чехия республикасының әділет министрлігі

8. № 2406/2013

9. мөрі/мөртабаны 10. қолы – ВС. Катержина Гофферова

Номиналдық құны 100 чех кроны тұратын гербті марка

Мөр бедері: Чехия Республикасының мемлекеттік белгісі

Чехия Республикасының әділет министрлігі

*33*
Аудармашының қосымшасы

Мен, Усти-над-Лабем қаласының Облыстық соты шешімімен бекітілген орыс және чех тілінің соттық аудармашысымын, тіркеу №Спр. 6107/2009

Аудармасы чех тілінде берілген мәтініне сөзбе-сөз сәйкес келетінін куәландырамын.

Аудармада келесі түзетулер жасалды:

.......................................................................................................

Құжаттың аудармасы аудармашының күнделігінде 023/2013 реттік нөмірі астында жазылды.2 бет аудармасы үшін төлемі ................. крона құрайды

Күні: 2013 жылғы 03.03 күні Қолы

Мөр орны:
/Мөр бедері/
ЧР мемлекеттік белгісі

Орыс тілінің аудармашысы

Татьяна Боткова


Аудармашының қосымшасы

Мен, Усти-над-Лабем қаласының Облыстық соты шешімімен бекітілген орыс және чех тілінің соттық аудармашысымын, тіркеу №Спр. 6107/2009

Аудармасы чех тілінде берілген мәтініне сөзбе-сөз сәйкес келетінін куәландырамын.

Аудармада келесі түзетулер жасалды:

.......................................................................................................

Құжаттың аудармасы аудармашының күнделігінде 024/2013 реттік нөмірі астында жазылды.24 бет аудармасы үшін төлемі ................. крона құрайды

Күні: 2013 жылғы 03.05 күні Қолы

Мөр орны:
/Мөр бедері/
ЧР мемлекеттік белгісі

Орыс тілінің аудармашысы

Татьяна Боткова

Перевод с русского языка на казахский язык выполнен в переводческом бюро «Dolmetscher»Переводчик Кучумова Гульназ Суратаевна
1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет