ЖҰмыс бағдарламасы пән, пән коды Фармацевтикалық гигиена негізі, ofg 3213 Мамандық 051103- фармацияжүктеу 2.2 Mb.
бет8/13
Дата17.06.2016
өлшемі2.2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

VII. Бақылау: сұрақтар

 1. ШРЕК дегеніміз не,оны қалай анықтайды?

 2. БҚӘД дегеніміз не,оны қалай анықтайды?

 3. ШРЕК және БҚӘД түсініктерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктері.

 4. Заттардың улылық көрсеткіштерін атаңыз.

 5. Фармацевтикалық өнеркәсіптердегі ауа ортасын аса маңызды ластаушылар.

7

І. Тақырыбы: Өнеркәсіптік токсикология негіздері. Өнеркәсіптік уларды гигиеналық нормалау және гигиеналық регламенттеу. Химиялық-фармацевтикалық өнеркәсіпке тән химиялық заттардың организмге әсерімен танысу.

ІІ. Мақсаты: Өнеркәсіптік токсикология негіздері туралы студенттерге білім беру. Өнеркәсіптік уларға қойылатын гигиеналық талаптар. Фармацевтикалық өнеркәсіпке тән химиялық заттардың организмге әсерімен таныстыру.

III. Оқыту мақсаты:

Студент білуі тиіс:

 • Өнеркәсіптік токсикология негізін;

 • Токсикологиялық мөлшер мен концентрациялардың түрлерін;

 • Зиянды заттардың жіктелуін;

 • Токсикометрияның негізгі параметрлерін;

 • Өнеркәсіптік уларға қойылатын гигиеналық талаптар;

 • Зиянды химиялық заттардың адам ағзасына әсерін.

Студент істей білуі тиіс:

 • Зиянды заттарға (уларға) токсикологиялық сипаттама беру;

 • Адам ағзасына әсер ету жолдарын анықтау;

 • Токсикометрия көрсеткіштері негізіне сүйене отырып, зиянды заттардың улылық класын анықтау;

 • Гигиеналық және профилактикалық сипаттағы қорытынды беру.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Өнеркәсіптік токсикология пәні.

 2. Токсикометрия параметрлері.

 3. Фармацевтикалық өнеркәсіпке тән химиялық заттардың организмге әсері.

 4. Фармацевтика өндірісіндегі жұмысшылардың ағзасына өндірістік улардың әсері.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері: дискуссия, нормативті құжаттармен жұмыс.

VI. Әдебиеттер:

негізгі:

1. Гигиена труда. Учебник (под. ред. Н.Ф. Измерова, И.Ф. Кириллова М, ГЭОТА –Медиа 2008г

2. Руководство к практическим занятием по гигиене труда (под. ред Н.Ф. Измерова ) М. Медицина 2001г

3. Руководство по гигиене труда. Под редак. И.Ф. Кириллова. М., Медицина в 2-х томах, 2001г.қосымша:

1. Пост. Правит. РК №168 от 25.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасность, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условия работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека»

2. Пост. Правит. РК №93 от 17.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»

3. Пост. Правит. РК №91 от 17.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к объектам в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»VII. Бақылау: сұрақтар

 1. Өнеркәсіптік токсикология дегеніміз не?

 2. Токсикологиялық мөлшер мен концентрациялардың түрлері.

 3. Адам ағзасына әсер ету деңгейіне байланысты зиянды заттардың жіктелуі.

 4. Ағзаға зиянды заттардың (улардың) түсу жолдары.

 5. Токсикометрия параметрлері.

 6. Өнеркәсіптік уларға қойылатын гигиеналық талаптар.

8

І. Тақырыбы: Кәсіптік уланулар

ІІ. Мақсаты: Студенттерді уланудың жіктелуімен және зиянды заттардың токсикалық әсерін анықтайтын факторлармен таныстыру.

III. Оқыту мақсаты:

Студент білуі тиіс:

 • Адам ағзасына зиянды заттардың фармакокинетикалық және токсикалық әсерін;

 • Адам ағзасындағы зиянды заттарды зарарсыздандырудың биологиялық жолдарын;

 • Уланудың жіктелуін;

 • Негізгі өнеркәсіптік улардың гигиеналық сипаттамасын;

 • Өндірістік ортаға қойылатын гигиеналық талаптар,мысалы, химия-фармацевтикалық өнеркәсібінде;

 • Кәсіби интоксикация кезіндегі медициналық алдын алу шараларын;

Студент істей білуі тиіс:

 • Адам ағзасына өндірістік үрдістегі токсикологиялық әсердің мүмкіндіктері жайында сипаттау;

 • Уланудың негізгі токсикалық факторын анықтау және оның ағзаға әсер ету жолдарын;

 • Кәсіби улануды жіктеу;

 • Жұмыс аймағындағы зиянды заттар құрамына гигиеналық нормалау мен регламентация жүргізу;

 • Технологиялық, медициналық-профилактикалық сипаттағы ұсыныстарды беру.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Кәсіптік уланудың түсініктері.

 2. Токсикологиялық мөлшер мен концентрациялардың түрлері.

 3. Адам ағзасына әсер ету деңгейіне байланысты зиянды заттардың жіктелуі.

 4. Зиянды заттардың токсикологиялық жіктелуі.

 5. Талғамалы токсикалығына байланысты улардың жіктелуі.

 6. Ағзаға зиянды заттардың (улардың) түсу жолдары және олардың денсаулық жағдайына әсері.

 7. Зиянды заттармен шақырылатын кәсіби аурулар.

 8. Токсикалық әсердегі зиянды заттарға қойылатын гигиеналық талаптар.

 9. Емдік-профилактикалық сипаттағы кешенді шаралар.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері: іскерлік ойындар.

VI. Әдебиеттер:

негізгі:

1. Гигиена труда. Учебник (под. ред. Н.Ф. Измерова, И.Ф. Кириллова М, ГЭОТА –Медиа 2008г

2. Руководство к практическим занятием по гигиене труда (под. ред Н.Ф. Измерова ) М. Медицина 2001г

3. Руководство по гигиене труда. Под редак. И.Ф. Кириллова. М., Медицина в 2-х томах, 2001г.қосымша:

1. Пост. Правит. РК №168 от 25.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасность, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условия работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека»

2. Пост. Правит. РК №93 от 17.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»

3. Пост. Правит. РК №91 от 17.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к объектам в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»VII. Бақылау: сұрақтар

 1. Кәсіптік улану түсінігіне анықтама беру.

 2. Адам ағзасына токсикалық заттардың әсер ету механизмі.

 3. Кәсіптік уланулардың жіктелуіне анықтама беру.

 4. Химия-фармацевтика өндірісіндегі зиянды заттарды және өндірістік үрдістерді гигиеналық нормалау.

 5. Кәсіби аурулар дегеніміз не?

 6. Кәсіби аурулардың алдын алу шаралары.

9

І. Тақырыбы: Химиялық-фармацевтикалық өнеркәсібінде жеке басты қорғау заттарын қолданудың гигиеналық негіздері.

ІІ. Мақсаты: Студенттерді химиялық-фармацевтикалық өнеркәсібінде жеке басты қорғау заттарын қолданудың гигиеналық негіздерімен таныстыру.

III. Оқыту мақсаты:

Студент білуі тиіс:

 • Дәрілік құралдардың технологиялық өндірісіндегі негізгі зиянды факторлар;

 • Тыныс алу мүшелерін жеке қорғау заттары. Сипаттамасы және әсер ету қағидасы;

 • Дене, қол, басты жеке қорғау заттары;

 • Көзді жеке қорғау заттары;

 • Дірілден жеке қорғану әдістері;

 • Шудан қорғау құралдары мен әдістері;

 • Иондаушы сәулелерден жеке қорғау әдістері және шаралары;

 • Кезеңді алдын ала тексерулерді жүргізу ережелері.

Студент істей білуі тиіс:

 • Дәрілік препаратты өндірудегі технологиялық үрдістегі негізгі зиянды факторды анықтау;

 • Жұмыс аймағына гигиеналық баға беру;

 • Өндірісдік үрдістің әр жеке кезеңіне сәйкесінше жеке қорғаныс заттарын таңдау;

 • Жеке қорғаныс әдістерін қолдану;

 • Жұмысшылардың кезеңді алдын ала медициналық тексеру нәтижелеріне қорытынды беру.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Жеке қорғаныс құралдары.

 2. Химия-фармацевтикалық өнеркәсіпте жеке қорғаныс заттарын қолданудың гигиеналық негізі.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Жұптасып жұмыс жасау, дискуссия.

VI. Әдебиеттер:

негізгі:

1. Гигиена труда. Учебник (под. ред. Н.Ф. Измерова, И.Ф. Кириллова М, ГЭОТА –Медиа 2008г

2. Руководство к практическим занятием по гигиене труда (под. ред Н.Ф. Измерова ) М. Медицина 2001г

3. Руководство по гигиене труда. Под редак. И.Ф. Кириллова. М., Медицина в 2-х томах, 2001г.қосымша:

1. Пост. Правит. РК №168 от 25.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасность, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условия работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека»

2. Пост. Правит. РК №93 от 17.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»

3. Пост. Правит. РК №91 от 17.01.2012г Санитарные правила «Санитарно правила –эпидемиологтические требования к объектам в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»VII. Бақылау: сұрақтар

 1. Жеке қорғаныс құралдарына сипаттама және қолдану әдістері.

 2. Жеке қорғаныс құралдарын қолданудың гигиеналық негіздері.

 3. Өндірістегі физикалық факторлар әсерінен жеке қорғау құралдары.

 4. Өндірістегі химиялық факторлар әсерінен жеке қорғау құралдары.

 5. Шу, діріл, инфрадыбыс, ультрадыбыс әсерлерінен жеке қауіпсіздік шаралары және әдістері.

 6. Химия –фармацевтикалық өнеркәсіптегі жұмысшылардың денсаулығын сақтау бойынша алдын алу шаралары.

10

І. Тақырыбы: Дәріхана гигиенасы

ІІ. Мақсаты:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА

АКАДЕМИЯСЫ


«Гигиена-1, дене шынықтыру және валеология» кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Пән: Фармацевтикалық гигиена негізі, OFG 3213
Мамандық: 051103- Фармация


Курс: 3


2014-15ж

«Гигиена-1, дене шынықтыру және валеология» кафедрасы мәжлісінде талқыланды.


Хаттама № «___» _______2014 ж
Кафедра меңгерушісі м.ғ.к,. доцент___________ Долтаева Б.З.

1.1.І. Тақырыбы: Иондаушы және иондаушы емес сәулеленулер. Гигиеналық бағалау. Зерттеу әдістері.

ІІ. Мақсаты:студенттерге иондаушы және иондаушы емес сәулеленулерді, гигиеналық бағалауды және зерттеу әдістерін үйрету.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма. Сәулелену дозасын анықтау.

2 тапсырма. Сәулелену дозасының қуатын анықтау.

3 тапсырма. Эквивалентті дозаны анықтау.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру.

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Әртүрлі сәулелердің әртүрлі биологиялық әсерін айтып беріңіз?

 2. Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсерін айтып беріңіз?

 3. Сәулелену дозасын есептеудің ережесін айтып беріңіз?

.2

І. Тақырыбы: Дәріханалар гигиенасы: сақтық және күнделікті санитариялық қадағалау; дәріхана ортасының зиянды факторлары, аурушаңдығы, алдын-алу шаралары.

ІІ. Мақсаты:Дәріхана мекемелері және фармацевтикалық өнеркәсіптердегі еңбек гигиенасымен таныстыру және дәріхана ортасының зиянды факторларын, аурушаңдығын алдын -алу шараларын студенттерге үйрету.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма.Дәріхана мекемелері және фармацевтикалық өнеркәсіптердегі еңбек гигиенасын қарастыру.

2 тапсырма. Дәріхана және фармацевтикалық өндіріс орындарында жұмысшылар денсаулығына зиянды әсер ететін факторлардың алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру.

3 тапсырма.Дәріхана және фармацевтикалық өндіріс орындарында, сақтық және күнделікті санитарлық қадағалауды ұйымдастыру.

4 тапсырма. Дәріхана жоспарына , қондырғыларын және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптарды мазмұндау.

5 тапсырма. Дәріханадағы негізгі зиянды факторлар, жұмысшылардың аурушаңдыққа әкелу мүмкіндігі.
IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру.

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

1. Фармацевтикалық өнеркәсіптер туралы түсінікке анықама беріңіз?

2. Дәріхана мекемелері туралы түсінікке анықтама беріңіз?

3. Фармацевтикалық өнеркәсіптердегі еңбек гигиенасына анақтама беріңіз?

4. Дәріхана мекемелері, өнеркәсіптердегі еңбек гигиенасына анықтама беріңіз?

.3І. Тақырыбы: Еңбек психологиясының негіздері.

ІІ. Мақсаты: Студенттерге еңбек психологиясының негізі туралы түсінік беру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма.Еңбек субъектісінің функциялық жағдайларын психологиялық тұрғыдан зерттеу.

2 тапсырма.Еңбек қызметінің міндеттері мен мазмұнын көрсету.

3 тапсырма.Еңбек субъектісінің жұмысқа қабілеттілігін анықтау.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Еңбек субъектісінің функционалдық жағдайына жалпы сипаттама беріңіз?

 2. Еңбек қызметін зерттеу әдістері және оларды практикада пайдалану жолдарын атаңыз?

.4

І. Тақырыбы:Ультракүлгін сәулелердің гигиеналық маңызы.

ІІ. Мақсаты: Студенттерді УК-сәулелену табиғатымен және өндіріс жағдайында жұмысшылар денсаулыққа әсерімен таныстыру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма.Медицинада ультракүлгін сәлелерді қолданылуы.

2 тапсырма.Ультракүлгін сәулелердің ағзаға тигізетін әсерін анықтау.

3 тапсырма.Ультракүлгін сәулелесінің адам ағзасына зиянды әсерінің алдын алу.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.


VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Адам ағзасына ультракүлгін сәулесінің зиянды әсерінің алдын алу шараларын атаңыз?

 2. Ультракүлгін сәулесін медицинада қаолданылуын айтып беріңіз?

.5

І. Тақырыбы:Лазерлік сәулелердің гигиеналық маңызы.

ІІ. Мақсаты: Лазерлік сәулелену болмысы, оның адам ағзасына тигізетін зиянды әсері мен оны алдын алу шараларымен бойынша білімділікті және іскерлікті қалыптастыру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма. Лазерлердің халық шаруашылығындағы қолданылуы.

2 тапсырма. Лазерлердің негізгі техникалық сипаттамасы.
3 тапсырма. Лазерді қолданудағы еңбек жағдайлары.
IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Активті ортаның сипатына қарай лазерлердің қандай түрлері бар?

 2. Лазерлік сәулеленудің зиндылық дәрежесін бағалаудағы ең қолданбалы көрсеткіштері?

 3. Лазерлік физика-химиялық параметрлеріне бойынша жіктелуі?

 4. Лазерлермен жұмыс істеудегі негізгі пайда болатын факторлар?

 5. Лазерлермен жұмыс істеуде пайда болатын қосымша факторлар?

 6. Лазерлік сәулелену ағзада қандай эффект туғызады?

 7. ШРЕД- лазерлік сәулеленуге не қолданылады?

 8. Лазерлік сәулелену қарқыны қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

.6І. Тақырыбы: ЭМӨ және радио жиіліктердің гигиеналық маңыздылығы.

ІІ. Мақсаты: Студенттерді электромагниттік өріс көздерін санитарлық қадағалаудың әдістемелері мен таныстыру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма.Электромагниттік өріс көздерін санитарлық қадағалау әдістемелерін үйрету.

2 тапсырма.Электромагниттік өріс параметрінің өлшеу қағидаларын бағалау.

3 тапсырма.Оқу қорытындысы бойынша презентация дайындау.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

1.Электромагнит өріс түрін атаңыз?

2.Электромагниттік өріс көздерінің адам денсаулығына әсері қандай?

3Электромагниттік өріс көздерін санитарлық қадағалау әдістері қандай?

4.Электромагниттік өріс көздерін дозиметрлік қадағалау дегеніміз не?

5.Нормативтік-методикалық құжаттар дегеніміз не?


.7

І. Тақырыбы: Пестицидтер мен биопрепараттарды қолданудағы еңбек гигиенасы.

ІІ. Мақсаты: Улылық дәрежесі және кумуляциялық қасиеті жоғары, жұмысшылар денсаулығына қатер төндіретінпестицидтер туралы білім беру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма.Улы химикаттар туралы толық мағлұматты білу, олардың денсаулыққа төндірер қаупін дұрыс бағалау.

2 тапсырма.Минералды тыңайтқыштар мен пестицидтердің улылық дәрежесін білу, олармен жұмыс істеу барысында уланудан алдын алу шараларын ұйымдастыру.

3 тапсырма.Сауықтыру шараларын жоспарлау, жұмысшылардың денсаулығын сақтау мақсатында оларды өндірістерге енгізу.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

1.Пестицидтер, олардың жіктелуін айтып беріңіз?

2.Өсімдіктерді қорғау мақсатында, химиялық заттарды қолдану бағытында СЭС-тің жұмысын айтып беріңіз?

3. Пестицидтерді қолдану амалдары мен әдістері қандай?

4. Минералды тыңайтқыштардың, улы химикаттардың улылық дәрежелерін айтып беріңіз?

5. Улы химикаттардың жұмысшылар ағзасына түсу жолдары қандай? Политропты әсері жайында айтып беріңіз?


.8

І. Тақырыбы: Органикалық еріткіштермен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Аралық бақылау: коллоквиум

ІІ. Мақсаты: Студенттерді органикалық қосылыстармен және негізгі токсикалық қосылыстармен жұмыс жасаудағы гигиеналық ерекшеліктерді студенттерге таныстыру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма. Қосылыстардың негізгі классы, оның қолданылу аясын сипаттау.

2 тапсырма. Органикалық қосылыстардың ағзаға зиянды әсері және сақтану шаралары.

3 тапсырма. Органикалық ерітінділері ағзаға негізгі ену жолдары.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Органикалық ерітінділер қандай қосылыстарға жатады?

 2. Аз ұшпалы, орташа ұшпалы және жеңіл ұшпалы ерітінділер деген не?

 3. Неге улылығы аз жеңіл ұшпалы ерітінділер аз ұшпалы қарағанда жоғары токсикалық қауіптілігі болуы мүмкін?

 4. Бензол және оның қосылыстары, ағзаға әсері қандай?

.9І. Тақырыбы:Әйелдердің еңбек гигиенасы.

ІІ. Мақсаты:Студенттерді әйелдердің еңбек гигиенасымен таныстыру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма.Әйелдердің еңбекке қабілеттілігін және аурушаңдығын бағалау.

2 тапсырма.Қазіргі жағдайдағы әйелдер еңбегін қорғау және гигиеналық ережелері.

3 тапсырма.Әйелдердің жүктілік кезеңінде еңбек ауырлығының дәрежесін анықтау.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Әйелдердің еңбекке қабілеттілігі және аурушаңдық жайында айтып беріңіз?

 2. Өнеркәсіп салаларындағы әйелдер еңбегінің концентрайиялану дәрежесінің ерекшклігі қандай?

 3. Өндірістік ортаның кейбір химиялық және физикалық факторларының әйелдер ағзасына әсер ету ерекшеліктері қандай?

.10

І. Тақырыбы: Видеотерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы.

ІІ. Мақсаты: Студенттерді видеотерминалдармен, компьютермен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік ережелерін ақтауды жеткізу

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма. Компьютермен жұмыс жасау кезіндегі көру мүшесіне зиянды және оның әсерінен құтылу туралы терең түсіндіру.

2 тапсырма. Компьютермен жұмыс жасау кезіндегі еңбек режимі мен демалысы.

3 тапсырма. Компьютермен жұмыс жасаудағы зиянды және қауіпті өндірістік факторлар.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Көз монитор экранынан қанша сантиметр қашықтықта болу қажет?

 2. Дисплейдегі бейнеленген қабылдаудан қарапайым затты қабылдаудың айырмашылығы неде?

 3. Монитор экранындағы бейне қандай жиілікте өзгеріп отырады?

 4. Компьбютермен күніне қанша сағат жұмыс жасауға болады?

 5. Компьютермен жұмыс жасау кезіндегі көру мүшесіне әсері немен қауіпті?

 6. Компьютерде тұрақсыз бейне неге пайда болады?

 7. Компьютермен жұмыс жасау кезіндегі көзді шаршатпаудың алдын –алу шарасы .

 8. «Компьютерлік шаршағыштық» көрінісінің типтерін атаңыз..

 9. Аккомодация спазмы деген не?

.11

І. Тақырыбы:Жұмыс орнында эргономика негіздерін ұйымдастыру.

ІІ. Мақсаты:Автоматтандырылу дәрежелері бойынша еңбек ету заттары және құралдарының жалпы жіктелуіндегі эргономикалық талдаудағы негізгі элементтерді студенттерге түсіндіру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма.Эргономиканың әдістері.

2 тапсырма.Жобалау және түзету эргономикасы.

3 тапсырма.Қазіргі кездегі көзқарастарға сәйкес эргономиканың іс жүзінде қолданылатын ғылымдар жүйесіндегі алатын орны мен рольі.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Эргономиканың негізгі мақсатын айтып беріңіз?

 2. Эргономикадағы зерттеу әдістерін атаңыз?

 3. Негізгі жұмыс іс-әрекеттерінің қысқаша сипаттамасына анықтама беріңіз?

 4. Эргономиканың маңызы және пайда болуын атаңыз?

 5. Өндірістік эргономиканың міндеттері және оның негізгі принциптерін атаңыз?

.12

І. Тақырыбы: Егде жас тобындағылардың еңбек гигиенасының негіздері. Зейнеткерлердің еңбегін реттеу.ІІ. Мақсаты: Студенттерге карт адамдардың негізгі мамандықтарына байланысты еңбектің орындалу мүмкіншіліктерін объективті үйрету және зейнеткерлерге түсіндіру, негізгі мамандығына байланысты жұмысты жалғастыру мүмкін болмаған жағдайда, мамандық ауыстыруын жөндеу, сонымен қатар студенттерді зейнеткерлердің еңбек жағдайына арналған әдістемелік құралдарды құруды үйрету.
ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма. Әртүрлі әлеуметтік топтағы адамдардың зейнетке шыққаннан кейінгі жалғасыратын жұмысының себебін талдау.

2 тапсырма. Зейнеткерлердің мамандық бойынша немесе еңбек әрекеттік жалғастыруды мамандық өзгертудің қажеттілігін бағалауды оқыту.

3 тапсырма. Қарттық кезеңде жұмысқа қабілеттіліктің жоғалуының себебі.

IV. Орындау түрі: Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

1. Зейнеткерлік жастағылар жұмысты жалғастыруының себебі неде?

2. Қарттық кезеңде жұмысқа қабілеттіліктің жоғалуының себебі неде?

3. Зейнеткерлік жаста еңбекке қабілеттіліктің тоқтау бағытының қандай түрі бар?

4. Зейнеткердің денсаулығын өзіндік бағалау кәсіби бағыттың негізгі факторы қандай?

5. Зейнеткер зейнетке шыққанан кейінгі орташа жас мөлшері.

6. Зейнеткерлердің еңбек өнімділігі немен байланысты?

7. Неге ауыл тұрғындары зейнетке шыққан соң жұмысын тоқтатады?

8. Ақыл-оймен жұмыс жасайтын адамдардың еңбекті жалғастыруындағы негізгі себебі?
.13

І. Тақырыбы: Химиялық заттардың организмге оқшауланған және комбинирленген әсері. Удың үзіліссіз және үзілісті әсері.

ІІ. Мақсаты: Студенттерді адам ағзасына улардың оқшауланған, кешенді, үздіксіз, интермиттирленген әсерімен таныстыру, әрбір әсерінің ерекшеліктерін көрсету.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма. Өнеркәсіптік улардың оқшауланған және кешенді әсерін көрсету, нақты мысалдар келтіру.

2 тапсырма. Үздіксіз және интермиттирленген улардың әсері. Гигиеналық нормалаудың осы әсерлерді ескерту.

3 тапсырма. Интермитирленген удың әсері.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Удың қандай әсерін оқшауланған деп атаймыз?

 2. Удың қандай әсері кешенді деп аталады?

 3. Зиянды факторлардың қандай әсері байланысқан деп атайды?

 4. Удың қандай әсері үздіксіз деп атайды?

 5. Удың қандай әсері интермитирленген деп аталады?

.14І. Тақырыбы: Гигиеналық регламенттер жасаудың негіздері. ШРЕК және ӘШҚД туралы түсінік. Химиялық зиянды заттардың организмдегі детоксикациясы.

ІІ. Мақсаты: ШРЕК және ӘШҚД шығарылуы ұстанымдары туралы анықтамаға түсінік беру. Гигиеналық регламенттердің шығарылуы үрдісімен таныстыру.

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма. Гигиеналық регламентацияның шығарылу мақсатын оқу, анықтама беру. ШРЕК және ӘШҚД негізгі шығарылу ұстанымдарын атау.

2 тапсырма. Гигиеналық регламенттердің шығарылу кезеңдерін көрсету.

3 тапсырма. Кумуляция коэффиценті.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

  1. Жедел токсикалық заттар дегеніміз не?

  2. Токсикометрия дегеніміз не?

  3. Кумуляция коэффиценті дегеніз не?

  4. Жедел әсер ету табалдырығы деген не?

  5. Созылмалы әсер ету табалдырығы деген не?

  6. Қалдық коэффицент деген не?

.15І. Тақырыбы: Аралық бақылау

ІІ. Мақсаты:

ІІI.Тапсырма:

1 тапсырма. Еңбек субъектісінің функциялық жағдайларын психологиялық тұрғыдан зерттеу.

2 тапсырма. Өнеркәсіптік улардың оқшауланған және кешенді әсерін көрсету, нақты мысалдар келтіру.

3 тапсырма. Органикалық қосылыстардың ағзаға зиянды әсері және сақтану шаралары.

IV. Орындау түрі:Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

V. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (1,2 қосымшаны қараңыз)

VI. Тапсыру мерзімі: 2-7 апта

VІІ. Әдебиеттер:

Негізгі

1. Гигиена. /Кенесариев Ү.И., Тоғызбаева К.К. және т.б., Оқулық. Алматы. 2010ж. – 652 б.

2. Жалпы гигиена. Торғаутов Б.К. Сералиева М.Ш. Оқулық. Шымкент. 2009ж. -426 б.

3. Жалпы гигиена. Бектұрғанов Р.С.. Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена пәніне тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық. Шымкент. 2010ж. -399 б.

4. Еңбек гигиенасы бойынша тәжірибелік сабақтардың жетекші құралы: Оку құралы Тоғұзбаева К.К. Алматы. 2010.- 366 б.

қосымша:

1. Жарылқасын Ж.Ж., Өндірістік токсикология негізі. Оку әдістемелік құрал. -Қараганды.КММА баспаханасы. - 2007. - 80 б.

2. Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Жарылкасын Ж. Ж. Жалпы және жеке енбек гигиенасы бойынша есептер жинагы. Оку әдістемелік құрал -Қарағанды.КММА баспаханасы. - 2007. - 44 б.

3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.VІІІ. Бақылау-сұрактар:

 1. Иондалмаған сәулелену, оның түрлері.

 2. Иондалған сәулелену, оның табиғи және техногенді сипаттағы көздері.

 3. Иондалмаған сәлеленудің адам ағзасына әсері .

 4. Иондалған сәлеленудің адам ағзасына әсері .

 5. Адам ағзасына иондалған сәулеленудің әсерін зерттеу әдістері.

 6. Адам ағзасына иондалмаған сәулеленудің әсерін зерттеу әдістері.

 7. α, β, γ-сәулеленулер нені көрсетеді?

 8. Радиация дозасының өлшем бірлігін айтыңыз

 9. Радиациямен өдірістік жанасу болмағанда, Адам радиацияны көп жағдайда қайдан қабылдайды?.

 10. дәріхана жұмысшыларына әсер ететін негізгі зиянды және қауіпті өндірістік факторларды атаңыз.

 11. Дәріхана жұмысшылардың денсаулығына дәрілік препараттар мен зиянды химиялық заттардың әсері..

 12. Дәріхана жұмысшылардың микроклиматтың еңбек жағдайына әсері..

 13. Дәріхана жұмысшылардың физикалық еңбек жағдайына әсері.

 14. Дәріхана жұмысшылардың микробиологиялық факторға әрекеті.

 15. Жұмыс жасау кезіндегі көру анализаторына күш түсуі және дәріхана жұмысшылардың мәжбүр жұмыс қалпы.

 16. Дәріхана жұмысшыларының аурушаңдық ерекшеліктері.

 17. Дәріхана жұмысшылардың жек бас гигиенасының ерекшеліктері.

 18. Жобалау кезіндегі сақтық санитарлық қадағалау мен дәріхана құрылысының ерекшеліктері.

 19. Дәріханадағы күнделікті санитарлық қадағалау.

 20. Еңбек психологиясы деген не?

 21. Еңбек психологиясының негізгі даму бағыты.

 22. Еңбек психологиясының зерттеу әдістерін атаңыз;

 23. Зейіннің негізі сапасы

 24. Сенсорлы қоғалыс, сенсорлы өріс, моторлы өріске анықтама бер.

 25. Эмоциялар және сезім, оның адамның еңбегіне деген қарм-қатынасындағы рөлі;

 26. Оң және теріс эмоциялар;

 27. Ес және оның құрам бөліктерін сипаттау;

 28. Тұлға және оның ерекшеліктерін бағалаудың негізінде не жатыр?

 29. Психофизиологиялық таңдау кәсіби таңдаудың бөлшегі дегенгн анықтама беру;

 30. УК-сәулелену нені көрсетеді?

 31. УК-сәулелену дің табиғи және жасанды көздері.

 32. Сәулеленудің қандай бөліктері толқын ұзындығына байланысты УК-дапазонға бөлінеді.

 33. Жұмысшы контингенттердің қайсысы УК-сәулеленуге әсері сезімтал болып келеді?

 34. Қандай мүшелер УК-сәулеленуді қабылдауға аса сезімтал болып табылады?

 35. Ультракүлгінді ашығу және онымен күрес.

 36. Күннің УК-сәулеленудің спектрі қандай екі ауданға бөлінеді?.

 37. УК-сәулелену дің биологиялық мәні.

 38. УК-сәулелену профилактикалық фазасы неге байланысты?

 39. Ағзаға УК-сәулеленудің регламенттелген әсері, заңдылық құжаттар.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет