Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше-мемлекеттердің тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы шартжүктеу 443.22 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі443.22 Kb.
Жоба
Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше-мемлекеттердің тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы

ШАРТ
Бұдан әрі Тараптар деп аталатын, Беларусь Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ресей Федерациясының Үкіметі,

2010 жыл 9 желтоқсандағы Табиғи монополия субъектілерінің қызметін бірыңғай реттеу қағидалары мен қағидаттары туралы келісімге негізделе отырып,

2011 жылғы 18 қарашадағы Еуразиялық экономикалық комиссия туралы шартты басшылыққа ала отырып,

Тараптар мемлекеттерінің аумағында тауар белгілерінің, қызмет көрсету белгілерінің және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын құқықтық қорғалуын қамтамасыз ету арқылы Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікті қалыптастыру үшін қолайлы жағдай жасауға талпына отырып, төмендегі жайлы келісімге келді:


І бөлім. Жалпы ережелер
1-Бап

Осы Шарттың әрекет ету мерзімі


1. Осы Шарт Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке (БЭК) мүше-мемлекеттердің аумағында тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге, құқықтық қорғауға және пайдалануға байланысты туындаған қатынастарды реттейді.

2. Осы Шарт сертификаттау және кепілдік белгілеріне, сонымен қатар графикалық түрде ұсыныла алмайтын белгіленулерге қатысты қолданылмайды.

3. БЭК тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін тіркеу әрбір Тараптың мемлекетінде тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін ұлттық тіркеу күшіне ие.
2-Бап

Осы Шартта қолданылатын негізгі түсініктер


Осы Шарттың мақсаттарында қолданылатын түсініктер мынаны білдіреді:

«БЭК тауарлары шығарылған жерлердің атауларының бірыңғай тізілімі» (БЭК НМПТ Бірыңғай тізілімі) – ұлттық тараулардан (Тараптар мемлекеттері бойынша) тұратын және Еуразиялық экономикалық комиссияның ресми сайтында орналастырылатын, Тараптар мемлекеттерінің аумағында құқықтық қорғанысқа ие, тауарлардың тіркелген шығарылған жерлерінің атаулары туралы мәліметтердің жиынтығы;

«Тауар белгілері мен БЭК қызмет көрсету белгілерінің бірыңғай тізілімі» (БЭК тауар белгілерінің бірыңғай тізілімі) - ұлттық тараулардан (Тараптар мемлекеттері бойынша) тұратын және Еуразиялық экономикалық комиссияның ресми сайтында орналастырылатын, Тараптар мемлекеттерінің аумағында құқықтық қорғанысқа ие, БЭК тіркелген туралы мәліметтердің жиынтығы;

«өтініш беруші» - кез-келген Тараптың ұлттық патенттік ведомствоға тауар белгісіне, БЭК қызмет көрсету белгісіне немесе тауардың шығарылған жерінің атауына өтінім берген, заңды немесе жеке тұлға;

«тауардың шығарылған жерінің атауын пайдалану құқығын тіркеуге және ұсынуға өтінім», «тауардың шығарылған жерінің тіркелген атауын ұсынуға өтінім» (НМПТ-ге өтінім) – тауар шығарылған жердің атауын тіркеу үшін және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын ұсыну үшін немесе тауар шығарылған жердің тіркелген атауын пайдалану құқығын ұсыну үшін қажетті мәліметтер жиынтығын құрайтын құжат.

«БЭК тауар белгісін және (немесе) қызмет көрсету белгісін тіркеуге өтінім» (БЭК тауар белгісіне өтінім) – БЭК тауар белгісін және (немесе) қызмет көрсету белгісін тіркеу үшін қажетті мәліметтердің жиынтығын құрайтын құжат;

«осы Шартқа нұсқаулық» - БЭК тауар белгісін немесе тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге өтінім беруге, оларды қарастыруға, БЭК тауар белгілерін және тауар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге және Тараптар мемлекеттерінің аумақтарындағы құқықтық қорғанысқа байланысты, құқық қатынастарын реттейтін ережелерді орнату мақсатында бекітілетін құқықтық акт;

«БЭК ұжымдық белгісі» - құрылуы және қызметі құрылған мемлекеттің аумағындағы заңнама талаптарына қарама-қайшы болмайтын, бірлестікке кіретін тұлғалар шығаратын және (немесе) өткізетін тауарларды белгілеуге арналған, қауымдастықтың, одақтың немесе өзге бірлестіктің (бұдан әрі - бірлестік) тауар белгісі;

«тауар шығарылған жердің атауы» (НМПТ) – елдің, қалалық немесе ауылдық мекеннің, жергілікті немесе өзге географиялық нысанның қазіргі заманғы немесе тарихи, ресми немесе бейресми, толық немесе қысқаша атауы болып табылатын немесе құрайтын белгі, сонымен қатар ерекше қасиеттері айрықша немесе басты түрде осы географиялық нысанға тән табиғат жағдайларымен және (немесе) адам факторларымен анықталатын, тауарға қатысты пайдалану нәтижесінде белгілі болған және осы атаудан туындайтын белгі;

«ұлттық патенттік ведомство» - Тараптар мемлекеттерінің заңнамасымен сәйкес осы Шартты жүзеге асыру үшін жауапты, Тараптың мемлекетінің уәкілетті органы (ұйымы). БЭК тауар белгісіне өтінім немесе НМПТ-ге өтінім берілген ұлттық патенттік ведомство осы Шартта «жүгіну ведомствосы» деп аталады;

«ресми сайт» - Интернет желісіндегі Еуразиялық экономикалық комиссияның ресми сайты;

«баж салығы» - Тараптар мемлекеттерінің заңнамасымен қарастырылған тиісті шоттарға аударылатын, осы Шартта қарастырылған, заң тұрғысынан маңызды әрекеттерді жүзеге асырғаны үшін төлем;

«құқық иеленуші» - БЭК тауар белгісіне, қызмет көрсету белгісіне айрықша құқыққа немесе НМПТ пайдалану құқығына ие тұлға;

«БЭК тауар белгісі», «БЭК қызмет көрсету белгісі» (БЭК тауар белгісі) – Тараптар мемлекеттерінің аумағында қорғалатын, тауарларды, жұмыстарды және (немесе) қызметтерді жекешелендіруге арналған белгі;

«БЭК тауар белгісіне куәлік» - БЭК тауар белгісінің артықшылығын және ондағы аталған тауарларға қатысты Тараптар мемлекеттерінің аумағында БЭК тауар белгісіне айрықша құқығын куәландыратын құжат;

«НМПТ пайдалану құқығы туралы куәлік» - Тараптар мемлекеттерінің аумақтарында тауар шығарылған жердің атауларын пайдалану құқығын куәландыратын құжат.


ІІ Бөлім. БЭК тауар белгілері
3-Бап

БЭК тауар белгісіне айрықша құқық


1. Құқық иеленуші Тараптар мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес БЭК тауар белгісін пайдаланудың айрықша құқығына ие және біртекті тауарларға қатысты, аралас дәрежесіне дейін аралас, белгіленуін немесе БЭК тауар белгісін өзге тұлғаларға пайдалануға тыйым салуға құқылы.

Құқық иеленушінің рұқсатысыз, ешкім Тараптар мемлекеттерінің аумақтарында қорғалатын БЭК тауар белгісін немесе біртекті тауарларға қатысты, қоспа дәрежесіне дейін аралас, белгіленуін пайдалануға құқылы емес.

2. БЭК тауар белгісіне айрықша құқық БЭК тауар белгілерінің бірыңғай тізілімінде тіркелген күннен бастап, БЭК тауар белгісіне өтінім берген күннен бастап есептелетін 10 жыл өткенге дейін әрекет етеді. Осы Шартқа нұсқаулықтың талаптарын қадағалаған жағдайда, осы құқықтың соңғы әрекет ету жылы ішінде берілген, құқық иеленушінің өтініші бойынша айрықша құқықтың әрекет ету мерзімі жүгіну ведомствосымен 10 жылға ұзартылуы мүмкін.

3. БЭК тауар белгісіне айрық құқықтың әрекет ету мерзімін тек шектеулі көлемде ұзартуға болады.

БЭК тауар белгісіне айрықша құқықтың әрекет ету мерзімін ұзарту кезінде тауар белгісіне айрықша құқықтың әрекет ету мерзімін ұзартқаны үшін Тараптар мемлекеттерінің заңнамасымен орнатылған көлемде жүгіну ведомствосына баж салығы төленеді.

БЭК тауар белгісіне айрықша құқықтың әрекет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, жүгіну ведомствосы орналасқан мемлекеттің заңнамасымен орнатылған мөлшерде жүгіну ведомствосына қосымша баж салығын төлеген жағдайда, құқық иеленушінің өтініші бойынша аталған өтінішті беруге 6 ай беріледі 4. Тараптар мемлекеттерінің аумағында БЭК тауар белгісіне айрықша құқықтың бұзылуына қатысты даулар ұлттық соттармен немесе осы Тараптың мемлекетінің заңнамасына сәйкес осы мемлекеттің өзге құзыретті органдарымен рұқсат етіледі.

5. БЭК тауар белгісіне айрықша құқықты бұзғаны үшін Тараптың мемлекетінің заңнамасында осы Тараптың мемлекетінде тіркелген тауар белгісіне айрықша құқықты бұзғаны үшін көзделген жауапкершілік қарастырылады.
4-Бап

БЭК тауар белгісіне өтінім


1. БЭК тауар белгісіне өтінімді осы Шартқа нұсқаулықта белгіленген тәртіпте және үлгі бойынша жүгіну ведомствосына өтініш берушімен беріледі.

БЭК тауар белгісіне өтінім берген кезде немесе осындай өтінім келіп түскен күннен бастап 1 айдан кешіктірмей өтініш беруші БЭК тауар белгісіне өтінім бергені үшін баж салығын төлегенін растайтын құжатты ұсынады.

БЭК тауар белгісіне өтінім бергені үшін баж салығы жүгіну ведомствосының мемлекетінің заңнамасымен белгіленген көлемде жүгіну ведомствосына төленеді.

2. БЭК тауар белгісіне өтінім мынаны құрайды:

1) өтініш беруші орналасқан немесе тұрғылықты жерінің атауы (аты) және мекен-жайы және жүгіну ведомствосының мемлекетінің аумағында хат алысу мекен-жайы;

2) өтініш берілген белгілену;

3) БЭК тауар белгісін тіркеу қажет етілетін және 1957 жылғы 15 маусымдағы Белгілерді тіркеуге арналған тауарлар мен қызметтердің халықаралық жіктелуі туралы Ницца келісімінде қарастырылған, белгілерді тіркеуге арналған Тауарлар мен қызметтердің халықаралық жіктелу кластары бойынша топтастырылған тауарлар тізімі.

3. БЭК тауар белгісіне өтінім мынаны құрайды:

1) БЭК тауар белгісіне өтінім берген күннен бастап 1 ай ішінде ұсынылуы мүмкін өтінім беру күнінен бұрын басымдылық орнату туралы нұсқау;

2) БЭК тауар белгісі түрлі-түсті немесе түрлі-түстер үйлесімінде берілетінін көрсету;

3) БЭК тауар белгісі жүгіну ведомствосы қолданатын, стандартты символдарды пайдалана отырып, осы Шартқа нұсқаулыққа сәйкес тіркелуі және жариялануы керек;

4) кириллица әліпбиімен сөздік белгіленуін транслитерациялау;

5) аталған сөздік белгіленуді Тараптар мемлекеттерінің мемлекеттік тілдеріне аудару;

6) аталған белгіленудің сипаттамасы;

7) өтініш берушінің өкілі мен оның мекен-жайын көрсету;

4. БЭК тауар белгісіне өтінімге келесі құжаттар қосымша беріледі:

1) БЭК тауар белгісіне өтінім беруге баж салығының төленуін растайтын құжат;

2) осы Шартқа нұсқаулыққа сәйкес рәсімделген, ұжымдық белгінің (ұжымдық белгіге өтінім берген жағдайда) жарғысы (ережесі);

3) егер жүгіну ведомствосының мемлекеттік заңнамасымен қарастырылса, БЭК тауар белгісіне өтінімді өкіл арқылы беру кезіндегі сенімхат.

5. Ұлттық патенттік ведомствоға берілген тауар белгісін тіркеуге өтінім, осы Шарттың 5 бабы 2 тармағына сәйкес конвенциялық басымдылықты орнату үшін талаптарды қадағалаған жағдайда, БЭК тауар белгісіне өтінімге түрленуі мүмкін.

Тауар белгісін тіркеуге өтінімді БЭК тауар белгісіне өтінімге түрлендіру тәртібі осы Шартқа нұсқаулықпен орнатылады.

6. БЭК тауар белгісіне өтінім орыс тілінде беріледі.

БЭК тауар белгісіне өтінім жүгіну ведомствосының мемлекетінің заңнамасымен қарастырылған тілде берілуі мүмкін, сонымен бірге осы Шартқа нұсқаулықтың талаптарына сәйкес мұндай өтінімнің орыс тіліне аудармасы қоса тіркелу керек.

Орыс тіліне аудармасын қоса тіркеп, жүгіну ведомствосының мемлекетінің заңнамасымен қарастырылған, тілде берілген БЭК тауар белгісіне өтінім мазмұнының түсіндірілуі бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда, мұндай өтінім мәтінінің орыс тіліне аудармасы басым күшке ие.

Ұлттық патенттік ведомстволар арасындағы, сонымен қатар жүгіну ведомствосы мен өтініш беруші арасындағы хат жазысу орыс тілінде жүргізіледі.

7. БЭК тауар белгісіне өтінім бойынша жүгіну ведомствосымен істі өтініш беруші өз бетімен немесе өкіл арқылы, соның ішінде егер Тараптардың халықаралық шарттарымен өзгесі қарастырылмаса, аталған жүгіну ведомствосында тіркелген, патентті сенім білдірілген тұлға жүргізуі мүмкін.

5-Бап

БЭК тауар белгісінің артықшылығартықшылығы


1. Осы Шарттың мақсаттарында БЭК тауар белгісінің басымдылығы БЭК тауар белгісіне өтінім берген күні бойынша орнатылады.

2. Егер БЭК тауар белгісіне өтінім жүгіну ведомствосына көрсетілген күннен бастап 6 ай ішінде берілген болса, БЭК тауар белгісінің артықшылығы 1883 жылдың 20 наурызындағы Өнеркәсіптік жекеменшікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына (бұдан әрі – Париж конвенциясы) (конвенциялық басымдылық) қатысушы-мемлекетте тауар белгісіне алғашқы өтінім берген күн бойынша орнатылуы мүмкін.

3. Егер БЭК тауар белгісіне өтінім жүгіну ведомствосына көрсетілген күннен 6 ай ішінде берілсе, Париж конвенциясына қатысушы-мемлекеттердің біреуінің аумағында ұйымдастырылған, ресми мойындалған халықаралық көрмелерге немесе ресми экспонаттарға орналастырылған БЭК тауар белгісінің артықшылығы.

4. Әртүрлі тауарларға қатысты БЭК тауар белгісінің көпше артықшылығы әртүрлі тауарларға қатысты бір белгіге Париж конвенциясына қатысушы-мемлекеттерде, тауар белгілеріне берілген бірнеше өтінім болған кезде өтініш берушінің өтініші бойынша орнатылады.

5. Егер БЭК тауар белгісіне өтінім берілген күннен ерте басымдылықты анықтау туралы нұсқауды құраса, БЭК тауар белгісіне өтінім берген кезде немесе өтінім берген күннен бастап 3 айдан кешіктірмей мұндай талаптың заңдылығын растайтын құжаттарды ұсыну керек.

6. Ерекшеленген БЭК тауар белгісіне өтінімдер бастапқыда берілген өтінім күнін және оның басымдылығын (болған жағдайда) сақтайды.

7. БЭК тауар белгісінің басымдылығы 1891 жылғы 14 сәуірдегі Халықаралық белгілерді тіркеу туралы Мадрид келісіміне және Хаттамасына сәйкес халықаралық тіркелген күні бойынша, аумақтық кеңеюі туралы жазбаны енгізген күні бойынша орнатылуы мүмкін.

8. Егер Париж конвенциясына қатысушы-мемлекетте тауар белгісіне өтінім көрсетілген күннен 6 ай ішінде берілсе, Париж конвенциясына қатысушы-мемлекетте тауар белгісіне өтінім берген кезде БЭК тауар белгісіне өтінім берген күні бойынша басымдылық орнатылуы мүмкін.


6-Бап

БЭК тауар белгісіне өтінімді алдын ала сараптау.

БЭК тауар белгісіне өтінімді жариялау.
1. Жүгіну ведомствосы БЭК тауар белгісіне өтінім келіп түскен күннен бастап 1 ай ішінде осы Шарттың 4 бабында көзделген талаптарға және осы Шартқа нұсқаулыққа сәйкес ұсынылған құжаттардың дұрыс рәсімделуін, БЭК тауар белгісіне өтінім берген күнін анықтау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтердің болуын, соның ішінде тауарлар мен қызметтер тізімінің және олардың жіктегішінің дұрыс жасалуын және осы Шарттың 4 бабы 1 тармағында көзделген, БЭК тауар белгісіне өтінім бергені үшін баж салығының дұрыс төленуін тексереді.

2. Өтінімде осы Шарттың 4 бабы 2 тармағында аталған қандай да бір элемент болмаған жағдайда, жүгіну ведомствосы БЭК тауар белгісіне өтінімді қабылдаудан бас тарту туралы шешімін қарастыруға қабылдайды.

3. Осы Шарттың 4 бабының 2 және 3 тармақтарында көрсетілген, өтінім материалдарын дұрыс рәсімдемеген жағдайда немесе осы Шарттың 4 бабының 4 тармағында көрсетілген құжаттар болмаған немесе дұрыс рәсімделмеген жағдайда жүгіну ведомствосы өтініш берушіге жетіспейтін құжаттарды ұсыну және (немесе) аталған кемшіліктерді сұранысты жолдаған күннен бастап 3 айлық мерзімде жою туралы сұранысты жібереді.

Өтініш беруші жүгіну ведомствосына сұратуға жауап ұсыну мерзімін ұзарту туралы өтініш беруге құқылы.

Жүгіну ведомствосына жүгіну ведомствосының мемлекетінің заңнамасымен орнатылған мөлшерде баж салығын төлеген жағдайда, сұратуға жауапты ұсыну мерзімі жүгіну ведомствосымен өтініш берушінің өтінішінде көрсетілген мерзімге, бірақ сұратуға жауап беру мерзімі аяқталған күннен бастап 3 айдан аспайтын мерзімге ұзартылады.

Жүгіну ведомствосының құжаттарды қарастыру мерзімін есептеу осы-Баптың 1 тармағына сәйкес, осы тармақтың үшінші азатжолында қарастырылған талаптарды ескере отырып, сұратуға жауап беру үшін өтініш беруге қажетті уақытқа тоқтатылады.

Егер осы тармақтың бірінші азатжолында орнатылған мерзімде сұратуда көрсетілген жетіспейтін құжаттар ұсынылмаса және (немесе) кемшіліктер жойылмаса, жүгіну ведомствосы БЭК тауар белгісіне өтінімді қарастыруға қабылдаудан бас тартатыны туралы шешімді қабылдайды, бұл туралы шешім шығарған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде өтініш берушіге мәлімдеме жіберіледі.

БЭК тауар белгісіне өтінімді қарастыруға қабылдаудан бас тарту шешім қабылданған, БЭК тауар белгісіне өтінім бойынша заңды әрекеттер қолданылмайды.

Осы тармақтың бірінші азатжолында көрсетілген жағдайларда, БЭК тауар белгісіне өтінімді қарастыру мерзімі, сұратуға жауап алған немесе жетіспейтін құжаттарды ұсынған күннен бастап 1 айдан артық мерзімге ұзартылады.

4. БЭК тауар белгісіне өтінім беру күні жүгіну ведомствосына осы Шарттың 4 бабы 2 тармағында көрсетілген барлық элементтерді құрайтын, БЭК тауар белгісіне өтінім берілген күні бойынша орнатылады.

5. БЭК тауар белгісіне өтінім, соның ішінде түрлендірілген өтінім осы Шарттың 4 бабында анықталған талаптарға сәйкес келген жағдайда, жүгіну ведомствосы өтінімді ресми сайтта жариялау туралы шешім қабылдайды және шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде өтініш берушіге БЭК тауар белгісіне өтінім беру күнінің анықталғаны туралы хабарлайды және ұлттық патенттік ведомстволарға көрсетілген белгіленудің сараптамасын жүргізгені үшін баж салығының сомасын және аталған баж салығын төлеуге арналған төлем деректемелердеректемелерін құрайтын, құжатты ұсыну туралы сұранысты жолдайды.

БЭК тауар белгісіне өтінімнің ресми сайтта жариялануы өтініш берушіге аталған мәлімдемені жолдаған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

БЭК тауар белгісіне өтінімнің жариялану күні болып ресми сайтта ашық қол жетімдікте орналастырылған күні болып табылады.

6. Ұлттық патенттік ведомстволар сұрату алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жүгіну ведомствосына көрсетілген белгіленуге сараптама жүргізгені үшін баж салығының сомасын және аталған баж салығын төлеуге арналған төлем деректемелерін құрайтын құжатты жолдайды.

Көрсетілген белгіленуге сараптамасы жүргізгені үшін баж салығының мөлшерлері Тараптар мемлекеттерінің заңнамасымен анықталады.

7. Жүгіну ведомствосы ұлттық патенттік ведомстволардан аталған құжаттарды алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде өтініш берушіге көрсетілген белгіленуге сараптама жүргізгені үшін баж салығының сомасын және аталған баж салықтарын төлеуге арналған төлем деректемелерін құрайтын, құжаттарды қоса тіркей отырып, көрсетілген белгіленуге сараптама жүргізгені үшін баж салығын төлеу қажеттігі туралы хабарлама жолдайды.

8. Өтініш беруші көрсетілген белгіленуге сараптама жүргізгені үшін баж салықтарын төлеу қажеттігі туралы мәлімдеме жолдаған күннен бастап 1 ай ішінде жүгіну ведомствосына көрсетілген белгіленуге сараптама жүргізгені үшін белгіленген мөлшерде баж салығын төлегені туралы мәліметтерді құрайтын құжаттарды ұсынады.

Аталған құжаттарды ұсынбаған жағдайда жүгіну ведомствосы БЭК тауар белгісін тіркеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды және мұнда шешімді қабылдаған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде өтініш берушіге мәлімдеме жолдайды.

9. Жүгіну ведомствосы көрсетілген белгіленуге сараптама жүргізгені үшін баж салықтарын төлегені туралы мәліметтерді құрайтын құжаттарды алған күннен бастап, басқа Тараптар мемлекеттерінің ұлттық патенттік ведомстволарына БЭК тауар белгісіне жарияланған өтінімді және көрсетілген белгіленуге сараптама жүргізгені үшін баж салықтардың төленгені туралы мәліметтерді құрайтын құжаттарды жолдайды.
7-Бап

Мүдделі тұлғалардың жарияланған БЭК тауар белгісіне өтінімге қатысты жүгінуі


1. БЭК тауар белгісіне өтінімді жариялаған күннен бастап 3 ай ішінде БЭК тауар белгісіне өтінім беруге байланысты құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған, кез-келген мүдделі тұлға жүгіну ведомствосына көрсетілген белгіленудің осы Шарттың 8 бабында көзделген, талаптарға сәйкессіздігі туралы өз өтінішін ұсынуға құқылы.

2. Мүдделі тұлғалардың келіп түскен өтініштері туралы жүгіну ведомствосы өтініш берушіге хабарлайды және осы-Баптың 1 тармағында көрсетілген мерзім аяқталған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде ресми сайтқа орналастырады.

Өтініш беруші келіп түскен мүдделі тұлғалардың өтініштері туралы мәлімдеме алған күннен бастап 3 ай ішінде мүдделі тұлғалардың өтініштеріне қатысты өз дәйектерін жүгіну ведомствосына ұсынуға құқылы.

8-Бап


БЭК тауар белгісін тіркеуден бас тарту үшін негіздер
1. Осы Шартқа және осы Шартқа нұсқаулыққа сәйкес:

1) осы Шарттың әрекет қолданылмайтын;

2) ажыратуға қабілетсіз;

3) сипаттаушы, атап айтқанда мына:

тауардың түрін, сапасын, қасиетін, тағайындалуын, құндылығын, сонымен қатар уақытын, өндіру немесе өткізу орнын және тәсілін белгілеу үшін пайдаланылатын;

белгілі бір тауар түрін белгілеу үшін жалпы қолданысқа енгізілген;

жалпы бірдей қабылданған символдар және терминдер болып табылатын;

айрықша немесе басты түрде тауардың қасиетімен немесе тағайындалуымен белгіленетін, тауар үлгісі немесе оның орамы болып табылатын элементтерден ғана тұрады;

4) қоғамдық мүдделікке, көпшілік тәртіпке, адамгершілік және моральдік қағидаттарына қарама-қайшы;

5) жалған болып табылатын немесе тауарға, шығарылған жері немесе оны өндірушіге қатысты тұтынушыны жаңылыстыруға қабілетті;

6) мемлекеттік символдар және таңбалар (тулар, елтаңбалар, орденден, ақша белгісі және тағы сол сияқты), мемлекеттердің қысқартылған немесе толық ресми атаулары, халықаралық және үкіметаралық ұйымдардың атаулары, олардың туы, елтаңбасы, өзге символдары, таңбалары мен оның элементтері, ресми бақылау, кепілдікті және сынама белгілері, мөр, марапаттар және өзге айыру белгілері немесе аталған нысандармен араласу дәрежесіне дейін аралас белгілері болып табылады; Егер тиісті мемлекеттік органның, халықаралық немесе үкімет аралық ұйымның келісімі болса, мұндай белгілер қорғалмайтын элементтер ретінде тауар белгісіне енгізілуі мүмкін;

7) араласу дәрежесіне дейін кез-келген Тараптың мемлекетінің халқының мәдени мұра нысандарының немесе дүниежүзілік мәдени немесе табиғи мұраның ресми атауларына және суреттеріне аралас немесе барабар;

8) араласу дәрежесіне дейін сертификация белгілерімен немесе Тараптар мемлекеттерінің аумағында белгіленген тәртіпте тіркелген, сәйкестік белгілеріне араласаралас немесе барабар белгілер БЭК тауар белгілері ретінде тіркелмейді.

2. Осы-Баптың 1 тармағының 2 және 3 тармақшасында көрсетілген белгілер, егер басымдық жағдайда болса, қорғалмайтын ретінде БЭК тауар белгісіне енгізілуі мүмкін.

Осы-Баптың 1 тармағының 2 тармақшасында көрсетілген белгілер, егер БЭК тауар белгісіне өтінім берген күні аталған белгі қолданылу нәтижесінде кез-келген Тараптың мемлекетінің аумағында айрықша қабілетке ие болса, БЭК тауар белгісі ретінде тіркелуі мүмкін.

Осы-Баптың 1 тармағының 2 және (немесе) 3 тармақшасында көрсетілген белгілердің үйлесімі, егер айыру қабілетіне, соның ішінде кез-келген Тараптың мемлекетінің аумағында пайдалану нәтижесінде өтінімді беру күніне дейін алынған қабілетіне ие болса, БЭК тауар белгісі ретінде тіркелуі мүмкін.

3. Төмендегілермен араласу дәрежесіне дейін аралас немесе барабар белгілер БЭК тауар белгілері ретінде тіркелмейді:

1) егер өзге тұлғаның тауар белгісін тіркеу өтінімі қайтарып алынбаса немесе егер қарастыруға қабылдаудан, тіркеуден бас тарту туралы шешім қабылданбаса және шағымдану мерзімі аяқталмаса, біртекті тауарларға және аса ерте басымдыққа ие тауарларға қатысты кез-келген Тараптың мемлекетінде тіркеуге өзге тұлғалар ұсынған белгілер;

2) кез-келген Тараптың мемлекетінде қорғалатын, соның ішінде біртекті тауарларға және аса ерте басымдыққа ие тауарларға қатысты, халықаралық шарттарға сәйкес өзге тұлғалардың тауар белгілері;

3) аталған белгінің артықшылығынан аса ерте күннен бастап, кез-келген тауарға қатысты, осы мемлекеттерде жалпыға мәлім тауар белгілерімен кез-келген Тараптың мемлекетінің заңнамасымен орнатылған тәртіпте танылған өзге тұлғалардың тауар белгілері.

4. Егер Тараптар мемлекеттерінің аумақтарында араласу дәрежесіне дейін аралас тауар белгілерінің немесе біртекті тауарларға қатысты басымдылықтың ерте күніне ие аталған белгілер құқығы әртүрлі тұлғаларға тиесілі, БЭК тауар белгісіне құқықтық қорғанысты ұсыну үшін барлық құқық иеленушілердің келісімі қажет.

Араласу дәрежесіне дейін ұжымдық белгілерге аралас белгілерге қатысты бұл ережелер қолданылмайды.

5. БЭК тауарлық белгiлер ретінде белгінің кез келген тауарларына қатысты ТШТА-мен араласу дәрежесіне дейін тепе-тең немесе аралас, осы Шартпен немесе мемлекеттердің заңдарына сәйкес Тараптармен қорғалатын, сонымен қатар БЭК тауарлық белгiсi басымдылығының күнiне дейiн осындай тәртіпте тiркеуге мәлiмделген белгiмен тiркеле алмайды. Егер БЭК тауарлық белгiсiн тіркеу тауарларды жекешелендіру үшін ТШТА тiркелген тауарларға қатысты жүзеге асырылса, мұндай ТШТА немесе оған араластыру белгісіне дейінгі дәрежеде аралас бұл мұндай ТШТА-ға айрықша құқығы бар тұлғаның есiміне тiркелетiн БЭК тауарлық белгiсiне қорғалмайтын элемент ретінде қосыла алады.

6. Біркелкі тауарларға қатысты араластыру дәрежесіне дейін тепе-тең немесе аралас фирма атауымен немесе коммерциялық белгімен (мұндай атау немесе белгiнiң жеке элементтерiмен) немесе селекциялық жетістігінің мемлекет заңына сәйкес Тараптармен тіркелген атауымен, оған қатысты құқықтар Тарап мемлекетінің аумағында БЭК тауарлық белгiсiнің тiркелу басымдылығының күнiнен алдын ала өзге тұлғаларда пайда болған белгілер БЭК тауарлық белгiлер ретінде тiркеле алмайды.

7. Келесі нысандармен араластыру дәрежесіне дейін тепе-тең немесе аралас белгілер БЭК тауарлық белгілері ретінде тіркеле алмайды:

1) Құқық иесінің келісімінсіз - Тараптар мемлекеттерінің кез келгенінде атаулары белгілі ғылыми шығарма, әдебиет немесе өнердегі, мұндай шығарманың кейiпкері немесе дәйек сөзi, көркемөнер шығармасы немесе оның бөлiгi, егер сәйкесінше туындыға құқық БЭК тауарлық белгісінің тіркелу басымдылығына дейін пайда болса;

2) Сол тұлғаның, немесе оның мұрагерлерінің, немесе оның құқық қолданушыларының, немесе сол тұлғаның өлімінен кейін оның абыройы мен қадір қасиетін қорғауды жүзеге асыратын басқа мүдделі тұлғалардың келісімінсіз - Тараптар мемлекеттерінің кез келгенінде белгiлі фамилия, аты, лақап аты немесе одан туындаған белгі, портрет немесе факсимилесі болса;

3) құқығы Тарап мемлекетінің БЭК тауарлық белгiсi тiркелетiн басымдылық күнiне дейін пайда болған және мәлiмдеушiге жатпайтын өнеркәсiптiк үлгi;

4) бiркелкi тауарларға қатысты (құрылтайшылар) оның құрылтайшысының рұқсатынсыз – Тарап мемлекетінде тіркелген бұқаралық ақпарат құралының атауы.
9-Бап

БЭК тауарлық белгісі ретінде тіркеуге мәлімденген белгінің сараптамасы


1. Беру мекемесімен БЭК тауарлық белгісін тіркеуге жарияланған сұраныс және ұлттық патент мекемелерiмен мәлімделген белгінің сараптамасын өткiзуге баждарды төлеу туралы мәлiметтен тұратын құжаттарды берген күннен 6 ай ішінде, оның ішінде беру мекемесімен сараптама жүргізіледі, оның барысында осы Шарттың 8 бабының 1-5 тармақтарында ескерiлген БЭК тауарлық белгісіне тiркеуге қабылдамау үшiн түбегейлердiң жоқтығы тексеріледі. Сараптаманың нәтижелерi бойынша қорытынды дайындалады.

Іздеу нәтижелерінен және егер анықталса қарсы қойылатын материалдарды тіркейтін қорытындылар ұлттық патент мекемелерімен беру мекемесіне осы тармақтың бірінші азатжолында көрcетiлген мерзімнен кешіктірмей бағытталады.

Осы тармақтың екінші азатжолында көрcетiлген мерзiмде беру мекемесіне БЭК тауарлық белгiсiне тiркеудi қабылдамау үшiн негіздемелердің бар болуы туралы хабарламаған ұлттық патент мекемелерi, БЭК тауарлық белгiсiне мәлімдемеге қатысты осы тармақта ескерiлген БЭК тауарлық белгiсiне тiркеудi қабылдамау үшiн себептер бар болуы туралы беру мекемесiн ескертуге құқығын жоғалтады.

2. Ұлттық патент мекемелерiнiң мәлiмделген белгiлері сараптама барысында осы Шарттың 8 бабының 1-5 тармақтарының талаптарымен мәлiмделген белгiнiң сәйкестiгiне тексеру жүзеге асырылады.

3. Егер БЭК тауарлық белгiсi араласу дәрежесіне дейін тепе-тең немесе аралас мәлімдемелер және бiркелкi тауарларға қатысты тауарлық белгілерге басқа мәлiмдемелер әр түрлi мәлiмдеушiлермен берілгенде және бұл мәлiмдемелерде бірдей басымдылық күні болған жағдайда, бiркелкi тауарларға қатысты мәлімделген тауарлық белгі мәлiмдеушiлердiң өзара келісімімен анықталған тек қана бiреуінің есiміне тiркелуі мүмкін.

4. Толығымен немесе бөлшектеп сәйкес келетін бiркелкi тауарлар тізіміне қатысты БЭК тауарлық белгілерге тепе-тең мәлімдемелер бір мәлiмдеушiмен берілгенде және бұл мәлiмдемелерде бірдей артықшылық күні болған жағдайда, көрсетілген тiзiмдер сәйкес келетін тауарларға қатысты БЭК тауарлық белгісі мәлiмдеушi таңдаған мәлiмдемелердiң бiреуімен ғана тiркеле алады.

5. Осы-Баптың 3 және 4 тармақтарымен ескерілген жағдайларда беру мекемесі мәлiмдеушiге тиісті мәлімдемені бағыттайды.

Мұндай мәлімдемені алған күннен кейін 6 ай ішінде мәлiмдеушiлер беру мекемесіне қандай мәлiмдемелерден тауар белгiсiнiң тiркеуiн сұрайтынын, ал БЭК тепе-тең тауар белгiсiне мәлiмдеме берген мәлiмдеушi өз таңдауын хабарлауы керек.

Мәлiмдемелер бойынша көрcетiлген хабарламаның белгiленген мерзiмінде түспеуінде БЭК тауарлық белгісін тіркеудің қабылданбауы туралы шешім қабылданады, ол жөнінде мәлiмдеушiге белгiленген мерзiмнiң өтуінен кейін 15 жұмыс күн ішінде мәлiмдеме бағытталады.

6. Ұлттық патент мекемелерiнiң қорытындыларының, оның ішінде меншiктi шешімінің, сонымен қатар осы Келiсiм шарттың 7 бабында көрcетiлген үндеулер мен дәйектемелердің негізінде беру мекемесi мәлімдеушіге осы-Баптың 1 тармағында көрсетілген мерзiмнiң өту күнінен 15 жұмыс күнінен кешіктірмей сараптама нәтижелерi туралы мәлiмдемені бағыттайды.

Егер БЭК тауарлық белгiсiне қорғау берiле алмаса немесе тауарлық белгiге қорғау мәлiмдеушiнiнің сұрауына қарағанда кiшi көлемде болған жағдайларда бағытталады. Мәлiмдемеге ұлттық патент мекемелерiнiң қорытындысы қоса тiркеледi.

7. Мәлiмдеушi оған мұндай мәлiмдеменi алған күннен 3 ай ішінде барлық немесе мәлiмделген тауарлардың бөлiгiне қатысты БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдеме сараптамасының нәтижелерi туралы мәлiмдемеге байланысты өз дәйектері мен ескертулерін беру мекемесiне көрсетуге құқығы бар.

Көрcетiлген мерзiм мәлiмдеушiнiң өтiнiшi бойынша беру мекемесi мемлекетiнің заңымен қойылған мөлшерде 3 айға дейiн бажды төлеу шартында қосымша ретiнде ұзартыла алады.

Беру мекемесі мәлімдеушінің көрcетiлген дәйектер мен ескертулерінің түсу уақытынан 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ол жөнінде ұлттық патент мекемелерiне хабарлайды.

Ұлттық патент мекемелері осы тармақта көрсетілген мәлімдеушінің дәйектері мен ескертулерін ұсынған мерзiмінiң өту күнінен 1 ай ішінде мәлiмдеушiнің көрсетiлген дәйектері мен ескертулерін қарастырады және ұлттық патент мекемелерiнің шешiмін шығарады.

Егер осы тармақта көрсетілген мәлімдеушінің дәйектері мен ескертулерi ұсыну мерзiмiнiң ішінде мұндай дәйектер мен ескертулер тапсырылмаса, беру мекемесі көрcетiлген мерзiмнiң өтіп кету күнiнен 1 ай ішінде БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдеме сараптамасының нәтижелерi бойынша шешiмдi қабылдайтын болады.

8. БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу туралы шешiмді қабылдауға дейiн немесе беру мекемесі оны тiркеуін қабылдамағанда мәлімдеуші беру мекемесiне төмендегі өтінішпен жолығуға құқығы бар:

1) тауарлар тiзбесiнiң қысқаруы туралы;

2) БЭК тауарлық белгісіне мәлімдемені осы Шартқа нұсқау талаптарын сақтау шартында басымдылық күнін сақтаумен тауарлық белгіні тіркеуге ұлттық мәлiмдемеге өзгерту туралы;

3) БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдеменi шығару туралы;

4) БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдеменi қайтару туралы.

9. Беру мекемесі БЭК тауарлық белгісіне мәлімдемені басымдылық күнін сақтаумен тауарлық белгіні тіркеуге ұлттық мәлiмдемеге өзгерту туралы өтінішті қарастыру нәтижелері бойынша (осы-Баптың 8 тармағының 2 тармақшасы) БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдеме бойынша iс қағаздарын жүргiзуді тоқтатады, ол жөнінде мәлімдеуші ескертіледі, және өтініш пен мәлiмдеменің барлық материалдарын ұлттық патент мекемесіне жөнелтеді, мұнда мәлімдеуші тауарлық белгіні тіркеуге ұлттық мәлімдемеге өзгерту процедурасын iске асыруды сұрайды.

Тауарлық белгiге өзгертiлген мәлiмдеме бойынша одан әрi iс қағаздарды жүргiзу басымдылық күнiн сақтаумен ұлттық патент мекемелерiмен жүзеге асырылады.

Мұндай өтінішті беру және қарастыру үшін, сонымен бірге ұлттық мәлiмдеменiң сараптамасын өткiзу, бұл жағдайда баж алынбайды.

Өзгерту туралы мәлiмдеменi жібергеннен кейін тауарлық белгіге тіркеуге дұрыс рәсiмделген ұлттық мәлiмдеме болып танылады және тауарлық белгiге құқықтық қорғау сұралатын Тараптар мемлекеттерiнiң аумақтарында қарастырылады. Бұл жағдайда ұлттық мәлімдеме бойынша әрбір ұлттық патент мекемесiнiң өзі дайындаған қорытындысының негізінде шешiм қабылданады.

10. Мәлiмдеме шығару туралы өтiнiш БЭК тауарлық белгісіне бастапқы мәлiмдемеде көрсетілген тауарлар тізімін, олардың беру мекемесіне беру күніне қатысты және БЭК тауарлық белгісіне бастапқы мәлімдеме күшінде қалуына қатысты тiзiмнiң БЭК тауарлық белгiге бастапқы мәлiмдеме болған басқа біркелкі емес тауарлардан тұруы керек.

11. Осы-Баптың 7 тармағының төртінші азатжолында көрсетілген ұлттық патент мекемелерiнiң шешiмдерi мұндай шешiмдердi шығару күнiнен 3 жұмыс күнi ішінде беру мекемесiне бағытталады.

Беру мекемесi алу күнiнен 5 жұмыс күн ішінде мәлiмдеушiге көрcетiлген шешiмдердi жөнелтеді.


10-Бап

БЭК тауарлық белгі мәлімдемесіне өзгерістер енгізу


1. Мәлiмдеушi БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу туралы шешiм қабылданғанға дейiн БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдемеге өзгерту енгізуге құқылы.

БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдемеге өзгерiстер енгiзу туралы өтiнiш беру мекемесiне тапсырылады.

2. Мәлiмделген белгiнiң тiркеуiн маңызды өзгерту немесе БЭК тауарлық белгіге өтiнiштегі тізімді кеңейту жағдайында өтініш қарастыруға қабылданбайды. Мұндай өзгерістер мәлімдеушімен дербес мәлiмдеме ретінде рәсiмделуі мүмкін.

3. Көрсетілген өзгерістерді беру мекемесi БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдемеге кiргiзедi. Есiмінiң, мекенжайының, немесе мәлiмдеушiнiң атауының, мәлiмдеушiнiң өкiлi ол бұрынғы тұлғада қалған бетте, және (немесе) хат алысу және беру үшiн мекенжайдың өзгеруі жағдайында, немесе мәлiмдеушi басқа тұлғаға БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдемеге құқығының ауысуы жағдайында мәлімдеуші беру мекемесiне шешім қабылдауға дейін тиісінше өзгерістерді енгізу туралы өтiнiшті жіберуге мiндеттi.

4. Беру мекемесi түскен өзгерiстерді қарастыру нәтижелерi туралы мәлiмдеушiні және ұлттық патент мекемелерiн хабарлайды.

5. БЭК тауарлық белгiге мәлімдеме материалдарына өзгерiстердi енгiзуге беру мекемесi мемлекетiнің заңымен белгіленген мөлшерде баж төленеді.


11-Бап

Ұлттық патент мекемелерінің шешімдеріне шағымдану


1. Осы Шарттың 9 бабының 7 тармағының төртiншi азатжолында көрcетiлген ұлттық патент мекемесiнiң шешмдерімен келiспеушiлiкте мәлімдеуші беру мекемесінің көрсетілген шешімді жіберген күннен кейін 3 ай ішінде ұлттық патент мекемесiне мұндай шешімі үшін қарсылық (шағым) жiберуге құқығы бар.

Егер осы тармақпен ескерілген мерзiм ішінде мәлiмдеушi мұндай құқығын қолданбаса, беру мекемесі көрсетілген мерзiмнiң өтіп кету күнiнен 1 ай ішінде БЭК тауарлық белгiсiне мәлiмдеме сараптамасының нәтижелерi бойынша шешiм қабылдайды.

2. Осы-Баптың 1 тармағында көрcетiлген қарсылықтар (шағымдар) Тараптар мемлекеттерiнің заңына сәйкес ұлттық патент мекемелерiне тапсырылады.

3. Ұлттық патент мекемесi беру мекемесін түскен (шағым) туралы оның түсу күнiнен 5 жұмыс күнi ішінде хабарлайды.

4. Қарсылықтар (шағымдар) ұлттық патент мекемесiне олардың түсу күнiнен 3 айдан аспайтын мерзiмде қарастырылады.

5. Егер осы-Баптың 3 тармағында көрcетiлген мерзiм ішінде, беру мекемесi ұлттық патент мекемесінен түскен қарсылық (шағым) туралы мәлiмдеме алмаса, беру мекемесі бұл мерзiмнiң өту күнiнен 1 ай ішінде БЭК тауарлық белгiсi жартылай тiркеу туралы немесе БЭК тауарлық белгiні тiркеудi қабылдамау туралы шешiмдi қабылдайды.

6. БЭК тауарлық белгiге мәлiмдеме бойынша ұлттық патент мекемесінің шешiмiн мәлiмдеушiмен шағымдану жағдайында беру мекемесімен қабылданады, мемлекет iшiндегі шағымданудың барлық мүмкіндіктері аяқталған кезде.

7. Ұлттық патент мекемесi мемлекет iшiндегі шағымдану процедураларының аяқталу нәтижелерi туралы беру мекемесiн хабардар етедi.


12-Бап

БЭК тауарлық белгіге мәлімдеме сараптамасының нәтижелері бойынша қабылданатын шешімдер


1. Ұлттық патент мекемелерiнiң, оның ішінде осы Шарттың 9 бабының ережелеріне сәйкес және осы Шарттың 11-Бап ережелеріне сәйкес мұндай шешімдерді шағымдану нәтижелерін ескере отырып (егер олар шағымданса) дайындалған (қабылданған) беру мекемелері қорытындылары мен шешімдерінің (егер олар қабылданса) негізінде, беру мекемесі БЭК тауарлық белгiге мәлiмдеменiң сараптамасының нәтижелерi бойынша келесi шешiмдердің бiреуін қабылдайды:

барлық мәлiмделген тауарларға қатысты БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу туралы шешiм. Мұндай шешім егер оның тiркеуi сұратылған барлық тауарлар тiзіміне қатысты БЭК тауарлық белгiсiн қорғауды беру мүмкiндiгі туралы қорытынды болған жағдайда, осы Шарттың 9 бабының 1 тармағында ескерiлген мерзiмнiң ішінде дайындалған барлық қорытындыларда немесе осы тармақтың бірінші азатжолында көрcетiлген барлық қорытындыларда (шешiмдерде) болады;

мәлiмделген тауарлар бөлiгiне қатысты БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу туралы шешiм. Мұндай шешiм егер осы тармақтың бірінші азатжолында көрcетiлген қорытындылардың (шешiмдердің) бiреуiнде оның тiркеуi сұратылған тауарлар тiзбесiнің белгiлi бөлiгіне қатысты БЭК тауарлық белгiсiн қорғауды беру мүмкiн еместігі туралы қорытынды болған жағдайда. Сонымен бірге БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу туралы бұл шешiм осы тармақтың бірінші азатжолында көрcетiлген барлық қорытындылар (шешiмдер) бойынша БЭК тауарлық белгiсiн қорғауды беру мүмкiндiгі туралы қорытындыда болатын мәлiмделген тауарлардың бөлiктерiне қатысты қабылданады;

БЭК тауарлық белгiсiн тiркеудi қабылдамау туралы шешiм. Мұндай шешiм егер осы тармақтың бірінші азатжолында көрcетiлген барлық қорытындылардың (шешiмдердің) біреуінде оның тiркеуі сұратылған барлық тауарлар тiзбесiне қатысты БЭК тауарлық белгiсiне қорғауды беру мүмкiн еместiгі туралы қорытындыда қабылданады.

2. Барлық немесе мәлiмделген тауарлардың бөлiгiне қатысты БЭК тауарлық белгісін тіркеу туралы немесе БЭК тауарлық белгiсiн тiркеудi қабылдамау туралы шешiм мәлімдеушіге және ұлттық патент мекемелеріне оны қабылдау күнiнен 5 жұмыс күнінен кешіктірмей бағытталады.

Мәлімдеуші БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу туралы шешiмін алған күннен 1 айдан кешіктірмей ол беру мекемесi мемлекетiнің заңымен бекітілген мөлшерде БЭК тауарлық белгiсiне тiркеу және БЭК тауарлық белгiсiне куәлiктi беруге беру мекемесiне баж төлейді.


13-Бап БЭК тауарлық белгілерінің Бірыңғай тізбірыңғай тізілімі
1. БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу туралы шешім негізінде беру мекемесі БЭК тауарлық белгiсiне тіркеу үшін бажды төлеуді және БЭК тауарлық белгісіне куәлік беруді растайтын құжатты мәлiмдеушiнің ұсынысын беруден кейін 5 жұмыс күнiнiң ішінде БЭК тауарлық белгiсi БЭК Бірыңғай тізБірыңғай тізілімінде тiркеледі және БЭК тауарлық белгiсiне куәлiк бередi.

БЭК тауарлық белгісіне куәлік нысаны және мұнда көрсетілетін мәліметтер құрамы осы Келiсiм шарттағы нұсқаумен анықталады.

2. БЭК тауарлық белгiсi БЭК Бірыңғай тізБірыңғай тізіліміндегі ұлттық тарауларда орналасатын мәліметтердің анықтығы және толықтығы үшін жауапкершiлiкті тиiстi ұлттық патент мекемелерi алып жүредi.

3. БЭК тауарлық белгілерінің Бірыңғай тізіліміне қосылған мәліметтер мен ұлттық патент мекемесі БЭК тауарлық белгісін тіркеу туралы шешімдерден тұратын мәліметтердің сәйкессiздiгiнде көрсетілген шешімдердегі мәліметтер басымдыққа ие болады.

4. БЭК тауарлық белгілерінің Бірыңғай тізіліміне түзетулер және өзгерiстердi енгiзу осы Келiсiм шартқа нұсқау қойылған ретте жүзеге асырылады.

5. БЭК тауарлық белгілерінің Бірыңғай тізілімінің ұлттық тарауын жүргізетін ұлттық патент мекемесі ұлттық патент мекемесiмен жетекшiнің қолы қойылған осы бөлiмнен шығаруды рәсiмдейдi.

Мұндай шығару Тараптардың барлық мемлекеттерiнiң аумақтарында тең заңды күшке ие.
14-Бап

Ұлтық тіркеуді БЭК тауарлық белгісінің тіркеуіне ауыстыру


Егер тепе-тең белгi тауарлық белгі ретінде тiркелгенде тараптардың әрбір мемлекетінде толық немесе iшiнара сәйкес келетін бiр құқық иелерінде немесе құқық алушыда болса, мұндай тұлға БЭК тауарлық белгiге куәлiктiң берілуi туралы өтiнiшті өз таңдауы бойынша кез келген ұлттық патент мекемесiне беруге құқылы.

БЭК тауарлық белгiсiне куәлiк бұл мерзiм кешірек бітетін Тараптың мемлекетінде айрықша құқықтың қолданыс мерзімінде беру мекемесiнiң мемлекет заңымен бекітілген мөлшерде БЭК тауарлық белгiсiне куәлiктi беру үшін беру мекемесіне бажды төлеу шартында Тараптар мемлекеттерінің әрқайсысының аумағындағы толық дәл келетiн тауарларға қатысты мұндай айрықша құқық басымдылық күнiн куәлiкте нұсқаумен беріледi.

Әрбір ұлттық патент мекемесi БЭК тауарлық белгілердің Бiртұтас тiзiлiмiнде БЭК тауарлық белгiсiн тіркеу туралы белгіні жасауға міндетті және оның алдындағы ұлттық тiркеуін оның әрбір Тарап мемлекеттерінде тіркеу күшіне ие болған құқығына қысым келтірусіз алмастыруға міндетті.
15-Бап

БЭК тауарлық белгісіне ұсынылған құқықтық қорғанысты күшін жойған деп тану


БЭК тауарлық белгiсiне құқықтық қорғауды берудің қайта қаралуы және кез келген Тарап мемлекетінінің аумағында күші жойылған деп сол мемлекеттің ұлттық патент мекемесіне, апелляция органы және (немесе) тікелей сотқа қарсылық (шағым) білдіру жолымен танылуы мүмкін, егер мұндай шағымдану тиісті мемлекет заңында ескерілген болса:

БЭК тауарлық белгiсiне айрықша құқығының қолданылу мерзімі ішінде – егер оған құқықтық қорғау осы Шарттың 8 бабының 1,6-7 тармақтарымен сәйкес тауарлық белгiлерді бұзу талаптарымен берiлсе;

ресми сайтта БЭК тауарлық белгiлерін Бiртұтас тiзiлiмiнде тиiстi мәлiметтердi орналастыру күнiнен 5 жыл ішінде – егер БЭК тауарлық белгiсiне осы Шарттың 8 бабының 3 және 5 тармағында қойылған негіздемелер бойынша құқықтық қорғау берілмесе;

БЭК тауарлық белгiсiне айрықша құқықтың барлық қолданыс мерзiмiнiң ішінде – егер БЭК тауарлық белгiсiне құқықтық қорғауды берумен байланысты немесе БЭК басқа тауарлық белгісіне араластыру дәрежесіне дейiн аралас құқық иесінің әрекеттері бекітілген тәртіпте құқықты теріс пайдалану немесе жосықсыз бәсекелестiк деп мойындалса.


16-Бап

БЭК тауарлық белгісін құқықтық қорғауды тоқтату


1. БЭК тауарлық белгiсiн құқықтық қорғау төмендегілерде тоқтатылады:

1) БЭК тауарлық белгiсiне айрықша құқықты қолданылу мерзiмінiң өтуiне байланысты;

2) құқық иесінің БЭК тауарлық белгiсiне құқықтан бас тарту жағдайында;

3) бiртұтас сипаттамалармен немесе басқа ортақ сипаттамаларға ие болмайтын тауарларында бұл таңбаның қолдануына байланыста ұжымдық таңбаны құқықтық қорғау мезгiлiнің ерте тоқтатылуы туралы сот шешiмiнiң негізінде;

4) төмендегі жағдайларда тауарлық белгiнi құқықтық қорғау мезгiлiн ерте тоқтатылуы туралы сот шешiмiнiң негізінде:

заңды тұлғаларды тарату;

жеке тұлғаның қайтыс болуы;

дара кәсiпкер-құқық иесінің кәсіптік қызметін тоқтатуы;

5) жалпыға бiрдей қолдануға тауарлардың белгілі бір түрі сияқты кірген белгiге айналған жағдайда БЭК тауарлық белгісін құқықтық қорғауды мезгiлiнен ерте тоқтатылуы туралы сот шешiмiнiң мүдделi адамның өтiнiшi бойынша негізде қабылданған;

6) оның қолданылмау салдарынан барлық немесе тауарлардың бiр бөлiгiне қатысты БЭК тауарлық белгiсін құқықтық қорғау мезгiлiнен ерте тоқтату туралы сот қабылдаған шешiм негізінде.

2. БЭК тауарлық белгiсiн құқықтық қорғау БЭК тауарлық белгiлердiң Бiртұтас тiзiлiмiнде оны тiркеуден кейін кез келген 3 жыл үздіксіз пайдаланбау салдарынан жедел тоқтатыла алады.

Қолданбау салдарынан БЭК тауарлық белгiсiн құқықтық қорғау мезгiлiнен ерте тоқтату туралы өтiнiш мұндай өтінішті беруге дейін БЭК тауарлық белгісі қолданылмағандығы шартында көрсетілген 3 жыл өтуі бойынша мүдделi тұлғамен сотқа тапсырылады.

Қолданбау салдарынан БЭК тауарлық белгiсiн құқықтық қорғау мезгiлiнен ерте тоқтату процедураларын жүзеге асырғанда БЭК тауарлық белгісінің тіркеуін сақтау мақсатында кез келген Тараптың мемлекетінде БЭК тауарлық белгісін қолдану ескеріледі.

Осы Шарттың мақсаты үшін БЭК тауарлық белгiсiн қолдану лицензиялық шарт негізінде берілген құқығы бар тұлға немесе құқық иесімен қолдануы, немесе құқық иеленушінің бақылауымен БЭК тауарлық белгісін қолдануды жүзеге асыратын (сәйкесінше әрекеттер тауарды азаматтық айналымға тікелей енгізумен байланысты емес болған жағдайлардан басқа) өзге тұлғамен, сонымен бірге оның айыратын қабiлеттiлiгiне әсер етпейтін және БЭК тауарлық белгiсiне берілген құқықтық қорғауды шектемейтiн оның жеке элементтерiн өзгертумен БЭК тауарлық белгiсiн төмендегі жолдармен қолдану:

бұл тауарлар үшiн тiркелген, осы тауарлардың белгiлері және қаптамаларында БЭК тауарлық белгiсiн қолдану;

БЭК тауарлық белгісімен белгіленген тауарларды жасау, сатуға ұсыну, сату, сақтау, әкету;

жұмыс жасағанда, қызмет көрсеткенде БЭК тауарлық белгісін қолдану;

көрмелер және жәрмеңкелерде, жарнамаға, басылымдарда, маңдайшаларда, тауарларды азаматтық айналымға енгiзуге қатысты құжаттамаға, Интернет желісіне, оның ішінде домен атауында БЭК тауарлық белгісінің қолданылуы.

БЭК тауарлық белгісін қолдануды дәлелдеу ауыртпалығы құқық иегерiне жатады.

Қолданбау салдарынан БЭК тауарлық белгiсiн құқықтық қорғау мезгiлiнен ерте тоқтату туралы сұрақтың шешімінде құқық иегерімен тауарлық белгi оған тәуелсіз жағдайлар бойынша пайдаланбағандығы туралы дәлелі елене алады.

3. БЭК тауарлық белгiсiн құқықтық қорғау осы Шарттың 15 бабына сәйкес жарамсыз деп мойындалуы немесе осыбаптың 1 тармағының 3-6 тармақшасымен ескерiлген негіздемелер бойынша құқық иесіне өзінің құқықтарын қорғау үшін жеткілікті уақыт берілмеуінсіз тоқтатылуы мүмкін.
17-Бап

БЭК тауарлық белгісін тіркеуді жою


1. Ұлттық патент мекемелерi, соттар және құқығы көрcетiлген органдардың шешiмi ықпал ететін мүдделi тұлғалар беру мекемесін осы Шарттың 15 және 16-баптарына сәйкес қабылданған шешiм Тараптар мемлекеттерiнің заңдарына сәйкес заңды күшке ие болуы туралы хабарлайды.

Көрcетiлген шешiмдер осы Шарт нұсқауында бекітілген тәртіпте БЭК тауарлық белгiлердiң Бiртұтас тiзiлiмiнде БЭК тауарлық белгiсiн тiркеуді жою үшiн негіз болып табылады.

БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу беру мекемесімен БЭК тауарлық белгісіне құқықтық қорғауды жарамсыз деп мойындау немесе БЭК тауарлық белгiсiн құқықтық қорғаудың тоқтатылуына байланысты жойылады.

2. Тауарлардың бiр бөлiгі үшін БЭК тауарлық белгісін құқықтық қорғауды беруді жарамсыз деп тану немесе тауарлардың бiр бөлiгiне қатысты БЭК тауарлық белгісін құқықтық қорғауды беруді ерте тоқтату туралы шешім негізінде беру мекемесі БЭК тауарлық белгiсiне бастапқы куәлiктi жояды және БЭК тауарлық белгiсiне жаңа куәлiк береді, ол басымдылық күнін сақтаумен анықталған тауарлар тiзбесiне қатысты барлық Тараптар мемлекет аумақтарында БЭК тауарлық белгiсiне айрықша құқықпен куәландырады.

3. БЭК тауарлық белгiлердің Бiрыңғай тiзiлiмiнде күшi жоғалған БЭК тауарлық белгiсiн тiркеу, құқық иегерiнiң өтiнiшi немесе оның құқығын қабылдаушымен ұлттық патент мекемесiне талаптарды сақтау шартында және осы Шарттың нұсқауымен бекітілген тәртіпте ұлттық мәлiмдемеге айналдырылуы мүмкін.
18-Бап

БЭК тауарлық белгісіне айрықша құқықпен басқару


1. Құқық иегерi БЭК тауарлық белгiсiне айрықша құқықпен басқаруға құқығы бар.

2. БЭК тауарлық белгiсiне айрықша құқық бұл мемлекетте тіркелген тауарлық белгілер үшін Тараптар мемлекеттерінде заңмен ескерiлген тәсiлдермен өзге басқару немесе әмбебап құқық беру тәртібінде құқық беру (жол беру, иеліктен айырылу), пайдалануға құқықты табыстау, (лицензиялық (қосалық лицензиялық) шарт), кепiл, ауысудың нысаны бола алады.

3. БЭК тауар белгісіне айрықша құқықтың берілуі (жол беру, жатсыну) берудің мекемесінде тіркеуге жатады.

Тараптар мемлекетінің заңымен қарастырылған жағдайда барлық немесе тауардың бөлігіне қатысты тек барлық Тараптар мемлекетінің аумақтарында мұндай беруді бір уақытта жүзеге асыру жағдайында ғана БЭК тауар белгісіне айрықша құқық берілуі мүмкін (жол беру, жатсыну).

БЭК тауар белгісіне айрықша құқықтың берілуі (жол беру, жатсыну) жағдайында тауар бөлігіне қатысты беру мекемесімен БЭК тауар белгісіне жаңа куәлік беріледі.

БЭК тауар белгісіне айрықша құқықтың берілуі (жол беру, жатсыну) жөніндегі Келісім Тараптардың тіркеуде тұрған мемлекеттің заң талаптарына сәйкес жазбаша түрде жасалады.

БЭК тауар белгісіне айрықша құқықты беруді (жол беру, жатсыну) тіркеу БЭК тауар белгісінің Бірыңғай реестрінде ол туралы мәлімет берудің мекемесіне енгізіледі.

4. БЭК тауар белгісіне айрықша құқық мемлекетте (мемлекеттерде) кепілдің заты болуы мүмкін Кепілді қарастырып отырған тараптар, заң тауар белгісіне айрықша құқықты.

БЭК тауар белгісіне айрықша құқыққа кепіл Тараптардың кез келген мемлекеттердің ұлттық патент мекемесінің біреуіне кепіл жайында келісім Тараптарының таңдауы бойынша, ал егер келісімде мұндай таңдау жайлы шарт болмаса – кепілді тіркеу үшін сол мемлекеттің заңымен бекітілген тәртіп бойынша беру мекемесінде тіркеуге жатады.

БЭК тауар белгісіне айрықша құқықтың кепілін тіркеу туралы мәліметтер БЭК тауар белгісінің Бірыңғай тізіліміне енгізіледі.

5. Лицензиялық келісім, сублицензиялық келісім немесе басқа келісім бойынша БЭК тауар белгісін қолдануға құқықтың берілуі қажетті Келісімді тіркеу үшін Тараптар мемлекетінде заңмен бекітілген тәртіпте БЭК тауар белгісін қолдану құқығы берілетін аймақтарда Тараптар мемлекетіндегі ұлттық патент мекемесінің біреуінде тіркеуге жатады.

Келісімдерде ұлттық патент мекемесімен тіркелгендер жайлы тауар белгісін пайдалануға құқық берілетін мәліметтер БЭК тауар белгісінің Бірыңғай реестріне енгізіледі.

6. БЭК тауар белгісіне айрықша құқықты ұйғаруды жүзеге асыратын келісімдерді тіркеу үшін тиісті келісімдердің тіркелуі үшін осы мемлекеттердің заңымен қарастырылған мөлшерде және тәртіпте Тараптар мемлекетінің ұлттық патент мекемесінде баж салығы төленеді.

7. Мемлекеттің заңына сәйкес лицензиялық шарттың немесе басқа шарттың тарапына (тараптарына), БЭК тауар белгісін қолдануға құқық беріледі, БЭК тауар белгісінің кепілдік шарты БЭК тауар белгісін қолдануға құқық берілген аймақта мемлекеттің (мемлекеттердің) ұлттық патент мекемесіне осы мемлекеттің белгілі заң тәртібінде осындай келісім шарттардың қорытындысы, өзгергені және күшін жойғандығы жөнінде хабарлауға міндетті.

БЭК тауар белгісіне айрықша құқықты қолдануды қарастырыатын келісімнің тіркеуінсіз, Бірыңғай реестрде БЭК тауар белгісінің мүндай келісімі жарамсыз болып танылады. Келісімнің жарамсыздық салдары Тараптардың ұлттық мемлекет заңдарымен анықталады.
19-Бап

БЭК ұжымдық белгісін басқару ерекшеліктері


1. БЭК ұжымдық белгіге берілген құқықпен ойға келгенін істеу мүмкін емес және лицензиялық келісімнің немесе басқа келісімнің нысаны бола алмайды, сол себепті оны пайдалану құқығы беріледі.

2. БЭК ұжымдық белгісін тіркеген, бірлестікке кіруші тұлға өзінің тауар белгісін ұжымдық белгімен қатар қолдануға құқы бар.

3. БЭК ұжымдық белгісінің құқық иесі беру мекемесін ұжымдық белгінің жарғыдағы (қағидасындағы) өзгерістер жайлы хабардар етуге міндетті.

4. БЭК ұжымдық белгі мен БЭК ұжымдық белгіге өтінім БЭК тауар белгісіне сәйкес және БЭК тауар өтініміне сәйкес түрленуі мүмкін және осы Келісім нұсқаулықтарының талаптарына сәйкес керісінше және беру мекемесінің мемлекеттің заңымен орнатылған өлшемде бажды төлеу шартында.

III бөлім. Тараптар мемлекеттерінің аумағында орналасқан тауардың шыққан жерінің атаулары
20-Бап

Осы Келісім күшіне енгенге дейін тіркелген тауарлардың шыққан жерінің атауларын тіркеу тәртібі


1. ТШЖА Келісімінің күшіне енбес бұрын Тараптар ұлттық реестрге сәйкестендірілген мәліметтерден тұратын тіркелген тізімдермен айырбасты жүзеге асырады.

2.Тізімдермен айырбас үрдісі аяқталған соң, осы-Баптың 1-тармағында көрсетілген, ұлттық құқық иесінің (құқық иелерінің) өтініші бойынша және әр ұлттық патент мекемесіне баждарды төлеу шартында және олар жайлы мәліметтерді Бірыңғай реестрге ТШЖА БЭК қосқанда беру мекемесінен осы Келісімнің нұсқаулықтарымен орнатылған тәртіп бойынша барлық Тараптағы мемлекеттердің аумағында ТШЖА қолдану құқығын растайтын куәлік беріледі.

3. Осы Келісімнің күшіне ену күніне дейін кез келген Тараптар мемлекетінде тіркелген ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлік осындай ТШЖА тіркелген Тараптар мемлекеттерінде осындай ТШЖА қолдану құқығының жарамдылық мерзіміне беріледі. Егер ТШЖА осы келісімнің күшіне ену күніне дейін тараптардың бірнеше мемлекеттерінде тіркелсе, ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлік қай Тараптың мемлекетінде айрықша құқықтың жарамдылық мерзімі кешірек аяқталса, сол бойынша беріледі және ТШЖА қолдану құқығы туралы мұндай куәліктің жарамдылық мерзімі мұндай айрықша құқықтың жарамдылық мерзімінің басталу күнінен есептеледі.
21-Бап

Тауардың шыққан жерінің атауларын тіркеу тәртібі


1. ТШЖА өтінім беру мекемесіне өтініш берушімен тапсырылады.

Егер өтініш беруші Тарап мемлекеттердің заңды немесе жеке тұлғасы болып табылса, онда беру мекемесі болып аймағында тауардың шыққан жері орналасқан ұлттық патент мекемесі табылады. Егер өтініш беруші осы Келісімнің Тараптары болып табылмайтын мемлекеттің заңды немесе жеке тұлғасы болса, беру мекемесі Тараптар мемлекетінің кез-келген ұлттық патент мекемесі болуы мүмкін.

2. ТШЖА өтінім бір ТШЖА қатысты болуы керек және құрауы керек:

1) өтініш берушінің (өтініш берушілердің) тұрған жерінің немесе тұратын жерінің атауы (аты) мен мекен-жайы және беру мекемесінің мемлекет аумағында хат алмасуды жүргізу үшін мекен-жай;

2) мәлімделетін белгі;

3) белгілеу үшін тіркеуге тауарды көрсету және ТШЖА қолдану құқығын беру немесе тіркелген ТШЖА қолдану құқығын беру, оны өндірген жерді көрсетумен (географиялық объектінің шекарасы);

4) тауардың ерекше қасеттерін сипаттау.

3. ТШЖА өтінімге келесі құжаттар тіркеледі:

1) тауардың өндірілген жері орналасқан Тараптар мемлекеттерінің заңды немесе жеке тұлғасы үшін – өтініш берушінің тауар өндіретіні, ерекше қасиеттері осы географиялық нысанның табиғи жағдайына және (немесе) адами факторларға тән деп анықталғаны жайлы тараптар мемлекеттеріндегі уәкілетті органдардың қорытындысы;

2) осы Келісімнің Тараптары болып саналмайтын мемлекеттердің заңды немесе жеке тұлғалары үшін – тауарды өндірген мемлекетте оның өтініш берілген ТШЖА қолдану құқығын растайтын құжат;

3) ТШЖА өтінімді беруге және сараптамаға беру мекеммесінң мемлекет заңымен бекітілген мөлшерде баж төлемін растайтын құжаттар.

4. ТШЖА өтінімге, ТШЖА өтінімге қоса тіркелетін құжаттарға талаптар, және беру мекемесімен ТШЖА өтінімге сараптама жүргізу тәртібі беру мекемесінің мемлекет заңымен анықталады.

ТШЖА өтінім бойынша беру мекемесімен іс жүргізу өтініш берушінің өздігімен немсе өкіл арқылы, сонымен қатар көрсетілген беру мекемесінде тіркелген патенттік сенімді арқылы жүзеге асуы мүмкін.

5. ТШЖА өтінімге сараптама кезінде осы Келісімнің 2 бабының 9-шы тармақшасында тауарды сәйкестендіруге рұқсат беретін белгіге қолданылады белгілі географиялық объектінің аймақпен болатыны сияқты, дегенмен осы объектінің атауынан тұрмаса да, тауарға қатысты осы белгіні қолдану нәтижесінде көрсетілген қағидалармен бекітілген талаптарға жауап беретін ерекше қасиетімен танымал болды.

ТШЖА белгісі танылмайды, дегенмен өзін таныстыратын немесе географиялық нысанның атауы болатын, бірақ белгілі түрдің тауар белгісі ретінде жалпыға бірдей қолдануға оның өндіріс орнымен қатысы жоқ тараптардың кез келген мемлекетінің аумағына кірген.

6. Өтініш берушінің ТШЖА өтінімге сараптама нәтижесі бойынша қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, шешімді алған күннен бастап 3 айдың ішінде ол беру мекемесінің заңымен бекітілген тәртіпте шағым арыз беруге құқылы.

7. ТШЖА тіркеу және оны қолдануға құқық беру немесе тіркелген ТШЖА қолдануға құқық беру жөнінде шешім қабылдаған беру мекемесі 5 жұмыс күні ішінде қабылдаған шешім туралы өтініш берушіге хабарлайды және ұлттық патент мекемесіне ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлік беру және тіркеу үшін баж сомасы және көрсетілген баж салығын төлеу үшін төлем деректемелері көрсетілген құжаттарды беру жөнінде сұрауға бағыттайды.

Ұлттық патент мекемесі сұранысты алу күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде беру мекемесіне ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлікті беру және тіркеу үшін баж сомасын және көрсетілген бажды төлеу үшін төлем деректемелерін көрсетумен құжаттарды бағыттайды.

Көрсетілген баж мөлшері Тараптар мемлекет заңымен анықталады.

Өтініш беруші ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлікті беру үшін ұлттық патент мекемесіне баждарды төлеудің қажеттілігі жайында мәлімдеген күннен бастап 1 айдың ішінде мекемеге ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлікті беру және тіркеу үшін төленген баж салығы жайында мәліметтері бар құжаттарды беруді бастайды.

Көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда, беру мекемесі ТШЖА тіркеуден бас тарту жайында шешім қабылдайды және 5 жұмыс күні ішінде мәлімдемені өтініш берушіге мәлімдейді.

Беру мекемесінің ТШЖА қолдану құқығын тапсыру және тіркеу жөнінде шешімнің негізінде ТШЖА қолдану құқығы туралы қуәліктің берілуі мен тіркелуі үшін баж төлемін растайтын құжаттарды алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде ТШЖА БЭК Бірыңғай реестрге мәліметтерді енгізеді және ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлікті береді.

ТШЖА қолдану құқығы туралы куәліктің формасы және ондағы көрсетілген мәліметтердің құрамы осы Келісімнің нұсқаулығымен анықталады.

ТШЖА БЭК Бірыңғай реестрінде орналасқан мәліметтердің толықтығына және растығына жауапкершілікті тиісті ақпаратты енгізген ұлттық патент мекемесі тартады.


22-Бап

Тауардың шыққан жерінің атауын қолдану құқығы туралы куәліктің жарамдылық мерзімі


1. Осы Келісімге сәйкес тіркелген ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлік ТШЖА өтінім берілген күннен бастап 10 жыл ішінде жарамды.

2. Осы Келісімнің 20 бабының 3 тармағында және осы-Баптың 1 тармағында көрсетілген ТШЖА қолдану құқығы туралы куәліктің жарамдылық мерзімі беру мекемесінің куәлігіне сәйкес соңғы жылда берілген иелерінің өтініштері бойынша осы мемлекеттік заңына сәйкес тауарды өндірген мемлекетте ТШЖА қолдануға құқық беретін шарттарды сақтау кезінде 10 жылға ұзартылуы мүмкін.

ҰзартуҰзарту шектелмеген сан болуы мүмкін.

3. ТШЖА қолдану құқығы туралы куәліктің жарамдылық мерзімін ұзарту ұзарту осы Келісімнің талаптарына және егер болса осы келісімнің нұсқаулықтарына сәйкес жүзеге асады:

1) құқық иесінде (тауардың шыққан жері орналасқан аймақтағы Тарап мемлекеттердің заңды немесе жеке тұлғаларының) – осы тараптағы мемлекеттің заңымен бекітілген тәртіп бойынша уәкілетті органның құқық иесі географиялық объектіге сай шекарада куәлікте көрсетілген қасиетке ие тауар өндіретіні жайлы қорытындысы. Көрсетілген қорытынды құқық иесімен ТШЖА қолдану құқығы туралы куәліктің жарамдылық мерзімінің соңғы жылының ішінде алынуы қажет;

2) куәліктің иесінен (осы Келісімнің Тараптары болып саналмайтын мемлекеттің заңды немесе жеке тұлғасы) – тауар шыққан мемлекетте оның ТШЖА қолдану құқығын растайтын құжат;

3) ТШЖА қолдану құқығы туралы куәліктің жарамдылық мерзімін ұзарту үшін Тараптар мемлекет заңдарымен бекітілген баждың төленгенін растайын құжаттарды.

4. Құқық иесінің өтініші бойынша ТШЖА қолдану құқығы туралы куәліктің жарамдылық мерзімін ұзарту үшін мұндай куәліктің жарамдылық мерзімі аяқталған соң оған беру мекемесінің мемлекеттік заңымен бекітілген мөлшерде қосымша бажды беру мекемесіне төлеу шартында 6-айлық мерзім беріледі.


23-Бап

Тауардың шыққан жерінің атауын құқықтық қорғау


1. Осы Келісімге сәйкес беру мекемесінің ТШЖА БЭК Бірыңғай реестрде тіркеу негізінде ТШЖА құқықтық қорғау барлық Тараптар мемлекеттерінің аумағында бір мезгілде беріледі.

2. Рұқсат етілмейді:

1) ТШЖА мәліметтерімен берілмеген аймақта болған азаматтық айналымға тауарларды енгізуге қатысты, және азаматтық айналымға тауарларды басқалай енгізуге қатысты тауарларға, тауар қораптарына, жарнамаларға, құжаттарға ТШЖА қолдану;

2) ТШЖА куәлігі жоқ тұлғалармен қолданылуы, тіпті егер тауардың шыққан шынайы жері көрсетілсе де немесе атауы аудармада, транслитерацияда және транскрипциясында, немесе «түр», «тип», «стилінде», «тәсіл», «имитация», «әдіс» және соған аралас сөздермен тіркесте қолданылса, сонымен қатар тауардың шыққан тегі және ерекше қасиеттеріне қатысты тұтынушыны адастыруға қабілетті кез-келген тауар үшін аралас белгіні пайдалануы.

3. Екінші Тараптың тауары мемлекет аумағында өндірілгені, сол басқа тараптың мемлекет аумағынан тыс жерде сатылуға және шығарылуға арналған, сонымен қатар бірінші Тараптың мемлекет аумағы арқылы транзитпен әкетілетіні жағдайда осы баптың 1-ші тармағына сәйкес берілетін құқықтық қорғау Бірінші Тараптың мемлекет заңына сәйкес таралады.

4. ТШЖА құқықтық қорғаудың қысқа мерзімді аяқталуы немесе беру мекемесінің құқықтық қорғауды беруді жарамсыз деп тануы жағдайында ТШЖА БЭК Бірыңғай реестрдің тиісті жазбасына құқықтық қорғаудың тоқтағаны жайында енгізуге міндетті.


IV бөлім. Қорытынды және өтпелі ережелер

24-Бап


Ақпараттық өзара ықпалдасу
1. БЭК тауар белгісіне өтінімге және ТШЖА өтінімге қатысты құжаттармен және мәліметтермен алмасу осы Келісімнің қарастырылған нұсқаулықтарының тәртібіне сәйкес ұлттық патент мекемелері арасында жүзеге асады.

2. БЭК тауар белгісіне өтінім бойынша және ТШЖА өтінім бойынша электронды іс қағаздарын жүргізудің бірыңғай жүйесін жасау мақсатында тараптар әр мұндай өтiнiмге бiрыңғай электрондық iстi жасау үшiн және ұлттық патент мекемесінің өзара әрекеттестік жүйесін жасау үшін қажеттi шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді.

25-Бап

Шартқа берілетін нұсқаулар


1. Осы Келісімге берілшен нұсқаулар Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесімен бекітіледі және осы Келісім күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

2. Осы Келісімнің нұсқаулары осы Келісімді қолдануға қатысты ережелерден тұрады, мыналарды қосқанда:

1) БЭК тауар белгісіне өтінімді рәсімдеуге және құжаттарға қоса ұсынылғандарға талаптар;

2) БЭК тауар белгісіне өтінімді беру және оған алдын ала сараптама жүргізу тәртібі;

3) БЭК тауар белгісі ретінде тіркеуге өтініш берілген белгінің сараптамасын жүргізу тәртібі;

4) БЭК тауар белгісіне өтінімге өзгерістер енгізу тәртібі;

5) БЭК тауар белгісіне өтінімге түрленудің шарттары мен тәртіптері және БЭК тауар белгісінің күші жойылған тіркеуден тауар белгісін тіркеуге өтінім және тауар белгісін тіркеуге өтінім БЭК тауар белгісіне өтінімге;

6) БЭК ұжымдық белгінің түрлену шарттары мен ережелері және БЭК тауар белгісіне сәйкес БЭК ұжымдық белгісіне өтінім және БЭК тауар белгісіне өтінім және керісінше;

7) БЭК тауар белгілерін Бірыңғай реестрге енгізу тәртібі;

8) БЭК тауар белгісінің жарамдылық мерзімін ұзарту тәртібі ;

9) БЭК тауар белгісін тіркеуден жою тәртібі;

10) ТШЖА қолдану құқығы туралы куәлікті ұзарту тәртібі;

11) ресми сайттың ақпараттық өзара әрекеттесу және қызмет ету тәртібі;

12) құжаттардың типтік формалары;

13) басқа құжаттар.

Осы Келісімнің қағидалары мен осы Келісімге нұсқаулықтың арасындағы айырмашылық жағдайында Келісімнің қағидалары қолданылады.


26-Бап

Өзгерістер мен толықтырулар енгізу


1. Тараптардың келісімі бойынша осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын жекелеген хаттамалармен рәсімделетін өзгерістер осы Келісімге енгізілуі мүмкін.

2. Тараптар Еуразиялық экономикалық комиссияға осы Шарттың мәніне қатысы бар, заң актілерінің және өзге нормативтік-құқықтық актілердің жобалары туралы хабарлау міндеттемесін өзіне жүктейді.


27-Бап

Дауларды шешу тәртібі


1. Осы Келісімнің қолданылуына және (немесе) түсіндірілуіне байланысты Тараптар арасындағы даулар, мүдделі Тараптармен келіссөздер және консультациялар жүргізу арқылы шешіледі.

2. Егер дау келіссөздер мен консультациялар арқылы дау, оларды жүргізу туралы ресми жазбаша өтініш берген күннен бастап 6 ай ішінде реттелмесе, онда дау кез-келген мүдделі Тараптың бастамасы бойынша Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Сотына қарастыруға ұсынылады.

3. Еуразиялық экономикалық комиссия Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың сотына қарастыруға табыстағанға дейін Тараптарға дауды реттеуде көмек көрсетеді.
28-Бап

Келісімнің күшіне енуі, Келісімге қосылу және одан шығу тәртібі


1. Осы Келісім күшіне енуіне қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша мәлімдемені депозитарий алған күннен бастап күшіне енеді және бекітілу керек.

Тараптар осы Шартты жүзеге асыру үшін жауапты мемлекеттік органдар туралы және осы мәліметтердің кез-келген өзгеруі туралы дипломатиялық арналар бойынша хабарлайды.

2. Осы Келісімнің тұпнұсқа данасы Еуразиялық экономикалық комиссияда сақталады, ол осы Келісімнің депозитарийі бола тұра әрбір Тарапқа оның куәландырылған көшірмесін жолдайды.

Осы Шарт Кеден одағына және Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше болатын және 2010 жылдың 9 желтоқсанындағы Зияткерлік меншік нысандарына құқықтарды қорғау саласындағы бірыңғай реттеу қағидаттары туралы келісімге қосылатын кез-келген мемлекет үшін ашық.


__________ қаласында «____» _______________ 20___ бір түпнұсқа данада орыс тілінде жасалған.


Беларусь Республикасының Үкіметі үшін
қолы

Қазақстан Республикасының Үкіметі үшін
қолы

Ресей

Федерациясының Үкіметі үшін
қолы


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет