Үлгілік оқу жоспарыжүктеу 2.17 Mb.
бет8/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Ескерту ЖБП - жалпы білім беру пәндері; ЖГП - жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП - жалпы кәсіптік пәндер; АП - арнайы пәндер; БҰТП - жұмыс берушілер талабы бойынша алынған білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; КО – кәсіби оқыту; КТ – кәсіптік тәжірибе; АА– аралық аттестация; ҚА – қорытынды аттестация; КДББД – кәсіби дайындыққа баға беру деңгейі және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

Семестр бойынша бөліп таратуды, оқыту түріне, мамандық, аймақтық және басқа да ерекшеліктерге байланысты өзгертуге болады.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы «_____»____________

№_____бұйрығына262- қосымша


1306000 – радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары
Кәсіптік практика және пәндер циклы бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)


Циклдің, пәннің индексі

Пәндердің, практикалардың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби казақтілі
Кәсіптік қазақ тілінде нені үйренеді:кәсіби сөздердің мағынасын аша білуді, қазақ тілінде электро байланыс құрал-саймандардың атауларын, экономикаға қатысты сөздердің баламасын, септелуін, тәуелденуін, өмірге қауіп туғызатын құралдардың қолдану ретін

Білімдер:

Қазақ тілінің толық материалын меңгеріп, жазбаша және ауызша мәтіндерді меңгеру, кәсібіне қатысты термин сөздерді қажет кезеңінде іс жүзінде пайдалануды және ауыз екі тілде түсінгенін айтуды, өз көзқарасын тиянақты қорғауды, термин сөздердің ұғымынІскерліктер:

Қойылған сұрақты түсініп жауап беруді, қарым-қатынаста кәсібіне қатысты құралдарды пайдалануды, өз атына немесе өзгелер атына өтініш жазуды, іс қағаздарымен жұмыс жасауды, тәжірибе барысында кәсіптік терминдерді дұрыс айта алуы.БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

ЖГП.02

Кәсіби орыс тілі
Кәсіптік орыс тілінің объектісі ол негізгі грамматика, арнайы лексикалық бірліктер кәсіптік облыс ортасында (терминдер-түсініктер) орыс тілі лексикасында жалпы қолданылатынын білдіреді

Білімдер:

- Жазбаша және ауызша тексттерді меңгеру;

- грамматикалық тіл моделдерін бекіту;

Іскерліктер:

Болашақ мамандардың кәсіптік лексикасын меңгеруді, кәсіптік тексттерді білім жүйесіне айналдыруБҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

ЖГП. 03

Кәсібишетел тілі

Кәсiби ағылшын тiлiн үйрену барысында студенттерді тыңдап, оқып отырып, таңдаулы мамандыққа сәйкес қарым-қатынас жасауды үйрету. Кәсiби ағылшын тiлiнiң мақсаты халықаралық мәдениеттi коммуникацияның дағдыларын кәсiби салада дамыту болып табылады.
Білімдер:

Жаңа лексикалық бірліктерді қолдану мағынасы мен мүмкіншіліктеріІскерліктер :

Мәтіндердің толық мағынасын қамти отырып техникалық мәтіндермен жұмыс істеу, техникалық әдебиеттерге тән спецификалық спецификалық лексико-грамматикалық мәтіндерді аудара білуБҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

ЖГП. 04

Қазақстан тарихы
“Қазақстан тарихы” пәні Қазақстандағы алғашқы қауымдық құрылысты,орта ғасырдағы ерте және кейінгі түрік мемлекеттерін,Қазақстанның моңғол дәіріндегі саяси,экономикалық және мәдени дамуын,Қазақ хандығының құрылуын және дамуын, Ресей империясының отаршылдық саясатын, республиканың Кеңес өкіметі кезіндегі дамуын, Қазақстанның тәуелсіздік алуын,нарық экономикасының дамуын, Қазақстанның халықаралық қауымдастықтағы ролін зерттейді.

Білімдер:

Қазақстанда алғашқы қауымдық құрылыстың дамуы;

орта ғасырдағы қағанаттардың феодалдық өзара күресі;

моңғол үстемдігі кезіндегі Қазақстанның саяси,экономикалық және мәдени дамуы;

Ресей империясының Қазақстандағы үстемдігі;

республика дамуындағы социалистік кезең;

ҚР-ның тәуелсіздігін жариялау;

тәуелсіз Қазақстанда нарықтық экономиканың дамуы;

Қазақстан халықаралық қауымдастықта;

Іскерліктер:

- негізгі құралдар мен әдістерді қолдана отырып тарихи ақпараттарды жинау және талдау;

- Қазақстанға жалпы сипаттама құру;

- қоғамдық-экономикалық формациялардың хронологиясын бөле білу;БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

ЖГП. .05

Дене тәрбиесі

-дене шынықтырудың мақсаты, дене шынықтыру мәдениеті мен жеке тұлғаның қабілетін дене шынықтыру және спорттың әр түрлі бағыттағы қажетті құралдарын пайдалана отырып, денсаулығын сақтау, психофизикалық және өзін-өзі дайындау болашақ кәсіби қызметке қалыптастыру болады.

Дене шынықтыру тәрбиесі мен салауатты өмір сүру негізі, өзін-зі жетілдіру мен өзін-өзі тәрбиелеудің негізі болып саналады.


Білімдер:

Психофизикалық білімдерінің дамуын, Кәсіптік-қолданбалы дағдыларын тәрбиелеуІскерліктер:

Физикалық қасиеттерінің дамуын: жылдамдығын, күшін, шыдамдылығын және икемділігін.БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер
130601 2 - Телекоммуниациялық желілері және жүйелері бойынша электромонтер *

130602 2 – Телефондық байланыс электромонтері*

130605 2 – Байланыс монтажнигі – кәбілші*

ЖКП.01

Техникалық сызу

ЕСКД негізгі стандарттарының талаптарына сай сызбаларды орындаудың негізігі ережелерін және геометриялық тұрғызулардың негізігі әдістерін;

- бір, екі және үш өзара перпендикуляр жазықтықтарға проекциялаудың негізін, күрделі емес аксонометриялық кескіндерді салуды,

- қималарды салу мен белгілеудің негізгі ережелерін және олардың мақсаттарын;

- қарапайым және күрделі тіліктерді салу мен белгілеудің негізгі ережелерін;

- резьбаны сызудағы шарттылықтар және оның белгіленуін;

- түрлендірілген геометриялых денелердің жазбасын салуды;

- схемалар және олардың орындалуын.Білімдер:

жалпы сызу ережелерін: форматтарын, масштабын, типтерін сызықтарын, сызу шрифттерін;Іскерліктер:

техникалық сызбаларды өңдеу;

- контурларды сызу;

- жалпы түрдегі сызбаларды орындауБК1

БК5ЖКП . 02

Информатика

ЭВМ жіктеу. Офистік бағдарламалар. Бағдарлама тілдері. Power Point көрсету.

Компьютер оның жүйесі. Операциялық жүйе. Паскаль тіліндегі бағдарлама. Графикалық функция. Компьютерліквирустар, қорғау тәсілдері, тазалау. Таблицалық процессор Excel. Презентация. Компьютерлік желі. Интернет желісі. Delphi тілінде бағдарламалау.

CorelDraw, PhotoShop, CorelPhotoPaint.Білімдер:

Интернет. Локальдік жүйеHTML; Delphi; Visualbasic; Pascal; офистық бағдарламаларды;Іскерліктер:

- электрондық пошталарды құру (e-mail); бағдарламалау тілін пайдалану; тәжірибеде офистық бағдарламаларды қолдану;БК1

БК5


БК3

ЖКП 03

Электротехника
Осы курста электрлік және магниттік құбылыстардың физикалық мағынасы , электрлік және магниттік өрістердің қасиеттері және сипаттамалары, тұрақты және айнымалы ток тізбектерінде өтетін құбылыстар, сол тізбектерді есептеу әдістері қарастырылады.


Білімдер:

- тізбек теориясының негізгі түсініктерін: электр өрісі, ток, кернеу, энергия, қуат;

- резисторлық элемент, жалғау әдістері;

- тізбектің индуктивті, сыйымдылықты элементтерін;

- тізбек теориясының заңдарын: Кирхгоф заңын, Ом заңын , қуаттар балансын;Іскерліктер:

күрделі электр тізбектерін, есептеу әдістерін;БҚ1

БҚ2


БҚ4

БҚ5


БҚ6


ЖКП . 04

Радиоэлектроника
Пән электровакуумдық, газоразрядты және жартылай өткізгіштік құралдарда және солардың негізінде орындалған әртүрлі радиотехникалық схемаларда өтетін физикалық процесстерді оқытады. Күшейткіштер, генераторлар, мультивибраторлардың схемалары және сол схема параметрлерін есептейтін формулалар қарастырылады.

Білімдер:

микро-, опто- и наноэлектрониканың элементтік базасының даму перспективалары туралы түсінік;Іскерліктер:

- жартылай өткізгіштік материалдар параметрлерін және оның негізіндегі р-n ауысуды есептеу;

БҚ1

БҚ2


БҚ4

БҚ5


БК6


ЖКП . 05

Электроматериалжүргізу
Осы пән диэлектрикте және жартылай өткізгіштерде өтетін электр құбылыстар оқытылады. Қазіргі электротехникалық материалдар қарастырылған: өткізгіштер, магниттік, электроизоляциялық және жартылай өткізгіштік, олардың электрлік, магниттік, жылулық өрістердегі қасиеттері және әртүрлі электржабдықтарда жұмыс істеу шарттары.

Білімдер:

Диэлектриктердің, жартылай өткізгіштердің және магниттік материалдардың жіктеуіштер қасиеттері бойынша қолдану саласынІскерліктер:

электрорадиоматериалы и радиобөлшектерді және электроматериалдарды сыртқы пішіндерімен және маркировка бойынша белгілеу.БҚ1

БҚ2


БҚ4

БҚ5


БҚ6

КҚ 2.1 6


ЖКП. 00

Біліктілігі 130603 2 «Пошта байланысының операторы»

ЖКП.01

Электротехникажәне электроника негіздері
Электр өрісі, электр заряды туралы түсінік, электр өрісін сипаттайтын мәндер, тұрақты электр тогы, электрмагнетизм,

синусоидалы ЭҚК және токтар, айнымалы токтың сызықты тармақталмаған тізбектері, диод, биполярлы және өрістік транзисторлар, жіктелуі және құралдардың таңбалануы, ИМС.Білімдер:

Электрондық құралдар мен микросхемалардың жіктелуі;

- электрондық құралдар мен микросхемалардың негізгі сипаттамалары мен параметрлері;

Іскерліктер:

- жартылайөткізгіштік материалдар параметрлерін және оның негізіндегі р-n ауысуды есептеу;


БҚ1

БҚ2


БҚ4

БҚ5


БҚ6


ЖКП.02

Пошта байланысы саласындағы маркетинг
Нарық жұмысының негізгі концепциялары;

Маркетинг түсінігі, оның мақсаты, функциялары, принциптері, классификациялары;

почта қызметінің нарығы;

объектілері мен субъектілері;

Пошта қызметінің баға саясаты;

Бағаның құрылу стратегиясы

таптастыруы ;

маркетинг ақпараттық жүйесі, Стратегия және пошталық қызметтердің сферасында маркетинг тактикасыБілімдер:

маркетинг, оның мақсаттары, функциялары, принциптері, жіктеуіштері;Іскерліктер:

-маркетинг құралын қолдануға;

-оқу тәсілдерін жүргізуге,

-жарнама беруіне;

-баға саясатын

- пошта қызметінің баға саясатын анықтауын;БК1

БК2


БК4

БК5ЖКП.03

Электрбайланыс желілері мен жүйелері.
Байланыс желілері. Біріңғай автоматты байланыс желісі.

Электрбайланыс туралы түсінік. ЕАСС бірінші реттік желісі, оның құрылымы, бірінші реттік байланыстың типтік каналдары.

Сымдық линиялар және беру жүйелері. Байланыс линиясының жіктелуі.

Радиолиниялар және беру радиожүйелері ЕАСС екінші реттік желілері. Жалпы пайдалану телефон линиялары. Құжаттық электрбайланыс желілері. Хабар беру желілері.

Байланыс өндірістерінің пайдаланылуы.


Білімдер:

құрылымдық схемаларын.

- телефон желісінің құрылымдық схемаларын

Іскерліктер:

- түрлі сыйымдылықты ҚТЖ құрылым схемасын құруға

- АТЖ құрылым схемасын құруға


БҚ1

БҚ2


БҚ4

БҚ5


БҚ6


ЖКП.04

Байланыс статистикасы
Статистика тәсiлдерi мен мiндеттерi. Статистикалық көрсеткiштердiң жүйелерi мен түрлерi; Қазақстан Республикасының статистика ұйымдары. Статистикалық бақылау, статистикалық көрсеткiштерi өсу ретi, индекстерi. Байланыс статистикасы ұйымдары. Статистикалық зерттеулердегi индекстiк тәсiл. Байланыс желлiлерiндегi статистика, өнiмдер және еңбек сапасы, еңбек ақы, өзiндiк құнның негiзгi өндiрiстiк қорлары.

Білімдер:

- Статистика тәсiлдерi мен мiндеттерiн.

-статистикалық есептің түрлерін;

Іскерліктер:

- байланыс желілері мен , байланыс өнімдерінің есептілігін, байланыс желілерін есептеуге;

- байланыс өнімдерінің сапалылығының көрсеткіштерін бағалауға;


БҚ1

БҚ4


КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4ЖКП.05

Менеджмент және iскерлiк қатынастар этикасы
Менеджмент басқару туралы ғылым, даму кезеңдерi және қазiргi кезең менеджментiнiң ерекшелiктерi. Басқару қызметiнiң мәнi.

бақылау , басқару формалары мен кезеңдері;

Iскерлiк имидж, iскерлiк қарым-қатынастардағы сөлеу мәдениетi. ұйымдастыру жұмысы;

Басқару тәсілдері;

Еңбек коллективімен басқару;

Еңбекті ұйымдастыру;

Басқару шешімдерін қабылдау, олардың түрлері;

дайындық кезеңдері, орындау шешімі, оптимизация тәсілі.Білімдер:

-менеджментің негізгі ережелері,олардың маңызын;

- менеджментттің инфраструктурасын;

-басқару жүйелерінің элементтерін;Іскерліктер:

қазіргі менеджменттің сипаттамасын білуге;

-нәтижелілігін қолдануға;

-басқару процессін ұйымдастыру,жөнге салуына;

- еңбек ұжымын басқаруға;


БҚ1

БҚ4АП. 00

Арнайы пәндер

Біліктілігі:

130601 2 - Телекоммуниациялық желілері және жүйелері бойынша электромонтер *

130602 2 – Телефондық байланыс электромонтері*

130605 2 – Байланыс монтажнигі – кәбілші*

АП. 01

Байланыс желілері және коммутация жүйелері
-пәні телефон аппаратының құрылысы, телекоммуникациялық желінің негізін құру және цифрлық коммутациялық жүйесін сәйкес желіге енгізу. Сонымен қатар телетрафика теория негіздері беріледі.


Білімдер:

телефондық беру жолын құруды;

- түрлі жүйедегі телефон аппараттарының құрылымдық және принципиалдық схемаларын;

Іскерліктер:

-телефон аппараттарының принципиалдық схемаларын оқуға;

- әртүрлі аудандастыру әдістерімен құралған қалалық желілердің құрылымдық схемаларын;


БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.3

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6


КҚ 2.1.7

АП .02

Байланыс желісінің қондырғылары

- пәні бойынша байланыс кабельдерінің құрылысын , қалааралық, қалалық және ауылдық телефон желілерінде қолданылатын кабельдер және олардың төселу әдістері мен монтаж жұмыстарын жүргізу туралы оқып үйренуді қарастырады .
Білімдер:

-қалалық,магистралдық және аймақтық байланыс желілерінде қолданылатын кабельдер құрылысын;

- талшықты –оптикалық кабельдер құрылымының ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

-әртүрлі таңбалы кабельдердің айырмашылықтарын анықтай білуге ;

-бұзылысын анықтау үшін кабельдерді тексеруге;


БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


КҚ2.2.1

КҚ2.2.2


КК2.2.3

КҚ2.2.4


КҚ2.2.5


АП .03

Сандық коммутация жүйелері
- пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы сандық коммутация өрістерін құруды, электрондық АТС-тердегі қиылысуларды, қалааралық, қалалық және ауылдық телефон желісінде қолданылатын сандық АТС түрлерін, сандық АТС-тің басқару қондырғыларының жұмыс алгоритмін, сигналдау және синхрондау негіздерін оқытуды қарастырады.

Білімдер:

-Әртүрлі жүйедегі электронды АТС-тің коммутация өрістерінің құрылымын құру.

- Офистік электронды АТС-ті құру принципі және қолданылуын.

Іскерліктер:

- Құжаттық жобаны құру кезінде электрондық жүйенің функционалдық схемасын және телефондық желі схемасын құруға.БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.1.1

КК2.1.2


КК2.1.3

КК2.1.4


КК2.2.5

КК2.2.6


АП .04

Электромонтаждық жұмыстар
- техникалық құжаттармен жұмыс жасауды үйрету.

- оқушыларды қол құралдарымен және дәнекерлегішпен немесе паяльникпен жұмыс жасауды үйрету.

- электр өлшеуіш аспаптармен қарапайым жұмысты дағдылы үйрету.

- аппаратуралардағы бөлшектердің маркировкасын, олардың ақаусыздығын тексеруді.

- қоректендіру көзінің және аппаратураның сандық және аналогты блоктарының монтажын және қарапайым схемасын баптапигере білу.


Білімдер:

-байланыс қондырғы блоктарының принципиальдық схемаларын;

- байланыс қондырғы блоктарының жұмыс сапасын тексеру әдістерін

Іскерліктер:

- байланыс қондырғы блоктарын жинауға;

-қорек блогын жинауға;

- күшейткішті жинауға;

-сандық құрылғыларды жинауға;

-схемадағы негізгі бөлшектерді тексеруге;БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.5.1

КК2.5.2


КК2.5.3

КК2.5.4


КК2.5.5

КК2.5.6


АП .05

Байланыс желілерін электрлік өлшеу, паспорттау және техникалық есеп
-пәні өлшеуді ұйымдастыру үшін бағдарламалау және логикалық қамтамасыз етуді біріктіретін өлшеу технологияларын; өлшеу құралдарының даму қарқындары мен жағдайларын және электрондық тізбектері мен сигналдарының сипаттамаларын өлшеудің негізгі әдістерін, олардың нақтылығын бағалауды қарастырады.

Білімдер:

- электроөлшеуіш құралдардың пинципін;

- өлшеулердің әдістемелер мен тәсілдерін;

өлшеулері және зерттеуді бақылау түрлерін; өлшеулердің әдістемелер мен тәсілдерін;Іскерліктер:

каналдың негізгі парамерлерін өлшеуге; Топтық және желілік жолдар, канал паспорттарын құруға ;

орнатылатын қондырғылардың санын есептеу;


БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.2.1

КК2.2.2


КК2.2.3

КК2.2.4


КК2.2.5

АП .06

Цифрлық тарату жүйелері
- пәнінің мақсаты – уақыт арқылы арналарды бөлу, дискреттеу, кванттау және кодалау, цифрлық тарату жүйесінің сызықты жол ерекшеліктерін, синхронизация және цифрлық тарату жүйесіндегі регенерация, соңғы станция аппаратураларын құру әрекеттерін, техникалық қызмет ету мәселелерін оқып білу.Білімдер:

желілерді құрастыру жалпы принциптері,

происходящих в сетях, аппаратурах и узлах преобразования и обработки сигналов информационных устройств и систем в целом;

Іскерліктер:

анализировать общую структуру построения сетей и параметры каналов и систем в аналоговой и цифровой обработке информации; обработки и приема информации.БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.1.1

КК 2.1.2


КК.2.4

КК 2.2.5


КК 2.2.6

АП. 00

Біліктілік 130603 2 «Пошта байланысының операторы»

АП .01

Пошталық-кассалық операциясын автоматтандыру және компьютерлендiру
Ақпараттардың автоматты жүйелерде өңдеу ролі (АЖӨА) мекеменің ұйымдастыру жұмысында; АЖӨА құрамы;

Сервис бағдарламалары және операциялары; кәсіптік жұмысының бағдарламалық қамтамасыз ету таңдауы;

локальді ақпараттық жүйелер; текстік редакторлармен жұмыс жасау; текстік цифрлық ақпараттарды өңдеу; графикалық редакторлар; графикалық мысалдарын редакторлау және енгізу;

электрондық кестелер: элементтері, жұмысының ұйымдастыруы, жұмыс тәртібі, Colwer бағдарламасының жұмыс ерекшеліктері;

кәсіптік бағдарлама пакеттері;

тапсырма бойынша бағдарлама кешенін іске қосу; нәтижелерін енгізу.Білімдер:

- ақпараттардың автоматты жүйелерде өңдеу ролін

- АЖӨА құрамын;

- АЖӨА бағдарламасының қамтамасыз етуді;Іскерліктер:

- текстік редакторлармен жұмыс жасауға;

- текстік цифрлық ақпараттарды өңдеуге;

- графикалық редакторлар мен жұмыс жасауға;

- электрондық кестелер мен жұмыс жасауға;

тапсырма бойынша бағдарлама кешенін іске қосу; нәтижелерін енгізу.БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.3.1

КК2.3.2


КК2.3.3

КК2.3.4


КК2.3.5АП .02

Пошта байланысын ұйымдастыру және пайдалану
Пошта байланысы қызметiнiң түрлерi, жаңа қызмет көрсету түрлерiн ендiру. Пошта байланысының мақсаты мен мiндеттерi. Қалалық пошта байланысының ұйымдастырылуы мен дамуы. пошта тасу ұжымдары, транспорт арқылы, пошта басылымдарын жеткізу,

Білімдер:

- қабылдау технологиясын, өңдеуін, пошталық жіберілімдерді жеткізу;Іскерліктер:

Пошта байланысы қызметiнiң түрлерi, жаңа қызмет көрсету түрлерiн ендiру.БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.3.1

КК2.3.2


КК2.3.3

КК2.3.4


КК2.3.5

АП .03

Халықаралық пошталық алмасуды ұйымдастыру

Дисциплина призвана
Дүниежүзiлiк пошта одағы құрылымы;

Жазбаша корреспонденцияларды қабылдау, өңдеу;

поштапық әкiмшiлiк аралығындағы қатынас және жауапкершiлiк. Дүниежүзiлiк Пошта одағы, Дүниежүзiлiк Пошта одағының негізгі құжаттары.


Білімдер:

Дүниежүзiлiк пошта одағы құрылымы;

Жазбаша корреспонденцияларды қабылдау, өңдеу;

поштапық әкiмшiлiк аралығындағы қатынас және жауапкершiлiк.Іскерліктер:

Жазбаша корреспонденцияларды қабылдауды, өңдеуді; Дүниежүзiлiк пошталық жіберілімдерді өңдеуді;БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.3.1

КК2.3.2


КК2.3.3

КК2.3.4


КК2.3.5

АП .04

Байланыс кәсiпорындарындағы бухгалтерлiк есеп
-бухгалтерлiк есеп жүйесi, негiзгi қағидалары, мiндеттерi және қаржылық есептi даярлау мен пайдалану процесi есебiнiң жалпы ережелерi.

Өзіне меншікті өндіріс өніміне бағалардың калькуляциясы ; кәсіпорын есептілігі, саясаты, шығындар мен табыстардың есебі және қаражаттық нәтижелері;Білімдер:

-құжаттар тәртібін;

-ұйымдастыру есебінің принциптерін;

-мекеменің есеп саясатын, есеп-қисаптардың есебін;Іскерліктер:

- шығындар мен табыстардың есебі және қаражаттық нәтижелеріне;

-есеп операцияларының қаражат есебін жүргізуге;

-бухгалтерлік есеп жүргізуге.БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.3.1

КК2.3.2


КК2.3.3

КК2.3.4


КК2.3.5

АП . 05

Теміржол үстіндегі байланыс мекемелерінің жұмыстарын ұйымдастыруы
Теміржол үстіндегі байланыс мекемелерінің жұмыстарын ұйымдастыруының мағынасын ашып оқыту, түсіндіру, кәсіптік құрылымын және міндеттерін.

Білімдер:

-құжаттар тәртібін;

-ұйымдастыру есебінің принциптерін;

-мекеменің есеп саясатын, есеп-қисаптардың есебін;Іскерліктер:

Поштаны жеткізуді ұйымдастыру және олардың жеткізу уақытын қысқартуБК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.3.1

КК2.3.2


КК2.3.3

КК2.3.4


КК2.3.5

АП . 06

Пошта байланысы мекемелерінің қаржылық қызметтері
Қаржы есебін құрастыруы ережелерін оқытады, ағымдық активтерін, негізгі құралдары, қаржылық инструменттері, міндеттерін.


Білімдер:

Комунальдік төлемдерді, депозиттерді, ақшалай аударылымдарды, төлем ақыларды, зейнетақыларды төлеу, өңдеу ережелерін, қаржылық қызметтер түрлерінІскерліктер:

Қаржылық қызметтерде пайдаланатын банктік және компьютерлік қызметтерінің технологияларын.БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


КК2.3.1

КК2.3.2


КК2.3.3

КК2.3.4


КК2.3.5

ӨО жәнеКТ

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Оқу-кәсіптік практика

пәнінің мақсаты - әртүрлі жүйедегі телефон аппараттарын жөндеуге, жүйелік телефон аппараттарының көмегімен мекемелік АТС – терді бағдарламалауға, кабельдік байланыс линияларында өлшеу құралдарымен жұмыс істеуге, макеттер жасау үшін монтаждық схемалар құрастыру әдістерін білуге дағдылану.Іскерліктер:

- Әртүрлі жүйедегі телефон аппараттарының ақауларын табу және жоюға;

- электронды АТС-тің басқару құрылғыларының жұмыс алгоритмін;

- аналогты,электронды АТС қондырғыларының жұмыс сапасын тексеруге;Дағдылар:

- Әртүрлі жүйедегі телефон аппараттарының ақауларын табу және жоюға;

- сигналдау және тексеру құралдары көмегімен аналогты АТС-тің бұзылыстарын анықтауға;


КҚ2.1.1

КҚ2.1.2


КҚ2.1.4

КҚ2.1.6


КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.5

КҚ2.3.1

КҚ2.3.2


КҚ2.5.4

КҚ2.5.8ӨО.02

Оқу-электромонтаждық практика

техникалық құжаттармен жұмыс жасауды үйрету.

- оқушыларды қол құралдарымен және дәнекерлегішпен немесе паяльникпен жұмыс жасауды үйрету.

- электр өлшеуіш аспаптармен қарапайым жұмысты дағдылы үйрету.

- аппаратуралардағы бөлшектердің маркировкасын, олардың ақаусыздығын тексеруді.

- қоректендіру көзінің және аппаратураның сандық және аналогты блоктарының монтажын және қарапайым схемасын баптапигере білу.

Іскерліктер:

- байланыс қондырғы блоктарын жинауды;

-қорек блогын жинауды;

- күшейткішті жинауды;

-сандық құрылғыларды жинауды;

-схемадағы негізгі бөліктерді тексеруге;

-байланыс қондырғы блоктарының принципиальдық схемаларын;

- байланыс қондырғы блоктарының жұмыс сапасын тексеру әдістерін.

- паяльникпен жұмыс жасауды;

Дағдылар:

- сандық және аналогты қарапайым схемаларды баптауға;

- радио бөлшектердің негізгі таңбалануын оқуға;

-анықтама оқулықтарымен жұмыс істеуге;КҚ2.1.1

КҚ 2.2.4


КҚ 2.2.5

КҚ2.5.4


КҚ2.5.8


ӨО.03

Технологиялық практика

-телекоммуникациялық аппаратураларға техникалық қызмет көрсету, ақпараттық жүйелер мен компьютерлік техникаларға жаңа технологияларды қолдану жұмыстарымен айналысатын мекемелерде өткізіледі. Технологиялық тәжірибе оқу орынының бұйрығымен бекітілген, алдын ала оқушылардың тәжірибе өтуіне шартқа тұрған мекемеде жүргізіледі. Сонымен қатар кәсіби жетекшілік ете алатын, тәжірибе жоспарында көрсетілген бағдарламаны толығымен қамтитын мекемелерде де жеке шақыру бойынша оқушылар технологиялық тәжірибе өте алады.

Технологиялық тәжірибе теориялық оқыту барысында алған білімдерін іс жүзінде бекітуге және нақты мәселелерді шешуде тәжірибе алуға мүмкіндік береді.


Іскерліктер:

телефон желілерінің қызмет етуіндегі өндірістік жұмыстарын.

Тексеру аппаратураларымен жұмыс. Қондырғыны тексеруін.

Дағдылар:

- қондырғылардың тексеру әдістерін қолдануға;

- байланыс мекемесіндегі станциялар мен аппаратураларды пайдалануда теориялық білімді қолдануға


КҚ2.1.1

КҚ2.1.2


КҚ2.1.3

КҚ2.1.4


КҚ2.1.7

КҚ2.1.8


КҚ2.1.6

КҚ2.2.1


КҚ2.2.2

КҚ2.2.3


КҚ2.2.6

КҚ2.3.1


КҚ2.3.2

КҚ2.3.3


КҚ2.3.4

КҚ2.5.2


КҚ2.5.3

КҚ2.5.4


КҚ2.5.7

КҚ2.5.8

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет