Үлгілік оқу жоспарыжүктеу 2.17 Mb.
бет11/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Білімдер:

- қазіргі кездегі радиоқабылдағыш және тарату қондырғыларының құрылымдық схемалары;

- радио- және ұялы телефондардың құрылымдық схемалары;

Іскерліктер:

- радиоқабылдағыш қондырғылардың техникалық сипаттамаларымен жұмыс істеу,

- радиоқабылдағыштар- схемаларын құрау және оқу;


БК1

БК2


БК3

БК4


БК6

КК3.12.1


КК3.12.4

КК3.12.5


КК3.12.7

АП.04

Радиоберуші қондырғылар
техникалық сипаттамасы және жіктелуі;

радиоберу құрылғыларының жіктелуі ; радиоберу құрылғыларының техникалық сипаттамасы; көпкаскадты радиоберу құрылғыларының құрылым схемасы; радиоберу құрылғыларының функционалдық блоктары;

амплитудалық және бұрыштық модуляциялы таратқыштарды құру ерекшеліктері ;РБҚ

функциялау жүйелеріБілімдер:

- әртүрлі РБҚ құрылымдық схемаларының принциптері;

- радиосигналдарды беру және өңдеу қондырғыларының негізгі сипаттамалары;

- радиобергіштердің блоктарының және жеке түйіндерінің қызметі;Іскерліктер:

- радиоберудің және таратудың құрылымдық және принципиалды схемаларын құру және оларды оқу;БК1

БК2


БК3

БК4


БК6

КК3.12.1


КК3.12.4

КК3.12.5


КК3.12.7

АП .05

Радиоберуші жабдықтар
Радиоберу жабдықтарының типті қоздырғыштарының

функционалды және құрылым схемалары;

бейнелеу радиотаратқыштар, теледидарлық, байланысты, теледидарлық төменгі қуатты ретрансляторлардың функционалды, құрылым схемалары;

Байланыс және хабар радиотаратқыштарының түрлері және ерекшеліктері;

Бұл құрылғылардың негізгі электрлік параметрлерін басқаруды реттеу және бақылау әдістері;


Білімдер:

- қазіргі кездегі радиоберуші қондырғыларының және таратудың құрылымдық схемаларын оқу

- радиоберуші қондырғыларының негізгі электрлік параметрлері;


БК1

БК2


БК3

БК4


БК6

КК3.12.1


КК3.12.4

КК3.12.5


КК3.12.7

АП .06

Теледидар
Теледидардың

физиологиялық және физикалық негіздері;

теледидарлық хабар сигналдарының сипаттамасы; теледидарлық жүйенің функционалдық бөліктерінің құрылу принципі және жұмыстары;

теледидардың беру және қабылдау сигналдарын түзету, қалыптастыру ерекшеліктері;

теледидарлық хабар жүйесінің жұмыс сапасын бақылау әдістері.


Білімдер:

- теледидар қондырғыларының жалпыланған құрылымдық схемалары;

-теледидарлық қондырғылардың және сигналдардың негізгі сапа параметрлері;

Іскерліктер:

- теледидар қондырғыларын зерттеуге арналған қажетті өлшеу қондырғылар дұрыс қолдану;

- олардың жұмыс дұрыстығын бағалау,

- теледидар қондырғы-ларының істен шыққан функционалды түйіндерін анықтау;БК1

БК2


БК3

БК4


БК6

КК3.12.1


КК3.12.4

КК3.12.5


КК3.12.7

АП .07

Радиобайланыс ұйымдастырудың жүйелері және жабдықтары
Жаңа таратқыш радиожүйелерін оқу:

спутниктік және радиорелелік жүйелер, радиобайланыс арналары бойынша ақпараттарды беру принциптері,радиобайланыс арналарының тиімділігін жоғарлату әдістері және техникалық жабдықтар.
Білімдер:

 • спутниктік беру жүйелерінің, радиоре-лейлік беру жүйелерінің

транкингті байланыс жүйелерінің құрылу принциптері, аппаратуралардың схемалары, проколдары;

Іскерліктер :

- радиорелейлі станциялардың радиоберуші және радиоқабылдаушы жабдықтарының техникалық сипаттамаларымен жұмыс істеу;БК1

БК2


БК3

БК4


БК6

КК3.12.1


КК3.12.4

КК3.12.5


КК3.12.7

АП .08

Дыбыс тарату және дыбыс тарату қондырғылары
Дыбыстық хабар процесінің ұйымдастыру ерекшеліктері,

акустикалық және дыбыстық сигналдардың сипаттамасын оқу дыбыстық хабар процесінің ұйымдастыруды бағалау және олардың сапасы, дыбыстық

сигналдарды өңдеу және түрлендіру, сандық және

аналогты түрде дыбыстық сигналды жазу ерекшеліктері,

дыбыстық бағдарлама тарату.


Білімдер:

- программалар қалыптасудың, құрылымдық және принципиалды схемалардың, пульттардың, күшейткіштердің, өңдеу, жазу қондырғыларының тракт аппаратуралары;Іскерліктер :

- тракт қондырғысының техникалық сипаттамаларымен жұмыс істеу;

программ;

-құрылымдық және принципиалды схемаларды құру және оқу.БК1

БК2


БК3

БК4


БК6

КК3.12.1


КК3.12.4

КК3.12.5


КК3.12.7

ЖКП. 00

Біліктілік 130611 3 – Техник- электроник

ЖКП .01

Стандарттау негізі
Стандарттау міндеті, оның мақсаты.

Стандарттардың категориясы.

Қ.Р «Стандартизация туралы» заң. Стандарттау принциптері. Халықаралық регионалдық стандарттау. Халықаралық қарым-қатынас. Өлшеу құралдары. Көлемдер

эталоны. Менеджмент сапасының жүйесін өңдеу және енгізу. Метрология негізі, сертификация негізі. Мемлекеттік метрологиялық бақылау және

қадағалау.


Білімдер:

-стандартизация туралы түсінікті;

-стандиртацияның шығуы мен дамуы тарихына түсінікті;

-Қ.Р «Стандарттау туралы» заңын;

-сертификациялау мен метрология туралы;

-өлшеу құралдарын қолдануды;

-көлем эталонын;

Іскерліктер :

-халық-аралық аймақтық стандартизациямен байланыстыруды;

-сертификациялауды;

-терминдермен анықтамаларды қолдануды;

-өндірісте сертификациялау қызметін көрсетуді;

-құрылғылардың сапасын анықтауды;

-сапа менеджментінің жүйесін құрастыру мен енгізуді;

-метрологияны анықтауды.БК1

БК3


БК4

БК6ЖКП .02

Конструкциялық материалдар мен машина бөліктері.
Беріліс механизміиің түрлері мен оларды күрудың принциптері. Материалды кажет ететін беріліс механизмінін жүмыс жағдайы.

Машина элементінін есебі. Редукторлар, мултипликаторлар, демультипликаторлар.Білімдер:

-бөлшектердің істен шығу себептерін анықтау және жөндеу;

-бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен бөлшектердің жұмыс істеу жарамдылығын визиуалды бақылауды;

Іскерліктер :

-бөлшектер мен блоктардың істен шығу себептерін анықтауды;

-құрал- жабдықтардың жоспарлы-ескерту жөндеудің графигін құруды.


БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

ЖКП .03

Электрорадиоматериалдар мен радиоэлементтер
Материалдың негізгі механикалық және технологиялық физико-химиялық қасиеті. Қорытпаның түрлері мен кұрылымы. Өткізгіштерді жүйелеу. Диэлектрик, жартылай өткізгіштер және ферромагнетиктер мен негізгі физикалық процестер, ондағы радиоэлемент, оның негізінде жасалғандарды топтастыру.

Білімдер:

 • материалдардың

негізгі физика-химиялық, механикалық және техналогиялық қасиеттерін анықтауды;

 • қорытпа түрлерін анықтауды және айыруды;

 • өткізгіштерді, диэлектрліктерді, жартылай өткізгіштерді және ферроматнетиктерді жіктеуді;

 • материалдардағы жүретін негізгі физикалық процестерді түсінуді;

Іскерліктер :

 • материалдар түрлерін анықтауды;

қорытпа түрлерін анықтауды.

БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

ЖКП .04

Электрорадио өлшеуіш
Метрология негізі. Электрөлшегіш кұралдарды жүйелеу, құрылғы және оның әрекет принципі; ток пен кернеуді өлшеу; электронды құралдарды жүйелеу; санды өлшеуіш құралдарды, электрондық вольтметрді үйрену. Резонансты және жиілік әдістерін электрлік схема параметрінде өлшеу.

Білімдер:

 • электроөлшеу аспаптарының құрылымы мен жұмыс принцптерін түсінуді;

 • электрлік схемалар мен жартылай өткізгішті аспаптардағы негізгі көрсеткіштерді алу үшін өлшеу аспаптарымен жұмыс істеу әдістерін меңгеруін;

Іскерліктер :

 • негізгі электрлік шамаларды өлшеуді;

-есептеу техникаларында өлшеу жүргізуді.

БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

ЖКП .05

Электроника және импульсті техника
Микросхема, жартылай өткізгіш кұралдарды реттеу

және құрылғы.

Диодтар, жарықдиодтар, туннельді диодтар,

динисторлар, теристорлар.

Биполярлық және өрістік транзисторлар. Көп

эмиттерлі транзисторлар. Микросхемалар және

оларды ЭЕМ-ға қолдану.


Білімдер:

 • электрприборлардың конструкциясын, қолдану аясын;

- қосылу және қорғау аппаратураларының жұмыс істеу принциптері;

Іскерліктер :

-анықтамалық әдебиетті қолдануды;

-приборларды маркасы арқылы анықтауды;

-приборлар параметрлеріне есептеу жүргізуді;

-приборлардың сенімділік деңгейін анықтауды;

-техникалық сипаттамасына қарай қажетті приборларды таңдауды;

-әртүрлі формадағы импульстерді қалыптастыруды;

-дифференциялды және интегралды тізбектердің жұмысын түсінуді.БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

ЖКП .06

Есептеуіш техника

Микро ЭЕМ - дағы жұмыс және архитектура. ДК -техникалық сипаттамасы. ЕТ - ның арифметикалықжәне кисындык негізі, сызба техникасының негізі, ЭЕМ - нің элементтік базасы. Қорғау тәртібі түсінігі, накты режимдегі жұмыс. Модульдік есте сақтау, регисторлар мен процессорларБілімдер:

- негізгі ЭЕМ қондырғысын жұмыс саласында қолдану;

- ЭЕМ-нің ахитектурасы мен құрылымының түсінігін;

Іскерліктер :

- есептеу техникасының негізгі сипаттамаларын білу;

- есептеу техникасын қолдану арқылы әр аймақтағы ғылыми , техникалық және экономикалық мәселелерді шешуге;

-МЖС пен техникалық құжаттарды өңдеу;

- блок және жүйе жұмыстарын тексеруге;

- ЕТ құрылымына жөндеуден кейін бақылау жүргізуге;

- ЭЕМжұмыс әрекетін түсіндіруге;

- ЭЕМ – де болатын күрделі процесстерді этаптар бойынша жеке элементтерге бөлуге.БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

ЖКП .07

Нарықтық экономика негіздері

Экономикалық жүйе және экономика түсінігі. Қазақстан Республикасының нарықтыққатынасқаөту проблемалары мен экономиканың казіргі ахуалы, нарықтық экономика жүйесіндегі кәсіпорын,нарықтық механизм және оның жұмыс істеу себептері. Кәсіпорынның өндірістік коры, меншіктің әртүріндегі кәсіпорын кызметініңерекшелігі: мемлекеттік, жалға берушілік және кішікәсіпорындык, акционерлік, коғамдык және жекелік т.б.

Баскарудың негіздері, принциптері мен тәсілдері, еңбек ұжымының басшысы, басшы қызметінің үйымдастырылуы мен жоспарлануы. Жыл ішінде және компьютерді пайдаланғандағы шығын есебі


Білімдер:

-бәсекелестік және оның функцияларын;

-банктің фукцияларын түсіну;

-негізгі базар субъектілерін, шығынды;

-маркетингтің принцптері мен құрылымын білу;

-жарнама мен оның түрін;

-бағаны анықтауды;

-салық түрлерін айыру;Іскерліктер :

-кіріс пен шығысты есептеуді;

-кіріс пен шығысты санау

өндірістің бағасын тауырдың өзіндік құнын анықтау.

-бизнес-план құруды;

-салық негізін түсіндіруді.БҚ1

БҚ3


БҚ4

БК6ЖКП .08

ДЭЕМ бағдарламалык камтамасыз ету.
ДЭЕМ - да тәжірибелік жүмыс жүргізу, пайдаланушы деңгейінде ДЭЕМ - ды бағдарламалык қамтамассыз етуді колдану. Курстың жобалау мен электронды кестемен жүмыс, курстык жобалау, іс кағаздарын жүргізу мен редакторлық мәтіндік хабарлауды колдану. Мамандык пәндері бойынша кисындық колданбалы бағдарламаны піешу кезінде ДЭЕМ - ді қолдану.

Білімдер:

-ЭЕМ-да жұмыс істегенде техника қауіпсіздігін;

-ЭЕМ бағдарламалық қамсыздандырулар түрлерін;

Іскерліктер :

-қазіргі заманғы бағдарламалық қамсыздандыруларды баптауды, лорнатуды және қолдануды;

-операциялық жүйелерді қалыпқа келтіруді және баптауды;

-файлдармен жұмысты (құруды, көшіруді, жаңартуды);

-электронды кестемен, графикалық, мәтіндік редактормен жұмыс істеуді;

-электронды почтаны, Интернет желісін құолдануды;

-есептің шешуінің математикалық жолын табуды.


БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

АП.00

Білктілік 130611 3 «Техник-электроник»

АП.01

Кинопроекциялы техника
Кинопленка және кинофильм. Кинопленканың форматы және одан кескіндеменің көрінуі. Фильмкөшірмесін бастыру фото және магниттіфонограммаларда дыбыс жазудың негізі. Кинопроекнияның түрлері мен ондағы көрсетілім мүмкіндіктері. Кинопроек-иияның барлык түрінің техникалық сиппатамасы және оны талдау. Түйін күрылысы мен киноқондырғының барлық түрінің электр күрал-жабдықтары

Білімдер:

-кинопроекциялық аппаратуралардың құрылғыларын және қосалқыларын;

-техникалық мінездемелерді және өндірістік кинофильмдерге арналған аппаратураның конструкциялық ерекшеліктерін;

-кинопленка форматын;

-кинопроекция түрлерін;

-барлық кинопроектор-лардың техникалық сипаттамаларын;Іскерліктер :

-жалпы кинопроектрды және қосалқыларды бақылаудың әдістерін қолдануды;

-кино, теле және бейне қондырғылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуді;

-жарық аспаптарының монтажын өндіруді;

-кинопроектор түрлерінің жүйесін және қосалқылардың керекті реттеулерін өндіруді;

-фильмкөшірмелерін техникалық жағдайын анықтау және жөндеу жұмыстарын жүргізуді;

-кинопроекциядағы аппаратуралардың шамдарын ауыстыру жұмысын жүргізуді

-кинопроектор түрлерінің шашу жұмысын атқаруды, дыбысты және проекциялы фильмдердің көмегімен ремонтталған кинопроекцияларды бақылауды.БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

АП.02

Бейнетехника
Бейнежазу түсінігі. Бейнемагнитофонның магнитті жазуы, күрылымдык сызбалар және олардың жекелей бөліктерін күру жүмыстарының принципі. Көлденең және еңкіш жолды жазу жүйесімен берілген бейнемагнитофондар. Бейнеге сандык жазудың әдісі.

Білімдер:

-бейнемагнитафонның негізгі блоктарының структуралы-функционалды схемасы туралы;

-бейнеге смандық ақпаратты жазу тәсілдері;

-бейне техникалық аппаратуралардың техникалық көрсеткіштерін, жұмыс істеу принципін;Іскерліктер :

-анықтама әдебиетін қолдануды;

-жарық аппараторынң монтаж жұмысын жүргізуді;

-бөлшектердің істен шығу себебін анықтауды және оларды жөндеуді;

-сапалық көрсеткіштердің өзгеру себебін анықтауды;

-бейнетехникалық аппаратураның сапалық көрсеткішін анықтауды;

-аппаратураның ремонттан кейінгі бақылауын жүргізуді;

-бөлшектердің және блоктардың істен шығу себебін анықтауды.БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

АП.03

Аудиосигналдардын күшейткіштері
Күшейткіш күрылғылырдын сипаттамасы мен жалпы мәліметі.

Жеке каскад жүмысы. Өндіріс күшейткіштік күрылғының сызбасы, оны пайдаланудың тәртібі.Білімдер:

 • электронды және жартылай өткізгішті аспаптары және оларды аудиосигналдарды күшейткіштерде қолданулын;

 • жеке қаскадтың жұмысын;

 • жөндеу түрлерін, әдістерін;

Іскерліктер :

 • жазба құжаттардың, әртүрлі схемалардың, сызбаларды орындаудың басты талаптарын орындауды;

 • ремонттық түрлері мен әдістерін және оларды жасау уақытын ажыратуды
  -құрылғыларды жабдықтау ережелерін сақтауды;

 • күшейткіштің схемасын түсінуді;

күшейткіштердің барлық түрлерінде бақылау және реттеу жұмыстарын атқаруды.

БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

АП.04

Аудио және бейнеқондырғылардын электр көрегі
Электр мен коректенуші кондырғының күрылымдык сызбасы, элементтерді орнату. Тегіс фильтрлер мен стабилизаторлар-типтер, жүмыс тәртібін қолдану. Реттеуші күрылғылар. Әртүрлі максаттағы электр-кондырғының сызбасы, техникалык сиппатамасы. Импульсті корек көзі.

Білімдер:

 • аудио техникалық құрылғылардың қосалқылары және құрылғылардың негізгі блоктары туралы түсінік;

 • аудиотехникалық аппараттардың түрлерінің техникалық көрсеткіштерін;

Іскерліктер :

 • электр құралдарының электрлік схемаларын оқуды;

 • бөлшектермен блоктардың істен шығу себебін анықтауды;

 • аспап параметрінің есебін жүргізуді;

аспаптардың тұрақтылық сатысын анықтауды.

БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

АП.05

Автоматты реттеуші мен баскару жүйесі
Автоматика элементі мен негізгі автомат-тандырылған жүйенін жүмыс принципі. АКП типіндегі автоматтанған кино көрсетілім күрылғының мүмкіндігі мен колданылуы. Автоматика принципиалды жүйесінің талдамасы.

Білімдер:

-автоматика негіздері мен кино және теледидар облысындағы қолдану сферасын;

- теле және бейнетехникалық құрылғылардың элементтерін;

-автоматты басқару және реттеу элементтерінің жұмыс істеу принципін;Іскерліктер :

- блок-схемаларды, аудиотехникалық аппараттардың барлық түрлерінің принципиалды схемасын құруды;

-аудиотехникалық аппараттардың барлық түрлерін басқаруды;

-бөлшектермен блоктардың істен шығу себебін анықтауды;

-кино-теле және бейне құрылғылардың үзіліссіз жұмысын қамтамасыз етуді;

-кинопроектордың барлық түрлерінің жүйесін және қосалқыларды реттеу жұмысын жүргізуді.БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

АП.06

Кинотеатрлар мен бейнезалдар
Бейнезалдардың көрермен залындағы кино көріну мен дыбыстын кабылдау көрсеткішінің сапасы. Кинотеатр мен бейнезалдар ғимаратынын жобалануы сонымен бірге бүлардың кажетті күрал-жабдықпен жарыктандырылуы. Кино техникалық және бейнетехникалык қүрал-жабдықтар монтажының тәртібі. Кинотеатр мен бейнеэлектрлі жабдыкталуы.

Білімдер:

 • техника қауіпсіздік ережесін, өрт қауіпсіздік және өндірістік санитарияны;

 • жалпы кинопроектрды және қосалқыларды бақылаудың әдістерін;

 • бейнетехникалық, кинопроекциялық, дыбыс ойнаушы аппаратураның түрлерін, техникалық мәліметтерін;

Іскерліктер :

 • кеңэкранды,кеңформатты және жәй кинопроекция-лардың ерекшіліктерін ажыратуды;

 • кинофикация және кинобейнепрокат жүйесінде жабдықтау-техникалық қызметті ұйымдастыруды;

 • кино-теле және бейнеқұрылғылардың маркалын ажыратуды

 • сиымдылығы және тағайындалуы әртүрлі қондырғылардың комплексін таңдауды;

 • кино-теле және бейнеқұрылғыларды бақылау және жөндеу жұмыстарын жүргізуді;

 • кинотехникалық құрылғылардың негізгі қателіетерін тауып олардың алдын-алуды;

 • кинопроектрлардың барлық түрлерінде кинофильмдерді көрсетуді;

барлық кинотеатрлардың кинотехналогиялық құрылғыларына қызмет көрсетуді.

БҚ1

БҚ2


БҚ3

БҚ4


БҚ5

БҚ6


БК7

КҚ3.11.1


КҚ3.11.2

КҚ3.11.3


КҚ3.11.4

КҚ3.11.5


КҚ3.11.6

АП.07
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет