Нұсқаулар Пән : mik 1203: «Микроэкономика»жүктеу 0.62 Mb.
бет4/4
Дата09.06.2016
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4

Әдістемелік нұсқаулар:

Бірінші сұрақта фирма өз өнімін бәсекелі нарықта сататын және оған қажетті ресурсты жетілген бәсекелі нарықта сатып алатын фирманың өндіріс факторларына сұраныс ерекшеліктері қарастырылады. Шекті талдауды қолдана отырып, қалай фирма пайдасын арттыру үшін өндіріс факторларының тиімді санын анықтайтынын талдаңыз. Ресурстың шекті өнімінен табыс (MRPPEC) пен ресурстарға шекті шығындар (MIC) қалай қолданатын ресурстар санына әсер етеді? Графиктің көмегімен жетілген бәсеке шарттарында фирманың ресурсқа сұраныс қисығын көрсетіңіз. Жетілген бәсеке нарығында ресурстарға сұранысты анықтайтын параметрлердің өз ерекшеліктері болады. Анықтаңыз, неге MRPPEC =VMPPEC және MRPPEC = PPEC (P- ресурс бағасы).

Анықтаңыз, неге жетілген бәсеке нарығында ресурсты ұсыну қисығы көлденең түзу және неге SPEC= MIC.

Ресурстарға фирманың сұраныс өзгерісі қандай факторларға байланысты екенін анықтаңыз.

Екінші сұраққа жауап беру үшін монополияның өндіріс факторларына сұраныс ерекшеліктерін анықтау керек. Талдау барысында фирмалар келесі жағдайларда қандай шешім қабылдайтынын анықтаңыз:

а) фирма жетілген бәсеке нарығында өзіне керекті ресурсты сатып алады, және өз өнімін монополия нарығында сатады;

б) фирма ресурстар нарығында монопсонист ретінде болады және де өз өнімін бәсекелі нарықта сатады;

в) фирма бір уақытта дайын өнім нарығында монополист және ресурстар нарығында монопсонист. Барлық жағдайларды графиктің көмегімен көрсетіңіз;

г) екі жақты монополия.

Үшінші сұрақта ресурсқа салалық және нарықтық сұраныс мағынасын түсіну керек. Көрсетіңіз, салада факторларға сұраныс икемділігін қандай факторлар анықтайды? Нарықтық сұраныс қисығын қалай алуға болады?

Берілген сұраққа жауап беру барысында аз шығындар мен пайданы мейлінше арттыру ережелеріне назар аудару керек. Аз шығындар ережесі: өнімнің кез келген көлемінің өндірісіне шыққан шығындар минималды болады, егер әрбір қолданған ресурстың құнының бір теңгесіне келетін шекті өнім бірдей болса. Шығындардың азаюы мына жағдайда болады: MPL/PL = MPK/PK. Пайданы арттыру үшін шығындарды азайтудың жеткіліксіз екеніне назар аудару керек. Үлкен пайдамен шығару көлемі MR=MC болғанда болады. Ресурстар нарығында пайданы арттыру ережесі: MRPL/PL = MRPK/PK = 1. Толық талдау үшін мына әдебиетті ұсынамыз: Макконнелл К.Р:, Брю С: Экономикс. В 2-х т. Т.2. Глава 29. С.142-155.


Берілген тақырып бойынша лабораториялық жұмысты орындау және тапсыру қажеттілігі қарыстырылған (№ 4).
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Кулекеев Ж.А., Султанбекова Г.К. Микроэкономика Алматы, Экономика, ГП. 2001.

 2. Пиндайк Р., Рубинфельд Д., Микроэкономика, М., Экономика, «Дело» 2001

 3. Тарануха З.Ю., Земляков Д.Н., Микроэкономика, М., МГУ, Изд-во «Дело и Сервис», 2002

 4. Долан Э.Дж. Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель.- СПб., 1992.

 5. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.- М., 1992.

 6. Фишер С. Дорнбуш Р. Шманензи Р. Экономика – Москва, 1993

 7. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс – М., 1992

 8. Хайман Д.Н. современная микроэкономика – М.,2002

 9. Пигу А. Экономическая теория благосостояния – М.: Прогресс 1985.

 10. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. Перевод с английского – М.: Прогресс 1986.

 11. Чембермен Х. Теория монополистической конкуренции – М. издат. Иностр. Лит. 1959.

 12. Ивашковский С.Н. Микроэкономика – М., Дело 2001

 13. Яковлева Е.Б. «Микроэкономика», М:Тандем,1997

 14. Вэрман Х.Р. «Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход», М: Юнити, 1997

 15. Н.Грегори Мэнкью. «Принципы микроэкономки»,М: Питер,2003

 16. Емцов Р.Г. «Микроэкономика», учебник, М: Дело и сервис, 1999

 17. Нуреев Р. М. «Курс микроэкономики» Москва, 2004 г.

 18. Мамыров Н.К., Кулекеев Ж.А., Султанбекова Г.К. Микроэкономика Алматы Экономика, 1997

 19. Кемельбаева С.С. Микроэкономика, 2006. Қарағанды экономикалық университеті, Қарағанды


Қосымша әдебиеттер:

 1. Өндірісті ұйымдастыру : Оқу құралы / Қазақтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университеті ; Ж.З. Арынова. - [б. м.] : Қарағанды Экономикалық Университеті, 2008. - 115 б.

 2. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі : Оқу құралы / Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті ; К.Н.Ташенов. - [б. м.] : КЭУК, 2009. - 77 б.

 3. Кәсіпорын экономикасы : Оқу құралы / Қарағанды Экономикалық Университеті ; З. С. Мұхамбетова. - [б. м.] : ҚЭУ, 2008. - 165 б.

 4. Овчинников Г.П. «Микроэкономика», С-П, 1997

 5. Гальперин В.М.»Микроэкономика», С-П, Экономика, 1998

 6. Мамыров К.Н. «Микроэкономика», Алматы, Экономика, 1997

 7. Пятьдесят лекций по микроэкономике: Учебник в 2-х томах – С-П.: экономическая школа – (Библиотека и экономические школы, вып. 28). Т.1., 2000, - 624 стр.

 8. Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория. – С.-П.: Питер, 2001 –288 стр. ил.:(серия «Краткий курс»).

 9. Тарасеевич Л.С, Гребенников П.И. «Микроэкономика», М: Юрайт,2003

 10. Фишер С. «Экономика» Москва 1999 г.

 11. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992.

 12. Фишер С. Экономика. М., 1993

 13. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. М., Изд-во ВЛАДОС, 1994

 14. Чепурин М.Н. Курс экономической теории. Алматы «Кайнар», 1994

 15. Булатов А.С., Экономика, М., 2001

 16. Экономическая теория под ред. Добрынина А.И., и Тарасевича Л.С. / Учебник для вузов. Изд-во СПб, 1997

 17. Курс экономической теории: учебник – 4-е дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2001г. – 752с. /Под ред. Киселёвой Е.А., Чепурина М. Н./

 18. Бизнес и власть «Без спроса» 18 декабря 2009г.

 19. Бизнес и валсть «Экономия без ущерба» 18 декбря 2009г.

 20. Примикарова К.К. «Современные теоретические взгляды на проблемы инфоматизвции» Альпари №4, 2009г.

 21. Арзикулова р.К. «Кондитерлік кәсіпорынның бәсекелік қабілеттілігін бағалауға арналған көрсеткіштер жүйесін дамыту» Альпари №4, 2009г.183стр

 22. Долдаханова Ж. «Конкуренция: теоретико-практические вопросы» альпари №4 2099г. 74 стр.

 23. Керимбекова Р.Н. «Қазақстандағы шағын және орта бизнестің қалыптасу ерекшеліктері» Альпари №2, 2009ж.

 24. Шадиев К.Х. «Қазақстандағы телекоммуникация қызметі нарығының даму басымдықтары» Альпари № 6,7 2009ж. 61 бет

 25. А.Ауезханов «Предпринимателськая деятельность объективная основа организации малого бизнеса» Каржы-каражат, №3,4 2009г.

1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет