ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Аңдар мен құстарды аулау техникасы мен аңшылықты құру» 5В080300-«Аңшылықтану және аң шаруашылығы» мамандығына арналған Оқытушыға арналған пәннің бағдарлымасыжүктеу 205.36 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі205.36 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы

Мемлекеттік Университеті


3 деңгейлі СМЖ құжат

ПОӘК

ПОӨК 042-18-22.1.24/01 -2014


ПОӘК

Оқу-әдістемелік кешені «Аңдар мен құстарды аулау техникасы мен аңшылықты құру»

оқытушыға арналған пәннің бағдарлымасы


Басылым № __

«___»____20__


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Аңдар мен құстарды аулау техникасы мен аңшылықты құру»


5В080300-«Аңшылықтану және аң шаруашылығы» мамандығына арналған


Оқытушыға арналған пәннің бағдарлымасы

Семей


2014
Алғы сөз
1.ӘЗІРЛЕГЕН

  1. Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ ж

В.Туманбаев, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының доценті м.а.


2. талқыланды

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама №__ «__»_____20___ж


Кафедра меңгерушісі ___________ Б. Ахметова .

2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №__ «__»_____20___ж
Төрайымы ____________________ Г. Джаманова

3. бекітілді

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қаралды және баспаға ұсынылды
Хаттама №__ «__»_____20___ж
ОӘК төрайымы _____________Г.Искакова

4. АЛҒАШ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕНМазмұны

1 Колдану саласы.

2 Нормативті сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модульдер)

5 Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі

6 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің қартасы

7 Әдебиеттер1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«Аңдар мен құстарды аулау техникасы мен аңшылықты құру» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені кешені 5В080300 -«Аңшылықтану және аң шаруашылығы» мамандығының студенттеріне арналған. Кешен студенттерді пәннің өзектілігі және қажетілігімен, оқу барысындағы студенттің үйренер білімі мен қалыптасар дағдысымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді игеру барысында негізгі құжат болып табылады.

2. ЕРЕЖЕ БЕЛГІЛЕЙТІН (НОРМАТИВТІК) СІЛТЕМЕЛЕР
Осы әзірленген «Аңдар мен құстарды аулау техникасы мен аңшылықты құру» ПОӘК мына құжаттар талабына, ұсыныстарына сай, пәннің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнына арналған стандарты;

- Мамандық бойынша типтік оқу бағдарламасы;

- СТУ 042 - СГУ- 4- 2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01- 2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны.

Аңдарды мылтық қарумен аулау техникасы – пәні, студенттерге қару арқылы аңшылық –кәсіптік жануарларды аулау жолдарын таныстыру. Сонымен қатар отты қарудың құрлысымен тегіс және ойықты түрлерімен, өздігінен аулайтын, тірідей аулайтын қақпан, тұзақ, тор т.б. таныстырады.

3.2. Пәннің мақсаты:

Курстың мақсаты – болашақ мамандарға қаруды пайдалану мен аңшылық кәсіптік аңдар мен құстарды аулаудың теоретикалық білімімен дағдысын үйрету. Болашақ мамандардың аңшылық – кәсіптік жануарларды аулау тәсілдері мен аңшылық құрал-саймандарын пайдалану және жіктеу бойынша практикалық дағдылар мен теориялық білімдер меңгеруі.
3.3. Пәннің негізгі міндеттері:

Пәнді оқудың негізгі міндеті – аңшылық жануарларды барынша пайдалану. Бұл міндетті орындауды, аңдар мен құстарды аулау техникасы маңызды роль атқарады. Қолданылған тәсілдер мен аулау жолдары популяцияның репродуктивті қабілетіне және ауланған өнімнің сапсының дәрежесіне әсер етеді. Осыған байланысты, аңдар мен құстарды аулау техникасының аңшылық аңдарды пайдаланудағы ресурсты үнемдеу технологиясына, аңшылық аңдардың шаруашылық экономикасына тигізетін маңызы зор.


3.4. Пәнді оқу барысында студент міндетті:

-білу;жануарларды аулайтын құрал саймандар мен тәсілдерді жіктеуді;

-меңгеру;жануарларды аулайтын құрал саймандардың белгілі бір түрін қолданудың орынды болуын;

-игеру;аңшылық-кәсіптік жануарларды аулау кезінде қолданылатын аңшылық құрал-жабдықтарды;

-білу;аңшылық-кәсіптік жануарларды аулаудың басты тәсілдері мен аулау кезінде қолданылатын маскировка (бүркену, жасырыну) негіздерін.

-түсіну;аңшылық-кәсіптік жануарларды аулау тәсілдері мен құрал-саймандарын шаруашылық бағалау негіздерін білу.

-пайдалану;ауланатын жануарлардың биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, қолда бар аңшылық құрал-саймандарын тиімді пайдалану.

-өңдеу;;аңшылық өнімдерін уақытылы және сапалы өңдеу.

-аңшылық қаруларды сапалы патронмен жабдықтауды іске асыра білулері керек.

- келесі пәндерді игеру үшін аңдар мен құстарды аулау техникасы пәнінің қажетті білімін қамту.

3.5. Курстың пререквизиті:

- «Аңдар мен құстарды аулау техникасы мен аңшылықты құру»

-«Зоологияны»,

-«Жануарлар систематикасын»,

- «Кәсіптік аңдар биологиясы»

- «Аңшылық жануарлардың есебі».

3.6.Курстың постреквизиті:

- «Аңшылық шаруашылықтың өнімін өңдеу технологиясы»

-«Тері мех шикізатының технологиясы мен тауартануы».
3.7. Оқу жоспарынан үзінді
кесте 1

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ)


Зертханалық

(сағ)


БӨЖ

(сағ)


Барлығы

(сағ)


Бақылау түрі


1

6

4

30

30

120

180

емтихан

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДЕР)


кесте 2

Тақырып атаулары және олардың мазмұны

Сағат саны

1
Дәрістік сабақтар

7

1.Кіріспе

1

2.Құстар мен аңдарды аулау тәсілдері мен құралдарының жіктелуі

1

3.Аңшылық қару

1

4.Оқ-дәрі және патронды жабдықтау

1

5.Қолданбалы баллистика бойынша қарапайым мәліметтер.

1

6.Аңшы қаруының атылуын тексеру және ату практикасы.

1

7.Өздігінен аулайтын құрал саймандардың сипаттамасы.

1

Зертханалық сабақтар

14

1. Аңшылық қаруы және олардың жіктелуі.

1

2.Аңшы мылтығының негізгі бөлімдері олардың өзара жұмыс істеу әсерлері.

1

3.Оқ – дәрілермен патронды жабдықтау.

1

4. Баллистика негіздері.

1

5. Өздігінен аулайтын құрал – саймандар және олардың жіктелуі.

1

6.Өздігінен жаншып ұстайтын құрал- саймандардың түрлері.

1

7.Өздігінен қысып ұстайтын құрал – саймандардың құрлысы және орнату.

1

8.Тірідей ұстайтын құрал – саймандардың құрлысы, оларды орнату тәсілдері.

1

9.Өздігінен ұстайтын торлардың түрлері және өздігінен ұстайтын тұзақтар және оларды қолдану.

1

10. Ұйқтататын қимылдатпайтын және улы заттар, оларды пайдалану.

1

11. Еліктіргіш заттар және оларды пайдалану, әртүрлі аңшылық түрлері және оларды ұйымдастыру.

1

12. Аңшылық өнімді алғашқы өндеу

1

13. Аң аулаудың қауіпсіздік техникасы.

1

14.Кәсіпшілік жануарларға аңшылықтың негізгі тәсілдерін далалық жағдайды зерттеп үйрету.

1

Таблица 2№ п/п

Такырып атауы

Мазмұны

Сағат саны

Дәрістік сағаттар

Модуль 1.Құстар мен аңдарды аулау тәсілдері мен құралдарының жіктелуіБлок 1 Аңшылық жануарларды аулау техникасын оқудың негізгі этаптары.

1

2

3

4

1

Кіріспе

Құстар мен аңдарды аулау тәсілдері мен құралдарының жіктелуіТүсінік, пән, тапсырма және курс мазмұны. Аңшылық жануарларды аулау техникасын оқудың негізгі этаптары.Аңшылық түрі.


1

2

Оқ-дәрі және патронды жабдықтау

Аңшы қарудың техникалық дамуының негізгі этапы.Аңшы қарудың негізгі бөліктері. Қолдануына, конструкциясына және сапасына қарай қаруды таңдау.Қаруды күту.

Оқ-дәрі және оның негізгі бөліктері. Түтінсіз порох және оның құрамы мен маркасы. Капсюли. Дробь және картечь және оның нөмірлері. Патронды дробьпен және картечьтің дробты қаруға арналған оқпен жабдықтау, олардың үлгісі, типі мен системасы. Пыжи.1

Блок 2 Баллистика жайлы жалпы мәліметтер .

Аңшы қаруының атылуын тексеру, ату практиксы.3

Қолданбалы баллистика бойынша қарапайым мәліметтер

Баллистика жайлы жалпы мәліметтер. Баллистика бөлімдері: ішкі және сыртқы.

Ішкі баллистика. Сыртқы баллистика. Сыртқы баллистика мағлұматын практикалық пайдалану.1

4

Аңшы қаруының атылуын тексеру, ату практиксы

Қарудың атылуы. Дробты аңшы қаруын тексеру.Таулы жерде атылу ерекшелігі.

1

Модуль 2 Қысып және жаншып ұстайтын саймандар.

Тірідей ұстайтын саймандар.Блок 1 Қақпандар және олардың характеристикасы.

Тірі ұстағыш және олардың классификациясы5

Қысып және жаншып ұстағыштар


Қақпандар және олардың характеристикасы.

Тірі ұстағыш және олардың классификациясы. Қысып ұстайтын қақпандар, істеу әдісі, жұмыс істеу классификациясы. Жаншитын қақпан және оның классификациясы. Черкандар, олардың құрылғысы.Аңды өлтіру барысында салмақты пайдалану. Аран. Қоян ұстағышы. Құс ұстағыш. Кулемка, проскоктар және плашкалар

1

6

Тірі ұстағыштар


Тірі ұстағыштар және олардың классификациясы. Шұңқыр, садки, срубы, мұздар, шыңыраумен орауыштар, қамба тор, тұмсықтар. Айла-тұзақ — шарбақ қасқырлар. Сымды тірі ұстағыш.

1

Блок 2 Кәсіптік аңшылық торлары.

Улы, ұйықтататын және қозғалыссыз қалдыратын заттар7

Өздігінен ұстайтын торлар және ілгектер


Кәсіптік аңшылық торлары. Орағыш, жолдар, жеңғаптар, тената, қуу, салмақ басу және т.б. Жыртқыш және қоймалы торлар. Тенета, шатёр, вентерь.

1

8

Өздігінен ұстағыштарға тыйым салынған.

Жалпы қауіпті өздігінен ұстағыштар. Өздігінен атқыш, қыйғыштар, қысу, поножи, кляпцы, башмаки, ілгектер және шұңқырлар және ірі жануарларға арналған ілгектер.

1

9

Улы, ұйықтататын және қозғалыссыз қалдыратын заттар


Активті әсер ететін химиялық заттарды аңшылықта пайдалану тарихы.Фторацетат бария, оның қасқырларға қарсы күресте пайдалануы. Веронал. Оның басқа дәрілерден тиімділігі кәсіпте бағалы аңдарды тірідей ұстағанда.

1

Блок 3 Аңшының аңшылық алқапта орналасуы, жабдықталуы және жеке инвентарі.

10

Аңшылық жабдық, обмундирование, инвентарь, транспорттық тәсіл.

Аңшының киімі мен аяқ киімі. Аңшының аңшылық алқапта орналасуы, жабдықталуы және жеке инвентарі. Уйдің жабдықтары. Лабаздар және мұздар. Вышкалар.

1

Модуль 3 Аңдар мен құстарды аулаудың негізгі тәсілдері.

Блок 1 Қарулы аңшылық. Қарулы аңшылық иттің көмегімен және итсіз.

11

Аңдар мен құстарды аулаудың негізгі тәсілдері

Жалпы технология (аңшылық тәсілі). Қарулы аңшылық. Қарулы аңшылық иттің көмегімен және итсіз.

1

12

Аңшылық өнімнің сапасына қарудың, уақыттың, амалдың әсері

Жүн жабындысының зақымдануы. Аңшылық өнімнің сапасының төмендемеуі үшін уақыт пен ұстау амалын дұрыстау.

1

13

Шаруашылықтық өздігінен ұстағышқа баға


Өздігінен ұстағыш өндірімділігінің есебі.Өздігінен ұстағыштың күтуінің еңбек сыйымдылығынығ есебі.Өздігінен ұстағыш қарудың шаруашылықтық бағасының методикасы.
1

Блок 2 Аңдар мен құстарды ұстаудың негізгі биологиялық және табиғи ландшафы

14

Аңдар мен құстарды ұстаудың негізгі биологиялық және табиғи ландшафы

Жануарлардың азықтық және шағылысу активтілігін, кәсіпте шоғырлану жерлері.

Аңшылықта маскировканың негізі. Көру және дыбыстық маскировка. Иістік маскировка.1

15

Ит және мысық тұқымдастарды аулау


Флагтармен, иттермен аңшылық. Тікұшақ, вертолеттар, аэросандер, снегоходтар қасқырларды аулау үшін.

1

Модуль4 Жануарлар әлемінінің объектісін заңды жүзде пайдалану.
Блок1 Аңшылық кәсіптік шаруашылықтағы аңшылық құру шаруашылықтары.

16

Мемлекеттің аңшылық фонд.Аңшылардың саны мен құрамы

Біздің еліміздегі аңшылық алқаптар, кәсіпшілік маңызы бар жануарлар түрі.

Кадрларды дайындау.2

17

Аңшылық құқы, аңшлықтың негізгі ережелері. Аңшылық ережелері туралы ҚР Заңнамасы.

Аңшылық және аңшылық шаруашылық туралы жағдай. Аңшылық құқық. Жануарлар түрінің тізімі – аңшылық нысаны. Аңшылық жасауға тыйым салынған жануарлар түрі.

1

18

Биоэкономикалық тексеру және аңшылық алқаптар ұйымы

Охотоустроительдік жобалау. Аңшылық алқаптар ұйымы, аңшылық шаруашылықтың шекарасын анықтау, шекараны телімге бөлу.

2

19

Аңшылық алқапты түгендеу және бонитировка

Аңшылық алқаптың жарамдылығын анықтау, аңшылық алқаптың типологиясының зерттемесі. Аңшылық алқаптың сапасының бағасы.

2

Блок 2 Аңшылық шаруашылық картографиясы

20

Аңшылық жануарларүшін өсімдік тектес жемтік қорының қамы.

Алқаптың азықтылығын анықтау. Басты жемтік қоры түрінің бағасы. Өсімдік жемтігі, жануар тектес жемтік, минералды қорек.

2

21

Аңшылық шаруашылық картографиясы

Картографикалық материал, шартты белгі. Кәсіптік жұмыс кезінде картаны пайдалану ерекшелігі.

1

22

Аңшылық шаруашылық кәсіпорны, олардың мағынасы және мақсаты.

Бекітілген аңшылық алқаптар, материалды-техникалық база. Алқаптар мен ресурстарды күзету және тиімді пайдалану.

1

23

Кәсіпті материалды-техникалық қамту.

Транспорттық тәсілдер. Аңшылқ алқаптардағы өндірістік – тұрмыстық бөлмелер.

1

Блок 3 Нормалау және аңшылық жануарлардың алапасы

24

Жануарлар алапасын нормалау, Нормирование добычи животных, аң өсіру шерулер.

Аңдардың саны және алқаптағы құстар. Ату нормасы. Кәсіптік телмелерге паспорттар еңгізу. Аң өсіру шерулері аңдардың санын қалыпқа келтіру үшін.

1

25

Кәсіптік ұйым және аңшылық азық-түлікті дайындау. Аңшылармен ұйымдық жұмыстар.

Аңшылар категориясы. Кәсіптік және кәсіптік емес аудандар. Сынақтық ату. Келісімдердің қорытындысы. Аңшылық жарылқаушылық.

1

26

Бағалы және құс етті ресурстарды игеру.

Орман шаруашылығы және басқа да жер шаруашылығымен қарым - қатынастар. Мемлекеттік аңшылық фондын ұқыпты пайдалану.
27

Жабайы жануарлардың етін табу және өткізуді ұйымдастыру.

Жабайы жануарлар алапатын нормалау,оның етінің санының сәйкестігі. Нормирование добычи диких животных, ее соответствие численности дичи. Аңшылық өнімін өткізу.

1Барлық дәріс,

сағат

30Зертханалық сабақтар

Сағат саны

Модуль 1 Аңшылық қару жарақ

Блок 1 Баллистика негізі.Аңшылық қару және оның классификация.

2Қарудың негізгі бөліктері және олардың әрекеттестігі.

2Оқ-дәрілер және патронды жабдықтау.

2Баллистика негіздері.

2

Модуь 2 Өздігінен ұстағыш. Олардың құрылымы, әрекет ұстанымы

Блок 1 Өздігінен жаншып ұстағыш.Өздігінен ұстағыш. Олардың құрылымы, істеу құрылымы

2Опадты өздігінен ұстағыш.

2Қысып өздігінен ұстағыш.

2

Блок 2 Тірі ұстағыш. Ұйықтататын, улар.Тірі ұстағыш, шұңқырлар, садки, мұздар, срубы.

2Сети. Вентеря, тенета, қуу, шатрлар

2Ұйықтататын, улар.

2Жемтік және жем.

2

Модуль 3 Аңшылық өнімді өңдеу

Блок 1 Аңшылықтағы қауіпсіздік шараларАңшылық өнімді өңдеу.

2Аңшылықтағы қауіпсіздік шаралар.

2

Блок 2 Аңшылық қару және карабиннен ату әдісіТүздіктік жағдайда кәсіптік аңдардың биологиясын оқу

2Аңшылық қару мен карабиннен ату әдісі мен тәсілдері

2
Барлық зертханалық сабақтар, сағаты

30  1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Аңшылық тәсілдерінің жіктелуі. Қарулы аңшылық, қарусыз аңшылық, ит арқылы және аулау құстарымен аңшылық.

5.2 Тегіс ұңғылы қару, оның техникалық мінездемесі.

5.3 Ойықты аңшылық қару. Карабин, винтовка, олардың техникалық сипаттамасы.

5.4 Оқ-дәрілер, патронды оқ-дәрілер, олардың номерлері мен маркалары. Бытыра және картеч, оның нөмірі.

5.5 Өздігінен жаншып ұстайтын құралдар. Олардың жұмыс принціптері.

5.6 Өздігінен шаншып ұстайтын құрал саймандар. Өздігінен аулайтын құрал-саймандарды кәсіптік бағалы аңдарды аулауға пайдалану.

5.7 Өздігінен тірідей ұстайтын құралдар. Оларды пайдалану мақсаты.

5.8 Өздігінен ұстайтын торлар, тұзақтар, оларды қолдану тәсілдері.

5.9 Ұйқтататын, у, қимылдатпайтын заттар. Оларды хайуанаттар бағы үшін ауланатын аңдарға қолдану.

5.10 Еліктіргіш заттар, оларды пайдалану.

5.11 Аңшылыққа қажетті транспорт көзі. Инвентар және жабдық.

5.12 Аңдар мен құстарды аулау.

5.13 Тиіндер тұқымдасының өкілдерін аулау.

5.14 Қоянтәрізділер мен ұсақ суырларды аулау.

5.15 Жыртқыштар тұқымдастары иттер мен мысықтарға аңшылық әдістер.


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

кесте 3


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыздандыру %

1

2

3

4

Ларин С.А. Техника добывания зверей и птиц, М.,- Лесная промышленность, 1970


Жаров В.К. Классификация способов и орудий добывания охотничьих животных, Иркутск: Известия Иркутского СХИ, (выпуск 18), 1960


Штейнгольт Э.В. Все об охотничьем ружье, М, Лесная промышленность, 1974


Блюм М.М., Шишкин И.Б., Охотничье ружье- М, Лесная промышленность, 1984г


Герасимов Ю.А. Охотничьи самоловы и самоловный промысел, М., Агропромиздат, 1990


Рахманин Г.Е. Техника добычи промысловых животных самоловами, М, Заготиздат, 1951


Каменский В.В. Техника охотничьего промысла, М, Заготиздат, 1953г


Трофимов Л.А. Отечественные охотничьи ружья. М., ДАИРС, 20017ӘДЕБИЕТТЕР
7.1. Негізгі әдебиеттер:

7.2. Қосымша әдебиеттер:

7.2.1. Блюм М.М., Шишкин И.Б., Охотничье ружье- М, Лесная промышленность, 1984г

7.2.2. Герасимов Ю.А. Охотничьи самоловы и самоловный промысел, М., Агропромиздат, 1990

7.2.3. Герасимов Ю.А. и др. Охота на пушных, М., Лесная промышленность, 1977

7.2.4. Руденко Ф.А., Симашко В.Ю. Черенков С.Е. и др. Охота, самоловы, трофеи- М, Астрель 2003

7.2.5. Трофимов Л.А. Отечественные охотничьи ружья. Гладкоствольная., М., ДАИРС, 2001

7.2.6. Митрофанова Л.А., Пичугин Ю.В. Организация и техника охоты, М., Лесная промышленность, 1977г

7.2.7. Ларин С.А. Техника добывания зверей и птиц, М.,- Лесная промышленность, 1970

7.2.8. Гаврин В.Ф. и др., Охотоведение Киров. Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства, 1971

7.2.9. Жаров В.К. Классификация способов и орудий добывания охотничьих животных, Иркутск: Известия Иркутского СХИ, (выпуск 18), 1960

7.2.10. Штейнгольт Э.В. Все об охотничьем ружье, М, Лесная промышленность, 1974

7.2.11. Охотничье хозяйство СССР. – М., Лесная промышленность, 1973

7.2.12. Рахманин Г.Е. Техника добычи промысловых животных самоловами, М, Заготиздат, 1951

7.2.13. Каменский В.В. Техника охотничьего промысла, М, Заготиздат, 1953г

7.2.14. Проблемы и перспективы развития охотничьих хозяйств в Казахстане.

7.2.15. Экономика добычи пушно-меховой продукции.

7.2.16. Карелов А.М. Драган А.В. Учебная книга промыслового охотника. М.; ВО Агропромиздат, 1989г

7.2.17. Нагрецкий Л.Н. Стахровский Е.В. Организация и техника охоты, М.; Лесная промышленность. 1987г

7.2.18. Вершинин А.А., Реброва Е.И. Организация охотничьего промысла, М,. Агропромиздат 1986г.7.2.19. Караев С.А. Организация сбыта охотничьей продукции охотничье-промысловыми хозяйствами. М., 1973


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет