Пријава за уписжүктеу 34.72 Kb.
Дата19.07.2016
өлшемі34.72 Kb.ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

Ул. Карађорђева 262,телефон 036 352 663, 352 964

ПРИЈАВА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ __2016/2017__ ГОДИНУ

Наш број:ЈМБГ (ученика)
Презиме и име ученика
Дан, месец и година рођења
Место рођења, општина, република, националност

место

општина

република

националност

Презиме и име родитеља старатеља

мајка

отац

старатељ

Занимање родитеља –

старатељамајка

отац

старатељ

Назив предузећа – установе где родитељи/старатељи раде, телефон
предузеће-установа

место

телефон

мајка


отац


старатељ


Адреса сталног боравка ученика и родитеља

место

улица и број

телефон

број поште

Ученик живи са оба родитеља

ДА

НЕ


Разлог:

Назив школе коју ученик похађа/уписује
Разред и смер у школи

разред

смер

Успех у претходној школској години (прос. оцена)

успех

просечна оцена

Награде на такмичењима у школи и ван школе, у Дому и ван Дома (I,II,III место)
Хоби ученика
Уз пријаву прилажем (заокружити број испред документа који се прилаже):

  1. Уверење о приходима по члану домаћинства.

  2. Сведочанство о завршеној основној школи

  3. Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе

  4. Диплома или други доказ о наградама добијеним на такмичењима у установи или ван установе

  5. Лекарско уверење о здравственом стању ученика

  6. Доказ о изреченим дисциплинским мерама


НАПОМЕНА:

Пријаву попунити читко, штампаним словима, тачним и прецизним подацима.

Неуредне и нечитке пријаве неће се узимати у разматрање.

Датум:_______________ ?__________________________ПОТПИС УЧЕНИКА

ДУКВ.Ф01 (ДУКВ.П12)


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет