Службени гласник општине ново гораждежүктеу 32.36 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі32.36 Kb.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ


Година X – број 12

Петак, 31.07.2015. године


Начелник

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 56. Статута општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 4/15), начелник општине Ново Горажде доносиП Р А В И Л Н И К

о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила
I

(1) У члану 2. Правилника о условима и начину коришћења службених возила („Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 3/06), након става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Изузетно, службеним возилима општине, у смислу овог Правилника, сматрају се и теренска возила која посједује и користи ДВД „Ново Горажде“, када су у посебним случајевима ангажована од стране начелника општине, ради превоза службеника Општинске управе приликом њиховог обављања службених послова, или ради задовољења других потреба општине.

(2) Након члана 5. Правилника додаје се члан 5а., који гласи:

„Употребу мини-буса (комбија) којим се врши превоз ђака на релацији Ново Горажде – Устипрача одобрава начелник, у складу са потребама и бројем ђака који су настањени у Новом Горажду, а похађају средњу школу у Вишеграду, те трајањем школске године, распуста и слично. По одобрењу начелника, а након писмено поднешеног захтјева организатора путовања, мини – бус (комби) може превозити и учеснике спортских и културних манифестација,“

(3) У члану 7. истог Правилника, након ријечи „и начину попуњавања путног налога“ текст у загради се мијења и гласи: „(Службени гласник Републике Српске“, број: 52/09)

(4) У истом Правилнику, Прилог број 1 мијења се и гласи:

ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА: 1. Фолксваген Пасат (WW PASSAT):

 • Тип возила: Лимузина

 • Година производње: 2007.

 • Погонско гориво: Дизел ЕД 5

 • Регистарска ознака: Т80-Ј-283

 1. Лада Нива:

 • Тип возила: Лада 2131

 • Година производње: 2010.

 • Погонско гориво: МБ Бензин Еуро 3

 • Регистарска ознака: М23-О-471

 1. Ивеко мини бус:

 • Тип возила: 35С13V

 • Година производње: 2001.

 • Погонско гориво: Дизел ЕД 3

 • Регистарска ознака: М23-О-467“

(5) У истом Правилнику, Прилог 2 мијења се и гласи:

НОРМАТИВ ПОТРОШЊЕ ГОРИВА: 1. Фолксваген Пасат (WW PASSAT):

 • Тип возила: Лимузина

 • Запремина мотора: 1968 cm³.

 • Погонско гориво: ЕД 5

 • Утврђени норматив: 7 литара на пређених 100 километара пута.

 1. Лада Нива:

 • Тип возила: Лада 2131

 • Запремина мотора: 1690 cm³.

 • Погонско гориво: МБ Бензин Еуро 3

 • Утврђени норматив: 11 литара на пређених 100 километара пута.

 1. Ивеко мини бус:

 • Тип возила: 35С13V

 • Запремина мотора: 2800 cm³.

 • Погонско гориво: Дизел ЕД 3

 • Утврђени норматив: 13 литара на пређених 100 километара пута.

II

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ново Горажде“.Број: 02/1-345-5/15

Датум,30.07.2015. године

НАЧЕЛНИК

Далибор Нешковић, с.р.


САДРЖАЈ

Начелник
1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила стр. 1


Оснивач и издавач: Скупштина општине Ново Горажде. Главни и одговорни уредник Горан Петровић – секретар Скупштине општине Ново Горажде, уредник Данијела Јеремић – административни радник – оператер. Телефон: 058/430-095, факс: 058/432-100.Службени гласник општине Ново Горажде основан је Одлуком Скупштине општине Ново Горажде број: 01/01-013-2-3/06 од 28.02.2006. године
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет