$$$ 1 Металдың кристалдық құрылысыДата01.07.2016
өлшемі98.51 Kb.
#169211
@@@ 1. МЕТАЛДАРДЫҢ АТОМДЫҚ-КРИСТАЛДЫҚ ҚҰРЛЫСЫ
$$$ 1 Металдың кристалдық құрылысы
A. кеңістікте атомдардың белгілі бір геометриялық дұрыс реттілікпен орналасуымен сипатталады;

B. кеңістікте атомдардың тығыз орналасуымен сипатталады;

C. кеңістікте атомдардың жинақы орналасуымен сипатталады;

D. кеңістікте атомдардың ретсіз орналасуымен сипатталады;

E. кеңістікте атомдардың кезектесіп ретті және ретсіз орналасуымен сипатталады.
$$$ 2 Суретте көрсетілген элементар тор ұясын атаңыз?


А.

қарапайым куб тор;В.

көлемге орталықтанған куб тор;

С.

тығыз гексогональ тор;

D.

қабырғаға орталықтанған куб тор;

Е.

қарапайым гексогональ тор.


$$$ 3 Суретте көрсетілген элементар тор ұясын атаңыз?


А.

қарапайым куб тор;В.

көлемге орталықтанған куб тор;

С.

тығыз гексогональ тор;

D.

қабырғаға орталықтанған куб тор;

Е.

қарапайым гексогональ тор.


$$$ 4 Суретте көрсетілген элементар тор ұясын атаңыз?


А.

қарапайым куб тор;В.

көлемге орталықтанған куб тор;

С.

тығыз гексогональ тор;

D.

қабырғаға орталықтанған куб тор;

Е.

қарапайым гексогональ тор.

$$$ 5 Кристалдық тордың жүйесін анықтайтын оның ең кіші көлемі
A. тордың базисі;

B. элементар тор ұясы;

C. жинақтылық коэффициенті;

D. координациялық саны;

E. атом радиусы.
$$$ 6 Кристалдық тордағы атомдардың ең кіші ара қашықтығы
A. тордың базисі;

B. элементар тор ұясы;

C. жинақтылық коэффициенті;

D. координациялық саны;

E. атом радиусы.
$$$ 7 Тор периоды немесе параметрі немен өлшенеді?
A. килоикспен;

B. өлшемейді;

C. сантиметрмен;

D. миллиметрмен;

E. ангстреммен немесе килоикспен.
$$$ 8 Тордың базисі деп
A. тордағы атом санын айтады;

B. бір элементар ұяға тиесілі атом санын айтады;

C. оның тығыздығын айтады;

D. жақтағы атом санын айтады;

E. атом санын айтады.
$$$ 9 Элементар ұя атомы көлемінің жалпы элементар ұя көлеміне қатынасы
A. дислокация тығыздығы;

B. анизотропия;

C. жинақтылық коэффициенті;

D. координациялық саны;

E. тор базисі.
$$$ 10 Тордың координациялық саны деп
A. түйіндерде орналасқан атом санын айтады;

B. берілген бір атомнан ең жақын және бірдей қашықтықта орналасқан атом санын айтады;

C. кез келген атомнан ең жақын және бірдей қашықтықта орналасқан атом

санын айтады;

D. кез келген атомға көршілес атом санын айтады;

E. оның төбесіндегі дәрежесі арқылы анықталады.


$$$ 11 Қарапайым куб формалы тордағы элементар ұяға тиесілі атом саны қанша?
A. 2;

B. 1;


C. 4;

D. 6;


E. 8.
$$$ 12 Көлемге орталықтанған куб тордағы элементар ұяға тиесілі атом саны қанша?
A. 2;

B. 1;


C. 4;

D. 6;


E. 8.
$$$ 13 Қабырғаға орталықтанған куб тордағы элементар ұяға тиесілі атом саны қанша?
A. 2;

B. 1;


C. 4;

D. 6;


E. 8.
$$$ 14 Тығыз гексогональ тордағы элементар ұяға тиесілі атом саны қанша?
A. 2;

B. 1;


C. 4;

D. 6;


E. 8.
$$$ 15 Кристалдық тордың тығыздығы
A. координациялық сан артқан сайын кемиді;

B. координациялық сан артқан сайын артады;

C. координациялық санға тәуелді емес;

D. оның параметрі арқылы анықталады;

E. оның бұрмалану дәрежесі арқылы анықталады.
$$$ 16 Көлемге орталықтанған куб тордың жинақтылық коэффициенті нешеге тең?
A. 0,74;

B. 0,68;


C. К12;

D. К8;


E. 6.
$$$ 17 Жақтық орталықтанған куб тордың жинақтылық коэффициенті нешеге тең?
A. 0,74;

B. 0,68;


C. К12;

D. К8;


E. 6.
$$$ 18 Тығыз гексоганаль жинақтылық коэффициенті нешеге тең?
A. 6;

B. 0,68;


C. К12;

D. К8;


E. 0,74.
$$$ 19 Кристалды денелер қасиеттерінің кристалдық бағыттарына тәуелділігі
A. дислокация;

B. анизотропия;

C. полиморфизм;

D. Бюргерс векторы;

E. дислокация тығыздығы.
$$$ 20 Металдың сызықтық ақауларын (дефектін) атаңыз
A. дислокация;

B. анизотропия;

C. жинақтылық коэффициенті;

D. координациялық саны;

E. тор базисі.
$$$ 21 Металдың нүктелік ақауларын (дефектін) атаңыз
A. шеткері дислокация;

B. винттік дислокация;

C. жинақтау дефекті;

D. бос орын (вакансия);

E. түйіршік шекарасы.
$$$ 22 Металдың беттік ақауын (дефект) атаңыз
A. жинақтау дефекті;

B. түйіршік және субтүйіршік шекарасы;

C. бос орын;

D. шеткері және винттік дислокация;

E. түйін аралық атом.
$$$ 23 Металдың көлемдік ақауларын (дефект) атаңыз
A. жинақтау дефекті, жылжыған атом;

B. түйіршік және субтүйіршік шекарасы;

C. бос орын, вакансия;

D. шеткері және винттік дислокация;

E. жарықшалар мен шөгу раковиналары.
$$$ 24 Тор түйіндеріндегі атом орындарының әртүрлі себептерге байланысты бос болуы
A. жылжыған атом;

B. вакансия;

C. винттік дислокация;

D. шеткері дислокация;

E. қоспа атом.
$$$ 25 Кристалдық тор түйінінен атомның жылжып барып түйіндер арасына орналасуынан пайда болған нүктелік ақау
A. жылжыған атом;

B. вакансия;

C. винттік дислокация;

D. шеткері дислокация;

E. қоспа атом.
$$$ 26 Кристалық тордағы негізгі атомның орнына немесе элементар ұяның ішіне орналасатын қосынды элемент атомы
A. жылжыған атом;

B. вакансия;

C. винттік дислокация;

D. шеткері дислокация;

E. қоспа атом.
$$$ 27 Кристалдың көлем бірлігіне келетін дислокацияның барлық сызығының қосынды ұзындығы

A. фрагменттер;

B. анизотропия;

C. полиморфизм;

D. Бюргерс векторы;

E. дислокация тығыздығы.


$$$ 28 Берілген атомның идел тор жазықтығындағы контуры мен реал тордағы дислокация центрінің айналасындағы контур периметрлерінің айырмасы

A. фрагменттер;

B. анизотропия;

C. полиморфизм;

D. Бюргерс векторы;

E. дислокация тығыздығы.


$$$ 29 Кристалиттердің бөліну процесі

A. фрагментация немесе полигонизация;

B. анизотропия;

C. полиморфизм;

D. Бюргерс векторы;

E. дислокация тығыздығы.


$$$ 30 Микроанализбен нені анықтауға болады:
A. жекеленген фазалардың биіктігін, тереңдігін және формасын;

B. жекеленген фазалардың массасын, олардың өзара орналасуы мен микро және макроақауларын;

C. жекеленген фазалардың санын, формалары мен өлшемдерін және олардың өзара орналасуы мен микроақауларын;

D. жекеленген фазалардың санын, массасын;

E. жекеленген фазалардың санын, макроақауларын және массасын.
$$$ 31 Микроструктуралық талдауға (анализге) арнайы әзірленген үлгілер
A. пробалар;

B. мералар;

C. болат цилиндр;

D. макрошлиф;

E. микрошлиф.
$$$ 32 Қорытпалар құрылымын бақылауға және суретке түсіруге арналған оптикалық прибор
A. металлографиялық микроскоп;

B. бинокулярлық микроскоп;

C. металлоструктуралық микроскоп;

D. структуралық микроскоп;

E. структураграфиялық микроскоп.
$$$ 33 Микроскоптың жалпы үлкейтуі неге тең?
A. объектив пен окулярдың үлкейткіштігінің айырмасына;

B. объектив пен окулярдың үлкейткіштігінің көбейтіндісіне;

C. объективтің үлкейткіштігіне;

D. окулярдың үлкейткіштігіне;E. объектив пен окулярдың үлкейткіштігінің қатынасына.
$$$ 34 Суретте көрсетілген кристалл торының ақауын атаңыз?


А.

нүктелік ақау;В.

орын басушы қоспа атомдар;

С.

вакансия;

D.

Френкель ақауы;

Е.

жылжыған атом.

$$$ 35 Суретте көрсетілген кристалл торының ақауын атаңыз?


А.

нүктелік ақау;В.

орын басушы қоспа атомдар;

С.

вакансия;

D.

Френкель ақауы;

Е.

жылжыған атом.


$$$ 36 Суретте көрсетілген кристалл торының ақауын атаңыз?


А.

нүктелік ақау;В.

орын басушы қоспа атомдар;

С.

вакансия;

D.

Френкель ақауы;

Е.

жылжыған атом.

$$$ 37 Суретте көрсетілген кристалл торының ақауын атаңыз?


А.

нүктелік ақау;В.

орын басушы қоспа атомдар;

С.

вакансия;

D.

Френкель ақауы;

Е.

жылжыған атом.

$$$ 38 Суретте көрсетілген кристалл торының ақауын атаңыз?


А.

нүктелік ақау;В.

орын басушы қоспа атомдар;

С.

вакансия;

D.

Френкель ақауы;

Е.

жылжыған атом.


$$$ 39 Суретте көрсетілген кристалл торының ақауын атаңыз?


А.

беттік ақау;В.

дислокация;

С.

сызықтық дислокация;

D.

Френкель ақауы;

Е.

винттік дислокация.

$$$ 40 Суретте көрсетілген кристалл торының ақауын атаңыз?


А.

беттік ақау;В.

дислокация;

С.

сызықтық дислокация;

D.

Френкель ақауы;

Е.

винттік дислокация.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет