1. Абай атындағы ҚазҰПУ, ф.ғ. д., профессорбет3/4
Дата10.06.2016
өлшемі442.5 Kb.
1   2   3   46

Сан есімді сөздердің тақырыптық – салалық топтары


басылым

//Хабаршы. «Филология

ғылымдары» сериясы №4. – Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, 2009
35-38 беттер.
7

Қазақ лексикографиясындағы күрделі зат есімдер сөздігінің маңызы

басылым

Профессор Б.Қасымның ғылыми-әдістемелік шығармашылығы туралы мақалалар жинағы « Ой- қазына» Алматы, «Тоо 378» баспасы, 2010 ж.

93-96 беттер
8

Сан есімдерден жасалған күрделі сөздер құрамындағы метафоралық құбылыстар.

басылым

//Профессор А.Ысқақов және ұлттық педагогика (профессор А.Ысқақовтың 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция) Алматы, 2010.

51-54 беттер.
9

Күрделі сөздер құрамындағы сан есімдердің мағыналық ерекшеліктері

басылым

//Хабаршы, Абай атындағы ҚазҰПУ.

2010 ж.


18-22 беттер.

Абай атындағы ҚазҰПУ, оқытушы

Нүптекеева Гүлназ Байқонаққызының 2007-2010 жылдар аралығындағы ғылыми еңбектерінің

т і з і м і

Ғылыми еңбектің аты

Бас

па және қолжаз

ба

Баспа орны

Бас

па та

бақ са

ны

Авторлар бірлестігі

1

2

3

4

5

6

1

«Қазақ тілі бойынша тест тапсырмаларының жинағы»

(Орыс тілді аудитория студенттері үшін) Оқу-әдістемелік құрал.


«Алматы қаласының Медеу аудандық Ауған соғысының мүгедектерінің ерікті қауымдастығы» баспаханасы.

Алматы, 2007. 112 бет.7 б.т.

Б.Қасым Ж.М.

Қырықбаева2

Қазақ тілі. Қазақ тілінің курсы бағдарламасы бойынша деңгейлік-тақырыптық сабақ жоспарларының үлгілері (6 кредиттік иннрвациялық технологияға негізделген жоғары оқу орындарының өзгетілді аудиторияларына арналған)
Оқу құралы.-Алматы, 2009; 195 бет. «Әрекет-принт» баспасы

12,25 б.т.

Б.Қасым, Р.Баймұханбетова, Ж.Қырықбаева, З.Османова, Е.Молдасанов, Г.Жақанова, А.Құдияров, Б.Түлкиева, Қ.Тұрарова, І.Жұмабаева, Р.Тұрлыбекова, К.Ныязбекова, А.Солтанқұлов, А.Жангираева

3

Мемлекеттік тілді оқытудағы жаңа бағыттар.
«Білім беру жүйесін модернизациялаудың қазіргі әдістері» атты Ш.Ш.Шаяхметовтың 70 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

Алматы, 3 сәуір 2009ж; 504-508 бб.4

Қимыл атауларын жасайтын етістіктер.
Абай ат. ҚазҰПУ. Хабаршы (филология ғылымдар) сериясы. Алматы, № 2 (28), 2009ж.

7-10 бб.
5

Ғалым – ұстаз.

Ой – қазына.

Филология ғылымдарының докторы, профессор Б.Қ.Қасымның ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік шығармашылығы туралы мақалалар жинағы.-Алматы,

2010ж; 175 б.


11,75 б.т.


6

Күрделі етістіктің кейбір мәселелері.

Профессор А.Ысқақов және ұлттық педагогика атты А.Ысқақовтың 100 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2010ж; 79-81 бб.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің мемлекеттік тіл кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты Нұрғали Сәуленің 2007-2010 оқу жылы жарық көрген мақалаларының

ТІЗІМІ

Еңбектің аты

Қолжазба, Баспа

Баспа аты, журнал (журналдың саны)

Бет саны

Авторлық бірлестікте

1Қазақ тілі. Оқу кітабы. Орта деңгей

Баспа

Алматы: Жазушы,

2007


143 б.

Авторлық бірлестікте

2


Б.Қасым: түркітанушы ғалым, әдіскер, ұстаз

Баспа

«Қазіргі қазақ тіл білімінің теориялық және қолданбалы аспектісі» атты атты Б.Қасымның ғылыми шығармашылығына арналған

республикалық, ғылыми-практикалық

конференция материалдар жинағы.

«Ой – қазына»: Алматы, 2010109-112 б.

4 б.


Авторлық бірлестікте


Абай атындағы ҚазҰПУ, аға оқытушы

Түлкиева Бағила Әбдезқызының 2006-2010 жылдар аралығындағы ғылыми еңбектерінің

т і з і м і

Ғылыми еңбектің аты

Баспа

және

қолжаз

ба

Баспа орны

Бас

па та

бақ

саны

Авторлар бірлестігі

1

Көдек Байшығанұлының жас кезінде жазған өлеңдері

Баспа

Ұлағат (ғылыми психологиялық және педагогикалық басылым. –Алматы: 6/2009,

126-129 бб.

2

Ақын Көдек Байшығанұлының әдеби мұрасы

Баспа

ҚазҰПУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. –Алматы: 2009. - №4.(30)

85-87 бб.

3

Көдек Байшығанұлы шығармашылығындағы уақыт шындығы

Баспа

М.Әуезов оқулары-8. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Шымкент. 2009,17-18 қараша

84-86 бб.
4

Көдек Байшығанұлы поэзиясындағы – әйел-ана тақырыбы

Баспа

Хабаршы. «Филология сериясы». әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. №7-8, 2009

226-227 бб
5

Көдек Байшығанұлының «Үркін» дастаны

Баспа

Қазақ тілі мен әдебиеті. №3. -Алматы, 2010.

45-47 бб
6

Көдек Байшығанұлының «1916 жыл» дастаны

Баспа

ҚазҰУ – 75 жыл және М.Әуезов. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. -әл-Фараби атындагы ҚазҰУ. -Алматы. 27 қыркүйек. 2009

223-228 бб.
7

Көдек Байшығанұлының жоқтау өлеңдері.

Баспа

«Аса көрнекті жазушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Сәбит Мұқановтың шығармашылығы және қазақ әдебиетін оқыту мен зерттеу мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Абай атындағы ҚазҰПУ, -Алматы, 30 наурыз, 2010 ж.

293-303 бб.
8

Көдек Байшығанұлының арнау өлеңдері.

Баспа

Хабаршы. «Филология сериясы» әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 2010 ж. №1-2.

234-236 бб.


Мемлекеттік тіл кафедрасының оқытушысы М.С.Әлібаеваның

2006-2010жж. жарық көрген ғылыми-еңбектерінің тізімі.

п.п.

Ғылыми еңбектің аты

Баспа және қолжазба

Баспа орны

Баспа табақ саны

Авторлар бірлестігі

1.

Кәсіптік мектептерде студенттердің шығармашылық қабілеттерін арттыру жолдары

Печ

«Қазіргі білім және жеке пәндерді оқыту әдістемесі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдар -Шымкент: М.Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық университеті, 2007. –

138-141б.
2.

Орыс тілді студенттерге қазақ тілінің этникалық ұғымдарын меңгерту жолдары»


Печ

«Қазіргі білім және жеке пәндердегі оқыту әдістемесі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Шымкент: М.Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық университеті, 2007.

141-143б
3.

Студенттердің коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыруда инновациялық технологияларды қолдану жолдары


Печ

«Білім берудің инновациялық моделі: бағыттары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Ақтөбе: Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты, 2007.

143-145 б.
4.

Кәсіптік мектептерде қазақ тілін оқыту жайында


Печ

«Қазақстан мектебі» журналы. – 2008. − №1.

10-12 б.
5

Витагендік оқыту технологиясы арқылы қазақ тілін меңгертуде оқушылардың экономикалық мәдениетін қалыптастырудың маңызы

Печ

«Ізденіс» журналы. −2009. − №4 (1).

188-190 б.

6

Кәсіби тілдік қатынасқа негізделген жағдаяттық ұстанымның түрлері


Печ

«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. − 2009. − № 11.

86-91-б.
7

Мамандыққа сай қазақ тілін үйретуді витагендік тәжірибемен байланыстыру

Печ

«Жаратылыс—тану -гуманитарлық ғылымдары және олардың Қазақстан Республикасы-ның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты IV халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция жинағы. − Алматы: Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2009ж.30-33 б.

8

Кәсіптік мектептерде қазақ тілін оқытудың тиімді жолдары

Печ

  1. «Жаратылыстану-гуманитарлық ғылымдары және олардың Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты IV халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция жинағы. − Алматы: Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2009.
33-35 б.
9

Витагендік оқыту технологиясы арқылы кәсіби қазақ тілін меңгеруде қолданылатын ұстанымдар

Печ

«Медицина білімі – мемлекеттік тіл аясында» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. –Алматы: С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ. – 2009.

82-84 б.

10

Витагендік оқыту технологиясының қазақ тілін үйретудегі атқаратын қызметі

Печ

«Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы: Сүлейман Демирел атындағы университет, 2009.

209-211 б.

11

Витагендік технология арқылы кәсіби мәтіндерді игертуге арналған жаттығулар жүйесі (экономика мамандығы бойынша): әдістемелік құрал.

Печ

Алматы: Әрекет-Принт, 2010.

32 б.


Мемлекеттік тіл кафедрасының аға оқытушысы Г.Т. Иембердиеваның

2006-2010ж.ж жарық көрген ғылыми мақалаларының

т і з і м і

Еңбектің аты

Қолжазба, баспа

Баспа аты, журнал (журналдың саны)

Бет саны

Авторлық бірлестікте

1

“Өзгетілді дәрісханалардағы тіл үйретудің әдіс-тәсілдері”.

Баспа

“Қазақ тілі мектепте, колледжде және ЖОО-да оқыту” журналы. №2,2006ж. Алматы.

5-7 б
2

“Тіл үйретудің тиімді жақтары”Республика ұстаздары газеті. №11-12 (120) 2008ж.

4 б
3

Тұғырлы елім – Қазақстан.“Республика ұстаздары” газеті. 2006ж. Алматы.

3 б
4

“Рәміздеріміз – ұлттық мақтанышымыз”
“Республика ұстаздары” газеті. №9-10 (118) 2008ж. Алматы.

1 б
5

“Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретудің әдістемелері”. 194.

.


Баспа

Бүгінгі Қазақстандағы тілдік этнокоммуникация зерттеудің инновациялық технологиялары атты халықаралық ғылыми конференция.

Шымкент-Москва 2008ж.194-196 б
6

“Тіл үйренушілердің білімін жетілдірудегі тестік тапсырмалардың тиімділігі”.


Баспа

Жаһандану дәуіріндегі Қазақстанда білім беруді басқарудың проблемалары атты халықаралық ғылыми- практикалық конференция. Алматы 2010ж.


125-129 б
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Мемлекеттік тіл кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент міндетін атқарушы

З.Ж.Османованың 2008-2009-2010 оқу жылдарында жарық көрген ғылыми еңбектерінің

Т І З І М ІЕңбектің аты

Қолжазба,

баспа

Баспа аты, журнал (журналдың нөмірі, жылы)

Бет саны немесе баспа табақ көлемі

Авторлық серіктестікте

1

2

3

4

5

6

1

Поэзия тіліндегі синонимдер қолданысы (І.Жансүгіров шығармалары бойынша)

Баспа

Профессор Н.Оралбай және тіл білімі мен әдістеме ілімі: Н.Оралбайдың 80 жылдық мерей тойына арналған халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары. 17 мамыр, Алматы, 2008 ж.

99-104 б.
2

Ілияс шығармаларындағы өсімдік атауларының қолданысы.

Баспа

«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. №6, 2008 ж.

119-122 б.
3

І.Жансүгіров поэзиясының фоностилистикалық ерекшеліктері.

Баспа

Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. 25 сәуір, Алматы, 2008 ж.

50-55 б.
4

Қазақ тілі. Қазақ тілінің практикалық курсы бағдарламасы бойынша деңгейлік – тақырыптық сабақ жоспарларының үлгілері. (6 кредиттік инновациялық технологияға

негізделген ЖОО –ның өзгетілді аудиторияларына арналған)Оқу құралы

«ЖК Волкова А.В» баспаханасы. –Алматы,

195 бет. 2009 ж.

195 бет.

7.5 баспа табақ.Авт. бірлестікте

Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет