2 Аграрлық факультетіның оқу-әдістемелік бюросінің мәжілісінде 20 жылы, № хаттама Төрағасы А. ВДата17.07.2016
өлшемі354.63 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

Семей қ. ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжатыОӘК

ПОӘК 042-18-24.1. 10/01- 2013

ПОӘК «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» пәні бойынша оқу- әдістемелік материалдары

№ 1 бапасы «­­­­­­­___» «_____» 20___ж.


«Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«5В120200 «Ветеринариялық санитария» мамандығына арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013

 1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастыршы: _____________Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының кандидаты, Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық медицина» кафедрасының м.а. профессорі

« ___» _____ 20___ ж.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық медицина» кафедрасының мәжілісінде

«___ » ______ 2013 жылы № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі Г.Н.Тойкина

2.2. Аграрлық факультетіның оқу-әдістемелік бюросінің мәжілісінде «___»___20___ жылы, №____хаттама

Төрағасы А.В. Тлеубаева 1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде бекітілді және баспаға ұсынылды

«_18_»__09_2013 жыл, №_1_ хаттама

ОӘК төрағасы Г.К. Искакова
4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны

1. Қолданылу аумағы

2. Нормативтік сілтемелер

3. Жалпы жағдайлары

4. Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

5. Студентердің өздік жұмыстарының тақырыптары

6. Пән бойынша оқу- әдістемелік картасы

7. Оқу - әдістемелік әдебиетінің қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиет


 1. Қолданылу аумағы


«Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен «5В120200» «Ветеринариялық санитария» мамандығы студенттерге арналған. Ол студентті оқу процесінде алған курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы мен қажеттілігін, курс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәндерді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.

 1. Нормативтік сілтемелер

«Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған берілген жұмыс оқу бағдарламасы берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптарына және ұсыныстарына сай белгілейді:

 • Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты;

 • 5В120200 «Ветеринариялық санитария» мамандығының типтік оқу жоспары;

 • СТУ 042-ГУ-4-2013 университеттің стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеуінің жалпы талаптары;

 • ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрылымы және мазмұны» атты құжатнамалық рәсімі.

3. Жалпы ережелер

3.1. Пәннің мазмұнының қысқаша шолуы.

«Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» пәні әртүрлі дәрілік заттардың концентрациясың кажетті мөлшерін есептеп, дәрілік заттардан рецепт тағайымдап, олардың формаларын істеуін көрсетіп, ережелері мен әдіс-тәсілдерін үйретіп және оны жануарларға беріп, дәрілік заттың организмге әсер етуін бағалауға керек. .

«Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» -дәрілік заттардың жаңа түрлерін іздестіріп таңдап, даындау технологиясын үйрену.Дәрілік заттардың қолдану қаупсіздігін және сапасын фармакологиялық тұрғыдан қадағалау.

Пәннің міндеті: студенттерге алғашқы емдік шаралар мен манипуляциялардың /әрекет/ қарапайым тәсілдерін атқарудың теориялық негіздерін үйрету. ««Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» курсында студенттер дәрілік заттардың жаңа түрлерін іздестіріп, және олардың тиімді пайдалану теориясымен танысады, сондай-ақ фармакологиялық препараттар және оларды сақтау жөнінде мәліметтер алады.3.2. «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» курсының негізгі мақсаты: студенттерді латын терминологиясы, аналитикалық және физколоидтық химия, биохимия, биофизика, ботаника, химияны білген жөн. «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» - міндетті түрде шектес пәндермен вирусология, микробиология, фармакология, токсикология, фармокогнозия, дәрілік заттарды стантарттау, ішкі жұқпалы емес аурулар, паразитология, хирургия, акушерство және т.б

Жалпы және аймақтық хирургия, офтальмология және ортопедия анатомия, гистология, физиология, патофизиология, зоогигиена, малды азықтандыру, патанатомия, микробиология, вирусология, эпизоотология, паразитология, клиникалық диагностика,терапия, акушерство, оперативті хитрургия, экономика және малдәрігерлік ұйымдастыру, экономика және менеджмент пәндерімен байланысты.3.3. Пәнді оқытудың негізгі міндеті келесі мәселелерді зерттеу болып табылады;

 • Дәрілік заттардың жаңа түрлерін іздестіріп және олардың тиімді пайдалану териясын жасау;

 • Фармакологиялық қалыптастырудың белсенді түрлерін тандап, олардын алғашқы әсер ету механизмін және қолдану тізбегін құру;

 • Дәрілік заттардың қолданылу қаупсіздігін және сапасын фармакологиялық тұрғыдан қадағалау;

 • Дәрілік заттардың әсер ету механизмін зертеп, оның сау және ауру мал организміне тиімді қолдану теориясының негізін құрау.

3.4 Оқудың нәтижелері

БІЛУІ КЕРЕК: • заттың атын және құрылымдылық формуласын;

 • лабораториялық зерттеу әдістерін;

 • дәрілік заттардың қасиетін және сақталу ережелерін;

 • Дәрілік заттардың организмнің физиологиялық және патологиялық жағдайларындағы әсерлерінің ерекшеліктерін, олардың сипаттамасын, әсер ету механизмін, қолдануға болатын және болмайтын жағдайларын.

ИГЕРУІ КЕРЕК:

 • Малдарды тексеру тәжірибесін;

 • Лабораториялық диагностикумдармен жұмыс істеуді;

 • Жаңа аспаптармен, құралдармен жұмыс істеуді;

 • Пәнді жан-жақты теория жүзінде білуді;

 • Дәрілік заттардың қасиеттеріне қарай сақтау ережелерін, малдарға әсер ету заңдылықтарын, антидоттарды қолдану тәртібін, дәрілік заттардың қолдануға болатын тиімді формасын, малдәрігерлік тәжірибеде қолдану әдістерін.

ІСТЕЙ БІЛУІ КЕРЕК:

 • Малдың физиологиялық жағдайына, жасына, жынысына, салмағына байланысты дәрілік заттарды тағайындауды, олардың концентрациясын шығаруда індетті және тоғышар ауруларға қолдануды, рецепт жазуды, белгілі бір формада дайындауды, оларды ауруды емдеу үшін қолданғандағы нәтижелерін шығаруды;

 • Тұжырымдамаларын дұрыс пайдаланып дағдыларын меңгеру.

3.5 Курстың пререквизиттері:

 • Дәрілік латын терминологиясы

 • Жануарлардың физиология және биохимия

3.6 Курстың постреквизиттері:

 • Микробиология және вирусология

 • Фармакология және токсикология

 • Жануарлардың патологиясы

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1


курс

семестр

кредиттер

ЛК

(сағ)


ТС

(сағ)


СОӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау

3

5

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан4 Оқу пәнінің (МОДУЛДІҢ) мазмұны

2 Кесте


реті

Тақырыптардың атаулары және олардың мазмұны


Сағаттар саны

1

2

3
Лекциялық сабақтарМодуль 1 Жалпы рецептура
1

Негізгі ұғымдар және пәннін методологиясы.

1

2

Дәрілік түрлерін технологиясының қысқаша тарихы.

1

3

Биофармация дәрі турлерін дайындау технологиясының теориялық негізі ретінде.

1

4

Ветеринарлық дәріхана және сипаттамасы. Дәрі заттарды шығару және мемлекеттік нормалау. Дәрі түрлерін дайындау технологиясы және дозалау (мөлшерлеу).

1
Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері
5

Рецепті жазу тәсілінің негізгі ережелері және жазу сызбалары.

1

6

Дәрі түрлерін жіктеу. Дәрі және көмекші заттар.

1

6

Қатты дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау технологиясы.

2
Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы
7

Сұйық дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау технологиясы.

2

8

Сұйық дәрі түрлерін стандарттау және бұлғандату.

2

9

Жұмсақ дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау технологиясы.

2

10

Фармацевтикалық сыйыспайушылықтар және болдырмау әдісі.

1
Барлығы.

15

Зертханалық -тәжірибе сабақтарының тізбегі

3 Кесте


реті

Зертханалық -тәжірибе сабақтардың тақырыптары


Сағаттар саны

1

2

3
Модуль 1 Жалпы рецептура
1

Дәрі-дәрмектер және көмекші заттар. Рецепті негізгі жазу ережелері.

2

2

Рецептін бөлімдері. Рецепті жазу сызбалары.

2

3

Ұнтақтарды жазу тәртібі.

2

4

Ұнтақтарды дайындау технологиясы.

2

5

Болюстерді және пилюлдерді жазу тәртібі. Болюстерді және пилюлдерді дайындау технологиясы.

2

6

Қорытынды сабақ.

1

7

Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін жазу тәртібі.

3
Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері
8

Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау технологиясы

2

9

Ішке қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін жазу тәртібі.

2

10

Ішке қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау технологиясы.

2
Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы
11

Қорытынды сабақ.

1

12

Жұмсақ дәрі түрлерін жазу тәртібі.

2

13

Сұртпе майларды дайындау технологиясы.

2

14

Галендік және жаңа галендік заттардың жазу тәртібі.

2

15

Тұнбаны, тұндырманы, қайнатпаны дайындау технологиясы.

2

16

Қорытынды сабақ.

1
Барлығы

30
 1. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі

Студенттердің оқытушының қатысуымен атқаратың өздік жұмыс (СОӨЖ)
4 Кесте

рет

СОӨЖ тақырыптары


Сағаттар саны

1

2

3
Модуль 1 Жалпы рецептура
1

Химиялық фармакологиялық лабораторияда жұмыстеу барысындағы техника қауіпсіздігі.

1

2

Уақытша фармакологиялық мақалар мен мемлекеттік фармакопея. Қазақстан Республикасындағы дәрі заттардың дайындау технологиясының негізғі міндеттері.

1

3

Ветеринарлық дәріхана. Дәрілік заттардың технологиялық ұғымдары және негізгі терминдер. Ветеринарлық дәріханаға тускен дәрілік заттарды сақтау, пайдалану және жою талаптары. Ветеринарлық дәріхана жұмысшыларына арналған өзіндік тазалық талаптары.

1

4

Дәріханалық ыдыстар мен жапқыш, қақпақтар дайындау үшін қолданылатын құралдар. Дәріханалық ыдыстарды жуу және дезинфекциялау әдістері.

1

5

Дәріханалық жапқыш, қақпақтар дайындау үшін қолданылатын құралдар. Дәріханалық резинке, алюмин, полиэтилен, пластмас жапқыштарды, қақпақтарды өндеу эдістері.

1

6

Ветеринарлық дәріхана бөлмелерге және аспаптарға арналған талаптар. Малдәрігірлік- санитарлық бөлмелерді жинастыру және дәріханалық құралдардың күтімге арналған талаптары. Тазартқан ыдыстардың сапалығын бақылау.

1

7

Көлемі бойынша сұйықтықтарды мөлшерлеу үшін, ветеринарлық дәріханаларда қолданылатын өлшеуші құралдар.

1
Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері
8

Қатты, тұтқыр және сұйық заттарды өлшеу үшін, ветеринарлық дәріханаларда қолданылатын өлшеуші құралдар.

1

9

Тамшылап дозалау (мөлшерлеу). Тамшыны стандартап және эмпирлеп өлшеу және жалпы сипаттаманы беру.

1

10

Күрделі ұнтақтарды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

11

Йод ертіндісін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

12

Тотықтырғыш ерітінділерін дайындау технологиясы.

1

13

Формалин және хлорлы әкті ертіндісін дайындау технологиясы.

1

14

Люголь ертіндісін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

15

Протаргол және колларгол ертіндісін дайындау технологиясы.

1

16

Сұйық экстрактілерге және тұнба ертінділеріне қосқан уақытта микстураларды дайындау технологиясы.

1
Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы
17

Қүкірт суспензиясын дайындау технологиясы.

1

18

Ас қабақ ұрығынан эмульсияны дайындау технологиясы.

1

19

Алтей тамырынан сулы шығаруларды дайындау технологиясы.

1

20

Алкалойдтардан құралатын өсімдік шикізаттардан сулы шығаруларды дайындау технологиясы.

1

21

Дубилді заттардан құралатын өсімдік шикізаттардан сулы шығаруларды дайындау технологиясы.

1

22

Фурациллин пастаны дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

23

Эмульсиялық майларды дайындау технологиясы.

1

24

Суспензиялық линименттерді дайындаудың ерекшеліктері.

1

25

Вишневский линиментті дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

26

Ректальды суппозитариилерді дайындау технологиясы.

2

27

Вагинальды суппозитариилерді дайындау технологиясы.

1

28

Алкалойдтардан құралатын пилюльдерді дайындау технологиясы.

1

29

Тотықтырғышдардан құралатын болюстерді дайындау технологиясы.

1

30

Өте ұсақ ұнтақтарды /дусты/ дайындау технологиясы.

2

31

Инъекцияға глюкозаның (мейіз қанты) ерітіндісін дайындау технологиясы.

2

32

Көздік тамшыларын даындаудың технологиялық процесі.

2

33

Көздік майларын дайындаудың технологиялық процесі.

2

34

Бояйтын, тотықтындыратын және оталғыш заттардан құралатын ұнтақтарды дайындау технологиясының ерекшеліктері.

2

35

Премикстерді дайындаудың қазіргі технологиясы.
36

Дезинфекцияға құралдарды дайындаудың ерекшеліктері.

2
Барлығы

45


Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)

5 Кесте


Реті

СӨЖ тақырыптары


Сағаттар саны

1

Тамшылап, жиындап, көлемдеп мөлшерлеу.
2

Инъекцияға арналған заттарды жазу және дайындау тәсілі.
3

Антибиотиктерді жазу ережелері және есептеу тәртібі.
4

Жараны жуу үшін ертінділерді жазу және дайындау технологиясы /фурацилин, спиттер, от тегі, т.б./
5

Пасталарды жазу және дайындау технологиясы.
6

Дезинфекциялық заттарды есептеу және дайындау әдістері
7

Дегельминтизациялық заттарды есептеу және дайындау әдістері.
8

Төменгі молекулярды дәрілік заттардың ерітінділері.

1

9

Жоғарғы молекулярды ерітінділердің қосындылыры және қорғалған коллоидтар.

1

10

Бюретттік жүйенің көмегімен сұйық дәрілік заттарды дайындау.

1

11

Суспензияларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

12

Эмульсияларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

13

Микстураларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

14

Экстракттарды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

15

Қөзді емдеуге арналған дәрі түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

16

Жануарларды шомлуға арналған дәрі түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

17

Малдардың түратын жерін дезинфекциялау үшін дәрі турлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

18

Малдардың түратын жерін дератизациялау үшін дәрі түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

19

Әр түрлі жануарларға дегельминтизациялау үшін дәрі түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

20

Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау технологиясы /қөзге, құлаққа, мұрынға, тіске/

1

21

Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау технологиясы /шәю, шомылдыру, дымқылдандыру, ванна, клизма/.

1

22

Сұйық дәрі түрлерін дайындауға қойылатын санитарлық талаптар.

1

23

Сұйық дәрі формаларының дисперсиялық орталары.

1

24

Сусыз ерітінділерді дайындау технологиясы.
25

Акаратизацияға арналған өте ұсақ ұнтақтарды /дусты/ дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

1

26

Коллоидты ерітінділерді дайындау технологиясы.

2

27

Серпінді тұтқыр пластикалық қасиеттерге ие болатын дәрілік заттарды дайындау технологиясы.

1

28

Пасталарды дайындау технологиясы.

1

29

Линименттерді дайындау технологиясы.

2

30

Пилюльдерді дайындау технологиясы.

1

31

Дәрілік өсімдіктер жийынтығың дайындау технологиясы.

2

32

Жануарларға арналған брикеттерді дайындау технологиясы.

2

33

Аэрозолді заттарды қолдану үшін дәрілік препараттарды дайындауының технологиясы.

2

34

Гомеопатияда қолданылатын дәрі түрлері.

3

35

Фармацевтиқалық сыйымсыздық және оны болдырмаудың тәсілдері.

1

36

Инъекцияға судан жасалған ерітінділерді дайындау технологиясы.

1

37

Әртүрлі дәрілік заттарды дайындау үшін қолданылатын көмекші заттардың технологиясы.

1
барлығы

45


Студенттердің оқытушымен өздік жұмысының (СОӨЖ) және студенттердің өздік жұмысы түрілерінің (СӨЖ) жаспоры

6 Кесте


п/п

СОӨЖ

Студенттердің –өздік жұмысы

Пәннің тақырыбының атауы

Студенттің аудиторлық жұмысы

Аудиториядан тыс студенттің жұмысы

Модуль 1 Жалпы рецептура

1. Қатты дәрілік түрлерін дайындау технологиясы

1.Өте ұсақ ұнтақтарды /дусты/ дайындау технологиясы.

Әртүрлі дәрілік заттарды дайындау үшін қолданылатын көмекші заттардың технологиясы.

Көлемі бойынша сұйықтықтарды мөлшерлеу үшін, ветеринарлық дәріханаларда қолданылатын өлшеуші құралдар.
2.Дәрілік өсімдіктер жийынтығың дайындау технологиясы.

Алкалойдтардан құралатын пилюльдерді дайындау технологиясы.

Жануарларға арналған брикеттерді дайындау технологиясы.
3.Күрделі ұнтақтарды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Тотықтырғышдардан құралатын болюстерді дайындау технологиясы.

Қатты, тұтқыр және сұйық заттарды өлшеу үшін, ветеринарлық дәріханаларда қолданылатын өлшеуші құралдар.
4.Пилюльдерді дайындау технологиясы.

Акаратизацияға арналған өте ұсақ ұнтақтарды /дусты/ дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Фармацевтиқалық сыйымсыздық және оны болдырмаудың тәсілдері.

Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері

2. Жұмсақ дәрілік формаларды дайындау технологиясы

5.Пасталарды дайындау технологиясы.

Фурациллин пастаны дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Қөзді емдеуге арналған дәрі түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.
6.Линименттерді дайындау технологиясы.

Эмульсиялық майларды дайындау технологиясы.

Көздік майларын дайындаудың технологиялық процесі.
7.Суспензиялық линименттерді дайындаудың ерекшеліктері.

Вишневский линиментті дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Бояйтын, тотықтындыратын және оталғыш заттардан құралатын ұнтақтарды дайындау технологиясының ерекшеліктері.
8.Ректальды суппозитариилерді дайындау технологиясы.

Вагинальды суппозитариилерді дайындау технологиясы.
Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы

3 Сұйық дәрілік формаларды дайындау технологиясы

9.Йод ертіндісін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Тамшылап дозалау (мөлшерлеу). Тамшыны стандартап және эмпирлеп өлшеу және жалпы сипаттаманы беру.

Көлемі бойынша сұйықтықтарды мөлшерлеу үшін, ветеринарлық дәріханаларда қолданылатын өлшеуші құралдар.
10.Тотықтырғыш ерітінділерін дайындау технологиясы.

Суспензияларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Төменгі молекулярды дәрілік заттардың ерітінділері.
11.Формалин және хлорлы әкті ертіндісін дайындау технологиясы.

Эмульсияларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Жоғарғы молекулярды ерітінділердің қосындылыры және қорғалған коллоидтар.
12.Люголь ертіндісін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Микстураларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Бюретттік жүйенің көмегімен сұйық дәрілік заттарды дайындау.
13.Протаргол және колларгол ертіндісін дайындау технологиясы.

Экстракттарды дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау технологиясы /шәю, шомылдыру, дымқылдандыру, ванна, клизма/.
14.Жануарларды шомлуға арналған дәрі түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Әр түрлі жануарларға дегельминтизациялау үшін дәрі түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Сұйық дәрі түрлерін дайындауға қойылатын санитарлық талаптар.
15.Малдардың түратын жерін дезинфекциялау үшін дәрі турлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.

Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау технологиясы /қөзге, құлаққа, мұрынға, тіске/

Сұйық дәрі формаларының дисперсиялық орталары.
16.Аэрозолді заттарды қолдану үшін дәрілік препараттарды дайындауының технологиясы.

Дезинфекцияға құралдарды дайындаудың ерекшеліктері.

Инъекцияға глюкозаның ерітіндісін дайындау технологиясы.
17. Сусыз ерітінділерді дайындау технологиясы.

Коллоидты ерітінділерді дайындау технологиясы.

Серпінді тұтқыр пластикалық қасиеттерге ие болатын дәрілік заттарды дайындау технологиясы.
18. Инъекцияға судан жасалған ерітінділерді дайындау технологиясы.

Сұйық экстрактілерге және тұнба ертінділеріне қосқан уақытта микстураларды дайындау технологиясы.

Гомеопатияда қолданылатын дәрі түрлері.
19.Алкалойдтардан құралатын өсімдік шикізаттардан сулы шығаруларды дайындау технологиясы

Қүкірт суспензиясын дайындау технологиясы.

Дубилді заттардан құралатын өсімдік шикізаттардан сулы шығаруларды дайындау технологиясы.
20. Көздік тамшыларын даындаудың технологиялық процесі.

Ас қабақ ұрығынан эмульсияны дайындау технологиясы.

Алтей тамырынан сулы шығаруларды дайындау технологиясы.


6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.

Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

7 кесте


тақырыптары

Әдістемелік материалдар, плакаттар

Өз бетімен оқу сұрақтар

Бақылау формасы

дәріс

ЗТС/зертханалық-тәжірибе сабақ/

1

2

3

4

5

Модуль 1 Жалпы рецептураНегізгі ұғымдар және пәннін методологиясы.

Дәрі-дәрмектер және көмекші заттар. Рецепті негізгі жазу ережелері.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар1,2,3

Сұхбаттасу, сұрау

Дәрілік түрлерін технологиясының қысқаша тарихы.

Рецепті жазу сызбалары.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар4,5,6

Баяндама , сұрау

Биофармация дәрі турлерін дайындау технологиясының теориялық негізі ретінде.

Ұнтақтарды жазу тәртібі.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

7,8,9

Реферат, сұрау

Ветеринарлық дәріхана және сипаттамасы. Дәрі заттарды шығару және мемлекеттік нормалау. Дәрі түрлерін дайындау технологиясы және дозалау (мөлшерлеу).

Ұнтақтарды дайындау технологиясы.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар10,11,12
Рецепті жазу тәсілінің негізгі ережелері және жазу сызбалары.


Болюстерді және пилюлдерді жазу тәртібі. Болюстерді және пилюлдерді дайындау технологиясы.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар13,14,15

Реферат, сұрау

Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері


Қорытынды сабақ..


Дәрі түрлерін жіктеу. Дәрі және көмекші заттар.

Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін жазу тәртібі.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар16,17,18

Баяндама , сұрау

Қатты дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау технологиясы.

Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау технологиясы

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар19,20,21

Баяндама , сұрау

Сұйық дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау технологиясы.

Ішке қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін жазу тәртібі.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар22,23,24

Баяндама , сұрау

Сұйық дәрі түрлерін стандарттау және бұлғандату.

Ішке қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау технологиясы.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар25,26,27

Баяндама , сұрау

Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясыЖұмсақ дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау технологиясы.

Жұмсақ дәрі түрлерін жазу тәртібі.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар28,29,30

Баяндама , Реферат, сұрау

Фармацевтикалық сыйыспайушылықтар және болдырмау әдісі.

Сұртпе майларды дайындау технологиясы.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар31,32

Баяндама , Реферат, сұрау
Галендік және жаңа галендік заттардың жазу тәртібі.
33,34Тұнбаны, тұндырманы, қайнатпаны дайындау технологиясы.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар34,35

Баяндама , Реферат, сұрау
Қорытынды сабақ.

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар36,37

Баяндама , Реферат, сұрау

Барлығы-15

307. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Кесте 11- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы


Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Даналардың

саны


Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы,%

1.Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм. М. 1991

5

20

25

2.Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм том 1,2, М. 1991

50

20

100

3.Мингилев В.П., Мухамбетов Д.Д. Основы общей рецептуры. Акмола 1996

5

20

25

4. Мозгов И.В. Ветеринарная рецептура М. 1966

10

20

50

5. Рабинович Практикум по фармакологии и общей рецептуре М. 1978

20

20

100

6. Өтенов Ә.М. «Мал дәрігерлік фармакологиясы пәнінен лабораториялық- жаттығу сабақтарын оқытуға арналған» Методикалық нұсқаулар А. 1991

2

20

10

7. Сковронский В.А. Практикум по фармакологии и рецептуре М. 1962

5

20

25

8. Государственная фармакопея

10

20

50

9.Кожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы 2008

50

20

100

10 .Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

50

20

100


8. Әдебиеттер
Негізгі оқулықтар:


 1. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм. М. 1991

 2. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм том 1,2, М. 1991

 3. Мингилев В.П., Мухамбетов Д.Д. Основы общей рецептуры. Акмола 1996

 4. Мозгов И.В. Ветеринарная рецептура М. 1966

 5. Рабинович Практикум по фармакологии и общей рецептуре М. 1978

 6. Өтенов Ә.М. «Мал дәрігерлік фармакологиясы пәнінен лабораториялық- жаттығу сабақтарын оқытуға арналған» Методикалық нұсқаулар А. 1991

Қосымша оқулықтар:

 1. Сковронский В.А. Практикум по фармакологии и рецептуре М. 1962

 2. Государственная фармакопея

 3. Кожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы 2008

 4. Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет