2014 жылғы шілде айына оқу залына түскен жаңа кітаптар тізіміДата25.02.2016
өлшемі82.48 Kb.
2014 жылғы шілде айына оқу залына түскен жаңа кітаптар тізімі

Жаратылыстану ғылымдар

22.1я7

С88


Суханбердина Ғ, Иманбердина Қ. Жиын теориясы

(математика теориясының негіздері): оқу-әдістемеліқ құрал. - 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 62 б.-(Кәсіптік білім)22.1я7

О-78


Оспанов Т.Қ ж.б. Математиканың теориялық негіздері: оқулық / Оспанов Т.Қ, Құрманалина Ш.Х., Құрманалина С.Қ.- Астана: Фолиант, 2012.- 349 б.-(Кәсіптік білім)

22.151.5я73

Нысамбаев Ж. Аналитикалық геометрияның есептер жинағы: оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2013.- 101 б.-(Жоғары білім)

22.3я72

Ф 49


Физика: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстан математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / С. Тұяқбаев, Ш. Насохова, Б. Кронгарт және т.б.- Өнд. 2- бас.- Алматы: Мектеп, 2011.- 399 б.: косымша 16 б.+ карта.-(Жаратылыстану-математика бағыты)

22.3я73

Ф 49


Физикадан есептер жинағы: оқу құралы / А. Үргенішбеков, Ж. Айдарова, Т. Суханова және т.б.- Астана: Фолиант, 2013.- 287 б.-(Жоғары білім)

22.34 я72

Б 71


Бойко Г ж.б. Талшықты-оптикалық тарату жүйесі: оқу

құралы / Бойко Г, Эйрих В, Кшалова А.- 2-бас.- Астана: Фолиант, 2012.- 263 б.-(Кәсіптік білім)24.1я72

Х 45


Химия: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / С. Темирболатова, Н. Нұрахметова, Р. Жұмадилов, С. Әлімжанова.- Өнд., толықт. 2- бас.- Алматы: Мектеп, 2011.- 342 б.-(Жаратылыстану-математика бағыты)
Географиялық ғылымдар

26.12я73

Н 86


Нұрпейісова М. Геодезия: оқулық.- Астана: Фолиант,

2010.- 287 б.-(Кәсіптік білім)26.3(5Қаз)

А 52


Аманниязов Қ. Н. Геология: оқулық.- Астана: Фолиант, 2010.- 148 с.-(Кәсіптік білім)

26.89(5Қаз)я721

Г 31


География: дүниежүзіне аймақтық шолу: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық.- өңделген екінші басылымы.- Алматы: Мектеп, 2011.- 295б
Биологиялық ғылымдар

28.588(5Қаз)

Ө 73


Өсімдік қорғау: оқу құралы / Н. Ашықбаев, Б. Дүйсембеков, А. Ағыбаев, Р. Карбозова.- Астана: Фолиант, 2011.- 255 б.-(Кәсіптік білім)

28.58 я7

Б 18


Байкенжеева А. Геоботаника: оқу құралы.- Астана:

Фолиант, 2013.- 175 б.-(Жоғары білім)


Техника

31.23я7

Қ 67


Қосыбаев Қ.А. Өндіріс мекемелерінің электр жабдықтарын жондеу және құрастыру: оқулық.- Астана: Фолиант, 2010.- 399 б.: сур.-(Кәсіптік білім)

31.2 я722

Н 86


Нұрманов М. Микросхемотехника негіздері: оқулық.-

2-басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 246 б.-(Кәсіптік білім)32.973 я73

А 14


Абиев Н. Тілдер және автоматтар теориясының

негіздері: оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2013.- 191 б.-(Жоғары білім)33.12я73

Н 86


Нұрпейісова М, Рысбеков Қ. Геодезиялық және

маркшейдерлік аспаптар: оқулық.- Астана: Фолиант, 2013.- 190 б.-(Жоғары білім)34.5я73

М 45


Мендебаев Т, Габдуллина А. Машина жасау ндірісінің

технологиясы: оқулық.- Астана: Фолиант, 2009.- 348 б.-(Кәсіптік білім)34.632я722

С 28


Сәрсенбаева Д, Әубәкірова С. Токарлық іс: оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2010.- 238 б.-(Кәсіптік білім)

36.81я722

Е 86


Есіркеп Г. Тағам әзірлеу технологиясы: оқу құралы.-

Астана: Фолиант, 2010.- 135 б.-(Кәсіптік білім)36.95я722

Н 86


Нұржанова А. Сүт және сүт өнімдерін өңдеу

технологиясы: оқулық.- Астана: Фолиант, 2010.- 214 б.-(Кәсіптік білім)36.99 я7

С 19


Самсаев И.М, Оспанова Н. Ж. Тағам даярлау практикумы (тәжірибелік сабақтар): оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2010.- 94 б.-(Кәсіптік білім)

37.13я73

А 24


Адамқұлов Н.М. Ағаш өндеу технологиясы: оқулық.-

Астана: Фолиант, 2010.- 207 б.-(Кәсіптік білім)37.27

А 24


Адамқұлов Н, Амандықова Д. Ұлттық саз аспаптарын

жасау технологиясы: оқұлық.- Астана: Фолиант, 2012.- 349 б.+ 3 б38.39я7

Х 18


Хамзин С, Әбдішүкір Ф. Құрылыс материалдары

(зертханалық-практикалық жумыстар): оқү құралы.- 2- бас.- Астана: Фолиант, 2011.- 140 б.-(Кәсіптік білім)39.33-04я73

Ж 87


Жүнісбеков П. Автомобильдің құрылысы және

пайдаланылуы: оқулық.- 3 басылым.- Астана: Фолиант, 2013.- 287 б.: сур.-(Кәсіптік білім)39.33 я7

А 44


Алиев Б.А. Автомобильдер мен қозғалтқыштар

теориясы: оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2010.- 209 б.-(Кәсіптік білім)


Ауыл шаруашылығы

40.72я722

Ө 72


Өстеміров К, Бекболғанов Е. Өндірістік оқыту

шебері: ауылшаруашылық техникасы.- Астана: Фолиант, 2011.- 163 б.-(Кәсіптік білім)42.2(5Қаз)я73

Ө 84


Өтепов Б, Асанов Ш. Егіншілік негізінде мал азығын

өндіру: оқулық.- 2 басылым.- Астана: Фолиант, 2012.- 334 б.-(Кәсіптік білім)45(5Қаз)

Ә 55


Әлібаев Е, Ермұхан Б. Мал өнімдерін өндіру

технологиясы: оқулық.- Астана: Фолиант, 2010.- 396 б.+ 4 б.-(Кәсіптік білім)45(5Қаз)я7

Ж 69


Жолшыбек Т. Мал шаруашылығы: оқулық.- Астана:

Фолиант, 2009.- 356 б.-(Кәсіптік білім)45.45

М 65


Можаев Н, Серікпаев Н. Мал азығын өндіру

практикумы: оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2013.- 283 б


Медицина

51.1(5Қаз)я7

В 21


Вац Н, Сабырханова Ә. Мейірбике ісі негіздері (жеке

әлеуметтік топтардың науқастарына мейірбикелік күтім): оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2011.- 279 б.-(Кәсіптік білім)51.9

Қ 23


Қайым Қ. Жұқпалы ауру қоздырғыштары:

зертханалық-сарамандық сабақтар.- Астана: Фолиант, 2009.- 159 б.-(Кәсіптік білім)53.54

Қ79


Қыдырмолина А. Спорт физиологиясы: оқу құралы.-

Астана: Фолиант, 2013.- 246 б.-(Жоғары білім)


Қоғамдық ғылымдар

65.433

М 12


Мазбаев О, Асубаев Б. Туризм және өлкетану

негіздері: оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2013.- 151 б.-(Кәсіптік білім)67.71(5Қаз)я7

С 31


Сейілханов Е. Т. Сот ісін жүргізу: оқу құралы.-

2-бас.- Астана: Фолиант, 2011.- 95 б.-(Кәсіптік білім)


Білім

74.200.54(5Қаз)

Е 56


Еңсепов Ж. Домбыра өнері - халықтық өнер:

монография.- Алматы: Арыс, 2013.- 330 б


Спорт

75.81я723

Ж 69


Жолдасбеков Ә. Туристік кешендерде қызмет көрсету:

оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2013.- 150 б.-(Кәсіптік білім)


Бұқаралық ақпарат құралдар

76.01 я73

Б 52


Бижан Ж. Журналист шығармашылығындағы жаңа

инновациялық технологиялар: оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2013.- 205 б.-(Жоғары білім)76.01

Ш 97


Шындалиева М. Шетел журналистикасы: оқулық.-

2-басылым.- Астана: Фолиант, 2013.- 380 б.-(Жоғары білім)


Тіл білімі

81.2Нем я722

Ә 55


Әлібаева Н., Ахметова Б. Неміс тілі (ауызекі тілді

дамыту): оқу құралы.- 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 219 б.-(Кәсіптік білім)81.2Қаз-3

К 31


Кеңесбаев І. Фразеологиялық сөздік.- Алматы: Арыс,

2007.- 798 б81.2Қаз-4

Д 41


Диалектологиялық сөздік.- Алматы: Арыс, 2007.- 798 б


81.2Қаз-4 Қ 23

Қайыржан К. Сөз - сандық: қазақтың көне сөздері.- Алматы: Өнер, 2013.- 478 б

81.2Каз я2

К 31


Ағылшынша-қазақша фразеологиялық сөздік.- Астана: Парасат-KZ баспа үйі, 2010.- 771 б
Фольклор

82.3(5Қаз) Қ 64

Қондыбай С. Ә. Толық шығармалар жинағы. 1-том. Қазақ мифологиясына кіріспе.- Алматы: Арыс, 2008.- 375 б.-(Серікбол Қондыбай әлемі. "Мәдени мұра" бағдарламасы. Маңғыстау)

82.3(5Қаз)

Қ 64


Қондыбай С. Ә. Толық шығармалар жинағы. 2-том. Қазақ мифологиясына кіріспе.- Алматы: Арыс, 2008.- 367 б.-(Серікбол Қондыбай әлемі. "Мәдени мұра" бағдарламасы. Маңғыстау)
Әдебиеттану

83.3(0)3 И 48

Иманғазинов М. Антика әдебиеті: оның көне және кейінгі кезеңдегі қазақ әдебиетімен үндестік-байланыстары.- Астана: Фолиант, 2013.- 356 б.-(Жоғары білім)

83.3(5Қаз)Қаз1

М 67


Момынова Б. Шәкәрім поэзиясының тілі(лексика-функционалды ракурс).- Алматы: Арыс, 2008.- 254 б

83.3(5Қаз)Қаз6 Т 53

Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті: 1960-2000 жж.- Астана: Фолиант, 2013.- 159 б.-(Жоғары білім)
Өнер

85.1я7

С 19


Самұратова Т. Бейнелеу өнері тарихы: оқулық.- Астана: Фолиант, 2013.- 245 б.-(Жоғары білім)
Әмбебап ғылымдар

92(5Қаз-4Пав) П 12

Павлодар облысында 2014 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер / Павлодар обл-ң мәдениет басқармасы; С.Торайғыров атындағы облыстық біріккен әмбебап ғылыми кітапхана.- Павлодар, 2013.- 144 б

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест по географии для государственной аттестации общего среднего образования учащихся
iblock -> Бекітемін Ұто директоры Қ. C.Әбдиев 2014ж
iblock -> Л. Н. Гумилев атындағы
iblock -> Решением Президиума Общероссийской общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта России»
iblock -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
iblock -> 007: Координаты «Скайфолл» Режиссер: Сэм Мендес в ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем, Джуди Денч, Райф Файнс, Бен Уишоу Премьера: 26 октября dvd/Blu-Ray: февраль «Куда мы едем?»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет