5 №№ Еңбектің аты Конференция атауы Бетбет3/4
Дата09.06.2016
өлшемі0.59 Mb.
#125960
1   2   3   4

Джолдыбаева У.М. 2008 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Экологиялық тұрақтылық – халықтың жағдайын жақсарту кепілі.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында (2008ж 6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 12 наурыз 2008ж. Абай атындағы ҚазҰПУ, С. 42-44 бб.2

-

Джолдыбаева У.М. 2009 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Каспий аймағының экологиялық тұрақтылығы – Орталық Азия мемлекеттерінің ортақ мүддесі

// Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. – 2009. - № 3 (22). –

48-51 бб.3

-

2

Қазақстанның Орталық Азия мемлекеттерімен су қоры жөніндегі ынтымақтастығы мәселелері.

// Проф. А.С. Құрманбаевтың 80 жылдығына арналған «Бәсекеге қабілетті кадрлар дайындаудың өзекті мәселелері: тәжірибе, қазіргі жағдай және даму болашағы» республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Семей, 2009. – 345. –

1

-

3


Қазақстанның Орталық Азия елдерімен ынтымақтастығының даму кезеңдері

// Сүлеймен Демирел атындағы университеттің Хабаршысы. – 2009. – № 3 (11). – 64-70 бб.


6

-

4

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігінің саяси-құқықтық негіздері

// Абай атындағы ҚазҰПУ-нің тарих факультеті және оның педагогикалық, ғылыми кадрларды дайындаудағы рөлі: тарихы мен бүгіні // Университет аралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 11 желтоқсан 2009 ж. – Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ, 2009. 338-344 бб.


4

-

Джолдыбаева У.М. 2010 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні
Қазақстан Республикасында жаһандық маңызды экологиялық проблемалардың шешулі мәселелері

«Садықов оқулары» халықаралық ғылыми-теориялық конференция 24 қыркүйек 2010 ж., 243-245

2

-

Оспанова Р.Р. 2008
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні
«Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан қалалары демографиялық көрсеткіштері жөніндегі зерттеулер»


«VIII Сатпаев оқулары» атты ғылыми конференция.-Павлодар, 2008ж. сәуір

191-196 б.5

-
1946-1990 жылдардағы Өскемен қаласының әлеуметтік – экономикалық дамуының зерттелу барысы

«Түркі әлемі» халықаралық ғылыми – теориялық конференция Материалдары.-Алматы, 2008, мамыр 6 б.

1

-
«Шығыс Қалаларының ХХ ғасырдың басындағы саяси толқыулар кезеңіндегі тарихи дамуының зерттеулі »

«Алашорданың Батыс бөлігінің 90 – жылдығы» атты ғылыми конференция.- Орал, 2008, қыркүйек, 112-118 б

6

-
Қазақстанда аграрлық білім берудің қалыптасуының кейбір мәселелері (1920-1935 жж.)

«Жоғары оқу жүйесін реформалау жағдайында жоғары оқу орындарының даму мәселелері мен келешегі» атты республикалық ғылыми- практикалық конференция Материалдары.- Алматы: Абай ат. Қазақ ҰПУ, 2008, маусым 25-27б

2

-

Оспанова Р.Р. 2009
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

ХІХ ғасырдағы зерттеуші – чиновниктер мен өлкеге саяси жер аударылған зерттеушілер еңбекетірндегі қоныстандыру саясатының қарастырылу барысының кейібір мәселелері

Абай атындағы ҚазҰПУ –дың тарих фауыльтеті және оның педагогикалық ғылыми кадрларды дайындаудағы рөлі: тарихы мен бүгіні Университет аралық – ғылыми – теориялық конференция.11 желтоқсан 2009 жыл.

186-189


3

-

2

Ж.Қ.Касымбаевтың еңбектеріндегі Шығыс Қазақстан қалаларының әлеуметтік- экономикалық, мәдени даму тарихының зерттелуі.

Қасымбаев оқулары. КазҰПУ хабаршысы, 2009.- №9-12б.


3

-

3

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Аякөз қаласының саяси - әкімшілік және әлеуметтік – экономикалық дамуының зерттелу барысының кеібрі мәселелері.

«Актуальные проблемы исторической науки Казахстана» материалы международной научно- практической конференции - Алматы, 2009 20-30 май

244-249 бб5

-

4


М. М. Сперанский реформасы және Орта жүздегі әкімшілік - басқару жүйесі

Абай атындағы ҚазҰПУ-дің «Жас ғалым журнал» 2009 ж, №4 , 29-33 б

4

-

5

Уақытша ереже негізінде Семей және Жетісу облыстарындағы уездер территорияларының әкімшілік- территориялық межелену мәселелері.

Сүлеймен Демирел атындағы университеттің Хабаршысы. – 2009. – №3

29-312

-

Оспанова Р.Р. 2010 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні
Шығыс Қазақстандағы XIX ғ. 2 жартысы мен XX ғ. басындағы білім беру саласының әлеуметтік-экономикалық жағдайы

«Садықов оқулары» халықаралық ғылыми-теориялық конференция 24 қыркүйек 2010 ж, 235-237 бб

2

-

Тулбасиева С.К. 2008 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

М.Тынышбаев-шежіретанушы

«Қазіргі білім беру жүйесіндегі сапалы білім мен ғылым: бәсекеге қабілеттілігінің факторы» атты Халық аралық ғылыми- тәжірибелік конферен ция. ХҚТУ ТИ 2008,

254-258


4

-

2

Қазақ зиялыларының жер мәселесі туралы көзқарастары

«Қазіргі білім беру жүйесіндегі сапалы білім мен ғылым: бәсекеге қабілеттілігі нің факторы» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конфе ренция. ХҚТУ ТИ 2008,

69-73


4

-

Тулбасиева С.К. 2009 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

М. Тынышбаевтың қоғамдық-саяси қызметі.

Отандық және әлем тарихы ХХІ ғасырда: ғылыми парадигмалардың ортақтығы мен ерекшелік тері тақырыбына дәтүрлі Халықаралық Е.Бекмаханов оқулары Алматы: КазМҰУ 2009. 0,4 б.т. 289 б

1

-

2

«Қазақ халқының шежірелік тарихы жөніндегі М.Тынышбаев еңбектеріндегі тарихи таным»


Абай атындағы ҚазҰПУ Жас ғалым журналы 2009. 0,4 б.т., 25-27 бб.

2

-

Тулбасиева С.К. 2010 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

М.Тынышбаев –инженер-тарихшы

«Садықов оқулары» халықаралық ғылыми-теориялық конференция 24 қыркүйек 2010 ж,220-224

4

-

2

Қазақ шежірелері –тарихи дерек ретінде

«Садықов оқулары» халықаралық ғылыми-теориялық конференция 24 қыркүйек 2010 ж,225-228

4

-

Сайфулмаликова С.С. 2008 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Орталық Азия текетіресіндегі Оңтүстік Қазақстан

ҚазҰПУ Хабаршысы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. 2008 ж

.№ 1,(16). 3-8 бб6

-

2

Ташкент қаласының қазақтар өміріндегі орны (ХІХ ғ. екінші жартысындағы тарихынан)

ҚазҰПУ Хабаршысы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. 2008 ж

.№ 2,(17). 15-20 бб5

-

3

Сырдария облысындағы жер иелену формалары / ХІХ ғ. екінші жартысы-ХХ ғ. басы/.


// Қазақ тарихы, 2008 №4, 18-20 бб.

2

-

Сайфулмаликова С.С. 2009 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Развитие передовой педагогической мысли в Казахстане во ІІ пол. 19 в.

Проблема и перспективы развития вузов Республики в условиях реформирования системы высшего образования. Материалы Республики научно-практическии конференции. А., 2008 г С. 47-50 С.

3

-

2

Сырдария облысындағы рулық қатынастардың ыдырау мәселелерінен ХІХ ғ. екінші жартысы

// Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н.Э. Масанова. Сборник материалов международной научной конференции. 23-24 апреля 2009 г.Алматы, С.265-272

7

-

3

Сырдария облысындағы мал шаруашылығы мен егіншіліктің сипаты ХІХ ғ. екінші жартысы-ХХ ғ. басы.

Университетаралық ғылыми-теориялық конф. Материалдары. 11 желтоқсан, Алматы, 2009 ж., 295-302 бб

7

-

Сайфулмаликова С.С.2010 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Сырдария облысындағы 1916 жылғы көтеріліс: негізгі ошақтары, барысы

ӘбдіғаппарЖанбоосыновтың туғанына 140 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конф. 29 мамыр 2010 ж.Алматы, 157-164 бб

7

-

Карибжанова Е.А.2008 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Язык орнамента в казахском национальном костюме

История Казахстана: преподавание в школе. 2008. № 1, С.25-29

4

-

2

Первый вуз Казахстана (80-летию посвящается)

История Казахстана: преподавание в школе. 2008. № 10, 36-42

6

-


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет