5 №№ Еңбектің аты Конференция атауы Бетбет1/4
Дата09.06.2016
өлшемі0.59 Mb.
#125960
  1   2   3   4
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің

Ғылыми істер жөніндегі проректоры

профессор В.Н. Косовқа
2008/2010 оқу жылдар аралығындағы Академик Т.С. Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасының профессор-оқытушыларының жарияланған мақалалар тізімі:


  1. Нұрпейісов Т.Ә. 2008 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Қалалық және далалық жәрмеңкелер

(XIX ғ. екінші жартысы XX ғ. басы)
Абай ат.ҚазҰПУ хабаршысы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы», №4, 2008 ж, 3-10 бб


7

-

2

Жаңа тарихи деректер негізінде XIXғ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ жатақтарының әлеуметтік-экономикалық жағдайын зерттеу

«Рухани тарихи мұра» тақырыбындағы ғылыми-теориялық конфренция материалдары.Алматы, 2008 ж, 274-286 бб

12Нұрпейісов Т.Ә. 2009 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

XIX ғ. ғасырдың екінші жартысындағы жатақтар

«Актуальные проблемы исторической науки Казахстана».Материалы Международной научно-практической конференции 29-30 мая 2009 г, 370-380

10
2

Некоторые методологические проблемы исследования истории колонизации Степного края.

Материалы Республиканской научно-практической конференции «Садыковские чтения», Алматы, 2009.

С.53-596

-

3

Алаш тарихының білгірі.

// Ақиқат, А,

2009.№1, 78-81 бб.3

-

4

Абай атындағы ҚазҰПУ-і тарих факультетінің деканы Нұрпейісов Т.Ә. кіріспе сөз.

Ұлы Жібек жолы: өткені мен бүгіні» тақырыбындағы университет аралық ғылыми конференция материалдары.

Алматы, 12 наурыз, 2009 ж.

121-124 бб


3

-

5

XIX ғасырдың екінші жартысындағы жатақтар.

Актуальные проблемы исторической науки Казахстана. Материалы международной научно- практической конференции 29-30 мая, 2009 года.С. 45-48

4

-

6

С.Ж.Асфендияровтың отаршылдық тарихты зерттеуге қосқан үлесі

Санжар Сейітжапарұлы Асфендияровтың 120 жыл толуына арналған ғылыми конференция материалдары. 17 қараша, 2009 ж, 42-45 бб

3
7

«Дала комиссиясының» Қазақстандағы 1867-1868 жылдардағы реформаларды дайындау барасындағы іс-әрекеттері.

Республиканский научно-теоретический журнал.Науки и новые технологии. №8, Бишкек, 2009 ж, 123-128 бб

6Нұрпейісов Т.А.2010 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен авторлардың

аты - жөні

1

«Дала комиссиясының» қазақстандағы 1867-1868 жж. реформаларды дайындау барысындағы іс-әрекеттері

«Садықов оқулары» халықаралық ғылыми-теориялық конференция 24 қыркүйек, 2010 ж. 86-90 бб.

4

-

2

Президент Н.Ә.Назарбаев еңбектеріндегі Отан тарихының зерделенуі

Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 29 сәуір, Алматы 2010 ж, 398-403 бб

5
3

Вооруженные вытупления народных масс накануне восстания Кенесары Касымова в 20-30-е гг. XIX ғ.

«Отан тарихының әдіснамасы мен тұжырымдамасының өзекті мәселелері» атты «Қасымбаев оқулары» шеңберіндегі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 21-22 желтоқсан, Алматы, 2010 ж, 170-172 бб

2
4

Исторический образ К.Касымова как военного, политического и административного руководителя казахов в первой половине XIX в.

«Отан тарихының әдіснамасы мен тұжырымдамасының өзекті мәселелері» атты «Қасымбаев оқулары» шеңберіндегі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 21-22 желтоқсан, Алматы, 2010 ж, 173-175 бб

2
5

О деятельности «Степной комисии» по подготовке реформы 1867-1868 годов в Казахстане.

Ғылыми-педагогикалық журнал. Алматы,

2010 ж, 325-329 бб.4
6

Kazakistan da 1867-1868 Yillarinda Yapilan Hukuk Reformunun Somurgecilige Dayanan Gizli Yonleri.

Turk Dunyasi Tarih.Istanbul Uniyersitesi nin Acilisi. Ekim 2010, №286, 40-42 бб

2Құдайбергенов Ә.Н. 2008 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен авторлардың аты - жөні

1

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының білім беру үдерісіндегі маңызы.

Жоғары оқу жүйесін реформалау жағдайында жоғары оқу орындарының даму мәселелері мен келешегі: Респ. ғыл.-тәж. конф. материалдары.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. – 139 бет.

1

-

2

«Кредиттік жүйеге студенттер бейімделе алмай келеді»

«Айқын» 14 мамыр, 2008 ж.

№ 86 (1023) 3 б1

-

Құдайбергенов Ә.Н. 2009 ж.1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Ақжан әл-Машани-ұлтшыл тұлға.

Қасымбаев оқулары» атты халықаралық конференция материалдары. Хабаршы. №3 (22) 2009 ж., 17-21 б.


4

-

2

Мадин Имаш Барғанұлы

«Тарихтың тағылым айдыны» Абай атындағы ҚазҰПУ-дың тарих факультетіне 75 жыл. А. 2009 ж, 248-250 бб.

2

-

3

Асылхан Құрманбаевтың өмір кезеңдері

Семей қаласының құрметті азаматы, т.ғ.д., профессор Асылхан Сүлейменұлы Құрманбаевтың туғанына 80 жыл толуына арналған «Бәсекеге қабілетті кадрлар дайындаудың өзекті мәселелері: тәжірибе, қазіргі жағдай және даму болашағы» атты ғылыми-практикалық конф. Cемей, 19-20 маусым, 2009 ж.

7-9 бб


2

-

Қ.Құсайынұлы 2008 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Национальное образование у казахов и образова

тельное пространства РосииПроблема и перспективы развития вузов Республики в условиях реформирова

ния системы высшего образования. Материалы Республики научно-практическии конференции. А., 2008 г

С.127-130


3

-

2

Философия хозяйства у казахов-кочевников (на материалах восточних авторов)


Международный научный форум III – Рыскуловские чтения круглый стол. Культура, философия и социология хозяйства. 22 мая 2008 г, 0,75 п.л. С.1-3

2

-

3

Развитие передовой педагогической мысли в Казахстане во ІІ пол. 19 в.

Проблема и перспективы развития вузов Республики в условиях реформирования системы высшего образования. Материалы Республики научно-практическии конференции. А., 2008 г,

47-50 С.


3

-

3

«Об истории участие казахов в войне 1941-1945 гг»

Алматы ақшамы, 8 мамыр, 2008 ж. 12-14 бб

2

-

Қ.Құсайынұлы 2009 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Казахский султан Шокан Уалиханов-Российский разведчик (по материалам печатниях и пернодических изданий).

// Труды к международной научно-практической конф. КазҰТУ, Алматы, 2009, С.136-144, 0,75 п.л.

8

-

2

К чтению исторических редких источников по истории Казахстана

// Отан тарихы, 2008 ж. №4, С.2-3,0,3 п.л.

1

-

3

Источники по истории Тургайской областы (архивные документы ЦГА РК)

// История Казахстана.- 2009, №6, 0,5 п.л.,С. 25-27

2

-

4

Формирование граждан в условиях многонационального Казахстана

// Материалы научно-практической конференции, посвященной памяти академика Т.С. Садыкова.

0,5 п.л. Алматы, 2009.С. 121-1265

-

5

Казахская кочевая цивилизация историк. Н.Э. Масанов творческая личность. // Матералы духовная деятельность.

Научно-практической конференции. Алматы, 2009 Роль номадов формировании культурного наследия Казахстана 0,5 п.л. С.23-24


1

-

6

Первый ректор-педагог

// Мегаполис, 30 ноябрь, 2009, 0,5 п.л, С.2

1

-

7

Новое издание источноков по истории Казахстана и Росии.

// История Казахстана преподавание в школе 4. 2009, 0,3 п.л.С.25-27

2

-

Қ.Құсайынұлы 2010 ж.


1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Абай тағлымы хақында сөз

«Садықов оқулары» халықаралық ғылыми-теориялық конференция 24 қыркүйек, 2010 ж, 17-20

3

-

Урашев С.А. 2008 ж.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Семиреченский областной статистический комитет–первое научное общество на территории края. 1879–1917 гг.

Учебное пособие.

КазНПУ им. Абая.

Алматы, 2008, усл. 4,5 п.л


1

-

2

Из истории Верненской мужской гимназии

Проблемы и перспективы развития вузов республики в условиях реформирования системы высшего образования. Материалы Респ. науч.-практ. конф. Алматы, 2008. – 139 с. Проблемы и перспективы развития вузов республики в условиях реформирования системы высшего образования. Материалы Респ. науч.-практ. конф. Алматы, 2008. – 139 с.

1

-

3

Кто он, генерал Колпаковский?


Туған өлке (Родной край). 2008. № 1 – 2 (10 – 11). С. 41 – 47.

6

-

4

Первая всеобщая перепись населения 1897 года и её результаты (Семиреченская область).

История Казахстана: преподавание в школе. 2008. №2, С. 41 –48.


7

-

5

Стихия, потрясшая город.

История Казахстана: преподавание в школе. 2008. № 4. С. 43 – 44.

1

-

6

Ученый генерал о городе Верном


История Казахстана: преподавание в школе. 2008. № 5. С. 46 – 48.

2

-

7

Дороги, дороги, дороги.


История Казахстана преподавание в школах и ВУЗах. Республиканский научно – методический и педагогический ежемесячный журнал. № 6. Июнь. 2008. С. 79 – 82.

3

-

8

Они прославили отечество.

Учитель Республики.

№ 13, 28 июля, Алматы,2008.

С.14-16


2

-

9

Русский генерал о семиреченском крае.


История Казахстана. Преподавание в школах и ВУЗах. 2008. № 8. С. 69-71.

2

-

10

Потомки Абылай – хана на русской службе.

История Казахстана: преподавание в школе. 2008. № 8, С. 41 – 43.

2

-

11

Земельный вопрос на территории Семиречья.


// История Казахстана: преподавание в ВУЗе и школе. №11.С.25-27

2

-

12

Верненская мозаика

Сб.ст.: Алматы: история тысячелетия, 2008 г,

С. 52 – 56.
4

-

13

Межевой отдел Семиречья и художник «от Бога в нём»

История Казахстана: преподавание в школе. 2008. № 9. С. 40 – 43.


3

-

Урашев С.А. 2009 ж.
1

2

4

5

6

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

А. Алекторов об аульных школах Тургайской области

Алматы қаласының мұрағат қызметі ХАБАРШЫСЫ 2009. № 1 /4/, С. 89 – 99.

1

-

2

Потомки Абылай – хана на русской службе (Сюк Аблайханов его дети и внук. Макажан Валиханов).

//Материалы международной научно – практической конференции – «Валихановские чтения – 14» 24 – 26 апреля. – Кокшетау, 2009.

.


2

-

3

Из жизни жителей Жетысуского (Семиреченского) края. 1867 – 1917 гг.

//История Казахстана: преподавание в школе. 2009. № 2 (73). С. 40 – 45


5

-

4

Русская интеллигенция о значимости прокладки железной дороги в Жетысу

//Материалы международной научно – практической конференции: «Актуальные проблемы исторической науки Казахстана». МОН РК. Алматы, 2009. 29 – 30 мая. С. 526 – 531

5

-

5

Кузнецов Алексей Иванович – воин и педагог.

//История Казахстана: преподавание в школе. 2009. № 6(77). С. 39 – 40.

1

-

6

Научные труды профессора Жанузака Касымбаевича Касымбаева – источники по изучению истории Казахстана XVIII – XIX вв.

//Вестник. Серия «Исторические и социально – политические науки». – Алматы, 2009, С. 3–7.

4

-

7

Макажан Валиханов (1844 – 1924

// История Казахстана: преподавание в школе. 2009. № 8.

С. 40 – 42.2

-

8

Учитель, мы склоняем голову перед именем твоим!

// История Казахстана: преподавание в школе. 2009. № 9(80). С. 37 – 38.


1

Ключников И.Е.

9

Жизнь, посвящённая педагогике.

// Тарихтың тағылым айдыны. Абай атындағы ҚазҰПУ – дың тарих факультетіне 75 жыл. Алматы, 2009, С. 223 – 225.

2

-

10

Учитель! Мы склоняем голову перед именем твоим!

// Тарихтың тағылым айдыны. Абай атындағы ҚазҰПУ – дың тарих факультетіне 75 жыл. Алматы, 2009, С. 239 – 241.

2

-

11

Шабден Адильханов – друг и коллега

// Тарихтың тағылым айдыны. Абай атындағы ҚазҰПУ – дың тарих факультетіне 75 жыл. Алматы, 2009. С. 260 – 263

3

-

12

Роль Абылай – хана и его потомков в политической жизни Казахстана

//Абай атындағы ҚазҰПУ – дың тарих факультеті және оның педагогикалық, ғылыми кадрларды дайындаудағы рөлі: тарихы мен бүгіні. Университет аралық ғылыми – теориялық конференцияның материалдары. 11 желтоқсан 2009 жыл. Алматы, 2009. С. 90 – 97.


7

-

13

Казахи на русской службе (вторая половина XIX – начало ХХ века).

//Материалы научно – практической конференции. Архив и общество: взаимодействие и сохранение культурного наследия. ТОО «ЕХВИБРИС». Алматы, 2009. С. 5 – 9


4

-

14

"Организация учебно – воспитательной работы в Верненской женской гимназии (1877 – 1917 гг.)".

//Сборник материалов Международной научно-практической конференции (14-16 мая 2009 г.). В 2-х частях. Ч. II. – РФ. Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. – 306 с.


1

-

15

Из истории оросительной системы в Джаркентском уезде, Семиреченской области (1882 – начало ХХ века).

//Историческая наука Казахстана: актуальные проблемы, достижения и перспективы. «Бекмахановские чтения. 21 – 23 мая 2009 г.». Алматы, 2009. С. 46 – 49.


3

-

Дюсебаева Г.К. 2008 ж.


1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

Политологические аспекты патриотического воспитания

«Проблемы и перспективы развития вузов республики в условиях реформирования системы высшего образования». Материалы Республиканской научно-практической конференции. Алматы, 2008.-139 б.

1

-

2

Социально-экономические предпосылки основания г.Павлодара

Вестник Исторический аспект.КазНПУ им.Абая.-2008.-№ 3 С.25-27

2

-

Дюсебаева Г.К. 2009 ж.


1

2

4

5

6

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

К вопросу о развитии школьного образования в дореволюционном Павлодаре

Материалы междуна-родной конференции. «Актуальные проб-лемы исторической науки Казахстана».Материалы Между-народной научно-практической конференции 29-30 мая 2009 г. НАН РК. Алматы, 2009. С.445-455

1

-

2

О развитии солепромышленности в Павлодарском регионе в досоветский период.

Материалы международной конференции «Историческая наука Казахстана: актуальные проблемы, достижения и перспективы». Бекмахановские чтения.21-23 мая 2009 г. Алматы, КазНГУ, 2009. С.93-96


3

-

3

О некоторых социально-философских проблемах развития казахстанского общества сквозь призму послания Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию».

Материалы Республиканской научно-практической конференции «Основные приорите- ты модернизации общества в свете послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию». 29 мая 2009. КазНПУ им. Абая. Алматы, 2009 С.501-504

3

-

4

Социальная структура дореволюционного Павлодара.

Материалы научно-практической кон-ференции «Актуаль-ные проблемы под-готовки конкурент-носпособных кадров: опыт, современное состояние и перс-пективы развития», посвященная 80-летию со дня рождения Почетного гражданина г.Семей, д.и.н., профессора Курманбаева А.С. 19-20 мая 2009 г. Семей, 2009. С.215-221


6

-

5

Жеңісті Прагада қарсы алды.


Газета «Сары Арқа самалы», 19 мамыр 2009 жыл, № 56. С. 4

1

-

6

Казахстан в годы революций 1917 г

Журнал «История Казахстана: преподавание в школе». № 5, 2009 г. С.6-10


4

-

7

Политическое и экономическое положение Казахстана в 50-60 г.г. ХХ века. Освоение целинных и залежных земель.

Журнал «История Казахстана: преподавание в школе». № 8, 2009 г. С.12-16


4

-

8

Воевал за Родину

Газета «Звезда Прииртышья». 11 августа 2009 г.

С. 5


1

-

9

О некоторых сторонах жизни города Павлодара в годы первой мировой войны

Материалы конфе-ренции «Садыковские чтения». КазНПУ им. Абая. 25 сентября 2009 г. Алматы, 2009. С.26-29


3

-

10

О состоянии здравоохранения и санитарно-гигиенической службы в дореволюционном Павлодаре.

Материалы конференции посвященной 75 летию исторического факультета КазНПУ им.Абая.2009 г. С.128-124

4

-

Дюсебаева Г.К. 2010 ж.


1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

К вопросу о благотворительности в дореволюционном

г. Павлодаре«Садыковские чтения» международная научно-теоретическая конференция 24 сентября, 2010, С.172-174
-

2

К вопросу об отношении к исламу в Павлодарском прииртыше в XYIII-нач XX вв. В контексте духовной политики Российской империи

«Садыковские чтения» международная научно-теоретическая конференция 24 сентября, 2010, С. 175-178
-

Балахметова Г.К. 2008 г.
1

2

3

4

5

№№

Еңбектің аты

Конференция атауы


Бет

саны

Бірлескен

авторлар

дың

аты - жөні

1

«Совершенствование системы образования»

«Пути реализации важнейших направлений внутренней и внешней политики Казахстана в контексте задач, поставленных Президентом РК Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана».

Материалы Международной научно-практической конференции. Алматы.2008 С.221-226, 0,3 п.л.
5

-

2

«Роль Казахского педагогического института в подготовке педагогических кадров в 70-80-е годы ХХ века»


«Проблемы и перспективы развития вузов республики в условиях реформирования системы высшего образования». Материалы Республиканской научно-практической конференции. Алматы, 2008, с.43-47, 0,3 п.л

3

-

3

Некоторые проблемы развития высшего образования на современном этапе


«Модернизация высшего образования и науки, пути и перспективы инновационного развития». Материалы Международной научно-практической конференции. Алматы.- 2008 г. 18-октября, 0,3 п.л.С.166-1633

-


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет