5В081000-"Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау" Элективті пәндерДата03.07.2016
өлшемі284.69 Kb.
5В081000-"Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау"

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
1 курс, МРОЗ -11-1 тобыЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

БП

1202

а) Ландшафттану және табиғи-техногендік комплекс

б) Мамандыққа кіріспеОтарбаев Б.С.

Қарлыханов Т.Қ.3

2
БП

1207

а) Сызба геометрия және инженерлік графика

б) Инженерлік графика және жобалау негіздеріҚыстаубаев Қ.

Жапахова Д.3

1

2

БП

1208

а) Климатология және меторология

б) Cу нысандарының мониторингіМұрат М.Қ.

Отарбаев Б.С.3

21209

а) Құрылыс материалдары және бұйымдары

б) Іргетастар негізіӨткелбаева А.

Байтасов К.Н.3

1


1а. Пәннің атауы: Ландшафттану және табиғи-техногендік комплекс

Пререквизиттер: климатология және метерология; экологиялық тұрақты даму.

Постреквизиттер: ландшафтық егіншілік; ландшафты-бейімдеушілік мелиорациясы; ауылшаруашылық жерлерінің мелиорациясын экологиялық негіздеу.

Құзіреттілігі: Жер бедерінің оны түзетін жыныстармен, топырақпен, ауа-райымен, сулармен, тірі организмдермен салыстырмалы бірлігін сипаттайтын және адамның әсерінен болатын ландшафттылар жайлы білім беру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Табиғатты тиімді пайдалану, оның ішінде ауылшаруашылық жерлерді мелиорациялау мәселелерін шешкенде ландшафттың ролі. Ауылшаруашылық мелиорациясының зерзаттары ретіндегі, табиғи-антропогендік ландшафттарды таныстыру, табиғи пайдаланылатын жерлердің өзгеру қарқынын және ландшафтық-экологиялық теңгермесін ескеріп, ландшафтты пайдалану бағытын дұрыс таңдау.

Бағдарламаның жетекшілері: Отарбаев Б.С.
1б. Пәннің атауы: Мамандыққа кіріспе

Пререквизиттер: математика; геометрия; сызу; информатика.

Постреквизиттер: гидравлика; гидротехникалық құрылым; гидрология және ағынды реттеу; су күшінің қондырғылары; су энергиясын пайдалану.

Құзіреттілігі: Мелиорация, жер қорлары және оларды тиімді пайдалану, сумен қамтамасыз ету және су қорлары туралы мәліметтерді игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мелиорация, жер қорлары және оларды тиімді пайдалану, сумен қамтамасыз ету және су қорлары туралы мәліметтер беру, олардың қоғамдағы орны, атқаратын жұмыстары, тарихы, басқару структурасы, экологиялық проблемалары, гидротехникалық құрылым негіздері, университет традициясы, білім саясаты, кредиттік оқу жүйесі туралы мәліметтер беруді үйрете отырып, жоғары дәрежелі мамандар дайындау.

Бағдарламаның жетекшілері: Қарлыханов Т.Қ.
2а. Пәннің атауы: Сызба геометрия және инженерлік графика

Пререквизиттер: математика; геометрия; сызу; информатика.

Постреквизиттер: Автокад; гидравлика; гидротехникалық құрылым; гидрология және ағынды реттеу; су күшінің қондырғылары; су энергиясын пайдалану.

Құзіреттілігі: Құрастырмалы сызбаларды құру, арнайы сызбаларды толтыра білу; жалпы түрдегі сызбаларды оқу және талдай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кескіндеу әдістері, позициялық, метрлік есептер, сызбаларды түрлендіру әдістері, күрделі пішінді беттер, сандық деңгейлер, перспектива, көлеңкелер, аксионометриядағы қиылысулар, сызу техникасы және геометриялық тұрғызулар, мемлекеттік стандарттар, сәулеттік-құрылыс және машина-құрылыс сызбалары, техникалық сурет, машина сызбалары, тәсілдері мен құрал-жабдықтары.

Бағдарламаның жетекшілері: Қыстаубаев Қ.
2б. Пәннің атауы: Инженерлік графика және жобалау негіздері

Пререквизиттер: математика; геометрия; сызу; информатика.

Постреквизиттер: Автокад; гидравлика; гидротехникалық құрылым; гидрология және ағынды реттеу; су күшінің қондырғылары; су энергиясын пайдалану.

Құзіреттілігі: Аuto CAD компьютерлік бағдарламасын игеру және барлық сызбаларды осы жүйеде орындай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кешенді сызбаларды және сандық белгілері бар сызбаларды тұрғызу. Ортогональды жобалау әдісі. Әртүрлі пішіндерді тұрғызу. Құрылыстық және топографиялық сызбаларды оқу.

Бағдарламаның жетекшілері: Жапахова Д.
3а. Пәннің атауы: Климатология және метеорология

Пререквизиттер: биология; жаратылыстану; география; физика; математика.

Постреквизиттер: гидрология және ағынды реттеу; суару мелиорациясы; суармалы егіншілік; өсімдік шаруашылығы; су ресурстарын кешенді пайдалану; топырақтану; ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суландыру.

Құзіреттілігі: Ауылшаруашылығының өнімдерін арттыру мақсатында климаттық ресурстарды (жылу, ылғал, жарық) тиімді пайдалануды үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жер атмосферасында болып жатқан физикалфқ процесстер мен құбылыстарды суреттеу және түсіндіру. Олардың өсімдіктердің өсуі мен дамуына әсері. Ауа – райының жағдайлары және оны алдын-ала болжау. Климатология ғылымы жайлы түсінік. Жер шарының климаттық аймақтарын суреттеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Мұрат М.Қ.
3б. Пәннің атауы: Су нысанының мониторингі

Пререквизиттер: биология; жаратылыстану; география; физика; математика.

Постреквизиттер: гидрология және ағынды реттеу; суару мелиорациясы; суармалы егіншілік; өсімдік шаруашылығы; су ресурстарын кешенді пайдалану; топырақтану; ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суландыру.

Құзіреттілігі: Табиғи ортаның нақты жағдайын бағалау және оған техногендік әсерлердің дәрежесін анықтай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Су нысандары ортасының жағдайы және оған әсер ететін факторларға жүйелі бақылау орнату. Табиғи ортаның нақты жағдайын бағалау және оған техногендік әсерлердің дәрежесін анықтау. Қоршаған табиғи ортаның хал жағдайларын болжау.

Бағдарламаның жетекшілері: Отарбаев Б.С.
4а. Пәннің атауы: Құрылыс материалдары және бұйымдары

Пререквизиттер: география; геология және гидрогеология; топырақтану;

Постреквизиттер: гидротехникалық құрылымдар; су күшінің қордырғылары; су шаруашылық құрылымдарды пайдалану; су шаруашылығының жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу технологиясы.

Құзіреттілігі: Құрылыс материалдарының ерекшеліктерін, жобалық шешімдерін анықтау, негізгі пайдалану үшін материалдарды таңдау, құрылыс материалдарын сапалық қамтамасыз ету; сандық көрсеткіштерімен құрылыстық материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін бағалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылыс материалдары мен бұйымдарының номенклатурасы, дайындау технологиясы және әр түрлі өндірістік жағдайлар үшін қолданылатын материалдарды таңдау. Шикізат және бұйымдардың қасиеттерін сынау әдістемесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Өткелбаева А.
4б. Пәннің атауы: Іргетастар негізі

Пререквизиттер: математика; физика; геодезия; география; геология және гидрогеология; топырақтану.

Постреквизиттер: су күшінің қондырғылары; гидротехникалық құрылымдар; су энергиясын пайдалану.

Құзіреттілігі: Шұнқырлардың өлшемдерін және жергілікті жерде орналастыруды белгілеу; іргетастарды жобалау; іргетастарды және оларды салу әдістерін таңдау; терең және таяз салынған, қадалық іргетастарды жобалау принциптерін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Негізгі физикалық, физика-химиялық және физика-механикалық қасиеттері, топырақ қасиеттерін сақтау әдістері, іргетас табанының топырағының есептік қарсылығы, құрылым негізіндегі және олардың әр түрлі факторлар әсерінен өзгеруін бағалау әдістері, құрылым негізіндегі топырақтың табиғи құрылысы, тұрақсыз топырақтардың ерекшеліктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Байтасов К.Н.


Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
2 курс, МРОЗ-10-1 тобыЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы


Бағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

ЖБП


2101

а) Адам өмірі қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау

б) Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері


Раиымбекова Б.Т.

Аяхметов А.Ж.


1

4

2

БП

2204

а) Құрылыс материалдары және бұйымдары

б) Іргетастар негіздеріӨткелбаева Н.

Байтасов К.Н.3

3

3

БП

2209

а) AutoCAD және Credo негіздері

б) Компьютерлік жобалау негіздеріҚұрбанов Д.

Құрбанов Д.3

3, 4

4

БП

2210

а) Мелиоративтік насостар және қондырғылар

б) Мелиоративтік құрылыс машиналарыШегенбаев А.Т.

Тәжібайұлы Ә.4

3


1а. Пәннің атауы: Адам өмірі қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау

Пререквизиттер: бастапқы әскери дайындық, еңбек

Постреквизиттер: геодезия; гидравлика; су күшінің қондырғылары; жер асты суларын іздеу және барлау; су энергиясын пайдалану; су ресурстарын кешенді пайдалану; суару мелиорациясы

Құзіреттілігі: Өндірістік және табиғи жағдайларда еңбек қауіпсіздігін сақтау ережелерін және төтенше апаттық жағдайларда құтқару және олардың салдарларын жою тәсілдерін игере білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өмір тіршілік қауіпсіздіген ұйымдастыру негідері. Төтенше жағдайлар. Апат теориялары. Зақымдану ошақтары. Ошақтардағы құтқару және апаттық қалпына келтіру жұмыстары. Елді-мекенді қорғау. Табиғи апаттарды талдау. Радиоциялық және химиялық барлау, дозиметрлік бақылау аспаптарымен жұмыс жасау тәртібі.

Бағдарламаның жетекшілері: Раиымбекова Б.Т.
1б. Пәннің атауы: Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері

Пререквизиттер: бастапқы әскери дайындық, еңбек.

Постреквизиттер: геодезия; гидравлика; су күшінің қондырғылары; жер асты суларын іздеу және барлау; су энергиясын пайдалану; су ресурстарын кешенді пайдалану; суару мелиорациясы.

Құзіреттілігі: Жұмыс орындарындағы техника қауіпсіздігін сақтау шараларын, еңбек туралы ҚР заңдылықтарын және оларға енгізілген түзетулерді игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету заңдылықтары, еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі, жарақаттарды тармақтау, оның себебін іздестіру және болдырмаудың негізгі шаралары, механикалық, электрлі және қол жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік шаралары, төтенше жағдайларға тап болғандарға алғашқы көмек көрсету, еңбектің қауіпсіздік жағдайын жақсартуға арналған шаралардың жоспары.

Бағдарламаның жетекшілері: Аяхметов А.Ж.
2а. Пәннің атауы: Құрылыс материалдары және бұйымдары

Пререквизиттер: география; геология және гидрогеология; топырақтану;

Постреквизиттер: гидротехникалық құрылымдар; су күшінің қордырғылары; су шаруашылық құрылымдарды пайдалану; су шаруашылығының жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу технологиясы.

Құзіреттілігі: Құрылыс материалдарының ерекшеліктерін, жобалық шешімдерін анықтау, негізгі пайдалану үшін материалдарды таңдау, құрылыс материалдарын сапалық қамтамасыз ету; сандық көрсеткіштерімен құрылыстық материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін бағалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылыс материалдары мен бұйымдарының номенклатурасы, дайындау технологиясы және әр түрлі өндірістік жағдайлар үшін қолданылатын материалдарды таңдау. Шикізат және бұйымдардың қасиеттерін сынау әдістемесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Өткелбаева Н.
2б. Пәннің атауы: Іргетастар негізі

Пререквизиттер: математика; физика; геодезия; география; геология және гидрогеология; топырақтану.

Постреквизиттер: су күшінің қондырғылары; гидротехникалық құрылымдар; су энергиясын пайдалану.

Құзіреттілігі: Шұнқырлардың өлшемдерін және жергілікті жерде орналастыруды белгілеу; іргетастарды жобалау; іргетастарды және оларды салу әдістерін таңдау; терең және таяз салынған, қадалық іргетастарды жобалау принциптерін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Негізгі физикалық, физика-химиялық және физика-механикалық қасиеттері, топырақ қасиеттерін сақтау әдістері, іргетас табанының топырағының есептік қарсылығы, құрылым негізіндегі және олардың әр түрлі факторлар әсерінен өзгеруін бағалау әдістері, құрылым негізіндегі топырақтың табиғи құрылысы, тұрақсыз топырақтардың ерекшеліктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Байтасов К.Н.
3а. Пәннің атауы: AutoCAD және Credo негіздері

Пререквизиттер: сызу; физика; математика; информатика

Постреквизиттер: сызба геометрия және инженерлік графика; гидравлика; гидрология және ағынды реттеу; су күшінің қондырғылары; өсімдік шаруашылығы; гиротехникалық құрылымдар; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Құзіреттілігі: Автокадтың негізгі мақсаты жобалық-сызбалық жұмыстарды автоматтандырудың стандартты жүйелерін пайдаланып, сызбаларды салудың әдістері мен тәсілдеріне оқыту.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жобалау-сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесі, сызбалар құрастыру әдістері және тәсілдері, жазық екі өлшемді графикалық жүйе, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі көлемді конструкциялар модельдерін жасау. Кредо жүйелерінің жұмыстарына дағдылану; жоспарлық-биіктіктік геодезиялық желілер теңдеуін еркін меңгеру; жер бетіндегі түсірілімдер мен өлшемдік жұмыстарды «электрондық» және «қолмен» өңдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Құрбанов Д.
3а. Пәннің атауы: Компьютерлік жобалау негіздері

Пререквизиттер: сызу; физика; математика; информатика

Постреквизиттер: сызба геометрия және инженерлік графика; гидравлика; гидрология және ағынды реттеу; су күшінің қондырғылары; өсімдік шаруашылығы; гиротехникалық құрылымдар; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Құзіреттілігі: Жобалау жұмыстарын автоматтандырудың стандартты жүйелерін пайдаланып, сызбаларды салудың әдістері мен тәсілдеріне оқыту.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік жобалау жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесі, сызбалар құрастыру әдістері және тәсілдері, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі көлемді конструкциялар модельдерін жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Құрбанов Д.
4а. Пәннің атауы: Мелиоративтік насостар және қондырғылар

Пререквизиттер: физика; математика; экология; гидравлика.

Постреквизиттер: гидрология және гидрометрия; геология және гидрогеология; электротехника және электроника негіздері, гидротехникалық құрылымдар; мелиоративтік егіншілік; суғару мелиорациясы.

Құзіреттілігі: Насостардың жалпы жіктелуі, қалақты насостардың жұмыс принциптері және контрукциялары; негізгі параметрлері және кенематика; қалақты насостардың негізгі теңдеулері; сору биіктігі және кавитация; насостардың сипаттамалары және насос қондырғыларын сынау; насостар мен құбырлардың біріге жұмыс істеуі; насос агрегаттарын таңдау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Насостардың жалпы түрлерін жіктеу; қалқандық насостардың құрылымы және жұмыс атқару қағидасы; негізгі өлшемдері және кинематикасы; қалқандық насостардың негізгі теңдеулері; сору биіктігі және кавитация; насостардың сипаттамасы және насостық қондырғыларды сынау, насостық агрегаттарды таңдау; мелиорация және гидромеханизациядағы насос және топырақ соратын қондырғылар; насостың қуаттық қондырғылары.

Бағдарламаның жетекшілері: Шегенбаев А.Т.
4б. Пәннің атауы: Мелиоративтік құрылыс машиналары

Пререквизиттер физика; математика; экология; химия.

Постреквизиттер: суару мелиорациясы; өсімдік шаруашылығы; суармалы егіншілік; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Құзіреттілігі: Құрылыстық және мелиоративтік машиналарды іріктеу бойынша есептеулер жүргізу; машиналарды пайдалануға даярлау; жоспарлы-ескертулік техникалық қызмет пен жөндеу жүйелерін игеру; құрылыс және мелиоративтік машиналарды тиімді пайдалану және техника қауіпсіздігін сақтау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мелиоративтік машиналардыњ анықтамасы, белгілі сипаттамалары және түрлері; құрылымдық ерекшелігі және жұмыс құралдарын пайдалану; оларға қойылатын талаптар; активті, пассивті және қиыстырылған жұмыс құралдары, канал қазғыштар, кавальер, каналдың түбін және баурайын тегістегіштер, танаптарды суғаруға арналған машиналар. Құрылыс машиналары туралы жалпы мағлұматтар; топырақты өңдеуге арналған машиналар, бір шөмішті экскаваторлар, үздіксіз жұмыс атқаратын экскаваторлар, гидромеханизацияға арналған машиналар және қондырғылар, топырақ тасымалдайтын машиналар, қатты және топырақты өңдейтін машиналар мен механизмдер, топырақты тығыздайтын машиналар, тастарды майдалайтын және елейтін машиналар, бетондық және темір-бетондық жұмыстарға арналған машиналар, арматуралық жұмыстарға арналған жабдықтар.

Бағдарламаның жетекшілері: Тәжібайұлы Ә.3 курс, МРОЗ-09-1 тобыЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы


Бағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

3205

а) Құрылыс материалдары және бұйымдары

б) Іргетастар негіздеріӨткелбаева Н.

Байтасов К.Н.3

5

2

БП

3206

а) Су ресурстарын кешенді пайдалану

б) Су кадастырыЖүнісов А.Т.

Мұрат М.Қ.3

6

3

БП

3207

а) Мелиорация мен су шаруашылығында табиғатты пайдалану

б) Қоршаған орта мониторингіСағаев Ә.Ә.
Жиембай Ы.С.

3

5

4

БП

3208

а) Ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және жайылымдарды суландыру

б) Қазақстан Республикасының су кодексіШегенбаев А.Т.
Жүсүпов М.М.

3

6

5

БП

3211

а) Кредо

Сүлейменова Ж.

1

6

6

КП

3302

а) Ғылыми-зерттеу және тәжірибе әдістемесінің негіздері

б) Мелиорацияның ғылыми негіздемесіОмаров Қ.Ә.

Жүсіпов М.М.3

5


1а. Пәннің атауы: Құрылыс материалдары және бұйымдары

Пререквизиттер: география; геология және гидрогеология; топырақтану;

Постреквизиттер: гидротехникалық құрылымдар; су күшінің қордырғылары; су шаруашылық құрылымдарды пайдалану; су шаруашылығының жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу технологиясы.

Құзіреттілігі: Құрылыс материалдарының ерекшеліктерін, жобалық шешімдерін анықтау, негізгі пайдалану үшін материалдарды таңдау, құрылыс материалдарын сапалық қамтамасыз ету; сандық көрсеткіштерімен құрылыстық материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін бағалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылыс материалдары мен бұйымдарының номенклатурасы, дайындау технологиясы және әр түрлі өндірістік жағдайлар үшін қолданылатын материалдарды таңдау. Шикізат және бұйымдардың қасиеттерін сынау әдістемесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Өткелбаева Н.
1б. Пәннің атауы: Іргетастар негізі

Пререквизиттер: математика; физика; геодезия; география; геология және гидрогеология; топырақтану.

Постреквизиттер: су күшінің қондырғылары; гидротехникалық құрылымдар; су энергиясын пайдалану.

Құзіреттілігі: Шұнқырлардың өлшемдерін және жергілікті жерде орналастыруды белгілеу; іргетастарды жобалау; іргетастарды және оларды салу әдістерін таңдау; терең және таяз салынған, қадалық іргетастарды жобалау принциптерін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Негізгі физикалық, физика-химиялық және физика-механикалық қасиеттері, топырақ қасиеттерін сақтау әдістері, іргетас табанының топырағының есептік қарсылығы, құрылым негізіндегі және олардың әр түрлі факторлар әсерінен өзгеруін бағалау әдістері, құрылым негізіндегі топырақтың табиғи құрылысы, тұрақсыз топырақтардың ерекшеліктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Байтасов К.Н.
2а. Пәннің атауы: Су ресурстарын кешенді пайдалану

Пререквизиттер: георафия; физика; топырақтану; экология; биология; суармалы егіншілік; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Постреквизиттер: жерді мелиорациялау, рекультивациялау және қорғау; суармалы жерлердің сулы-тұзды балансы; трансшекаралық өзендерді пайдалану проблемалары.

Құзіреттілігі: Су шаруашылық балансын байланыстыру әдісімен құру; су шаруашылық кешендерінің құрылымдарының экономикалық және экологиялық негізделуін жасақтау; су шаруашылық жүйелерін жедел басқару режимінде шешімдер қабылдау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Су ресурстарын кешенді пайдалану мүмкіндіктері. Қалпына келтірілетін су ресурстары. Бүгінгі күннің сумен қамту проблемалары және судың кері әсерін әкету, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамдары негізінде орындалатын су шаруашылығының бағдарламалары. Су шаруашылығын кешенді классификациялау, оған қатысушыларының сипаттамасы, суды тұтыну көлемі мен режимдерін есептеу. Су ресурстарын кешенді пайдалану кезіндегі су шаруашылық және су энергетикасының әдістемелік аспектілері. СШК қоршаған ортаға әсерін бағалау, су шаруашылығы қызметінің экологиялық сараптама мәселелері.

Бағдарламаның жетекшілері Жүнісов А.Т.
2б. Пәннің атауы: Су кадастры

Пререквизиттер: гидрология және ағынды реттеу; гидрометрия; жер және су қорлары.

Постреквизиттер: су ресурстарын кешенді пайдалану; ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суландыру; су энергиясын пайдалану; су шаруашылық құрылымдарды пайдалану.

Құзіреттілігі: Су ресурстары туралы (беттік және жер асты сулары, өзен, көл, мұздақ, батпақ және су қоймаларының сулары) анықтама материалдарымен жұмыс жасау; су режимдері туралы күнделікті мәліметтерді талдау және түзетулер енгізу; гидрологиялық жылнамаларды құру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Су нысандары мен су пайдаланушылар, жер беті және жер асты сулары жайлы мәліметтер. Судың сапасы, пайдалану және режимдерін (судың деңгейі, өтімділігі, термикалық және мұздық жағдайлары) тұрақты бақылау жөнінде мәліметтер. Су балансы және химиялық заттар балансы. Су нысандары режимдерінің орташа тәуліктіктен көп жылдыққа дейінгі сипаттамалары.

Бағдарламаның жетекшілері: Мұрат М.Қ.
3а. Пәннің атауы: Мелиорация мен су шаруашылығында табиғатты пайдалану

Пререквизиттер: биология; география; табиғи сулардың сапасын жақсарту.

Постреквизиттер: гидрология және ағынды реттеу; өсімдік шаруашылығы; суғармалы егіншілік; топырақтану; су шаруашлығының экономикасы.

Құзіреттілігі: Әр түрлі аймақтағы экологиялық жағдайды және оның табиғат пайдаланушыларың дамуына әсерін дұрыс бағалау; табиғи ресурстардың экономикалық құндылығын белгілеу; табиғатты қорғау шараларын жобалау жөніндегі барлық табиғат пайдаланушылық инженерлік есептеулерін жүзеге асыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ресурстық, салалық және аумақтық табиғатты пайдалану. Табиғи ресурстарды қайта өндірудің негізгі принциптері және олаады тиімді пайдалану. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануда басқару туралы ақпараттарды өңдеу және жүзеге асыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Сағаев Ә.Ә.
3б. Пәннің атауы: Қоршаған орта мониторингі

Пререквизиттер: экология; география; топырақтану; биология.

Постреквизиттер: су шаруашылығының жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу технологиясы; ауылшаруашылығын сумен қаматамасыз ету және суландыру; жер асты суларын іздестіру және барлау.

Құзіреттілігі: Әр түрлі ортадағы бақылау, бағалау және болжау мониторингі; ғаламшардағы геофизикалық және физика-географиялық параметрлерді бағалау және болжау; қоршаған ортаның жағдайын дұрыс бағалау және болжауда өз білімдерін қолдана білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоршаған ортаның жағдайы және оған әсер ететін факторларға жүйелі бақылау орнату, табиғи ортаның нақты жағдайын бағалау және оған техногендік әсерлердің дәрежесін анықтау, қоршаған табиғи ортаның хал жағдайын болжау. Қоршаған ортаның техногендік өзгерістерінің мониторингісінің концепциясы, анықтамасы, негізгі міндеттері мен құрылымдары. Жер беті суларының сапасын бақылау және қадағалауды ұйымдастыру жүйелері. Топырақ мониторингі. Мониторингтерді жүзеге асыру және жақсарту проблемалары. Қоршаған ортаның табиғатын реттеудің мақсаттары. Экологиялық мониторинг жайлы түсінік.

Бағдарламаның жетекшілері: Жиембай Ы.С.
4а. Пәннің атауы: Ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және жайылымдарды суландыру

Пререквизиттер: гидрология және ағынды реттеу; гидрометрия; жер және су қорлары.

Постреквизиттер: су ресурстарын кешенді пайдалану; су энергиясын пайдалану; жер асты суларын іздеу және барлау; трансшекаралық өзендерді пайдалану проблемалары.

Құзіреттілігі: Ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және жайылымдарды суландыру жүйелеріндегі ең тиімді схемаларды таңдауда техникалық шешімдер қабылдау; бөлек құрылымдағы және тұтас жүйедегі құрылыстарды есептеу және жобалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сумен қамтамасыз ету туралы жалпы мәліметтер, ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету желісі және жүйесі, мөлшері және оны жақсарту әдістері, суды көтеретін қондырғылар және сыртқы су тарату желісі, шабындықты және далалық қостарды сумен қамтамасыз ету, шабындықты суландыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Шегенбаев А.Т.
4б. Пәннің атауы: Қазақстан Республикасының су кодексі

Пререквизиттер: георафия; физика; топырақтану; экология; биология; суармалы егіншілік; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Постреквизиттер: жерді мелиорациялау, рекультивациялау және қорғау; суармалы жерлердің сулы-тұзды балансы; трансшекаралық өзендерді пайдалану проблемалары.

Құзіреттілігі: Суды қолдану тәртібі; су заңдылықтарын білу; су ресурстарын пайдаланудан түскен төлем ақыларды қолдана білу; су ресурстарын басқара білу; су ресурстарын қоқыстанудан, ластанудан және сарқылудан қорғау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстан Республикасы су заңдарының міндеттері халықтың, экономика салалары мен айналадағы табиғи ортаның мұқтаждары үшін суды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету, су ресурстарын ластанудан, былғану мен сарқылудан қорғау, судың зиянды ықпалын болдырмау және оны жою мақсатында су қатынастарын реттеп отыру, су қатынастары саласындағы заңдылықты нығайту болып табылады.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпов М.М.
5а. Пәннің атауы: Кредо

Пререквизиттер: сызу; геодезия; математика; информатика, автокад

Постреквизиттер: гидравлика; гидрология және ағынды реттеу; су күшінің қондырғылары; өсімдік шаруашылығы; гиротехникалық құрылымдар; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Құзіреттілігі: Кредо жүйелерінің жұмыстарына дағдылану; жоспарлық-биіктіктік геодезиялық желілер теңдеуін еркін меңгеру; жер бетіндегі түсірілімдер мен өлшемдік жұмыстарды «электрондық» және «қолмен» өңдеу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жобалау-сызу жұмыстарының автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу «Credo жүйесіндегі жобалау негіздері» пәнінің мақсаты болып табылады. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың басқа, әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңестік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.

Бағдарламаның жетекшілері: Сүлейменова Ж.
6а. Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу және тәжірибе әдістемесінің негіздері

Пререквизиттер: химия; биология; география; физика; математика.

Постреквизиттер: гидрология және ағынды реттеу; суару мелиорациясы; суармалы егіншілік; топырақтану; өсімдік шаруашылығы; су шаруашылығының экономикасы; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Құзіреттілігі: Далалық және зертханалық зерттеулерге арналған аспаптармен және қондырғылармен жұмыс жасау; зертханалық және далалық тәжірибелерді жүргізу; тәжірибелер нәтижелерін өңдеу және талдау; ғылыми рефераттар, баяндамалар және есептер даярлау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылыми зерттеулерді салу және жүргізу. Ғылыми зерттеу әдістемесін, эксперименттерді жоспарлау принциптерін білу. Ғылыми мақсаттар міндеттер мен әдістерді негіздеу. Эксперименттерді жүргізу әдістемелерін жасау және олердың экономикалық тиімділіктерін анықтау.

Бағдарламаның жетекшілері: Омаров Қ.Ә.
6б. Пәннің атауы: Мелиорацияның ғылыми негіздемесі

Пререквизиттер: экология; геология және гидрология; топырақтану; гидравлика

Постреквизиттер: су күшінің қондырғылары; суармалы егіншілік; гидротехникалық құрылымдар; суару мелиорациясы; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Құзіреттілігі: Мелиорация саласындағы алдынғы технология туралы түсінік және оларды зерттеу жолдары; инновация жайлы түсінік және оның жаңалығы; инновациялық жобалар және оларды өндіріске енгізу жолдары; өндіріске кластерлік технологияны ендіру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Су көздері және оларды тиімді пайдалану шаралары. Су тұтынушыларға қажетті су көлемін, арынын және қажетті кезінде сумен қамту шаралары. Табиғи судың сапасын анықтау және жақсарту. Агромелиоративті шараларды пайдаланып суармалы жерлердің құнарлығын ұлайту. Дақылдардың және топырақтың қасиеттеріне байланысты суғару нормаларын анықтау. Жаңа технологияның және ғылыми жетістіктердің нәтижелерін іске асырып, әр дақылдардан мол өнім алу.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпов М.М.4 курс, МРОЗ-08-1 тобыЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

4204

а) Менеджмент және маркетинг негіздері

б) Нарықтық қатынастар негіздеріЕлпанова М.А.

Елпанова М.А.3

7

2

БП

4209

а) Трансшекаралық өзендерді пайдалану проблемалары

б) Қазақстандағы суармалы жерлердің экологиялық мелиорациялық жағдайы және оларды жақсарту шараларыОмаров Қ.Ә.

Сағаев Ә.Ә.
3

7

3

КП

4301

а) Мелиорация мен су шаруашылығындағы жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау

б) Мелиоративтік және құрылыс жұмыстары өндірісінің технологиясыЖүсіпов М.М.
Жүсіпов М.М.

3

7


1а. Пәннің атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері

Пререквизиттер: физика; математика.

Постреквизиттер: гидротехникалық құрылымдар; су энергиясын пайдалану; су күшінің қондырғылары; ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суландыру.

Құзіреттілігі: Менеджменттің қазіргі тұжырымдамасы және оның шаруашылықты басқару механизміндегі орны; менеджерлік және кәсіпкерлік әрекеттер; басқару әрекеттерінің маңызы, басқару міндеттері. Маркетингтің қазіргі тұжырымдамасы; экономикалық дағдарыс жағдайында өндірісті басқару және ұйымдастыруды жетілдіру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Менеджмент: әрекет түрлері және басқару жүйелері, оқиғаларды моделдеу және шешімдер жасау, менеджменттің табиғаты және міндеттер құрамы, менеджмент жүйелерін ұйымдастыру формалары, менеджмент жүйелеріндегі реттеу және бақылау, тауар рыногін кешенді зерттеу, рыногті сегменттеу. Маркетингтің теориялық негіздері мен концепциялары, маркетингтік орта, маркетингтік зерттеулер және ақпарат жүйесі, рынокты саралаудың әдістемелік негіздері, маркетинг жүйелеріндегі тауар, баға және олардың саясаттары, тауар жылжыту және тарату, маркетингтік жоспарлау және бақылау.

Бағдарламаның жетекшілері: Елпанова М.А.
1б. Пәннің атауы: Нарықтық қатынастар негіздері

Пререквизиттер: физика; математика.

Постреквизиттер: гидротехникалық құрылымдар; су энергиясын пайдалану; су күшінің қондырғылары; ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суландыру.

Құзіреттілігі: Волюталық нарықтың негізгі түрлері, ақша қорлары және оның сипаттамалары; несие беру негіздері; Қазақстанның негізгі қорлары; банк құжаттарымен жұмыс істеу, есеп шоттарды білу, сақтандыру және зейнеткерлік қорларды басқару.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экономикалық дамудың негізгі түсініктері, категориялары және заңдылықтары, экономикалық процессті зерттейтін арнайы әдістер. Экономикалық дамудың негізгі моделі, ролі және товар-ақша және нарықтық қатынасындағы мәні, жеке қайта өндірістің негізгі ұстанымдары, қалыптастыру және оның түрлері, өндіріс факторларының нарығы, олардың бағасы және кіріс ерекшеліктері. Әлеуметтік саясаттың негізгі заңдылықтары. Халықаралық қатынастар және оның негізгі көріну нысандары.

Бағдарламаның жетекшілері: Елпанова М.А.
2а. Пәннің атауы: Трансшекаралық өзендерді пайдалану проблемалары

Пререквизиттер: география; физика; математика; геология және гидрогеология негіздері; топырақтану; климотология және метеорология.

Постреквизиттер: ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суландыру; су ресурстарын кешенді пайдалану; су шаруашылық құрылымдарды пайдалану.

Құзіреттілігі: Трансшекаралық өзендерді тиімді пайдалану және мемлекет аралық келісімдер негізінде мемлекеттің мүдделерін қорғау; өзенді реттеу жөнінденгі есептеулерді, өзен режимдерін зерттеу және бақылауды жүргізу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мемлекеттің өзіне тиесілі аумағында халықаралық ағындарды адал және тиімді пайдалануы. Адал және тиімді пайдалануға жататын факторлар. Ірі көлемде зиян келтірмеу туралы міндеттемелер. Мәліметтер мен ақпараттарды үнемі алмасып отыру. Су пайдаланудың түрлері арасындағы өзара қарым-қатынас. Жоспарланатын іс-шараларға байланысты кеңестер және келісімдер. Экологиялық жүйелерді қорғау және сақтау.

Бағдарламаның жетекшілері: Сағаев Ә.Ә.
2б. Пәннің атауы: Қазақстандағы суармалы жерлердің экологиялық мелиорациялық жағдайы және оларды жақсарту шаралары

Пререквизиттер: география; егіншілік және өсімдік шаруашылығы; экология; гидрология; климатология және метеорология.

Постреквизиттер: гидротехникалық құрылымдар; су шаруашылығының жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу технологиясы; ауылшаруашылығы мелиорациясы; су ресурстарын кешенді пайдалану; мелиорация, рекультивация және жерді қорғау.

Құзіреттілігі: Топырақтардың фиикалық қасиеттері; беттік және жер асты суларын химиялық талдау; топырақ және су сынамаларын алып, зертханалық талдау жүргізу; мелиоративтік суғармалы жерлердегі топырақтың тұздылығын анықтау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстандағы жер суғарудың қазіргі жағдайы және келешегі; мелиорация және табиғат қорғау; су көздері және оларға қойлатын экологиялық талаптар; суғару негіздері; төгінді су және оларды пайдалану жолдары; өзен, тоған бойының экологиялық жағдайын жақсарту; орман және құм мелиорациясы; топырақ эрозиясы және оларды болдырмау шаралары; топырақтың тұздануына қарсы күрес.

Бағдарламаның жетекшілері: Сағаев Ә.Ә.
3а. Пәннің атауы: Мелиорация мен су шаруашылығындағы жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау

Пререквизиттер: георафия; математика; информатика.

Постреквизиттер: гидротехникалық құрылымдар; су энергиясын пайдалану; су күшінің қондырғылары; ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суландыру; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Құзіреттілігі: Өндіріске ғылыми-техникалық процестерді ендіру; өндіріс пен еңбек процестеріндегі ұйымдастыру мен жоспарлаудың замануи әдістері; өндіріс тиімділігі, ресурстарды үнемдеу, табиғатты қорғау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жобалау-ізденіс, құрылыс және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістері, мелиоративтік жүйелерді жөндеу және қайта құру, құрылыс өндірісінің экологиялық негіздері, мелиоративтік және су шаруашылығы мекемелерінің құрылымы, жүйесі және функциясы, әртүрлі меншіктегі мекемелердің шаруашылық қызметі туралы негізгі ережелер, өндірістік процесстер және жұмыстарды келешекке, жылдық, өтпелі және жүйелі жоспарлаудың қағидалары және әдістері, жұмыстарды материалды-техникалық қамтамасыз ету, құрылыс жұмыстарының сапасын басқару.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпов М.М.
3б. Пәннің атауы: Мелиоративтік және құрылыс жұмыстары өндірісінің технологиясы

Пререквизиттер: георафия; физика; топырақтану; экология; биология; суармалы егіншілік; су ресурстарын кешенді пайдалану.

Постреквизиттер: жерді мелиорациялау, рекультивациялау және қорғау; суармалы жерлердің сулы-тұзды балансы; трансшекаралық өзендерді пайдалану проблемалары.

Құзіреттілігі: Жер, бетон және монтаждау жұмыстарының нақты көлемін дұрыс анықтау; өндіріс жұмыстарының тиімді схемаларын құру; еңбек шығындарының калькуляциясын және жұмыстың барлық түрлеріне технологиялық карталар жасау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мелиоративтік құрылыс жұмыстарының және жерлерді рекультивациялау өндірісінің технологиясының ерекшелігі; жер, бетон, құрастыру, арнайы және басқа жұмыстарды орындау технологиясы, механикаландырылған және кешенді механикаландырылған жұмыстарды ұйымдастыру. Мелиорация және жердің рекультивациясы бойынша орындалатын жұмыстарға қажетті қорлар есебі және механизация құралдарын таңдау әдістемелері, құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындау сапасын өндірістік бақылау, мелиоративтік-құрылыс өндіріс жұмысы және жерді рекультивациялау жұмыстарын ұйымдастыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпов М.М.
Каталог: Docs
Docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
Docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
Docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
Docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет