Рабочая учебная программа Мамандық: 5В071100 «Геодезия және картография»Дата09.06.2016
өлшемі133.56 Kb.
түріРабочая учебная программаД. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН


ТКМФ деканы

_________А.К.Адрышев

«_____» _________2014 ж.

ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ КАДАСТРДАҒЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

Жұмыс оқу бағдарламасы
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И КАДАСТРЕ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В071100 «Геодезия және картография»

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Жұмыс оқу бағдарламасы 5B071100 «Геодезия және картография» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасында дайындалды.


«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедра отырысында талқыланды.

Кафедра меңгерушісі К.Б. Хасенов

________________ 2014ж. №____ хаттама

Тау – кен металлургиялық факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

Әдістемелік кеңестің төрайымы Г.Т. Нуршайыкова

________________ 2014ж. №____ хаттама

Дайындаған

доцент Б. Апшикур

Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова

1 1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

3

4

15

-

30

30

75

60

135

Курстық жұмыс 1. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
«Жерге орналастыру және кадастрдағы геодезиялық жұмыстар» пәнін оқыту, студенттерді жерге орналастырудағы және ондағы ізденіс жұмыстары, жобалау, жобаны жер бетіне нақтыға шығару барысындағы геодезиялық жұмыстардың кешенімен таныстыру, сондай-ақ оқудан алған білімдерін іс жүзіндік әрекеттеріне пайдалануға дағдыландыру болып табылады.
2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Пәннің мақсаты: Студенттерді сәйкесті профиль бойынша дайындауда Жерге орналастыру және кадастрдағы әртүрлі геодезиялық мәселелерді шешу үшін, геодезиялық жұмыстардың негізгі бөлімі бойынша білім беру.
2.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Теориялық білімдерінің негізінде студент міндетті:

Білімі:

- жер бөліктерінің аудандарын есептеудің іс жүзіндік тәжірибесі;

- жерге орналастырудың әртүрлі есептеулерін шешу үшін қажетті жергілікті жердің топографиялық картасын қайта түзетуге және құрастыру;

- инженерлік –геодезиялық өндірісте пайдаланылатын геодезиялық аспаптармен құралдарды пайдалануды игеру.


Дағдылары:

Жерге орналастыру кезіндегі геодезиялық жұмыстарды жасау; жер қорын топографиялық түсіру және оны карталау; жерге орналастыруды жобалау кезіндегі орындау түсірістері; геоақпараттық және сандық технологияларды қолдана отырып жерге орналастыру, жер кадастры және аумақ мониторингі кезіндегі фотограмметриялық жұмыстар; жер қорын басқару; жерге орналастыру және кадастр жұмыстарын басқару және ұйымдастыру; барлық жерге орналастыру жұмыстарын жобалау және жүргізу.

Құзыреттері:

Жерге орналастыруды жобалаудың теориялық негіздері, жерге орналастыру принциптерін игеру, ауыл шаруашылық мақсатындағы кәсіпорындардың жер пайдалануларын құру, ауыл шаруашылығына қатысы жоқ мақсаттағы кәсіпорындардың жер пайдалануларын құру жобаларын жасау әдістері, жерді тиімді және ұтымды пайдалану барысындағы әртүрлі геодезиялық есептеулерді шешу, геодезиялық құралдарды пайдалана білу жерді пайдалану мен қорғауды ұйымдастырудың негізгі теориялық жағдайларын меңгеру мен жер учаскелерінің электронды карталарымен пландарын жасай білу.


2.4 Пререквизиттер
«Жерге орналастыру және кадастрдағы геодезиялық жұмыстар» курсын оқу үшін, бірінші курста оқыған келесі пәндерден алған білімдері қажет етіледі:

- геодезия;

- математика;

- Карта және жобаны әзірлеу.


2.5 Постреквизиттер
Курстан алған білімдері 5В071100 “Геодезия және картография” мамандығы бойынша кәсіптік әрекеттеріне сонымен қатар, геодезиялық құралдарды (теодолит, нивелир, Leika электрондық тахеометрі, Disto электрондық алысты өлшеуіш) және копьютердің көмегімен геодезиялық өлшемдерді өңдеуге арналған бағдарламаларын пайдалануға, жобаны негізге көшіру бойынша жұмыстарды орындауға, жерге орналастыру және кадастр мақсаттарына арналған жобалау - іздестіру жұмыстарын жүргізуге, әртүрлі мақсаттағы аумақтарды жобалауға, жерге орналастыруды жүргізу кезіндегі құқықтық реттеуді жүргізуге, ҚР жер ресурстарын пайдалануды және қорғауды бақылауды жүзеге асыру т.б. салаларда жұмыс істеу барысында қажет етіледі.

 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Тақырыптық жоспар

Тақырыптың атауы

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Оқу түрі

күндізгі

күндізгі қысқарт.

сырттай

сырттай қысқарт.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

Тақырып 1. Кіріспе дәріс. Жерге орналастыру пәні және оның шешімдері. Геодезиялық жұмыстар туралы қысқаша шолу және басқа пәндермен байланысы. Қазіргі заманғы мәселелері және болашақ дамуы.

1


Тақырып 2. Жерге орналастыру түрлері, олардың классификациясы және мәселелері. Жерге орналастыру жұмыстары, құрамы және жерге орналастыру үдерісінің сатылары. Жер телімдеріне иелік ету құқығын әзірлеу реттері.

1


Тақырып 3. Жер телімдерін таңдау барысындағы орындалатын жұмыстар. Алдын- ала келісім сатысы және орналасқан орны мен болжамды өлшемі.

1


Тақырып 4. Түсіріс, түсірісті реттеу. Жобалық жұмыстар. Жобалық техникалық құжаттар. Жобалау сатысы. Жер жұмыстарын орындау үшін, бастапқы геодезиялық мәліметтер.

2


Тақырып 5. Жерге орналастырудың далалық геодезиялық жұмыстарында пайдаланылатын пландық-картографиялық материалдар. Ориентир және жер шекарасын нақты жер бетіне шығарудың тәсілдері. Жергілікті жерді шекараны бекіту.

21

2

3

4

5

Тақырып 6. Камеральды жұмыстар.

Геодезиялық өлшеумдерді өңдеу. Техника-лық есепті, шекара планын, бекітілген шекара актысын, межелік белгілерді сақтауға акты тапсыруды дайындау.2


Тақырып 7. Жер телімінңің ауданын есептеу. Аналитикалық, графикалық, механикалық жіне графоаналитикалық тәсілдер. Жер ауданын қазіргі заманғы технологиялялар көмегімен анықтау.

1


Тақырып 8. Жер және қалалық кадастрдағы геодезиялық жұмыстар.Жер ресурстарын есепке алу және тиімді пайдалану.

1


Тақырып 9. Геодезиялық, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстардың түсініктемесі.

1


Тақырып 10. Қазіргі заманғы технология-ларды пайдаланып, карталармен пландарды жаңалау.

1


Тақырып 11. 1:5000, 1:2000, 1:1000 және 1:500 масштабтарныдағы топографиялық түсірістер.

1


Тема 12 Жерге орналастыру жобаларын геодезиялық қамтамасыздандыру.

1


Зертханалық сабақ

Тақырып 1. MapInfo бағдарламалық қамсыздандыруды үйрену. Жер телімдерінің картасымен планын тіркеу.

2


Тақырып 2. Жер пайдалану ауданын аналитикалық әдіспен анықтау.

2


Тақырып 3. Жер пайдалану ауданын графикалық әдіспен анықтау.

2


Тема 4. Жер аудандарын есептеу.

2


Тақырып 5. Ауданды механикалық тәсілмен анықтау тәсілі. Савич тәсілі.

2


Тақырып 6. Тура және кері геодезиялық есептеу. Потенот және Ганзен есебі

6


Тақырып 7. Өлшенген бұрыштар бойынша межелік белгілердің координат нүктелерін есептеу. Дирекциондық бұрыштар бойынша координат нүктелерін анықтау.

4

1

2

3

4

5

Тақырып 8. Трапецияны жобалау. Геодезиялық төрт бұрыштарды шешу. Үшбұрыштар қабырғасын синустар теоремасымен есептеу.

4


Тақырып 9. Геодезиялық тұрғызуды үйрену. Геодезиялық торды теңестіру.

4


Тақырып 10. Жер шекарасын нақты жер бетіне шығару үшін, бастапқы мәліметтерді есептеу.

2


Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Жер бөліктерінің шекарасын белгілеу технологиясы. Дайындық жұмыстары.

5


Тақырып 2. Жергілікті жерде межелік тірек торларын және жер бөліктерінің шекарасын бекіту талаптары.

5


Тақырып 3. Жер бөліктерінің шекарасын бекіту әдістері:

- теодолиттік жүріс жүргізу әдісі;

- триангуляциялық тұрғызу әдісі;

- полярлы әдіс;

- сызықты қилыстыру әдісі;

- перпендикуляр әдісі;

- створ әдісі, сызықтық өлшем;

- мензулалық тәсіл.10


Тақырып 4. Жер бөлігінің шекарасын аэрофотогеодезиялық тәсілмен белгілеу.

5


Тақырып 5. Жер бөліктерінің белгіленген шекарасы бойынша Жер ресурстарын басқару бойынша аймақтық ұйымдарға берілетін материалдарды үйрену:

- техникалық есеп;

- далалық өлшеу журналы.


5


Студенттің өздік жұмысы

Тақырып 1. Жер пайдаланудың құқықтық режимі, сандық және сапалық сипаттамасы, жер ресурстарын бақылау және басқару.

10


Тақырып 2. Жерге орналастыру, жер және қалалық кадастр бойынша нормативті материалдармен әдістерді үйрену.

10

1

2

3

4

5

Тақырып 3. Заманауи ГАЖ технологиясын үйрену. Технологяның геодезиядағы, жерге орналастыру және кадастрдағы пайдаланылуы.

10


Тақырып 4. Сандық карталардың түрі, ақпараттықтехнологиялардың пайдаланылуы, кадастрлық картаны құрастыру барысындағы жаңалаудың қазіргі заманғы техникасы.

10


Тақырып 5. Жерге орналастырудағы геодезиялықжұмыстарды автоматизациялау технологиясы. Экономикалық тиімділігін анықтау.

10


Тақырып 6. Заманауи геодезиялық құрал-жабдықтар. Құрал –жабдықтардың пайдаланылуы мен салыстырмалы артықшылықтары.

10

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізге әдебиеттер


 1. Волков С.Н. Землеустроительное проектирование Т 2, 3. - М.: Колос, 2001

 2. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. - М.: Колос, 2004

 3. Левицкий И.Ю. Геодезия с основами землеустройства. - М.: Недра, 1997

 4. Багратуни Г.В., Болгов И.Ф. Инженерная геодезия. - М.: Недра, 1994

 5. Маслов А.В. Геодезические работы при землеустройстве. - М.: недра, 1989


Қосымша әдебиеттер


 1. Муравьев А.В., Гойдышев Б.И. Инженерная геодезия. - М.: Недра, 1982

 2. Судаков С.Г. Основные геодезические сети. - М.: Недра, 1975

 3. Гайдаев П.А., Большаков В.Д. Теория математической обработки геодезических измерений. - М.: Недра, 1969

 4. Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки геодезических измерений. - М.: Недра, 1983

 5. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. - М.: Недра, 1981

 6. Маслов А.В. Способы и точность определения площадей. М.: Геоиздат, 1975

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет