A 1,5с газ неліктен жақсы изолятор болып табылады? ток тасымалдаушылар жоқДата09.06.2016
өлшемі43.5 Kb.
Батарея сиымдылығы: a) 1,5С

Газ неліктен жақсы изолятор болып табылады? ток тасымалдаушылар жоқ

Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы:Зарядталған бөлшектің жылдамдық векторы магнит өрісіне перпендикуляр болса,бөлшек...қозғалады

шеңбер бойымен

Жазық конденсатор пластиналар аралығын 2 есе арттырғанда жазық конденсатор энергиясы қалай өзгереді? 2 есе кемиді

Жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс жасайды және қыздырғыштан алған әр 4.2кДж жылудың 1.7кДж жұмысқа жұмсалады.Суытқыш температурасы 200С болса , қыздырғыш температурасы қандай?

С.480К

Жазық конденсатор сиымдылығының формуласы:Джоуль-Ленц заңының дифференциалдық формуласын анықтаңыз?Двигатель Карно циклі бойымен жұмыс істейді. Салқындатқыш 170С тұрақты температурасында қыздырғыш температурасын 1270С ден 4470-ге жоғарлатқанда, жылу двигателінің ПӘКі қалай өткізетінін анықтаңыз.Егер тізбек кедергісін10 дан 20 Ом-ға дейін арттырсақ, тізбектегі қуат қалай өзгереді? 2 есе артады

Екі нүктелік зарядтың аралығын екі есе азайтса әсерлесу күші қалай өзгереді? 4 есе артады

Потенциалы 10кВ электронның орын ауыстырғандағы кинетикалық энергиясының мәнін анықтаңыз.Пластиналар аралығын екі есе арттырсақ конденсатор энергиясы қалай өзгереді? 2 есе кемиді

Потенциалдар айырмасы 9В электростатиқалық өрістің екі нүктесі арасындағы нүктелік зарядты орын ауыстырғанда 540 мкДж жасалған. Заряд мәнін табыңыз: 60 мкДж
Сутегінің бір молекуласының үдемелі қозғалысының энергиясын қай қатынас көрсетеді?

кТ

Сыртқы күштің әсерінен газ жұмыс атқарады. Егер ΔА жұмыс ішкі энергия Δ U өзгерісіне тең болса , онда қандай процесс жүзеге асырылады: Адиабаттық
Сиымдылығы 0,02мкФ конденсаторғазаряд бергенде электр өрісі кернеулігі 100В/м,конденсатор пластиналарының арақашықтығын анықтаңыз.

Сиымдылықтары бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. Осы конденсаторларды параллель жалғағанда сыйымдылық қалай өзгереді? 4 есе артады

Сиымдылығы бірдей үш конденсатор тізбектей жалғанған.Егер осы конденсаторларды параллель жалғасақ батарея сиымдылығы қалай өзгереді? 9 есе артады
Температурасы 250К және қысым 5*105Па сиымдылығы 0,1 м3баллонда ауа бар.Қалыпты жағдайдағы ауаның көлемін анықта: 0,546м3

Тұрақты қысымда газ көлемі ΔV- ға ұлғаяды. Осы жағдайда р*ΔV қандай физикалық шаманы көрсетеді:

Газ атқарған жұмыс

Тербелмелі жүйенің сиымдылығы мен индуктивтілігін екі есе арттырғанда тербеліс периоды қалай өзгереді? 2 есе артады

Ток күшін 2 есе арттырғанда магнит өрісі энергиясы қалай өзгереді? 4 есе артады

Тогы бар өткізгішке магнит тілшені жақындатқанда.... Бұрылады

Оттегінің бір молінде қанша молекула бар: 6*1023
Остроградский –Гаусс теориясы бойынша тұйықталған беттен өтетін электр өрісінің ығысу векторы неге тең? Тұйықталған беттің көлемінде болатын зарадтардың алгебралық қосындысы.Оттегінің О2белгілі массасын изобаралық қыздыру кезінде 25кДжжұмыс атқарылды.Көлемнің өзгерісі кезіндегі оттегінің массасын табу керек.Оттегінің молярлық массасы μ=32*10-3 кг/моль,R=8,31Дж/мольК. Температура өзгерісі 200 К 0,481кг
Өткізгіштің көлденең қимасынан өтетін Δq зарядының Δt уақытқа қатынасымен анықталатын қандай физикалық шама? Тоқ күші

Өткізгіштегі артық заряд таралған: Кез келген жағдайда сыртқы бетте орналасады
Изобаралық ұлғаюда 0.04 кг оттегі температурасы 60С-қа өзгереді. Осы процесс кезіндегі жұмыс шамасы 250 Дж тең.Газға қандай жылу берілген және ішкі энергия өзгерісі неге тең(Ср=916Дж/кг*К)

220Дж,-30Дж
Идеал газдың адиабаттық ұлғаю кезінде ішкі энергиясы қалай өзгереді? ΔU=0

Қай формуланың көмегімен жекеленген өткізгіш сыйымдылығын есептеуге болды:Кандай физикалық шама берілген өрнекпен анықталады q/(4 πε0εr2) (ε0- электірлік тұрақтылық, q- нүктенің зарады, r- ара қашықтық) Электростатикалық өрістегі нүктелік заряд кернеулігі

Кулон заңының дифференциальдық формуласын көрсетіңіз:

Кедергісі 2 Ом өткізгішті екіге бүктеп сол желіге қосқан кезде кедергі шамасы неге тең? a) 0,5 Ом

Кедергілері R1және R2 өткізгіштерді параллель жалғаған кездегі жалпы кедергі:Қуаты 36Вт электр шамы 12Вкернеуге есептелген. Шамның кедергісі мен тогының шамасы неге тең:

J=3А, R=4 Ом

Магнит индукциясы 0,1 Тл біртекті магнит өрісінде бір валентті ион 1,92*106м/с қозғалады. Егерде ол радиусы 10 см шеңбер сызып қалса, оның массасы қандай болады? 0,833*10-27кг
Массасы m1 су Т1 температурада және m2 су Т2 температурада алынып араластырылған. Араластырылған судың Т температурасын анықтау керек:

Т=

Электрон магнит өрісінде магнит индукциясы векторына параллель ұшып кіреді.Магнит өрісінде электрон қалай қозғалады? спираль бойымен
Эквипотенциональ беттер теңдеуін көрсетініз:Электростатикалық өріс кернеулігінің векторы суреттегідей бағытталса,қай бағытта потенциал кем. 3
ЭҚК-і Е=52В ішкі кедергісі r=20 Ом ток көзіне жалғанған вольтметр U=50Втең кернеуді көрсетсе вольтметра кедергісі: ) 500 Ом

Электростатикалық өріс кернеулігінің бірлігі? В*м
Шарды сырттан жылы бөлмеге енгізгенде көлемі қанша есе артады?Сырттағы температура -30С бөлмеде 270С: 1.1
Универсал газ тұрақтысының өлшем бірлігін көрсетіңіз?

Кг*м/(с2моль*К)

20 Дж жылу мөлшері берілгенде идеал газдың ішкі энергиясы 15Дж болды.Қандай жұмыс атқарды.

Газ сыртқы күштерді жеңуге қарсы 5Дж жұмыс атқарды.
Каталог: fr
fr -> Activstudio программасы арқылы іске қосылады. Бұл құрылғы компьютер, мультимедиялық проектор және ақпараттарды енгізуге арналған активті қаламнан тұрады. Активті қалам
fr -> Н. Я. Виленкин и др. М.: «Мнемозина», 2011 г. 2014г
fr -> Начальник Центрального радиоклуба осо украины
fr -> Начальник Центрального радиоклуба осо украины
fr -> Директор школы
fr -> Anna Gavalda Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part Анна Гавальда Мне бы хотелось, чтоб меня кто-нибудь где-нибудь ждал


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет