Ахеменид империясының қалыптасуыPdf көрінісі
бет1/3
Дата17.01.2024
өлшемі6.84 Mb.
#489281
  1   2   3
Ахеменидтік державаның Империялық идеясыАХЕМЕНИДТІК
ДЕРЖАВАНЫҢ
ИМПЕРИЯЛЫҚ ИДЕЯСЫ
202 
ТОП
АМАНҒАЛИ ЖАНСАЯ
ҚҰРБАН АРАЙЛЫМ
РАХМАНОВ БАТЫРХАН


Негізгі терминдер мен анықтамалар
Кіріспе
Ахеменид державасының қалыптасуы
Державаның империяға жандануы
Ахеменид империясының айрықша белгілері
Ахеменид империясының тарих ғылымындағы бағасы 
Жоспар:


Нег зг терминдер мен анықтамалар
Универсализм
– индивидуализмге қарама-қарсы этикалық дүниетаным; ғаламды б ртұтас рет нде қарастыратын ойлау
формасы. Б рқатар д ндерде универсализм сонымен қатар барлық адамдарды құтқаруға болады деген сен мд б лд ред .
(Универсализм — этическое миросозерцание, противоположное индивидуализму; форма мышления, рассматривающая
универсум как целое. В ряде религий под универсализмом также понимается убеждение в возможности спасения всех )
КЕҢІСТІК-УАҚЫТТЫҚ КЕҢЕЙТУ 
(time-space distanciation) – көл к, коммуникация және, демек, әлеуметт к бақылаудағы
прогресс нәтижес нде пайда болатын уақыт пен кең ст ктег қоғамдық қатынастардың, жүйелерд ң
ауқымы(ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ (time-space distanciation) - протяженность социальных
отношений, систем во времени и пространстве, являющаяся результатом прогресса в средствах транспорта,
коммуникаций и, следовательно, социальном контроле)
Империяны каталогтау
- Мемлекетт ң құрылуы мен қызмет ету н қамтамасыз етет н процестерд ң жиынтығы
(каталогизация империи — Совокупность процессов, обеспечивающих создание и функционирование государства)


К р спе
Б.з.д VI ғасырда Ахеменидтер мемлекет пайда болды. Ахеменид державасы –ежелг
Шығыс тарихындағы алғашқы империялық типтег мемлекет, оның құрамында Н л өзен
аңғарынан Үнд станға дей нг аумақтар және Яксарт, Фракия, К ш Азия, Месопотамия,
Иран үст рт арқылы Орталық Азия жерлер б р кт р лд . Ахеменидтер империясы
Александр Македонскийд ң әскери шапқыншылығы дей н 200 жылдан астам өм р сүрд .
Ф.Шачермайрдың әд л п к р бойынша: «Александр империясы кеңейт лген Македония
емес, өс п келе жатқан парсы мемлекет рет нде қарастыру дұрысырақ». Зерттеуш лер
жалпы Ежелг Шығыстың, оның ш нде Ахеменидтер бил г н ң тарихын байыпты зерттей
бастаған сәттен бастап, 
олардың көпш л г не еуроцентриcтт к көзқарас ықпал етт .
Қаз р
де, ғылыми айналымға шығыстан шыққан дереккөздерд ң көб рек ену мен бұл мәселен
жан-жақты зерттеу қолайлы, дәстүрл проблемалық әңг мелерд басқа көзқараспен қайта
қарау мүмк нд ктер туындады.
Орлов В.П: Автореферат
“Персидская аристократия в
Ахеменидский империи”
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет