Акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша есепДата23.02.2016
өлшемі236.78 Kb.
Акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша

ЕСЕП

 


  1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері.

«АЛТЕЛ» Акционерлік қоғамы

050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жароков к., 189
1-1. Қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Мемлекеттік қайта тіркеу күні: 03.02.2004 жыл

Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік: 18181-1910 (ИУ)

Қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы:

Алматы қаласының әділет департаменті
2. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі: № 0371 2008 ж. 31 қаңтар.,
3. Қаржылық есептің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.

Қаржылық капитал 6.089.850 мың теңгені құрайды

Меншікті капитал 2.557.663 мың теңгені құрайды
4. Қоғам акцияларды орналастыру және дивидендтерді төлеу туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі.

Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды орналастыру туралы ақпаратты орналастырған жоқ.
4-1. Қоғам өзінің акционерлеріне олардың қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның жарғысында көрсетілген мына тәсілдердің біреуімен жеткізгені туралы ақпарат:

1) № 05-01/1374 05.02.2008ж жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;
5. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, оның ішінде:Жай акциялар 5.045.425 дана;

артықшылықты акциялар - жоқ;

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері - жоқ;

3) егер акциялар айырбасталған болса, айырбастау тәртібін және айырбасталған акциялардың санын көрсету қажет айырбастау жүзеге асырылған жоқ.

6. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжаттың қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер және осы тәртіпке қойылатын негізгі талаптар: Бұл құжат өңделу сатысында.

7. Егер қоғамның акциялары сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізілген болса, олардың енгізілген күнін көрсету қажет – енгізілмеген.

8. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) акцияларды орналастырудың есепті кезеңінің басталу күні және орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні: акцияларды орналастырудың есепті кезеңінің басталу күні 2008 жылдың 31 қаңтары, орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні 2008 жылдың 16 ақпаны;

2) орналастырылған акциялардың жалпы санын және келешек есепті ұсынған кезде акцияларды орналастырудың бұрынғы есепті кезеңдері үшін төленген сомаларды көрсете отырып бұрынғы есептің (есептердің) бекітілген күні:Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есеп 2008 жылдың 04 наурызында қаржы ұйымдары және қаржы нарығын бақылау және реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасының Агенттігімен бекітілген, орналастырылған акциялардың жалпы мөлшері 5.043.425 жәй акциялар, төленген сома 5.043.425.000 теңге.

3) қоғамның директорлар кеңесінің есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу жөніндегі шешімді қабылдаған күні, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды орналастыру туралы хабарламаның жария етілген күні: есепті кезеңдерде акцияларды орналастыру мөлшерін белгілеу туралы және оларды орналастыру бағасы туралы «АЛТЕЛ» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі 2008 жылдың 14 ақпанынан (01/2008 Хаттама), БАҚ жарияланған жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған акциялардың және олардың түрлері бөлігінде орналастырылмаған акциялардың саны: 745.625 жай акциялар орналастырылған, орналастырылмаған акциялар жоқ.

5) бір жай және артықшылықты акцияны сатып алы бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды (сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке) сатып алуға шеккен шығыстарын көрсете отырып қоғамның бастамасы және/немесе акционерлердің талабы бойынша есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны: қоғам акция сатып алған жоқ.Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен күні: №85 (01/07 Жалғыз акционердің Шешімі 2007 жылдың 28 мамыры).

9. Акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері акцияларды орналастыру есепті кезеңінде:Акцияларды орналастыру есепті кезеңінде орналастыру тәсілдері:

1) акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша:артықшылықпен сатып алу құқы бойынша 745.625 жай акциялар, орналастыру бағасы бойынша бір акция үшін 1000 теңге жалпы төлем сомасымен 745.625.000 теңге көлемінде;

2) жазылудың басталу/аяқталу күнін, акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып жазылу арқылы - жоқ;

3) аукционды өткізу күнін, акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете отырып аукцион арқылы - жоқ;

4) акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін көрсете отырып ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасы, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құны (егер ол есептелген болса) көрсетіледі - жоқ;

5) құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін) - жоқ;

6) туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын, туынды бағалы қағаздардың орналастырылуы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған мемлекеттің атауын көрсетуімен) - жоқ.

10. Акциялардың санын және төлем сомасын көрсете отырып оларға ақы төлеу тәсілі:

6) басқа да меншік құқықтарымен (бағалау акті кіммен дайындалғанын, оны жасаған күнді, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау беру актін көрсету)

2008 жылдың 04 ақпанынан № 10/08 бағашының есебі 745.625.000 теңге жалпы сомаға бағашының есебі «Эксперт-PRO ЖШС (№ ЮЛ-00365(62406-1910-ЖШС мүлікті бағалау бойынша қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия);

«Қазақтелеком» АҚ мен «АЛТЕЛ» АҚ арасында жалпы сома 745.625.000 теңге 2008 жылдың 14 ақпанынан жабдықтарды қабылдау-тарату Акты.

Лицензияға сәйкес бағашының есебі Осы мүлікті бағалау туралы төлемге мүліктік құқық акцияларын немесе басқа мүлікті енгізген жағдайда, бұл мүлікті акция төлеміне енгізу күніне дейін алты айдан кешіктірмей белгіленуі қажет – акция төлеміне мүліктік құқықтар енгізілген жоқ.

10-1. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта:

1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы – андеррайтер және эмиссиялық консорциум тартылған жоқ;

1-1) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі туралы- жоқ;

2) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық көрсетілімде және орналастырылатын әрбір акцияға төленген (төленетін) комиссиялық сыйақылар туралы, сондай-ақ шығыстар туралы басқа мәліметтер - жоқ;

3) шығаруға, орналастыруға және листингке енгізуге шығатын шығындардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет- жоқ;

4) андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны туралы ақпаратты көрсету қажет: 745.625 жай акциялар.

11. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер - жоқ.

11-1. Акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы ақпарат.Егер қоғамның акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында болған жағдайда, жылдар бойынша бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл үшін, акциялар шығарылымының проспектісі шыққан күннен бастап соңғы алты ай үшін акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы туралы мәліметтерді көрсету қажет.

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпаратта жылдар бойынша бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл үшін, акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен бастап соңғы алты ай үшін (айдың 1-ші күніне) акциялардың баланстық құны туралы мәліметтер болуы тиіс.
Соңғы үш жыл үшін:

п/п

Көрсеткіштер атауы

01.01.2006ж.

01.01.2007ж.

01.01.2008ж.
1 акцияның баланстық құны (теңге)

-2.490.176

-2.411.141

318

Соңғы екі жыл үшін:

п/п

Көрсеткіштер атауы

2006 ж.

2007ж.

I (01.01)

II (01.04)

III (01.07)

IV (01.10)

I (01.01)

II (01.04)

III (01.07)

IV (01.10)
1 акцияның баланстық құны

-2.490.176

-2.623.886

-2.614.021

-2.147.131

-2.411.141

-2.234.097

-2.006.968

-1.808.933

Соңғы алты ай үшін:

п/п

Көрсеткіштер атауы

01.02.08ж.

01.01.08ж.

01.12.07ж.

01.11.07ж.

01.10.07ж.

01.09.07ж.
1 акцияның баланстық құны

358

318

285

260

-1.808.933

-1.938.644

12. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасап, аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын (есептелген және бюджетке төленген салық сомасын) көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні;

Қоғамда кіріс болмағандықтан, соңғы аяқталған қаржы жылында дивиденттер төленген жоқ.
2) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға келген таза табыстың мөлшері;

Қоғамда кіріс болмағандықтан, соңғы аяқталған қаржы жылында дивиденттер төленген жоқ.
3) дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешек орын алған жағдайда, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне берешек сомасын көрсету қажет, бұл ретте акционерлер алдында берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қолданғанын көрсетеді. Дивиденттер бойынша уақытында төлемеу болған жоқ.

13. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

1) акцияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері: «Тіркеуші сервис» АҚ, Алматы қ., Мәуленов к., 85/91, 84 офис;

2) қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі: 2003ж.08.11-нен № 84/03-PR шарт.

14. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне ірі акционерлері туралы туралы мәліметтер. Осы мәліметтер тіркеуші дәл сондай күнге берген анықтама негізінде толтырылады, ол анықтама есептің ажырамас бөлігі болып табылады:

  


Заңды тұлға - акционер-

лердің толық

атауы немесе

жеке тұлға -

акционер-

лердің аты-жөні,

болса әкесінің аты


Жеке тұлға -

акционердің

жеке басын

куәландыра-

тын құжаттың

атауы мен

деректемеле-

рі немесе

заңды тұлға -

акционерді

мемлекеттік

тіркеу (қайта

тіркеу) нөмі-

рі мен күні

Акцияның

түрін көр-

сете отырып,

акционерге

тиесілі

акциялардың

жалпы саны

Акция түрін

көрсете

отырып

акционерге

тиесілі

акциялардың

орналасты-

рылған

акциялардың

жалпы саны-

на пайыздық арақа-


Акционер-

ге тиесі-

лі акция-

лардың

дауыс

беруші

акциялар-

дың жалпы

санына

пайыздық ара-

қатынасы

«Қазақтелеком» Акционерлік қоғамы

1994.12.01 тіркелді, 2004.04.01қайта тіркелді

6924-1901тір.-АҚҚазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Абай д-лы, 31.


5.791.050 жай акциялар

100 % жай акциялар

100 % жай акциялар

15. Егер орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде акциялары номиналды ұстауында болып отырған, акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне қоғамның орналастырылған (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда) акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін акционерлер туралы мәліметтер болмаса, номиналды ұстаушылардың атауы және олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер.Жоқ.
«АЛТЕЛ» АҚ Президенті Сауранбеков М.Т.

мо
«АЛТЕЛ» АҚ Бас бұхғалтері Дөненбаева Р.О.

ОТЧЕТ

об итогах размещения акций

 

1. Наименование общества и его место нахождения:Акционерное общество «АЛТЕЛ»

050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова 189
1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Дата государственной перерегистрации: 03.02.2004 года

Свидетельство о государственной перерегистрации: 18181-1910 (ИУ)

Наименование органа, осуществившего перерегистрацию:

Департамент юстиции города Алматы
2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска: 31 января 2008 г., № 0371
3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

Уставный капитал составляет 6.089.850 тыс.тенге

Собственный капитал составляет 2.557.663 тыс. тенге
4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты данного сообщения.

Общество не размещало сообщения о размещении акций в средствах массовой информации.
4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления № 05-01/1374 от 05.02.2008г.;
5. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:простых акций 5.791.050 штук;

привилегированных - нет;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - нет;

3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – конвертирование не осуществлялось.

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки: Данный документ находится на стадии разработки.

7. В случае если акции общества были включены в список организатора торгов, то необходимо указать дату их включения – не включались.

8. Сведения о размещении акций:

1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода размещения акций: дата начала отчетного периода размещения акций 31 января 2008 года, дата окончания отчетного периода размещения акций 16 февраля 2008 года;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды размещения акций при представлении последующего отчета:

отчет об итогах выпуска и размещения акций утвержден Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 27 марта 1998 г., общее количество размещенных акций 2000 простых акций, сумма оплаты 300 800 000 (триста миллионов восемьсот тысяч) тенге;

отчет об итогах размещения акций утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 04 марта 2008 г., общее количество размещенных акций 5.043.425 простых акций, сумма оплаты 5.043.425.000 тенге;

3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов: решение Совета директоров АО «АЛТЕЛ» об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения от 04 февраля 2008 года (Протокол № 01/2008), в СМИ не публиковалось.

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по видам: размещено 747.625 простых акций, не размещенных акций нет.

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно): общество не выкупало акции.

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости акций при их выкупе обществом: 28 мая 2007 года Решение Единственного акционера №85 (01/07).

9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене размещения и суммы оплаты: по праву преимущественной покупки размещено 747.625 простых акций, по цене размещения в размере 1000 тенге за одну акцию, с общей суммой оплаты в размере 747.625.000 тенге;

2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты - нет;

3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и суммы оплаты - нет;

4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается наименьшая и наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась) - нет;

5) среди учредителей (для вновь созданных обществ) - нет;

6) посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, государства в соответствии, с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг) - нет.

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

6) другими имущественными правами (указать, кем подготовлен акт оценки, дату его составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества)Отчет оценщика от 04 февраля 2008 года № 10/08 на общую сумму 745.625.000 тенге подготовлен ТОО «Эксперт-PRO (государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества № ЮЛ-00365(62406-1910-ТОО);

Акт приема-передачи оборудования от 14 февраля 2008 года между АО «Казахтелеком» и АО «Алтел» на общую сумму 746.625.000 тенге.

В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного имущества, отчет оценщика, обладающего соответствующей лицензией, об оценке данного имущества должен быть датирован не позднее шести месяцев до даты внесения данного имущества в оплату акций – в оплату акций имущественные права не вносились.

10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума – андеррайтер и эмиссионный консорциум не привлекался;

1-1) о способе размещения акций андеррайтером - нет;

2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах - нет;

3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее - нет;

4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения: 746.625 простых акций.

11. Сведения о цене исполнения опционов – нет.

11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты окончания периода размещения акций (на 1 число месяца).


за последние три года:

п/п

Наименование показателей

01.01.2006г.

01.01.2007г.

01.01.2008г.
Балансовая стоимость 1 акции (тенге)

-2.490.176

-2.411.141

318

За последние два года:

п/п

Наименование показателей

2006 г.

2007г.

I (01.01)

II (01.04)

III (01.07)

IV (01.10)

I (01.01)

II (01.04)

III (01.07)

IV (01.10)
Балансовая стоимость 1 акции (тенге)

-2.490.176

-2.623.886

-2.614.021

-2.147.131

-2.411.141

-2.234.097

-2.006.968

-1.808.933

За последние шесть месяцев:

п/п

Наименование показателей

01.02.08г.

01.01.08г.

01.12.07г.

01.11.07г.

01.10.07г.

01.09.07г.
Балансовая стоимость 1 акции (тенге)

358

318

285

260

-1.808.933

-1.938.644

12. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:

За последний завершенный финансовый год дивиденды не выплачивались, т.к. у общества дохода нет.
2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года;

За последний завершенный финансовый год дивиденды не выплачивались, т.к. у общества дохода нет.
3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами. Несвоевременных выплат по дивидендам не было.

13. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций: АО «Регистраторский сервис», г. Алматы, ул. Мауленова 85/91, офис 84;

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: договор № 84/03-PR от 11.08.2003 г.

14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

  


Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера -физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера -юридического лица и его место нахождения

Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций

Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций

Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций

Акционерное общество «Казахтелеком»

Зарегистриро-вано 1994.12.01, перерегистри-ровано 2004.04.01

рег. № 6924-1901-АО

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-он Сарыарка, пр-т Абая, 31.


5.791.050 простых акций

100 % простых акций

100 % простых акций

15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций.


Нет.
Президент АО «АЛТЕЛ» Сауранбеков М.Т.

мп
Главный бухгалтер АО «АЛТЕЛ» Доненбаева Р.О
Каталог: attachments -> emi -> stocks
stocks -> «шымкентцемент» акционерлік қОҒамы «шымкентцемент» АҚ
stocks -> «Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» Акционерлік Қоғамының
stocks -> Акцияларын шығару проспекті «Костанайские минералы» АҚ
stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
stocks -> Алматы ашытқы зауыты” акционерлік қоғамының акцияларды шығару проспектiсi “адз” АҚ
stocks -> Акциялар шығарылымы проспектісі «голд продукт» акционерлік қоғамы
stocks -> Акциялардың шығарым проспектісі
stocks -> Қазақстан жолдары” Акционерлік компаниясы” акционерлік қоғамы (“Қазақстан жолдары” АҚ) Акциялар шығарылымының Проспектісі
stocks -> «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының («ТрансОйл» ск ақ) акцияларды шығару проспектісі
stocks -> Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет