Атомның электрон саны протонға теңбет3/4
Дата15.06.2016
өлшемі0.59 Mb.
#136788
1   2   3   4

8 нұсқа

1. Аммиактың өндірісте алынуы: 1. NO2+H2.

 2. N2+H2O.

 3. *N2+H2.

 4. NH4Cl+NaOH.

 5. NO+H2O.

2. Металдардың барлығына тән ерекше жалпы қасиеттерінің болуының себебі

 1. *барлығының қатты болуы

 2. барлығының электрөткізгіш болуы

 3. агрегаттық күйлері әртүрлі болуы

 4. барлығының иілімді болуы

 5. кристалл торларының өзгеше болуы

3. 5Н2 нені білдіреді:

 1. Оттегінің жеті атомы

 2. Сутегінің жеті молекуласын

 3. Сутегінің жеті атомы

 4. Оттегінің жеті молекуласын

 5. *Сутегінің бес молекуласын

4. Молекулалық кристалл торы бар зат

 1. NaCl

 2. Fe3C

 3. * O2

 4. K2SO3

 5. Cr2O3

5. Азот қышқылымен әрекеттесетін оксидтің формуласы

 1. SiO2

 2. CO

 3. P2O5

 4. Cl2O

 5. * MgO

6. Судың электролизін қолданады:

 1. *сутегін және оттегін алу үшін

 2. сутегін алу үшін

 3. оттегін алу үшін

 4. натрий гидроксидін алу үшін

 5. сутек пероксидін алу үшін

7. Ядродағы протон саны...

 1. *рет нөмірін көрсетеді.

 2. период нөмірін көрсетеді.

 3. жоғарғы оксидтер формуласын көрсетеді.

 4. ұшқыш сутекті қосылыстардың жалпы формуласын көрсетеді.

 5. топ нөмірін көрсетеді.

8. Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін жағдай

 1. әрекеттесуші заттардың саны

 2. әрекеттесуші заттардың исі

 3. әрекеттесуші заттардың түсі

 4. әрекеттесуші заттардың жанасу беті

 5. әрекеттесуші заттардың агрегаттық күйі

9. Қысқаша иондық теңдеуге сәйкес барий хлоридімен әрекеттесетін заттың формуласын табыңыз.

Ba2+ + SO42- = BaSO4 1. Na2SO3.

 2. * H2SO4.

 3. SCl2.

 4. SCl4.

 5. SOCl2.

10. Дұрыс аталмаған тұз:

 1. K3PO4 – калий ортофосфаты.

 2. B)* Fe(NO3)2-темір нитриті(ІІ).

 3. NaCl- натрий хлориді.

 4. CuSO4 –мыс (ІІ) сульфаты.

 5. ZnS- мырыш сульфиді.

11. Оттекті қышқыл —

 1. CO2

 2. Zn(OH)2

 3. C)* НNO3

 4. CaO

 5. HCl

12. 16 г темір (III) оксидін тотықсыздандыруға жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі

 1. *6,72 л

 2. 11,2 л

 3. 33,6 л

 4. 22,4 л

 5. 56 л

13. 4 моль алюминий хлориді балқымасын электролиздегенде түзілетін газдың (қ.ж.) көлемі

 1. 112 л

 2. 56 л

 3. 89,6 л

 4. * 134,4 л

 5. 44,8 л

14. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

 1. *1,49 г

 2. 3,06 г

 3. 2,04 г

 4. 1,02 г

 5. 1,77 г

15. 2 моль хлорсутегі және 3 моль марганец(ІV) оксиді әрекеттескенде бөлініп шығатын хлордың көлемі

 1. 89,6л

 2. 67,2л

 3. 22,4л

 4. *11,2л

 5. 44,8л

16. 24,6 г MgSO47H­2O-ны 55,4 мл суда еріткенде түзілген ерітіндідегі магний сульфатының массалық үлесі ()

 1. 12

 2. 44

 3. 31

 4. 24

 5. * 15

17. Концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде 134,4 л газдар (қ.ж.) түзілген болса, реакцияға қатысқан көміртектің массасы

 1. *24 г

 2. 48 г

 3. 20 г

 4. 36 г

 5. 10 г

18. Аg- химиялық таңбасының оқылуы

 1. алюминий

 2. аурум

 3. феррум

 4. *аргентум

 5. аш

19. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. * -1

 2. -2

 3. +1

 4. +3

 5. +2

20. Бейэлектролиттер деп ... заттарды айтамыз

 1. өзгеретін

 2. металдар

 3. * электр тогын өткізбейтін

 4. электр тогын өткізетін

 5. өзгеріссіз

21. Кальций оксидінің формуласы.

 1. Ca2О

 2. Ca3О2

 3. * CaO

 4. Ca2О2

 5. CaO2

22. Мольдік массасының мәні ең кіші:

 1. NaІO2

 2. NaAsO2

 3. NaNO2

 4. *NaBO2

 5. NaClO2

23. Э  ЭO  ЭO2 сызба-нұсқаға сәйкес қатар

 1. S  SO3  SO2

 2. N2  N2O  NO2

 3. C  CO2  CO

 4. Na  Na2O2  Na2O

 5. *C  CO  CO2

24. «Бром» атауының мағынасы——

 1. қатты

 2. хош иісті

 3. *сасық

 4. сұйық

 5. қызыл қоңыр

25. Өнеркәсіпте азот қышқылын алу реттілігі:

 1. N2  NO2 HNO3.

 2. N2 NH3 HNO3.

 3. NO2 HNO3.

 4. *NH3 NO  NO2 HNO3.

 5. NO NO2HNO3.

9 нұсқа

1. Ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз 1. NO және СO

 2. * NO2 және CO2

 3. CO2 және NH3

 4. NO2 және SіO2

 5. және NO

2. С+О2 =СO2+402 кДж

Егер реакция нәтижесінде 206 кДж жылу бөлінсе,жанған көмірдің массасы 1. 2,8 г

 2. 1,2 г

 3. *6,1 г

 4. 12,1 г

 5. 0,12 г

3. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. қышқылдық тұздар;

 2. негіздік тұздар.

 3. қышқылдар;

 4. орта тұздар;

 5. * сілтілер;

4. Калий силикаты мен ортофосфор қышқылы арасындағы реакцияның толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

 1. *28

 2. 25

 3. 27

 4. 24

 5. 26

5. 80 кг темір (III) оксидінен темірді тотықсыздандыру үшін жұмсалатын көміртек (II) оксидінің (қ.ж.) көлемі

 1. 112 л

 2. * 33,6 л

 3. 67,2 л

 4. 44,8 л

 5. 89,6 л

6. Кальцийдің химиялық таңбасы

 1. * Са

 2. Cr

 3. Cs

 4. К

 5. С

7. Электролиттік диссоциациялану процессі

 1. гидроксид ионының түзілуі

 2. электр тогын өткізбеуі

 3. электр тогын өткізу

 4. * электролиттер иондарға ыдырауы

 5. иондарға мүлдем ыдырамауы

8. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

 1. Айырылу

 2. Орын басу

 3. Бейтараптану

 4. *Тотығу-тотықсыздану

 5. Алмасу

9. Синтетикалық талшық

 1. жібек

 2. *капрон

 3. ацетатты талшық

 4. жүн

 5. мақта

10. х х х х

СН4 → CH3CI → СН2CI2 → CHCI3 CCI4 тізбегіндегі „ Х ” заттары 1. НСІ

 2. C2H2

 3. C

 4. * СІ2

 5. NaCI

11. Спирттерде болатын химиялық байланыстардың түрі

 1. сутектік, металдық.

 2. * ковалентті полюссіз, ковалентті полюсті.

 3. ковалентті полюссіз, сутектік.

 4. иондық, ковалентті полюсті,

 5. металдық.

12. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

 1. натрий нитраты.

 2. аммоний дихроматы.

 3. *калий перманганаты.

 4. калий фосфаты.

 5. алюминий хлориді.

13. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

 1. Bi(HSO3)3

 2. Bi(OH)SO4

 3. Bi(H2SO3)3

 4. * Bi(HSO4)3

 5. [Bi(OH) 2]2 SO4

14. «Бром» атауының мағынасы——

 1. *сасық

 2. қызыл қоңыр

 3. хош иісті

 4. қатты

 5. сұйық

15. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. су тартқыш ұнтақ.

 2. борпылдақ ұнтақ.

 3. ақ ұнтақ.

 4. суда жақсы ериді.

 5. *балық иісі бар.

16. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

 1. * Zn

 2. Cu

 3. W

 4. V

 5. Cr

17. 1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:

 1. Зелинский

 2. Кучеров

 3. Бертло.

 4. *Лебедев

 5. Марковников

18. Тас көмірді ауа қатыстырмай қыздыру арқылы айыру әдісі

 1. риформинг

 2. гидратация

 3. гидролиз

 4. диссоциация

 5. *кокстеу

19. Ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз

 1. NO2 және SіO2

 2. *NO2 және CO2

 3. CO2 және NH3

 4. NH3 және NO

 5. NO және СO

20. Температура 30С-қа төмендеп, жылдамдық 27 есе азайғанда, температуралық коэффициент

 1. 2

 2. 4

 3. 3,5

 4. 2,5

 5. *3

21. 10 %-тік ерітіндісін алу үшін 250г суда еритін тұз қышқылының массасы:

 1. 35 г.

 2. 37,7 г.

 3. *27,7 г.

 4. 23 г.

 5. 14 г.

22. Оттектің массалық үлесі көп зат

 1. SnO­2

 2. SіO2

 3. C)* CO2

 4. GeO2

 5. PbO2

23. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

 1. 1,77 г

 2. 2,04 г

 3. 1,02 г

 4. *1,49 г

 5. 3,06 г

24. Аg- химиялық таңбасының оқылуы

 1. * аргентум

 2. алюминий

 3. аш

 4. феррум

 5. аурум

25. Ковалентті полюсті байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

 1. NH3

 2. 2

 3. H2O

 4. P2O5

 5. CO2

10 нұсқа

1. MgCl2 диссоциацияланғанда түзілетін иондар

 1. Mg + 2Cl

 2. Mg2+ + Cl

 3. Mg2+ + Cl2

 4. *Mg2+ + 2Cl-

 5. диссоциацияланбайды

2. Оттегінің химиялық таңбасы:

 1. Cs

 2. Co

 3. Os

 4. C

 5. * O

3. Азот қышқылының мольдік массасы

 1. *63 г/моль.

 2. 63 г.

 3. 63 моль.

 4. 63 моль/г.

 5. 63.

4. Мольдік массасының мәні ең кіші:

 1. *NaBO2

 2. NaNO2

 3. NaІO2

 4. NaAsO2

 5. NaClO2

5. Натрий карбонатының түзілу реакциясы:

 1. NaOH + CO 

 2. Na2O + CaCO3

 3. Na2O + K2CO3

 4. NaOH + MgCO3

 5. *NaOH + CO2

6. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыстар

 1. *доломит

 2. боксит

 3. корунд

 4. каолинит

 5. дала шпаты

7. Темір екі түрлі тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс—

 1. Fe2O3

 2. FeСO3

 3. FeS2

 4. * Fe3O4

 5. Fe2O3 · n Н2О

8. Молекуладағы атомдардың орналасу реті ... қарай анықталады.

 1. атомдардың санына

 2. * валенттілігіне

 3. атомдардың түріне

 4. салыстырмалы атомдық массасына

 5. тотығу дәрежесіне

9. Егер жай заттардан 9 г су түзілгенде 143 кДж жылу бөлінген болса, реакцияның термохимиялық теңдеуі

 1. 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - 143 кДж

 2. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O - 286 кДж

 3. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 143 кДж

 4. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 286 кДж

 5. * 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 572 кДж

10. 160 грамм ерітіндіні суалтқанда 40 құрғақ тұз қалды, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі

 1. 15%

 2. 30%

 3. 20%

 4. 10%

 5. *25%

11. а) Э+O2  Э3O4

б) Э(OH)2+O2+H2O  Э(OH)3реакцияларына қатысатын элемент

 1. Al

 2. Mg

 3. * Fe

 4. Ba

 5. Ca

12. Жай зат

 1. Темір сульфиді

 2. Су

 3. * Сутегі

 4. Күкірт сутегі

 5. Натрий хлориді

13. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. * -1

 2. +2

 3. +1

 4. +3

 5. -2

14. Негіздерге тән диссоциациялану теңдеуі

 1. 2Na+ + SO42-

 2. *Na+ + OH-

 3. Mg2+ + ОН- + Cl-

 4. Mg2+ + SO42-

 5. Аl(ОН)2+ + Cl-

15. Бейметал оксиді

 1. BeO

 2. Al2O3

 3. ZnO

 4. Na2O

 5. * Р2O5

16. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом

 1. Be.

 2. S.

 3. O.

 4. He.

 5. *C.

17. Ізбестасты қатты қыздырғанда түзілетін газ.

 1. Н2.

 2. СО.

 3. О2.

 4. N2.

 5. * СО2.

18. Натрий атомының электрондық конфигурациясы:

 1. 1s22s22p63s23p63d54s1

 2. 2s22s1

 3. * 1s22s22p63s1

 4. 1s22s22p63s23p63d104s1

 5. 1s22s22p1

19. Температураны 100С градусқа көтергенде реакция жылдамдығы үш есе артатын болса, температураны 1500С -2000С-қа дейін көтергенде реакция жылдамдығы

 1. 260 рет артады

 2. 264 рет артады

 3. *243 рет артады

 4. 250 рет артады

 5. 269 рет артады

20. Қыздырғанда ыдырамайтын тұз:

 1. *калий сульфаты.

 2. натрий нитраты.

 3. күміс нитраты.

 4. кальций карбонаты.

 5. магний карбонаты.

21. 5г мыс купоросын 35г суда еріткенде тұздың ерітіндідегі массалық үлесі:

 1. *12,5%

 2. 8,5%

 3. 11,5%

 4. 14,5%

 5. 10,5%

22. Fe, Cu, Pt металдардан сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттесетіндері:

 1. Fe мен Cu.

 2. барлық металдар.

 3. ешқайсысы әрекеттеспейді.

 4. * Тек Fe.

 5. Fe мен Pt.

23. Мыс (ІІ) гидроксиді мен азот қышқылының әрекеттесуінің толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффиценттер қосындысы

 1. 9

 2. 12

 3. 8

 4. 11

 5. *1024. Химиялық реакцияға кіріскен заттардың массасы түзілген заттардың массасына тең.

 1. Құрам тұрақтылық заңы

 2. Газдар заңы

 3. Периодтық заң

 4. * Зат массасының сақталу заңы

 5. Авогадро заңы

25. Ионды байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

 1. *CO2

 2. CaF2

 3. NaCl

 4. NaF

 5. LiCl
11 нұсқа

1.Энергетикалық деңгейдегі электрондардың максимал санын анықтайтын формула: 1. N = 2n

 2. N = 2 / n2

 3. N = 2n / 2

 4. *N = 2n2

 5. N = n /2

2.Атом ядросының құрамында 33 протон және 42 нейтроны бар химиялық элемент

 1. молибден

 2. *мышьяк

 3. рений

 4. борий

 5. технец

3.Атом радиусы ең ұзын элемент

 1. Li

 2. Na

 3. Mg

 4. Al

 5. *Cs

4.Атомдық радиусы ең кіші элемент

 1. Na

 2. K

 3. Mg

 4. Al

 5. *S

5.Электрондық формуласы 1s22s22p63s1 элемент

 1. магний

 2. цинк

 3. *натрий

 4. скандий

 5. алюминий

6.Атом ядросында 11 протон 12 нейтрон бар элемент

 1. литий

 2. * натрий

 3. алюминий

 4. магний

 5. кальций

7.Хлор атомның энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуының сан қатары

 1. *2,8,7

 2. 2,7

 3. 2,8,5

 4. 2,8

 5. 2,8,2

8.Күкірт атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы

 1. А) *3s23p4

 2. 2s22p4

 3. 2s23p6

 4. 2s22p6

 5. 3s23p3

9.Нейтронның заряды

 1. * 0

 2. 0,16∙10-19 Кл

 3. - 1,61∙0-19 Кл

 4. 1,61∙0-19 Кл

 5. 161∙0-19 Кл

10.Радиоактивтік құбылысты ашқан ғалым

 1. ағылшын химигі Ф.Садди

 2. поляк геохимигі М.Кюри

 3. ағылшын физигі Э.Резерфорд

 4. америкалық биология Т.Морган

 5. *француз зертеушісі Беккер

11.Металл таңбасы

 1. S

 2. N

 3. P

 4. *Na

 5. Si

12.Амфотерлі элемент таңбасы

 1. K

 2. *Al

 3. Cl

 4. Ca

 5. Br

13.Оксидтерінің жалпы формуласы R2O болатын элементтер қатары

 1. Mg, Cu, Be

 2. B, Al, Ca

 3. * Na, K, Li

 4. N, P, As

 5. C, Si, Cl

14.Бейметалл таңбасы

 1. Na

 2. K

 3. *S

 4. Ca

 5. Mg

15. S – элемент

 1. O

 2. N

 3. P

 4. S

 5. *K

16.P – элемент

 1. Li

 2. Mg

 3. Sr

 4. *Si

 5. Rb

17.Оксидтерінің жалпы формуласы R2O5 болатын элементтер қатары

A) Mg, Ca, Be

B)* N, P, As

C) Na, K, Rb

D) F, Cl, Br

E) S, Se, Te

18.Кальций атомының валенттілік электрондарының саны


 1. 1

 2. *2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

19. 3 ∙10 23 молекула саны бар оттектің массасы (г)

 1. 1,6

 2. 3,2

 3. 6,4

 4. *12,8

 5. 10,5

20. 4,5 моль оттегінің (қ.ж) көлемі (л)

 1. 50,4

 2. 60,5

 3. 100,8

 4. 80,1

 5. 90,2

21.Оттектің сутегі бойынша тығыздығы

 1. 32

 2. * 16

 3. 64

 4. 96

 5. 24

22. 4г күкіртті жаққанда 37,1кДж жылу бөлінді, 1 моль күкірт жанғанда бөлінген жылу мөлшері

 1. *297 кДж

 2. 287 кДж

 3. 267 кДж

 4. 259 кДж

 5. 371 кДж

23. 3,4 г күкіртсутек қышқылының зат мөлшері

 1. 0,25моль

 2. 2моль

 3. 1моль

 4. 0,5моль

 5. *0,1моль

24. Құрамына 43,4%Na, 13,3%C, 45,4% O кіретін қосылыстың формуласы

 1. *Na2CO3

 2. CH3COONa

 3. HCOONa

 4. NaHCO3

 5. C2H5ONa

25.CuSO4∙10H2O құрамындағы судың массалық үлесі

 1. 10%

 2. 26%

 3. *53%

 4. 20%

 5. 17%Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет