Азаматтық талап қоюға құқылы адамдар: жәбірленуші,оның заңды өкіліДата13.06.2016
өлшемі102.94 Kb.
#134086

Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау:әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сотпен қорғауға құқығы бар

Адамды шет мемлекеттің мекемесіне ұстап беру кезінде қылмыс құралдары болып табылатын заттар беріле ме:заттар беріледі

Адамның жеке басына тиіспеушілік принципі:заңда белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша болмаса, ешкімді де қылмыс жасады деген сезік бойынша ұстауға, қамауға алуға, немесе өзгеше түрде бас бостандығынан айыруға болмайды

Азаматтық талап қоюға құқылы адамдар:жәбірленуші,оның заңды өкілі

Азаматтық талапкер деп тану туралы шешімді кім қабылдайды:тергеуші,анықтаушы

Азаматтық талапкер сот отырысының хаттамасы мен танысуға және оған ескертпелер беруге құқылы ма:сот отырысының хаттамасы мен танысуға және оған ескертпелер беруге құқылы

Азаматтық талаптан бас тарту туралы жазылатын құжат:қаулы

Айыпталушы қайтыс болған жағдайда оның мұрагерлері іс жүргізу шығындарына байланысты міндеттемелер бойынша жауапты бола ма:міндеттемелер бойынша жауапты болмайды

Айыпталушы ретінде жауапқа тартылатын адамның анықталмауы қылмыстық істе азаматтық талап қоюға бөгет бола ма:қылмыстық істе азаматтық талап қоюға бөгет болмайды

Айыпталушы ретінде жауапқа тартылатын адамның анықталмауы қылмыстық істе азаматтық талап қоюға бөгет бола ма:қылмыстық істе азаматтық талап қоюға бөгет болмайды

Айыптау үкімін жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты сотталушының пайдасына қайта қарау мерзіммен шектеле ме:мерзіммен шектелмейді

Ақтау негіздеріне мыналар жатады:қылмыс оқиғасының болмауы

Апелляциялық қаулы қандай бөлімдерден тұрады:кіріспе,сипаттамалы-дәлелді,қарар

Апелляциялық қаулы қандай бөлімдерден тұрады:кіріспе,сипаттамалы-дәлелді,қарар

Апелляциялық қаулыға кім қол қояды:судьяның бүкіл құрамы

Апелляциялық қаулыға кім қол қояды:судьяның бүкіл құрамы

Апелляциялық қаулының кіріспе бөлімінде көрсетіледі:қаулы шығарылған уақыт пен орын

Апелляциялық қаулының кіріспе бөлімінде көрсетіледі:қаулы шығарылған уақыт пен орын

Апелляциялық сатыда прокурордың қатысуы міндетті ме:міндетті

Апелляциялық сатыларда іс жүргізу:Апелляциялық шағымдар мен заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне наразылық білдіру.

Апелляциялық сатыларда іс жүргізу:Апелляциялық шағымдар мен заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне наразылық

Апелляциялық сот психиатриялық сараптама тағайындауға құқылы ма:құқылы

Апелляциялық сот психиатриялық сараптама тағайындауға құқылы ма:құқылы

Апелляциялық шағымдар ,наразылықтар қаралады:облыстық сотта

Ата-аналар, асырап алушылар, қорғаушылар бірге туған немесе бірге тумаған туыс аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері – бұлар: жақын туыстары

Аудандық сот апелляциялық шағымдар мен наразылықтарды қарауға құқылы ма:құқылы емес

Әскери қылмыстар қаралады:әскери сотта

Басты сот талқылауы құрылысына жататындар:дайындық бөлімі

Басты сот талқылауы:Сот талқылауының тікелей және ауызша болуы.

Басты сот талқылауын кейінге қалдыру туралы шығарылады:қаулы

Басты сот талқылауын тағайындау туралы судья шығарады:қаулы

Басты сот талқылауын тағайындау:Соттың келіп түскен қылмыстық іс бойынша іс-әрекеті.

Бұлтартпау шарасына жатқызылмайды:алып келу

Бұлтартпау шарасының қайсысы кәмелетке толмаған айыпталушыға қолданылады:кәмелетке толмағанды қарауына беру

Бірінші сатыдағы соттың үкіміне шағымдар,наразылықтар білдірулер апелляциялық тәртіпте үкім жарияланған күннен бастап неше тәулік ішінде берілуге тиіс:10 тәулік

Бірінші,апелляциялық және қадағалау сатысындағы сот ретінде әрекет жасайды:Жоғарғы сот

Дәлелдемелерді бекітуге құқылы:тергеуші,анықтаушы

Дәлелдеу міндеті кімге жүктелген:айыптаушыға

Домалақ арыз бойынша қылмыстық іс қозғала ма?жеткілікті деректер болса

Егер ҚР-сы бекіткен халықаралық шарттың ережелері ҚРҚІЖК-не қайшы:ҚР-сы бекіткен халықаралық шарттың ережелері

Егер қылмыстық істі тексеру кезінде қатысушылардың бірі әрекетті есі кіресілі-шығасылы күйде жасағаны анықталатын болса:іс жеке іс жүргізілуге бөлінеді

Жазаны орындау мен байланысты барлық басқа мәселелерді сот отырысында судья:жеке дара өзі шешеді

Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша алдын ала тергеу жүргізіле ме:алдын ала тергеу жүргізіледі

Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін:айыптау үкімі,ақтау үкімі,істі тоқтату туралы қаулы.

Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді қайта бастаудың негіздері:сарапшы қорытындысының жалғандығы

Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істерді қарайды:Жоғарғы сот

Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс жүргізуді қозғау құқығы тиесілі:прокурорға

Жеке өмірге қол сұқпаушылық принципі:азаматтардың жеке өмірі, жеке және отбасылық құпия заңның қорғауында болады

Жоғарғы сот бірінші инстанция болып істерді қарастыруға құқылы ма:құқылы

Заңды күшіне енуі бойынша қадағалау тәртібімен қаралады:айыптау және ақтау үкімдері

Заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған және психикалық сырқатқа шалдыққан адамдарға бұлтартпау шаралары қолданыла ма:бұлтартпау шаралары қолданылмайды

Кәмелетке толмағандардың атынан азаматтық талапты кімдер беруге құқылы:ата-анасы,қорғаушысы

Кепіл қабылданбайды:аса ауыр қылмыс жасаса

Консульдық лауазымды адамдар куәгерлік айғақ беруден бастартқан жағдайда:қолданылмайды

Қадағалау сатысындағы іс жүргізу:Соттың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларына қадағалау тәртібімен қайта қарау.

Қадағалау шағымдарын ҚР-ның Жоғарғы Сотында алдын ала тыңдауды қарауды тиісті алқаларда олар түскен күннен бастап:15 тәулік ішінде

Қадағалау шағымдарын облыстық және оған теңестірілген соттарда алдын ала қарауды ол түскен күннен бастап:15 тәулік ішінде

Қадағалау шағымы,наразылығы оларды қайта қарауды жүзеге асыруға өкіллетті сотқа беріледі:жазбаша түрде

Қазақстан Республикасында қылмыстық істер бойынша сот әділдігін тек:сот әділдігін тек соттың ғана жүзеге асыруы

Қамауда ұстау орнының әкімшілігі қамалушының қамауда ұстау мерзімін өткенге дейін жеті тәуліктен кешіктірмей хабарлауға міндетті:прокурорға

Қандай мән жайлар бұлтартпау шарасын қолдануға негіз болып табылады:айыпталушы анықтаудан, алдын ала тергеуден немесе соттан жасырынады

Қаулы шығару құқығы тиесілі:сот,прокурор,тергеуші

ҚР ҚІЖК-ге іс жүргізушілік мәжбүрлеудің өзге де шарасы ретінде көзделмеген:кепіл

ҚР-да алдын ала тергеуді жүргізеді:ІІО,ҰҚК,қаржы полиция тергеушілері

ҚР-ның Бас прокуроры қызметтік міндеттерін атқару кезінде жасаған қылмыстары туралы істер жатады:жоғарғы сотта

ҚР-ның заңдарына және ҚР-сы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес қылмыстық:дипломатиялық курьер

ҚР-ның заңдарына және ҚР-сы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес қылмыстық ізіне түсуден иммунитетті мынадай адамдар пайдаланады:дипломатиялық курьер

ҚР-ның Парламенттінің тиісті палатасы депутатты қылмыстық жауапқа тартуға келісім бермеген жағдайда қылмыстық іс:қысқартылуы тиіс

ҚР-сы бекіткен халықаралық шарттың ережелері ҚІЖК-не қайшы келетін жағдайда:халықаралық шарт ережелері

ҚР-сы Жоғарғы соты шығарған бірінші сатыдағы сот үкімі заңды күшіне енеді:жарияланған күннен бастап

ҚР-сы Жоғарғы соты шығарған бірінші сатыдағы сот үкімі заңды күшіне енеді:жарияланған күннен бастап

Құжаттар заттай дәлелдемелер болып таныла ма:заттай дәлелдемелер болады

Құжаттар заттай дәлелдемелер болып таныла ма:құжаттар заттай дәлелдемелер болып танылады.

Қылмыс қаруы болды деп ойлауға негіз болса,немесе өзінде қылмыстың ізі сақталса:заттай дәлелдемелер

Қылмыстық процесті жүргізуші орган жасаған іс жүргізу әрекеті көрсетілген іс жүргізу құжаты:хаттама

Қылмыстық процесті жүргізуші органдардың шет мемлекеттердің қылмыстық істер бойынша құзыретті мекемелерімен:Құқықтық көмек көрсету тәртiбiмен жүргiзiлетiн iс жүргiзушiлiк және өзге де iс-әрекеттер.

Қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайлар:қылмыстың оқиғасы, жасалу уақытын, болған жерін, әдісін.

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау принципі:қылмыстық процесті жүргізуші орган қылмыстық процеске қатысушы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға

Қылмыстық іс жүргізу заңының су кеңістігінде қолданыла ма:Қылмыстық іс жүргізу заңының су кеңістігінде қолданылады

Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдеу процесіне қандай элементтер кірмейді:нәтижелерді тұжырымдау

Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдеу процесіне қандай элементтер кірмейді:нәтижелерді тұжырымдау

Қылмыстық іс қозғау туралы қаулының көшірмесі беріледі:прокурорға

Қылмыстық іс қозғауға құқылы органдар:тергеуші,прокурор,анықтаушы

Қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы шығарылады:қаулы

Қылмыстық іс сотқа түскен кезде соттың төрағасы береді:судьяға

Қылмыстық істердің соттылығы:Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қарауына жататын қылмыстық істер

Қылмыстық істі алдын ала тыңдау барысында жүргізіледі:хаттама

Медициналық мекемеде өткізілген уақыт жазаны өтеу мерзіміне:есептеледі

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолданады:қылмыс жасаған адамға

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы істер бойынша іс жүргізу айқындалады:ҚІЖК

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы істер бойынша іс жүргізуге қорғаушының қатысуы:міндетті

Мемлекеттік құпияға жататын мәліметтерді қорғау мақсатында ҚІЖК және басқa:конфиденциальності сақтау

Меншікке қол сұқпаушылық:меншікке заңмен кепілдік беріледі

Мерзімдер есептеледі:сағат,тәулік, ай,жыл.

Мерзімді қалпына келтіруден бас тартуға заңда белгілеген тәртіппен қандай іс әрекет жасалуы мүмкін:шағым

Мүліктік зиян өтелуге тиіс:қылмыстық іс бойынша ақталған адамға

Науқастануына байланысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданып немесе қолданбай жазадан босатуды:судья жеке дара өзі шешеді

Науқастануына байланысты сотталушыны босату туралы неоны емдеу мекемесіне орналастыру туралы мәселені қараған кезде қорытынды берген дәрігерлер қатысуы:міндетті

Өз құзыреті шегінде жедел іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің және сот шешімдерінің:прокурор

Өз құзыреті шегінде қылмыстық іс бойынша алдын-ала тергеуді жүзеге асыруға уәкілеттік:тергеуші.

Өлім жазасы көзделген қылмыстар туралы қылмыстық іс қаралады:облыстық соттаа

Прокурор іс бойынша іс жүргізуді жаңғыртуына негіздер болмаған кезде:қаулы мен тоқтатады

Прокурордың жеке айыптау істерін қоспағанда,мемлекеттік айыптаушы ретінде басты сот талқылауына қатысуы:міндетті

Прокурордың қадағалау сатысының сот отырысында қатысуы:міндетті

Прокурордың қорытындысын қабылдамай тастау туралы туралы қаулыны шығарады:сот

Сараптаманы міндетті түрде тағайындау:өлімнің себептерін анықьау үшін

Сарапшы шетел мемлекетінің азаматы болса ҚР-ның аумағында тергеу:сарапшы шақыртылады

Сот жарысөзі аяқталған соң :төрағалық етуші сотталушыға соңғы сөз береді

Сот отырысында өзіне қатысты соттылықты алып тастау өтініші қаралатын адамның қатысуы:міндетті

Сот сотталушының соңғы сөзінің ұзақтығын белгілеуге:құқылы емес

Сот тергеуі аяқталған соң төрағалық етуші хабарлайды:сот жарыссөзіне көшетінін хабарлайды

Сот тергеуі аяқталған соң төрағалық етуші хабарлайды:сот жарыссөзіне көшетінін хабарлайды

Сот үкімін орындамау жауапкершілік жүктейді:қылмыстық

Сот үкімін орындамау жауапкершілік жүктейді:қылмыстық

Сотталушының ҚР-сының наградасынан айыру туралы мәселені шешеді:президент

Сотталушының ҚР-сының наградасынан айыру туралы мәселені шешеді:президент

Соттардың арасындағы сот қаралуына жататындығы туралы дауларды шешеді:жоғары тұрған сот

Соттың құқығы:адамды қылмыстың жасауына айыпты деп тануға және оған жаза тағайындауға.

Соттың үкімінен басқа әртүрлі шешімдері, анықтаушының, тергеушінің, прокурордың қылмыстық іс бойынша:қаулы

Судья келіп түскен іс бойынша мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:басты сот талқылауын тағайындау туралы

Судья іс бойынша шешімді қандай нысанда қабылдайды:қаулы

Судьяның қылмыстық іс қысқарту туралы қаулының көшірмесі беріледі:прокурорға

Судьяның тәуелсіздігі принципінің анықтамасы:судья сот әділдігін атқару кезінде тәуелсіз болады және Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңға бағынады

Тапсырманы орындау кезінде қолданылатын тіл:ҚР-ның мемлекеттік тілі

Тергеуші істі медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану үшін сотқа жіберу үшін жазатын құжат:қаулы

Тергеуші, анықтаушы қылмыс жасады деп күмән келтірілгендігін хабарлап, заңда белгіленген негіздерде және тәртіппен өзіне қатысты қылмыстық:сезікті

Транзиттік тасымалдаудың тәсілін тиісті ведомстволардың келісімі бойынша кім айқындайды:ҚР Бас прокуроры

Тұрғын үйге қол сұқпаушылық:тұрғын үйге қол сұғылмайды

Тікелей қылмыспен мүліктік залал келтірілді деп ұйғаруға негіз бар тұлға:азаматтық талапкер

Ұстап берудің шарты мен тәртібі айқындалады:халықаралық шарт пен ҚІЖК-сімен

Үкім заңды күшіне енген соң:орындалуға тиіс

Үкім қандай бөлімдерден тұрады:кіріспе,сипаттамалы-дәлелді,қорытынды.

Үкім қандай бөлімдерден тұрады:кіріспе,сипаттамалы-дәлелді,қорытынды.

Үкім шығарылады:ҚР-сы атынан

Үкім шығарылады:ҚР-сы атынан

Үкімге апелляциялық шағым беру құқығы тиесілі:жәбірленуші,сотталушы

Үкімге апелляциялық шағым беру құқығы тиесілі:жәбірленуші,сотталушы

Үкімге наразылық білдіру құқығы тиесілі:прокурорға

Үкімді орындауға байланысты мәселелерді шешу кезінде шығарылған сот қаулыларына шағым жасалына ма:шағым жасалынады

Үкімді орындаушы органдар оның орындалғаны жайында:үкім шығарған сотқа хабарлайды

Үкімнің түрлері:ақтау,айыптау

Үкімнің түрлері:ақтау,айыптау

Шет ел азаматы жасаған қылмысты тергеу кезінде қаржы полициясының тергеушісі:ҚР-ның ҚІЖК

Шешім іс сотқа келіп түскен сәттен бастап неше тәуліктен кешіктірілмей қабылдануы тиіс:5 тәулік

Іс апелляциялық тәртіппен ол келіп түскен күннен бастап неше айдан кешіктірілмей қаралуға тиіс:1 ай

Іс жүргізу әрекеттерінің хаттамалары дәлелдемелер болып табыла ма:дәлелдемелер болады

Іс жүргізу шығындары кімге жүктеледі:сотталушыға

Істі алдын ала тыңдау барысында міндетті түрде қатысады:прокурор

Істі алдын ала тыңдау нәтижелері туралы судья шығарады:қаулыІсті алдын ала тыңдауды судья қандай сот отырысында жеке дара өткізеді:жабықДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет