«БАҚ тілі мен стилі» пәні бойынша емтихан тесттерібет1/2
Дата23.05.2022
өлшемі118.5 Kb.
#458521
  1   2
БАҚ ТІЛІ МЕН СТИЛІ ӨЗГЕРТІЛГЕН новый ТЕСТ

«БАҚ тілі мен стилі» пәні бойынша емтихан тесттері
Әкімшілік бұйыру немесе мекемелер басқаруға ресми бекітілген адамдар тобы? {
=Коллегия
~ Редакция
~ Редактор
~ Бас хатшы}
Белгілі бір құбылыстар жайындағы көзқарастар жүйесі, бір нәрсе туралы негізгі пікір? {
~ Контекст
= Концепция
~ Сюжет
~ Редакция}
Тексттің мағына жағынан тиянақты болуы? {
~ Концепция
~ Лингвистика
~ Лексика
= Контекст}
Республиканың барлық аймағын қамтитын басылым? {
~ Легитимдібасылым
~ Легитимді емес басылым
~ Транс ұлттық басылым
= Ұлттық басылым}
Алыс және жақын шетелдерде шығарылатын басылым? {
= Трансұлттықбасылым
~ Ұлттықбасылым
~ Легитимдібасылым
~Жекеменшік басылым}

Экранға дайындалған әдеби шығарманың сюжеттік нобайы? {


~ Мәтін
~ Текст
~ Сюжет
=Сценарий}

Телевидение, радио шығармаларындағы іс-әрекеттің, оқиға желісінің дамуы? {


~ Композиция
~Шарықтау
~ Даму
=Сюжет}

Дайындық кезең теледидар редакторы үшін не нәрседен басталады? {


~ Сценарий жазу
~ Автор таңдау
~ Тақырыпойлау
= Тақырып өңдеу
}

«Сөзге дұрыс қарау, стильді дұрыс меңгеру керек» деген кімнің сөзі? {


~ А.Мильчин
= Л.В.Щерба
~ М.Сенкович
~ Н.Сикорский}
Ақпарат сөзінің латынша баламасы? {
= Түсіндіру, баяндау, хабардарету
~ Жазу, суреттеу
~ Кескіндеу, бейнелеу
~ Барлық жауап дұрыс}
Күнделікті оқиғалар туралы газет-журналға жіберілген хабар? {
~ Репортаж
~ Очерк
~ Фельетон
= Корреспонденция}
Телевидение, радио шығармаларындағы іс-әрекеттің, оқиға желісінің дамуы? {
~ Репортаж
~ Бағдарлама
~ Ақпарат
= Сюжет}
Жалпыға бірдей ақпараттық ресурс{
~ Баспасөз
~ Телевидение
~ Компьютер
= Ғаламтор}
Радио арқылы берілетін ақпарат? {
~ Хабар
~ Бағдарлама
~Радиоәңгіме
=Радиохабар}
Дайындалмаған шикі материалдар мен жұмыс жасайтын кім? {
~ Автор
~ Корректор
= Редактор
~ Барлығы}
Төртінші билік ол -{
~ Мемлекет
~ Мекемелер
~ Саясаттану
= Журналистика}
Дұрыс бағалауға көмектесетін, шыққан материалдың кемшілігі мен құндылығын анықтайтын кім? {
~ Автор
~ Бас хатшы
~ Сыншы рецензент
= Сыншы}
Бағдарламаның маңызды құрамдас бөлігі{
~ Цикл
~ Мәтін
= Сценарий
~ Барлықжауапдұрыс}
«Газет лексикасы» еңбегінің авторы кім? {
~ А.Қойшығұлова
= Қ. Жұбанов
~ А.Байтұрсынов
~ Ә.Ыбырайым
~ Б.Момынова}

Стилистика және редакциялау» кітабының авторы? {


~ А.Қойшығұлова
~ А.Байтұрсынов
~ Б.Момынова
= Ә.Ыбырайым}
«Тіл тағылымы» кімнің еңбегі? {
~ А.Қойшығұлова
~ Қ.Жұбанов
~ Б.Момынова
= А.Байтұрсынов}
«Текст» сөзі латынша қандай мағынаны білдіреді? {
~ тарату
~ жеткізу
~ жою
= байланыс}

Мәтінмен жұмыс жасаудың алғашқы кезеңі? {


~ тексеру
~ қадағалау
~ баспаға жіберу
= танысу}
Баспагер шығарған немесе шығаруға дайындаған басылымдар жиынтығы қалай аталады? {
~ газет
= баспа өнімі
~ мәтін
~ ақпарат}
Көлемі 48 беттен асатын беймерзімді мәтіндік кітаби басылым? {
~ газет
~ журнал
~ үнпарақ
= кітап}
Көлемітөртбеттенасатын, бірақ 48 беттен артпайтын беймерзімді мәтіндік кітаби басылым? {
~ кітап
~ үнпарақ
~ журнал
=кітапша}
Бір беттен төрт беткедейінгі көлемде шығарылатын беймерзімді мәтіндік-парақтық басылым? {
~кітапша
= үнпарақ
~ журнал
~ газет}

Газеттің тілі мен стиліне қойылатын үш талап бар»-, Т.Қожакеев дейді{


~ 1.Сөз тереңнен толғауы 2.Талдамалы әдіс-тәсілді қолдануы 3.Көркем болуы керек
~ 1.Сөз өткір 2. Өзекті 3.Өктем болуы керек
~ 1.Сөз эмоциялы 2. Оперативті 3. Көркем болуы керек
= 1.Сөз ұғынықты 2. Тартымды 3. Қысқа болу керек}
Ғалым Р.Сыздықова әдеби тілдің сөздік құрамын толықтыруға әуелеті жетеді деп бағалаған сөздер{
~ жаңа сөздер
~ терминдер
~ кірме сөздер
= тұрақты тіркестер}

Газет тілі арқылы қалыптасқан, тілімізге әбден сіңіп, халыққа түсінікті дәрежеге жеткен, әлеуеттілік танытқан диалект сөздердің бірі{


~ еркін
~ тәуелсіз
~бостандық
= егемен}
Ш.Мұртаза очерктерінің тілдік -стильдік ерекшеліктері{
~ талдамалы жанрларға жақын
~ фельетон түрінде, мысқылдап жазады
~ көркем әдеби шығармалардың шағын түрлеріне ұқсас
= проблемалықмақалаларғатәнсипаттарыбасым}

Баспасөздің тілі мен стиліне қойылатын талаптың бесіншісі{


~сөздерді орынсыз қысқарту
= тіл шұбарлығына жол бермеу
~әрбір сөз, сөйлемге саяси мән берілуі керек
~газет материалдарытұщымдыоқылуытиіс}
Қысқа сөзбен түйінделген тиянақты, бейнелі ойды не деп атаймыз? {
~статистика
=афоризмдер
~неологизмдер
~ фразеологизмдер}
«Сөз дұрыстығы», «Тіл тазалығы», «Тіл дәлдігі», «Тіл анықтылығы» теориялық анықтамалар авторы{
~С.Сейфуллин
~М.Жұмабаев
= А.Байтұрсынов
~Ж.Аймауытов}
Ел газетке не жазбақ?», «Газет тілі қалай түзеледі?» мақалаларымен баспасөз проблемасын көтерген публицист{
~С.Сейфуллин
~Х.Бекхожин
~Ғ.Мүсірепов
= Ж.Аймауытов}
Стильдік тұрғыдан дұрысын көрсет{
~ «Тұр бетте ұятың боп»
~ «Ұятың тұр бетте боп»
= «Ұятың боп тұр бетте»
~ «Тұр боп бетте ұятың» }
Жылдар аралығында қабылданған баспасөздің тілі, стилі туралы қаулылардағы басты талап{
~түсінікті болу
~қысқалық, нақтылық
~сауаттылық, проблемалық
= қысқалық, ықшамдылық}
Баспасөздің тілі мен стиліне қойылатын талаптың үшіншісі: {
~сөздерді орынсыз қысқарту
= үн, тіл, лексиканы дұрыс пайдалану
~тіл шұбарлығына жол бермеу
~газет материалдары тұщымды оқылуы тиіс}
Стилистика нені зерттейді? {
~сөз тіркестерін зерттейді.
~сөйлемнің құрылысын зерттейді.
~журналистика теориясын зерттейді.
=стильді зерттейді}
Қазіргі кезде баспасөз бетінде онша көп қолданыла бермейтін, кезінде жетекші жанр болып есептелген{
~заметка
~очерк
~проблемалық очерк
= бас мақала}
Балаларға арналған басылымдар тіліне тән шарттар{
~Астарлы болуы
=Қабылдауға жеңіл, ойға айқын, түсінікті 
~Фантазия
~Шытырман оқиғалы}
Мақалада факт қандай роль атқарады? {
~Негізгі
~Роль атқармайды
~Факт қолданылмайды
= Көмекші роль}
Кітаби-жазба стильдер қайсы? {
~Кітаби, ауызша, жазбаша
~Әдеби, журналистикалық, ғылыми
~Публицистикалық, ғылыми, әдеби
= Іс-қағаздар мен ресми стиль, публицистикалық, ғылыми, көркемсөзстилі}
Мақала жанрының стильдік ерекшелігі не? {
~Жинақтау
~Сараптау, сатиралық, көркем-публицистикалықерекшелік
~ Нақтылық, жедел, ақпараттық
= Өміршындығы, қорытындышығару, жинақтау, футурологиялық қасиеттер}
Тіл тазалығы дегеніміз не? {
~Орыс тілін қолданбау
~Қысқарған сөздерді пайдаланбау
~Көркем образды қолданбау
= Ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен шұбарлама}

Лид дегеніміз не? {


~Заметканыңтақырыбы
~Заметканыңдербестүрі
~Баяндау
= Оқырманды тарту үшін заметканың алғашқы сөйлемін қызықты етіп беру}
«Жалпы айтқанда, жазылған нәрсе оқуға да жеңіл, сөйлеуге де ыңғайлы болуы керек, қысқасы, жазу стилі-ең дәл стиль»,- деген пікір айтқан кім. {
~Г.Пустовойт
~Т.Қожакеев
~Б.Жақып
= Аристотель}
Газет очеркі дегенімізді қарапайым тілмен айтсақ – қызықты материал, өмірді салқын қанмен, үстірт баяндау емес», - деп түсіндірген жазушы. {
~Баубек Бұлқышев
~Мұхтар Әуезов
~Мұқан Иманжанов
=СәбитМұқанов}
Ақпараттық қызмет журналистикада қалай жүзеге асады? {
=Журналист-текст-аудитория
~эфир арқылы
~ газет-журналарқылы
~ болмысты бейнелеу арқылы
~ баспаарқылы}
«Қазақ әдебиеті» газетінің қазіргі редакторы кім? {
~Ж.Ауыпбаев
~М.Құлкенов
~Т.Медетбеков
= Ұ.Есдәулетов 

Газет тілі бостандығы дегеніміз нені білдіреді? {


~БАҚ-тың демократиялығы
= рухани құндылықтарды халыққа жеткізіп, шындық дүниенің еркін халыққа жетуі, игілігіне жарауы
~газет-журнал жаңаша бет-бейнесі, өз көзқарасы
~ журналистиканың белсенділігі}
Текстің прагматикасы деген не? {
~болмыс пен қарым-қатынас
~ақпараттың құндылығы
= текстің аудиториямен қатынасының сипаты
~хабардың аудиторияға түсініктілігі}
Тілі ықшам, түсінікті болып құрылып, сөздер өзіндік тура негізгі мағыналарында қолданалып, белгілі бір стандартты сөз орамдары қайталанып келіп отыру неге тән? {
~Кітап тіліне.
~ Теледидар тілі.
= Газет тілі.
~Дұрыс жауабы жоқ}
Егемен Қазақстан» газетінің алғашқы атауы қандай болды? {
= «Ұшқын»
~ «Серке»
~ « Сарыарқа»
~ «Екпінді» }
Қазақстанға медиабизнес қай газет арқылы келді? {
~Ақ босаға
=Караван
~Рек тайм
~ Адам атаһауаана}

«Газет– халықтың көзі, құлағы, һәм тілі»,–деп айтқан қазақ зиялысы{


= А.Байтұрсынов
~ М.Сералин
~М.Дулатов
~ С.Сейфуллин}
«Жазу стилі-ең дәл стиль»-деген пікірді айтқан ойшыл кім: {
~ Б.Жақып
~ Ахмет
~ Абай
= М.Әуезов}
Балаларға арналған басылымдар тіліне тән шарттар? {
~қиын
=жеңіл ,ойға айқын,түсінікті
~ ертегілердің болуы
~ рухани құнды}

Журналист қай салада қызмет етеді? {


~ БАҚ
~ Тіл ғылымы
~Сот
= Баспахана алаңында }

Деби жанрмен стильдер туралы ой айтылған Поэтика еңбегінің авторы? {


= Аристотель
~ Платон
~ Нұршайықов
~ Демократ}
Газеттерді республикалық, облыстық қалалық түрге жіктеу қай түріне жатады? {
~ тәуелсіздік алуында
~ редакторлық басқаруда
~ бостандық алуында
= әкімшілік территориялық белсенділігінде}
Заметка қандай сұрақтарға жауап береді? {
~ кім?неге?
~ қайда?неүшін?
~не? Қашан?
= Кім?не?қайда ?қашан? }
Ара қандай бағытты ұстанған журнал? {
= сатиралық
~ көркем
~ ғылыми
~ ақпараттық}
Сатиралық жанрға қайсысы жатады? {
~ фельитон
~ мақала
= памфлет
~ шығарма}
Эссе қай жанр тобына кіреді? {
~ проблемалық
~ әдеби
~ публицистикалық
=көркем публицистикалық}

Ең шағын және оперативті жанр? {


~ интернет
~ ақпарат
~ мақала
= заметка}

БАҚ та сирек кездесетін ақпараттың түрі{


~ Негізгі ақпарат
= Мәтіншілік ақпарат
~ Қосымша айқындаушы ақпарат
~ Қайталама ақпарат}

Мәтін ішінде кездесетін мәліметтер мен деректердің дұрыс берілмеуі қалай аталады? {


~ Логикалық қателер
~ Орфографиялық қателер
~ Тыныс белгілік қателер
=Деректік қателер}

Тұтас мәтіннің құрылымын анықтаныз{


~ Тақырып
= Барлық жауап дұрыс
~А және Б жауаптары 
~ Суретті таңбалар}
Мағыналық тұтастық дегеніміз не? {
~ жылдам жүргізілетін процес
~ бұқаралық ақпарат құралдары мәтіндерінің мақсатына,стилі мен жанрына қатысты міндетті сапа
~ мәтіннің синтаксистік қасиеті,оның көмегімен мағыналық тұтастық қамтамасыз етіледі
= мәтіннің идеясы мен оның мағыналық аяқталуына бағынатын тақырыптық,мазмұндық бірлік}
Стилистикалық категориялардың қатарына жатпайтын категорияны табыңыз? {
~ “Автор бейнесі” категориясы
= Салт-сабақтылық категориясы
~ Диалогтік категориясы
~ Бағалау категориясы}
Ғылыми стильге ғана тән,сөзді байланыстырушы,дәнекерлік қызмет атқаратын сөз оралымдарын табыңыз? {
~ Отбасы жағдайына байланысты
~ Өгей өмір, соқтықпалы өмір
~ Қабылдауыңызды сұраймын,акт бойынша
= Назар аударайық, қорыта айтқанда}
Ресми-іскерлік стильдің жанрына жатпайтын қатарды табыңыз? {
~ заңнамалық
= публицистикалық
~ дипломатиялық
~ құқықтық}
Алғашқы қазақ газетін табыңыз? {
= “Түркістан уалаятының” газеті
~ “Дала уалаятының” газеті
~ “Торғай” газеті
~ “Серке” газеті}
Публицистиканың ауызша түрі ... {
~ Арнау өлеңдері
~ ресми құжаттар
~ мәнерлі сөз
= шешендік сөз}

Ресми-іскерлік стильдің жанрына жатпайтын қатарды табыңыз? {


~ заңнамалық
~ құқықтық
= публицистикалық
~ дипломатиялық}

Ресми-іскерлік стильге жататын қатарды табыңыз{


~ очерк, басмақала,памфлет
= заңдар, қаулылар,жарғылар
~ терминдер, тіркестер, сөздер
~повесть,роман,әңгіме}
Ресми-іскерлік стильдің басты ерекшелігі - ... {
~шаблон мен стандартты қолдану
~ эмоционалды-экспрессивті сөздерді қолдану
~ синонимдер мен паронимдерді қолдану
= Ғылыми және саяси терминдер}
Ресми-іскерлік стильдің басты ерекшелігі - ... {
= Ғылыми және саяси терминдер
~эмоционалды-экспрессивті сөздерді қолдану
~синонимдер мен паронимдерді қолдану
~ шаблон мен стандартты қолдану}
Публицистикалық стильдің басты қызметі - ... {
~ақпараттық қызмет
~әкімшілік қызмет
= Эстетикалық қызмет
~ дипломатиялық қызмет}

Ақпараттық және экспрессивтік тілдік құралдардың өзара қатынасы қай жанрдан анық көрінеді? {


= репортаж
~ аннотация
~ хаттама
~ новелла}

Стильдік сипат дегеніміз? {


~Интерпретация бағыты
= Белгілі бір функционалды стильдің ерекше сапалық белгісі
~ Логика бағыты
~ Ырзалық білдіру қызметі}

Бағдарламаның әдеби негізі –{


~ Мәтін
= Сценарий
~Текст
~ Хабар}

Тіл мәдениеті нешеге бөлінеді{


~ төртке
~үшке
~ беске
= екіге}
Тіл тазалығы дегеніміз не? {
~Орыс тілін қолданбау
~ Қысқарған сөздерді пайдаланбау
~Диалекті сөздерді қолданбау
= Ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен шұбарламау}
Баспа ісінде түзету, жақсарту деген ұғымды білдіретін сөз? {
~ Цикл
= Корректура
~ Мазмұндау
~ Редакциялау}

Жалпыхалықтық тілдің біртүрі{


~ бейнелеуіш сөздер
~көркемдеуіш сөздер
= диалект сөздер
~ біртұтас сөздер}
Қазақ әдеби тілінің жалпыға ортақ қасиеті{
~ тұтастығы, айырмашылығы
~ тұтастығы, варианттылығы
=тұтастығы, бірлігі
~ тұтастығы, біртектестігі}
Орындау міндеттелсін, мекемеге тапсырылсын, жүзеге ассын қай стиль түрінде пайдаланылатын тіркестер{
~ ауызекі сөйлеу стилі
= публицистикалық стиль
~көркем әдебиет стилі
~ ғылыми стиль}
Тіл мәдениетінің мәртебесін айқындайтын көрсеткіштің бірін атаңыз: {
=сөйлеудегі бірізділік
~синтаксистік амал
~ аналитикалық тәсіл
~ синтетикалық тәсіл}
Тілдік норма дегеніміз не? {
= Тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі, белгілі бір тілдік ұжымның дұрыс деп таныған жүйесі
~ Тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі, белгілі бір тілдік ұжымның дұрыс деп таныған пішіні
~ Тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың реттілігі
~ Тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы дәл деп таныған саласы }

Стиль сөзінің мағынасы? {


= Стиль (грек сөзі – stylos ) – тақтаға сурет салып, сөз жазу үшін жұмсалатын таяқша
~ Стиль (грек сөзі – stylos )-киім үлгісі
~ Стиль (грек сөзі – stylos )-адамның сөйлеу мәнері
~ Стиль (грек сөзі – stylos )-ерекше болып көріну үшін ерекше сөйлей білу}

Сұхбаттың өзіне тән ерекшелігі {


~ Екеуара әңгіме ауызша өтеді
~ Екеуара әңгіме жазбаша өтеді
= Мұнда фактілердің немесе оқиғалар жайында айтылған пікірлерді баяндау журналистің атынан емес, сұхбат берген адамның атынан болады.
~ Фактіге мән берілмейді}

Сұхбат неше түрге бөлінеді? {


~ 5 түрге
= 4 түрге ;сұхбат-монолог; сұхбат-диалог; суреттеме-сұхбат; анкета;
~ 7 түрге
~ 8 түрге }

Баспасөздің тілі мен стиліне қойылатын нақты талаптар : {


~ Журналист қызыл сөзге жол береді
~ Шұбатылып жазуға әуестенеді
=Ең басты талап – қысқалық, ықшамдылық. Яғни, материал әрі қысқа, әрі түсінікті болуы керек
~Бастысы нақтылық емес, ойды баяу жеткізу}

Корреспонденция көбіне... {


~ Шұбалаңқылыққа жол беріледі
= баяндау стилімен жазылады. Оқиға, болмысты, фактіні, өзіндік жүйесімен логикалық байланыста баяндайды.
~ Қызыл сөзбен баяндалады
~ Ақпаратты мақалмен жеткізеді }

Газеттерде артық, босқа тұрған сөз тіркестері, сөйлемдер бар. Қажетсіз қайталауларға жол беріледі. Яғни ойды қайталай беруді не деп атаймыз? {


= таптология
~Жаңылтпаш
~ Лид
~ Жаргон }

Баспасөздің тілі мен стиліне қойылатын Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет